Page 1

PORTFOLIO Oda Forstrøm


Prosjekt(er) / fag

Kurs

Tidsrom

Mitt rom på storhamarlåven GK1STUDIO1 Tverrsnitt gjennom arkitektur og designhistorien GK1FTH

Høsten 2007

Eksperimentbolig med et materiale GK2STUDIO1 Eksperimentbolig for fire bygningsarbeidere GK2STUDIO1 Windows-vista- Eksperimentbolig i en kolonihage GK2STUDIO1 Moderne arkitektur - og designhistorie GK2FTHAI Materialteknologi del 1+2 GK1+2AI

Våren 2008

Utleiekoie på Gressholmen “Welcome to Oslo” - et asylmottak på Bolteløkka Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 1 Norsk arkitekturhistorie

GK3A1 GK3A1 GK3A2 GK3FTH

Høsten 2008

Senter for bærekraftig utvikling Arkitekturteoriens historie Konstruksjonsmekanikk og byggeteknikk 2

GK4A1 GK4FTH GK4A2

Våren 2009

Merge Layers Urbanisme, teori og metode By- og byplanhistorie

GK5-1 GK5-3 GK5-2

Høsten 2009

Kulturhuset i Groruddalen Examen philosophicum

GK6A GK6EXPHIL

Våren 2010

Møteplassen Konstruksjon, form og proporsjoner

H10AS12 AF15

Høsten 2010

Gwangju Biennale Un-named public spaces in Beijing

V11AS5 AF29

Våren 2011

Kraftverk New York Profesjonskurs

H11AS9 AF9

Høsten 2011

Uten utsikt - Internatskole for dans Diplomprogrammering

V12AS2 DIPLOMF

Våren 2012

Et lite stykke Kragerø

DIPLOM

Høsten 2012

Oda Forstrøm Fødselsnr.: 091087 35845 Tlf.: +47 414 539 96 Bogstadveien 5a 0355 Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

The Oslo School of Architecture and Design


INNHOLD

UTVALGTE PROSJEKTER FRA GRUNNUNDERVISNINGEN Utleiekoie på Gressholmen...............s.4 Kulturhuset i Groruddalen...............s.6

MASTERPROSJEKTER Møteplassen.............................s.8 Gwangju Biennale.......................s.10 Kraftverk New York.....................s.11 Internatskole for dans på Bilsett......s.13

DIPLOMPROSJEKT Et lite stykke Kragerø.................s.16


.c

! W to

bu

y

N

O

c u-tr a c k

k lic C

.d o

PD

w

!

.c

W to

bu

y

O N

c u-tr a c k

k lic C

.d o

PD

w

H F-XC A N GE

m

o

H F-XC A N GE

m

Koias plassering tar i bruk potensialer som forsterker dens uttrykk om det primitive og det maritime; vann på tre kanter, lunt men samtidig et litt utsatt område med tanke på det å føle at man er på tur. Den ujevne steingrunnen som strekker seg ut i vannet har gitt koias form ved at den måtte følge landskapet. Høyden på både taket og gulvet gir en tvunget funksjon i koia. Der det er mulig å stå blir benyttet som kjøkken og oppbevaringsplass, mens der det er sittehøyde innbyr til sosiale aktiviteter som for eksempel å spise, konversere, lese, spille kort, osv. Landskapet har vært med på å gi formen til forhøyningen mellom de ulike nivåene. Sengeplassene presenterer et viktig uttrykk; å våkne til at bølgene skvulper, og med ett man lukker opp glasslukene er hele senga blitt en brygge der man kan sitte å dingle med beina. Koia lukker seg mot øylandskapet, men åpner seg ut mot sjøen og byen. Den lukkede delen har høye, slanke vegger, som i kontrast skiller seg ut fra den lille døren som karakteriserer det primitive og maritime, det at man må stige opp, og bøye seg ned, for dermed å stige inn i et stort rom.

o

UTLEIEKOIE PÅ GRESSHOLMEN

w

w

w

w


KULTURHUSET I GRORUDDALEN

Grorud stasjonsområde har en unik plassering midt i dalen. Dermed ville det geografisk sett være riktig å plassere et regionalt kulturhus her. De overordnede grønne strukturene med Lillomarka i nordvest og Østmarka i sørøst og boligområdene fra Grorud og Furuset møtes akkurat her. Dette er et interessant utgangspunkt for stedsutvikling der det er ønskelig å koble disse strukturene ytterligere. Dagens situasjon er preget av barrierer og hindringer, og derfor blir kulturhusets holdning å viske ut noen barrierer for å skape en bedre kommunikasjon og flyt på stedet, og samtidig gi oversikt til fotgjengeren siden det i dagens situasjon er bilene som regjerer i området. Videre er Grorud stasjonsområde et viktig trafikk knutepunkt med en firefelts riksvei, flere buss stopper, tog stasjon, og en fremtidsplan for et tbane stopp. Utover dette mangler området en særegen fasilitet, der et kulturhus kan være en god start for en stedsutvikling. Over foajen, og noen rom med lav takhøyde, strekker taket seg som det er mulig å gå på som et kupert landskap. Taket utfolder seg og imøtekommer tomtens kommunikasjonsårer som dermed bringer deg fra A til B som er hovedakser som avspeiler seg i takets form. Likevel kan man si at taket bringer deg fra A til Å, der alle bokstavene i mellom indikerer opplevelsen underveis. Taket vil på denne måten gi mye til området ved at bygget blir så offentlig selv etter stengetid.


Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4


MØTEPLASSEN

- en tilnærming til et membransystem på Johanne Dybwads plass Samarbeidspartnere: André Severin Johansen og Emanuel Ssinebulya Nominert til prisen for utvist profesjonalitet.

Vi tilnærmer oss en kjedelig situasjon hver dag i enhver by der man venter på å møte noen eller venter på det daglige offentlige transporten som skal ta oss til jobb. Selvom du bor i en by, eller bare er på besøk; sentrale urbane plasser, eller i dette tilfellet; Johanne Dybwaads plass, fasiliterer vente - og møteplasser utendørs. Plassen er et landemerke og et startpunkt for opplevelsen av byen Oslo. Vi valgte en plass vi fant interessant med den intensjonen om å forbedre omstendighetene på plassen ved å bruke analysering for å finne potensielle forbedringer. Gjennom utprøvinger med vårt valgte materiale klarte vi å foreslå en sekundær arkitektur som fant seg passende til disse potensialene. Vår innledende research ble plottet inn på et stort papir for å få oversikt. Alle komponentene hadde den samme interesse og størrelse. Dette papiret ble igjen gjort om til et GIGA-map, ikke bare på grunn av dens antall av komponenter og dens dype nivå, men på grunn av relasjonene vi kunne finne mellom de ulike komponentene. Den foreslåtte intervensjonen er bare en liten del av prosessen som prøver å respondere til våre designkriterier. Mange design kan gi samme resultat for oppnå designkriteriene, og vi har bare sett på en mulighet for å avslutte prosessen og definere innputtene både med respekt til materialsystemet og anaylseringen av plassen.


GWANGJU DESIGN BIENNALE

Gwangju Design Biennale 2011 er Asias største designutstilling. Fra 1.september 2011, da manifestasjonen ble åpnet, har ca. en halv million besøkende sett utstillingen. Vi har vært involvert i forberedelsene til biennalen under ledelse av Ai Wei Wei, Brendan McGetrick og AHOs lærere. Vi jobbet i Caochangdi, en liten landsby ved Beijing, Kina med reseach, utforming og display av “un-named design”, - ett av tre teamer for biennalen 2011. Design er et veletablert begrep, men forståelsen og definisjonen av begrepet er ikke like klart forstått. Un-named design utstilling ved Gwangju Design Biennale 2011 hadde som mål å utfordre det tradisjonelle design- og forfatterskapsbegrepet gjennom å utvide begrepet til å omfatte mer enn kun de kreative disiplinene som møbeldesign, mote, arkitektur, etc. Un-named design tar også for seg design innenfor felter som vanligvis ikke assosieres med begrepet. Ta for eksempel det å designe et apparat, sammensatt av enkle komponenter som kan kjøpes overalt, som gjør det mulig å skrive og tegne med kun øyebevelgelser. Våpen, dresskoder, low-tech proteser og tattoveringer, flow-management og bussinesdesign, politisk propaganda, design innom vitenskap, bio- og geoingeniørarbeid er bare noe av det andre som vises på “Unnamed design” utstilling.


KRAFTVERK NEW YORK

Dette er en bygning som ikke bare inneholder et 100 000 m2 variert program, men som også har en hensikt å generere energi. Formen på bygningen har blitt influert av konteksten og sola. Sola har vært et aktivt verktøy for hvordan bygget skal artikuleres for å få flest og størst fasader skrått og sørvendt; som om sola har gravet ut formene. Bygget strekker seg over motorveien for å bli en del av det kommende programmet ved elva. Bygningen tar også nytte av tidevannet. Brygga lager strøm ved å gå opp og ned. Parametere underveis har vært viktig for utformingen av bygget; myke former i kontrast til de strenge New York formene, små fotavtrykk for å gjøre bakken tilgjengelig for fotgjengere, gårdsrom som et resultat av solens graving men også for skape utsikt og hensiktsmessige arealer. Kjellerne består av kontorer med utsikt ut til gårdsrommene, lager, basketballbane, og parkering. Grunnplanet består av butikker, kafeer og en mathall. Videre oppover i bygget er det kontorer i de fire første etasjene, og på toppen er det leiligheter. Ulike kulturprogrammer som treningsstudio, VIP avdeling for basketballbanen og gallerier er plassert høyt oppe i bygningen får å gjøre bygningen offentlig også her. Når det gjelder frontfasaden på bygget er den utformet på bakgrunn av sol- og skyggestudier. Resultatet er at det har blitt etablert et mønster av solpaneler som reflekterer skyggene. Mønsteret har den fordelen at det er et tettere mønster der det er mye indirekte sollys, og mindre der det ikke er så mye sollys. Bakfasaden reflekterer fragmenter av frontfasaden, bare det motsatte; vinduer istedenfor solpaneler. Denne fasaden fremhever de positive og negative formene.


apartment

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment apartment

apartment

apartment

fitness studio

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment

apartment apartment

apartment

Plan 6; leiligheter

fitness studio

gallery

gallery

Plan 3; kontorer

basketball stadium

retail

retail retail

retail

retail

retail

ed

ark

dm

foo

retail

retail retail

retail

Grunnplan

1

1. residential 2. office 3. fitness studio 4. V.I.P 5. gallery 6. retail 7. storage room 8. locker room 9. food marked

1 1

1 1

3 3

1

2

2

2

3

2

3

2

2 2

2 6

6 7

2

7

2

2 2

7 9

4 4

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6 7 9

2

2 2

2

7 7

1 5

2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 6

6

5 2 2 9


INERNATSKOLE FOR DANS PÅ BISLETT - når dansen er livet

Klassisk ballett danner er grunnlaget for all vestlig, scenisk dans, i tillegg til være den beste formen for fysisk bevegelse som finnes. Av denne grunn har jeg valgt å la internatskolen dreie seg rundt ballettdans. Klassisk ballett baserer seg på en streng disiplin, forskjellige faste posisjoner, og regler som må følges. Dette gjenspeiles i byggets strenge ytre rammer og fasadekarakter. Likevel er det en kunstart der en kan vise følelser og fortelle historier. Fri bevegelse, improvisasjon, mimimikk og rytme er viktig. “ Det er en indre trang og tvang til fysisk å overgå seg selv; dans er elektrisitet, det er å fly!” - fra filmen “Billy Elliot”. Dette gjenspeiles i en indre dynamisk bevegelse – et indre dynamisk rom som avgrenses av to typer vegger med forskjellig karakter der tegl er en gjennomgående enhet for å skape ulike situasjoner / dagslysforhold / stemning / trygghet. Dette indre dynamiske rommet fungerer som en lysgård og er kommunikasjonen / mellomleddet mellom husets bestanddeler. Det er viktig å skape et skille mellom det - å sove - å leve - å lære - å prestere - å drifte

...slik at elevene på skolen kan kunne få lov til å trekke seg tilbake fra lærehverdagen selv om hele deres liv befinner seg under samme tak. Et bygg uten utsikt - der opplevelsen kommer innenfra.

Situasjonsplan 1:500


A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

tørr lager

bod

C backstage

backstage kjøle lager

Plan 1 1:100

Plan 0 1:100

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Snitt C-C 1:100

Teglstein (226x104x60) Korning Membran Glidesjikt 100 mm trykkfast isolasjon 200 mm trykkfast isolasjon 40 mm betong med armering Teglstein (226x104x60) Stålbeslag 75 mm trykkfast isolasjon

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0 25x95 gulvbord osp G28x95 gulvbord furu c/c 700 mm G14x95 gulvbord furu c/c 350 mm G154 / varierer x45 furu c/c 450 mm Mulighet for horisontale føringer 165 mm isolasjon 40 mm betong Teglstein (226x104x60) Stålprofil

Snitt A-A 1:100

905 Body Assy ST/STL Silikon Spleiseplate Spleisebolter Glass / stål Glass Gass (argon)

Rist Singel

4

4

3

3

2

2

1

1

0

garderobe

0

Snitt B-B 1:100

Silikon Neopren (gummi) Aluminium glass innfesting Innfesting

Hullteglstein (226x104x60) hull synlig Folie 38 mm trykkfast isolasjon 135 mm trykkfast isolasjon 200 mm betong

Fleksibel tribune

25x95 gulvbord osp G28x95 gulvbord furu c/c 700 mm G14x95 gulvbord furu c/c 350 mm G34x45 furu c/c 450 mm Dampsperre 75 mm betong Betong fundametering 175 mm trykkfast isolasjon 100 mm trykkfast isolasjon Drenerende grusmasser Drenering

Snitt av fasade mot Theresesgate 1:25


A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C backstage

Plan 3 1:100

Plan 2 1:100

Folie 64 mm trykkfast isolasjon 240 mm trykkfast isolasjon Teglstein (226x104x60) Teglsteinssteg (226x104x60) Stegarmering

Aluminium profiler Hengsel

Dørblad glass

Aluminium dørhåndtak

Karmprofil Stålprofil / drager Glass Gass(argon) Spacer

Stålprofil Teglstein (226x104x60) Korning Membran Glidesjikt 100 mm trykkfast isolasjon 200 mm trykkfast isolasjon 40 mm betong med armering Teglstein (226x104x60)

Stålkarm 40 mm dørblad

Teglstein (226x104x60) 50 mm isolasjon Hullteglstein (226x104x60) Hull synlig Stål profil

5 mm klaring mellom dørblad og gulv

Speil

Teglstein (226x104x60) 30 mm trinnlydsmatte 120 mm betong med armering Teglstein (226x104x60)

Teglstein (226x104x60) 30 mm trinnlydsmatte 80 mm trykkfast isolasjon 40 mm betong med armering Teglstein (226x104x60)vv

Teglstein (226x104x60) Hullteglstein (226x104x60) Stålstang. diameter 20 mm Teglflis (226x104x17) 150 mm betong med armering Teglflis (226x104x17)

25x95 gulvbord osp. Not i begge. Løs fjær som limes i en side G28x95 gulvbord furu c/c 700 mm G14x95 gulvbord furu c/c 350 mm G154x45 furu c/c 450 mm 154 isolasjon 40 mm betong Teglstein (226x104x60)

Glass Gass spalte (argon) Teglflis (226x104x17) Spacer Karmprofil Stålbeslag 20 mm fugetetting og mineralull Rist 905 Body Assy ST/STL Silikon Glass Gass (argon) Glass Fleksibel tribune

Hullteglstein (226x104x60) hull synlig Teglsteinssteg (226x104x60) Stegarmering hvert fjerde skift Folie 50 mm trykkfast isolasjon 256 mm trykkfast isolasjon

Stålstang. diamter 20 mm Konstruksjonsteglstein (226x104x60) 145 mm isolasjon Vindsperre 95 mm isolasjon 30 mm luftspalte Thermopian plastfasade Vertikal forankring Fuktsperre ført opp og festet med klemlist 140 mm betong 175 mm trykkfast isolasjon 100 mm trykkfast isolasjon Singel Grunnmursplate

Hullteglstein (226x104x60) hull synlig Teglstein (226x104x60) 50 mm isolasjon Vertikal forankring

Teglstein (226x104x60) 200 mm betong 175 mm trykkfast isolasjon 100 mm trykkfast isolasjon Vertikal forankring Løsleca

Plan detalj

Hullteglstein (226x104x60) hull synlig Folie 50 mm trykkfast isolasjon 256 mm trykkfast isolasjon

Neopren (gummi) Aluminium glass innfesting Innfesting

25x95 gulvbord osp. Not i begge. Løs fjær som limes i en side G28x95 gulvbord furu c/c 700 mm G14x95 gulvbord furu c/c 350 mm G34x45 furu c/c 450 mm Dampsperre 75 mm betong Betong fundametering 175 mm trykkfast isolasjon 100 mm trykkfast isolasjon Drenerende grusmasser

Drenering

F

Plan av fasade mot Theresesgate 1:25

Snitt F-F 1:25 F


ET LITE STYKKE KRAGERØ

- Kystkulturhus på Jernbanekaia

Kystkulturhuset i Kragerø er prosjektert i tråd med byens behov for kreative lokaler, og har i form av program og arkitektur vært en søken etter å fremheve og definere Kragerøs identitet; båt – og kystkultur, og kunst- og performance. Huset har blitt et hybridbygg både i form av arkitektur, program og flerbruk. utescene

Det er vår tids økende behov for gode fritids opplevelser som gjør at kulturtilbudene blir stadig mer betydningsfulle for hvor folk vil etablere seg. Likeledes er identitetsskapende virkemidler viktig for en by for folks generelle trivsel og tilhørighet. Kragerø er en by som sterkt er bygget opp av tradisjoner innenfor sjø- og båtlivet, samtidig som at byen markedsfører seg som «kunstnerbyen». «Et lite stykke Kragerø» er en søken om å fremheve og definere disse to karakteristikkene – et møte mellom kultur og kyst. «Et lite stykke Kragerø» fremhever hvordan det er å bevege seg i Kragerø. Minglerommet har ingen klare akser, man vil aldri kunne se tvers gjennom bygget, nettopp for å skape en søkende og varierende bevegelse, skape sine egne situasjoner, en variasjon mellom trangt og åpent.

Situasjonsplan 1:500


Programmene har ulike behov for takhøyder som gjenspeiler slik Kragerø oppleves; et virvar av ulike tak hvor det kan være vanskelig å finne de enkeltes tak tilhørighet. Et opakt glasstak samler hele bygget- en horisontal deling som definerer formen til hvert enkelt tak ved å ta de ut av sammenheng. Jernbanekaia, som før bestod av lagerbygg og en trevarehandel med lav eller ingen bevaringsverdi har fått et mer publikumsrettet uttrykk for å videreføre det pulserende livet i gågaten ut mot havnefronten.

Situasjonssnitt / sørøstfasade 1:500

Kjellerplan


Hovedplan


Romprogram vs. tid / brukere -daglig

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03

Båtbyggeri Båtmuseum Båtkran (høysesong) Galleri Kontorer, adm, møterom Storsal Liten sal / kino Mindre øvingsrom Tegne / malersal Restaurant / kantine

Takene - tatt ut av sammenheng - inspirert av Kragerø

Takene - “tatt ut av sammenheng” - inspirert av Kragerø

Romprogram vs. tid / brukere -årlig

Janu mber ar Båt byggeri Museum Båtkran Galleri Kontorer Storsal Liten sal Øverom stu ne/male di g Te Restaurant o

Uregelmessighet og variasjon i planen - inspirert av Kragerø

Publikum generelt Barn og unge Eldre Ansatte

Fe

br

ua

r

Mars

Okto

ber

No

ve

mb

er

Dese

r

embe

Apri

l

Sept

st

gu

Ma

i

Au Juli

Juni

Uregelmessighet og variasjon i planen - inspirert av Kragerø

Portfolio  
Portfolio  

Min portfolio fra skoleårene på arkitektur og designhøyskolen i Oslo

Advertisement