Page 1


- Editörden

İmtiyaz Sahibi Odaklı Yayıncılık Tanıtım ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Adına Nurhan SAĞIR

www.dogalgazhaberleri.com

lk saymzda sizlerin verecei destek ile Gas Plus Dergisi’nin sektördeki bilgi ve birikimin paylald bir platform haline geleceine olan inancmz vurgulamtk. Geldiimiz noktada bu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Özay SAĞIR o.sagir@odakyayincilik.com Editör Berna SAN Reklam Koordinatörü Emin ESER e.eser@odakyayincilik.com

inancmzn boa çkmamas bizleri mutlu ediyor. Gas Plus Dergisi sektörün sorunlarnn ve çözüm yollarnn tartld bir platform olmay önemli ölçüde baard. Bu saymzdan itibaren alannda yetkin, tecrübeli bir isim “ki Nokta..” isimli köesinde sektördeki gelimeleri sizler için yorumlayacak. Bu köemizde yer alacak yazlar ilgiyle takip edeceinize ve istifade edeceinize eminiz. Sektör tarife metodolojisine kilitlenmi durumda. Tarife metodo-

Art Direktör Burak ALTUNBAŞ

lojisinin belirlenmesinde son durumu “ki Nokta..” köemizde ay-

Dağıtım Planlama ve Koordinasyon Ethem KUT

irketleri açsndan olumlu sonuçlar douracana inanyoruz. Zira,

Hukuk Müşaviri Av. Murat KURT

rntlaryla bulacaksnz. Tarife metodolojisi çalmalarnn datm belirlenecek tarife metodolojisi ile sadece datm irketlerinin kar marjlar deil, ayn zamanda sektörün gelecei ekillenecek.

YÖNETİM MERKEZİ ODAKLI YAYINCILIK TANITIM SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No:419 Okmeydanı -ŞİŞLİ – İSTANBUL Tel: 0 212 221 44 50 Faks: 0 212 221 44 60 info@odakyayincilik.com

Ham petrol fiyatlar ve döviz kurundaki son gelimeler ile doal

TASARIM ODAK Tanıtım Hizmetleri 0216 420 20 74 tanitim@odakyayincilik.com

Bir kez daha dergimizden ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm kii

gaz fiyatlar bir kez daha gündeme geldi. Petrol Mühendisi Serkan ahin’in sizler için hazrlad ve ham petrol ile doal gaz fiyatlar arasndaki ilikiyi inceleyen makalesini de bu saymzda okuyacaksnz.

ve kurululara teekkür ediyoruz. Gas Plus Dergisi bundan sonraki saylarnda da sektörün sesi olmay sürdürecektir.

Abone ve Okur Hizmetleri abone@odakyayincilik.com BASKI İstanbul Basım 0212 454 31 71 Baskı Tarihi 26.08.2011 Bu dergi tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre Yerel Süreli Yayın’dır. Fiyatı: 10 TL Yıllık Abonelik: 100 TL (Fiyatlara KDV Dahildir. Yıllık gönderimlerde kargo fiyata dahil, tek gönderimlerde dahil değildir.) “Gas Plus Dergisi’nde yayınlanan yazı ve çizimlerin her hakkı mahfuzdur. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibs edilemez” “Yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına, ilanların sorumluluğu ilan verene aittir.

2

AUSTOS 2011

Sayglarmla Özay SAIR Sorumlu Yaz leri Müdürü


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011

3


Sรถylei - รงindekiler

4

AUSTOS 2011

www.dogalgazhaberleri.com


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

รงindekiler -

AUSTOS 2011

5

AUSTOS 2011

5


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

Yldz: “Kamunun haleye Teklif Vermesini Doru Bulmuyoruz” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz, TPAO’nun Bakentgaz’a talip olmasna yönelik, Bakentgaz’n tekrar kamu eliyle iletilmesine dönük bir politika deiikliklerinin olmadn kaydetti. Yldz, “Biz kamunun, tekrar bir kamu ihalesine teklif vermesini doru bulmuyoruz, scak bakmyoruz” dedi. TK Sosyal tesislerinde düzenlenen bir basn toplantsnda Yldz, gazetecilerin sorularn yantlad. TPAO’nun Bakentgaz’a talip olduu yönünde çkan haberlere ilikin sorulan soruya Yldz, Bakentgaz için bir teklif verildiini ve o teklifin sonuç odakl bir noktaya ulaamadn kaydetti. Yldz, Bakentgaz’n tekrar kamu eliyle iletilmesine dönük bir politika deiikliklerinin olmadn, bunun tercih ettikleri bir durum olmadn dile getirdi. TPAO’nun kendisine kabiliyet olarak, finansman anlamnda böyle bir teklif verebileceklerini ilettiini anlatan Yldz, unlar kaydetti: “Ama bizim buna scak bakmadmz rahatlkla söyleyebilirim, biz piyasann özel sektör marifetiyle iletilmesini istiyoruz. Tekrar kamuya dönüü tercih etmiyoruz.

Ama TPAO da eer ‘özel sektör bu manada istediiniz rabeti göstermezse, ben her zaman hazrm’ diye bir zihni hazrlk yapm. Bunu da tabii ki sayg ile karladm, bir fikir çeitlilii olarak gördüm. Ama temel politikalarmz itibariyle biz kamunun, bir kamu kaynann, tekrar bir kamu ihalesine teklif vermesini doru bulmuyoruz, scak bakmyoruz. O açdan yine Özelletirme daresi Bakanlmz, Maliye Bakanmz ile de yaptmz görümelerde önümüzdeki aya kadar bunu tamamen ihaleye çkartlacan ve tekrar Bakentgaz’a özel sektörün rabet edeceine ve teklif vereceine inanyorum. “ Enerji ile ilgili kanun tasarlarnn Meclis’e gelmesinde net bir takvim olup olmadnn sorulmas üzerine, Yldz, kanunlarla ilgili Ekim aynda Genel Kurul açldn, Genel Kurulun kendi içindeki takvimin müsait olmas durumunda, ylsonuna kadar kendilerinin bunu gerçekletirebileceklerine inandklarn belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl olarak gerek Bakanlar Kurulunda, gerekse komisyonda kalm herhangi bir kanun tasarsnn olmamasn istediklerini belirten Yldz, “En azndan Enerji Komisyonunda,

bu kanun tasarlarnn ulatrlm olmasn doru olacana inanyoruz. Tabiri caizse top bizde olmamas lazm. TBMM Genel Kurulu iradesine brakmamz lazmdr diye düünüyoruz” dedi. EPDK’nn bölünmesine ilikin bir soruya karlk Yldz, sektörde çok fazla aktör olduunu, hem düzenlenmesi gereken mevzuat, hem de denetlenmesi gereken özel sektör açsndan ciddi bir rakama ulaldn belirterek, “Bunlarn daha shhatli yaplabilmesi açsndan böyle bir idari yaplanmann elzem olduunu düünüyoruz” dedi.

Türkiye Enerji Meclisi Bakanlnda Mehmet Ali Neyzi dönemi

Ankara’da gerçekletirilen Türkiye Enerji Meclisi toplantsnda Meclis Bakanlna, Meclis Bakan Yardmcl görevini sürdüren Mehmet Ali Neyzi seçildi. Yaplan

6

AUSTOS 2011

Bakanlk Divan seçimlerinde Bakan Yardmclklarna ise; Gökmen Topuz (Zorlu Enerji), hsan Akyol (Sanko Enerji) ve Alpay Ünal (Era irketler Grubu) getirildi.

Bir sonraki toplantsn Eylül ay içerinde gerçekletirecek olan Meclis, bu süreç zarfnda kamu kurumlar ile ikili görümelerini sürdürecek.


Haberler -

www.dogalgazhaberleri.com

Kökta: “Toptan Sat ve thalat Piyasalarnn Öneminin Farkndayz” Doal gazda sistem ileticileri ile kullanclarn bir araya getiren “Doal Gaz Piyasas Sistem Çaltay” düzenlendi. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu’nun, doal gaz iletim ebekesi ileyii, LNG terminallerinin kullanm ve yer alt depolama tesislerinin kullanm konular çerçevesinde düzenledii Doal Gaz Piyasas Sistem Çaltay’na, EPDK ve BOTA’n yetkililerinin yan sra sektörde faaliyet gösteren özel irketlerin temsilcileri katld. letim ebekesi leyii Düzenlemeleri, LNG Terminalleri Kullanm Usul ve Esaslar ve Yer Alt Depolama Tesisleri Kullanm Usul ve Esaslar gibi konularn ele alnd Çaltayda, deiiklik önerileri ile sektörün talepleri de dinlendi. EPDK Bakan Hasan Kökta, konuya ilikin deerlendirmesinde, Çaltay’da sistem ileticileri ile sistem kullanclar arasnda uzla salandna vurgu yapt. Sektörün taleplerini effaf bir ortamda karar verici-

lere iletmesinin önemine deinen Kökta, BOTA’a ait iletim ebekesinde bugün saylar 60’ geçen toptan satclar ve 15 civarnda ithalatçlarn rekabet ettiini, bu saynn artmasnn bir baar olduunu belirtti. Özel sektör oyuncularnn piyasa paylarnn da artmasnn asl baar olacan dile getiren Kökta, öyle devam etti: “Bu anlamda baz skntlarn yaand, Kanunun öngördüü piyasa yapsna tam olarak ulalamad biliniyor. EPDK olarak bandan beri hedefimiz arz kalitesini ve fiyatlarn rekabetçi koullara ulamasn salayacak seviyede yeni katlmclar piyasaya dahil etmek. Ancak doal gaz piyasalarnn çok uzun vadeli sözlemelerle bal olmas baz admlar hzl atmamz zorlatryor. Bu sözlemelerin süresi doldukça ve yeni sözlemeler yapldkça piyasada canlln daha da artacana inanyoruz. “ LNG terminallerinin maksimum verimde çalmas ve Türkiye’nin arz güvenliine

ilikin sigorta hüviyetini sürdürebilmelerinin önemine deinen Kökta, yaplacak düzenlemelerin terminallerde kullanc saysn arttracana inandklarn ifade etti. Yeralt depolama tesislerinin eriime açlmasndan duyduklar memnuniyeti de dile getiren Kökta, yeralt deposunun sistemin tamamna ilikin bir rahatlama ve piyasa aktörleri için bir esneklik kazandrmasn arzu ettiklerini kaydetti. EPDK olarak toptan sat ve ithalat piyasalarnn öneminin farknda olduklarnn altn öneme çizen Kökta, önümüzdeki dönemde Doal Gaz Piyasas Dairesi olarak önceliklerinin bu alandaki çalmalar olacan ifade etti.

TSE’den TS 10878’in Vizesine Ek Süre GAZBR ç Tesisat Komisyonu, TS 10878 için vize yapma ilemleri TSE tarafndan 31 Aralk 2011 tarihine kadar uzatld ve esnek balant üretiminde gözlemlenen standart d ürün arzna ilikin de piyasa gözetiminin yaplaca bildirildi. GAZBR ç Tesisat Komisyonu’ndan yaplan yazl açklamada u ifadelere yer verildi: “GAZBR ç Tesisat Komisyonu adna, TSE’ ne yaplan müracaatla; TS 10878 standard yerine ikame edilen TS EN 15266’nn mevcut kullanm artlarn salamad ve iptal edilen bu standardn tekrar yürürlüe konulmas talep edilmiti. TSE ile yaplan görümelerde mutabakat salanm ve konunun ilgili komisyon tarafndan çözüm-

lenmesine ilikin çalma yaplaca ifade edilmiti. Bu zaman içerisinde baz üretici firmalarmzn ürün vize süreleri geçmi olup, maduriyet yaamalar söz konusu olmutur. Bu maduriyetin giderilmesine yönelik olarak; TSE’ de yaplan komisyon toplants sonunda; TS 10878 için vize yapma ilemleri TSE tarafndan, 31.12.2011 tarihine kadar uzatlmtr. Karar TSE’nin ilgili bölgelerine bugün itibar ile bildirilecektir. Standarda ilikin çalmalarn ise TSE’ nin ilgili kurullarnda çallmaya devam edildii tarafmza bildirilmitir. Üreticilerimizle yaplan tüm toplantlarda, tüm uyarlarmza ramen; esnek balant üretimine ilikin olarak çok sayda standart d ürün arz gözlemlenmitir. TSE ile ksa bir süre sonra, ürünlerin piyasa gözetimine ilikin çalmalar yaplacaktr. nsan sal

ve güvenliini hiçe sayarak bu tür güvensiz ürünleri kontrol mekanizmalarn aarak kullandrmaya çalan kii veya kurulular hakknda; ilgili kurum ve kurulular nezdinde giriimlerde bulunulacaktr. ç tesisat sorumlularmzn, kontrol mekanizmasndaki teknik personel ile sertifikal firma yetkililerini; özellikle TS 14800 kapsamnda piyasada kullandrlmaya çallan, bozuk, uçlar demir, markasz, geni hasr aralkl, esneklik kabiliyeti az veya krlgan, uygun olmayan kaplama vb. malzemelerin kullandrlmamas hususunda uyarmalar, ilgili malzeme üzerinde marka ve iaretlemelere dikkat edilmesi ve sertifika takip sisteminde yer aldnn kontrol edilmesi hususunda bilgilendirilmeleri sorunu büyük ölçüde çözecektir. Dier taraftan uygun olmayan kullanm tespitlerinin tarafmza iletilmesi durumunda; Bakanlk ve TSE nezdinde takip balattrlacaktr.”

AUSTOS 2011

7


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

Zorlu Jeotermal, Alaehir Sahasnda 2040’a Kadar Üretim Lisans Ald Zorlu Enerji, jeotermal alanndaki yatrmlarna hz veriyor. irket bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.., Alaehir’de kurmay planlad 30 MW kurulu güce sahip olacak jeotermal santrali için elektrik üretimi lisans ald. Bat Anadolu’nun en büyük grabenlerden biri olan Gediz Grabeni üzerinde yer alan Alaehir Jeotermal Sahas, Türkiye’nin önemli potansiyele sahip jeotermal sahalarndan biri olarak kabul ediliyor. Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan yapt açklamada, sahada ilk açtklar kuyuda yüksek scaklkta üretken bir jeotermal kaynaa ulatklarn söyledi. 10 MW jeotermal güce sahip kuyunun bölgede elektrik üretimine uygun olarak kefedilen ilk ticari kuyu olduunu vurgulayan Arif Özozan, “Aldmz üretim lisans çerçevesinde,

Alaehir’de mevcut kaynan en verimli ekilde elektrik enerjisine dönütürülebilmesi için gerekli fizibilite çalmalarna hz vereceiz” dedi. Arif Özozan, fizibilite çalmalarnn tamamlanmasnn ardndan, 2012 ylnda 30 MW kurulu güce sahip olacak jeotermal santralinin inasna balayacaklarn kaydetti. Özozan, Türkiye’de jeotermal konusundaki gelimelerin umut verici olduunu ve dört yl içinde Türkiye’nin kurulu jeotermal gücünün 200 MW’lara ulaacan belirtti. Özozan, öyle devam etti: “Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.’ye ait Alaehir Jeotermal Sahas arama ruhsat, 2010 ylnda, jeolojik ve jeofizik etütler, sondaj çalmas, rezervuar test ve deerlendirme çalmalarnn ardndan

Manisa l Özel daresi tarafndan 30 yl süreyle iletme ruhsatna dönütürülmütü. imdi de aldmz elektrik üretim ruhsat ile ülkemizin bu alandaki hedefine ulamasnda Zorlu Enerji olarak önemli bir adm atacamza inanyorum.”

TOBB Türkiye Doal Gaz Meclisi lk Toplantsn Gerçekletirdi

TOBB Türkiye Doal Gaz Meclisi, ilk toplantsn 02.08.2011 tarihinde Ankara’da gerçekletirdi. Sektörün büyük ilgi gösterdii toplantda Meclis Bakanlna Ege Gaz A.. Yönetim Kurulu Bakan ve Genel Müdürü brahim Akbal, Meclis Bakan Yardmclklarna ise SSDGD (Svlatrlm ve Sktrlm Doal Gazclar Dernei) Ba-

8

AUSTOS 2011

kan Eyüp Aratay, GAZBR (Türkiye Doal Gaz Datclar Birlii Dernei) Bakan Yardmcs Erdoan Ark ve PETFORM (Petrol Platformu Dernei) Genel Sekreteri Altan Kolbay seçildi. Serbestleme sürecinin tamamlanamam olmasnn sektörün önünde önemli bir engel tekil ettiini belirten Türkiye Doal

Gaz Meclisi üyeleri, Meclisin öncelikli olarak bu konuyu ele almas gerektii üzerinde görü birliine vard. Türkiye Doal Gaz Meclisi tarafndan bu amaç dorultusunda, öncelikle 4646 Sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu çalmalar olmak üzere, mevzuat düzenlemelerine yönelik çalmalar yapmak için Mevzuat Alt Komitesi kuruldu.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011

9


- Haberler

www.dogalgazhaberleri.com

Kayserigaz Çalanlar ftar Yemeinde Bir Araya Geldi

Kayserigaz çalanlar Erciyes Binicilik Tesisleri’nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Tasavvuf ve Türk sanat müziinin en beenilen parçalar eliinde gerçekletirilen iftar yemeine Bursagaz yöneticileride katld. Yaklak 160 kiinin katld iftar yemeinde Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ve Bursagaz yöneticileri ile birlikte Kayserigaz ailesinin iftarndayd.

u mutluluu ifade ederek konumasna devam eden Bora; Kayserigaz’n “Enerji sektörünün model irketi olmak” vizyonuna ulamasnda ve bu vizyonu sürdürmesinde emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm Kayserigaz ailesine, sizlere teekkürler ediyor, Ramazan’n rahmetinden bereketinden, feyzinden nasiplenenlerden olmay temenni ediyorum”dedi.

Kayserigaz’dan Kayserilere ftar

Geleneksel iftar yemeinde; Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora bir konuma yaparak “Kayserigaz Ailesinin iftar yemeine, terif ettiiniz için, hepinize ayr ayr teekkür ediyorum. Kayserigaz olarak, ilk defa 2007 ylnda balattmz bu iftar geleneimizin bugün beincisini gerçekletiriyoruz.

Kimse Yok Mu Dernei’nce organize edilen iftar çadrnda, Kayserigaz her yl olduu gibi bu ylda ev sahipliini üstlendi ve yardma muhtaç 1000 kiiye Yeil Mahalle, Kayseri Büyükehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde iftar verdi.

Kayserigaz Ailesini büyük ve birlikte bir aile olarak bir arada görmekten duydu-

Toplumsal yardmlama ve kaynamann en güzel örneinin sergilendii Ramazan

çadrndaki iftara Kayserigaz Genel Müdür Yardmcs Atilla Karagöz ve Kayserigaz Kurumsal letiim Sorumlusu Hasan Korcan Yüce katld. Ramazan çadrnda ev sahipliini üstlenmekten büyük mutluluk duyduklarn belirten Kayserigaz Genel Müdür Yardmcs Atilla Karagöz: “Ramazan rahmet, bereket ve kardelik aydr. Ramazan ay tüm toplumu ayn sofraya toplayan, herkese sabr ve kardelik duygusunu öreten, zenginin de fakirin de ükrettii mukaddes bir aydr. Kayserigaz olarak her zaman Kayserili hemerilerimizin yanndayz. Bu deerli organizasyonu düzenleyerek vatandalarmzla iftar çadrnda bir araya gelmemize vesile olan Kimse Yok Mu Dernei’ ne de teekkür ederiz. Kayserigaz ailesi 5 yldr sürekli iftar çadrlarna ev sahiplii yapmaktadr.” dedi.

BOTA’ta Atama Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. (BOTA) Genel Müdürlüünde bo bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Konuk, Sefa Sadk Aytekin ile Osman Zühtü Göksel getirildi. BOTA Genel Müdürlüü Yönetim Kurulu üyeliklerine ait atama kararlar Resmi Gazete’de

10 AUSTOS 2011

yaymland. Buna göre, BOTA Genel Müdürlüünde bo bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hazine Müstearlnda görev yapan Sefa Sadk Aytekin, BOTA Genel Müdür Yardmcs Mehmet Konuk ile Osman Zühtü Göksel’in atanmas kararlatrld.


Haberler -

www.dogalgazhaberleri.com

AGDA Kampanya Hedefini Yakalad, 12.373 Kii Doal Gaza Merhaba Dedi AGDA’n bugüne kadar yapt kampanyalarn en avantajls olan “Doal Gaza Geçmenin Tam Zaman” kampanyas ile birlikte 12.373 abone alnarak, toplamda da 116.532 aboneye ulald. 15 Mart 2011’de balayan ve 31 Temmuz 2011’de sona eren, abonelik bedelinin ve tesisat bedelinin 18 taksite bölündüü kampanyaya Sakaryallarn büyük ilgi gösterdiini belirten AGDA Genel Müdürü Kenan Demir, Sakarya’da doal gaz kullanmayan kalmamas konusundaki hedeflerinin hzla gerçekletiini dile getirdi. Demir, kampanyadan sonra müracaatlardaki uygulama konusunda unlar söyledi: “Kampanyann bitmesiyle beraber toplamda 276.15 TL olan Abone

Balant Bedeli 1 pein art 4 eit taksit olarak tahsil edilecektir. lem srasnda ilk taksit tutar 55.23 TL ve damga vergisi olan 10.65 TL’yi içeren toplamda 65.88 TL pein olarak alnacaktr. Kalan tutar 55.23 TL’lik 4 taksitte alnacaktr.” Demir, doal gazn hala “en ekonomik yakt” olma özelliini koruduunu ve bu özelliini de daima korumaya devam edeceini hatrlatarak, sözlerine öyle devam etti; “Doal gazda farkl kullanm alternatifleri olduunu Sakaryallar ile paylatk ve bu bilgilendirmelerimiz devam etmektedir. Hem abonelerimize ne kadar tasarruf ettiklerini, hem de henüz doal gaz kullanmna geçmeyenlerin doal gaz kullanmna geçmeleri halinde ne kazanacaklarn dier ürünlerle yaptmz fiyat karlatrmalar ile bilgilendiriyoruz.“ Doal gaz kullanmna çok youn bir geçi olduuna deinen Demir, özellikle

yüzde 90 civar tasarruf salayan mutfakta doal gaz kullanmna çok youn ilginin olduunu belirtti. Bu konuda yaplan tantm çalmalarnn sonuç verdiini ve u an onaylanan projelerin ciddi bir ksmn mutfakta doal gaz kullanmlarnn oluturduunu aktard.

Global Yatrm Holding 2011 lk Yar Yl Konsolide Cirosu 164.8 Milyon TL Global Yatrm Holding, 2011 yl ilk 6 aylk dönemine ilikin sonuçlarn açklad. irket’ten yaplan açklamada, konsolide cironun 164.8 milyon TL olarak gerçekletii ve bir önceki yln ayn döneminde 105.2 milyon TL olan cironun yüzde 57 orannda bir art saland bildirildi. Global Yatrm Holding, geçen sene ile karlatrldnda amortisman, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarnda ise geçen yln ayn dönemine kyasla yüzde 321 orannda bir art gerçekletiini açklad. Global Yatrm Holding Mali ler Grup Bakan Kerem Eser yapt açklamada, Global Yatrm Holding faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman iletmelerine ait FAVÖK’ün, geçen yln ayn dönemi ile karlatrldnda yüzde 109 orannda bir art ile 24 milyon TL’ye ulatn

ve bu artn Antalya ticari limannn yüzde 100 konsolide edilmesinin etkilerinin yannda, özellikle konteyner elleçleme hacmindeki ve kruvaziyer gelirlerindeki artlara bal olarak gerçekletiini belirtti. Global Yatrm Holding’in Enerji Yatrmlarn yürüten Global Enerji’nin dönem gelirlerinin ise geçen sene ayn dönemle kyaslandnda yüzde 53 orannda bir yükseli göstererek 101.5 milyon TL’ye ulatn sözlerine ekleyen GYH Mali ler Grup Bakan Kerem Eser, doal gaz datm faaliyetlerinde geçen yl ayn dönemde 30.100 olan alnan yeni abone saysnn, 2011 ylnn ilk yarsnda yüzde 27 orannda bir artla 38.100’e ulatnn altn çizdi. Kerem Eser toplam gaz satlarnda ise

yüzde 31’lik bir artla toplam 461 milyon m3 hacmine ulatklarn belirtti. Dünyann ve talya’nn önde gelen yatrm irketlerinden VEI Capital SPA (VEI) ile geçtiimiz Temmuz aynda, Global Yatrm Holding’in limanclk sektöründeki büyüme stratejisi dorultusunda, Global Liman hisselerinin yüzde 22.114’ünün, 77.39 milyon Amerikan Dolar karlnda satn alnmas çerçevesinde bir ortaklk gerçekletirdiklerini hatrlatan GYH Mali ler Grup Bakan Kerem Eser, önümüzdeki dönemde ise özellikle Global Enerjiyi paralel bir strateji dorultusunda büyütme ve gelitirmeye odaklandklarnn altn çizdi.

AUSTOS 2011 11


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

GAZBR ve GAZMER Ailesi ftarda Bulutu

GAZMER tarafndan Dragos Marina’da iftar yemei düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeine EPDK Kurul Üyesi Fatih Dönmez, GAZBR Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Erbil Doyuran, Yaar Çk, Erdoan Ark, Erturul Altun, GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, GAZBR Dernek Müdürü Sibel Sayner, gaz datm irketlerinin yöneticileri,GAZMER’in çözüm ortaklar ve GAZMER çalanlar katldlar.

12 AUSTOS 2011


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 13


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

UGETAM Çalanlar ve Tedarikçileri ile Büyüyecek Ramazan ay vesilesiyle iftar organizasyonlar düzenleyen UGETAM ilk iftar davetinde, yönetim kadrosu ve çalanlaryla, ikinci iftar organizasyonunda ise tedarikçileriyle bir araya geldi. UGETAM Tesisleri’nde düzenlenen her iki iftar da youn katlmla gerçekleti.

5 Austos’ta GDA Genel Müdürü Bilal Aslan, UGETAM Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. Ümit Doay Arnç ve UGETAM Genel Müdürü Serkan Keleer’in öncülüünde UGETAM çalanlarnn da katld iftar davetine ayn zamanda, UGETAM

ftar organizasyonun ikincisi ise 12 Austos’ta UGETAM tedarikçileri eliinde düzenlendi. Davette, UGETAM’n tedarikçi firmalar geni katlm salad. ftar davetinin açl konumasn yapan UGETAM A.. Genel Müdürü Serkan Keleer,

Yönetim Kurulu Bakan Vekili Necati Farsak ve UGETAM Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgay Gökdemir, Takn Ilca, Murat Gökçe, Ali Keskin, Mehmet Kele’inde aralarnda bulunduu tüm UGETAM ailesi iftara katld.

“Her yl geleneksel olarak bir araya geldiimiz bu bulumada, UGETAM ailesi ve tedarikçi firma temsilcilerimiz ile dostluklarn pekitii ortak bir platform oluuyor. Baarlarmz sektördeki öncü konumuzu güçlendiriyor. Baarlarmzda katks olan çalanlarmz ve tedarikçilerimize teekkür

14 AUSTOS 2011

ediyoruz” dedi. UGETAM Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. Ümit Doay Arnç ise konumasnda, “Bu noktaya sizlerle beraber geldik. Daha büyük açlmlara yürürken sizler de bizimle geleceksiniz. Ailenizle

ve çocuklarnzla beraber mutlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz” dedi. Davet, muhtelif tedarikçilerin gecenin önemine binaen yaptklar teekkür konumalarnn ardndan son buldu.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 15


- Güncel

www.dogalgazhaberleri.com

Bakentgaz’dan Abone Sorunlar çin ‘’Çözüm Merkezi’’ Bakentgaz 1 milyon 300 bin abonesinin doal gazla ilgili sorularn cevaplandrmak, karlatklar sorunlar gidermek ve yeni abone olacaklar bilgilendirmek amacyla kurulan ‘’Çözüm Merkezi’’ hizmete girdi. Bakentgaz Genel Müdürü brahim Halil Kran, Maltepe Abone Merkezi’nde kurulan çözüm merkezinin açlnda, Ankara’nn doal gaz kullanan ilk ehir ve Bakentgaz’n da Türkiye’nin ikinci büyük datm irketi olduunu söyledi. Bakent Doal Gaz Datm A.’nin sahip olduu 8 bin 614 kilometrelik ebeke hattyla ylda yaklak 3 milyar metreküp doalgaz tadn ifade eden Kran, irketin 1988 ylndan beri Ankarallara hizmet verdiini kaydetti. Kran, u anda 1 milyon 300 bin abonelerinin bulunduunu dile getirerek, unlar söyledi: ‘’Ankara’nn her caddesinde bulvarnda hattmz var. 2 milyar metreküpün üzerinde bir tüketimimiz var. Önümüzdeki süreçte de gelen talepler dorultusunda bu hizmetimizi devam ettireceiz. 1 milyon 300 bin müteriye hizmet etmek çok ciddi bir konu. Abonelerimize hizmet verirken, müteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Bu nedenle abonelerimize kar ar bir sorumluluumuz bulunmaktadr. Bu sorumluluun gerei olarak da çözüm merkezimizi kurduk. Burada görev yapacak personelimiz, uzmanlardan müteri hizmetleri ve

16 AUSTOS 2011

iletiim teknikleri konularnda aldklar eitimle, abonelerimizin hizmetindedir. Bu personelimiz, doalgaz abonelii, elektronik kart arzalar, elektronikmekanik aboneliklerin açma-kapama ilemleri, fatura tahsilat ve kartla doalgaz sat merkezleri, konutlardaki doalgaz cihazlarnn verimli ve güvenli kullanlmas için alnabilecek önlemler, doalgazn bilinçli kullanlmasnn önemi gibi konulardaki sorularn cevaplandracak, karlatklar sorunlarn çözümü için gereken yönlendirmeleri yapacak. Abonelerimiz, evlerinin mutfanda, banyosunda ve dier kullanm alanlarnda snma, scak su ve dier ihtiyaçlar için doalgaz nasl daha verimli kullanabileceklerini, yine Çözüm Merkezimiz personelinden örenebileceklerdir.

dikkate alnarak hizmet seviyemizi yükseltmek hedefimizdir. Ankara halknn, bu hizmetimizden memnun kalacana inanyor ve merkezimizin hayrl olmasn diliyorum.”

Ayrca info@baskentdogalgaz.com.tr internet adresinin yan sra faks yoluyla doalgaz ile ilgili sorulacak her türlü soruya cevap verilecektir. Abonelerimizden gelen öneri ve ikayetler

Kran ayrca, Çözüm Merkezi’nde görev yapacak personelin, uzmanlardan “etkin iletiim teknikleri, iletiim çatmalarn çözme, ikna yöntemleri, sözlü – sözsüz iletiim yollar, beden dili, dinleme,


Güncel -

www.dogalgazhaberleri.com

saatleri arasnda hizmet verecek. K döneminde gelecek talebe göre çalma saatlerini yeniden düzenleyeceiz’’ dedi.

Özelletirme Süreci

soru sorma, telefonla iletiim sanat, nezaket ve protokol kurallar, etkin ifade etme ilkeleri, güzel konuma sanat” konularnda eitim aldn da sözlerine ekledi. Vatandalarn çok basit bir konuyla ilgili olarak uzak yerlerden abone merkezine gelip sorular sorduklarn dile getiren Kran, ‘’Abonelerimizin basit konular için kalkp buraya gelmelerini istemedik. Doalgazla ilgili her türlü sorularn cevaplayabilmek, onlar gerekli yerlere yönlendirebilmek için bu merkezimizi kurduk. u anda yaz döneminde olduumuz için merkezimiz 08.00-17.00

Bakent Doalgaz A’de özelletirme sürecinin devam ettiini kaydeden Kran, ‘’Bu süreci Özelletirme daresi Bakanl yürütüyor. Bamsz denetim firmalar daha önceki süreçte hazrlanm raporlar tekrar güncellemek için çalmalarn sürdürüyor. Bu takvimi Özelletirme daresi Bakanl yürüttüü için, sürecin ne zaman tamamlanacana ilikin ben fikir yürütmek istemiyorum. 2011 yl içerisinde bu özelletirme ihalesinin balatlp nihayetlen-

dirilmesinin planland söyleniyor. Süreç devam ediyor ama biz çalmalarmz hiç özellemeyecekmi gibi devam ettiriyoruz. Hem doalgaz balant talepleri hem de dier konularda. Biz una inanyoruz bu irket kamuda da kalsa özellese de kamusal bir hizmet verdii için hizmetin en iyisini vermek durumundadr. Biz çalmalarmz bu çerçevede yürütüyoruz. Bu kapsamda çözüm merkezimizin de Ankarallara hayrl olmasn diliyorum’’ açklamasnda bulundu.

AUSTOS 2011 17


- Analiz

www.dogalgazhaberleri.com

Doal Gaz Datclarnn Nirengi Noktas Ya Da Varolu Taban

Gas Plus Dergisi’nde her sayda “ki Nokta” bal altnda sektörel gelimeleri yorumlayacaz. e bu sektörün datm ayann gelecei için nirengi noktas olan varlk taban, bir baka ifade ile varolu taban olan konusundan balayacaz. Bundan 8 yl önce Türkiye doal gaz datmnda hzl ve çok baarl bir ihale sürecini tamamlad. Ülkemizin her yerinde özel irketler eliyle ehir içi doal gaz datm ebekeleri döendi, sanayi tesislerine, ticarethanelere, hastanelere, okullara, askeri tesislere ve bu yln ortasna kadar EPDK’nn resmi rakamlarna göre 8 milyon 274 bin 863 aboneye ulald. Devletin hiçbir garantisi olmadan, tüm finansman, riskleri ve sorumluu üstlenen özel irketler eliyle yaplan toplam yatrm tutar, resmi rakamlarla 7 milyar 257 milyon 397 bin TL’ye ulat. Direkt olarak bu yatrmlarda toplam 147 bin 540 kiiye istihdam saland. Milyarlarca liralk kombi, kazan, ekipman.. yan sanayi ve ticaret hacmi de cabas. Bir baka ifade ile isizliin azaltlmasnn öncelikli olduu bu ülkede, yüz binlerce insanmz eve ekmek parasn bu yatrmlar sayesinde götürdü. Havas kat be kat temizlenmi ehirler, konforu, Babakan Recep Tayyip Erdoan’n ifadesi ile “Aye teyzenin kömürün isinden pisinden ve merdivenlerde soba kovas tamaktan kurtulmas” da doal gazl yaamn bir baka boyutu. Bu baar tablosunun önemini anlamak için 2003 ylndan geriye gitmek lazm.

18 AUSTOS 2011

Türkiye’nin doal gazla tant 80’lerin sonunda 2001 ylna kadar ülkemizde sadece 5 ehirde belediye ve BOTA iletmeleri ile doal gaz götürülmütü. O dönemin siyasetçileri ve BOTA Genel Müdürlerinin anlarnn okuduunuzda ve sohbet ettiinizde “bir doal gaz giden yerde 100 taleple karlatklarn”, “kaplarnn her gün bir ehrin milletvekili, belediye bakan, sanayicinin gelip ‘bize ne zaman doal gaz gelecek’ diye sorduunu ve bu sürecin az uz deil 20-30 yl sürdüünü

baar tablosuna ulatlar. Üstelik tüketiciye en ucuz hizmeti en iyi ekilde ve hiçbir ciddi “patlamaçatlama”, “ölüm-yaralanma” olmadan, insanlarn gündelik yaamlarn birebir etkileyen büyük ilere imza attlar. Dier sayfadaki tablo ihaleler sonucunda oluan tarifelerin sabitlendii 8 yllarn dolduu süreleri gösteriyor. Bu yl 2 gelecek yl 16 irketin 8 yllk süreleri dolmu olacak ve EPDK bu konuda tarife metodoloji için nihai aamaya gelmi durumda. irketler 8 yllk mücadeleleri sonunda “tamam m devam m” noktasnda, hakl olarak yaptklar yatrmlarda enflasyonla güncellenerek ve amortisman dümeden bir varlk tabanna sahip olmak istiyor. Uzun zamandr datm irketleri ile EPDK arasnda bu durum karlkl olarak uzun süren toplantlarda müzakere ediliyor. EPDK “tüketici ile datm irketleri arasnda bir denge tutturulacan” vurguluyor. Artk bu ite belli bir uzlamann saland ve ksa bir süre içinde düzenlemenin yaplaca bilgisine sahibiz.

anlatrlar. “Peki, ne oldu da bugün 60’n üzerinde ehir doal gaza kavutu dersek” karmza ehir içi doal gaz datm ihalelerini kazanm 53 doal gaz datm irketi çkacaktr. Bu irketler ihalelerde sfr birim hizmet ve amortisman bedellerine ve hatta ilaveten sfr abone balant bedellerine inerken, rekabet etmenin ötesinde gelecee dair bir yatrm yaptlar. “Bu modelle bu i olur mu? Kentlerin altna bomba döeniyor, patlayacak, çatlayacak” tarznda resmi yazlara ramen, 8 ylda yatrmlarn önemli ölçüde tamamlayarak yukarda ifade ettiim

Bize göre denge noktas, doal gaz datm irketlerinin çektii cefaya kar bir rahatlama ve derin bir nefes alarak yatrm kousuna devam etmesine imkân verecek nitelikte olmaldr. Artk herkes tarafndan övgüyle ve takdirle karlanan bu yatrmlarn karln görme ve 8 yllk takdiri somutlatrma zamandr. Gün bu gündür.


www.dogalgazhaberleri.com

Analiz -

AUSTOS 2011 19


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

Torosgaz Yatrmlarna Devam Ediyor “Bugün itibar ile yatrmn gerçeklemesi projenin tamam ile kyaslandnda alt yapda % 70 abonelikte ise % 80 tamamlanmtr. 2012 yl sonunda ise alt yap olarak % 95 abonelik olarak %95 tamamlanmas hedeflenmektedir.”

Isparta Burdur Doal gaz Datm A.. (Torosgaz) Genel Müdürü Oktay Küp ile bölgedeki son durumu konutuk. Bugüne kadar lisans kapsamnzdaki ehirde gerçekletirmi olduunuz altyap çalmalardan bahsedebilir misiniz? Torosgaz, 28 Haziran 2006 tarihinde datm lisansn almtr. Lisans kapsamnda Isparta, Burdur, Bucak ve Gönen bulunmaktadr. 2007 Ocak aynda balayan alt yap çalmalarn 2012 ylnda tamamlayacaktr. Isparta, Burdur ve Bucak’ta çalmalara balanm olup Gönen’de 2012 ylnda balanacaktr. Alt yap çalmalar ilk olarak Isparta ve Burdur’da Ocak 2007’de balam ve Eylül 2008’de tamamlanm, 2. etap çalmalar ise bölgede Haziran 2009’da balam ve Ekim 2009’da tamamlanm, 3. etap çalmalar ise Nisan 2010 balam ve Aralk 2010 da tamamlanm ve 4.etap çalmalar Mays 2011’de balam ve Eylül 2011’de tamamlanacak ekilde devam etmektedir. •

50.766 metre çelik hat

343.300 metre PE hat

20 AUSTOS 2011

9.587 adet servis kutusu

85.000 adet abone alt yaps

tamamlanmtr. Ayrca BOTA’tan teslim alnan hatlar kapsamnda Isparta’da; Isparta OSB, Süleyman Demirel Üniversitesi, tekstil fabrikalar ve sanayide Burdur’da ise Burdur OSB’de doal gaz kullanlabilmektedir. Konutlarda ilk doal gaz kullanm Isparta ve Burdur’da e zamanl olarak Eylül 2008 tarihinde gerçekletirilmitir. Datm Bölgesinde 2011 yl yatrm çalmalarnn tamamlanmas ile Isparta’da 60.000 aboneye, Burdur’da 30.000 aboneye, Bucak’ta 15.000 aboneye ulalmas hedeflenmektedir. Bugün itibar ile yatrmn gerçeklemesi projenin tamam ile kyaslandnda alt yapda yüzde 70 abonelikte ise yüzde 72 tamamlanmtr.

Datm bölgemizde bulunan ehirlerde hava kirlilik oran yüksek olmasna ramen hava kirliliinin önlenmesinin tek çaresi olan doal gazn kullanmnn yaygnlamas için bölge halk yeterince duyarl davranmamaktadr. Abone ilemlerinde gelmi olduunuz noktay özetleyebilir misiniz? Ulatnz abone says hedef abone saynz göz önünde bulundurduunuzda tatmin edici mi? Abone saysn artrmak için neler yapyorsunuz? Isparta’da 30 Haziran 2011 itibar ile 15.260 adet abonelik sözlemesi imzalanm olup 12.291 adet bireysel kombili


Söylei -

www.dogalgazhaberleri.com

sistem ve 208 adet merkezi sistem, 182 adet ticarethane ve 173 adet resmi daire olmak üzere 22.970 BBS abonelik kayd alnmtr. Bugüne kadar toplam 6478 abonenin gaz açlm olup 12.497 konut edeeri abone gaz kullanmaktadr. Burdur da ise 4.800 adet abonelik sözlemesi imzalanm olup 4.308 adet bireysel kombili sistem ve 15 adet merkezi sistem, 112 adet ticarethane ve 112 adet resmi daire olmak üzere toplam 10.056 BBS abonelik kayd alnmtr. Bugüne kadar toplam 2.140 abonenin gaz açlm olup 3.859 konut edeeri abone gaz kullanmaktadr. Bugün itibar ile hedeflere göre beklentilerimizin altnda bir abonelik kaydmz vardr. Hedeflerimize ve tamamlanan alt yap yatrm metrajlarmza göre abonelik saymz yeterli deildir. Abonelik saylarn arttrmak için pazarlama ve bilgilendirme ekipleri kurulmutur. Bugün itibar ile yatrmn gerçeklemesi projenin tamam ile kyaslandnda alt yapda yüzde 70 abonelikte ise yüzde 80 tamamlanmtr. 2012 yl sonunda ise alt yap olarak yüzde 95 abonelik olarak yüzde95 tamamlanmas hedeflenmektedir. Doal gaz kullanmnn yaygnlatrlmas konusunda vatanda bilinçlendirmek için ne gibi çalmalara imza attnz? Doal gaz kullanmnn yaygnlatrlmas için reklam çalmalarnn yannda pazarlama ve bilgilendirme ekipleri kurulmutur. Tantm ve pazarlama ekipleri bilgilendirme toplantlar ve günleri düzenlenmektedir. Bilinçlendirme çalmalar kapsamnda resmi kurum yöneticileri, mahalle muhtarlar, bina yöneticileri için ayr ayr bilgilendirme toplantlar düzenlenmitir. Bunlara ek ola-

rak bina toplantlarna da personel katlm salanmtr. Lisans kapsamnzdaki ehirde alt yap hizmeti veren kurum ve kurulularla aranzda bir iletiim kopukluu yaadnz m? Bu sorunlar aabilmek için ne tip stratejiler gelitirdiniz? Doal gaz alt yap yatrmlarnn balad ilk dönemlerde birçok zorlukla karlalmtr. Bunlarda en önemlisi mevcut alt yap projelerinin olmamas ve alt yap konusunda bilgili personelin ilgili kurumlarda bulunmamasdr. Datm bölgemizde bulunan kamu kurum ve kurulular alt yap çalmalarmza destek vermekte olup bugüne kadar çkan problemler karlkl titiz çalmalar sonucunda ksa sürelerde çözüme kavuturulmutur. ehir içi doal gaz datm hatt imalatna balamadan önce belediye ve dier alt yap kurulular ile koordinasyon salandktan sonra çalmalar balatlmaktadr. Alt yap çalmalar tamamlandktan sonra as-built projeler belediye ve dier alt yap kurumlarna da verilmektedir.

bilgi verilmesine özen gösterilmekte olup herhangi bir problem yaanmamaktadr. Bugüne kadar izinsiz kaz çalmas ihbar kaydmz bulunmamaktadr. Datm bölgelerinin pek çounda özellikle tesisatç firmalarn yerel firmalar olmalarnn örenme sürelerini uzattn ve ilk yllarda yaplan hatalardan dolay zorluklar yaanabildii bilinen bir gerçek. Siz bu konuda ne gibi çalmalar sergilediniz? Doal gaz bina içi tesisatlarnn yapm için Torosgaz tarafndan Isparta için 37 adet ve Burdur için 18 adet firmaya yetki verilmitir. Tesisatç firmalarn tamam daha öncesinde mekanik tesisat ve mühendislik ilemleri yaptklarndan ve bir ksm daha önce doal gaz kullanan ehirlerden geldii için tesisat konusunda sknt yaanmamaktadr.

Belediye ve dier alt yap kurumlarnn çalmalarnda tarafmza

AUSTOS 2011 21


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

doal gaz kullanan aboneler her frsatta çok memnun olduklarn dile getirmektedir. Doal gaz kullanmaya baladktan sonra rahatl, konforu ve temizliini gören abonelerimizden sürekli memnuniyet mesajlar alyoruz. Ancak yine de halkn ekonomik anlamda deikenlik gösteren fiyatlar nedeni ile tedirginliini ortadan kaldrmak ve doal gaz kullanmna olan ilgisini arttrmak bölgede abonelere özel çalma gerektiriyor.

Tesisat kontrolünde ortaya çkan sorunlar nedeniyle pek çok ilimizde vatandata “Doal gaz kullanacam diye çok sknt yaadm madur oldum” eklinde doal gaza yönelik bir alg olutu. Bu anlamda sizin halka doal gaz anlatmak için ne gibi faaliyetlerde bulundunuz? Yerel yönetimlerin size bu konuda destekleri oldu mu? Tesisat kontrolünde genel eksiklikler dnda fazla bir sknt yaanmamtr. Ancak abonelik ilemlerinin genelde son anda yaplmas nedeni ile k öncesinde younluklar yaanabilmektedir.

22 AUSTOS 2011

2011 döneminde planlam olduunuz çalmalar nelerdir? Datm bölgemizde 2011 yl yatrm programnda alt yap çalmalar kapsamnda yatrmn yüzde 80’lik ksmnn tamamlanmas planlanmtr. Ayn zamanda ulalacak abone says yaklak 90.000 adet olarak planlanmtr. Doal gaz sektöründe yaanan temel sorunlar sizce nelerdir? Bunlarn çözümü için neler yaplabilir? Bölgede doal gaz kullanmn 4.yl olmas nedeni ile doal gaz artk halk tarafndan kabul görmütür. Ancak ilk zamanlarda datm bölgemizde bulunan ehirlerde hava kirlilik oran yüksek olmasna ramen hava kirliliinin önlenmesinin tek çaresi olan doal gazn kullanmnn yaygnlamas için bölge halk yeterince duyarl davranmamtr. Bunun temel nedeni ise 2008 ylnda yaanan petrol krizi sonucunda doal gaz fiyatlarndaki ar arttr. 2008 ylna göre doal gaz fiyatlarnda indirim olmasna ramen ulusal kanallardaki doal gaz fiyatlarnn yüksek olduu yönündeki haberlerin tekrarlanmas Isparta ve Burdur halknda doal gaza geçii yavalatmtr. Bununla beraber

BHAB düük olmas nedeni ile doal gaz en ucuz kullanan bölgelerden biri olmamza ramen henüz doal gaz kullanm bölgede tam olarak yaygnlamamtr. Türkiye genelinde olduu gibi ilk aamada ilgi az olmutur. Fakat kullanmn getirdii faydalarn ve ucuzluunun halk arasnda kendi yaknlarna aktarlmas sonucunda hzla abonelik says artmaktadr. Datm bölgemizde de doal gazn pahal bir yakt olduu izlemimi söz konusudur. Bu nedenle bire bir görümelerle halk bilgilendirilmektedir. Sektör oyuncularndan beklentileriniz nelerdir? Doal gaz kullanmn yaygnlatrlmas çalmas sadece datm bölgemizde deil tüm ülke çapnda yaplmas gerekmektedir. Bu çalmaya doal gaz sektöründe faaliyet gösteren tüm irketlerin katksnn ve desteinin olmas gereklidir. Doal gazn kullanmnn yaygnlamas için hem doal gaz cihaz ve malzeme üreticileri hem tesisatçlar ve hem de doal gaz datm irketlerinin birliktelii ve ulusal basnda tüm Türkiye’yi kapsayacak ekilde doal gazn en ucuz, en temiz ve en güvenilir yakt olarak tantmnn sürekli yaplmas gerekmektedir. Ayrca bütün sivil toplum kurulular ve resmi kurumlarn doal gazn yaygnlamasna destek olmalar gereklidir. Özellikle MMO ve dier tüm odalarn desteklerinin salanmas gereklidir. Özellikle ilköretim okullarnda temel doal gaz bilgilendirme eitimlerinin verilmesi salanmaldr. Bu eitimin kapsamnda doal gazn temiz, ekonomik ve verimli olduu anlatlmaldr.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 23


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

“Termodinamik Olarak Misyonumuz Türkiye’deki Istma Sektöründe lk 5 Firma Arasna Girmek” Termodinamik, Türkiye genelinde 500 seçkin bayi noktas ve 200 yetkili servis noktasndan tüketicisine ulayor. Termodinamik Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Güran ile Termodinamik’in ürün gam, sektöre sunduklar çözümler hakknda konutuk. Güran, piyasa ve rekabet koullarnda öne geçmenin tek yolunun sürekli geliim ve sürekli iyiletirmeden geçtiini, sürekli iyiletirmenin olmazsa olmaznn ise çalanlarn sürekli eitimden geçirilmesi olduunu dile getiriyor. Termodinamik ’in geçmiten bugüne geliimi hakknda ksaca bilgi verir misiniz? Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.. 1992 ylnda stma sektöründe üretim ve sat amacyla kurulmutur. Kat kaloriferi kazan üretimi ile sektöre atlmtr. Üretim

ve servisteki kalite anlay, teknoloji konusundaki yatrmlar çada ve dinamik yapsyla sektörde ksa sürede saygn bir yer edinmitir. Bugün ise, her geçen gün ürün gamn ve ürün kapasitesini arttrarak 320 çalan, 7000 metrekaresi kapal olmak üzere toplam 16000 metrekare alan üzerinde kurulu modern üretim tesisleri, müteri odakl ve kaliteden ödün vermeyen çalma prensibi ile Türkiye’de stma sektörünün önde gelen firmalarndan biri olmay sürdürüyor. Üretim ve servisteki kalite anlay, teknoloji konusundaki yatrmlar, çada ve dinamik yapsyla sektörde faaliyet gösteren Termodinamik, Türkiye genelinde 500 seçkin bayi noktas ve 200 yetkili servis noktasndan tüketicisine ulamaktadr. Kat ve sv yaktl, doalgazl merkezi sistem kazanlar, elle yüklemeli ve otomatik sürücülü kat yaktl kat kaloriferleri, ömine ve kuzine tipi kat kaloriferleri, konvansiyonel, youmal ve elektrikli kombiler, hermetik doalgazl ofben, termosifon, termoboyler, panel radyatör, duvar tipi, inventer ve salon tipi klima gibi rekabetçi

24 AUSTOS 2011

ürün çeitleriyle Termodinamik, tüketicisine pratik çözümler sunarak, ürün satnda büyük ilerleme kaydetmitir. Pazara yeni sunaca klima santralleri ile de soutma sektöründe adn salamlatracaktr. Ayn zamanda büyük bir atlmla talya’da sektörün öncü firmalar olan ICI ve Cosmogas’la da ibirlii anlamas imzalamtr. zmir Kemalpaa’da faaliyet gösteren Termodinamik klimlendirme Sistemleri, Ar-Ge ve inovasyon çalmalarna arlk vererek, kaliteli ürün ve hizmet, uygun fiyat, zamannda teslim ve müteri beklentilerini karlayan rekabetçi ürünlerle piyasadaki mevcut payn arttrarak yoluna devam etmektedir. 2013 ylnda Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikasn kurarak üretim hacmini daha da arttrmay planlamaktadr. Ayrca Kalite ve novasyon Uygulamalarnda AB normlarna Uygun Mal ve Hizmet Üretimi Gerçekletiren Termodinamik, “Tüketici Akademisi AB Kalite Ödülü” almtr. Böylelikle kalitesini tescillemitir.


Söylei -

www.dogalgazhaberleri.com

Termodinamik’in vizyon ve misyonu nedir? Termodinamik olarak vizyonumuz; insan hayatn kolaylatran ürünler gelitiren, müteri memnuniyetini üst seviyede tutan, teknolojiyi yakndan takip eden, çevre dostu, dürüst, saygl, güvenilir, innovatif (yenilikçi), Ar-Ge odakl, yaratc, rekabet eden deil rekabet edilen, talep eden deil talep edilen bir firma olmaktr. Misyonumuz ise; Termodinamik klimlendirme sistemleri olarak Türkiye’deki stma sektöründe ilk 5 firma arasna girmektir.

Kalite Politikamz; •

Üstün kaliteli ürün ve hizmet

Uygun fiyat

Zamannda teslim

Müteri beklentilerini karlayan rekabetçi ürünler ile müteri memnuniyetini en üst düzeyde salayarak sektör lideri olmaktr.

Kalite politikamza ulamak için üst yönetim olarak; •

Müteri odakl çalmay

Teknolojik ve izlemeyi

sektörel gelimeleri

Maliyetlerimizi kontrol altnda tutmay

Yenilikçi ve yaratc yaklamlar desteklemeyi

Çalanlarmz gelitirmeyi

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili tüm standartlar ve yasalara uygun davranmay

Kalite yönetim sistemi artlarna uygun davranmay

Firma çapnda tüm süreçlerin faaliyetlerinin etkinliini sürekli iyiletirmeyi taahhüt ediyoruz.

2011 yl Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ülkemizde ve Avrupa’da enerji verimliliine yönelik çalmalar somut yasa ve yönetmeliklerle uygulama alanna geçmektedir. Türkiye’de enerji verimlilii yasas ile kullanlan tüm cihazlarda verimlilik, en önemli kriterler arasna girmitir. Bunun dnda tüketiciler stma sistemlerini satn alrken, fiyatnn yan sra ödeyecekleri yakt parasn da düünerek verimini sorgulayacak noktaya gelmektedirler. Dolaysyla Termodinamik olarak tasarladmz stclarda, mümkün olan en yüksek yanma ve s transfer verimini elde edebilmek, Ar-Ge çalmalarmzn temel hedefini oluturmaktadr. Bu dorultuda Ar-Ge çalmalarmzda özellikle kat, sv ve

gaz yaktl kat kaloriferleri ve merkezi sistem kalorifer kazanlarmzn tasarmnda s transfer yüzeyini ve geçi saysn arttrmak ve bu sayede yakttan elde edilen snn akkana en yüksek verimle aktarlmasn salayarak çok daha yüksek verimler elde etmek, daha uzun kazan ömrü salamak ve düük emisyonlu çevreci tasarmlar gelitirmek üzerine younlamaktayz. Bunlarn yannda youmal ve konvansiyonel kombilerimizin verimli yanma parametreleri ve düük yakt tüketimiyle çalmas konularna da büyük önem vermekteyiz. Bu anlamda elektronik ve makine mühendislerimiz ve deneyimli teknisyenlerimizin bilgi ve tecrübeleri nda özellikle kombilerin mikro ilemci kontrollü elektronik kart donanm ve yazlmlarnn gelitirilmesi üzerine önemli çalmalar yapmaktayz. Annda, istenilen scaklkta kullanm ve banyo suyu salama prensibi dorultusunda tasarladmz elektrikli termosifonlar yüksek verimli su stma sistemleri ve mükemmel s izolasyonlaryla baarl Ar-Ge çalmalarmz arasnda yer almaktadr. R410 çevreci gaz ile A Enerji Snf’na sahip klimalarmz da öne çkan ürünlerimizdir. Tübitak - TEYDEB tarafndan desteklenen Ar-Ge projelerimiz ve üniversitelerle ibirlii içerisinde yürüttüü-

AUSTOS 2011 25


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

müz ürün gelitirme faaliyetleriyle de, kendi bilgi ve tecrübelerimizi akademisyenlerin desteiyle harmanlayp daha baarl, üretken ve dinamik bir Ar-Ge olmann çabas içerisindeyiz. Çevre dostu ve enerji verimli ürünlerinizden bahseder misiniz? Yukarda bahsettiimiz temel tasarm prensipleri dorultusunda ortaya çkardmz ve Ar-Ge süreci devam eden ürünler arasnda bulunan çok yaktl, düük emisyonlu kat yakt kazanlar, üç geçili bireysel ve merkezi sistem kalorifer kazanlar, yine enerji verimlilii ve emisyon noktasnda çok önem arz eden ve kat yaktl kazanlarmz ile kombilerimiz için tasarladmz elektronik kontrol kartlar ve yazlmlar, çift krom tank yaps ve mükemmel s izolasyonuyla elektrik enerjisini verimli kullanan ve yüksek scak su konforu salayan ikiz tank elektrikli termosifon, stma tesisat ya da güne enerjisi sisteminden ald enerji destei sayesinde daha düük elektrik tüketimiyle çalan termoboyler ve enerji tasarrufu yapan ve çevre dostu olan klima gibi cihazlarmz, Ar-Ge çalmalarmzda en çok öne çkan ürünler arasnda yer almaktadr. Gelitirilen ürünler açsndan Termodinamik’i dier firmalardan ayran özellikler nelerdir? Ürün gelitirme aamasnda en çok önem verdiimiz kriterler arasnda yüksek kalite, düük enerji sarfiyat, kullanm kolayl ve uzun ömür gibi noktalar ilk sralarda yer alrken, tasarmn özgünlüü, emsalleriyle kyaslandnda görünüm ve ilevsellik yönünden fark yaratmas ve tüketiciye çok daha fazla konfor seçenei sunmas, ayn zamanda verimlilik açsndan daha yüksek deerler elde etme amacmz, Termodinamik olarak sektörde farkl ve salam bir konuma sahip olma noktasnda bize güç vermektedir. Kalite belgeleriniz hakknda bilgi verir misiniz? Standartlar, iletmeleri ekonomik gelime,

26 AUSTOS 2011

müteri memnuniyeti ve sürekli geliim gibi noktalarda güçlendirmektedir. Kaliteli ürün ancak standartlarn salam altyaps üzerine kurulu Ar-Ge ve üretim faaliyetleri nda ortaya çkmaktadr. Termodinamik olarak bizler de bu noktada standardizasyon ve belgelendirme faaliyetlerine çok büyük önem vermekteyiz. 40’n üzerinde ürün sertifikamz, onun üzerinde ürün tescilimiz ve kalite yönetim sistemi sertifikalarmz kaliteye verdiimiz önemin en büyük göstergesidir.

ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 9001 belgelerine sahip olan firmamz, ayrca kalite ve inovasyon uygulamalarnda AB normlarna uygun mal ve hizmet üretimi gerçekletirerek “Tüketici Akademisi AB Kalite Ödülü” almtr. Böylelikle kalitesini tescillemitir. 2011 yl sat ve pazarlama faaliyetlerinden bahseder misiniz? Termodinamik Mak. San. Tic. A.. olarak youn geçen 2010 ylnn ardndan 2011 yl ile ilgili sektörü sürükleyen firmalardan biri olmann verdii sorumluluk ile bayi ve distribütör kavramlar irdelenmeye balanmtr. Pazarda alan kontrolü diyebileceimiz koordineli sat planlamas ile bayilerimize bölgesel sorumluk ve hedefler verilmitir. Bayilerimiz sahada rakip olmaktan kurtulup, hizmet ve müteri odakl çalma felsefesi esas güdülerek toplumsal sorumluluklar arttrlmtr. Böylece insanlarn evlerinin, i yerlerinin veya ksaca yaam alanlarnda çou zaman görmedikleri, fakat temel ihtiyaçlarndan biri olan bu ürün gruplar hakknda bilgi edinmelerini salamak temel pazarlama ilkesi olarak alt çizilmeye çallmtr. Bölgesel seminerler ve eitimlerle gerek kullanc gerekse uygulayclarn kullandklar ürünler hakknda bilgi düzeyleri arttrlmaya dekoratif bir ürün deil fonksiyonel bir ürün


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 27


- Söylei

aldklar uygulamal olarak doru uygulama ve kullanma becerileri gelitirilmeye çallmaktadr. 2011 ylnda da bu kapsamda eitim ve seminer serilerine devam etmektedir. irket içi eitim faaliyetleriniz hakknda bilgi verir misiniz? Termodinamik irketler Grubu nsan Kaynaklar Politikas’nda en önem verilen konulardan birisi de eitimdir. çinde bulunduumuz piyasa ve rekabet koullarnda öne geçmenin tek yolu sürekli geliim ve sürekli iyiletirme, sürekli iyiletirmenin olmazsa olmaz ise çalanlarn sürekli eitiminden geçmektedir. Bu durumun farknda olarak, beyaz yaka ve mavi yakal çalanlarmz için ortak ve ie özgü eitimler gerçekletirilmektedir. Bu eitimler dardan alnd gibi firmamz tarafndan önemsenmekte ve periyodik ekilde gerçekletirilmektedir. Mavi yakal çalanlarmza i sal ve i güvenlii, i yerinde uyulacak kurallar, i kazalar ve önleme yollar, kalite konusunda ISO 9001 ve yaln üretim ve 5S ile ilgili bilgilendirme ve bilinç oluturma

28 AUSTOS 2011

www.dogalgazhaberleri.com

eitimleri, teknik kapsamda; teknik resim okuma, ölçüm sistemleri, kaynak teknikleri, nümerik kontrollü makinalarn kullanlmas ve periyodik bakmlar, üretilen parçalar ve revizyonlar ile ilgili eitimler verilmektedir. Beyaz yakal çalanlarmza ve üretim yöneticilerimize ise iç eitim olarak, takm oluturma bilinci, problem çözme ve liderlik eitimleri, ileri Excel uygulamalar, ürünler ile ilgili genel bilgilendirme eitimleri verilmektedir. Her iç eitim, firma bünyesinde konusunun uzman olan personellerimiz tarafndan verilmektedir. Bu faaliyetlerin dnda iklimlendirme sektöründe Ar-Ge, üretim ve sat sonras servislerin gelitirilmesi, tekniklerin örenilmesi amacyla çalanlar ortak çalma yaplan yurt dndaki firmalara da eitim için gönderilmektedir. Dardan alnan eitimler genellikle revizyon ve uzmanlk gelitirme eitimleri olmaktadr. Bu eitimlere katlm, yaplm eitim plan dâhilinde ihtiyac görülen veya daha sonra ihtiyac ortaya çkm eitim taleplerinden yola çklarak programlanr. 2011 ylnn eitim hedefi, kii bana eitim saatinin 60 saat üzerinde

gerçeklemesidir. Bu hedef büyük oranda yakalanmtr. Sat sonras Termodinamik uygulamalar hakknda bilgi verir misiniz? Ürünlerin kullanm ömrü süresince; verilen servis hizmetinin kalitesi, süreklilii, güvenilirlii, servis ann yaygn olmas, eitimli servis teknisyenleri ve yedek parça garantisi ile servis hizmetleri dahilinde müteri memnuniyeti en üst seviyelerde tutulmaktadr. 4’ü merkez servis, 200 yetkili teknik servis ile güler yüzlü hizmet, teknik donanm, yedek parça – içilik garantisi, uygun fiyatl yedek parça-servis ücretleri ve profesyonel yaklam ile tüketici müracaatlarna en ksa sürede hizmet verilerek üst seviyede müteri memnuniyeti salanmaktadr. Tüketicilere sunulan hizmette snrnn olmad ve daima daha iyi bir hizmet sunulmas gerektii bilinciyle, müteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan firmamz yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklln gösterecektir. Düzenli olarak yaplan müteri memnuniyeti anketleri ile müteri istek, beklenti ve önerileri deerlendirilmekte, bu çalmalar dorultusunda yeni projeler üretilmektedir. Kurulmakta olan çar merkezi ile müteri memnuniyetini en üst seviyeye çkarmay hedeflenmektedir.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 29


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

Dünya Ölçeinde Bir Pazara Sahip Olmay Hedefliyoruz Karbonsan Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Turgay Karacalar ile irketin gelecee yönelik hedeflerini konutuk. Pek çok ülkede boru hatlaryla ulam imkanlarnn zor olmasnn, insanlar LNG kullanmna ittiini belirten Turgay Karacalar, “Baz ülkeler petrol üreticisi olmasna ramen doal gaz kullanmn tevik ediyor ve araçlarda CNG kullanmna tevik salyor.Bütün bunlarn tank üreticilerine ksa vadede frsatlar salad düüncesindeyim” dedi. Ksaca Karbonsan’n kuruluundan bugüne kadar yaad süreçten bahseder misiniz? 1990’l yllarn balarnda kurulan Karbonsan, basnçl kap üretimine 2004 ylnda balamtr. Karbondioksit ve snai gazlar konusunda tecrübeli kadrosu ile ksa süre içerisinde önde gelen kreyojenik tank üreticileri arasnda yerini almtr. 2009 yl ortalarnda Aytemiz irketler Grubu Karbonsan’n hisselerinin tamamn

Karbonsan Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Turgay Karacalar

devrald. Bundan sonra Karbonsan’n daha iyi noktalara tanabilmesi için neler yaplmas gerektii aratrld. Karbonsan’n kstl imkanlarla faaliyetlerini yürüttüü Gebze’deki tesislerinin kapal alannn küçüklüü, bu hollerin büyük hacimli tank üretiminde yetersiz kalmas ve yerin kiralk olmas gibi sebepler irketin büyümesinin önünde engel tekil ediyordu. Bu yüzden öncelikle fabrikann tanmasna ve üretim hattnn tamamiyle yenilenmesine karar verildi.

Yaklak 10 Milyon USD’lik bir yatrmla Bursa, Orhangazi’ye basnçl kap üretiminde kullanlan en gelimi makine parknn bulunduu 70.000m2 bir alan üzerine konulandrlm yepyeni bir tesis kuruldu. Bu kararn uygulama süreci boyunca da Karbonsan’n pazarlama faaliyetleri bir süreliine askya alnd. 2010 ylnn ikinci yarsndan itibaren müterilerimize yeni fabrikamzdan hizmet vermeye baladk. Hala ilave etmek istediimiz yeni yatrmlar bulunmasna ramen yine de yatrmlarmzn önemli bir bölümünü tamamladmz söyleyebilirim. Yeni tesisimizde faaliyete geçtikten sonra ürün çeitlerimize LPG’yi de ekledik. Mevcut ürün çeitlerindeki kalitenin gelitirilmesi, opsiyonel baz ilavelerle kullanmda müteri ihtiyaçlarna bal iyiletirmelerin yaplmas ve yeni baz ürün çeitleriyle ilgili çalmalarmz halen devam ediyor. 2011 ylndan itibaren irket ünvanmz deitirdik ve faaliyetimize Karbonsan Basnçl Kaplar Sanayi ve Ticaret A.. olarak devam ediyoruz. Karbonsan olarak sektöre ne tür hizmetler veriyorsunuz? Karbonsan 3 m3’den 300m3’e kadar

30 AUSTOS 2011


Söylei -

www.dogalgazhaberleri.com

kreyojenik, PUR izolasyonlu, tek cidarl ve çift cidarl tanklar üretebiliyor. Bu tanklar dik ve yatk olabildii gibi konulacak ürüne bal olarak yeralt ve yerüstünde kullanlabiliyor. Ürettiimiz depolama tanklar ve transport tanklar O2, Ar, N2, CO2, LNG, LPG ve NH3 gibi sv haldeki gazlarn ve akaryakt ürünlerinin depolanmas ve nakliyesi amacyla kullanlabiliyor. Bunun yan sra rafineri ve kimya sanayiine yönelik çeitli proses tanklar ile müterilerimizin teknik çizimlerine göre özel tank çeitleri, silo ve konteynerler üretmektedir. Ayrca, evaporatör, vakum izoleli borular, snai gaz tüp dolum istasyonlarnn kurulumu da faaliyet konularmzn arasnda bulunuyor. Ürün portföyünüzden bahseder misiniz? Ürün portföyünüze eklemeyi düündüünüz yeni ürünler nelerdir? Ürünlerimiz Sabit Depolama Tanklar ve Mobil Tanklar olmak üzere iki gruptur. Sabit depolama tanklarmz ürün cinsine ve depolama yerine göre yerüstü, yer alt, dikey veya yatay olabilmektedir. Mobil Tanklar ise semi-treyler, kamyon üstü tanklar ve konteyner tipi tanklar olabiliyor. Tank çeitlerimizi ise Kreyojenik Tanklar, Sv Gaz Tanklar, Proses Ekipmanlar ve Akaryakt Depolama Tanklar olarak snflandrabiliriz. Snai gazlar sektörü için depolanacak gazn cinsine göre en yüksek kapasiteyi tayabilecek semi-treyler üretimine baladk. Bunu LNG ve LPG için de yapyoruz. Yeni baz çalmalarmz da var. Bunlar da hazr olduklarnda derginiz araclyla duyurabilirsek memnun oluruz. LNG ve CNG enerji sektöründe oldukça önemli bir yere sahip ayn zamanda da tehlike ihtiva eden bir enerji türü. Bu açdan baktnzda depolama tank üreten bir firma olarak üretim yaparken hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Aslnda her iki faktörü de detaylandrmak

mümkün, ama kendi rahatmz için de müterinin rahat için de üretimde göz önünde bulundurduumuz iki önemli faktör var diyebiliriz. Birincisi, tank üretimi hangi standarda göre yapldysa, o standardn öngördüü artlarn eksiksiz olarak yerine getirilmesi, ikincisi de kullancnn o tank uzun süreli olarak ve rahat kullanabilmesi için kullancnn arad detaylara dikkat edilmesidir. Bu yüzden sürekli olarak gözetim kurulular ve kullanclarla ibirlii halindeyiz. Dünyada LNG ve CNG pazarnn ilerleyen dönemde ivme kat edeceini düünürsek içinde bulunduunuz sektörü nasl bir gelecein beklediini öngörüyorsunuz? CNG kullanmnn yaygnlamas Türkiye’deki tank ihtiyacn ve dolaysyla da tank üreticilerini direkt olarak etkileyecektir. Pek çok ülkede boru hatlaryla ulam imkanlarnn zorluu insanlar LNG kullanmna itiyor. Baz ülkeler petrol üreticisi olmasna ramen doal gaz kulla-

nmn tevik ediyor ve araçlarda CNG kullanmna tevik salyor. Bütün bunlarn tank üreticilerine ksa vadede frsatlar salad düüncesindeyim. Her ne kadar talep fazlalnn olduu dönemlerde bütün üreticiler ürünlerini daha rahat satabiliyorsa da uzun vadede ayakta kalabilenler

ürünleri kaliteli olan firmalar oluyor. Üretimini yaptnz ürünlerin teknik ve fiziksel özellikleri kullanlaca ülkeye göre çeitleniyor mu? Bu anlamda hangi sertifikalara sahipsiniz? Müterilerimizin tercihleri ve corafyalarnn koullarna göre hem kullandmz standartlar, hem de üretimde dikkat edilen detaylar çeitlilik gösteriyor. Afrika için dikkat edilen detaylar Avrupa için ürününüzün beenilmemesine yol açabiliyor. Kullanlan standartlar da da bu geçerli. Daha çok ülke ve sektöre hitap edebilmek için bir süre öncesine kadar üretimimizde sadece AD2000 ve TSE standardn kullanrken, 2011 ylnn

AUSTOS 2011 31


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

ilk çeyreinde Amerikan standard olan ASME U ve S stamplarn üretim standartlarmz arasna dahil ettik. Bunun dnda baz ülkeler kendi ülkelerine mahsus standartlar da istiyorlar. Onlar da mecburen alyoruz.

nezdinde Karbonsan’n saygn bir yeri var. Sektörde nasl bir Karbonsan imaj var?

Sizi dier firmalardan farkllatran unsurlar nedir? Firmalar sizi niçin tercih etmeliler? Kalite standartlarnda srar, yüksek teknolojiyi kullanma ve sürekli kendimizi güncelleme diyebiliriz. Deerlendirme yaparken kendimizi daima müterilerimizin yerine koyarak düünürüz. Bu sebeple talepler bize ulatnda kendileri için minimum masrafla maksimum fayda salayacak fikirler ve projeler sunarz.

komu ülkelerle, Afrika ktasnda en az 15 ülkeyle düzenli olarak görümelerimiz var. Bunlardan önemli bir ksmna fiilen ihracat gerçekletirdik. Pek çok kimsenin haritada yerini bile bulamayaca birçok ülkeye ihracat yapmann hakl gururunu yayo-

Hizmet kalitemiz, güvenilirliimiz, emniyete verdiimiz önem, standartlara uygun çalmamz, zamannda teslimat gibi unsurlar da firmalarn bizi tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Global ölçekte baktnzda Karbonsan sektörde nerede yer alyor? Bu anlamda hedefiniz nedir? Karbonsan’n halen dünyann birçok yerine direkt veya bayileri aracl ile ihracat var. Ortadou’daki hemen hemen bütün ülkelerle, Avrupa’da pek çok ülkeyle, bütün

32 AUSTOS 2011

ruz desem abartm olmam. Önümüzdeki dönemde mevcudiyetimizin bulunduu ülkeleri arttrarak dünya ölçeinde bir pazara sahip olmay hedefliyoruz. Türkiye’de önde gelen üreticilerden birisi olduumuz gibi uluslararas arenada da müterilerimizin

Karbonsan sektörde iyi tannan ve güvenilir bir firma olarak görülüyor. Bu hem yurtiçinde hem de yurt dnda böyle. Bunu müterilerimizden aldmz geri dönülerden anlayabiliyoruz. Bizi rahatlkla birbirlerine tavsiye edebiliyorlar, ürünlerimizi bir kere deneme imkan bulan firmalar kalc müterilerimiz haline dönüyor. Müteri satc ilikisi zamanla iyi bir dostlua dönüüyor. Son olarak söylemek istedikleriniz… Basnçl kap üretimi konusunda civar ülkelere göre çok güçlü bir konumda bulunan Türkiye’de kalite standartlarnn yükselmesi herkesin faydasna olacaktr. Karbonsan olarak biz müterilerimize kendi kullanmayacamz ürünü vermeme konusunda srarcyz. ine vakf müterilerin kalitedeki fark takdir etmesi daha kolaydr. Fakat asl önemlisi dierleridir. Zira onlar, sizin bilginize güvenerek bu mal alyor. Bu konuda herkesin üzerine düeni yapmasn, emniyetin her zaman ön planda tutulmasn, ksa vadeli hesaplarla ürünün emniyetini tehdit edecek konulardan taviz verilmemesini diliyoruz.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 33


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

Ar-Ge Çalmalar Önceliklerimiz Arasnda “Türkiye’de ultrasonik sayaçlar henüz faturalama esasl olarak kullanlmaya balanmad. Mevzuatlarla ilgili ufak tefek birkaç revizyon yaplmas gerekiyor, bu pürüzler giderilince ciddi bir ivme ile pazar paynn artacan öngörüyoruz.” SICK Türkiye, Proses Otomasyonu Bölüm Müdürü hsan Ceylan ile konutuk. Ceylan, kaliteli ürünleri ve tecrübeli sat ekipleri ile sektörde fark yarattklarn kaydediyor. Ksaca firmanzdan bahsedebilir misiniz? SICK 1946 ylnda Almanya’da kurulmu, tüm Dünyada 5.000 den fazla çalan, 800 milyon Euro cirosu, 40’dan fazla itiraki ve yüzlerce datcs ile dünya çapnda kendi alannda lider bir firmadr. SICK firmas olarak Türkiye sektöründe kaç yldr ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Doal gaz sektörüne sunduunuz hizmetler nelerdir? Türkiye sektöründe 20 yla yakn bir süredir faaliyet gösteriyoruz. 1994 ylnda

kurulan Onur Mühendislik, 2004 tarihine kadar SICK firmasnn Türkiye mümessilliini yürüttü. 2004 tarihinde ise SICK AG’nin yüzde 100 kendi itiraki olarak SICK – Sensörler ve leri Cihazlar Kontrol A. kuruldu. Firmamz, fabrika otomasyonu, lojistik otomasyonu ve proses otomasyonu olmak üzere üç ana alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Doal gaz sektörüne sunduumuz hizmetlerin banda ise proses otomasyonu bölümü bünyesinde yer alan ultrasonik doal gaz sayaç çözümlerimiz gelmektedir. Proses Otomasyonu, son zamanlarda özellikle younlatnz bir alan m? Evet, proses otomasyonu - endüstriyel tesislerde emisyon ölçüm ci-

hazlar ve ultrasonik sayaçlar - konularna özel bir arlk veriyoruz. Bu alanda SICK Türkiye olarak tüm sorumluluu üstlenmemiz 2010 yl itibariyle balad. Daha öncesinde ultrasonik sayaçlarn sat konusunda Natek Enerji firmas SICK Almanya’nn Türkiye distribütörlüünü yapan firmayd. 2010 itibariyle bayimiz olarak yola devam eden Natek Enerji firmasyla beraber çalmalarmz sürdürüp daha aktif olmay hedefliyoruz. Proses otomasyon sektörü için Türkiye’ye özel planlarmz var, müterilere önemli faydalar salayacaz. Sayaç çözümleriniz doal gaz sektöründe hangi uygulamalarda kendine yer buluyor? Doal gazn üretim, iletim, datm ve depolama gibi tüm aamalarnda ultrasonik sayaçlar için uygulama alan bulunuyor. Özellikle ehir girii basnç düürme istasyonlar RMS - A ayrca RMS - B istasyonlarnda standart olarak ultrasonik sayaçlar “check meter” kontrol sayac olarak ak deerini ölçmek amacyla kullanlyor. Ultrasonik sayaçlarmz 2”- DN 50 boyu-

34 AUSTOS 2011


Söylei -

www.dogalgazhaberleri.com

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik Örgü Teli: AISI 304

Kaplama: Şeffaf PVC

TS-EN14800

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 2009 yılında yayımlanan kanuna göre, 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren tüm ocak, fırın ve soba bağlantılarında, TS-EN 14800 standartlarına göre üretilen hortumların kullanılması zorunludur.

Kaliteyi kontrol edin, güvenli ürünleri tercih edin!

Nipel: AISI 303 / 304

Somun: AISI 303 / 304 İç Parça : AISI 303 / 304 Conta: NBR

EUROPEAN STANDARD

YENİ EN14800

KALİTE ARTIK STANDART! Ayvaz’ın EN14800 Avrupa kalite standartlarına uygun olarak 2009 yılından beri ürettiği ve birçok Avrupa ülkesine milyonlarca satışını gerçekleştirdiği yeni N-GAZ Doğal Gaz Bağlantı Hortumları ile; kalite artık lüks değil, “standart”. DN8-DN12 anma çapında CE belgeli ve Avrupa EN14800’e uygun olarak üretilen N-GAZ Doğal Gaz Bağlantı Hortumları ile tanışmak için vakit kaybetmeyin!

info@ayvaz.com

www.ayvaz.com AUSTOS 2011 35


- Söylei

www.dogalgazhaberleri.com

tundan balayp 48” – DN 1200’ e varan boyutlara çkabiliyor, bu nedenle uygulama yelpazemiz düük çapl hatlardan, kompresör istasyonlarna, iletim ve toplama hatlarna kadar geni bir alana yaylyor.

Sektöre daha iyi çözümler sunabilmek adna yürüttüünüz Ar-Ge veya eitim çalmalarnz var m? Ar-Ge zaten bizim için çok önemli, yllk cironun yüzde11’i, çalanlarn yüzde10’u bu alanda deerlendiriliyor. Yllk ciromuz 800 milyon Euro. 5000 kii de istihdam ediliyor. Bu açdan güçlü olduumuz için Ar-Ge çalmalarmz her zaman bizim önceliklerimiz arasndadr.

Geleneksel mekanik sayaçlara kar, ultrasonik sayaçlarn art yönleri var mdr? Mekanik sayaçlarn, orifis, döner ve türbin tip gibi geleneksel sayaçlarn piyasada kabul görmü bir konumu var. Öte yandan ultrasonik debimetre kullanmnn ivmeli bir art da söz konusu. Özellikle ultrasonik sayaçlarn Türkiye de faturalama esasl sayaç olarak kabul edilmesi ile beraber ultrasonik sayaç talebinde ciddi bir artn olaca biliniyor. Çünkü ultrasonik sayaçlarn mekanik sayaçlara göre avantajl yönleri var. Her eyden önce, sayacn içerisinde herhangi bir mekanik parça yok dolaysyla bakm derdi yok. Düz, içi bo bir borunun ölçüm yaptn düünün. Çünkü ultrasonik ölçüm prensibiyle ak deeri, sayacn iç çeperlerine yerletirilmi ultrasonik sensörlerin karlkl olarak birbirlerine gönderdikleri ses dalgas üzerinden hesaplanr. Cihazla beraber gelen yazlm sayesinde, tüm ölçüm deerleri ve durum bilgileri anlk veya tarihsel olarak yazlm üzerinden izlenebilir. Sayaçlarn arzas durumunda cihazn yerinden sökülmesi, gerekirse firma merkezine gönderilmesi gibi durumlar iletme açsndan pek istenmeyen durumlardr.

36 AUSTOS 2011

Ultrasonik sayaçlarn, basnç altnda sensörlerinin deitirilebilmesi bu anlamda büyük avantaj salar. Ultrasonik sayaçlarn kapasite oran / range aral 1:100 dür, bu da farkl kapasite aralklarnda tek bir cihazla ölçümün salanmas açsndan önemli bir art özellik sunar. yüzde 0,1 ölçüm hassasiyeti, 450 bar basnç dayanm ve -194…. 280 C scaklk ölçüm aral gibi teknik özellikleri, ultrasonik sayaçlarn dier üstünlükleri olarak sralanabilir. Ultrasonik sayaçlarnn MID sertifikasnn olduunu ve birçok ülkede ultrasonik sayaçlarn faturalama esasl kullanldn da biliyoruz peki neden Türkiye bu durum farkl? Ultrasonik sayaçlar tüm bat Avrupa ülkelerinde, birçok dou Avrupa ülkesinde, Ortadou’da, Asya’da, Güney ve Kuzey Amerika’da faturalama esasl sayaç olarak, hali hazrda kullanlyor. Ülkemizde bir sayacn faturalama esasl kullanlmas için MID sertifikasna sahip olmas gerekiyor. Ultrasonik Flowsic 600 sayacmzn MID - Alm Satm sertifikas mevcuttur. Dolaysyla faturalama esasl alm satm uygulamalarnda kullanlabilir. Fakat, Türkiye’de ultrasonik sayaçlar henüz faturalama esasl olarak kullanlmaya balanmad. Mevzuatlarla ilgili ufak tefek birkaç revizyon yaplmas gerekiyor, bu pürüzler giderilince ciddi bir ivme ile pazar paynn artacan öngörüyoruz.

Geçtiimiz yl, biri Ankara’da dieri ise stanbul genel merkezimizde olmak üzere, konuyla ilgili 2 adet seminer düzenledik. Yurt dndan gelen uzmanlarn öncülüünde yaptmz bu seminerlere doal gaz datm irketlerinden ve ilgili otorite kurulularndan birçok deerli katlmcmz oldu. irket içi eitim ve uzmanlamaya oldukça önem veriyoruz, bu amaçla yurt dndan getirdiimiz servis-uzman ve örnek Flowsic 600 cihaz eliinde tüm servis ekibimiz servis eitimi alarak sertifikalarn bu program sonrasnda aldlar. Sizi dier firmalardan farkllatran unsur nedir? Öncelikle firmann dorudan kendi ofisi olarak Türkiye’de bulunmamz en büyük artlarmzdan bir tanesi. Servis hizmetini birinci elden ve hzl bir ekilde verebiliyor olmak, sat sonras gerekli tüm hizmeti verebilecek uzman servis ekibimizin hazr bulunmas dier bir önemli avantajmzdr. Ürünlerimizin kalitesi ve sat ekibimizin yllara dayanan tecrübesiyle fark yarattmz düünüyoruz.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 37


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

Doalgaz Piyasasnn Uzakta Olmayan Kardei: Küresel Ham Petrol Fiyatlarna Geni Bir Bak Petrol Müh. Serkan AHN KAHIN Enerji Danmanlk serkan@petrolasist.com Herkes için olduu kadar doal gaz piyasas için de bir tehdit olan son zamanlardaki ham petrol fiyatndaki volatilite (deiim) analistlerin ve fiyatla alakal sektör insanlarnn kafasn kurcalayan bir konu haline geldi. Fiyat hareketlerindeki durumun kestirilmesinin önemi nedeniyle de volatilitenin nedenleri, gidiatn kestirilmesi konusunda elimize ciddi bir koz verecei için bu konuyu incelemekte fayda olduu kesin. Volatilitenin genelde ekonomik ya da politik krizlerin getirisi olan belirsizlikten beslendii bir sr deil. Genel anlamyla piyasadaki oyuncularn meydana çkan bu belirsizlii fiyatlama konusunda takndklar tedirgin ve ani hamlelerin bir sonucu olarak ortaya çkan volatilite, orta ya da uzun vadeli bir trendin oluamamas olarak da

görülebilir. Tanm ne olursa olsun, ortaya çkan tek bir durum var ki; o da volatilitenin fazla ve belirsiz oluunun piyasa için zararl olduudur. Son zamanlardaki volatilitenin altndaki temel neden genel olarak küresel finansal krizin geçip geçmediinin belirsizlii ve Orta Dou’daki siyasi çalkant olarak gösterilse de nedenleri daha derinden incelemekte fayda olduunu düünmekteyim. Bu analizin bize genel anlamyla fiyatn nasl bir pozisyon alabilecei konusunda da fayda salamas açsndan da faydas olur. Analize balamadan önce unu da belirtmek isterim ki analizi u an için West Texas Intermediate (WTI – Amerikan sweet crude) ile yapmay uygun buluyorum. Brent tipi ham petrolün u andaki fiyat hareketleri ve bunun sebepleri ve WTI ile arasndaki makasn 25 ABD Dolar seviyesine çkmas nedeniyle, Brent tipi ham petrolün analizini genel bir resim almak adna kullanmay u an için uygun görmüyorum. Bu konu ile ilgili ileriki zamanlarda frsat bulabilmem halinde açklamalarm iletmeyi düünüyorum. Son fiyat dalgalanmas döneminin balangc olarak kabul edebileceimiz Mart 2011’in bandan balayarak Austos 2011’i de içine alan zaman dilimi içerisinde WTI’n NYMEX fiyat 114.48 ABD

38 AUSTOS 2011

Dolar ile 75.59 ABD Dolar arasnda bir dalgalanma göstermi. Kapan fiyatlar baznda 113.42 ile 80.83 ABD Dolar arasnda bir hareketlenmeyi görebiliyoruz. Sadece alt aylk bir zaman dilimindeki bu ani fiyat deiimleri ksa ve orta vadede bir starteji çizmeyi imkansz hale getirtii için tehlikeli olmakla beraber, asl tehlike manipülasyona açk bir ortam oluturmas. Fiyatlarn bu ani dalgalanmalar için gösterilen iki ana nedeni incelemek bize biraz fikir verebilir. Bunlar küresel ekonomik kriz riskinin ortadan kalkp kalkmad belirsizlii ve Orta Dou ülkelerindeki yönetim kart halk hareketlerinin petrol arz konusunda ortaya çkard tedirginlik. Bu konular inceledikten sonra baka savlar da dikkate alacaz. lk önce bu iki durumun petrol fiyatlar üzerindeki etkisine bakalm. 2008’deki krizin etkileri bitsin diye beklerken Avrupa ve ABD’den gelen kötü haberleri takiben fiyatlarn dalgalanmas


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 39


- Makale

ardndan ortaya çkan yukar yönlü trendin sona ermi gibi göründüünü söyleyebiliriz. Ben ahsen bu trendin geçici bir trend olduunu defalarca dile getirmitim. Buradaki tetikleyici faktör ekonomik düzelmenin ardndan petrol talebinde art beklentisiydi. Bununla beraber, Orta Dou kaynakl siyasal krizlerin ve yönetim kart hareketlerin petrol arz üzerinde oluturmas muhtemel azalmay ve ABD Dolar’nn majör para birimleri karsndaki deer kaybn da iin içine katnca petrol fiyatlarnda yukar yönlü bir hareket balamt. Orta Dou’daki halk hareketlerinin Libya’da sürece uzamas, Suudi Arabistan ve Kuveyt’e sçramas ihtimali üzerine fiyatlarn daha yükselmesi için uygun bir zemin olumutu. Ayn zamana tekabül eden Japonya depremi her ne kadar küresel ekonomik düzelmenin Japonya ayanda muazzam bir ykm oluturmusa da, Japonya’nn rafinaj ve nükleer enerji üretim bölgelerini vuran depremin bir sonucu olarak ülkenin ilenmi ürün ithalat artm ve bu da d ilenmi ürün fiyatlarnda bir art peinden sürüklemiti. Netback fiyatlamann da getirisiyle bu da ham petrol fiyatlar üzerinde yukar yönlü hareketi desteklemiti. ABD’nin kredi notunun düürülmesi, temerrüde düme riskinden son ana kadar kurtulamam olmas ve bu problemin hala çözülememi olmas, Euro Bölgesi’nin Yunanistan sorununu daha tam olarak çözemeden spanya ve talya’nn da çok ciddi finansal problemler yaadnn ortaya çkmas ile 2008 krizinin ortadan kalkmad ve daha ortadan kalkmaya niyetinin olmad da anlalm oldu. Bunun yannda Hindistan’daki gda enflasyonu ve Çin’in ticaret aç vermesi de durumun düünülenden daha geni bir boyutta olduunu gözler önüne serince iyimser hava dald ve petrol fiyatlar tekrar düüe geç-

40 AUSTOS 2011

www.dogalgazhaberleri.com

ti. OPEC’in, Uluslararas Enerji Ajans’nn ve ABD Enerji Bakanl’nn verileri ile Dünya’daki petrol talebinin de ciddi düülere balad da anlalm oldu. Her üç kurum da 2011 ve 2012 için daha önce yapm olduklar küresel büyüme ve küresel petrol talebi beklentilerini aa çekti. Bu da fiyatn biraz da kontrolsüz bir ekilde 80 ABD Dolar’na kadar gerilemesine ve yukar yönlü hareketin sona ermesine neden oldu. Durumu biraz da olsa yuvarlak bir ekilde özetlemeye çaltm ancak durum aslnda bundan daha farkl bir görüntüye sahip. Ham petrolün fiyatnn sadece arz ve talep ile açklanmasnn mümkün olmadn ve bu bak açsnn fiyat hareketlerini

anlamak isteyenler için hayati hatalara yol açabileceini elime her frsat geçtiinde dile getirmeyi kendimce bir görev edindim. Bu alg petrol piyasasndaki fiyatlama mantn gözden kaçrmaya yol açabilecei gibi ileriye dönük analizlerin hedefinden sapmasn da kesinlikle arttracaktr. OPEC’in Austos 2011 raporunda, benim son zamanlardaki hareketlerin alglanmasndaki arz/talep temelli yaklamn sknt oluturabilecei eklindeki tezimi destekleyen veriler gördüm. Bunlar da sizlerle paylamak isterim. OPEC raporunda rafineri marjlarnda özellikle WTI’daki artn son fiyat artlarna paralel gittiini açkça görebiliriz. Mart 2011 balarnda varil bana 17 ABD Dolar civarnda olan marj, Temmuz 2011 sonunda 30 ABD Dolar civarna kadar yükselmi durumda.

Fiyat dalgalanmalarnda dikkatinizi belki çekmitir, WTI üzerindeki fiyat deiimi, Brent üzerindeki deiimden çok daha sert oldu ve WTI-Brent arasndaki makas tarihi bir rekor krarak 25 ABD Dolar’na kadar dayand. Brent tipi ham petrolün neden 100 ABD Dolar’nn altna inemediinin nedenlerini Orta Dou basket petrol fiyatlarna WTI’dan daha fazla baml olmasna ya da Brent üretim bölgesindeki üretim düülerine balayabiliriz. OPEC basket fiyatlarnn Brent tipi ham petrole WTI’dan daha fazla paralellik izlediini de görebiliriz. Brent’in WTI’a göre daha yüksek seyretmesinde lokal arz farkllklar ve etkilendikleri pazarlarn birbirilerinden farkl olmas ana neden gibi görünse de ICE ve NYMEX arasndaki ileyi farknn da etkili olduunu da düünmekteyim. Rafinaj marjlarnn WTI için bu derece artmasnn ham petrol fiyatlar için yukar yönlü harekete destek verdiini söylemek çok da yanl olmaz. Bu hareketin etkisine tuz biber eken asl mesele ise spekülatif hareketler. Yine ayn raporun verilerine bakarsak, Mart 2011’den bu yana, tarm emtialarndan sonraki spekülatif hareketlerin ham petrol ve doal gaz üzerinde younlatn görebilirsiniz. Açk vadeli non-commercial ilemlerin yüzde deiiminde bakarsak ham petroldeki deiimin %11’lik bir deiim gösterdii görülebilir. Doal gazda ise bu deiim -%10. Bu spekülatif hareketlerin Mart-Austos arasndaki yukar yönlü trendin olmas gerekenden daha yukar seviyelere çkmasna sebep olduu kanaatinin yanl olmadnn bir kant olarak gösterebilirim. Fiyatlarn çkt seviyelerin abartl olduunu söylerken bu savmn arkasn doldurmam gerekir sanrm. Benim için makul fiyat aral olan 70-80 ABD Dolar olduunu hep söylerim. Bunun için


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 41


- Makale

www.dogalgazhaberleri.com

pay alabilecek Rusya, Çin ve ran.

hem üretim maliyetlerini hem de mevcut petrol piyasasndaki optimum karlln hem alc hem de satc açsndan bu seviyede olduunu düünmekteyim ancak dediim gibi petrolün fiyat sadece ticari bir hamle olmad için fiyatn bu seviyede olmamasn da yadrgamyorum ancak baz yetkililerin fiyat üzerinde söylemlerini de eklemem gerekebilir ki daha makul bir resim çizebilelim.Suudi Arabistan Petrol Bakan Ali Naimi’nin birkaç kez petrol fiyatlar için makul fiyatn 80-90 ABD Dolar civarnda olduunu söylediini biliyoruz. Baz zamanlarda OPEC yetkililerinin de farkl zamanlarda fiyatn en az 65, en çok 90 ABD Dolar civarnda olmas gerektiini söylediklerine de ahit olduk. Gerçi 2008 öncesi durum ile imdiki durumu kyaslamak bir hata. Yine de fiyatn 110 ABD Dolar’n ayor olmas pek makul deil. 100 ABD Dolar’nn psikolojik etkisini de dikkate alrsak fiyatlarn tavan olarak –u an için - 100 ABD Dolar’n göstermek makul olabilir. Küresel enflasyonun etkisi ile beklenti fiyatlarn revize edilerek yukar çekilmesi makul bir durum ancak yine de bu fiyat aralklarn biraz da uluslararas ilikiler gözünden inceleyelim. 2008 krizi öncesi yazlan baz makaleler ve baz aratrmalar Suudi Arabistan ve Kuveyt için kamu harcamalar dengesini yakalayabilmeleri için petrol fiyatlarnn 70-80 ABD Dolar aralnda olmasnn en makul

42 AUSTOS 2011

seviye olduundan bahsetti. Buna ramen ran için bu seviyenin 100-110 ABD Dolar aralnda olmas gerektii de baz aratrmalardan çkan bir sonuçtu. Bu fiyat dengesi Suudi Arabistan’n ve ABD’nin ran üzerindeki kontrol mekanizmalarnn en ciddilerindendi. Fiyat 100 ABD Dolar altnda tutarak ran’n nükleer programndaki ekonomi ayan zayflatmay bir politika olarak benimsediler ancak ran’n OPEC dönem bakan olmas ve Orta Dou’daki halk ayaklanmalarnn Suudi Arabistan ve Kuveyt’e sçramasnn endiesiyle Suudi ve Kuveyt’li yöneticilerin daha pasif kalmay tercih etmesi üzerinde fiyatlarn üzerindeki kontrolü kaybetmeleri ile son zamanlarda yaadmz yükselmeyi de yaam olduk. Benim ahsi görüüm olarak son halk ayaklanmalar Wall Street temelli bir yeniden ayar çekme hareketi olduu için bu durum beni pek de fazla artmad çünkü artk zaman küresel finansal uyum zaman. 2008 krizi sonras ortaya çkan “Yeni Dünya Düzeni”nin temeli bu cümle ile açklanabilir: “Herkesin eit derecede mutlu ya da mutsuz olmak zorunda olduu, kutupsuz bir finansal dünya.” Buradaki hedef küresel para döngüsündeki petrol ve silah endüstrisinin artk finans tarafndan ekillendirilmesidir ki bu da yeni yönetimler ve daha açk toplumlar gerektirir. Tabi bir de ABD, Avrupa, Suudi Arabistan ile beraber ayn kaynaklardan mutlu bir ekilde

Bir mühendis gözüyle olaya bakarak Meksika Körfezi’ndeki BP faciasnn ardndan petrol sektörünün çok ihtiyaç duyduu –özellikle Brent tipi ham petrol ile alakal kesimin- derin deniz sondajlarndaki sigorta maliyetlerinin artmas nedeniyle karlln dümesi ve operasyonel risklerin makul olmaktan uzak kalmasna, Kuzey Kutup Bölgesi’nde çekilen buzullarn ardndan ortaya çkan yeni arama imkanlar ve startejik lojistik yollarn ortaya çkmasndan, shale gaz üretiminin doal gaz piyasasnda oluturduu arz patlamasndan veya kara hidratlarnn ardndan deniz hidratlarnn da üretilmesine çok yaklalmasnn ileriye dönük enerji planlamalarndaki strateji farklarndan da bahsetmem gerekebilir. bu konuyu açmken shale gaz ve deniz hidratlar konusunu da, bu derginin konusuna paralel olarak irdelemek gerekebilir. ABD’nin elindeki shale gaz üretim kapasitesinin artk ihracat yapar hale gelmesi ile beraber Katar gibi ülkelerdeki ABD’ye CNG satma hayali ile yaplan yatrmlarn artk yeni hedefi Avrupa ve Japonya. Bu da Rusya’nn bölgedeki kozlarn ortadan kaldrma konusunda ciddi bir tehdit. Ayrca deniz hidratlarnn üretimi konusunda u çalmalar yapan Japonya’nn baarya ulamas durumunda dengelerin ne yöne kayaca ise apayr bir çalma konusu. Bu konular daha sonra üzerlerine eilmek adna imdilik noktalyorum. Bunlarn yannda Irak petrolünün durumu, Libya ve Msr’daki yeni yönetimlerin etkisi, Afrika’ya yaplan yatrmlarn geri döngüsü ve Kuzey Kutup Okyanusu’ndaki kta sahanl anlamazlnn gelecei de önemli konular ancak hepsini imdilik sktrmak yerine bunlar da imkan olmas durumunda gelecek yazlarda inceleyelim. Ham petrol fiyatlarna mühendis, startejist, ekonomist, iadam, analist, yatrmc ya da uluslararas ilikiler uzman olarak bakabilirsiniz ve her bak açs size farkl bir sonuç verebilir. Bu nedenle unutulmamas gereken udur ki küresel petrol piyasas kesinlikle ve kesinlikle yukardaki konularn bir bütünüdür. Bü tarz bir yaklamn kazanc ise paha biçilemez.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 43


- Ürün Tantm

www.dogalgazhaberleri.com

ERGL’in StorageTech™ Marka Alev Tutucular ATEX Sertifikal ERGL Group, Türkiye’ de bir ilke imza atarak, StotageTech™ markas altnda üretilen hat aras parlamay önleyici alev tutucular serisinin, ATEX 94/9/EC onay ald. StorageTech™ hat aras parlamay önleyici alev tutucular dalga eklindeki metal kvrml katmanlar sayesinde boru hatlarnda oluabilecek yangn esnasnda sy emen ve oksijen seviyesini azaltan bir bariyer görevi görecek ekilde dizayn edilmitir. StorageTech™ hat aras alev tutucular serisi ½ inch ile 16 inch arasnda deiik boyutlarda ve geni kullanm alanlarna uygun olarak iç ksmndaki alev tutucu elementi paslanmaz çelik olmak üzere, d yüzeyi paslanmaz çelik, karbon çelik ve istee bal olarak kaplama seçenekleri ile üretilmektedir. ERGL Group CEO’su Oktay Altunergil ATEX ile ilgili olarak: “ERGL’ in Türkiye’de bir ilki gerçekletirip, ülkedeki ilk ve tek ATEX sertifikal basnç vakum ventillerine ek olarak, tekrar bir ilke imza atarak alev tutucularna ATEX onay almasndan ve bir numaral konumunu güçlendirmesinden gururlu-

44 AUSTOS 2011

yum. ATEX sertifikas ile ERGL bir adm daha ilerlemi ve dünyada ATEX serfikasna sahip az saydaki global üreticinin arasnda yerini almtr” diyerek, ERGL kalitesinin kantlanm mükemmeliyeti sayesinde, dünya çapndaki müterilerine mümkün olan en iyi hizmeti salamaya devam etmenin önemini vurgulad. Bir ERGL Group markas olan StorageTech™; gaz, enerji, inaat ve kimya endüstrilerine yönelik depolama tanklar için geni ürün yelpazesinin yannda, depolama tank terminalleri için anahtar teslim proje hizmetleri sunmaktadr. StorageTech™ markas uluslararas sertifika ve üretim standartlar ile 60’tan fazla ülkeye ürün ihraç etmi ve kendisini global bir marka olarak kantlamtr. StorageTech™ ürün grubu tank ventilleri, alev tutucular, iç yüzer tavanlar, yüzer emme kollar, yangn koruma ekipmanlar ve s eanjörleri bata olmak üzere pek çok ihtiyaca yönelik ürünler sunmaktadr.


www.dogalgazhaberleri.com

Sรถylei -

AUSTOS 2011 45


- Sektörden

www.dogalgazhaberleri.com

Enerji Yatrmcsnn El Kitab Yaynland Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektörüne yatrm yapacaklar için son yllar kapsayan aratrmalar ve enerji sektörüne dair önemli veriler nda “Enerji Yatrmcsnn El Kitab” yaynlad. Ulam kolaylatrmak için kitab internet sitesinde de yaynlayan Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji yatrmcsna yol göstermeye hedefleyen el kitabnda önümüzdeki döneme ilikin tespitlerde de bulundu.

yaplyor. Kitapta ayrca, kanun ile rekabetçi bir doal gaz piyasas oluturulmas, devletin piyasadaki rolünün azaltlmas ve ulusal mevzuatn AB mevzuat ile uyumlatrlmasnn amaçland da kaydediliyor.

Türkiye’nin hzla büyüyen enerji talebinin karlanmasnda doal gazn paynn ve öneminin gün geçtikçe arttnn ifade edildii kitapta,

Kitapta ayrca u ifadelere yer veriliyor:

sanayide, konut sektöründe ve elektrik üretiminde doal gazn enerjisi girdisi olarak payn giderek artrmakta olduuna ve Türkiye’nin her üç sektör itibar ile tercih edilen yakt tipi haline gelmekte olduuna deiniliyor. Elektrik piyasasndaki gelimelere paralel olarak doal gaz piyasasnda da serbestleme ve rekabete açlma politikalarnn 2000’li yllarn banda ivme kazandna iaret edilen kitapta, 2001 ylnda çkarlan 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu’nun piyasada yeniden yaplanmann hukuki zeminini oluturduuna da vurgu

46 AUSTOS 2011

“Yeni oluturulan yasal çerçeve ile EPDK sektördeki düzenlemeleri yapmak üzere yetkilendirilmi, piyasaya giri-çk koullar objektif kriterlere balanm, doal tekel niteliindeki alt yap tesislerine kullanclarn herhangi bir ayrma tabi tutulmakszn eriiminin salanmas için üçüncü –taraf eriim kurallar belirlenmitir. Oluturulan ikincil mevzuat ve yaplan uygulamalar ile ulusal doal gaz piyasasnn rekabetçi bir yapya kavuturulmasnda çok önemli aamalar kat edilmitir. BOTA’n hakim durumunun ortadan kaldrlmasnda yaanan gecikmeler olmakla birlikte ulusal piyasann AB mevzuat ile de uyumlu olduu uluslar aras enerji ajans tarafndan da açk bir biçimde ortaya konulmutur.

(IEA, 2010) 1987 ylndan itibaren Türkiye’de doal gazn kullanm giderek yaygnlamtr. Toplam birincil enerji kullanmnda doal gazn 1990 ylnda %6 olan pay, petrolü de geride brakarak, 2009 yl itibar ile %31 seviyesine ulamtr. (ETKB, 2011) 2010 ylnda gerçekleen 37,4 milyar metreküp doal gaz tüketimi ile Türkiye, bölgesinde ihracatç ülkeler bakmndan ürettikleri gaz satabilecekleri önemli yatrmclar için ise frsatlarla dolu bir piyasa haline gelmitir. Doal gazda büyük ölçüde da baml bulunan Türkiye, Rusya, ran ve Azerbaycan dan boru hatlar kanal ile Nijerya ve Cezayir den ise LNG formunda doal gaz ithal etmektedir. Özellikle elektrik üretimi, doal gaz piyasasnda önemli bir yer tekil etmektedir; 2010 yl itibar ile ülkede talep edilen toplam doal gazn %51’i


Sektörden -

www.dogalgazhaberleri.com

elektrik üretim tesislerinde kullanlmtr. (EPDK,2011) Dolaysyla elektrik piyasasndaki gelimeler ile doal gaz piyasasndaki gelimeler birbirini etkilemektedir. Elektrik piyasasnda öngörülen genileme trendinin doal gaza olan talebi de artrmas ve artan talebin karlanmas için gerekli miktarlarda doal gazn Türkiye ye getirilmesi ve kullanclara ulatrlmas için gerekli yatrmlarn yaplmas, piyasada var olan yatrm olanaklarndan sadece bazlardr. Doal gazn elektrik üretiminde hzla yaygnlaan kullanmnn yan sra, konut sektöründe snma ve dier evsel kullanm amaçlar dorultusunda kullanm da giderek yaygnlamaktadr. Özellikle 4646 sayl yasann çkmasndan sonra EPDK tarafndan bu süreç hzl bir ekilde iletilmi ve doal gaz ehir içi datmnn yaygnlatrlmas için gelitirilen özgün ihale modeli baaryla uygulanmtr. Sonuç olarak, 2010 yl itibar ile 55 datm bölgesinin ihalesi tamamlanm kanunun yürürlüe girmesinden evvel datm faaliyetlerinin yürütüldüü 7 bölge de dahil olmak üzere 60 irkete bölgelerinde datm faaliyetlerini gerçekletirmek amacyla lisans

verilmitir. 60 adet lisans bölgesinin özelletirme süreçleri devam eden iki tanesi hariç tümünde özel sektör firmalar faaliyet göstermektedir. Bölgelerin tümü itibariyle gerçekletirilen yatrm tutar 2,3 milyar TL’ye ulamtr. (EPDK, 2011) BOTA’n piyasada hakim durumunun ortadan kaldrlmas maksadyla kanun’da öngörülen kontrat devri ilemleri ksmen tamamlanmtr. Bu kapsamda, Rusya ile olan gaz alm kontratnn yllk 4 milyar metreküplük ksm özel sektöre devredilmitir. Mevcut ve önümüzdeki süreçte sona erecek olan gaz alm kontratlarnn da özel sektör yatrmclarna devredilmesi amacyla çalmalara çok tarafl olarak devam edilmektedir. Ayrca toptan sat piyasasnda rekabetin gelitirilmesine yönelik olarak 9/7/2008 tarihinde yaplan yasa deiiklii ile LNG ithalat tüm piyasa taraflar bakmndan serbest braklm ve spot LNG ithalat faaliyeti düzenleme altna alnmtr. Söz konusu düzenleme kapsamnda 2011 yl itibar

ile BOTA dahil 26 adet tüzel kiiye spot LNG ithalat lisans verilmitir. (EPDK,2011). Söz konusu LNG’nin Türkiye’de tekrar gaz haline dönütürülmesi biri BOTA dieri ise özel sektör tarafndan iletilen iki terminal vastasyla olmaktadr. Tedarikçisini seçme serbestisine sahip müterilerin toplam gaz talebinin %80’ini oluturduu göz önüne alndnda, kontrat devirleri veya spot LNG lisans almak kaydyla ithalatç durumunda olan ya da olacak tüzel kiilerin kar karya bulunduu pazarn büyüklüü de ortaya çkmaktadr. Bu çerçevede BOTA’n piyasa paynda son yllarda belirgin bir azalma ortaya çkm ve BOTA tarafndan gerçekletirilen yurtiçi satlar 2007-2010 yllar arasnda özel sektörün lehine olmak üzere ciddi bir ekilde azalmtr. Türkiye, corafi konumu ve sahip olduu istikrarl ve büyüyen ekonomisi ve enerji piyasalar sayesinde bölgesel anlamda çok önemli roller üstlenebilecek konumdadr. Bu anlamda Türkiye, Avrupa’nn gaz ihtiyacnn alternatif kaynaklardan karlanmas maksadyla planlanan birçok projenin de merkezinde yer almaktadr. Bu projelerin hayata geçirilmesi hem Türkiye’nin hem de AB’nin arz güvenliine katk salamakla kalmamakta, ayn zamanda gelien ve derinleen rekabetçi bir gaz piyasas dorultusunda atlan admlarn hem uluslararas yatrmclar hem de uluslararas siyasi aktörler tarafndan güvenle karlandn tescil etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin dünyann en rekabetçi gaz piyasalarndan birine sahip olan AB ile mevzuatn büyük ölçüde uyumlatrm olmas da yatrmclara güven telkin eden bir baka unsur olarak karmza çkmaktadr.”

AUSTOS 2011 47


Gas Plus Dergisi 9  

gas - gaz -petrol - shellgaz - azerigaz- rusyagaz - bursagaz - kayserigaz -

Advertisement