Page 1

    

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMOH        35350  TEMOH, PERAK.

A B    A    0004    @    m      o e    . e   du .my                            NO.TEL. : 05­4690253                            NO. FAX : 05­4690263 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                           

MINIT MESYUARAT HAL EHWAL MURID

BIL. MESYUARAT       :      1 / 2019 TARIKH                        :      28 DISEMBER   2018    (JUMAAT) MASA                           :      9.00 pagi – 10.00  TEMPAT                       :      BILIK MESYUARAT PKG TEMOH ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ HADIR   :         1. Guru  Besar,                                                                         ­    Pengerusi     (Puan Marina binti Masdar)                                                              2. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,     (Encik Khairuddin bin Mohd Jali)   3. Penolong Kanan Pentadbiran,     (En.Azhar bin Idris)

­    Naib Pengerusi

4. Penolong Kanan Kokurikulum     (Encik Mohd Shah bin Md Nor) 5. Puan Aini Afida binti Mat Diah                                           ­     Setiausaha 6. Penyelaras Kantin,    (Puan Hjh Nor Khaliza binti Mustafa)                                                                          


7. Penyelaras Rancangan Makanan Tambahan    ( Puan Athirah binti  Shafie)

8. Penyelaras SPBT dan Pencegahan Aedes & Denggi,    (Pn.Maizan binti Yacob)

9. Guru Prasekolah,     (Puan Sharimah binti Arshad) 10. Penyelaras PPDa,      (Puan Asimah binti Mohd Kamal)         11. Penyelaras PS1M,      (Puan Aminah Tun Faizah binti Yeop Ibrahim)        12. Penyelaras Bimbingan & Kaunseling       (Puan Noor Huda binti Hj Zakaria) 13. Penyelaras 3K,      (Puan Roslina binti Bujal) 14.  Penyelaras Bantuan dan Kebajikan,        (Encik Ahmad Faizal bin Abdullah Halim)   15.  Penyelaras Disiplin & Pengawas,        (Puan Hajah Noor Maiza binti Mazlan) 16.  Penyelaras Bangunan & Perabot,        (Encik Muhammad Faizul bin Ali) 17.  Penyelaras Maklumat Murid        (Ahmad Faizal bin Abdullah Halim) 18.   Encik Zairul Anwar bin Jamriy                                                                                                                      


1.0 Ucapan Pengerusi     1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan Al­Fatihah dan mengucapkan terima  kasih atas kehadiran semua guru.Pengerusi juga menyampaikan ucapan terima kasih daripada PPD kepada semua guru kerana segala pengurusan sekolah berjalan lancar sepanjang tahun   2018.  Makluman     1.2 Pengerusi   menerangkan   objektif   dan   dasar   Hal   Ehwal   Murid   dengan menayangkan slaid kepada semua guru.Pengerusi juga memaklumkan segala urusan kewangan   di   bawah   HEM   telah   diselesaikan   dengan   jayanya   dan   tiada   bayaran tertunggak. Makluman    1.3 Pengerusi memaklumkan bekalan susu bagi program PS1M tidak diterima tahun  ini.Pengerusi juga memaklumkan pertandingan laluan Ppda tidak mendapat tempat tetapi  pencapaian keseluruhan adalah baik. Makluman 1.4 Pengerusi mengingatkan kepada semua guru agar tidak mengenakan tindakan secara  fizikal ketika mendenda murid.Hanya guru besar mempunyai kuasa merotan. . Tindakan 

4.0 Laporan HEM 4.1 Disiplin             4.1.1­Sistem salah laku dan disiplin murid(SSDM).Semua guru perlu login sistem  SSDM untuk masukkan amalan baik yang dilakukan oleh murid sekurang­kurangnya  12 kali sebulan. 4.1.2 – Pengerusi mengingatkan agar guru membuat catatan ringkas sekiranya ada kes salah laku dikalangan murid. 4.1.3 –Pengerusi juga menerangkan prosedur buang murid jika ada kes disiplin dan  ponteng berterusan melalui tayangan slaid.Pihak sekolah perlu keluarkan surat amaran ponteng kepada murid yang terlibat. 4.1.4­ Pengerusi memaklumkan jawatan guru disiplin yang baharu iaitu Pn.Hajah  Noor Maiza bagi menggantikan guru disiplin lama yang telah bertukar sekolah. Tindakan

4.2

Program 3K(keselamatan,kesihatan dan kebersihan + keceriaan)


4.2.1­ Pengerusi memaklumkan sekolah akan terus menyertai pertandingan 3K.Semua guru adalah diharapkan dapat memberikan kerjasama bagi menjayakan pertandingan  ini. 4.2.2­ Pengerusi meminta JK Keselamatan memastikan fizikal bangunan,perabot dan  peralatan,laluan utama,laluan pejalan kaki dan longkang dalam keadaan yang baik dan selamat. 4.2.3­ Pengerusi minta JK Kesihatan agar kawasan pembiakan nyamuk dan punca­ punca berlaku penyakit dihindari.Semua guru digalakkan agar dapat membentuk sikap murid agar peka jika nampak sampah terus dikutip. Makluman 4.3 Kantin Sekolah 4.3.1­ Pengerusi memaklumkan sekolah akan menerima pengusaha kantin yang               baharu.Menu dan harga telah dibincangkan dan dipersetujui bersama.Pengerusi minta  JK               kantin memantau harga dan kualiti makanan di kantin. Tindakan 4.4 RMT & Susu 4.4.1­ Pengerusi memaklumkan program RMT akan dipantau oleh pihak PPD atau  JPN pada hari pertama persekolahan.Beliau juga memaklumkan bilangan penerima  RMT bagi bulan Januari tahun 2019 ialah seramai 22 orang. 4.4.2­ Proses pemilihan penerima RMT dimulakan dari bulan Oktober. 4.4.3­ Menu RMT telah diserahkan kepada pengusaha kantin.             4.4.2­ Tiada bekalan susu diterima bagi tahun 2018. Tindakan  4.5 SPBT (Skim Pinjaman Buku Teks) 4.5.1­ Puan Maizan memaklum bekalan buku teks tahun 3 KSSR semakan telah  diterima pada pertengahan bulan Disember.Semua buku teks telah diedarkan kepada  15 orang murid tahun 3. Makluman 4.6

Prasekolah 4.6.1­ Pengerusi memaklumkan kos bagi seorang murid prasekolah yang  diperuntukkan oleh KPM berjumlah RM505 setahun. Tindakan 

4.7      Rekod dan Fail


4.8

4.7.1­ Pengerusi memaklumkan penyelaras bagi rekod dan fail bagi tahun 2019 ialah   Pn.Hjh Nor Khaliza 4.7.2 – Pengerusi minta semua guru kelas pastikan semua dokumen yang perlu ada  dalam fail mencukupi dan mengisi lengkap kad 001. Tindakan Lawatan Sekolah  4.8.1­ Pengerusi memaklumkan program lawatan tidak semestinya untuk murid tahun  6  sahaja.Semua murid boleh menyertai lawatan jika mendapat kebenaran ibu bapa. 4.8.2­ Pada tahun ini,pengerusi mencadangkan agar mengadakan lawatan dalam masa  satu hari sahaja tanpa bermalam. Tindakan

5.0  Hal –hal lain 5.1.1 Pengerusi meminta guru kelas mengambil buku kehadiran dan menanda  kehadiran murid terus ke dalam buku pada hari pertama persekolahan. Tindakan  6.0 Ucapan Penangguhan            6.1.1 Ucapan penangguhan oleh pengerusi dan mesyuarat ditangguhkan pada                jam 9.50 minit  pagi..

Disediakan oleh : 

Disemak oleh :

_____________________ (Pn.Aini Afida bt. Mat Diah) Setiausaha HEM

__________________ (En.Khairudin Mohd Jali) PK HEM


Profile for oddin05

Minit HEM 1 2019  

Minit

Minit HEM 1 2019  

Minit

Profile for oddin05
Advertisement