Octogon 2021/170

Page 26

A bivalyzongora TA N Ö S V É N Y É S B I VA LY I S TÁ L L Ó S Á N D O R FA LVA H ATÁ R Á BA N

Építészet: PAR ADIGMA ARIADNÉ | Szerző: MARTINKÓ JÓZSEF Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

108


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.