Page 39

TA K T I L O D E N S E T E AT E R S P A R T N E R N E T V Æ R K L Æ S M E R E O M T E AT R E T S PA R T N E R E O G P A R T N E R S K A B E R P Å O D E N S E T E AT E R . D K

P R E M I E R E PA R T N E R E

T E AT E R P A R T N E R E

Teaterdirektør Jens August Wille

Odense Teaters bestyrelse Alex Ahrendtsen (formand), Karsten Wind Meyhoff (næstformand), Kerstin Anderson, Susanne Crawley Larsen, Malene Melsen, Erik Pold

Økonomidirektør Allan Wissmann

Redaktion Morten Valkær Abildgaard, Mathias Rosenkrands Bech, Lone Bertelsen, Karen Husted Dam, Julie Lindegaard, Julie Elkjær Mikkelsen, Line Hede Simonsen, Christina Wendelboe

Grafisk design Stupid Studio Sats Klahr Foto Emilia Therese m.fl.

N VA

EM ÆRK

Tryksag 5041 0072

E T

S

Tryk STEP Odense Teater er støttet af Kulturministeriet

Profile for Odense Teater

Sæsonkatalog 2019-2020  

Sæsonkatalog 2019-2020  

Advertisement