Page 1

‫صفحه ‪1‬‬

‫نشریه کمیته کردسـتان حزب کمـونیست کارگری‪ -‬حکمتیست‬ ‫حمایت سراسری از کارگران ذوب آهن‬ ‫کردستان یک چالش طبقاتی است‬ ‫آزاد زمانی‬ ‫اعتراضات و تجمعات کارگران ذوب آهن کردستان‬ ‫برای تامین مطالباتشان ادامه دارد‪ .‬کارگران‬ ‫خواستار برگشتن به سر کارو پرداخت حقوق و‬ ‫مزایای بیش از شش ماه خویش هستند‪ .‬کارفرمای‬ ‫کارخانه ذوب آهن به بهانه ورشکستگی کارخانه‬ ‫در تیرماه سال جاری ‪ 252‬نفر از کارگران را اخراج‬ ‫کرد‪ .‬عالوه برآن حقوق و مزایای کارگران از خرداد‬ ‫ماه به بعد پرداخت نشده است‪ .‬کارگران کارخانه‬ ‫ذوب آهن در واکنش به اقدامات کارفرما و برای‬ ‫کسب مطالباتشان ابتدا درمقابل کارخانه‪ ،‬سپس در‬ ‫جلو اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫کردستان‪ ،‬فرمانداری شهرستان قروه‪ ،‬دفتر رهبری‬ ‫جمهوری اسالمی و مجلس شورای اسالمی در‬ ‫تهران اعتراضات و تحصن های وسیعی را برپا‬ ‫کردند‪ .‬نماینده های کارگران معترض در این‬ ‫اعتراضات با مقامات و مسئوالن ارگانهای دولتی‬ ‫مذاکره کردند و خواستار تامین مطالباتشان شدند‪.‬‬ ‫در ادامه این تجمعات متحدانه‪ ،‬مقامات رژیم‬ ‫اسالمی سرمایه داران ناچار شدند با کارگران به‬ ‫توافق برسند‪ .‬مقامات رژیم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی برای پایان دادن به اعتراض در مقابل‬ ‫مجلس شورای اسالمی بطور مکتوب به کارگران‬ ‫قول دادند که مطالبات آنها را پیگیری میکنند‪.‬‬ ‫اما کارفرما و مقامات محلی تا اکنون زیر بار‬ ‫تعهدات نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وعده‬ ‫های آنها نرفته اند‪ .‬کارگران هنوز به سرکارهایشان‬ ‫باز نگشته اند و حقوق و مزایای آنان بطور کامل‬ ‫پرداخت نشده است‪ .‬دراین رابطه کارگران دست‬ ‫از اعتراض و تحصن خود برنداشته اند و بر ادامه‬ ‫تجمعات خود تا دستیابی به مطالباتشان پافشاری‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫روز یکشنبه گذشته بیش از ‪ 150‬نفر از کارگران‬ ‫دوباره در مقابل اداره کل تعاون استان کردستان‬ ‫تجمع کردند‪ .‬مدیرکل اداره کل تعاون تحت فشار‬ ‫کارگران ناچار شد که بر برحق بودن اعتراض‬ ‫کارگران ذوب آهن تاکید کند و اعالم کرد‬ ‫که مطابق قانون باید حقوق ومزایای کارگری‬ ‫پرداخت شود‪ .‬عالوه بر آن هیئت حل اختالف‬

‫‪2‬‬

‫‪ 18‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬

‫شماره ‪122‬‬

‫پیرامون مشکالت و مصائب زندگی مردم در ایران‬ ‫مصاحبه اکتبر با عبداله دارابی‬ ‫اکتب ر‪ :‬ارزیابی شما از عملکرد دولت روحانی درمورد مسئله بیکاری و گ رانی سرسام‬ ‫آوردر جامعه چیست ؟‬ ‫عبداله دارابی‪ :‬بر خالف تبلیغات پوچ و دروغین خیل جیره خ واران حال و گذشته‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬بررسی کارنامه دولت در نظام حاکم بر ای ران چه گذشته و چه‬ ‫حال‪ ،‬مشمول زمان نبوده و سن و سنوات معیار درستی ب رای سنجش و اندازه گیری‬ ‫عملکرد هیچ رئیس جمهوری در ای ران بحساب نیامده است‪ .‬کارگر و مردم زحمتکش‬ ‫ای ران سی و چهار سال زندگی سخت و دشوار تحت حاکمیت جمهوری اسالمی را‬ ‫اولین پیش درآمد «دولت روحانی» تعرض به حقوق‬ ‫زنان است‬

‫‪2‬‬

‫لیال حسام شریعتی‬ ‫برگزاری مضحکه انتخابات رژیم اسالمی و»انتخاب» حسن روحانی و کارکرد دولت‬ ‫جدیدش در زمینه‌های گوناگون مورد بحث وجدل است‪ .‬هر طیف و گروهی چه‬ ‫از احزاب و سازمان‌ها و چه منفردین سیاسی و تحلیلگ ران این عرصه‪ ،‬هر کدام به‬ ‫شکل خاص ی‌ به قضیه نگاه میکنند‪ .‬یک ی‌ از مهمت رین حوزه‌ها بحث مسئله زنان در‬ ‫رژیم اسالمی است‪ .‬زن ستیزی درصدر امورات دولت مردان جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫مسائل زنان‪ ،‬حجاب‪ ،‬نگرش حکومت به زن‪ ،‬رفتارهای خشونت آمیز در دوره های‬

‫‪4‬‬

‫كنگره ملى كرد جاى دخالتگرى كمونيستها نيست‬ ‫همایون گدازگر‬ ‫اف رادى ( عمدتا از طرف كومه له ) ‪ ،‬اين روزها در ياد داشتهايي‪ ،‬شركت جمهورى‬ ‫اسالمى و انحصار طلبى بعضى از ج ريانات شركت كننده را خطرى در سر راه‬ ‫موفقيت كنگره ملى كرد نام برده و نسبت به آن هشدارداده اند‪ .‬نوشته اند اين‬ ‫مسئله با» اهداف و فلسفه وجودى « كنگره در تضاد است ‪ .‬اما از زاويه منافع جنبش‬ ‫واقعى آزادى از هر نوع ستم و ناب رابرى ‪ ،‬بخصوص در ش رايط كنونى تحوالت‬

‫‪5‬‬

‫گزیده ای از اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در‬ ‫کردستان ‪ -‬شماره ‪59‬‬ ‫اسماعیل ویسی‬

‫‪6‬‬


‫صفحه ‪2‬‬

‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫حمایت سراسری از کارگران ذوب آهن کردستان یک چالش‬ ‫طبقاتی است‬ ‫آزاد زمانی‬ ‫اداره کار شهرستان قروه حکم ابقا به کار را‬ ‫برای کارگران تشخیص داده است‪ .‬اما علیراغم‬ ‫این وعده هاهنوزمطالبات کارگران مبنی بر‬ ‫برگشتن به محل کارخانه و پرداخت حقوقشان‬ ‫تامین نشده است‪ .‬کارگران اعالم کرده اند که‬ ‫درصورت تداوم این وضعیت روزهای آینده‬ ‫اعترضات خود را گسترش می دهند‪.‬‬ ‫چه باید کرد ؟ چگونه میتوان اعتراضات را‬ ‫گسترش داد و مطالبات را به کارفرما و دولت‬ ‫سرمایه داران تحمیل کرد؟ راهکارهای عملی‬ ‫کدامند؟‬ ‫همانطوری که کارگران ونماینده گانشان به‬ ‫کارفرما و مقامات دولتی اعالم کرده اند که تا‬ ‫بدست آوردن حقشان به اعتراض خود ادامه‬ ‫می دهند‪ ،‬اکنون مهم ترین عامل فشار تداوم‬ ‫اعتراضات و تحصن دسته جمعی کارگران‬ ‫در مقابل نهادهای دولتی است‪ .‬برای گسترش‬ ‫اعترضات موثر باید بر اساس ضرورت ها و‬ ‫تواناییهای موجود تدابیر الزم را در دستور‬ ‫کاروفعالیت گذاشت‪ .‬تدابیری که می تواند‬ ‫روحیه کارگران را باال ببرد‪ .‬حمایت های‬ ‫کارگری و عمومی را برای تقویت اعتراض‬ ‫کارگران جلب نماید و افکارعمومی را علیه‬ ‫کارفرما و دولت سرمایه داران مهیا کند‪ .‬استفاده‬

‫از تجربه های اعتراضی مطالباتی کارگران در‬ ‫بخش های دیگر می تواند دراین زمینه کارساز‬ ‫باشد‪ .‬درحال حاضر فعاالن کارگری و کارگران‬ ‫ذوب آهن کردستان میتوانندموارد ذیل را برای‬ ‫تقویت مبارزه اجتماعی خویش در دستور کار‬ ‫وفعالیت شان بگذارند‪:‬‬ ‫‪.1‬دیدار مرتب کارگران باهم و برپایی مجامع‬ ‫عمومی برای کارگران ذوب آهن کردستان‬ ‫‪.2‬طرح بحث و گفتگو بر سر نقاط ضعف و‬ ‫قوت و بررسی نتایج اعتراضات و تالشها تا‬ ‫این مرحله از اعتراضات‬ ‫‪.3‬مشورت دسته جمعی و دخالت مستقیم همه‬ ‫کارگران در بحث ها و تصمیم گیری بر سر‬ ‫چگونگی روند اعتراضات و تجمعات و مقابله‬ ‫با مشکالت و موانع احتمالی‬ ‫‪.4‬تعیین نماینده ها و ایجاد کمیته های ویژه‬ ‫برای رتق و فتق امورات الزم دراین دوره از‬ ‫زندگی وفعالیت اعتراضی کارگران‬ ‫‪.5‬سازماندهی گردشهای تفریحی و گردهمایی‬ ‫با خانواده ها در تفریح گاههای عمومی برای‬ ‫تقویت روحیه اجتماعی در میان کارگران و‬ ‫خانواده هایشان‬ ‫‪ .6‬ایجاد صندوق کارگری و جمع آوری کمک‬ ‫مالی برای مرتفع کردن مشکالت کارگران‬

‫پیرامون مشکالت و مصائب زندگی مردم در ایران‬ ‫مصاحبه اکتبر با عبداله دارابی‬ ‫با پوست و گوشت خود لمس و احساس کرده‬ ‫و آن را در ذهن و خاطره خود به ثبت رسانده اند‪.‬‬ ‫با توجه به آن‪ ،‬التماس دوره انتخابات اصالح‬ ‫طلبان و طرفداران روحانی و جمهوری اسالمی‬ ‫بار دیگر نشان داد که «اعتدال و اصالح طلبی»‬ ‫در ای ران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی‬ ‫پوچ و بی معنی است و اج رای آن با هیچ‬ ‫جنایتکاری نه روحانی و نه کسان دیگ رامکانپذیر‬ ‫نیست‪ .‬ارزش مصرف «انتخابات» در ای ران صرفا‬ ‫در خدمت نجات مقطعی نظام از بح ران سیاسی‬ ‫و اقتصادی حاکم بر جامعه است و غیر از آن‬ ‫از هیچ قابلیت دیگری برخوردار نیست‪ .‬خیل‬ ‫اصالح طلبان و جیره خ واران رژیم در دوره قبل‬

‫از انتخابات ب رای ف ریب دادن مردم بهر دری سر‬ ‫زدند و التماس کردند تا بخشی از مردم را بپای‬ ‫صندوق های بکشانند تا از آن ط ریق جنایتکار‬ ‫دیگری را به عنوان حالل مشکالت بیشمار‬ ‫جامعه به کرسی رئیس جمهوری بنشانند‪ .‬اآلن‬ ‫همین جیره خ واران بر خالف دوره قبل مردم‬ ‫را پند و اندرز میدهند تا دندان رو جگر بگذارند‬ ‫سختی و م رارت زندگی را تحمل کنند و با‬ ‫ریاضت کشی اقتصادی حفظ و بقای نظام را‬ ‫تداوم ببخشند‪ .‬واقعیات سه دهه اخیر نشان‬ ‫میدهد که ایجاد «اعتدال و اصالح» در نظام‬ ‫جمهوری اسالمی کار امثال روحانی نیست و‬ ‫توصیف «فرشته نجات و حالل مشکالت» در‬

‫‪.7‬ارتباط با فعاالن کارگری در بخشهای صنعتی‬ ‫و خدماتی دیگر و شرکت دادن آنها در مجامع‬ ‫عمومی و مشورتی کارگران ذوب آهن‬ ‫‪.8‬فراخوان به مردم و کارگران بخش های دیگر‬ ‫صنعتی و خدماتی برای حمایت از اعتراضات‬ ‫کارگران ذوب آهن کردستان‬ ‫‪.9‬شرکت دادن خانواده ها و شهروندان دیگر در‬ ‫تجمعات آتی مقابل نهادهای دولتی‬ ‫‪.10‬دعوت نمایندگانی از کارگران کارخانه ها‬ ‫‪ ،‬کارگاهها و شهرک های صنعتی و خدماتی‬ ‫به مجامع عمومی و شرکت آنها در فعالیتهای‬ ‫مطالباتی اعتراضی به منظور تقویت صفوف‬ ‫اجتماعی طبقاتی کارگران‬ ‫‪.11‬فراخوان مستقیم خطاب به کارگران سراسر‬ ‫کشور برای حمایت از تجمع‪ ،‬اعتصاب و‬ ‫اعتراض کارگران ذوب آهن کردستان‬ ‫اینها ودهها موارد دیگر از تجارب مبارزاتی‬ ‫اجتماعی کارگران را می توان برای تقویت‬ ‫صفوف اعتراضی کارگران ذوب آهن کردستان‬ ‫تا رسیدن به خواستهایشان بکار گرفت‪ .‬کارگران‬ ‫کمونیست و رهبران اجتماعی باید دراین مقطع‬ ‫بطوراگاهانه ایفای نقش کنند‪ .‬ابتکارات و‬ ‫نوآوریهای خویش را برای پیشبرد اعتراضات‬ ‫موثر کارگران ذوب آهن کردستان بکار گیرند‬ ‫و فعاالن کارگری ذوب آهن را دراین جهت‬ ‫تقویت نمایند‪.‬‬ ‫آزاد زمانی‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪1392‬‬ ‫مورد روحانی زیاد از حد مضحک و گشاد تر‬ ‫از قبا ای است که به قامت اش دوخته شده‬ ‫است‪ .‬کاربرد رؤسای جمهوری در ای ران فقط در‬ ‫خدمت حفظ و بقای نظام جمهوری اسالمی‬ ‫است که هر چهار سال یکبار ب رای خ ریدن‬ ‫طول عمر ب رای جمهوری اسالمی به نمایش‬ ‫گذاشته میشود‪ .‬اکنون با گذشت چند ماه از‬ ‫مضحکه»انتخابات» و سرکار آمدن روحانی‪،‬‬ ‫زندگی سخت و پر م رارت کارگ ران و مردم تهی‬ ‫دست جامعه بروال سابق ج ریان دارد و اختناق‬ ‫و گ رانی و تورم سر سام آور کماکان یک فاکتور‬ ‫واقعی وغیر قابل انکاردر جامعه است‪ .‬امروز که‬ ‫واقعیت جناحهای رژیم عیان شده و اختالفات‬ ‫بین آنها را بیش از پیش آشکار کرده هیوالی‬ ‫بیکاری‪ ،‬تورم وگ رانی بیش از همیشه زندگی‬ ‫مردم را تحت تاثیر گذاشته و بیش از پیش و‬ ‫روشنتر از همیشه نشان میدهد که هیچکدام‬

‫آزادی‪ ،‬برابری‪ ،‬حکومت کارگری!‬


‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫از این جناحها در قید حل این معضالت و‬ ‫مصایب در زندگی کارگر و زحمتکش جامعه‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫اکتب ر‪ :‬هدف رژیم از این وعده و وعید دادن ها‬ ‫تحت عنوان بهبود اوضاع چیست؟‬ ‫عبداله دارابی‪ :‬سردواندن و ف ریب دادن مردم‬ ‫یکی از خصایص و ویژگی هر نظام سرمایه‬ ‫داریست و بصورت وسیله ایی ب رای رسیدن به‬ ‫خ واست های معین سرمایه داری علیه طبقه‬ ‫کارگر و مردم آزادیخ واه بکار گرفته میشود‪.‬‬ ‫ولی با وجود آن کاربرد این خصایص و ویژگی‬ ‫در نظام جمهوری اسالمی بم راتب حجیم تر‬ ‫و بزگتر است و همواره در ابعادِ عظیمتری‬ ‫علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخ واه ای ران آن را‬ ‫بکار گرفته است‪ .‬رژیم جمهوری اسالمی ب رای‬ ‫دستیابی به اهداف معین خود بی وقفه از ح ربه‬ ‫ف ریب و تحمیق نهایت استفاده را نموده و به‬ ‫م وازات ح ربه اختناق آن را بکار گرفته و مورد بهره‬ ‫وری ق رار داده است‪ .‬هدف از وعده و وعید‬ ‫های دروغین رژیم ف ریب دادن مردم است و به‬ ‫کمک آن توانسته جامعه تشنه آزادی را هر‬ ‫چند موقت تسکین دهد و با تکیه بر آن طو ِل‬ ‫عمر نظام را افزایش دهد‪ .‬پروژه «انتخاب» در‬ ‫جمهوری اسالمی این رسالت و وظیفه ف ریب‬ ‫دادن جامعه را در خود دارد و هر چند سال‬ ‫یکبار آن را بنمایش میگذارد‪ .‬در انتخابات رئیس‬ ‫جمهور اسالمی امسال‪ ،‬انجام این وظیفه به‬ ‫حسن روحانی محول گردید تا با شیوه و شگرد‬ ‫های خاص خود این رژیم بح ران زده و منفور‬ ‫را بصورت موقت از گزند مردم تشنه آزادی و‬ ‫ب رابری دور نگهدارد‪ .‬روحانی در این ش رایط‬ ‫دشوار توانست این وظیفه خطیر را به انجام‬ ‫برساند‪ .‬با توجه به آن ادامه ریاست جمهوری‬ ‫روحانی بر همین منوال ادامه خ واهد یافت و هر‬ ‫چه در توان داشته باشد در راه حفظ و بقای نظام‬ ‫جمهوری اسالمی بکار خ واهد گرفت و در این‬ ‫زمینه ذره ای دریغ نخ واهد کرد‪ .‬وعده و وعید‬ ‫های روحانی به مردم ای ران از همینجا به پایان‬ ‫میرسد‪ .‬توقع بهبود اوضاع جامعه از روحانی‪،‬‬ ‫تنها توهم و خیال پردازی است و نباید نسبت‬ ‫به آن ذره ای تردید کرد‪.‬‬ ‫اکتب ر‪ :‬بنظر شما وخامت ش رایط اجتماعی‪ ،‬فقر‪،‬‬ ‫گ رانی و بیکاری ناشی از ناتوانی سیستم سرمایه‬ ‫داری است؟ یا سیاست و شیوه مدی ریت اینها‬ ‫علت این وضع نا بسامان اقتصادی و اجتماعی‬ ‫است؟‬ ‫عبداله داراب ��ی‪ :‬هر دو بخش این سئ وال در‬ ‫وخامت ش رایط اقتصادی و ایجاد گ رانی و‬

‫بیکاری در جامعه تأثیرگذار هستند‪ .‬ولی در‬ ‫ای ران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی‪ ،‬سیاست‬ ‫ناظر بر اقتصاد جامعه عامل اصلی و پایه دار‬ ‫تری است که از بدو سر کار آمدن رژیم اسالمی‬ ‫تا کنون بر سیستم اقتصادی ای ران حکم می‬ ‫راند و ش رایط کاری و زندگی طبقه کارگر و‬ ‫کارکنان مزد بگیر را تحت تأثیر خود ق رار داده‬ ‫است‪ .‬بر جسته کردن ح ربه مدی ریت در اقتصاد‬ ‫ای ران‪ ،‬عمدتا کاربرد سیاسی دارد و در مخالفت‬ ‫های جناحی آن را علیه احمدی نژاد بر جسته‬ ‫میکنند‪ .‬ما بار ها گفته ایم و باز خ واهیم گفت‬ ‫که جمهوری اسالمی ای ران نه تنها قابل اصالح‬ ‫و تغییر نیست‪ ،‬بلکه موجودیت خودِ نظام مانع‬ ‫اصلی و جدی سر راه تغییر است‪ .‬قهر و‬ ‫خشونت ع ریان و روزمره توسط نیروهای مسلح‬ ‫رژیم‪ ،‬ساختار فرهنگی حاکم بر جامعه و مغز‬ ‫شویی در سیستم آموزشی‪ ،‬فشار اقتصادی بی‬ ‫وقفه بر طبقه کارگر و مردم مزدبگیر‪ ،‬ارتجاعی‬ ‫بودن نظام حاکم بر جامعه و ده ها نمونه مشابه‬ ‫آن و‪.......‬م وانع جدی و اصلی سر راه توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬جامعه آزاد و سعادت و خوشبختی‬ ‫مردم ای ران است‪ .‬جمهوری اسالمی‪ ،‬ای ران را‬ ‫بصورت یک جامعه بسته و غیر قابل دسترس‬ ‫مردم جهان ق رار داده و از این ط ریق هر نوع‬ ‫شکوفایی زندگی دنیای امروز را از شهروندان‬ ‫جامعه منع کرده است‪ .‬در جامعه امروز ای ران‪،‬‬ ‫عقب ماندگی اقتصادی‪ ،‬فقر و بی حقوقی و‬ ‫اسارت و انقیاد سیاسی مردم در آن بیداد میکند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ای ران‪ ،‬مانع اصلی مردم در‬ ‫س رنوشت اجتماعی و اقتصادی جامعه است‪ .‬با‬ ‫توجه به آن‪ ،‬م وانع اصلی وخامت ش رایط گ رانی‬ ‫و بیکاری موجود در ای ران‪ ،‬خودِ نظام جمهوری‬ ‫اسالمی است‪ .‬که باید آن را از سر راه بر داشت‬ ‫و در غیاب ان ایجاد یک دنیای بهتر را به بخودِ‬ ‫مردم انقالبی جامعه سپرد‪.‬‬ ‫اکتب ر‪ :‬با توجه به صحبتهای شما‪ ،‬مردم ب رای‬ ‫بهبود وضعیت معیشت شان چه میتوانند بکنند؟‬ ‫عبداله دارابی‪ :‬تاریخ بش ریت نشان داده که انسان‬ ‫از بدو پیدایش خود تا کنون‪ ،‬همواره ب رای ادامه‬ ‫بقا و بهتر زیسستن در تکاپو بوده و ب رای‬ ‫دستیابی به یک زندگی مرفه و شایسته انسان با‬ ‫تحمل سختی و زحمات ف راوان دست و پنجه‬ ‫نرم کرده و ب رای رسیدن به آن همواره مبارزه‬ ‫کرده است‪ .‬در طول تاریخ روند مبارزاتی انسان‬ ‫ب رای بهتر زیستن بی وقفه در ج ریان بوده و تا‬ ‫کنون هیچ حکومت استبدادی نتوانسته آن را از‬ ‫حرکت باز دارد‪ .‬این روند‪ ،‬بر خ واسته از ذات‬ ‫و هستیِ بشر است و بدون آن زندگی کردن و‬

‫زنده باد سوسیالیسم !‬

‫صفحه ‪3‬‬ ‫بهتر زیستن بی معنا خ واهد بود‪.‬‬ ‫در وضعیت کنونی ای ران‪ ،‬اختناق سیاسی و فشار‬ ‫اقتصادی بر طبقه کارگر و مزدبگی ران جامعه‬ ‫بیداد می کند‪ .‬ایستادگی در ب رابر بیکار سازی‬ ‫وسیع کارگ ران‪ ،‬گ رانی و تورم سر سام آور و‬ ‫اختناق حاکم بر جامعه‪ ،‬از جمله خ واستهایی‬ ‫است که باید بصورت علنی در مقابل آن ایستاد‬ ‫ب رای دستیابی به آن کردن مبارزه کرد و از این‬ ‫ط ریق راه را ب رای یک بهبود نسبی ف راهم نمود‪.‬‬ ‫بدون تالش و مبارزه ب رای تغییر وضع معیشتی‬ ‫موجود کارگ ران و تهی دستان‪ ،‬تغییر تناسب ق وا‬ ‫به نفع طبقه کارگر و مردم آزادیخ واه ای ران ف راهم‬ ‫نخ واهد شد‪ .‬مبارزه ب رای متحقق خ واستهای‬ ‫اقتصادی و تغییر دادن فضای اختناق حاکم‬ ‫بر جامعه‪ ،‬از جمله خ واستهایی است که باید‬ ‫طبقه کارگر در ش رایط امروز رو آن فوکوس‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫عبداله دارابی‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪201‬‬ ‫از برنامه یک دنیای بهتر‬ ‫جامعه کمونيستي يک آرزو و يک مدينه‬ ‫فاضله خيالي نيست‪ .‬تمام ش رايط پيدايش‬ ‫چنين نظامي‪ ،‬در دل همين جهان موجود‬ ‫سرمايه داري في الحال ف راهم شده اند‪ .‬توان‬ ‫علمي‪ ،‬تکنولوژيکي و توليدي انسان امروز‬ ‫چنان ابعاد عظيمي پيدا کرده است که پي‬ ‫ريختن جامعه اي معطوف به رفع نيازها و‬ ‫تامين آسايش همگان کامال مقدور است‪.‬‬ ‫انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه‬ ‫هاي اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و‬ ‫روش هاي ارتباطاتي و اطالعاتي سمعي و‬ ‫بصري‪ ،‬سازمان دادن يک جامعه جهاني و‬ ‫شرکت همگاني در ط راحي و ب رنامه ريزي و‬ ‫اج راي امور گوناگون جامعه را پيش از پيش‬ ‫ميسر ساخته است‪ .‬بخش عظيمي از اين‬ ‫توان توليدي هم اکنون يا به اشکال مختلف‬ ‫به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف‬ ‫ممانعت از بکار بستن اين امکانات در‬ ‫خدمت رفع نيازهاي بشر ميشود‪ .‬اما عليرغم‬ ‫همه عظمت امکانات مادي جامعه‪ ،‬پشتوانه‬ ‫اساسي جامعه کمونيستي را نيروي خالقه و‬ ‫زنده ميلياردها انساني تشکيل ميدهند که از‬ ‫اسارت طبقاتي‪ ،‬از بردگي مزدي‪ ،‬از اسارت‬ ‫معنوي و از خود بيگانگي و از حقارتي‬ ‫که نظام موجود به آنها تحميل ميکند رها‬ ‫ميشوند‪ .‬انسان آزاد‪ ،‬ضامن تحقق جامعه‬ ‫کمونيستي است‪.‬‬


‫صفحه ‪4‬‬

‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫اولین پیش درآمد «دولت روحانی» تعرض به حقوق زنان است‬ ‫لیال حسام شریعتی‬ ‫گوناگون همیشه جای بحث وجدل اپوزسیون‬ ‫رژیم اسالمی از یک طرف و ج ریانات طرفدار‬ ‫یکی از جناحهای داخل حکومت بوده است ‪.‬‬ ‫آمدن روحانی بار دیگر در میان برخی عناصر و‬ ‫ج ریانات سیاسی باعث توهم شد و غده بزاقی‬ ‫آنها را نسبت به نیمچه اصالحاتی در مورد‬ ‫مسایل زنان تح ریک کرد البته این را می توان به‬ ‫حساب شرطی شدن به دادن داده های بد و بدتر‬ ‫رژیم ب رای این ج ریانات گذاشت‪ ،‬که هر چند‬ ‫گاهی در ب رابر گزینه پوچ‪ ،‬آب به لب و لوچه‬ ‫شان می افتد و ب رای دوره ای در بستر آزمایش‬ ‫گیچ و هاچ واج در وصف یک عنصر از س ران‬ ‫رژیم مدیجه س رایی می کنند‪.‬‬ ‫توهم به روحانی باعث شد که عده ای تصور‬ ‫کنند که تح ولی در رفتار دولت به مسایل جامعه‬ ‫ی فضای بازسیاسی‬ ‫بوجود می آید‪ ،‬یا به ق ول ‌‬ ‫واجتماعی بیشترف راهم می شود این تصور‬

‫درمورد مسایل زنان بزودی به یاس و س راب‬ ‫تبدیل شد‪ .‬زنان نوازنده ناقوس مرگ جمهوری‬ ‫اسالمی هستند‪ .‬حجاب ب رای این رژیم کفن‬ ‫تخته کردن نظام است‪ .‬ازاین نظر‪ ،‬هر دولتی‬ ‫که سرکار میاید تنها وعده میدهد وبعدش ب رای‬ ‫سرکوب زنان بی حجاب شمشیر می بندند‪.‬‬ ‫برخورد‌های اخیر نیروهای امنیتی در ته ران و‬ ‫دیگر شهرستان‌ها با زنان و به قول خودشان ( بد‬ ‫حجابان ) نشان داد که همه الیه‌های قدرت‪ ،‬از‬ ‫اصولگ رایان تا اصالح طلبان ‪ ،‬از محافظه کاران‬ ‫تا حوزه علمیه قم‪ ،‬همگ ی‌ در این رابطه با هم‬ ‫همفکر و هم دیدگاه هستند‪ .‬مقام‌های جمهوری‬ ‫اسالمی که پیشتر از عنوان «بد حجابی» ب رای‬ ‫توصیف نوع پوششی که مورد انتقادشان بود‬ ‫استفاده م ی‌کردند‪ ،‬بعد از روی کار آمدن دولت‬ ‫جدید ازعنوان (بد پوششی)ب رای آن استفاده‬ ‫م ی‌کنند‪.‬ماموران با وقاحت تمام با باال زدن دامن‬

‫زنان‪ ،‬چک میکنند که آیا آنها «ساپورت» پوشیده‬ ‫اند یا نپوشیده اند‪ .‬اینهم ارمغان روحانی و کابینه‬ ‫اش ب رای زنان‪ .‬عجب دولت معتدله ای !‬ ‫شواهد موجود نشان میدهد که انتظار از روحانی‬ ‫و امید به بهبود ش رایط زنان نه تنها صحت ندارد‬ ‫بلکه توهم به این دستگاه دینی و پوسیده است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی در این ‪ ۳‬دهه‪ ،‬بارها نشان داده‬ ‫که حقوق بشر به شکل کل ی‌ و حقوق زنان به‬ ‫شکل خاص‪ ،‬ب رایش ب ی‌ معنا است‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی در سه دهه گذشته با نقض ب ی‌پرده و‬ ‫خشن حقوق بشر‪،‬اعالمیه جهانی آن را زیر پا‬ ‫نهاده است ‪.‬عم ً‬ ‫ال و علن ًا در حوزه حقوق انسانها‬ ‫متدهای منسوخ و ارتجاعی عهد بوق مبنی‬ ‫گرفته است‪ .‬به عنوان نمونه و در مقیاسی کلی‬ ‫اگر خ واسته باشیم از نقض مفاد اعالمیه جهانی‬ ‫حقوق بشر در ای ران شبیه سازی کنیم‪ ،‬خ واهیم‬ ‫دید که سیاستهای تا کنونی این رژیم در همان‬ ‫گام اول با بند دوم قطعنامه دچار پارادکس خ واهد‬ ‫شد‪ .‬بند دوم اعالمیه میگوید‪ :‬هر کس می تواند‬ ‫بدون هیچ گونه تمایز ‪ ،‬خصوصا از حیث نژاد‬ ‫‪ ،‬رنگ ‪ ،‬جنس ‪ ،‬زبان ‪ ،‬مذهب ‪ ،‬عقیده سیاسی‬ ‫یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ‪ ،‬وضع‬ ‫اجتماعی ‪ ،‬ثروت ‪ ،‬والدت یا هر موقعیت دیگر ‪،‬‬ ‫از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعالمیه‬ ‫حاضر ذکر شده است بهره مند گردد‪ .‬به عالوه‬ ‫هیچ تبعیضی به عمل نخ واهد آمد که مبتنی بر‬ ‫وضع سیاسی ‪ ،‬اداری و قضایی یا بین المللی‬ ‫کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق‬ ‫دارد‪ .‬مرور کارنامه فوق الذکر در‪ ۳۴‬سال اخیر با‬ ‫هیچکدام از فاکتورهای آمده در همین بند دو‪،‬‬ ‫خ وانایی نداشته و مشخص ًا در تضاد و ضدیت‬ ‫کلی با آنها ورق میخورد‪ .‬نباید ف راموش کرد که‬ ‫آمدن روحانی تغییری در ش رایط کنون ی‌ جمهوری‬ ‫اسالمی به وجود نیاورده است‪.‬‬ ‫شکست همه¬ جانبه ایدئولوژی اسالمی در‬ ‫ای ران و به تمسخر گرفته شدن بنیادهای فکری‬ ‫این رژیم میان عموم ای رانی¬ها و خصوص ًا میان‬ ‫ج وانانی که اکث را ً در دوران حکومتگری این رژیم‬ ‫پا به عرصه¬ی زندگی نهاده¬اند‪،‬پایه¬های‬ ‫نفوذ سیاسی و ایدئولوژیکی آن را سست¬تر و‬ ‫آن خرده مقب ولیتی را هم که دیرزمانی با خرج‬ ‫کردن از کیسه احساسات مذهبی جامعه ای رانی‬ ‫با حیله و نی رنگ به کف آورده بود‪ ،‬هر روز که‬ ‫جلوتر میرویم کم¬رنگتر میکند‪ .‬لذا جمهوری‬

‫اسالمی ب رای بقای خود بیش از پیش به سوی‬ ‫ماج راج وییهای خط رناک و با هزینه از جان و‬ ‫مال مردم‪ ،‬سوق پیدا میکند‪ .‬در این میان زنان‬ ‫نباید جایگاه خود و سابقه مبارزاتی شان را‬ ‫ف راموش کنند‪.‬‬ ‫جنبش آزادیخ واهی و ب رابری طلبی زنان در‬ ‫این مقطع جنبشی است که عالوه بر اص رار‬ ‫بر خ واستها و مطالبات رادیکال تاکنونی‬ ‫مصاف ها و چالش های مهمی را در پیش‬ ‫دارد‪ .‬یکی از این چالش ها کنار زدن توهمات‬ ‫و اختشاش در صفوف مبارزات اجتماعی زنان‬ ‫ب رای کسب آزادی و ب رابری است که با رنگ و‬ ‫لعاب رفرمیستی و مماشات با جناحهای داخل‬ ‫حکومت هر چند گاهی خود نمایی میکند و‬ ‫مسیر رادیکال مبارزه اجتماعی زنان آزادیخ واه و‬ ‫ب رابری طلب را به نا کجا آباد می برد و در تعامل‬ ‫با گ رایشات ارتجاعی ق رار میدهد‪.‬‬ ‫طی هیچ زمانی به قدمت ‪ 34‬سال گذشته‪،‬‬ ‫جنایات و تبعیضهای تحمیل شده بر زنان ای ران‬ ‫به اندازه یکی دو سال اخیر انعکاس جهانی‬ ‫نیافته است‪ .‬لغو حکم اعدام افسانه نوروزی و‬ ‫آزادی وی از زندان‪ ،‬اعت راضات گسترده به اعدام‬ ‫عاطفه¬ی ‪۱۶‬ساله ‪ ،‬اعت راض به حکم اعدام لیال‬ ‫مافی‪ ،‬اعت راض به برخورد غیر انسانی رژیم به‬ ‫مسئله¬ی ژیال و بختیار در کردستان‪ ،‬مسئله‬ ‫کبری رحمانپور و دهها پرونده دیگر که در اکثر‬ ‫م وارد با عقب نشینی ارتجاع اسالمی هم راه‬ ‫بوده است‪ ،‬تبلور زنده¬ی جنبش تازه زنان در‬ ‫مقطع اخیر است که با ظرفیت گسترده خود‬ ‫و بهره بردن از انعکاس و بازتاب جهانی‪-‬اش‪،‬‬ ‫از بازوهای نیرومند جنبشهای سیاسی اجتماعی‬

‫دوره معاصر تلقی می¬گردد‪ .‬نه روحانی و نه‬ ‫هیچکدام دیگر از اوباشان رژیم اسالمی نمی‬ ‫توانند ب رای زنان کوچکت رین روزنه ای از امید را‬ ‫به ارمغان بیاورند‪.‬‬

‫رهایی زن معیار آزادی جامعه است‬


‫صفحه ‪5‬‬

‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫كنگره ملى كرد جاى دخالتگرى كمونيستها نيست‬ ‫همایون گدازگر‬ ‫منطقه اى ‪ ،‬چيزى كه هشداردهنده است ‪ ،‬نه اين‬ ‫اي رادات سطحى‪ ،‬بلكه خود» اهداف و فلسفه‬ ‫وجودى» كنگره ملى كرد است ‪ .‬ناسي وناليسم‬ ‫كرد و احزاب آن تاريخا ب راى بدست آوردن گوشه‬ ‫اى از قدرت به مقابله با دولت مركزى پرداخته‬ ‫اند ‪ .‬وسنت ها وروش مبارزاتيشان در خدمت‬ ‫اين است راتژى بوده وربطى به حل واقعى مسئله‬ ‫كرد يعنى از بين بردن ستمگرى ملى نداشته‬ ‫است ‪ .‬بهمين دليل يكى از سنت هاى دي رينه‬ ‫احزاب ناسي وناليست كرد سازش و ساخت وپا‬ ‫خت از باالى سر جامعه با دولت مركزى و‬ ‫گرفتن خرده امتياز اتى بوده است ‪ .‬اين احزاب‬ ‫در اين مسير نه تنها چيزى بدست نياورده اند ‪،‬‬ ‫بلكه از نظر سياسى ومادى هم متضرر شده اند‬ ‫‪ .‬سنت ديگرى كه در واقع احزاب ناسي وناليست‬ ‫كرد ‪ ،‬با توجه به است راتژى واهدافشان با آن‬ ‫بيگانه بوده اند ‪ ،‬سازماندهى توده اى مردم و‬ ‫تكيه دادن به جامعه بوده است ‪ .‬بهمين دليل‬ ‫است گرچه در م وارد زيادى به دالئل مختلف‬ ‫تاريخى مناطقى از كردستان از زير سيطره رژيم‬ ‫هاى مركزى بيرون آمده و آزاد بوده اند ‪ ،‬اين‬ ‫احزاب چه ب راى مقاومت در ب رابر دولت مركزى‬ ‫وچه به لحاظ سازمان حاكميت توده اى كارى‬ ‫نكرده اند وتاريخا با آن بيگانه اند ‪ .‬پابپاى اين‬ ‫ناتؤانى ها ‪ ،‬سنت ديگر ناسيو ناليسم كرد در‬ ‫واقع شيوه اصلى مبارزاتى آنها ‪ ،‬يعنى مبارزه‬ ‫مسلحانه ‪ ،‬در دو سه دهه اخير رو به افول‬ ‫نهاد و اين شيوه خود به خود هيچ دستاوردى‬ ‫در راستاى است رتژى ناسي وناليسم كرد نداشت و‬ ‫در واقع كارايي خود را از دست داد و شكست‬ ‫خورد‪ .‬مجموعه اين ع وامل بخصوص از اواخر‬ ‫دهه ‪ ٨٠‬احزاب ناسي وناليست كرد را در موقعيت‬ ‫ضعيفى ق رار داد ‪.‬‬ ‫در چنين ش رايطى در اثر تحوالت جهانى‬ ‫فاكتور هايي به نفع ناسي وناليستم و احزاب‬ ‫آن رقم خوردند ‪ ،‬در اثر اين تحوالت كم كم‬ ‫و در طى نزديك به دو دهه ناسي وناليسم كرد‬ ‫و احزاب در حال عقب نشينى آنها ‪ ،‬دوباره‬ ‫شانسى ب راى دخالت در اوضاع منطقه بدست‬ ‫آوردند ‪.‬اما اين دخالت نه در اثر فعاليت سياسى‬ ‫‪ ،‬نظامى واجتماعى خود آنها ‪ ،‬بلكه در اثر‬ ‫تحوالت جهانى به دامنشان افتاد وآرزويي را كه‬ ‫ساليان متمادي با جنگ و مذاكره به آن نرسيده‬ ‫بودند ‪ ،‬در اثر رقابت قدرتهاى جهانى و وتالش‬

‫آنها ب راى ايجاد نظم نوين جهانى عملى وقابل‬ ‫دسترس ديدند ‪ .‬اين مرحله با حمله آمريكا به‬ ‫ع راق و روى كارآمدن احزاب ناسي وناليست در‬ ‫كردستان ع راق كليد خورد ‪ .‬از آن موقع تاكنون‬ ‫ناسي وناليسم كرد وح �زاب آن چشم انتظار‬ ‫غرب وتحوالت منطقه اى ب راى گرفتن سهمى‬ ‫از قدرت بوده است ‪ .‬از اين كنف رانس به آن‬ ‫مجلس بدنبال كشورهاى غ ربى آمادگى خود‬ ‫را ب راى نقش در تحوالت منطقه وسهم برى‬ ‫خود دنبال مى كنند ودر اين مسير حا ض رند‬ ‫در هر سناريو و نقشه اى شركت كنند ‪ .‬اگر‬ ‫چه اين روند سالهايي در اثر مشكالت جدى‬ ‫اقتصادى بورژوازى جهانى مسكوت ماند ‪ ،‬اما‬ ‫پس ازح وادث سالهاى اخير در كشورهاى ع ربى‬ ‫و شمال آف ريقا بار ديگر به جلو صحنه رانده‬ ‫شد وبار ديگر احزاب ناسي وناليست كرد در حال‬ ‫انتظار را ‪ ،‬به دخالت طلبيد واميدهايشان را زنده‬ ‫كرد ‪ .‬كنگره اخير ملى كرد ريشه دراين روند‬ ‫وتاريخ دارد ‪ .‬تازه نه به آن سادگى دوران أوليه‬ ‫اش ‪ ،‬بلكه با پيچيدگيهايي كه مخصوص و‬ ‫محصول دوران حاضر است ‪ .‬كنگره اى كه در‬ ‫آن سرك وبگ ران مردم كرد يكى از طرفهاى معامله‬ ‫و رئيس اولين إقليم كردستان در آن ميانجى‬ ‫وواسطه سازش كه ق رار است پيام صلح وآشتى‬ ‫طرف مقابل را به آنها برساند‪ .‬در اين كنگره‬ ‫ق رار نيست دولتهاى إقليم دوم وسوم كردستان‬ ‫در تركيه وإي ران اعالم شوند ‪ .‬زي را اوال بدون‬ ‫بمب وموشك وازهم پاشيدن مناطقى ‪ ،‬چنين‬ ‫إقليم هايي پا نخ واهند گرفت ‪ ،‬وثانيا زمانى كه(‬ ‫فرض محال ) دولتهاى مركزى در اي ران وتركيه‬ ‫چنين طرح وب رنامه اى داشته باشند ‪ ،‬احتياج به‬ ‫واسطه ودالل سياسى ندارند و خود مستقيما‬ ‫با طرف هايشان وارد معامله خ واهند شد ‪ .‬از‬ ‫دستورهاى ديگر كنگره مى ماند ادعاهاى كومه‬ ‫له دال بر طرح «حق ملل در تعيين س رنوشت‬ ‫خ ويش «و يا « كم كردن از رنج ومحنت مردم‬ ‫كرد» ‪ ،‬كه اگر ج رئت طرح آن را داشته باشند‬ ‫‪ ،‬در ميان خميازه حضار و صلوات احزاب‬ ‫اسالمى ودولتهاى مهمان وبا كارت هاى سرخ به‬ ‫ه وا رفته ‪ ،‬ح واله سطل آشغال كاغذ ها خ واهد‬ ‫شد ‪ .‬طرح چنين خ واستهايي در چنين جمع‬ ‫كذايي كه بيشتر شركت كنندگانش پروه نده اى‬ ‫از ضديت با «مردم رنج ديده « را زير بغل دارند ‪،‬‬ ‫نه تنها توهم بلكه ع وامف ريبى است ‪.‬‬

‫با همه اين اح وال كنگره بدون دستاورد نخ واهد‬ ‫بود ‪ .‬پيام» صلح وآشتى» ‪ ،‬همانطور كه مسعود‬ ‫بارزانى و به رام ولدبيگى و جاللى زاده انتظار‬ ‫آن را دارند ‪ ،‬به ته ران وآنكارا و ‪ ...‬خ واهد رسيد‬ ‫‪ .‬جمهورى اسالمى آن را بعنوان ضعف وتسليم‬ ‫«ضد انقالب « قلمداد خ واهد كرد ‪ ،‬اردوغان از‬ ‫آن ب راى عقب نشاندن رقبايش در دولت استفاده‬ ‫خ واهد كرد ‪ ،‬پ ك ك آن را نشانه قدر قدرتى‬ ‫خود و ترجمه عملى نامه اوجاالن معرفى خ واهد‬ ‫كرد ‪ ،‬وباالخره مسعود بارزانى بعنوان يكى از‬ ‫مبتك رين اصلى همبستگى كرد‪ ،‬موقعيت خود‬ ‫را در مقابل رقباى درون إقليم كردستان و دولت‬ ‫بغداد محكم تر خ واهد ديد ‪ .‬در اين ميان تنها‬ ‫احزاب ناسي وناليست اي رانى دست خالى برمى‬ ‫گردند ‪ .‬واين سر نوشتى است كه ما ب راى كومه‬ ‫له آرزو نمى كنيم ‪ .‬اين كنگره جاى خالتگرى‬ ‫احزاب وج رياناتى كه خود را چپ و كمونيست‬ ‫مى دانند نيست ‪.‬‬ ‫همايون گدازگر‬ ‫‪ ٨‬سپتامبر ‪٢٠١٣‬‬

‫مردم آزادیخواه ‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫زنان و جوانان‬ ‫به حزب مدافع آزادی و برابری‪،‬‬ ‫کارگری‬ ‫کمونیست‬ ‫حزب‬ ‫حکمتیست بپیوندید‪.‬‬ ‫این حزب برای سرنگونی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫جامعه ای آزاد وبرابر‪ ،‬مرفه و شاد‬ ‫تالش میکند‪.‬‬ ‫حزب حکمتیست حزب شماست!‬ ‫اهداف و برنامه این حزب را تبلیغ‬ ‫کنید‪ .‬در عرصه های متنوع‬ ‫مبارزه سیاسی و اجتماعی حزب‬ ‫مشارکت کنید ‪ .‬حزب را به‬ ‫دوستان و آشنایان خود معرفی‬ ‫کنید و آنها را به پیوستن به حزب‬ ‫تشویق نمایید‪.‬‬

‫مرگ بر جمهوری اسالمی !‬


‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫گزیده ای از اخبار و رویدادهای کارگری و عمومی در کردستان ‪ -‬شماره ‪59‬‬ ‫اسماعیل ویسی‬ ‫اعتراض و اعتصابات کارگری‬ ‫تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس در‬ ‫مقابل اداره کل کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‬ ‫استان کردستان و صدور رای ابقا بکار از سوی‬ ‫هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه‬ ‫بر اساس گزارشات دریافتی و اخبار منتشر شده‬ ‫در رسانه های جمعی روز ‪ 10‬شهریور ماه‬ ‫‪ 1392‬بیش از یکصد نفر از کارگران کارخانه‬ ‫ذوب فلز راگرس کردستان در مقابل اداره‬ ‫کل وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی استان‬ ‫کردستان دست به تجمع اعتراصی زدند و‬ ‫خواهان صدور رای هیات تشخیص اداره کار‬ ‫شهرستان قروه در مورد شکایت خود شدند‪.‬‬ ‫این تجمع همزمان با برگزاری یک جلسه‬ ‫خبری با شرکت خبرنگاران رسانه های استانی‬ ‫در دفتر مدیر کل بود‪ .‬کارگران با مشاهده این‬ ‫وضعیت و علیرغم ممانعت از ورودشان به‬ ‫محل جلسه‪ ،‬در اقدامی اعتراضی با ورود به‬ ‫جلسه خبری مدیر کل‪ ،‬معترضانه خواهان‬ ‫صدور رای نسبت به شکایت خود در هیات‬ ‫تشخیص اداره کار شهرستان قروه شدند‪.‬‬ ‫بدنبال این وضعیت مدیر کل و مدیر روابط‬ ‫کار اداره کل وزارت کار در استان کردستان‪،‬‬ ‫طی نشستی با کارگران در حضور خبرنگاران‬ ‫به آنان وعده دادند روز سه شنبه هفته جاری‬ ‫رای بازگشت بکار ‪ ٢٣۵‬کارگر اخراجی فوالد‬ ‫زاگرس و پرداخت ‪ ۵‬ماه دستمزد معوقه آنان از‬ ‫سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬کارگران فوالد زاگرس بطور‬ ‫متحدانه و قاطعانه ای اعالم کرده اند چنانچه‬ ‫هیات تشخیص اداره کار شهرستان قروه اقدام‬ ‫به صدور رای غیر قانونی در مورد شکایت شان‬ ‫بکند دامنه اعتراضات خود را بار دیگر به تهران‬ ‫خواهند کشاند و تا رسیدن به حقوق قانونی‬ ‫خود از پای نخواهند نشست‪ .‬و ‪ ...‬در ادامه‬ ‫گزارش آمده است که؛ روز ‪ 14‬شهریور ماه‬ ‫حکم ابقا بکار این کارگران از سوی هیات‬ ‫تشخیص اداره کار شهرستان قروه صادر شد‪.‬‬ ‫و بر اساس این حکم کارفرما مکلف شده‬ ‫است تمامی معوقات کارگران فوالد زاگرس را‬ ‫پرداخت و با واریز حق بیمه آنان به حساب‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬این کارگران را در‬

‫کارهای سابق شان ابقا بکار نماید‪.‬‬ ‫این گام موفقیت آمیزی است‪ .‬این موفقیت را‬ ‫به این دوستان که در نتیجه مبارزات همبسته‬ ‫و متحدانه شان بدست آورده اند را‪ ،‬صمیمانه‬ ‫تبریک می گوئیم! اما باید همچنان متحد و‬ ‫همبسته صف و آمادگی خود را حفظ تمود‪.‬‬ ‫زیرا ممکن است هر آن کارفرمای کارخانه در‬ ‫حمایت نهادها و ارگانهای حکومت اسالمی‪،‬‬ ‫همچنانکه طی این مدت نشان داده است‬ ‫از اجرای مفاد توافق عمال شانه کند‪ .‬برای‬ ‫پیشروی و دستیلبی به مفاد توافق شده الزم‬ ‫است دیگرکارگران دیگر مراکز کاری – تولیدی‬ ‫را در شهرهای کردستان در جریان گذاشت و‬ ‫آنان را به حمایت قاطع و همبستگی طبقاتی‬ ‫فراخواند و کمک طلبید‪ .‬به مبازرات خود بعد‬ ‫سراسری در ابعاد اجتماعی بدهید‪ .‬مطالبات بر‬ ‫حق خود از جمله بیمه بیکاری را بکار فرمایان‬ ‫و دولت فبوالند‪ .‬زیرا اخراج و بیکار کردن و‬ ‫در واقع مسئله بیکار سازی چون سیاستی به‬ ‫شیوه های متفاوت هر روزه زندگی کارگران‬ ‫را تهدید می کند‪ .‬و ‪ ...‬باید مطالبه بیمه بیکاری‬ ‫مکفی را در تقابل این سیاست بیکار سازی‪،‬‬ ‫سرلوحه مطالبات قرار داد‪.‬‬ ‫دستمزدها‪،‬اخراج و بیکار سازی‬ ‫کارگران مرزی‪ ،‬بیکاری و روی آوری به‬ ‫کارهای خطر ناک در کردستان‪ :‬کارگران حمل‬ ‫کاال در مرز « کولبران « کارگرانی هستند که‬ ‫در نتیجه بیکاری وسیع در کردستان‪ ،‬ناچارا‬ ‫عیلرغم تمامی مخاطراتی که هر آن زندگی شان‬ ‫را تهدید می کند بدان روی آورده اند‪ .‬که از‬ ‫هیچگونه حق و حقوق و مزایائی بجز دستمزد‬ ‫ناچیزی که دریافت می کنند‪ ،‬نیستند‪ .‬مقصر‬ ‫اصلی حکومت اسالمی سرمایه در ایران می‬ ‫باشد که هر روز به انحاء متفاوت کارگران را از‬ ‫کار اخراج و بیکار می کند و چنین شرایطی را‬ ‫به جامعه تحمیل کرده است‪ .‬این وضعیت به‬ ‫خبرگزاری های حکومتی کشیده شده است و‬ ‫در گزارشی خبرگزاری حکومتی «ایلنا» آورده‬ ‫است که؛ هم اکنون چند هزار کارگر مرزی در‬ ‫مناطق سردشت‪ ،‬بانه‪ ،‬سقز و مریوان در حرفه‬ ‫خطرناک کولبری مشغول به کار می باشند‪.‬‬ ‫کارگران کولبر مناطق مرزی «عدم تمایل دولت‬ ‫به سرمایه گذاری‪ ،‬نبود کارخانجات و فقدان‬

‫صفحه ‪6‬‬ ‫سیاست های مشوق سرمایه گذاری در استان‬ ‫کردستان» را عامل روی آوردن آنان به حرفه‬ ‫کولبری میدانند‪ .‬گفتنی است هر سال صد ها‬ ‫نفر از کارگران کولبر جان خود را در مناطق‬ ‫مرزی کردستان از دست می دهند و این در‬ ‫حالی است که اگر امکان اشتغال و کسب درآمد‬ ‫در منطقه فراهم بود‪ ،‬نیروی کار این کارگران‬ ‫صرف تولید می شد‪.‬‬ ‫حوادث کاری‬ ‫سنندج ‪ /‬بنا بخ گزارش رسیده از سنندج‪ ،‬روز‬ ‫شنبه ‪ 9‬شهریورماه «خدامراد منبری»‪،‬اهل منطقه‬ ‫ژاورود از توابع سنندج « که در سد « ژاوه‬ ‫در مسیر سنندج‪ -‬کامیاران « به عنوان راننده‬ ‫تراکتور مشغول به کار بود‪ ،‬به دلیل سقوط از‬ ‫تراکتور متاسفانه‪ ،‬جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫مریوان ‪ /‬بنا بر خبر رسیده از مریوان‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫‪ 4‬شهریورماه در ارتفاعات مرزی داالنی واقع‬ ‫در منطقه اورامانات « فریدون کریمی از اهالی‬ ‫روستای دزلی» از توابع شهرستان سروآباد‪ ،‬که‬ ‫مشغول حمل کاال در منطقه مرزی بود‪ .‬بر اثر‬ ‫انفجار مین بجا مانده از جنگ ایران و عراق‬ ‫درآن ارتفاعات مرزی متاسفانه‪ ،‬جان خود را‬ ‫از دست داد‪.‬‬ ‫جان باختن خدامراد و فریدون را صمیمانه به‬ ‫خانواده ‪ ،‬بستگان و دوستانشات تسلیت می‬ ‫گوئیم!‬ ‫پاوه سد داریان ‪ /‬به گزارش ‪14‬شهریور ُکردپا‪،‬‬ ‫روز سیزدهم شهریورماه‪« ،1392‬حامد وهابی «‬ ‫که در سد داریان مشغول به کار بوده است‪ ،‬در‬ ‫حین کار به دلیل عدم امکانات ایمنی محیط کار‪،‬‬ ‫سقوط به داخل دستگاه سنگ شکن سقوط می‬ ‫کند و متاسفانه جان خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬جان باحتن حامد را به خانواده‪ ،‬بستگان و‬ ‫همکارانش تسلیت می کوئیم!‬ ‫سلیمانیه ‪ /‬بنا بر گزارش پخش شده در سلیمانیه‪،‬‬ ‫روز جمعه ‪ 8‬شهریور ماه ‪ 1392‬با کمال تاسف‬ ‫«امجد توریوریانی و فریدون جعفری» اهل‬ ‫روستای «توریور از توابع منطقه ژاورود سنندج‬ ‫« که در کردستان عراق مشغول کار ساختمانی‬ ‫بودند هنگام شنا کردن در آب سد دوکان غرق‬ ‫شدند و جان خود را از دست دادند‪ .‬و ‪ ...‬جان‬ ‫باختن امجد و فریدون را صمیمانه به خانواده‪،‬‬ ‫بستگان و دوستانشان تسلیت می گوئیم!‬ ‫زندان‪ ،‬شکنجه و بازداشت فعالین کارگری و‬ ‫سیاسی‪ -‬اجتماعی‬ ‫سنندج‪ /‬احضار جلیل محمدی فعال کارگری‪،‬‬ ‫به گزارش کمیته ی هماهنگی برای کمک‬ ‫به ایجاد تشکل های کارگری‪ ،‬روز دوشنبه‬

‫دنيا بدون فراخوان سوسياليسم‪ ،‬بدون اميد سوسياليسم‪ ،‬بدون «خطر»سوسياليسم‪ ،‬به چه منجالبى بدل ميشود!‬


‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫‪ 4‬شهریورماه ‪ ، 1392‬جلیل محمدی فعال‬ ‫کارگری در شعبه ی چهار دادیاری دادگستری‬ ‫سنندج برای ایراد آخرین دفاعیاتش حاضر شد‪.‬‬ ‫این فعال کارگری تنها جرم خود را دفاع از‬ ‫کارگران بیان کرد و از آزادی ایجاد تشکل های‬ ‫کارگری دفاع کرد‪ .‬الزم به ذکر است که جلیل‬ ‫محمدی در تاریخ ‪ 12‬اردیبهشت سال جاری به‬ ‫همراه « حامد محمودی نژاد» توسط مأمورین‬ ‫اداره ی اطالعات دستگیر و مدت ‪ 62‬روز در‬ ‫بازداشتگاه اداره ی اطالعات بسر برد و در آخر‬ ‫با قرار وثیقه ی ‪ 50‬میلیونی از زندان آزاد شد‪.‬‬ ‫سنندج‪ /‬دادگاهی شریف ساعد پناه ‪ .‬مضفر‬ ‫صالح نیا برگزار می شود‪ :‬به گزارش «اتحادیه‬ ‫آزاد کارگران ایران» پس از نزدیک به دو سال از‬ ‫بازداشت و برگزاری دادگاههای متعدد‪ ،‬شعبه‬ ‫اول دادگاه تجدیدنظر رژیم اسالمی در استان‬ ‫کردستان طی ابالغیه ای اعالم کرد در تاریخ‬ ‫هفتم مهرماه ‪ ،1392‬دادگاه تجدیدنظر «شریف‬ ‫ساعدپناه و مظفر صالح نیا» مجددا برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شریف ساعدپناه سالها نماینده کارگران کارخانه‬ ‫ریسندگی پرریس و از چهره های خوشنام‬ ‫کارگری در شهر سنندج می باشد‪ .‬مظفر صالح‬ ‫نیا معلم اخراجی و فعال کارگری در شهر‬ ‫سنندج‪ ،‬انسان شریفی است که به دنبال کمک‬ ‫به یک فرد خیابان خواب در سرمای شدید شهر‬ ‫سنندج و اعتراض به چنین وضعیتی بازداشت‬ ‫شد‪ .‬و ‪...‬‬ ‫بیانیه جمعی ازکارگران فصلی و کارگران‬ ‫کشاورز منطقه ی مارنج وموچش از توابع‬ ‫کامیاران در محکومیت فشار بر فعالین کارگری‬ ‫در کردستان‪:‬‬ ‫چندی پیش سیستم قضائی ایران به اتهامات‬ ‫واهی وبی اساس همیشگی وهدفمند‬ ‫وتکراری‌اش برای جمعی از فعالین کارگری‬ ‫وبخصوص اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای‬ ‫کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری حکم‌های‬ ‫ناعادالنه ی زندان صادر کرده است و سعی‬ ‫دارد فعالین کارگری را با پرونده‌سازی‌های‬ ‫جعلی و ساختگی امنیتی به احزاب خارج‬ ‫کشوری مرتبط کند تا فعالیت مستقل‬ ‫وانسانیشان را متوقف کند وهمه‌ی آنها را به‬ ‫زندان بیاندازد؛ این در حالی است که جرم و‬ ‫گناه این انسان‌های شرافتمند فقط دفاع از حق‬ ‫وحقوق خود و دیگر کارگران مانند خود بوده‬ ‫وگناه دیگری بغیر از اعتراض به سفره‌ی خالی‬ ‫کارگران زحمتکش واعتراض به دستمزدهای‬ ‫کم و ناکافی برای یک زندگی انسانی وهمچنین‬

‫اعتراض به بیکاری واخراج‌های زیاد کارگران‬ ‫ندارند‪ .‬همه می‌دانیم که بیکاری ویا نداشتن‬ ‫درآمد کافی در این بازار داغ گرانی برای کارگر‬ ‫یعنی نابودی و فعالین کارگری به همین موارد‬ ‫اعتراض کرده اند پس آیا برای چنین اعتراض‬ ‫بحقی باید به زندان رفت؟؟ نه‪ ،‬این حکم‌های‬ ‫زندان برای این افراد دور از انسانیت وعدالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما جمع کثیری از کارگران فصلی‪ ،‬جوانان‬ ‫وکارگران کشاورز منطقه‌ی مارنج وموچش‬ ‫کامیاران پشتیبانی خود را از فعالیت برحق این‬ ‫فعالین کارگری اعالم می‌داریم و بدینوسیله‬ ‫حکم‌های زندان علیه فعالین کارگری را‬ ‫محکوم می‌کنیم وخواهان پایان دادن به این‬ ‫نوع برخوردها وصدور چنین احکام غیرانسانی‬ ‫هستیم وخواهان آزادی بی قید وشرط تمام‬ ‫کارگران و فعالین کارگری دربند و زندانیان‬ ‫سیاسی هستیم‪ 6 .‬شهریور ‪1392‬‬ ‫گزارشات مسایل‪ ،‬مشکالت و رویدادهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫کسر مالیات غیر قانونی از حقوق صدها کارگر‬ ‫فضای سبز سنندج‪ :‬شرکت پیمانکاری امید‬ ‫جوان که صدها کارگر فضای سبز و دیگر‬ ‫ارگانهای شهرداری سنندج تحت پوشش آن‬ ‫مشغول بکار هستند در سه ماهه اول امسال‬ ‫بطور غیر قانونی اقدام به کسر مبلغ ‪ ۵٠‬الی‬ ‫‪ ۶٠‬هزارتومان از حقوق ماهیانه کارگران تحت‬ ‫عنوان مالیات بر مشاغل کرده ‪ ،‬که با اعتراض‬ ‫کارگران مواجه شد و در نتیجه این اعتراض که‬ ‫در استانداری کردستان صورت گرفت شرکت‬ ‫مزبور بناچار از اول تابستان این مبلغ را به ده‬ ‫هزار تومان کاهش داد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫دریافتی ماهیانه اغلب این کارگران حدود ‪۶٠٠‬‬ ‫هزار تومان است و مشمول مالیات بر مشاغل‬ ‫نمیشود‪ .‬بنا بر اظهار کارگران فضای سبز شهر‬ ‫سنندج علیرغم اینکه پیمانکار مزبور ناچار‬ ‫شد در نتیجه اعتراضات کارگران‪ ،‬کسر مبلغ‬ ‫‪ ۶٠ – ۵٠‬هزار تومان از حقوق ماهیانه آنان‬ ‫را تحت عنوان مالیات بر مشاغل به ده هزار‬ ‫تومان کاهش دهد اما هیچ ارگان مسئولی نسبت‬ ‫به کسر غیر قانونی ده هزارتومان از حقوق‬ ‫کارگران به عنوان مالیات بر درآمد پاسخگوی‬ ‫آنان نیست‪ .‬این کارگران همچنین خواهان‬ ‫عودت ‪ ۶٠- ۵٠‬هزار تومانی که در سه ماهه‬ ‫اول سال از حقوق شان تحت عنوان مالیات‬ ‫بر مشاغل کسر شده است می باشند اما در‬ ‫این زمینه نیز نهادهای مسئول در شهر سنندج‬ ‫پاسخگوی خواست آنان نیستند‪.‬‬

‫صفحه ‪7‬‬ ‫این گردنکشی اشکار کارفرمای شرکت جوان‬ ‫می باشد‪ .‬و نباید توهم داشت که ارگانها و‬ ‫نهادهای حکومتی برای باز پس گیری مبلغ‬ ‫ربوده شده توسط کارفرما‪ ،‬در رفاع از حق و‬ ‫حقوق کارگران اقدامی کنند‪ .‬تنها راه اتحاد و‬ ‫همبستگی مبارزاتی و متشکل شد نتان می باشد‬ ‫که باز پرداخت مبالغ ربوده شده را همراه دیگر‬ ‫مطالبلتتات را به کارفرما بقبوالنید!‬ ‫افزایش مرخصی زایمان‪،‬رعایت حقوق انسانی‬ ‫یا امتیاز نمایشی؟!‬ ‫پس از آنکه اجرای الیحه کاهش ساعت کار‬ ‫زنان شاغل که توسط دولت دهم ارائه شده‬ ‫بود با دستور معاون اول رئیس دولت یازدهم‬ ‫متوقف شد و سپس مجددا مورد استثناء قرار‬ ‫گرفت و ابالغ شد‪ ،‬مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫شورای اسالمی با انتشار مقاله‌ای ‪ ۱۰‬بندی‪،‬‬ ‫کلیات الیحه کاهش ساعت کار زنان شاغل را‬ ‫مورد انتقاد قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ‪14‬شهریورایلنا‪ ،‬مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫مجموعه‌ای از اشکاالت وارده و مغایرت این‬ ‫الیحه با اصل ‪ ۴۶‬قانون اساسی‪ ،‬به‌نظر می‌رسد‬ ‫متن پیشنهادی قابل تأیید نیست و بنابراین رد‬ ‫کلیات الیحه توصیه می‌شود‪.‬‬ ‫این مرکز پژوهشی الیحه کاهش ساعات کار‬ ‫زنان شاغل را از نظر وسعت شمول و معافیت‬ ‫محیطهای کار‪ ،‬ابهامات ناشی از همپوشانی با‬ ‫قوانین هم ارض و موازی به چالش کشیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌ها در حالی با طرح ایرادات به‬ ‫ظاهر منطقی و معقول به استقبال قانون کاهش‬ ‫ساعات زنان رفته است که پیش‌تر بعضی فعاالن‬ ‫مستقل صنفی کارگری از دیدگاه متفاوتی بر‬ ‫اجرایی نبودن این الیحه تاکید داشتند‪.‬‬ ‫«هاله صفر‌زاده» پیرامون این الیحه گفته است‪:‬‬ ‫افزایش مرخصی زایمان تا زمان دستیابی به‬ ‫حقوق اولیه کار‪ ،‬بی‌معناست‪.‬‬ ‫این فعال مستقل کارگری با یادآوری اینکه‬ ‫هم اکنون در بسیاری از محیط‌های کار زنان‬ ‫را به شرط ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن‬ ‫استخدام می‌کنند‪ ،‬گفته بود‪ :‬با این شرایط‬ ‫نمی‌توان به قانون افزایش سه ماهه مرخصی‬ ‫زایمان خوشبین بود‪.‬‬ ‫به باور صفر‌زاده‪ ،‬از آنجا که رواج قراردادهای‬ ‫موقت و پیمانی زیربنای ثبات و امنیت شغلی‬ ‫را متزلزل کرده است‪ ،‬با اجرای این قانون جدید‬ ‫کارفرمایان می‌توانند به راحتی با کارگرانی که‬ ‫می‌خواهند از مرخصی زایمان‌شان استفاده کنند‬

‫اساس سوسیالیسم انسان است سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است‪.‬‬


‫صفحه ‪8‬‬

‫شماره ‪ 18 - 122‬شهریور ‪ 9 - 1392‬سپتامبر ‪2013‬‬ ‫تسویه حساب کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفته بود‪ :‬مادامی که دولت و‬ ‫مجلس بدون کسب نظر از تشکل‌های مردم‬ ‫نهاد زنان و نهادهای مستقل صنفی و مراجعه به‬ ‫متن جامعه طرح‌ها و لوایح را تصویب می‌کنند‬ ‫باید انتظار ناکارآمد بودن قوانین را داشت‪.‬‬ ‫در این رابطه و در اظهار نظری کامال متفاوت‪،‬‬ ‫«پروین محمدی» از دیگر فعاالن مستقل صنفی‬ ‫کارگری در خصوص افزایش مرخصی زایمان‬ ‫گفته است‪ :‬لغو افزایش مرخصی زایمان برای‬ ‫کارگران زن می‌تواند به چراغ سبزی برای‬ ‫اجحاف در سایر حقوق زنان تبدیل شود‪.‬‬ ‫به باور این فعال صنفی کارگری برخالف‬ ‫مصوبات غیرمنطقی و خلق الساعه‌ دولت‬ ‫قبلی در خصوص اعمال سیاست‌های تشویقی‬ ‫و تهدیدی برای ازدواج و تولید مثل مردم و‬ ‫مزدبگیران‪ ،‬مسئله افزایش سه ماهه مرخصی‬

‫زایمان کارگران زن اقدامی معقول و منطقی‬ ‫برای تامین سالمت جامعه است که نباید‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫گزارشی در باره میزان تورم در ایران‪ ،‬ایران‬ ‫دارای باالترین میزان تورم در بین ‪ 148‬کشور‪:‬‬ ‫به گزارش‪16‬شهریورایسنا‪،‬مجمع جهانی‬ ‫اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود اعالم کرد که‬ ‫ایران باالترین میزان تورم را در بین ‪ 148‬کشور‬ ‫دنیا در سال ‪ 2012‬داشته است‪.‬‬ ‫در رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد نرخ تورم در‬ ‫ایران ‪ 30.6‬درصد اعالم شده و به این ترتیب‬ ‫ایران دارای باالترین میزان تورم در جهان اعالم‬ ‫شده است‪ .‬در این رده‌بندی تورم در دو کشور‬ ‫گرجستان و سوئیس منفی بوده و تورم در ژاپن‬ ‫نیز صفر اعالم شده است‪ .‬همچنین تورم در‬ ‫کشورهای برونئی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات‪ ،‬نروژ و‬ ‫سوئد نیز زیر یک درصد اعالم شده است‪.‬‬

‫‪ 10‬کشور ایران‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬ماالوی‪ ،‬ونزوئال‪،‬‬ ‫تانزانیا‪ ،‬گینه‪ ،‬مغولستان‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬سیرالئون و‬ ‫نیجریه نیز دارای باالترین میزان تورم در جهان‬ ‫هستند‪ 10 .‬کشور گرجستان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫برونئی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات‪ ،‬نروژ‪ ،‬سوئد‪ ،‬یونان و‬ ‫نیوزلند نیز دارای کمترین میزان تورم در جهان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد رده‌بندی خود را براساس‬ ‫اطالعات منتشر شده از سوی صندوق‬ ‫بین‌المللی پول اعالم کرده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪،‬بانک مرکزی ایران نیز‬ ‫اخیرا اعالم کرد که نرخ تورم در مرداد ماه‬ ‫امسال با افزایش ‪ 1.5‬درصدی نسبت به ماه قبل‬ ‫از آن به ‪ 39‬درصد رسید‪.‬‬ ‫اسماعیل ویسی‬ ‫‪ 17‬شهریورماه ‪1392‬‬

‫کارگران جهان متحد شوید !‬

October-122  

نشریه کمیته کردسـتان حزب کمـونیست کارگری- حکمتیست 18 شهریور 1392 - 9 سپتامبر 2013 شماره 122

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you