Page 1

MOTTO: „Cine vrea să rezolve o problemă, caută soluţii, iar cine nu vrea, găseşte justificări”.

Se distribuie gratuit în zilele de 15 şi 30 ale lunii. Tiraj : 400 exemplare Nr. 4 - Sâmbătă 30.09.2006

Publicaţia apare şi pe internet la adresa: www.ianosel.com

Coordonator: Mihai Aurel Ianoşel

În vizită la primărie Dimineaţă însorită de septembrie 2006. M-am hotărât să fac o vizită la primărie. Am ajuns în faţa sediului unităţii în jurul orei 740 întrebând un localnic, la ce oră vine d-l primar. Mi-a răspuns, că de regulă la această oră este deja prezent la serviciu. Aşa era. Secretara foarte amabilă, m-a condus în biroul domniei sale. A avut o tresărire când m-a văzut în tocul uşii, vizita mea putând fi catalogată ca o surpriză. Mi-a urat „Bun venit!” şi ca orice gazdă amabilă, a urmat întrebarea intrată deja în uzanţa zilnică: „o cafea, un ceai, un suc?”... De la început, am căutat să-mi motivez hotărârea de a-i face o vizită la locul de muncă. Auzisem despre domnia sa, numai lucruri frumoase şi am vrut să mă conving personal, că alesul comunităţii este aşa cum îl caracterizează oamenii. Mi-a mărturisit la rândul său, că a fost surprins când în Ajun de Crăciun 2004, l-am sunat la telefon pentru a-i face o urare specifică sărbătorii. L-a surprins deasemenea faptul că în anul următor am făcut acelaşi gest, în condiţiile în care ne-am cunoscut personal foarte puţin, iar doctrinar ne situăm pe poziţii diferite. I-am replicat că am apreciat întotdeauna OMUL pentru ceea ce face şi nicidecum aspecte legate de opţiunea religioasă, naţionalitate, zona geografică din care provine sau chiar opţiunea politică. Treptat am intrat în probleme legate de viaţa comunităţii. Cu amabilitatea-i care pe tot parcursul vizitei mele s-a dovedit a fi nota dominantă, mi-a povestit entuziasmat despre realizările de până acum şi despre proiectele de viitor. Despre sediul primăriei în curând total renovat şi despre colaborarea bună cu consilierii locali. Despre biserică şi şcoală, unde s-a introdus încălzirea centrală, despre parcul de joacă pentru copii şi parcul cu fântână arteziană şi parcări laterale din faţa primăriei, lucrare ce va fi finalizată în curând. Despre noua grădiniţă cu două nivele, pentru construcţia şi dotarea căreia urmează să primească în scurt timp printr-un program, de la Comunitatea Europeană, suma de 84.000 euro şi multe, multe altele. Oamenii la început au fost sceptici, divizaţi pe criteriile menţionate mai sus. A reuşit însă mai întâi, să formeze un nucleu. În jurul lui, s-au adunat treptat tot mai mulţi localnici. Împreună au realizat lucruri frumoase şi sunt deja porniţi pe drumul cel bun. L-am întrebat cum a reuşit toate acestea şi mi-a răspuns fără să stea pe gânduri: „Prin muncă, seriozitate, lucru în echipă şi nu am minţit oamenii!”. Preţ de mai bine de două ore cât i-am fost oaspete, uşa biroului i-a fost deschisă de mai mulţi localnici. Cu scuzele de rigoare pentru întreruperea dialogului nostru, s-a implicat direct în rezolvarea problemelor lor. Cu toţi a avut calmul, răbdarea şi tactul necesar. La despărţire, i-am înmânat câte un exemplar din ediţiile anterioare ale publicaţiei „Cetatea Ciacovei”. Surprins plăcut de iniţiativă, şi-a manifestat interesul pentru o colaborare viitoare. Şi o vom avea ... Pe drum la întoarcere, mi-am pus o întrebare retorică: Oare cine o fi lansat pentru prima dată ideea, că „omul sfinţeşte locul ?!” Sunt oameni care prin ceea ce fac, au puterea să-şi imprime amprenta pe un anumit segment al modului meu de a fi. Un astfel de OM, este primarul comunei Ghilad - Guran Cornel, căci despre domnia sa este vorba. Mihai Aurel Ianoşel

STOP

DISTRUGERII MONUMENTELOR ISTORICE ! Este ştiut faptul că piaţa centrală a oraşului Ciacova, este inclusă în categoria monumentelor istorice. Acest statut conferă printre altele un regim aparte clădirilor din această zonă, privind repararea, întreţinerea şi restaurarea lor. Astfel, toate lucrările efectuate la clădiri se execută cu respectarea unor reguli foarte riguroase. Spre exemplu, arhitectura trebuie păstrată în cele mai mici detalii, identică cu cea existentă la începerea lucrării. Dar din lipsă de spaţiu, vom trece direct la abordarea problemei care are legătură cu apelul din titlul articolului. Nu vom face aşadar (deocamdată), nici un comentariu legat de modalitatea de-a dreptul abuzivă în care s-a procedat în ultimii ani la valorificarea multora dintre clădirile din zona centrală. La degradarea intenţionată a altora pentru a le scădea valoarea şi a fi valorificate ulterior, preferenţial. Şi nu vom atinge nici problema delicată a închirierii unor clădiri sau spaţii comerciale fară licitaţie publică, prin folosirea a tot felul de „inginerii” pentru eludarea legii. Vom avea timp suficient şi pentru acestea. Concluzionăm însă, că în prezent asistăm la o adevărată batjocorire a clădirilor istorice, prin cele mai josnice şi diabolice metode, fără pic de respect faţă de domeniul public. În acest număr al publicaţiei, vă reţinem atenţia cu unele aspecte legate de renovarea clădirii unde în prezent (nu) funcţionează „Muzeul” şi „Biblioteca oraşului Ciacova”. Printre altele, aici un lucru este deja cert: valoarea reală a investiţiei nu va fi făcută public, prea curând. „ Prietenii ştiu de ce ...” Nu punem la îndoială bunele intenţii ale muncitorilor care execută renovarea clădirii, dar curios este faptul că pe aceiaşi oameni îi întâlnim atât la adunatul gunoiului menajer din gospodăriile populaţiei cât şi la săpatul şanţurilor ori la repararea drumurilor. Unul dintre ei, afirma că din cei patru muncitori, trei sunt tractorişti. Aşa se explică poate faptul că zugrăveala aplicată prezintă patru nuanţe ale culorii de fond, iar după două luni de la începerea lucrărilor, au apărut deja fisuri pe tencuiala uneia din faţadele clădirii. Mare parte a ornamentelor existente în jurul geamurilor au fost distruse iar la cele păstrate, unele componente au fost pur şi simplu doar desenate pe pereţi, creindu-le un aspect de-a dreptul jalnic. Pe faţada dinspre piaţă, s-a recurs chiar la metoda capitală a distrugerii în totalitate a ornamentelor. Acoperişul deasemenea, a început să cedeze în unele zone. Cunoscutul arhitect Anghel Saligni, spunea cândva că: „o construcţie durabilă, se ridică cu mâinile şi cu inima”. Ca să nu fim catalogaţi drept răutăcioşi, ne abţinem de la a face referire la vreo persoană cu responsabilităţi locale pe linia restaurării clădirilor, dar ne punem totuşi întrebarea: ce inimă or avea oare, cei ce dispun şi acceptă să lase în urma lor astfel de lucrări care nu sunt executate doar pentru câţiva ani, ci pentru cel puţin o generaţie ?... Vom reveni în curând şi cu alte exemple. Redacţia


Consideraţii de ordin geografic - localitatea C i a c o v a. I. Aşezare: Din punct de vedere al aşezării, orice localitate trebuie privită din trei puncte de vedere: aşezare pe glob, pe continent şi-n cadrul marilor formaţiuni fizico-geografice. 1 Pe glob, din punct de vedere al coordonatelor geografice, Ciacova se află situată la 45023’ latitudine nordică şi 22014’ longitudine estică. 2 Pe continentul Europa, Ciacova, ca de altfel întraga Românie, se situează în partea central sudică. Aceasta pentru că pornind din centrul României în linie dreaptă avem până în vest - Spania , (Capul Finistere) - 2.500 km, spre est în M-ţii Urali (la Magnitogorsk), graniţa cu Asia - 2.500 km, spre nord, până la Capul Nord în Norvegia - 2.500 km, iar în sud pâna la Capul Matapan în Grecia - 900 km. 3 Din punct de vedere al marilor formaţiuni fizico-geografice, Ciacova este amplasată în partea de Sud-Vest a marii unităţi geomorfologice Câmpia Tisei, din districtul Banatului de Sud. Relieful este domol, prezentând o uşoară înclinare spre S.V. în zona de divagare a apelor bănăţene spre Tisa. Câmpia Timişului Mort şi a Lancabirdei, în zona localităţii Ciacova, este un şes de acumulare, legat prin origine de şesul Panonic, format în cuaternar de apele ce au colmatat lacul Panonic, format prin scufundarea unei părţi a munţilor Carpaţi. Atunci când s-au înălţat Carpaţii prin încreţirea scoarţei pământului, în mezozoic, au făcut să apară lacuri uriaşe: Panonic (cu ultima rămăşiţă - Lacul Balaton), Valahic şi Pontic (Marea Neagră). În cadrul câmpiei, se observă numai uşoare denivelări de teren. Sunt crovuri sau rămăşiţe ale lacurilor, bălţilor şi mlaştinilor care au dăinuit aici până în sec. al XVIII - lea când în urma vizitei de trei ori a regentului Francz Iosef - fiul Mariei Tereza (împărăteasa Austriei), în Banat, Imperiul Austriac a luat măsura desecării mlaştinilor. S-a realizat un vast plan de îndiguiri.Până atunci cea mai mare parte a câmpiei, era acoperită de bălţi. Însăşi construirea cetăţii Ciacovei pe un loc ceva mai înalt pe malul Timişului Mort, îşi avea raţiunea în ideea că era un loc uşor de apărat, fiind înconjurată de mlaştini care ar fi îngreunat înaintarea duşmanului. Astăzi, rămăşiţele acestor bălţi se văd pe câmp sub forma unor zone rotunde mai tasate, care în urma infiltrării şi evaporării apei, au culoarea mai albă decât a terenului arat. Sunt aşa numitele sărături sau salistre. Diferenţele de altitudine dintre părţile mai înalte şi cele mai joase, rareori depăşesc 0,80 - 1 m. Aceasta face ca apa rezultată din ploi şi topirea zăpezii, să găsească greu locuri de scurgere în zonele mai joase din teren. Suprafaţa diferitelor forme de microreliefuri aproximative în zona localităţii Ciacova, este ocupată de: 85% - câmp; 3% - văi; 2,5% crovuri; 2% - mici terase; 1% - nisipuri în albii; 0,8% - lacuri care seacă; 0,5% - terenuri inundabile şi 5,2% - şosele, drumuri şi şanţuri. Cea mai mare parte a câmpiei este ocupată de cereale (grâu, porumb, orz), iar producţia la hectar, este medie. În suprafaţa câmpiei predomină argilele, prafurile argiloase aşternute peste nisipuri fine, mai rar mijlocii sau mari. Subsolul este bun pentru fabricarea cărămizilor şi în construcţii. Cele mai multe case vechi din Ciacova, au zidurile din pământ bătut, în grosime de 75 - 80 cm.

Prof. de geografie (pensionar) Stoica Nicolae (va urma)

La iniţiativa publicaţiei noastre şi având sprijinul nemijlocit al preotului Filip Gyula, cât şi al colectivului de cadre didactice al Liceului „Alexandru Mocioni” în frunte cu d-l director Treta Petrişor-Dorin, în ziua de 20 sept. 2006, d-l prof. Stoica Nicolae a fost omagiat la împlinirea vârstei de 78 ani. I-au fost alături colegi şi foşti elevi. Îi dorim şi pe această cale, multă sănătate pentru a ne rămâne mulţi ani alături, împărtăşindu-ne din experienţa de-o viaţă, în care a modelat cu răbdare caracterele celor ce au devenit mai târziu ... oameni.

S POLIŢIA NE INFORMEAZĂ S ATENŢIE CĂRUŢAŞI ! ~ În ultima perioadă, s-au primit la Poliţia oraşului Ciacova, numeroase sesizări vizând furturi de cereale şi legume de pe terenurile agricole, îndeosebi extravilane. Acestea se comit de regulă cu atelaje hipo atât pe timp de zi dar mai ales pe timp de noapte. Pentru prevenirea unor astfel de fapte menite să aducă atingere proprietăţii private, colectivul de ofiţeri şi agenţi de poliţie, au organizat o acţiune în 27.09.2006 pentru identificarea proprietarilor de cai şi atelaje hipo din Ciacova şi localităţile aparţinătoare, care nu deţin terenuri agricole. Aceştia au fost introduşi în baza de date a poliţiei, procedându-se şi la fotografierea lor pentru o identificare ulterioară mai uşoară de către reclamanţi sau persoanele care pot da relaţii. Poliţia face apel la deţinătorii de cai să se pună în legalitate în perioada următoare şi să evite deplasările cu atelaje hipo pe terenurile agricole ce nu le aparţin, în caz contrar urmând să se ia împotriva acestora măsurile prevăzute de lege. ~ În seara zilei de 18.08.2006, Goman Cosmin zis „Broscoi” în vârstă de 22 ani, aflându-se în „Grădina de vară” din localitate, prin folosirea unui spray lacrimogen a deposedat-o pe vânzătoarea P.A. de suma de 90 lei RON. După comiterea faptei, acesta a părăsit localitatea. Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Ciacova au reuşit prinderea susnumitului în ziua de 19.08.2006, pe raza localităţii Şag. Fiind prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, s-a dispus arestarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. La condamnarea de care va avea parte, se va adăuga şi perioada de 3 ani rămasă neexecutată în urma unei tâlhării comisă anterior. ~ Efectivul Poliţiei oraşului Ciacova desfăşoară în perioada următoare, activităţi specifice pentru depistarea conducătorilor auto care au consumat băuturi alcoolice ori conduc autoturisme care nu corespund din punct de vedere tehnic. Numai în ultima săptămâna au fost depistate 6 astfel de cazuri, luîndu-se împotriva contravenienţilor măsurile legale ce se impuneau. Menţionăm că pe lângă amenda administrativă destul de substanţială, în astfel de situaţii se dispune şi suspendarea dreptului de a conduce pe diferite perioade de timp.

Şeful Poliţiei oraş Ciacova

Scms. Fănică Pompaş.

ANUNŢURI În premieră pentru locuitorii comunităţii noastre, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, „Cetatea Ciacovei” va prezenta în detaliu în numărul viitor, Hotărârea Consiliului Local Ciacova nr.26/ 29.09.2006 privind rectificarea de buget local pe anul curent. Ofer gratuit două remorci de moloz rezultat din demolări (cărămizi fragmentate, tencuială şi plăci de beton). Informaţii la tel. 399 543 Angajez escavatorist, zidari şi fierari betonişti calificaţi. Condiţii de angajare şi lucru - la tel. 399 652 şi 399 653 - „Europanonia” SRL Ciacova.

= Colectivul de ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Ciacova, este alături de colegul lor, agent şef CIURARIU DĂNUŢ, la greaua pierdere pricinuită de decesul soţiei DORICA, în vârstă de 35 de ani. Sincere condoleanţe! Publicaţia noastră se distribuie gratuit la două puncte:

Rest. „SEGANDO” - P-ţa Cetăţii nr. 40 (Poşta veche) şi Mag. „MARIAN NICOLAE” - str. Unirii nr. 27

Cetatea Ciacovei nr.4  

Ziar independent al ciacovenilor de pretutindeni

Advertisement