Page 1

Menighedsblad

Sommer 2008

Odder Frimenighed - vi vil mødes - vi vil følges - vi vil lære

„Ung i Odder Frimenighed„ tema

Præsten har ordet Kollektiv, kun for hippier En ”almindelig” aften i ungdomskirken Min påskelejr Menighedsrådsnyt

www.odderfrimenighed.dk

Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 | sekretariat@odderfrimenighed.dk


Præsten har ordet Af Mie Johanson

Præstefamilien er ved at være endeligt landet igen efter orloven. Fysisk har vi været hjemme i mere end 3 måneder og sjælen er efterhånden også landet. Vi har vænnet os til, at alt fungere og har fået fortalt de værste røverhistorier fra vores tur mere end et par gange. Afrika rumsterer dog stadig, og skulle vi blive lidt stille og lange i blikket, er det sikkert fordi en erindring fra vores tur pludselig dukker op. Det er dog dejligt at være hjemme, og at være i menighedens fællesskab igen. Der har altid været en kultur af høj ansvarlighed i OFM, og det er som om, det er blevet mærkbar forstærket på det sidste. Gode ideer dukker op rundt omkring i menigheden og personer tager ansvar og forfølger ideerne. Der er mange som rykker på R5 og visionen for vores dejlige hus tager form. Det er en fornøjelse at være til diverse arrangementer i caféen. Der har været arrangeret et foredrag og en koncert her først på foråret. Det var rigtigt godt. Mere af den slags kan virkeliggøre vores drøm om at være ”kirke på fortovsplan”. Huset skal været et mødested for os som menighed og et aktivitetshus for alle de grupper der nu er i menigheden. Men det skal også være et hus med let ”adgang fra fortovet” forstået på den måde, at folk fra lokalsamfundet eller byen skal have let ved at deltage og føle sig velkommen der. Ja og så huser stedet ungdomskirken, som efterhånden samler en del unge, RockSolid, gospelkor, bedegruppen og konfirmander m.m. Efterhånden er det næsten vanskeligt at finde en fri aften i caféen.

de mange runde maver fortæller, at der kommer endnu flere. Vi vil så gerne give børnene en god oplevelse af at komme i kirken og vil gerne lære dem om Gudsriget. Det er bare så vigtigt at fortælle dem om Guds kærlighed og at Gud har en plan for dem, for kirken og for verden. De er en lige så vigtig del af menigheden som de voksne. Så mangler vi også et par folk til at styre lyden til gudstjenesterne. Vi er efterhånden mange og det er helt nødvendigt med lyd og forstærkning til gudstjenesterne. Hvis enten arbejdet med børnene eller lyd og teknik er noget for dig, skal du endelig henvende dig til enten Leif Johanson eller mig. For mig at se, er det meget passende at Driftgruppen har arrangeret en stor forårsfest i R5 den 21. juni. Der er virkelig grund til at feje Guds godhed mod os, og det at vi får lov til at være med i en menighed, der oplever en så spændende tid, som vi gør i øjeblikket. Jeg håber alle dukker op den dag, og fester sammen med fællesskabet. Så kan vi jo åbne døren og håbe på, at der dukker folk op som vi slet ikke kender – endnu! Med ønsket om et farverigt forår Mie

Det er dejligt at opleve det store ejerskab der er i menigheden. Vi har dog lidt problemer med at finde børnemedarbejdere nok til vores børneklubber. Kirken er velsignet med en dejlig stor flok børn og Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Næste deadline er 1. august 2008. Hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet – billeder, artikler eller annoncer, kan du kontakte Henriette Moslund: henriette@odderfrimenighed.dk, tlf. 30 22 92 70. Layout og tryk: Odder Produktionsskole, grafisk værksted, telefon 8654 4200.

2


Af Leif Johanson

Kollektiv, kun for Hippier? Da jeg var yngre var det en almen udbredt opfattelse blandt unge og ældre, at kollektiver var forbeholdt hippier, der var klædt i underligt tøj, og de fleste af dem røg fjolletobak og havde fælles kærester. Virkeligheden var sandsynligvis mere nuanceret end det jeg gik og troede. På et tidspunkt tidligt i mit kristne liv mødte jeg en ungdomsgruppe fra Strandkirken, hvor en del af gruppen boede sammen. Det fællesskab, der var i ungdomsgruppen, var meget tiltrækkende og rart at være en del af. De folk der boede sammen havde yderlige en dimension koblet på. De var sammen næsten hele tiden. Selvfølglig passede man sin skole og sit arbejde, men de havde den fordel at de spiste sammen, deltog i forskellige ”kirketing” sammen, hyggede sammen, osv. De delte på alle måder liv. I dag er det kollektiv opløst, dem der boede der er blevet gift, har fået børn og biler. Når jeg taler med dem, siger de alle, at tiden i kollektivet var den fedeste tid i deres liv. Nu er vi så i gang med at skabe rammen om et kollektiv i Odder Frimenigheds regi. Jeg er overbevist om at dynamikken blandt unge er den samme i dag. Når man er meget sammen, sker der meget! Drømmen er, at de unge, der bor i kollektivet alle deltager i OFM’s ungdomskirkeliv. Nogle er ledere i arbejdet, andre er med i bandet, andre igen har opgaver med lyd og lys. Der er desuden et stort engagement i fredagscafeen og midnatsmessen lørdag nat. Fra tid til anden holdes der grill party på tagterrassen, der inviteres altid andre unge med fra gymnasiet, ungdomsuddannelsen eller lærepladsen. Kollektivet tager initiativ til at afholde Ungdomsalpha i cafeen, og det gør man, fordi man har lyst til at vide lidt mere om det man tror på. Der dukker selvfølgelig andre op fra ungdomsgruppen. Der er i kollektivet og ungdomsgruppen en udbredt opfattelse af, at kirke ikke er noget man går til, det er en måde et leve sit liv på. Det lader sig gøre i miljøet omkring kollektivet og ungdomskirkelivet. Elisabeth og Filip Dahl skal være tilknyttet kollektivet, (deres kommende hjem bliver det lille hus i gården R4),

de glæder sig til at være med til at skabe et dynamisk sted hvor der er musik, grill og lovsang, og livet kan udfolde sig maksimalt. Kollektivet er et godt skridt at tage i processen med at komme hjemmefra. Du komme ikke til at sidde på et kedeligt hummer for dig selv, du kan kaste dig over mange opgaver der giver mening for andre end dig selv. Du kan komme lige fra efterskole og fortsætte det fede liv sammen med jævnaldrende. Selve rammen: Ombygningen pågår lige nu og forventes færdig 1. juli. Kollektivet kommer til at bestå af 6 værelser, nogle med adgang til eget køkken. Der er fælles bad, storkøkken, opholdsrum og en stor tagterrasse. Følg med på hjemmesiden: www.randlevvej5.blogspot.com.

Værelserne er klar til indflytning den 1. august, Kontakt Leif på telefon 6170 3373 hvis du vil vide mere.

3


En ”almindelig” aften i ungdomskirken Af Anne Mie Skak Johanson

16 unge sidder henslængt i sofaerne i R5. Samtaleemnerne spænder lige fra køreprøver til vanskelige skolelærere. Klokken er næsten halv ni. Det er snart en time siden de unge dukkede op. Aftenens første punkt var ”Check in”. Her fortalte hver person lidt om det, der var sket for dem i løbet af den sidste uge. De unge var under ”Check in” delt op i drenge og piger. Når hvert hold var nået hele vejen rundt og alle har fortalt, blev der i gruppen bedt for de behov der måtte være. Efter ”Check in” er det nu blevet tid til aftenens hovedprogram som Filip Dahl introducerer. De unge inddeles i mindre grupper. Hver gruppe skal planlægge en aktivitet til forårets program såsom en tur til skøjtehallen, weekend med overnatning eller ”game night”. Forslagene er de unge selv kommet med og de har meldt sig på den aktivitet, som de helst vil arrangere. Da hele flokken skal finde ud i de mindre grupper, opstår der almindelig forvirring. Efterhånden får de sig dog sat rundt om ved cafébordene og snakken går i gang. Set udefra er det ikke til at vurdere, om de unge arbejder med aktiviteterne eller det blot er smalltalk og sammenligning af mobiltelefoner. Det hele virker dog meget hyggeligt. Efter en halv times tid samles alle igen i sofagruppen til kaffe/te og småkager. Elisabeth Dahl samler op på gruppearbejdet. De unge har faktisk arbejdet! Skøjtehallen var blevet til bowlingcenter mens ”game night” desværre ikke kunne realiseres alligevel. Der var fundet dato og sted til weekend turen. Alt i alt får ungdomskirken vist et ret spændende program.

4

Aftenen slutter ved 22-tiden. Nogle af de unge bliver hentet af deres forældre, mens andre bliver hængende lidt, inden de trasker hjem. Tre unge fra ungdomskirken blev spurgt, hvorfor de kommer der, hvad de får ud af det og hvilke drømme de har for fremtiden.


Unge om ungdomskirken Simon Hybsmann, 15 år Elev på Rudehøj Efterskole Jeg kommer her i ungdomskirken, fordi jeg er en kristen. Som kristen har jeg jo brug for at dele min tro med andre kristne. Her i ungdomskirken kan jeg netop have fællesskab med andre, der også tror. Og så er det også hyggeligt og sjovt! Selvom jeg går på Rudehøj Efterskole, har jeg brug for at være et andet sted end på efterskolen.

at kende. Jeg føler mig simpelthen mindre unormal i min hverdag, når jeg har været sammen med de andre i ungdomskirken. Jeg har opbygget gode kristne venskaber her. Jeg drømmer om, at der vil komme flere unge til ungdomskirken, og at det gode vi har her vil sprede sig. Måske kunne det endda blive populært at komme her, og andre kunne få den indsigt at Gud er vidunderlig.

I ungdomsgruppen møder jeg unge, der kommer i et andet miljø end det på skolen. Her bliver jeg opbygget og støttet i min tro. Jeg lærer Gud bedre

Sofie Skak Johanson, 14 år, Folkeskoleelev på Skovbakken Jeg kommer i ungdomskirken, fordi jeg godt kan li´ det. Jeg synes det er fedt hernede. Fællesskabet er godt og her kan jeg frit snakke om alt det, der sker i mit liv – og om Gud. Det er rimeligt fedt. Jeg kan godt lide menneskerne her. Jeg får en masse gode snakke ud af at komme her og en masse fællesskab.

Her er der ikke så mange fristelser som lokker – alkohol, rygning og dårlig snak. Det er ret befriende. Jeg drømmer om, at der kommer flere i ungdomskirken, som ikke i forvejen er kristne. Det kunne være lækkert, hvis folk bare dumpede ind og snakkede. Det kunne være godt, hvis caféen var mere åben. Det kan godt virke lidt lukket her en gang imellem. Vi skal bare få signaleret til folk at de er velkomne!

Her er der en anden vennekreds, end den jeg har på skolen. Her er venner, som er kristne og det kan man godt mærke. Der er ikke noget galt med mine venner fra skolen, men jeg kan bare mærke forskel.

Anne Hansen, 18 år Gymnasieelev Jeg kommer i ungdomskirken, fordi jeg har brug for at få fokus på Gud i min hverdag. Når jeg har travlt, har jeg brug for, at det hele ikke ender i skole og lektier. Det er dejligt at komme her og mødes med de andre unge. Her deler jeg noget, som jeg ikke kan dele med dem fra skolen. I ungdomskirken får jeg tanket op, så jeg kan klare resten af ugen. Jeg får det rettet fokus og et afbræk fra skoleverdenen. Aldersgruppen her er noget bred og jeg er en af de

ældste. Det betyder, at der ikke er så meget undervisning, som jeg godt kunne tænke mig, men det er fedt at lære de andre unge bedre at kende. Jeg får snakket med personer, jeg ikke lige fik snakket med før. Mange af os unge har jo været sammen i kirken i mange år, men vi har nærmest bare stået ved siden af hinanden. Her i ungdomsgruppen kommer vi til at kende hinanden. Jeg drømmer som sagt om, at der bliver mere bibelundervisning i ungdomskirken. Ud over det, så vil jeg gerne, at vi kunne få flere unge med fra byen, nogen som ikke tidligere har været i en kristen sammenhæng.

5


Min Påskelejr 2008 Af Sofie Skak Johanson

Dag 1 – Torsdag. Jeg havde glædet mig længe, lige siden vi kom hjem fra Afrika. Så endelig kom dagen, da vi skulle af sted. I ungdomsgruppen havde vi aftalt at vi skulle køre sammen, for i år var Påskelejren ikke på Rudehøj Efterskole, men på Djursland Efterskole. Vi skulle mødes ved R5 og så køre derfra. Vi var 15 stk., som skulle kører sammen. Den bil jeg kørte i, var helt proppet og jeg sad med min bagage på skødet. Det var lidt hårdt for benene, men det gik. Det føltes som om vi kørte rigtigt længe inden vi nåede frem, og det var også blevet helt mørkt. Da vi så endelig kom til efterskolen fik vi af vide, hvor vi skulle sove. Jeg var heldig at have en søster med penge, så hun købte et værelse til os, her sov Kristine, Linette og jeg. De andre sov på sovesal. Da vi havde taget bagagen op på værelset, var der møde. Mødet handlede om nadveren eller ”Det Sidste Måltid”, som det også kaldes, og vi blev undervist af en amerikaner, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Efter undervisningen, var der så nadver. Det var Jonas Serner, der stod for det. Det var rigtig godt og jeg forstod det meste. Efter mødet satte vi os i caféen og snakkede. I caféen kunne man købe slik, noget at drikke og lidt mad så som toast. Det var virkelig dejligt at snakke med alle de venner jeg har fra f.eks. SommerOase. Det var rigtig hyggeligt. Jeg var ret udmattet efter den lange køretur, så jeg gik tidligt i seng. Dag 2 – Fredag Jeg stod op som den sidste på vores værelse, (det kommer vel ikke som en overraskelse for nogen??) og kom derfor lidt sent ned til morgenmaden. Efter morgenmaden var der morgenmøde, det var igen amerikaneren, der underviste os. Bagefter var der lovsang i en halv time, og det var rigtig godt. Det var de gode gamle ungdomssange og bandet spillede godt. Jeg kunne mærke, at jeg trængte til en masse lovsang efter Afrika. Efter middagsmaden var der seminar. Jeg tog på et, hvor de viste en film med et interview med Bono fra U2. Det handlede om, hvad han gjorde for de fattige og dem med behov for hjælp. Det var meget godt, men personligt fik jeg ikke ret meget ud af lige det.

6

Efter seminarerne havde vi fritid indtil aftensmaden. Jeg hyggede i caféen med alle dem fra de andre lejre. Så var der aftenmøde. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke huske hvad det handlede om, men det var godt kan jeg huske. Vi bad en del den aften, det var dejligt. Efter mødet satte vi os op i caféen og hyggede igen. Vi hyggede os lang tid og det var bare godt! Til sidst gik jeg i seng og sov rigtig godt. Dag 3 - Lørdag Jeg vågnede alt for sent igen og kom derfor slet ikke til morgenmad. Jeg nåede kun lige at hoppe ud af sengen, tage et hurtigt bad og så ned til morgenmøde med en nok så knurrende mave. Mødet var godt, det var Jonas Serner der underviste os igen. Da mødet var færdigt, var der en smule fritid, og min mave knurrede af sult som aldrig før. Da vi så endelig fik middagsmad blev min mave okay igen. Ligesom de andre dage var der fritid efter middagsmad og så var der seminar. Jeg gik til et seminar der hed ”Dør du snart, mor?” Det var virkelig godt og jeg kan stadig huske det hele. Det var det seminar jeg bedst kunne lide. Det rørte mig virkelig at høre om en pige, der nu er 20, der mistede sin mor da hun var på min alder. Det fik mig til at indse, at der er meget her i livet som jeg skal nå, og at jeg stadig forhåbentlig har et langt liv foran mig. Der er så meget jeg gerne vil se og lære inden jeg forlader denne jord. Men jeg er overbevist om, at når jeg dør, kommer jeg ”i himlen” eller det er jo bare noget man kalder det, i hvert fald kommer jeg et bedre sted hen. Jeg er derfor ikke bange for at dø. Jeg vil bare gerne opleve noget mere inden jeg ”stiller træskoene”. Det seminar kan jeg virkelig ikke glemme. Det har sat sig spor i mig. Dag 4 – Søndag Så blev det søndag og dagen til at tage hjem fra Påskelejr. Det er altid sørgeligt at sige farvel til nye og gamle venner, og det var det også i år. Vi ryddede op og snakkede lidt derefter. Så var det tid at sige farvel og så kørte vi af sted. Jeg sad på bagsædet i bilen og der blev kun snakket lidt med mig så derfor faldt jeg i søvn. En perfekt slutning på en god lejr.


Menighedsrådsnyt Af Hans Christian Hansen

Den anden dag talte jeg med en kollega om hvad Dansk Oase er, og i den sammenhæng hvad det vil sige at være karismatisk. Kender du mon også den fornemmelse, at du egentlig godt ved hvordan det er, men at det er vanskeligt at sætte ord på overfor én som ikke har det samme ordforråd? Det bedste jeg kunne fortælle, er at enhver kan opleve Guds gaver i praksis og se dem i funktion i sin tjeneste, i og udenfor menigheden. Nåh ja, så kom der flere kolleger til og samtalen skiftede til andre emner. I virkeligheden kan vi nok bruge hele livet på at lære hvordan vi bedst udfylder den tjeneste vi er i.

mesidegruppen ledes af Natalie. Til det fortsatte arbejde er der brug for en webmaster med noget teknisk viden, nu da Bjarne Kallesøe og familie er rejst til Silkeborg. Er det mon noget for dig, så kontakt Natalie. Alle andre kan glæde sig til den nye hjemmeside åbner, formentlig omkring 1. juni. Hans Christian

”Tegnet” Af Jacob Hørning

I 2008 skulle vi gerne blive lidt klogere på emnet. Her i foråret fokuserer vi på temaet ”Vækst” og i efteråret vil temaet være ”Balance”. På næste menighedsrådsmøde skal vi drøfte dette tema, som kan behandles på så mange måder, og som i praksis opleves helt individuelt. Menighedsrådsarbejdet er nu tilbage i vante former, efter at Mie igen har overtaget den daglige ledelse af menigheden. Vi er rigtig glade for at have Mie og Leif tilbage, som også alle andre, idet vi ved at Mie blandt meget andet, varetager den daglige ledelse på forbilledlig vis. Mie og Leif har allerede taget et flot initiativ til etablering af netværksgrupper for ledere i menigheden. Vi har store forventninger til dette initiativ, og ser det som et nødvendigt redskab for menighedens trivsel og fortsatte udvikling. Et helt aktuelt og stort behov er kontorplads for vores ansatte. Som bekendt deler Dansk Oase og OFM kontor på Rudehøj, men pladsen er simpelthen for trang. På visse dage er det næsten ikke muligt at få en stol eller bordplads. Vi har derfor set på muligheden for at leje os ind et andet sted i byen, evt. kun kort tid. På nuværende tidspunkt er vi fortsat i undersøgelsesfasen, men måske er der allerede nyt når du læser dette blad. Behovet for at der sker noget er i hvert tilfælde stort. Og så kan vi glæde os til at menigheden snart får en ny hjemmeside, med flere faciliteter end i dag og en struktur, som giver mulighed for at de enkelte grupper i menigheden vedligeholder deres egne sider. Hjem-

At møde Guds nærvær er fantastisk. At få lov til at opleve og se lidt mere af ham er fantastisk. At få lov til at være Guds menighed, der er ramme for hans liv er for mig, ”de tegn” tvivleren Thomas efterspurgte. Jeg overbevises igen, bekræftes igen og opbygges af det liv vores ungdomskirke har fået. Vi kan have mange visioner på vegne af vores unge mennesker, men at se et ungdomsliv i OFM samle sig om at dele tro og være kirke, det skaber identitet. Identitet for de unge og for OFM i det hele taget. Identitet i Kristus er så tydeligt et ”tegnet”. Jeg har personligt et håb om, at Odder Frimenigheds unge endnu mere kan være med til at præge vores betroede kirke gennem deres engagement. Lad os opmuntre til det. Æren er Guds, men tak også for de villige hænder der bærer med i unge arbejdet og for alle jer der beder med i visionen. Bed for vores unge. Jacob. Alphakursus i efteråret: I efteråret 2008 tilbyder Odder Frimenighed et grundkursus i kristendom. Kurset starter torsdag den 21. august kl. 18.30 i Café R5 (Randlevvej 5, Odder) Alphakurset består af oplæg vedr. centrale kristne emner og efterfølgende debat. Hver kursusaften starter med fællesspisning. Kontakt kontoret 8654 3604 eller sekretariat@odderfrimenighed.dk for yderligere oplysninger og tilmelding

7


Kalender

Sommer 2008 | Juni-August

1.juni Gudstjeneste Tema: Noget skal skæres væk

kl. 10.30 (Karens celle)

8. juni Søndag i Cafeen kl. 14.00 Medbring eget brød til kaffen. Sted: Cafe R5

Sommerfest i cafe R5

15.juni Gudstjeneste Tema: Kraft til vækst

kl. 10.30 (Nicolajs celle)

med efterfølgende grillfest fra kl. 16

22. juni Gudstjeneste Tema: Moden frugt

kl. 10.30 (Leifs celle)

21. juni Sommerfest Sted: Cafe R5

kl. 10.00

23. juni Fyraftensandagt Sted: Cafe R5

kl. 17.00

Lørdag d. 21. juni kl. 10-16

Kom og vær med til loppemarked, aktiviteter, hygge, leg, konkurrencer, åben café, kaffedrikning, isspisning, tombola, hønsebanko, spil, fiskedam, sandwichfordøjelse, bolsjekogning, grillfest osv. Har I endnu ikke meldt et indslag til kan det nås endnu enten som celle eller privatperson. Send en mail til Asbjørn Ramlov, rikkeramlov@tiscali.dk Mvh. Driftsudvalget for R5

29. juni Klynge Kontakt din klyngeleder for info om tid og sted - eller menighedens kontor for kontakt til en klynge 6.juli Sommersamling kl. 10.00 Vi mødes i cafeen til en hyggestund og en lille andagt. Medbring egen morgenmad. Sted: Cafe R5

Bøn for menigheden - alle er velkomne.

Hver tirsdag kl. 16-17 i Cafe R5

12.-19. Juli Sommer Oase Følg med på www.sommeroase.dk 27.juli Sommersamling kl. 10.00 Vi mødes i cafeen til en hyggestund og en lille andagt. Medbring egen morgenmad. Sted: Cafe R5 28.juli Fyraftensandagt Sted: Cafe R5

kl. 17.00

3. august Sommersamling kl. 10.00 Vi mødes i cafeen til en hyggestund og en lille andagt. Medbring egen morgenmad. Sted: Cafe R5 10.august Gudstjeneste

kl. 10.30 ( Hørnings celle)

21. august Alpha opstart Sted: Cafe R5 24. august Gudstjeneste 25. august Fyraftensandagt Sted: Cafe R5

kl. 18.30 kl. 10.30 ( Ellens celle) kl. 17.00

31.august Klynge Kontakt din klyngeleder for info om tid og sted - eller menighedens kontor for kontakt til en klynge

Kalender September-november: 7. sept. Gudstjeneste kl.10.30 22. sept. Fyraftensandagt kl. 17.00 21.sept. Taksigelsesgudstjeneste kl.10.30 28.sept Klynge 5.okt. Gudstjeneste kl.10.30 19.okt. Gudstjeneste kl.10.30 26. okt. Klynge 31.okt.- 2.nov. Menighedslejr 9. nov. Gudstjeneste kl. 10.30 23. nov. Gudstjeneste kl. 10.30 23.nov. Menighedsmøde 30. nov. Klynge

Menighedsblad 2008_05  

Præsten har ordet Kollektiv, kun for hippier En ”almindelig” aften i ungdomskirken Min påskelejr Menighedsrådsnyt Rude Havvej 11 - 8300 Odde...