Page 1

Arbeiderpartiet

ER VI DITT PArti?


5 gode grunner til å stemme AP 5 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIERPARTIET

ALLE SKAL MED

Vil du ha et rettferdig og godt land å bo i for alle?

ARBEIDERPARTIET VIL HA ET RAUST, INKLUDERENDE OG FLELKULTURELLT SAMFUNN, DER SOSIAL BAKGRUNN IKKE HINDRER NOEN FRA Å REALISERE SINE DRØMMER.

5 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIERPARTIET

VERDENS BESTE SKOLE ARBEIDERPARTIET VIL HA MER TILPASSET OPPLÆRING, FLERE OG BEDRE LÆRERE, STYRKING AV RÅDGIVINGSTJENESTEN, GRATIS LÆREMIDLER, ØKT UTSTYRSSTIPEND, MER ELEVDEMOKRATI OG LOVFESTET RETT TIL LÆREPLASS. 5 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIERPARTIET

KULTURLØFTET DU OG VENNENE DINE BØR HA ET MANGFOLD AV AKTIVITETER Å VELGE MELLOM. ARBEIDERPARTIET ØNSKER ET BREDT OG BILLIG KULTURTILBUD DER FOLK BOR. 5 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIERPARTIET

MER KOLLEKTIVTRAFIKK ARBEIDERPARTIET VIL HA FLERE OG BILLIGERE AVGANGER, SLIK AT DET LØNNER SEG Å REISE TRYGT OG MILJØVENNLIG.

5 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIERPARTIET

GLADE ELDRE BESTEMOR FORTJENER ET TILBUD SOM ER TILPASSET HENNES ØNSKER OG BEHOV. DET VIL ARBEIDERPARTIET GI HENNE. DERFOR LOVER VI SYKEHJEMSPLASS TIL ALLE SOM TRENGER DET.


AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 9500 medlemmer. Vi har kontorer rundt om i hele landet, og ønsker alle ungdommer som er interessert i politikk og bli med oss!

VIL DU VITE MER OM OSS? BESØK OSS PÅ WWW.AUF.NO


olitikk Lokalp la i vennes

• Vennesla Arbeiderparti jobber for ny svømmehall • Gjennom god dialog med de ansatte og næringslivsorganisasjonene videreutvikle næringslivet i kommunen. • Sikre alle innvandrere tilstrekkelig norskopplæring slik at flere kvalifiserer seg for næringslivet, ikke minst vil dette være viktig for kvinnene • Skolen er der barn og unge møtes og lærer. Vennesla Arbeiderparti vil ha en god offentlig fellesskole der alle skal inkluderes og bli hørt. • Arbeiderpartiet vil at barn og familier skal få nødvendig omsorg, og vil at det skal sikres et bedre og tettere samarbeid mellom det kommunale og det statlige barnevernet.

+ MYE MER


Arbeiderpartiet “Alle skal med”

Arbeiderpartiet katalog  

Katalog om arbeiderpartiet - skoleprosjekt

Arbeiderpartiet katalog  

Katalog om arbeiderpartiet - skoleprosjekt

Advertisement