Page 61

”Midt om Natten” er en musical der har det hele. Magtkampe, venskaber, kærlighed og rigtig god musik.

Efter episoden bliver Bz’erne spredt for alle vinde og Arnold og Benny søger tilbage til en gammel maskinfabrik, hvor de legede som børn.

Vi følger Arnold og Benny, i deres kamp for at få et hjem og en Alle vennerne opbygger de et lille normal tilværelse. fribyttersamfund, som de kalder Sammen med en gruppe andre for ”Haveje”. besætter de et tomt hus. Den søde Susan, fra den lokale købmand, hjælper dem og er, ligesom mange andre, inspireret De bliver ofre for et politisk af deres levevej. spind, da fænomenet besætter (BZ`er) er meget oppe i tiden og Flere kommer til og opmærksombliver diskuteret i alle medier.

heden omkring ”Haveje” vokser.

Politikeren Pia Buhmann, der har Politiet kan derfor ikke se passivt som mærkesag at slippe af med til og huset skal rømmes. det lille fribyttersamfund. Det foregår dog ikke så fredelig, som det ellers kunne og det hele spidser til, da Spacey, en af de unge rabeller, vælger at springe ud fra femte sal.

En gruppe hårde rocker finder også vej til det lille paradis, og havejeanerne har efterhånden svært ved at være i fred.

Profile for Odense Magasinet

Odensemagasinet april 2013  

Komikeren GEO, Ryslinge Innovationshøjskole, Syddansk Universitet, Studenterhus Odense, Midt om natten, på Fjordagerscenen, og flotte bille...

Odensemagasinet april 2013  

Komikeren GEO, Ryslinge Innovationshøjskole, Syddansk Universitet, Studenterhus Odense, Midt om natten, på Fjordagerscenen, og flotte bille...

Advertisement