Page 1

GEMMA ARAGAY Que pot fer la nanotecnologia pel medi ambient? Síntesi de nanoparticules d'or i la seva aplicació com a sensors

Parla i experimenta amb algú que fa ciència


Quins impactes té la NANOTECNOLOGIA en el medi en el l medi di ambient? bi ? Observatori de la Difusió de la Ciència (ODC) Barcelona Desembre 2011 Barcelona, Desembre

ICN Institut Català de Nanotecnologia

Gemma Aragay Esteve Gemma Aragay Esteve Nanobioelectronics & Biosensors Group Institut Català de Nanotecnologia (ICN)


Què és la Nanotecnologia Tota la matèria esta formada per partícules molt petites denominades àtoms. Els àtoms s’ajunten per formar molècules i d’aquesta manera formar materials.

La nanotecnologia estudia la manipulació d’àtoms i molècules per produir  materials i fins hi tot màquines d’escala nanomètrica. Escala Nanomètrica Nanòmetres

U ilió de d Un milió nanòmetres Milers de Milers de nanòmetres Milers de milions de nanòmetres de nanòmetres ODC 2011

Dècimes de nanòmetre


Perquè la Nanotecnologia Els materials a escala nanomètrica mostren propietats millorades o radicalment  diferents a les que presenten en el seu estat macroscòpic. diferents a les que presenten en el seu estat macroscòpic

COLOR

CONDUCTIVITAT

MAGNETISME FLUORESCÈNCIA ODC 2011


Quines aplicacions té la Nanotecnologia ENMAGATZEMATGE  I PRODUCCIÓ  D’ENERGIA ADMINISTRACIÓ  FÀRMACS

TRACTAMENT D’AIGÜES

DIAGNÒSTIC DE  MALALTIES

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

NANOTECNOLOGIA DETECCIÓ I  CONTROL DE  PLAGUES

TRACTAMENT TRACTAMENT CONTAMINACIÓ  ATMOSFÈRICA

INFORMÀTICA

CONSTRUCCIÓ MONITORITZACIÓ Ó DE SALUD

ODC 2011


Què pot fer la nanotecnologia  l di bi t pel medi ambient SECTOR ENERGÈTIC

Generació i emmagatzematge d’energia

TRACTAMENT DE LA  CONTAMINACIÓ  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Catalitzadors i membranes nanoestructurades Catalitzadors i membranes nanoestructurades

BENEFICIS EN EL CAMP  BENEFICIS EN EL CAMP AGRÍCOLA

Nanocàpsules per l’alliberament de fertilitzants,  pesticides.

ODC 2011

TRACTAMENT D TRACTAMENT D’AIGÜES AIGÜES I I DETECCIÓ DE  CONTAMINANTS


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES Quines són les principals fonts de contaminació

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

ODC 2011

MINERIA

CIUTATS I POBLES


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES Què pot fer la nanotecnologia en aquest camp

ESTALVI MINIATURITZACIÓ FÀCILS D’UTILITZAR À

BAIX COST APLICACIONS IN SITU APLICACIONS IN‐SITU

REPRODUIBILITAT

EFICIÈNCIA SENSIBILITAT

ODC 2011


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES Quines contribucions hem aportat en aquest camp

As3+ Hg2+

DETECCIÓ DE METALLS PESANTS EN AIGUA Pb2+

2 Cd d2+

Cu2+

ÒPTICA

ODC 2011

SENYAL ELÈCTRIC


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES Quines contribucions hem aportat en aquest camp

DETECCIÓ ÒPTICA

NANOPARTÍCULES COM A SENSORS  QUÍMICS ODC 2011


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES Quines contribucions hem aportat en aquest camp

DETECCIÓ ÒPTICA Metalls pesants

Agregació i canvi Agregació i canvi  de color

ODC 2011


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES Quines contribucions hem aportat en aquest camp

DETECCIÓ A PARTIR D’UN SENYAL ELÈCTRIC

Cd2+ Pb2+ Cu2+

Nanopartícules de carboni

ODC 2011

Propietats que fan  incrementar el senyal elèctric incrementar el senyal elèctric Límits de detecció més baixos


TRACTAMENT D’AIGÜES I DETECCIÓ DE CONTAMINANTS  UTILITZANT EINES NANOMÈTRIQUES A quin tipus d’aigües es pot aplicar

ODC 2011


Quines  altres novetats hi ha en aquest camp

DESALINITZACIÓ AIGUA DE MAR

ODC 2011


Q Quines  altres novetats hi ha en aquest camp q p NANOPARTÍCULES PER L’AUTONETEJA Per exemple… recobriments – anti‐grafitis

NANOPARTÍCULES  AMB ACTIVITAT FOTOCATALÍTICA

ODC 2011


Q Quines  altres novetats hi ha en aquest camp q p NANOPARTÍCULES COM A FILTRES Ús de nanotubs de carboni de nanotubs de carboni com a filtres. a filtres

a)

b)

no filtrada Aigua no filtrada  contaminada amb E. Coli ODC 2011

c)

d)

Filtració

e)

de la filtració Aigua després de la filtració


Pot ser la nanotecnologia g p perjudicial pel medi ambient j p

L’impacte ambiental de la nanotecnologia encara es desconeix en  gran mesura. Es preveu que les nanotecnologies tinguin efectes positius i negatius. p g

ÚS INDEGUT DE LA NANOTECNOLOGIA !!

ODC 2011


I per acabar... • La Nanotecnologia contribuirà a la millora de multitud de processos relacionats amb el medi ambient directa i indirectament (detecció de contaminants purificació i tractament d contaminants, d’aigües aigües i aire, aire emmagatzematge i generació d’energia...). • La col col∙laboració laboració entre diferents disciplines, disciplines i entre la ciència i la indústria és vital, per millorar l’impacte de les nanotecnologies en la societat.

• En general, és necessari dedicar més recursos a estudiar els possibles efectes, i evitar al mateix temps que els riscos potencials suposin un fre al desenvolupament de les nanotecnologies. p g

• És molt important seguir treballant i investigant sobre l’obtenció de nanomaterials així com els seus comportaments, propietats i toxicitat. La nanotecnologia facilitarà avenços pràcticament en tots els sectors no  només en el medioambiental. é l di bi t l ODC 2011

Presentació Gemma Aragay  
Presentació Gemma Aragay  

Presentació Gemma Aragay

Advertisement