Page 1

vi vil mødes

-

vi vil følges

-

vi vil lære

Nøøøj - det´for børn! Stort børnetema Hvorfor fokus på børn? Legestue Børn til gudstjeneste Ungledere Børn på SommerOase

Maj 2010

MENIGHEDSBLADET


Hvorfor fokus på børn?

Nyt fra præsten

Børn, børn og børn - ikke nu igen! I kalenderen står der ”13. juni børnegudstjeneste”. Børnegudstjenesten ligger i umiddelbar forlængelse af menighedens børnelejr! Både børnegudstjenesten og børnelejren er nye tiltag i Odder Frimenighed. De er tilføjet programmet for at sætte mere fokus på menighedens børn og tilbyde dem flere aktiviteter. Men er det virkelig nødvendigt med ekstra tiltag for børn? Er alle vores gudstjenester ikke nærmest børnegudstjenester eller i det mindste familieorienterede gudstjenester? Vi har da klubber, teenage-arbejde, minimesse og en helt ny legestue. Behøver vi blive ved med at sætte fokus på børn? Ja, det skal vi! Vi vil nemlig skabe et rum til børn i vores menighed, ikke bare fordi der er mange af dem eller fordi deres forældre kræver det, men fordi børnene simpelthen er vigtige personer, som har brug for at kende Guds nåde og Guds kraft, og fordi børn tilfører menigheden nogle meget vigtige sider og indsigter i livet og i det at leve som kristen. Desuden er det at skabe plads til børn og unge en af Odder Frimenigheds nøgleværdier. Børn er helt sikkert ”de mindste små” Gud knytter en særlig velsignelse til det at give og tjene – og særligt til det at give og tjene dem der er små, svage og sårbare. ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig” siger Jesus. Det kan være svært at få fokus væk fra det at tjene mig selv og mine egne interesser, men når vi som kirke giver plads til børnene som hele tiden forstyrrer, altid har

2

behov, igen og igen skal vejledes - og gerne vil være i fokus – og vi tager os af dem og lærer dem om Gud og om livet, ja, så tjener vi helt sikkert Jesu mindste – og dermed Jesus selv.

Fra OFM´s værdier: Plads til børn og unge Børn og unge i Odder Frimenighed skal have gode muligheder for udfoldelse, udvikling og åndelig vækst. Vi ønsker at børn og unge udfordres til tjeneste.

Hvad børnene lærer resten af menigheden Mennesket er jo skabt i Guds billede og jeg tror hver livsfase bærer særlige sider af vores gudsbilledlighed og guds-afhængighed. Der skal selvfølgelig være tilbud i menigheden, som henvender sig til særlige aldre og grupper, men når vi tager imod hinanden på tværs af alder og livsfase, udvider vi vores forståelse, ikke kun for hinanden men også for hvem Gud er. Der er bestemt ting, vi som menighed, kan lære af børnene og deres synlige tilstedeværelse i kirkens liv. • Umiddelbar ærlighed –For det første er børn så umiddelbare og skrækkelig ærlige. De siger oftest tingene som de er. ”Mor du vrøvlede noget i dag i kirken” kan mine poder godt meddele, når vi sidder søndag eftermiddag midt i en ellers hyggelig kop kaffe. Og så er børn gode til at meddele deres behov og deres ønsker – både til os forældre men også i deres bøn til Gud. Det kan vi som kirke godt lære af!

–Børn hopper højt af glæder og griner højt når det er sjovt, de sørger dybt med tårer og snøft når noget er mistet. Børn vil normalt reagere spontant på det, der møder dem. At leve i nuet, give plads til spontanitet og slippe forudbestemt reaktionsmønstre er noget vi som kirke kan lære af børnene. • Lyst til at lære og udforske -Så er der det med at prøve nyt. Børn er opfindsomme og tit med på at prøve noget nyt. Børn er fulde af spontanitet og kreativitet, tænk bare på hvor mange nye lege de kan finde på, og hvor lidt der skal til, før en pind bliver til en pistol. Det kan vi som kirke godt lære af. Børn er fremtidens kirke De fleste af os har sikkert hørt de 1-2-årige bede om ”miiir” når de er til nadver - mere knækbrød eller mere saft. Det er jo herligt og måske skulle de bare have hele pakken til deling. Der er sædvanligvis heller ikke de helt store protester, når børnene under gudstjenesten skal ud til klubberne eller af sted til Rock Solid om onsdagen (og det er selvfølgelig primært vores dygtige og vedholdne børnemedarbejdernes fortjeneste). Det er dejligt med børnenes lyst til at modtage og deltage. Det er en stor velsignelse. Vi skal endelig give Guds Rige til børnene. De vil jo gerne lære og opdage – også det med Gud. Jo mere vi giver dem jo bedre er de rustede til at tage evangeliet videre til deres generation og til at forme og lede den kirke som bliver deres. Det er helt sikkert at de børn vi nu beder for, underviser og giver plads i kirkens liv udgør en vigtig del af morgendagens kirke.

• Spontanitet og glæde

Menighedsblad


Rapport fra legestuen ”Vil du have brød til? Det er hjemmebagt” Der var både smil, hyggelig snak, babypludren, kaffe og hjemmebagt franskbrød på menuen i R5. De er gode til at byde indenfor og byde velkommen i menighedens nystartede legestue. Det er torsdag formiddag og der er gang i de små poder, som ligger på legetæpper eller småløber rundt i lokalet. Forældrene, i dette tilfælde tre mødre, sidder og småsnakker i sofagruppen, når de altså ikke lige trøster, redder, skifter eller mader deres børn. Det hele er meget afslappet og hyggeligt.

tre mødre sidder og småsnakker i sofagruppen... Det er gået godt med opstarten af den nye legestue i R5. Det er stadig helt nyt, det er kun tredje gang legestuen holder åbent, men flere har allerede været forbi.

Odder Frimenighed

Ideen med legestuen er at give børn mellem 0-6 år og deres far eller mor mulighed for at komme ud af eget hjem og være sammen med andre. Det er nemlig godt for både børn og voksne! Forældrene får mulighed for fokuseret tid sammen med deres barn og en formiddag, hvor de kan dyrke barn til voksen relationen uden at tænke på opvask eller vasketøj. Børnene oplever i legestuen den sociale dimension, de kommer sammen med andre børn og selvom de ikke lige leger med hinanden, men mere ved siden af hinanden, er det godt for dem at mærke andre børn. Legestuen sætter selvfølgelig også skarpt på voksen til voksen relationen. Ud over almindelig small talk mellem forældrene, tages der hver gang et særligt voksenemne op til debat. Det kan være: Kan man rejse væk fra sit barn i hele to uger? Hvordan får jeg som småbarns mor eller far tid til mig selv og må man godt det? Hvordan får man ressourcer til det hele? Hvordan plejer man sit parforhold med en baby i huset? Temaerne fremlægges og drøftes så i plenum.

Der er plads til flere børn og flere forældre i legestuen. Det er ikke nødvendigt med tilmelding, man skal bare dukke op og være med. Initiativtagerne Maria Hørning og Jette Fausholt er parat til at byde flere velkommen med både smil og kaffe og hvis man er heldig hjemmebagt!

3


Børn til gudstjeneste - et hav af muligheder

For at føle sig tryg og sikker har man som barn brug for anvisninger og for at lære hvordan (ja, det gælder for øvrigt ikke kun børn men også voksne - men det er en helt anden sag). Et barn kan ikke nødvendigvis afkode underforståede hentydninger eller fornemme sig frem til en forventet adfærd. Derfor er det vigtigt at vi som voksne hjælper børnene med at finde sig tilrette, også til vores gudstjenester og fortæller dem hvordan man gør og ikke gør. Der er mange børn i Odder Frimenighed og det er dejligt. Vi prøver så godt vi kan, at skabe rum for både dem og de voksne ved vores fælles gudstjenester. Her er en beskrivelse af nogle af de faciliteter der stilles til rådighed for børnene under vores gudstjenester. Minimesse –Minimessen har to hovedformål (1) at børnene oplever at den fælles gudstjeneste også er for dem og (2) at børnenes tilstedeværelse i gudstjenesten bliver synlig. Nogle gange består minimessen af en børnesang andre gange af en lille undervisning, hver gang er der bøn.

Under gudstjenesten kan de helt små børn lege og kravle på tæppet. Stolene bag ved tæppet er forbeholdt de små børns forældre. De større børn er med i gudstjenesten, enten de nu sidder ved deres forældre eller sammen i grupper. Det er ikke meningen at de skal bruge legetæppet eller legereden, mens der er gudstjeneste. Lege-reden og højttaler i caféen -Under prædiken kan de børn, som er for små til Miniklub sammen med deres forældre opholde sig i caféen. Her er lege-reden med legetøj til børnene og en højtaler, sådan at forældrene kan følge med i prædiken og lovsang i salen. Faciliteterne i Caféen er tænkt som et frirum for de små, hvor de kan lege og småpludre uden at blive tysset på. I salen

bliver det så tydeligt, når et barn småpludre eller bliver ked og det er hverken rart for barn eller voksen. Når børnene bliver trygge og kender rammen for menighedens samlinger – her vores gudstjenester, så bliver det nemmere for dem at gå dybere og tilegne sig Guds virkelighed. Som f.eks. når en af børneklubberne ikke når tilbage til Pakhuset før gudstjenesten er slut og børnene derfor går glip af nadveren - så kommer nogle af børnene af sig selv op til altret efter meddelelserne og spørger om at få nadver. Det viser mig at børnene ved, at nadver også er for dem, de ved nadver hører med, når man er i kirke og de er seriøse omkring deres egen deltagelse. Det er meget stort, dejligt og velsignet.

Legetæppet -Bagerst i gudstjenestelokalet er der et legetæppe og lidt legetøj.

4

Menighedsblad


Klubberne Miniklub: Alle børn i børnehavealderen (ca. 3-6 år) samles i frivilligcentrets lokale under prædikenen. Miniklubben har et fast program, hvor de synger et par sange, hører en bibelhistorie og laver en tilhørende opgave. Børnenes forældre skiftes til at stå for klubben. Androulla og Eline er klubbens ledere og sørger for at der er en rød tråd igennem hele året ved planlægning af tekster, indkøb af materialer osv. ”Jeg nyder at arbejde med børnene i miniklub-alderen. De suger til sig, og det er nu, vi skal så de første korn, der vil spire til deres voksende tro. Det er nogle dejlige børn!” siger Androulla, som selv er mor til 2 dejlige børn, Alexander (7 år) og Tristan (7 mdr.) Hot Club: Hot Club foregår i Café R5, og er for de børn, som er startet i skole. Programmet byder hver gang på en velkomstsang, hvor hvert enkelt barn bydes velkommen. Derefter er der enten bibelhistorie/ huskevers, quiz eller en kreativ aktivitet og bøn. Der bruges mange forskellige virkemidler f.eks. flonellograf, musik, billeder, balloner, legofigurer, udklædning osv. Børnene i Hot Club har meget energi og stor spørgelyst. De husker godt og har et bud,

næsten uanset hvad der bliver spurgt om. Som regel er der også sat tid af til en sjov leg. Klubben ledes af Sebastian, Majbrit, Trine og Tine. ”Jeg er den eneste i min klasse, som går i kirke. Men jeg synes, det er rigtigt sjovt, fordi der er Hot Club. Jeg kan også godt lide, når der er nadver.” siger Victor, som snart bliver 9 år RockSunday: RockSunday er for børn fra 10 år og op til de er blevet konfirmeret. De samles oppe på 1. sal under prædikenen. RockSundaybørnene har også RockSolid om onsdagen. RockSolid handler om Food, Fun and Friendship. I klubben om onsdagen er der fokus på sjov, ballade og skøre aktiviteter. Til RockSunday er der fokus på friendship-delen: Venskab med Gud. Hvad vil det sige at tro på Gud og leve med Gud? Ledere i RockSunday er Jette og Lærke.

Næste Børnekirke er den 6. juni, og der skal vi høre om Gideon. Glæd jer til det!

Børnekirke 3 gange om året er der Børnekirke i Café R5, mens de voksne er til voksenkirke i Pakhuset. Her er der tid til at lave nogle lidt længere aktiviteter og fortælle nogle spændende historier fra Bibelen. Alle klub-lederne er involveret i planlægningen, og det resulterer i mange gode idéer og et fantastisk spændende program. Alle børnene fra de 3 klubber, er med og det er meget festligt, når så mange børn samles! Den seneste børnekirke handlede om Josva. Der var drama med mælk og honning og kæmpevindruer (grønne balloner), sang under ledelse af børnebandet, tegnefilm, bøn, huskevers, fremstilling af ”musikinstrumenter”, spisning af vindruer (helt ægte, ikke ballonerne) og boller med mælk til. Bevæbnet med vores hjem-

Odder Frimenighed

melavede musikinstrumenter gik vi rundt om en stor (papkasse) mur. Først 6 gange helt musestille (Ja, tro det eller lad være!) og så, da der blev givet tegn, blev der truttet og raslet og råbt og larmet, så muren væltede! Bare rolig, muren omkring sognekirken på den anden side af vejen står der endnu…..

Børnebandet ”Tramp for Gud – Klap for Gud – dreje, vrikke, vride mens du hopper til en side..” lyder det med klare stemmer i mikrofonerne. Det er Eva og Noah der leder sangen akkompagneret af Clemens på guitar og Mathias på trommer. Nicolaj er bag klaveret og dirigerer lidt ind imellem, hvis nogen er ved at komme ud af takt. Odder Frimenigheds Børneband spiller ved familiegudstjenester og når der er børnekirke i R5. Det gør de rigtigt godt! Nicolaj, som er initiativtager til bandet, synes at det er vigtigt at de børn, som har lyst, også får lov til at bruge deres musikalske evner i kirken. Musikken er en gave fra Gud og bringer glæde til både børn og voksne… Kontakt Nicolaj Hejslet hvis du vil være med! 5


Peter Sebastian Skak - 14 år

Jonathan Ditlevsen - 15 år

Lærke Holm - 14 år

UNGLEDERE Lærke er født ind i menigheden og har stået og trykket næsen flad og set hendes ældre søskende en for en blive gamle nok til at deltage i RockSolid. Da hun selv blev klar til RockSolid kom hun ræsende med speederen i bund. Der var ingen aktiviteter hun veg udenom, intet af det ulækre vi laver, hun forsøgte at lade andre gøre. Lærke var og er 100% RockSolid. Da tiden kom og Lærke egentlig blev for gammel til at være med i klubben, stillede hun sig til rådighed som ungleder. Det gør hun godt. Hun er altid forberedt, altid med på den værste, aldrig sur og tvær, meget hjælpsom. Hun siger selv at hun bliver hængende i klubben, fordi her får man lov til at lave noget af det sjoveste: Tæpperæs, Sofaræs, spise de mærkeligste ting og desuden lære lidt om det at være leder. - I Lærkes Poesi bog står der ”RockSolid forever” Jeg har selv gået i RockSolid klubben fra jeg var 10 år og til jeg blev 13 år. Jeg synes det var sjovt at gå til klub. Dengang var vi nede i kælderen på Rudehøj Efterskole, det var lidt mørke dernede og lugtede vildt af kælder. Men det var nu sjovt alligevel. Nu er jeg blevet 15 år og jeg blev spurgt om, hvad jeg helst ville: vaske min mors bil en gang om ugen, stå for vasketøjet derhjemme eller en anden aktivitet jeg selv fandt på. Jeg besluttede at spørge om jeg kunne være RockSolid leder. Det fik jeg lov til af Leif Johanson. Det fede ved at være ungleder er, at man får lov til at lede nogle aktiviteter, man står ikke med hele ansvaret alene og når der er forfriskning, kan man gufle løs. Jeg kan også godt lide at være sammen med ungerne, min lillebror går der også og ham får jeg lejlighed til at mishandle jævnligt, det er fint. ☺ Jeg er ungleder i Hot Club. Jeg er altid til gudstjeneste om søndagen, og i stedet for altid at sidde inde ved gudstjenesterne vil jeg også gerne have noget at gøre. ☺ Jeg kan rigtig godt lide at være sammen med børnene i Hot Club, jeg tumler meget med dem og det tror jeg de godt kan lide. Jeg er selv meget aktiv og kan have lidt svært ved at sidde stille i lang tid - der skal ske noget. Det forstår jeg også gælder for især drengene i Hot Club, derfor tumler vi en del. Jeg får lov til at forberede stort set det jeg vil. Der er nogle der tror, at hvis man er ungleder skal man bare være saftevandshenter eller kikspakkeoppakker. Det er helt forkert. Tine og Majbrit, der er de voksne, giver meget plads til mig. Jeg kan godt lide at forberede lege, men også hvis der skal forberedes lidt på flonellografen. Når vi bruger den er der helt stille i rummet. Børnene kan helt vildt godt lide fortællinger, der er gjort synlige.

Er du ung og kunne du også tænke dig at være med som leder i børnearbejdet? Så tag en snak med Leif Johanson. Der er brug for alle slags ledere: kreative, sporty, vilde, stille, kloge.......


SommerOase

- årets højdepunkt for mange af menighedens børn. MiniOase MiniOase er det sted, hvor forældre går hen med deres små børn under 4 år, eller hvis barnet ikke er klar til BørneOase uden ledsager. Legetøj i massevis, forkyndelse og sang – hygge, plads og Gud også for de helt små. Tro er ikke kun en forstandssag – vi lever midt i det, som Gud har givet os og virker i os – også på MiniOase BørneOase BørneOase er fest og farver, masser af lovsang, undervisning og bøn. Lige noget for børn! På BørneOase deltager børnene uden forældre. De inddeles i grupper, der alle har voksne ledere. BørneOase er en blandíng af show, gruppesamlinger og leg. Det er for børn der fylder 4 år senest på Sommeroase eller er mellem 4 og 9 år. I år stiller Københavns Frimenighed med Berit og Hans Christian Jochimsen i spidsen op med en musical ”Landet bag bjergene”. Det er en fantastisk historie med onde og gode, soldater og slaver, tiggere og

Odder Frimenighed

gamle koner og ikke mindst de 2 helte, Knøjs og Knampen, som må stå så meget igennem for endelig at nå til landet bag bjergene, hvor der er musik og glæde dagen lang. Rock Solid Rock Solid byder velkommen til alle betweenagerne på SommerOase. Rock Solid er fed lovsang, relevant og inspirerende undervisning og en masse sjov og grænseoverskridende lege SommerOase er også en god mulighed for at lære de andre OFM-børn bedre at kende, fordi man bare har god tid til at lege sammen. Mange børn får også nye venner fra andre menigheder, som de glæder sig til at møde igen på næste SommerOase.

Vi ses på SommerOase 2010! 17. til 23. juli i Odder Mere info og tilmelding på www.sommeroase.dk

7


Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Næste deadline er 1. august 2010. Vi vil gerne have input og kommentarer fra læserne. Har du et emne som du gerne ser vi tager op, så kontakt os. Ligeledes hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet - billeder, artikler eller annoncer. Kontakt redaktionen: mie@odderfrimenighed.dk God læselyst - Tine Hejslet & Mie Johanson Layout og opsætning: Jesper Rais

Sommerkalender

BØRNELEJR BØRNELEJR 2010 - den 12-13 juni. For alle menighedens børn og unge. Gør jer klar til masser af aktiviteter, sjov, leg, masser af bål og brændt mad. VI SES!

SOMMERSAMLINGER Hen over sommeren mødes vi som menighed til sommersamlinger. Alle samlingerne holdes i Café R5 på Randlevvej nr. 5 og begynder kl. 10.00. Vi starter med at spise vores medbragte morgenmad sammen og får under spisningen vendt verdenssituationen. Derefter synges der en salme og evt. en lovsang og dagens vært holder en andagt. Sommersamlingerne er en god anledning til at mødes under uformelle former og på tværs af cellegrupper og klynger. Vel mødt!

JUNI

6. juni

Gudstjeneste i Pakhuset Børnekirke i R5

12-13 juni

Børnelejr

13. juni

Familiegudstjeneste Pakhuset

19. juni

Sommerfest i R5

20. juni

Gudstjeneste Pakhuset

27. juni

JULI 4. juli

17-23 juli

17. – 23. juli SommerOase 2010 På Rudehøj Efterskole. www.sommeroase.dk

AUGUST

Tilmeld dig SommerOase og placering under Odder Frimenigheds landsby. Søndag den 18. juli er menighedens gudstjeneste henlagt til SommerOase på Rude Havvej 11. Gudstjenesten starter kl. 10.00. Husk der er gæstedag torsdag den 22. juli – hele dagen. Her kan du invitere naboer, familie og venner til at kigge forbi.

-vi gør ideer til virkelighed

8

Ring 8654 4444

16:00

10.30

Klyngesøndag

11. juli

SOMMEROASE

10.30

Sommersamling

10:00

Sommersamling

10:00

SommerOase

1. august

Sommersamling

10:00

8. august

Sommersamling

10:00

15. august

Gudstjeneste Pakhuset

10.30

22. august

Gudstjeneste Pakhuset

10.30

29. august

Klyngesøndag

www.odderfrimenighed.dk Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 sekretariat@odderfrimenighed.dk Menighedsblad

Skovdalsvej 13 • Postbox 97 • 8300 Odder Tlf. 8654 4444 • Mobil 4033 5444 • Fax 8654 4426

Menighedsblad 2010_05  

Nøøøj - det´for børn! Stort børnetema Hvorfor fokus på børn? Legestue Børn til gudstjeneste Ungledere Børn på SommerOase Maj 2010 vi vil mød...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you