Page 1

Vi er på vej Nye ansigter Helt tosset med familie RockSolid Konfirmation 2012 Fredagscafé

November 2011

MENIGHEDSBLADET vi vil mødes - vi vil følges - vi vil lære


Nyt fra menighedsrådet - af Hans Christian Hansen og Natalie Munkholm Sikke meget liv Det er en gave at få lov til at være mødeleder, at se menigheden lidt ”forfra”. Det er et privilegium, den ene søndag efter den anden, at se Pakhuset fyldes af folk, der ønsker at fejre gudstjeneste sammen, at lovprise Gud og høre hans ord. Ikke mindst er det dejligt næsten hver gang at se nye ansigter. Ved gudstjenesterne er det tydeligt at se, at Odder Frimenighed faktisk udgør en stor og broget menighed, at det er et godt og rart sted at komme til gudstjeneste. Familieliv Også andre steder i menigheden oplever vi interesse og vækst: ProBono klyngen kan knap nok følge med efterspørgslen efter hjælp, og både i 45+ og i ungdoms klyngen kommer der jævnligt nye deltagere. Særligt på ét område tror vi der er mere i vente - det er på familieområdet. Odder Frimenighed har altid været båret

af familier, og familier udgør stadig en stor del af menigheden og af den vækst vi oplever. Derfor foreslår menighedsrådet, at netop familieområdet får et særligt fokus i det kommende år. Som kristent fællesskab, og i særdeleshed her i OFM, har vi fået en rigdom af ressourcer at dele ud af, både gennem troen, gennem Guds ord og kraft, gennem fællesskabet, gennem viden og erfaring. Her er familier at lære af, og familier at følges med. Det ligger lige for, at familieorienterede tiltag bliver gode udrustende tilbud til familier i Odder. Liv i kald og vision Det er godt at være menighed sammen, at blive udrustet til tjeneste og helbredelse – uanset om det er til gudstjeneste, i cellegruppen, i klyngen eller når vi er på SommerOase i regnvejr. Det er en meget lavpraktisk mission, vi som Guds folk har – at bringe Guds

rige med os, der hvor vi er, at lade Gud være vores øverste arbejdsgiver - uanset hvem vi arbejder for. Odder Frimenighed har eksisteret i snart 20 år! Vi har set mennesker vokse fysisk og åndeligt, vi har delt fællesskab, glæder og sorger. Vi har set børn vokse op og selv få børn. Vi er en menighed, som stadig har et meget stort potentiale - potentiale til meget mere, både som enkeltpersoner og som tjenestefællesskab. Derfor foreslår menighedsrådet, at vi i 2012 arbejder på visionen for den næste periode i menighedens liv, så vi får sat ord på den vej, vi tror Gud leder os. Det bliver virkeligt spændende!

Mere end kunstigt åndedræt… - af Leif Johanson

Der er brug for nyt liv i Café R5’s driftsgruppe. Den nuværende gruppe trænger til enten udskiftning eller støtte. Vil du være med? Driftgruppen varetager drift af menighedens bygninger, i daglig tale R5. Driftgruppen sørger for, at de rammer vi bruger til menighedens aktiviteter, er trimmede og gode

2

og at indtægter og udgifter for ejendommen hænger nogenlunde sammen. Det betyder, at der er brug for praktiske folk, en med økonomisk sans, et par stykker med gode ideer til aktiviteter. Er det noget for dig? Henvend dig til Leif Johanson på mail eller telefon 61703373

Menighedsblad


Nye ansigter Ole og Githa Andersen Ole og Githa bor i Virring. ”Vi arbejder i hver sin ende af landet og har derfor valgt at bo et sted, hvor Githa er tæt på motorvejen, hun arbejder i Kolding og jeg arbejder i Århus” siger Ole. Githa kommer oprindelig fra Kolding og Ole kommer fra Sjælland. “Vi fandt Odder Frimenighed blandt andet ved at søge på nettet. Jeg kendte Oase fra min tid i Dianalund,” siger Ole. “Derfor var det ikke så svært at vælge Odder Frimenighed. Vi kan godt lide fællesskabet, gudstjenesteformen og vi er helt med på at vore evner og talenter skal bruges i menigheden. Vi glæder os til at prøve nye tjenester af og finde ind i det, der passer os.”

Miriam og Gerhard Oslo Dirdal Miriam og Gerhard har sammen drengen Gilbert på 2 år og et barn på vej. De bor i Odder og er begge blevet optaget som medlemmer i Odder Frimenighed. ”Vi kommer fra en kirke, der i gudstjenesteformen minder en del om Odder Frimenighed, og inden vi flyttede til byen havde vi hørt gode “rygter” om menigheden, så det blev en selvfølge, at det var en menighed vi skulle prøve at se nærmere på.” siger Miriam. “Vi har ikke oplevet, at der er blevet taget så godt imod os andre steder, som i Odder Frimenighed, man er ikke usynlig. Vi blev set og hørt på, fra første gang vi dukkede op til gudstjeneste.” Miriam siger videre: “Jeg er ikke udpræget liturgi-fanatiker og jeg befinder mig godt i den afslappede form som menigheden praktiserer.”

Peder og Maria Kold Dalgaard Peder og Maria er lige blevet optaget som medlemmer i Odder Frimenighed. De bor i Malling, men ser efter bomuligheder i Odder. Sammen har de datteren Silje, der blev døbt for nylig. Jeg spurgte Peder og Maria, hvorfor de valgte at komme i Odder Frimenighed. Peder fortæller, at han var blevet ansat på Skovbakkeskolen og mødte Elisabeth Dahl, der ret hurtigt inviterede dem til gudstjeneste en søndag. ”Vi oplevede at blive godt taget imod og besluttede efterfølgende, at ville komme fast i Odder Frimenighed. Vi var ved at være for gamle til IMU, som vi kom i og skiftet til IM ville være ret stort, da vi vidste, at vi ikke kendte nogen i IM.” “Det, vi oplever som særligt godt i Odder Frimenighed, er at formen ikke er så stiv og urokkelig. Der er en meget afslappet atmosfære, der sker ikke altid det samme. Vi er vokset op med en traditionel tænkning om menighed og OFM er lidt mere fri og fleksibel.”

Odder Frimenighed

3


Helt tosset med familie! - af Tine Hejslet og Natalie Munkholm

Sidste weekend i september indtog 8 familier fra Odder Frimenighed Vestermarkskolen, og lavede stedet om til familie-lejr. Lejren var indrettet helt på familiens præmisser. Lejrens tema var, hvordan Guds fulde rustning hjælper os som familier, i de udfordringer, der møder både små og store i hverdagen. Der var plads til både de gode fortællinger, meget leg, kreativitet og fællesskab mellem store og små.

Efter gedigen pasta og kødsovs lagde familierne Munkholm og Hejslet ud med 2 korte skuespil om kristne familiers helt almindelige hverdagsmorgener. Mor Victor og far Eva var familiens overhoveder både i den pæne familie From Kristensen, og i den betydeligt mindre pæne familie Roed Kristensen. Mie og Leif, der stod for lejrens fællesoplæg, introducerede herefter familien Kristensen – der bestod af 4 tegnede figurer, der hang fra gulv til loft. Familien Kristensen blev brugt som udgangspunkt for undervisning om de redskaber Gud har givet os som hjælp til at leve godt og gøre det gode. Figurerne fik allerførst klistret et rødt hjerte på, fordi de ønsker at gøre det gode (retfærdighedens brynje). Familien Kristensen tror

4

også på Gud, og derfor fik hver figur tegnet en halskæde med et kors (troens skjold). Efter oplægget lavede hver familie sit eget familie-lys. Til opgaven fik man en stor vase, et printet foto af hvert familiemedlem, forskelligt dekorationssand og et stort bloklys. Når vi i løbet af lejren havde fællessamling, sad hver familie ved sit eget bord med familielyset tændt. Og man kunne beundre familiebillederne på bordene på hele lejren. Lørdag fik figurerne i familien Kristensen bundet smarte stofbælter på, og vi hørte om sandhed (sandhedens bælte). Vi fik blandt andet den vigtige sandhed at vide, at Gud har skabt os og vi har STOR værdi. Vi flettede hvert et sandheds-armbånd (i stedet for bælter), der skal minde os om Guds sande tanker om os. Ved et mirakel blev ingen limet fast hverken til borde, andre personer eller sig selv. En anden vigtig sandhed er, at vi som familier har rigtigt meget at være taknemmelige for. Taknemmelighed er et stærkt våben mod utilfredshed og misundelse, som nemt kan snige sig ind og gøre familiens hverdag sur og trist. Hver familie klippede,

“Hyggeligt at væ dejligt at dele tro m

“Det kreative var helt i t for b børn og v

Super, super godt - dej hvor der både v som familie med underv være med til - me voksen tid, hvor vi kun tlige emner fra super su “1000 tak, det var så

Menighedsblad


tegnede og limede deres egen taknemligheds-planche, med de ting, de var taknemlige for.

ære sammen og med sin familie.”

top. Godt og passende både voksne.”

jligt med en familielejr var tid sammen visning børnene kunne en samtidig også nne tage fat på væsena familielivet uper!!! godt at være med!”

Odder Frimenighed

Så fik figurerne smarte hatte på (frelsens hjelm) og en bibel i hånden (åndens sværd). Vi hørte, at troen og frelsen giver os et solidt fundament at bygge vore liv på. Og så gik vi i gang med at bygge familiehuse med PlayMais, mens vi talte om på hvilket fundament vores familie er bygget. PlayMais er en slags farvede skumfiduser, lavet af majsmel og vand. De klistrer sammen, når man fugter dem. Det var en populær aktivitet, ikke mindst blandt fædrene – ja, nogle steder var det næsten svært for børnene at komme til. Der blev konstrueret huse med skorstene og velux-vinduer, haver med flagstænger, trampoliner, fodboldmål, bålsteder og frugttræer, selv en swimmingpool med vippe. Alt sammen bygget på fundamenter af kærlighed, hygge, tro, fællesskab, omsorg, hjælpsomhed, fis og ballade, gæstfrihed, sammenhold. Lørdag eftermiddag blev vi delt op, så mens fædrene tog fat på emnet ”Lad lige far gøre det selv, det er vist nemmest” spillede mødre og børn rundbold. Mens mødrene arbejde med ”Hvad er mors 3 største fristelser/fald” lavede fædre og børn sværd og skjol-

de. I alt nogle meget intense timer. Aftenunderholdningen var helt i top. De største børn havde planlagt sketches og lege til alle. Senere blev svære spørgsmål om familieliv debatteret af et ekspertpanel bestående af Jørgen Løvstad, Gitte Lykke, og Mie og Leif Johanson. Der blev gået tæt på, spurgt ærligt, og vi fik klog, inspirerende og anvendelig viden med - det var helt svært at få sluttet af igen. Søndag formiddag sluttede vi af med at familie Kristensen figurerne blev udstyret med farverige sko (villighedens sko). Helligånden hjælper os med at bede til Gud, så som afslutning lavede hver familie en bold hvor vi skrev bønneemner på. Når bolden blev trillet rundt mellem os, kunne vi hver især bede for en af de ting, der stod på bolden. En meget jordnær og let måde at bede sammen i familien på. TAK! Tak til dem, der hjalp til undervejs – det var skønt at få hjælp i køkkenet og blive forkælet, og det var ikke mindst hyggeligt at have tid til fællesskab og snak sammen. Tak til Jetze og Coby, tak til Hanna, tak til Hans Erik, tak til alle jer, der havde bagt, tak til paneldeltagerne både eftermiddag og aften.

5


“Rock Solid-Odder” er landets fedeste klub! -Og det får jeg lov til at sørge for, at den bliver ved med at være. Mit navn er Christie Roer Petersen og jeg er ansat som klubmedarbejder. Jeg studerer ”Kristendom, kultur og kommunikation” og bor i Århus, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg har altid haft en stor passion for mennesker og hvad Gud kan gøre for og med os. Med den passion blev jeg teenleder i Tensing 7 (KFUM&K) i Hørup, mens jeg selv var teenager. Samme passion drev mig for 3½ år siden til København, hvor Indre Mission stod og manglede en volontør til deres teenagere. Det blev den fedeste udfordring og en suveræn læringsproces for mig. Gud vendte så at sige al min mangel på kompetencer til velsignelse, den ene gang efter den anden.

“Vores klub er fed fordi vi får lov at låne nogle skønne unge hver onsdag aften.”

Jeg uddanner mig nu på feltet, fordi det er skønt at blive givet et ansvar, men jeg ønsker også at blive sej til at lede andre i deres ansvar. Forhåbentlig får jeg kompetencer til at kunne gøre det resten af livet. Jeg studiejobber hos Youth For Christ i Århus, hvor jeg får lov til at udvikle det materiale som vi ledere bruger, til at give Rock Solid klubben et indhold, der lugter langt væk af Gud, sjov og ballade. Vores klub er fed fordi vi får lov at låne nogle skønne unge hver

onsdag aften. Vi griner, snakker, prøver grænser af, bliver trætte, spiller skuespil og alt det man som voksen tror man er blevet for gammel til. Fronterne fra Rudehøj Efterskole og jeg, er i fuld gang med at skrive et moderne skuespil over juleevangeliet som Rock Solid og byens spejdere vil opføre d. 18. dec. kl. 14:00 og kl. 15:30 på Torvet i Odder. Vi håber meget, at I vil komme og joine os på torvet og invitere vidt og bredt!

Kage, kaffe, wii og Gud!

- af Elisabeth Buch Dahl

Det er mørkt udenfor. Belysningen er dæmpet herinde, og det dufter af kage. Vi er til ”Sønderjysk kaffeslabberas og wii-turnering” i ungdomsgruppens Fredagscafé. ”Medbring en kage eller medbring en ti’er” står der i flyeren, omdelt forud for aftenens arrangement – og de unge har sandelig medbragt kage. Kagebordet overvælder, og der lægges kræfter i for at få smagt på det hele. Efterfølgende sættes der gang i spillene på wii-konsollen.

6

Der er god stemning, og der er plads (og kage) til mange flere. Formålet med at afholde Fredagscafé er, at danne en god ramme om samvær for de unge, der er en del af Odder Frimenighed, men vi ønsker også at være inviterende og rummelige. Fredagscaféarrangementer fokuserer på samvær, men efterlader også rum til undervisning – i light versioner, så alle kan være med! Fredagscafé er et mødested for venner – med mulighed for et møde med Gud!

Menighedsblad


På vej mod Konfirmation 2012

- af Anne Mie Skak Johanson

Det er mandag eftermiddag, klokken er lidt over tre, og de kommende konfirmander i Odder Frimenighed er mødt ind til konfirmandforberedelse i Café R5. Der er en del fnisen, særligt fra de to piger, mens der bladres rundt i biblerne, for at løse den opgave som Leif Johanson har stillet de unge. Vi vil virkelig gerne lære noget De kommende konfirmanders forventninger til forberedelserne i OFM fejler ikke noget. De siger ”Vi vil gerne hygge os sammen, men også gerne lære en masse. Vi vil gerne have mere viden om kristenlivet. Og så vil vi gerne lære at slå op i Bibelen og bruge det, der står der til noget i vores liv. Vi vil bare virkelig gerne lære noget om, hvad det er man siger ja til, når man bliver konfirmeret. Da vi blev døbt, var det jo vores mor og far, som talte for os.” Ja, det lyder jo fantastisk, og de kommende konfirmander virker til at mene det alvorligt. Forberedelserne har da også allerede båret frugt. Konfirmanderne har fundet ud af, hvad forkortelserne betyder, når man laver henvisninger til Bibelen og så har de fået styr på rækkefølgen i Bibelens bøger. De har også fået talt om betydningen af bibelske tekster, og udsagn som kærlighed, krig, ondskab og god-

Odder Frimenighed

hed m.m. ”Så har vi snakket en masse og hygget os. Det er godt at være med!” fortæller de. En anderledes konfirmandforberedelse Konfirmandforberedelsen i OFM sker på et andet tidspunkt og på en anden måde, end den som mange af de unges klassekammerater kender til. Hvad betyder det for konfirmanderne?

Sarah Moslund fortæller: ”Jeg har fortalt om det i min klasse. Vi havde et tema, hvor vi skulle fortælle ét eller andet om os selv, og jeg valgte KonfiOase-lejrene. Jeg synes, det er fedt at skulle noget andet end de andre.” Og de andre konfirmander bakker hende op: ”Vi synes vores konfirmandforberedelse er federe, også fordi vi skal med på konfirmandlejrene. Her hos os bliver vi mere udfordret, måske fordi vi på forhånd kender noget til kristendommen. Vores snak kan have et højere niveau

De seks kommende konfirmander er: - Rasmus Kristiansen - Mathias Nørlund - Clemens Dommert - Elisabeth Johanson - Sarah Moslund - Jakob Ulvskov end andre steder, fordi vi har kendskab til de bibelske historier. Vores klassekammerater spørger gerne ind til vores form for konfirmandforberedelse og er nysgerrige. Der er ingen, som synes det er latterligt. KonfiOase-lejre Er man kommende konfirmand i OFM er det obligatorisk at deltage i de omtalte KonfiOase–lejre. Og det har de unge slet ikke noget imod. De har allerede været af sted på deres første lejr. Konfirmanderne fortæller, at det var rigtigt fedt: ”Der var mange unge med på lejren. Alle var meget åbne, man var bare tryg i det fællesskab og kunne være sig selv. Det er også skønt at lære noget af andre unge, som tror på Gud.” Alt i alt er de kommende konfirmander en dejlig flok unge, som tænker over tingene og som gerne vil lære og gerne vil forholde sig – også når de mandag eftermiddag møder ind til konfirmandforberedelsen!

7


Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Vi vil gerne have input og kommentarer fra læserne. Har du et emne som du gerne ser vi tager op, så kontakt os. Ligeledes hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet - billeder, artikler eller annoncer. Kontakt redaktionen: leif@odderfrimenighed.dk God læselyst - Leif Johanson Layout og opsætning: Jesper Rais

Kalender

KRYBBESPIL PÅ TORVET Den 18. december, kl. 13.00 Krybbespillet 2011 sker i et samarbejde mellem RockSolid og KFUK spejderne. Der bliver to forestillinger, salg af gløgg og kaffe samt julesange. Det bliver alle tiders - vel mødt!

FÆLLES JULEAFTEN I R5 24. december, kl 18.00 Igen i år holder vi fælles juleaften i Cafe R5. Har du/I lyst til at fejre juleaften sammen med et større fællesskab, så meld jer til denne fælles aften. Vi holder de vanlige juletraditioner i hævd men har også særligt fokus på relationer på tværs og hygge. Tilmelding til leif@odderfrimenighed.dk Vi deles om udgifterne.

BEDEUGE 2012 8.-15. januar Først i januar samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. I Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden. Her samles mennesker fra forskellige kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring. Nærmere info følger.

LEDEROASE 27.-29. januar Odder Frimenighed ser gerne at lederne på alle niveauer lader sig inspirerer, uddanne og udruste. Hvis du er leder kontakt din områdeleder og bliv tilmeldt til LederOase. Mette Bech laver fælles tilmelding. mette@odderfrimenighed.dk Se mere på lederoase.dk

FASTELAVNSFEST 19. februar, Kl. 10.30 Tøndeslagning og udklædning i R5! Kom og slå katten af tønden, vind en præmie for bedste udklædning og spis dig mæt i fastelavnsboller.

DECEMBER 4. dec.

11. dec.

Gudstjeneste

Børnekirke

10:30

10:30

11. dec. De ni læsninger i Café R5

20:00

18. dec. Krybbespil på Torvet i Odder

13:00

24. dec.

Julegudstjeneste

15:00

Gudstjeneste

10:30

Gudstjeneste

16:00

22. jan. Gudstjeneste med børnekirke

10:30

JANUAR 8. jan.

15. jan.

FEBRUAR 5. feb.

Gudstjeneste

10:30

Gudstjeneste

16:00

19. feb. Fastelavnsfest i Café R5

10:30

12. feb.

19. feb. Gudstjeneste 16:00 Der kan forekomme ændringer og rettelser i kalenderen. Se odderfrimenighed.dk for en opdateret kalender

www.odderfrimenighed.dk Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 sekretariat@odderfrimenighed.dk

Menighedsblad 2011_11  

Odder Frimenigheds Menighedsblad November 2011