Page 1

2017

Skolernes aktivitets- og feriekalender Januar

Februar

Sø 1 Nytårsdag, Juleferie

Marts

April

On 1

On 1

To

2

To

2

Sø 2

3

Fr

3

Fr

3

Ma 3

On 4

4

4

Ti

To

5

Sø 5

Fr

6

Ma 6

7

Ti

Ma 2 Ti

1

Sø 8 Ma 9

2

18

1

2

Fr

2

On 3

3 Pinseferie

4

To

4

Sø 4 Pinsedag, Pinseferie

On 5

Fr

5

Ma 5 2. pinsedag, Pinseferie

To

6

6

Ti

7

Fr

7

Sø 7

On 8

On 8

8 Påskeferie

Ma 8

To

To

Sø 9 Palmesøndag, Påskeferie Ti

6

7

Ti

9

10

Ma 6

9

Fr 10

Fr 10

Ma 10

On 11

Lø 11 Vinterferie

Lø 11

To 12

Sø 12 Vinterferie

Sø 12

Fr 13

Ma 13 Vinterferie

Lø 14

Ti 14 Vinterferie

Sø 15

On 15 Vinterferie To 16 Vinterferie

3

Juni To

Sø 5

1

Ti 10

Ma 16

Maj

7

11

Ma 13

Ma 1 Ti

14

Påskeferie Sampasning

15

On 7

19

9

To

8

Fr

9

On 10

Lø 10

Ti 11 Påskeferie, Sampasning

To 11

Sø 11

On 12 Påskeferie, Sampasning

Fr 12 Bededag

Ma 12

To 13 Skærtorsdag, Påskeferie Lø 13

Ti 13

Ti 14

Fr 14 Langfredag, Påskeferie

Sø 14

On 14

On 15

Lø 15 Påskeferie

Ma 15

To 16

Sø 16 Påskedag, Påskeferie

Ti 16

Fr 16

On 17

Lø 17

2. påskedag Påskeferie

16

20

24

To 15

Ti 17

Fr 17 Vinterferie

Fr 17

Ma 17

On 18

Lø 18 Vinterferie

Lø 18

Ti 18

To 18

Sø 18

To 19

Sø 19 Vinterferie

Sø 19

On 19

Fr 19

Ma 19

Fr 20

Ma 20

To 20

Lø 20

Ti 20

Lø 21

Ti 21

Ti 21

Fr 21

Sø 21

On 21

Sø 22

On 22

On 22

Lø 22

Ma 22

To 23

To 23

Sø 23

Ti 23

Fr 23

Ti 24

Fr 24

Fr 24

Ma 24

On 24

Lø 24 Sommerferie

On 25

Lø 25

Lø 25

Ti 25

To 25 Kr. himmelfartsdag

Sø 25 Sommerferie

To 26

Sø 26

Sø 26 Sommertid starter

On 26

Fr 26 Fridag, Sampasning

Ma 26 Sommerferie

Fr 27

Ma 27

To 27

Lø 27

Ti 27 Sommerferie

Lø 28

Ti 28

Ti 28

Fr 28

Sø 28

On 28 Sommerferie

On 29

Lø 29

Ma 29

To 30

Sø 30

Ti 30

Ma 23

4

8

9

Sø 29 Ma 30

5

Ti 31

12

Ma 20

Ma 27

13

17

Fr 31 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

23

6

21

22

25

To 22

26

To 29 Sommerferie Fr 30 Sommerferie

On 31 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage


2017

Skolernes aktivitets- og feriekalender Juli Lø

August

1 Sommerferie

Ti

September

Oktober

1 Sommerferie

Fr

1

Sø 1

On 2 Sommerferie

2

Ma 2

To

3 Sommerferie

Sø 3

4 Sommerferie

Fr

4 Sommerferie

Ma 4

On 5 Sommerferie

5 Sommerferie

Ti

To

6 Sommerferie

Sø 6 Sommerferie

Fr

7 Sommerferie

Ma 7 Sommerferie

8 Sommerferie

Ti

Sø 2 Sommerferie Ma 3 Sommerferie Ti

27

December

On 1

Fr

1

To

2

2

3

Fr

3

Sø 3

On 4

4

Ma 4

Ti

36

November 40

5

To

5

Sø 5

On 6

Fr

6

Ma 6

To

7

7

Ti

8 Sommerferie

Fr

8

Sø 8

On 9 Sommerferie

9

Ma 9

To 10 Sommerferie

Sø 10

Ti 10

Fr 10

Sø 10

Ti 11 Sommerferie, Sampasning Fr 11 Sommerferie

Ma 11

On 11

Lø 11

Ma 11

On 12 Sommerferie, Sampasning Lø 12 Sommerferie

Ti 12

To 12

Sø 12

Ti 12

To 13 Sommerferie, Sampasning Sø 13 Sommerferie

On 13

Fr 13

Ma 13 Ti 14

To 14

On 15

Fr 15

To 16

Lø 16

Sø 9 Sommerferie Ma 10

Sommerferie Sampasning

28

Fr 14 Sommerferie, Sampasning Ma 14

32

33

37

41

Ti

45

5

On 6

7

To

7

On 8

Fr

8

To

9

9

46

49

50

On 13

To 14

Lø 14 Efterårsferie

Lø 15 Sommerferie

Ti 15

Fr 15

Sø 15 Efterårsferie

Sø 16 Sommerferie

On 16

Lø 16

Ma 16 Efterårsferie

To 17

Sø 17

Ti 17 Efterårsferie

Fr 17

Sø 17

Ti 18 Sommerferie, Sampasning Fr 18

Ma 18

On 18 Efterårsferie

Lø 18

Ma 18

On 19 Sommerferie, Sampasning Lø 19

Ti 19

To 19 Efterårsferie

Sø 19

Ti 19

To 20 Sommerferie, Sampasning Sø 20

On 20

Fr 20 Efterårsferie

Ma 20

To 21

Lø 21 Efterårsferie

Ti 21

To 21

On 22

Fr 22 Juleferie

To 23

Lø 23 Juleferie

Ma 17

Sommerferie Sampasning

29

Fr 21 Sommerferie, Sampasning Ma 21

34

38

42

47

51

On 20

Lø 22 Sommerferie

Ti 22

Fr 22

Sø 22 Efterårsferie

Sø 23 Sommerferie

On 23

Lø 23

Ma 23

To 24

Sø 24

Ti 24

Fr 24

Sø 24 Juleferie

Ti 25 Sommerferie, Sampasning Fr 25

Ma 25

On 25

Lø 25

Ma 25 Juledag, Juleferie

On 26 Sommerferie, Sampasning Lø 26

Ti 26

To 26

Sø 26

Ti 26 2. juledag, Juleferie

To 27 Sommerferie, Sampasning Sø 27

On 27

Fr 27

Ma 27

To 28

Lø 28

Ti 28

To 28 Juleferie, Sampasning

On 29

Fr 29 Juleferie, Sampasning

To 30

Lø 30 Juleferie

Ma 24

Sommerferie Sampasning

30

Fr 28 Sommerferie, Sampasning Ma 28

35

39

43

Lø 29 Sommerferie

Ti 29

Fr 29

Sø 29 Sommertid slutter

Sø 30 Sommerferie

On 30

Lø 30

Ma 30

Ma 31 Sommerferie

31

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

To 31

44

48

Ti 31 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

52

On 27 Juleferie, Sampasning

Sø 31 Juleferie 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


2018

Skolernes aktivitets- og feriekalender Januar Ma 1 Nytårsdag, Juleferie Ti

Februar 1

2 Juleferie, Sampasning

To

Marts

1

To

April

1

Sø 1 Påskedag, Påskeferie

Fr

1

On 2

2

3

To

3

Sø 3

On 4

Fr

4

Ma 4 Fridag, Sampasning

5

Ti

2

Fr

2

Ma 2

On 3

3

3

Ti

To

4

Sø 4

Fr

5

Ma 5

6

Ti

Sø 7 Ma 8 Ti

2

9

Sø 4

10

14

To

5

6

Fr

6

Sø 6

On 7

On 7

7

Ma 7

To

8

To

8

Sø 8

Fr

9

Fr

9

Ma 9

6

Ma 5

2. påskedag Påskeferie

Ti

Ti

Juni

1

Fr

6

Maj

15

5 Sampasning

On 6

19

To

7

8

Fr

8

On 9

9

Ti

On 10

Lø 10 Vinterferie

Lø 10

Ti 10

To 10 Kr. himmelfartsdag

Sø 10

To 11

Sø 11 Vinterferie

Sø 11

On 11

Fr 11 Fridag, Sampasning

Ma 11

Fr 12

Ma 12 Vinterferie

To 12

Lø 12

Ti 12

Lø 13

Ti 13 Vinterferie

Ti 13

Fr 13

Sø 13

On 13

Sø 14

On 14 Vinterferie

On 14

Lø 14

Ma 14

To 15 Vinterferie

To 15

Sø 15

Ti 15

Fr 15

Ti 16

Fr 16 Vinterferie

Fr 16

Ma 16

On 16

Lø 16

On 17

Lø 17 Vinterferie

Lø 17

Ti 17

To 17

Sø 17

To 18

Sø 18 Vinterferie

Sø 18

On 18

Fr 18

Ma 18

Fr 19

Ma 19

To 19

Lø 19 Pinseferie

Ti 19

Lø 20

Ti 20

Ti 20

Fr 20

Sø 20 Pinsedag, Pinseferie

On 20

Sø 21

On 21

On 21

Lø 21

Ma 21 2. pinsedag, Pinseferie Ti 22

Fr 22

On 23

Lø 23

Ti 24

To 24

Sø 24

On 25

Fr 25

Ma 25

To 26

Lø 26

Ti 26 On 27

Ma 15

Ma 22

3

4

7

8

11

Ma 12

12

Ma 19

To 22

To 22

Sø 22

Ti 23

Fr 23

Fr 23

Ma 23

On 24

Lø 24

Lø 24 Påskeferie

17

20

21

24

To 14

25

To 21

26

To 25

Sø 25

Fr 26

Ma 26

Lø 27

Ti 27

Ti 27 Påskeferie, Sampasning

Fr 27 Bededag

Sø 27

Sø 28

On 28

On 28 Påskeferie, Sampasning

Lø 28

Ma 28

To 29 Skærtorsdag, Påskeferie Sø 29

Ti 29

Fr 29

On 30

Lø 30 Sommerferie

Ma 29

Sø 25

Sommertid starter Palmesøndag, Påskeferie Påskeferie Sampasning

16

9

5

Ma 26

13

Ti 30

Fr 30 Langfredag, Påskeferie

On 31

Lø 31 Påskeferie 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ma 30

18

23

22

To 28

To 31 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


2018

Skolernes aktivitets- og feriekalender Juli

August

Sø 1 Sommerferie

September

On 1 Sommerferie

To

2 Sommerferie

Sø 2

3 Sommerferie

Fr

3 Sommerferie

Ma 3

On 4 Sommerferie

4 Sommerferie

Ti

To

5 Sommerferie

Sø 5 Sommerferie

Fr

6 Sommerferie

Ma 6 Sommerferie

7 Sommerferie

Ti

November 40

1

2

Fr

2

Sø 2

On 3

3

Ma 3

4

To

4

Sø 4

On 5

Fr

5

Ma 5

To

6

6

Ti

7 Sommerferie

Fr

7

Sø 7

On 8 Sommerferie

8

Ma 8

To

9 Sommerferie

Sø 9

Ti 10 Sommerferie, Sampasning Fr 10 Sommerferie

Ma 10

On 11 Sommerferie, Sampasning Lø 11 Sommerferie To 12 Sommerferie, Sampasning Sø 12 Sommerferie

Ti

27

Sø 8 Sommerferie Ma 9

Sommerferie Sampasning

28

Fr 13 Sommerferie, Sampasning Ma 13

32

33

Ma 1

December

To

Ma 2 Sommerferie

1

Oktober Ti

36

Ti

45

1

4

On 5

6

To

6

On 7

Fr

7

To

8

8

Fr

9

Sø 9

On 10

Lø 10

Ma 10

Ti 11

To 11

Sø 11

Ti 11

On 12

Fr 12

Ma 12

To 13

Lø 13 Efterårsferie

Ti 13

To 13

On 14

Fr 14

To 15

Lø 15

Ti

37

41

9

46

49

50

On 12

Lø 14 Sommerferie

Ti 14

Fr 14

Sø 14 Efterårsferie

Sø 15 Sommerferie

On 15

Lø 15

Ma 15 Efterårsferie

To 16

Sø 16

Ti 16 Efterårsferie

Fr 16

Sø 16

Ti 17 Sommerferie, Sampasning Fr 17

Ma 17

On 17 Efterårsferie

Lø 17

Ma 17

On 18 Sommerferie, Sampasning Lø 18

Ti 18

To 18 Efterårsferie

Sø 18

Ti 18

To 19 Sommerferie, Sampasning Sø 19

On 19

Fr 19 Efterårsferie

Ma 19

To 20

Lø 20 Efterårsferie

Ti 20

To 20 Juleferie

On 21

Fr 21 Juleferie

Ma 16

Sommerferie Sampasning

29

Fr 20 Sommerferie, Sampasning Ma 20

34

38

42

47

51

On 19

Lø 21 Sommerferie

Ti 21

Fr 21

Sø 21 Efterårsferie

Sø 22 Sommerferie

On 22

Lø 22

Ma 22

To 22

Lø 22 Juleferie

To 23

Sø 23

Ti 23

Fr 23

Sø 23 Juleferie

Ti 24 Sommerferie, Sampasning Fr 24

Ma 24

On 24

Lø 24

Ma 24 Juleferie

On 25 Sommerferie, Sampasning Lø 25

Ti 25

To 25

Sø 25

Ti 25 Juledag, Juleferie

To 26 Sommerferie, Sampasning Sø 26

On 26

Fr 26

Ma 26

To 27

Lø 27

Ti 27

To 27 Juleferie, Sampasning

On 28

Fr 28 Juleferie, Sampasning

To 29

Lø 29 Juleferie

Fr 30

Sø 30 Juleferie

Ma 23 Sommerferie Sampasning

30

Fr 27 Sommerferie, Sampasning Ma 27

35

39

43

Lø 28 Sommerferie

Ti 28

Fr 28

Sø 28 Sommertid slutter

Sø 29 Sommerferie

On 29

Lø 29

Ma 29

To 30

Sø 30

Ti 30

Ma 30 Sommerferie

31

Ti 31 Sommerferie 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Fr 31

44

48

On 31 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

On 26 2. juledag, Juleferie

Ma 31 Juleferie 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

52

1

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage


2019

Skolernes aktivitets- og feriekalender Januar Ti

Februar

1 Nytårsdag, Juleferie

Marts

April

Fr

1

Fr

1

Ma 1

On 2 Juleferie, Sampasning

2

2

Ti

To

3

Sø 3

Fr

4

Ma 4

5

Ti

Sø 3

6

2

To

2

Sø 2

On 3

Fr

3

Ma 3

To

4

4

Ti

5

Fr

5

Sø 5

6

Ma 6

To

7

To

7

Sø 7

8

Fr

8

Fr

8

Ma 8

On 9

9 Vinterferie

9

Ti

To 10

Sø 10 Vinterferie

Fr 11

Ma 11 Vinterferie

Lø 12

Ti 12 Vinterferie

Sø 13

On 13 Vinterferie

Ti

2

Sø 10

7

Juni

On 1

On 6

Ma 7

Ti

14

On 6

Sø 6

5

10

Ma 4

Maj

9

4

On 5 Fridag, Sampasning

19

6

7

Fr

7

On 8

8

To

Sø 9 Pinsedag

9

On 10

Fr 10

Ma 10 2. pinsedag

To 11

Lø 11

Ti 11

Ti 12

Fr 12

Sø 12

On 12

Ma 13

11

Ma 11

20

On 13

Lø 13 Påskeferie

To 14 Vinterferie

To 14

Sø 14 Palmesøndag, Påskeferie Ti 14

Fr 14

Ti 15

Fr 15 Vinterferie

Fr 15

Ma 15 Påskeferie Sampasning

On 15

Lø 15

On 16

Lø 16 Vinterferie

Lø 16

Ti 16 Påskeferie, Sampasning

To 16

Sø 16

To 17

Sø 17 Vinterferie

Sø 17

On 17 Påskeferie, Sampasning

Fr 17 Bededag

Ma 17

Fr 18

Ma 18

Lø 19

Ti 19

Sø 20

Ma 14

Ma 21

3

4

8

23

To

Ti

15

1

12

Ma 18

16

To 13

To 18 Skærtorsdag, Påskeferie Lø 18

Ti 18

Ti 19

Fr 19 Langfredag, Påskeferie

Sø 19

On 19

On 20

On 20

Lø 20 Påskeferie

Ma 20

To 21

To 21

Sø 21 Påskedag, Påskeferie

Ti 21

Fr 21

2. påskedag Påskeferie

17

21

25

To 20

Ti 22

Fr 22

Fr 22

Ma 22

On 22

Lø 22

On 23

Lø 23

Lø 23

Ti 23

To 23

Sø 23

To 24

Sø 24

Sø 24

On 24

Fr 24

Ma 24

Fr 25

Ma 25

To 25

Lø 25

Ti 25

Lø 26

Ti 26

Ti 26

Fr 26

Sø 26

On 26

Sø 27

On 27

On 27

Lø 27

Ma 27

To 28

To 28

Sø 28

Ti 28

Fr 28

Ti 29

Fr 29

Ma 29

On 29

Lø 29 Sommerferie

On 30

Lø 30

Ti 30

To 30 Kr. himmelfartsdag

Sø 30 Sommerferie

To 31

Sø 31 Sommertid starter

Ma 28

5

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

9

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

13

Ma 25

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

18

22

24

26

To 27

Fr 31 Fridag, Sampasning 19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ferieplan  

Skolernes aktivitets- og ferieplan