Page 41

Hvad betyder det, at det kommer til at ligge ved Brandts? Placeringen i hjertet af Odense er helt klart positivt.

Hvad gør I for nye studerende? Vi åbner et fedt Studenterhus sammen med uddannelsesinstitutionerne og kommunen!

Vi er helt sikre på at det vil betyde noget at vi kommer til at være så synlige i bybilledet. Vi har været lidt gemt væk de sidste par år, uden vores egne lokaler.

Et sted hvor alle studerende er velkomne, og hvor man kan komme som gæst, eller blive frivillig hvis man gerne vil være med til at være en del af holdet.

Vi søger mange nye frivillige i forbindelDerfor tror vi at det betyder at de stude- se med åbningen af det nye hus, og man rende for alvor vil opdage vores tilbud til kan evt. kigge på vores hjemmeside for netop dem, og at de vil gøre brug af mere info. vores faciliteter. Vi har gjort meget ud af at sætte fokus på Vi ønsker også i Studenterhuset at være at det ikke skal være et købsbetinget hus, med til at skabe synlighed om alle de men man kan komme og sidde med sin andre ting der sker i Odense, og vi har læsegruppe og læse hele eftermiddagen med denne placering mulighed for at uden at man skal bruge en formue på være de studerendes første møde med kaffe Osv. kulturlivet i Odense. Vi vil gerne have en stemning frem af Og studenterhuset kan måske være med værested som de studerende kan føle sig til at vise de studerende hvor der også hjemme i. sker spændende ting - alt efter hvilke interesser den enkelte studerende har. Det er også positivt at vi bliver placeret i Formand Ida Tanita Sørensen og et område hvor vi i forvejen har et godt Anja Følleslev Daglig leder af Studenterhus Odense samarbejde med de fleste af naboerne, så vi ikke skal ud og starte helt forfra. Samtidig er det et meget spændende område af Odense City som vi glæder os www.studenterhus.dk til at gøre endnu mere levende end det er Studenterhus Odense på Facebook i forvejen.

Profile for Odense Magasinet

Odensemagasinet april 2013  

Komikeren GEO, Ryslinge Innovationshøjskole, Syddansk Universitet, Studenterhus Odense, Midt om natten, på Fjordagerscenen, og flotte bille...

Odensemagasinet april 2013  

Komikeren GEO, Ryslinge Innovationshøjskole, Syddansk Universitet, Studenterhus Odense, Midt om natten, på Fjordagerscenen, og flotte bille...

Advertisement