Page 2

Kraft bak smarte løysingar

Elis AS er blant Norges leiande IT-selskap innan utvikling og leveranse av tenester og programvare til energibransjen.

I dette nummeret Programvara ElWin er i dag den mest

Direktøren har ordet ................................

3

Fortum og MAIK i drift med ElWin ............

4

Herkules ny Elis-eigar ..............................

5

EB Kundeservice i drift med to nye kundar

5

Nye medarbeidarar ...................................

5

Ny kunde: BKK Energimåling AS ..............

5

Utnytter du moglegheitene i ElWeb? ........

6

Elis Brukarmøte 2010 ...............................

7

moderne og fleksible løysinga på marknaden. Elis tilbyr innovative og kostnadsoptimale løysingar innan ein brei verdikjede, som spenner langt ut over det ein forstår som tradisjonelle kundeinformasjonssystem (KIS). Vi legg vekt på å forenkle samhøyrande, komplekse prosessar utan å miste samanhengane. Vårt mål er at våre kundar skal lukkast ved at vi leverer innovative, brukarvenlege og kostnadseffektive løysingar og tenester. Det er ein straum av utfordringar både i dag og i framtida, og saman skal vi finne dei gode løysingane.

Elis AS Postboks 33 6961 Dale i Sunnfjord Tel: 57 73 99 70 Fax: 57 73 99 71 E-post: elis@elis.no Web: www.elis.no

Nyheitsbrev nr 2 - 2010

2

Nyheitsbrev  

Nytt frå Elis

Nyheitsbrev  

Nytt frå Elis

Advertisement