Page 1

MENIGHEDSBLADET

Tosomhed Ægteskabet er under pres Visioner, visioner, visioner I medgang og modgang Nygift og lykkelig?? I det lange løb

Juli 2012

vi vil mødes - vi vil følges - vi vil lære


NYT FRA DAGLIG LEDER:

ÆGTESKABET ER UNDER PRES Af Leif Johanson, daglig leder i menigheden Hold da op, hvor har der været meget snak og avisskriverier de sidste par måneder om kirkelig vielse af personer af sammen køn. Det ene debatprogram afløser det andet. Debattører står i kø for at overbevise os om, at det eneste naturlige og rigtige for moderne, dannede mennesker er, at en mand skal kunne vies til en mand og en kvinde til en kvinde. Det kan næsten komme til at virke gammeldags at tale om mænd og kvinders kønsforskelle, ægteskabet som byggesten i samfundet og børns ret til at spejle sig i både i det kvindelige og det mandlige køn. Holdninger der går imod vielse af homoseksuelle får skyld for at være kønsdiskriminerende, homofobiske, intolerante, religiøs

fanatisme - i ordets værste betydning.

“Også ægteskabet som livslang relation udviskes.” Ægteskabet mellem mand og kvinde er virkelig under pres i denne tid. Også ægteskabet som livslang relation udviskes. Mange har oplevet at det ikke lykkedes og har måttet give op i forhold til at holde sammen på deres parforhold. Procenten af ægteskaber, der ender i skilsmisse er tårnhøj, og fordeler sig på alle slags ægtefolk både aldersmæssigt, sociologisk og kirkeligt. Rent sociologisk

taler man nu heller ikke længere om at vi lever i en samfundsform med monogami men nærmere i seriel monogami (vi er gift med én af gangen, men har gennem livet flere partnere). Hvad har vi så som kirke at sige ind i alt dette? Det er givetvis ikke gavnligt at kaste mudder tilbage i hovedet på dem, vi er uenige med. Men vi kan sætte fokus på det gode og vise en anden vej. Så det er ikke tilfældigt, at dette nummer af vores menighedsblad handler om to-somheden, altså ægteskabet mellem mand og kvinde. Vi vil med bladet sige en masse om det gode ved ægteskabet, men også vise, at der skal vilje og hårdt arbejde til for at et ægteskab til at holde.

I Odder Frimenighed har vi følgende praksis i forbindelse med ægteskaber, samliv og vielser: Grundlæggende principper og holdninger til ægteskab og samlivsformer: • Alle, uanset civilstand, lever vi af Guds nåde og genoprettelse. • Ægteskabet, forstået som pagten mellem én mand og én kvinde, er en af Guds gode ordninger, som vi skal værne sammen. • Derfor siger vi nej til samboende livsstil og/ eller det seksuelle samliv før ægteskab. • Det har en høj prioritet, at ægtepar, som er under pres i samlivet, kan finde hjælp i menigheden. • Når der sker sammenbrud i ægteskabet, vil vi hjælpe og ikke udstøde.

Praksis for vielser: • I Odder Frimenighed kan vielse af ægtepar fortages, hvis den ene part, af de der ønsker vielse, er medlem af menigheden eller ønsker optagelse i forbindelse med vielse (også vielse af fraskilte). • Vielsen i Odder Frimenighed har offentlig gyldighed • Vi vil gerne tilbyde god forberedelse til kommende ægtepar i form af før-ægteskabskursus, som afholdes af præst eller etablerede ægtepar.

NYT FRA PRÆSTEN: - af Preben Højgaard Som mange af jer ved, har jeg sagt min stilling op som præst i Odder Frimenighed pr. 31. juli. Det er med stor beklagelse, og ikke med min gode vilje, at jeg har måttet tage denne beslutning, da jeg har været rigtig glad for jer som menighed. Beslutningen er foretaget på baggrund af en i længden uholdbar uoverensstemmelse i forholdet mellem jobbets organisatoriske aspekter og mine kompetencer og

2

gaver på dette område. Menighedsrådet har håndteret situationen rigtig godt, og jeg er taknemmelig for, at vi, på trods af det ærgerlige i situationen, kommer ud af det med den gode relation intakt. Jeg takker for den tid jeg har fået lov at være præst for jer og for mange gode samtaler, gudstjenester og stunder med jer i de måneder, jeg har været ansat. Det har været dejligt at erfare, hvordan Gud bru-

ger jer som menighed her i Odder. Stine og jeg er blevet glade for Odder Frimenighed og jer, der udgør menigheden. Vi vil i den kommende tid fortsat være med i menigheden indtil vi finder ud af hvordan fremtiden skal se ud. Kærlige hilsener Preben Højgaard

Menighedsblad


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET:

VISIONER, VISIONER, VISIONER Af Natalie Munkholm, formand for menighedsrådet Det er godt at være kirke sammen, at arbejde for Guds riges fremme. Forårets arbejde med Vision 2017 har været et stærkt vidnesbyrd om Guds trofasthed, og hvor rig en menighed vi er. Det er virkelig et privilegium at være en del af. Det gælder også, nu hvor stillingen som præst er ledig. Menigheden, Guds kirke, det er dig og mig. Vores særlige opgave her i Odder og omegn afhænger ikke i så høj grad af hvem der er vores præst, som af hvem Gud er. Jeg helt overbevist om, at Gud har en god vej fremad i det også. Gud er trofast.

“Når vi lukker portene op, gør vi Guds rige mere tilgængeligt og synligt.” Vision 2017 I foråret har menighedsrådet særligt arbejdet med hvilke fokusområder, der skal danne grundlag for de næste 5 års tiltag, temaer og prioritering af ressourcer. Hele menigheden har været inviteret med i processen og vi fik omkring 300 tilbagemeldinger fra 55 personer. Det var super godt. Alle inputs blev bearbejdet grundigt af menighedsråd og visionsudvalg. Efter megen analyse, drøftelse, bøn og skæren fra, endte vi med overskriften og 3 særlige fokusområder. Vision 2017 kan illustreres med et billede af et slot med 3 åbne porte. Luk portene op Slottet er vores kirke. Vi bygger kirke på klippen, der er Kristus selv. Som menighed viser vi vejen til Gud på samme måde som Kristus viste vejen til faderen. Overskriften - Luk portene op - er inspireret af flere bibelske betydninger af porte. Når vi lukker portene op, gør vi Guds rige mere

Odder Frimenighed

tilgængeligt og synligt. Med åbne og brede porte går man let ud og ind, det giver en stor kontaktflade til det omkringliggende land, og slottets indhold bliver synligt. Vi åbner også porten for Ærens konge, så Hans rige kan få plads i hver enkelt af os.

LUK PORTENE OP DIAKONI RELATIONER BØRN

Port nr. 1 er diakoni – at gøre noget for andre end os selv, at tjene byen konkret. Vi vil fokusere på hvad en diakonal livsstil er, og fx lave fælles diakonale events i byen.

menighedens arbejde de næste 5 år. Vi har stadig gudstjenester, celler, klynger, ungdomskirke, R5, og meget andet men fokuserer på de tre omtalte områder. Flere personer i menigheden drømmer også om en ny bygning og en fuldtidspræst. Det er altid vores ansvar at sikre de nødvendige ressourcer til at drive menighed - herunder de helt rigtige lokaler og et passende antal lønnede funktioner. Det skal vi også have øje for de kommende år. Den videre proces Efter sommerferien arbejder vi videre på visionen, så vi kan drøfte den med menigheden på visionsaftenen fredag d. 12. oktober, og endelig igen til afstemningen på menighedsmødet lørdag d. 19. november 2012. Gud er trofast Efterårets tema er Guds trofasthed. Det glæder vi os meget til. Det er godt at vide, at uanset vores situation som mennesker eller som menighed, så er Gud den samme, klippefast og urokkeligt god, stærk og livgivende. Gud er trofast.

Port nr. 2 er forpligtende relationer – fællesskab er en vigtig del af Odder Frimenigheds identitet og skal fortsat være det. Vi vil arbejde med forpligtende relationer både til hinanden, til Gud, til vores nærmeste, til venner og til byen. Port nr. 3 er børn – fordi de er så uendeligt vigtige for Gud og for fællesskabet. Vi vil styrke og forfine vores indsats for at børn og deres familier lærer Gud at kende tidligt i livet. Og resten? Vision 2017 giver retning for

3


VÆRKSTEDER OG MULIGHEDER FOR SERVICEEFTERSYN af Anne Mie Johanson

Alle ægtepar kan få brug for div. reparationer. Det være sig udretning af buler, omlakering eller måske ligefrem motorfejl, som skal ordnes. Ligesom med bilen kan det også være rigtigt godt med jævnlige eftersyn - også i ægteskabet. Følgende er en liste af muligheder og tilbud for reparation og eftersyn: 1. PREP-kurser PREP-kurset giver redskaber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet. PREP er et undervisningstilbud - ikke at forveksle med parterapi. Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold. Til efteråret afholdes der et PREP-kursus i Odder, startende 29. august. Peter Laugesen og Gitte Lykke, som begge er par- og familieterapeuter leder kurset, som strækker sig over 5 onsdag. Pris for deltagelse er 2.800,- og tilmelding kan ske til Gitte Lykke på tlf. 2010 1760. Se også www.familieudvikling.dk/ prep-kurser/ 2. Familielejre Mange kristne organisationer afholder hver sommer familielejre. Særligt kendte i vores regi er ”Familier på vej” som holder deres lejr på Sommersted Efterskole og UMO, som holder lejr på Sjellebro ved Randers. Familielejre er en uges lejr med fokus på familien,

4

både fokus på selve parforholdet, men også på relationen til børnene. Se www.familier-paa-vej. dk eller www.ywam.dk. 3. Læs en bog sammen Hvis I har lyst til nyt inputs så læs en bog sammen. Der findes mange gode bøger om parforhold og ægteskab. Her er et par forslag til bøger: “Forelsket hele livet” af Ed Wheat, Forlaget Scandinavia – en bog som giver råd og vejledning primært til det indbyrdes kærlighedsforhold, og forholder sig til hvordan gløden og forelskelsen kan holdes varm i parforholdet. “Kærlighedens 5 sprog” af Gary Chapman, Forlagsgruppen Lohse. Det er lille letlæselig bog, der handler om at opdage hinandens kærlighedssprog. Ifølge Gary Chapman forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. “Kæmp for kærligheden” - bogen om at leve sammen af Howard Markmann. Gennem eksempler, små øvelser og forskningsresultater peges der på de knudepunkter, der er i alle forhold og lærer hvordan man kan tale bedre med hinanden, at forstå hinanden på et dybere plan.

4. Sparringspartnere Find en familie som I går godt i spænd med og aftale at mødes for sammen at tale om jeres respektive parforhold. Lave gerne en eller anden form for dagsordnen for samtalen og evt. nogle samtaleregler. I kunne jo tale om det ene par i den første time og derefter flytte fokus til det andet par den sidste time. Aftalt at mødes f.eks. hvert kvartal. 5. Love Works Gennemgå Love Works materiale i jeres cellegruppe eller klynge. Materialet er en gennemgang af og en oplæring i kærlighedens væsen, set i det bibelske perspektiv. Materialet giver gode redskaber og god mulighed for samtale. Info og kontakt Mette Bech 5136 9750 6. Parterapi og samtaler Gør brug af en familieterapeut eller psykolog og få hjælp til den svære samtale eller det, som presser jer i jeres relation eller samtale. Det er en god investering i jeres parforhold. Der findes mange dygtige parterapeuter. I menigheden har vi fire uddannede terapeuter, som I kan snakke med, eller som kan henvise til andre dygtige terapeuter. Leif Johanson 8654 3604 kan formidle kontakt.

Menighedsblad


I MEDGANG OG MODGANG af Leif Johanson

Hvad er det bedste ved at være gift? Hvordan holder man kærligheden i live i en travl hverdag? Hvordan kommer I igennem et skænderi?

Hanne og Søren Oslo er lige flyttet til byen. De bor i en lejlighed lige bag Café R5. De har været gift i 15 dage og svarer hurtigt på spørgsmålet om, hvad der er det bedste ved at være gift: ”At bo sammen.” De har været kærester/forlovede i ca. 4 år og nu nyder de virkeligt hinandens selskab, både om morgenen inden man skal ud af døren og når man kommer hjem efter arbejde. De ved, at 15 dages ægteskab ikke gør en til ekspert, men de har alligevel god erfaring med at gøre noget alene, sammen, for derved at holde

kærligheden i live. Det er ikke så vigtigt hvad man gør, blot det at man gør det sammen, er befordrende. Og så er lidt kys og kram jo heller ikke at foragte! Om skænderier siger de: ”Vi øver os i at få tingene sagt, når der er noget der klemmer.” Det kan godt være, at der kommer en reaktion fra den anden, når man giver udtryk for et eller andet, men så er det godt lige at trække vejret inden man farer op, og på den måde får fornuften råderum.

Maria og Jacob Hørning har været gift i lidt mere end 12½ år. De har 4 børn og hver især krævende jobs. Da vi kontaktede Maria og Jacob for at få deres input til menighedsbladet var de på ferie i Italien. Men selv om der var 1700 kilometer imellem os ville de gerne være med, så deres svar er kommet til Odder via sms og mail. Spørgsmål 1: Hvad er det bedste ved at være gift? At være en fast indgroet del af hinanden, værdien i at være to, at vi kan sparre med hinanden og at vide sig elsket af sin elskede. En uvurderlig tryghed i aldrig at være alene. Spørgsmål 2: Hvordan holder man kærligheden i live i en travl hverdag?

Det er afgørende at vi ser og anerkender hinanden, bruger tid sammen, gør noget sammen, også uden børnene. Vi prioriterer en hverdagsaften om ugen med fokus på os, her taler vi om alt lige fra økonomiske beslutninger til sex. Spørgsmål 3: Hvordan kommer I igennem et skænderi? Vi bruger forskellige strategier. Vi kan være både direkte, men også nogle gange give hinanden tid og ender med at joke om situationen. Andre gange får en diskussion tid, fordi det er svært at røre ved eller fordi der er brug for tid til refleksion. Vi er med årene blevet bedre til at være i et skænderi/diskussion uden at tage det personligt

Bente og Hans Christian Hansen har været gift i 31 år. De har 3 voksne børn. Hans Chr. arbejder fuldtid og Bente på deltid. Hans Christian siger at den dybe fortrolighed, trygheden og venskabet med Bente er det bedste ved at være gift. Det nære og trygge er ord, der kan få det til at lyde, som om ægtekabet er kedeligt, men det siger de begge ikke er tilfældet. Der er masser af impulsivitet og dynamik i forholdet. Bente synes, at forudsigelighed også har en værdi. Man ved, hvor man har hinanden, selv om man ikke altid er enige. Endvidere giver vi hinanden plads og accept ift. til de udfordringer vi hver især tager på os.

oplever noget sammen. Vi ser ikke bare frem til at holde fri fra arbejdet, men ligeså meget til at skulle være sammen, hele tiden. Vi kan godt lide at holde ferie alene. Vore ferier er med til at holde kærligheden i live, sammen med værdier i hverdagen, som før nævnt. Skænderier kommer jo, ofte kommer de uventet og ubelejligt. Det vi har lært, gennem årene, er at lytte til det den anden siger, fremfor at være helt fremme i skoene for at få luftet sine egne holdninger og meninger. På den måde har vi lært rigtig meget om hinanden. Vi er stadig meget forskellige, HC siger om sig selv at han er analytisk og Bente er intuitiv. Vi har to meget forskellige tilgange til konflikter, men det har vi også lært at navigere i, ikke sådan at der ikke stadig kan komme nye skænderier.

Vi er rigtig gode til at holde ferier sammen, vi holder aldrig badeferier men ferier, hvor vi

Odder Frimenighed

5


I DET LANGE LØB

OM AT DANNE PAR GENNEM MANGE ÅR - af Anne Mie Skak Johanson Enten startede de tidligt eller også holder de sig godt – for til august har Ellen og Kristian BräunerMøller været gift i hele 30 år. Og det er godt nok længe. Vi har spurgt parret om det at holde sammen i mange år, om hvad det gør ved relationen, og om hvordan det overhovedet lader sig gøre.

“Vi er vokset op med den værdi, at ægtefolk holder sammen.” Ja, vi har været gift i flere år. Det er godt. Når man har været sammen i mange år, så hviler man mere i relationen til hinanden. Det betyder ikke, at vi er enige om alting. Der

virkelighed vi levede i og var glade for. Nu er børnene voksne, og vi har fået mere tid og mere plads til os selv og til hinanden. En erfaring vi gerne vil give videre er, at man skal være bevidst om at forberede fremtiden sammen. Vi kan nu udforske og afprøve. Der er tid og penge til andet end almindelig familie-drift, og det betyder at vi udvikler os meget, at vi har mulighed for at vælge, og at vi må acceptere hinandens valg, som kan være overraskende. Der sker hele tiden noget i en relation. Vi er vokset op med den værdi, at ægtefolk holder sammen. Så det har vi arbejdet ud fra. Vi har været udfordret og har været nødt til at ruske op i hinanden, for vi er meget forskellige. Vi har lært at sætte ord på

ægteskabets mange sider har der heldigvis været sjove oplevelser, grin, venskab, og børn, der gerne vil opdrage på deres forældre. Vores tro er basis for vores hverdag. Vi har ofte forsøgt at prioritere bøn og andagt både sammen og med børnene, uden at vi helt har nået vores mål for åndelig disciplin. Men troen er vores livsfundament, og det som vi gerne vil leve af og i. Cellegrupperne i kirken (smågrupper på 5-7 personer, red.) har betydet meget. Sammen med gudstjenesterne har det været vores åndelige byggeplads. I cellen er der blevet snakket åndelige værdier, vi har bedt sammen og delt liv med hinanden. Så vores tro har været byggesten i vores liv og forhold, både når det går godt og når det går skidt.

er stadig masser af kanter, som vi løbende skal slibe af. Da vi var nygifte, var vi mere famlende i vores indbyrdes forhold. Nu kender vi konceptet eller rammen for vores relation, uden vi dog nødvendigvis kender alt til hinanden. Det giver hvile. Som mennesker udvikler vi os hele tiden. Det sker faktisk megen udvikling på 30 år, og man forandrer sig. De første år af vores ægteskab var vi helt booket op med vores dejlige børn, arbejde, hjem og så kirken. Dengang havde vi ikke meget tid eller plads til egenudvikling, opdagelse af nye interesser eller at afprøve livet. Det var ikke dårligt, men bare den

6

frustrationer og tage konflikterne op og at gøre det igen og igen. Det har krævet vilje til at ville overkomme misforståelser og at ville tillade den personlige udvikling, som vi hver for sig har gennemgået. Vi har også mødt muren og har haft situationer, hvor det har krævet en indsats fra os begge. Vi har nok gået og tumlet selv. Der skal faktisk meget til, før vi snakker med andre ægtepar om vores forhold. Det er lidt ærgerligt, for det er godt at dele vanskelighederne og glæder med andre, og ofte opdager vi jo, at andre også kæmper, og at vi kan hjælpe hinanden. Hånd i hånd med

Skulle vi gøre det hele igen, ville vi vægte mere tid sammen med børnene frem for alt det praktiske. Vi har aldrig prioriteret meget tid til kæresteaftner eller ferie uden børn. Faktisk havde vi sjældent tid for os selv, da børnene var små. Vi ved ikke, om det er godt eller skidt, men vi har ikke savnet det. Der har været velsignelser og udfordringer. Det har vi alt sammen forsøgt at tage alvorligt og at forholde os til. Udfordringerne har gjort at vi er rykket tættere sammen, og velsignelserne har gjort os taknemlige!

Menighedsblad


NYGIFT OG LYKKELIG ??

VÆRDIEN AF FØR-ÆGTESKABSUNDERVISNING af Sofie Skak Johanson Eva og Jonathan og deres lille dreng David bo i Odder by. Eva er lige blevet student og Jonathan arbejder i Børne- og UngdomsOase. De har vært gift i lidt mere end et år. Før deres bryllup fik de før-ægteskabsundervisning, en undervisning, som par der vies i Odder Frimenighed, får tilbudt. Vi har talt med Eva og Jonathan om kurset og om det at være nygift. Hvordan er det så at være nygifte? ”Det er skønt at være nygift, at bo sammen og dele dagens gode og mindre gode oplevelser. Man finder lige så stille sin ”rolle” i ægteskabet. I vores tilfælde har vi delt rollerne ret traditionelt, men der er masser af ting, som vi gør sammen eller skiftes til, såsom madlavning, indkøb og afhentning af David i verdens bedste dagpleje hos Bente Holm.”

“Vi vil klart anbefale før-ægteskabsundervisning til alle par!” I fik før-ægteskabsundervisning, hvad gik det ud på? ”Det er rigtigt sundt at få førægteskabsundervisning. Her fik vi

Odder Frimenighed

snakket om, hvad det indebærer at bo sammen, kommunikere med hinanden og at have Gud med i hverdagen. Altså hvad det ´Ja´ man giver til hinanden indebærer. Det var godt at få slået fast, at det at elske og have kærlighed til hinanden er et valg man tager sammen. En del af ægteskabsundervisningen gik ud på, at sætte ord på, hvad det er, man kan lide ved hinanden. At få disse ting ned på papir er sværere end man først regner med, men senere hen er det en spændende ting at tage op.” Hvad fik I ud af det? ”Nu hvor vi bor sammen, er det godt at have haft snakken, om hvordan man kommunikerer og lytter, til det den anden fortæller. Vi har efterfølgende været så heldige at få tilbudt et par-terapiforløb, hvor vi yderligere har lært en helt masse om hinanden. Fx om hvorfor vi reagerer som vi gør, og hvad vi sætter pris på. Formålet har været at forebygge skader i vores ægteskab og styrke det. Det er en super god investering i et ægteskab, og vi bruger ofte redskaber, som vi har lært, i konfliktløsning – hvor noget så enkelt som bare at lytte på hinanden, kan være en stor ting. Vi vil klart anbefale før-ægteskabsundervisning og løbende terapi eller par-kursus – til alle par!”

Er det så fedt at flytte sammen, have baby og bil? ”Ja! Vi havde et par måneder inden David kom til verden, hvor vi nød i fulde drag, at vi nu boede sammen, og hvor vi fik de sidste ting på plads. Det har været en enorm omvæltning, pludselig at skulle have dette lille væsen, som tog al vores tid, både nat og dag. Og spørgsmålet som bankede os i hovedet, især mig (Eva, red. ), var om vi nu gjorde tingene rigtigt. Det at skulle sætte alle ens egne behov i anden række, vænner man sig hurtigt til, og vi har samtidig været gode til at give hinanden frirum, når der var brug for det. Vi har begge to rigtig gode familier, som hellere end gerne vil passe David. Det gør, at vi har tid sammen, bare os to, hvor vi hygger os, og kan smutte en tur af sted i ”det røde lyn”. Det sætter vi stor pris på - at det hele ikke kun går op i rengøring og baby. Det er fedt at være unge forældre. Det, som man kan savne, nu hvor vi har fået David i en forholdsvis tidlig alder, er at have andre jævnaldrende børnefamilier i vores vennekreds, men de kommer nok på et tidspunkt. Vi kunne ikke have det bedre og er så stolte over vores lille dreng.”

7


BRYLLUP I ODDER FRIMENIGHED Af Preben Højgaard

Bryllup er ikke det vi fejrer oftest i Odder Frimenighed. Men lad det være understreget én gang for alle: Der er glædelige undtagelser, og der foretages vielser i Odder Frimenighed. At kunne vie folk og være med til at velsigne det helt særlige, der sker når to mennesker lover hinanden trofast kærlighed gennem det gode og det knapt så gode i livet, er en stor og glædelig ting for os som menighed.

Lad os først få en smagsprøve på, hvordan det så sådan helt konkret kan opleves, at blive gift i Odder Frimenighed. Britta og Martin blev gift i efteråret 2011, hvor både vielse, reception og bryllupsfest blev holdt på Rudehøj Efterskole. Jeg har spurgt dem, hvordan de oplevede det, og de fortalte bl.a. følgende:

får nogle snakke om ting som det er rigtigt godt at få talt igennem. Fx de forskellige værdier man bærer med fra hinandens familier. Man kommer rundt om emner man normalt ikke lige snakker om over kaffebordet.

“Som kirke ønsker vi at holde Guds visioner og idealer for ægteskabet højt.” Vi havde begge en rigtig god oplevelse med at blive gift i Odder Frimenighed. Vielsesgudstjenesten havde en fri, uformel og afslappet form, hvor et band fra menigheden spillede både til præ- og postludium og til lovsangene. Det var gode rammer for at alle kunne føle sig velkomne. Det betød meget med tanke på de 150 familiemedlemmer, kolleger og venner der deltog i vielsen, ikke mindst de mange, der ikke var særlig vant til at gå i kirke. Det var også dejligt, at der var god opbakning fra mange i kirken. Mange hjalp til i køkkenet, med servering og kaffe. Nogle spillede til sangene i kirken, og det var fedt at kunne invitere menigheden med til receptionen.”

Efter denne personlige vinkel på en vielse i OFM , afslutningsvist lidt generelle tanker om hvorfor vi som kirke glæder os over at foretage vielser. Vi kender alle til at relationer, ikke mindst den tætte relation i parforholdet, kan opleves udfordrende. Man kan let få et pessimistisk syn på vores evner til at leve i trofasthed og godhed mod hinanden. Som kirke ønsker vi at holde Guds visioner og idealer for ægteskabet højt, og samtidig ønsker vi i lige så høj grad at være der, når parforholdet mest af alt byder på sår, udfordringer og nederlag. Med vielser i Odder Frimenighed, vil vi gerne være med til at formidle, at også den kærlighed vi træder ind i gennem ægteskabet, er fuldstændig afhængig af Guds trofaste kærlighed. Vi har brug for, at Guds godhed og kærlighed til os kommer ind og bringer håb og kraft til os i vores relation til hinanden. Vi tør altså hjælpe folk ind i en ægtepagt med høje idealer og radikale løfter, fordi vi tror på en Gud, der vil lære os at elske og som bærer over med og tilgiver os, når vi ikke formår at elske hinanden. Hurra for ægteskabet!!

“Noget af det vi erfarede som noget særligt ved at blive gift i Odder Frimenighed var, at det var et ”krav”, at vi skulle deltage i nogle forberedende ægteskabssamtaler før selve vielsen. Når vi fortalte om det til kolleger kunne det godt virke sådan lidt underligt, at vi først skulle deltage i sådanne samtaler før vi fik ”lov” til at blive gift, men da de hørte om hvad vi snakkede om i løbet af samtalerne var reaktionen, at det da vist ville være godt for alle parforhold. Man

8

Menighedsblad


SOMMERFEST I CAFÉ R5 Af Miriam Oslo Dirdal

Hvorfor holder vi sommerfest? Man kan altid finde en god grund til at holde en fest... Én kunne jo være at det var sommer, en anden at et glas rødvin og hygge går godt i spænd. Begge ganske fornuftige betragtninger og gode grunde, men den væsentligste årsag er, at en fest er et godt sted at knytte bånd. Både små som store har glæde af at knytte bånd med hinanden, også på tværs af aldersgrænser. Det er berigende at være sammen, vi har så meget at give hinanden, både åndeligt, men også socialt. Efter gudstjenesterne er der som regel mulighed for at ”dyrke” hinanden, men om søndagen er der ofte også andet på dagsordenen i de små familier... Tante Gerda venter måske med søndagsfrokosten, sønnike skal spille kamp, du har haft fem nattevagter den forgangne uge, og trænger bare til at komme hjem og slappe af eller det er første gang i 3 uger du har mulighed for at slå plænen, mens det er tørvejr. Der er mange helt legale grunde til, at der ikke altid er det store overskud og tid til at være social.

“...vi har så meget at give hinanden, både åndeligt, men også socialt...” Derfor er sommerfesten i R5 en fantastisk mulighed for dykke ned i den sociale ”tank” og blive fyldt op af, og med, en masse skønne mennesker… Herligt at kunne sætte en eftermiddag/aften af til bare at nyde hinandens selskab, og styrke relationerne til hinanden, for en menighed uden personlige relationer duer ikke, da har ”væksten” intet sted at forankre sig.

Odder Frimenighed

Sommerfest 2012 Børneballade Klokken er 19.00 og børnelatter spreder sig ind gennem R5’s lokaler ude fra gårdhaven. Ind imellem er latteren blandet med gråd og blå mærker, men alt i alt hygger børnene sig med resterne i popcornmaskinen, hinandens selskab og div. legetøj. Børnene har været i gang siden eftermiddagen hvor R5 var rammen om en omgang børneballade. De børn der mødte op, kunne boltre sig med forskellige aktiviteter. Gården bød på ”gi’ den gas med en hammer”, ”gi’ klovnen en på trynen og grib en flødebolle”, en masse dejlige popcorn og ”det muntre køkken”. Indenfor kunne man nørkle med at knytte armbånd og få malet sig fin i ansigtet. - Men nu er grillmaden fortæret og børnene er igen over stok og sten.

vandt, hvis der skulle være tvivl!) Senere står vi overfor et godt gammeldags lagkage-banko. Med stor entusiasme løber ”første række”, ”anden række” og ikke mindst ”pladen fuld” af stablen med lilleMathias og hans lille hjælper som anker-”mænd”. Caféen summer af liv og diskussion om der nu er snyd med i spillet da lagkagen finder sin nye ejermand. Inden en masse lækker dessert indtages, nydes en andagt fra Mie. Klokken er efterhånden langt over mine børns sengetid, så efter en go omgang herlig dessert og mæt af leg og oplevelser, er vi nødt til at daffe... Men festen fortsætter, og jeg har ladet mig fortælle at folk hyggede videre – Dejligt! - Ærgerligt for dem der ikke var med... Kom glad næste år!

Fælles ballade Da klokken var 17.30 begyndte der langsomt at blive en blandet skare

af folk i vores skønne café. Optakten til en hyggelig aften i hinanden selskab kom snigende i takt med at duften af grill spredte sig og en masse skønne salater blev stillet frem på fællesbordet. Ansigtsmaling og armbånd blev afløst af borde og stole, og der blev rigget til, så vi alle kunne sidde ned. Godt selskab og go’ mad... måske lidt brankede pølser ind imellem... er de rette elementer for at starte en go’ aften. Tiden og maden forsvinder godt blandet med hygge og latter – og snart bliver konkurrencegenerne sat i sving med en lille, men højtråbende kappestrid bordene imellem (kan godt røbe at Hold 1 – dem ved borde ud mod vejen

9


LEJR 2012

FOR HELE MENIGHEDEN Så er det snart lejr-tid igen – helt præcist sidste weekend i september. Lejrens indhold er stadig ved at blive planlagt. Men – sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu. Det er for alle, der vil bruge en weekend i fællesskab med Gud og med hinanden. Sidste års fokus på familier blev rigtigt godt modtaget af deltagerne, og i år udvider vi med mere program på tværs af klyngerne. Lejren giver noget andet end hverdagen. Menighedslejren er super fedt fællesskab – med hinanden og med Gud. Det er en anledning til at sætte tid af, slukke mobilen og computeren, give sig selv og dem man følges med et anderledes rum. Og – så er det bare godt at være sammen som menighed, tage trosskridt eller udrustningsskridt sammen.

Sted: En skole i Odder - sandsynligvis Vestermarkskolen Pris: Sandsynligvis 250 kr. pr. voksen, 100 kr. pr. barn, inklusive mad og alle materialer Tid: Fredag d. 28. september kl. 18.00 til Søndag d. 30. september kl. 14.00 Målgruppe: Lejren er for alle i menigheden, uanset hvem og hvordan man knytter sig til. Lejren er samtidig kristent fællesskab med en lav tærskel, og det er nemt at invitere venner, kammerater, naboer, andre familier med på weekend.

Form: Fællessamlinger i øjenhøjde, forskellige workshops – nogle praktiske og andre reflekterende, paneldebatten ”Tæt på virkeligheden” sidste år var et stort hit – det gør vi igen, der vil også være sange og lovsange, fodbold og bål, leg i gymnastiksalen, og masser af kaffe og samtaler. Praktisk: Overnatning i klasseværelser – medbring madras og sovepose, vi deles om madlavning, oprydning, rengøring. Hold øje med informationen Der kommer mere information om lejren efter sommerferien. Det bliver godt at være på lejr sammen. Det er godt at være kirke sammen.

PRÆST TIL ODDER FRIMENIGHED

Drømmer du om at være præst med: • en aktiv og engageret luthersk karismatisk menighed • 175 voksne og børn, hvor alle tjener med • fokus på at være kirke for byen • autentisk fællesskab • stabsteam på 11 lønnede og frivillige stab • masser af kaffe og liv, fællesskab og frivillighed, teologi og tro. Ansættelsesgraden aftales individuelt.

Se hele stillingsopslaget og meget mere på odderfrimenighed.dk. Ansøgningsfrist d. 2. september 2012, tiltrædelse d. 1. november 2012. Ansøgning sendes til formand@odderfrimenighed.dk.

Odder Frimenighed

11


Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Vi vil gerne have input og kommentarer fra læserne. Har du et emne som du gerne ser vi tager op, så kontakt os. Ligeledes hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet - billeder, artikler eller annoncer. Kontakt redaktionen: leif@odderfrimenighed.dk God læselyst - Leif Johanson Layout og opsætning: Jesper Rais

Kalender

LIV I R5 tAktivitetsudvalget for R5 består af Hans Christian, Johanna og Miriam. Vi arbejder ud fra driftgruppen og har som mange andre, et stort ønske om at fremme aktiviteterne i R5. Vi står for nogle årlige aktiviteter, men vil meget gerne opmuntre alle i menigheden til at få liv i de gode idéer der ligger og summer rundt omkring. Har du en god idé, men har svært ved at få den ført ud i livet, vil vi gerne rådgive om hvordan den evt. kan gennemføres, og hjælpe med at få overblik over hvad det er skal til.

AUGUST 5. aug.

Gudstjeneste

10:30

12. aug.

Gudstjeneste

16:00

19. aug.

Gudstjeneste

10:30

26. aug.

Klyngesøndag

Mange hilsner fra HC, Johanna og Miriam

SEPTEMBER MENIGHEDSLEJR 28.-30. september Læs mere om lejren på side 11.

2. sep.

Gudstjeneste

10:30

9. sep.

Gudstjeneste

16:00

16. sep.

Gudstjeneste

10:30

23. sep.

Høstgudstjeneste

10:30

28-30. sep.

HØSTGUDSTJENESTE 23. september, kl. 10:30 Med Høstgudstjenesten siger vi tak for Guds mange velsignelser. Alle opfordres til at tage forskellige frugter, grønsager, marmelader og andet med til Gudstjenesten. Efter Gudstjenesten er der auktion over de medbragte frugter og grønsager. Så, husk mange penge.

DIN ANNONCE???

www.odderfrimenighed.dk Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 sekretariat@odderfrimenighed.dk

Menighedslejr

OKTOBER

7. okt. Godhedsdag mere info følger 14. okt.

Gudstjeneste

10:30

21. okt.

Gudstjeneste

10:30

28. okt.

Klyngesøndag

Der kan forekomme ændringer og rettelser i kalenderen. Se odderfrimenighed.dk for en opdateret kalender

Menighedsblad 2012_07  

Tosomhed: Læs inde i bladet om: Ægteskabet er under pres; Visioner, visioner, visioner; I medgang og modgang; Nygift og lykkelig??; I det la...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you