Page 1

MOTTO: „Cine vrea să rezolve o problemă, caută soluţii,

iar cine nu vrea, găseşte justificări”.

Se distribuie gratuit în zilele de 15 şi 30 ale lunii. Tiraj : 400 exemplare Nr. 2 - Miercuri 30.08.2006 Publicaţia apare şi pe internet la adresa: www.ianosel.com Coordonator: Mihai Aurel Ianoşel Ecouri Sincer să fiu, am avut unele emoţii iminente debutului, atunci când am ieşit „pe piaţă” cu primul număr al publicaţiei de faţă. Oare cum va fi receptată de concetăţeni, ce critici îmi vor aduce, ce vor aprecia şi ce vor dori să afle în numerele viitoare? Nu pot să spun că am avut parte numai de elogii. Ba chiar, unul dintre cei căruia i-am oferit un exemplar al publicaţiei, încă înainte de a vedea despre ce era vorba, mi-a replicat: „mai bine faceţi ceva pentru ciacoveni, decât să veniţi cu chestii de-astea!” I-am explicat că în felul ei şi această publicaţie este „ceva” pentru ciacoveni. Altul, (de-altfel om cu multă carte), mi-a spus că, „ar fi mai bine să cosesc iarba din parcurile oraşului şi să plantez flori, în loc să scriu”. Le respect opinia, dar în acelaşi timp încerc să-i conving că şi o publicaţie locală poate constitui o infimă parte din marele angrenaj menit să contribuie la mersul înainte al comunităţii noastre. Mesaje interesante am primit pe adresa de internet, de la foşti elevi ai şcolii din Ciacova, de la prieteni şi de la mulţi dintre cei plecaţi prin diferite colţuri ale lumii. În acest sens, un mesaj emoţionant a venit din partea prietenului din copilărie, Alexander Ştefi, fost actor la „Teatrul German” din Timişoara, în prezent cunoscut regizor de teatru în Germania. Acesta mi-a mărturisit printre altele, că are o colecţie de cca. 500 de volume de cărţi moştenite de la tatăl său, fost învăţător la şcolile din Obad şi mai apoi din Ciacova. Este dispus să le aducă în ţară şi să le doneze comunităţii noastre. Detaliile legate de intenţia sa, am convenit să le stabilim în perioda următoare. Nu pot să nu remarc aici şi aprecierea venită din partea fostului meu dascăl, prof. Stoica Nicolae, căruia i-am bătut la uşa casei înmânându-i un exemplar din primul număr al publicaţiei. După o lecturare sumară, m-a privit drept în ochi preţ de câteva secunde şi mi-a spus: „Bravo Aurică! Faci un lucru frumos pentru semenii tăi. Sunt mândru când un fost elev de-al meu, face un lucru bun. Mi-aş dori ca în paginile publicaţiilor viitoare, să-mi oferi şi mie un spaţiu. Vreau să scriu şi eu ceva despre Ciacova!”........ Desigur, i-am răspuns că gestul domniei sale mă onorează. Astfel de cuvinte şi îmbărbătări m-au determinat de-a lungul anilor, să nu dau înapoi. Şi vă asigur că Cetatea Ciacovei nu va fi o publicaţie vremelnică în peisajul jurnalistic al Ciacovei. Deocamdată e încă un „copil”, dar treptat va creşte mare şi într-o bună zi, va ajunge la maturitate. Asigur cititorii noştri, că ne vom păstra echidistanţa din punct de vedere politic. Aceasta pentru că, pe majoritatea concetăţenilor noştri, îi frământă mai puţin luptele din ringul politic şi mai mult grija zilei de mâine. Dacă întâmplător însă, vreuna din persoanele la care vom face referire are şi calitatea de „om politic”, aceasta nu are nicio legătură cu linia de imparţialitate pe care o vom adopta. Deschidere totală vom manifesta în acelaşi timp şi faţă de confesiunile religioase, ale căror reprezentanţi vor avea oricând spaţii rezervate exprimării, în publicaţia noastră. Pornim de la ideea că toţi avem un singur Dumnezeu, la care ne rugăm mai mult sau mai puţin, într-un fel sau altul. Dorim deasemenea să fim cât mai obiectivi în modul de reflectare a subiectelor abordate. Nu vor fi uitate desigur, nici satele aparţinătoare. În paginile publicaţiilor noastre, se vor regăsi aspecte mai semnificative şi din cadrul acestor colectivităţi. La 15 august 2006, Cetatea Ciacovei şi-a primit botezul. A fost lansată la apă şi a pornit-o în larg. Îi dorim de-acuma, „vânt la pupa!”........ Mihai Aurel Ianoşel

În 15 august 2006, cu ocazia festivităţilor prilejuite de organizarea rugii de la Ciacova, s-a inaugurat şi noua „Casă de cultură” din localitate. Evenimentul a început printr-o alocuţiune a d-lui primar Viorel Ştefan, care a arătat printre altele că în acest lăcaş, vor avea acces la diferite activităţi cu caracter cultural cât şi aniversar, atât tinerii cât şi vârstnicii. Apoi, un sobor de preoţi a ţinut o slujbă de sfinţire a clădirii. La manifestările prilejuite de această ocazie, au participat şi domnii Răzvan Hrenoschi - şef serviciu relaţii publice din cadrul Cons. Jud. Timiş, d-l Ion Stanca - consilier judeţean, cât şi o parte dintre consilierii locali. Deasemenea au fost prezenţi şi unii dintre membrii comunităţii noastre. Cum prin definiţie un astfel de edificiu cuprinde mai multe secţii în cadrul cărora se desfăşoară diverse activităţi culturale (formaţii corale, orchestrale, de dansuri, de teatru, folclor etc.), ne exprimăm convingerea că la nivelul primăriei există deja o strategie în acest sens, iar în perioada următoare vom asista la o revigorare a acestor manifestări atât de mult aşteptate, a căror finalitate a fost cândva mult apreciată la nivel de judeţ şi chiar la nivel naţional. Se impune însă ca toţi factorii cu atribuţii şi responsabilităţi pe această linie, să manifeste interes şi seriozitate, iar rezultatele nu vor intârzia să apară. Alfel, investiţia care se ridică la câteva miliarde de lei vechi necesari renovării fostului cinematograf - bani proveniţi din buzunarul contribuabililor - nu şi-ar găsi motivaţia. ---------- P E T R O M A N ---------Sâmbătă, 26 august 2006, în satul Petroman a avut loc sfinţirea Bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Slujba a fost oficiată de un sobor de 11 preoţi în frunte cu P.S. Paisie Lugojanu, episcopul Timişoarei. Au fost prezente feţe bisericeşti de la mai multe lăcaşe de cult din ţară, printre care remarcăm prezenţa părintelui prof. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie din Sibiu. Cu această ocazie a fost prezentat şi viitorul preot paroh al satului Petroman, respectiv părintele Groza Daniel Florin, proaspăt absolvent al Facultăţii de Teologie, care din 01 septembrie 2006 urmează să preia frâiele spirituale ale comunităţii. Sfinţirea bisericii a fost prilejuită de terminarea lucrărilor de restaurare a picturilor din interiorul lăcaşului de cult, lucrare care s-a intins pe o perioadă de aproximativ doi ani. Restaurarea a fost realizată de d-l Sorin Grumeza, unul din puţinii specialişti din ţară în pictură murală şi restaurare de artă bisericească. Toate cheltuielile legate de această operaţiune, au fost suportate prin donaţii ale locuitorilor satului Petroman şi donaţii de la persoane fizice din alte localităţi. Demn de remarcat aici, este faptul că unii dintre localnici şi-au vândut chiar şi o parte din animale sau produsele agricole, pentru a aduna sumele necesare întrajutorării bisericii. Petromănenţii se pot mândri însă acum, cu una dintre cele mai frumoase biserici ortodoxe din zona de vest a Banatului, aşa cum remarca P.S. Paisie Lugojanu, la festivitatea de sfinţire a acesteia. „Bine aţi venit!” părinte Groza Daniel-Florin în comunitatea noastră şi mulţi ani cu împliniri în nobila misiune asumată.

- Redacţia -


RUGA SÂRBEASCĂ

CIACOVA - din trecutul istoric Primul document scris în care a fost pomenită cetatea Ciacovei, datează din anul 1223, într-un ordin al Regelui Bela al IV - lea. O altă atestare documentară a localităţii, apare în 1332 în evidenţele dijmelor papale „Monumenta Vaticana Hungariae Rationes”. La sfârşitul sec. al XIV - lea, Peleskei István împreună cu cei patru fii ai săi, primeşte localitatea CSAK. Unul dintre aceştia - Miklos, devine grof schimbându-şi numele în Csaki (Ciacoveanu). Acesta construieşte între 1390-1394 turnul şi o cetate de apărare care se întindeau pe două jugăre. Cetatea era înconjurată de apele Timişului, iar legătura cu localitatea se făcea printr-un pod suspendat. În apropierea localităţii Ciacova, între anii 1370 - 1417 a fost menţionată o aşezare numită Ciacova slovacă care în urma luptelor cu turcii din anul 1417, a dispărut. La începutul sec. al XVII - lea un număr mare de sârbi refugiaţi din Serbia, s-au aşezat în localitate. În anul 1701 guvernul imperial l-a împuternicit pe Alajos Marsigli cu dărâmarea cetăţii. Refuzând să o facă, această sarcină i-a revenit generalului Wolf Oetti care a dărâmat cetatea lăsând de veghe, turnul. Între 1724 - 1786 sosesc în Ciacova cca. 110 familii din sud - vestul Germaniei. În 1733 din iniţiativa generalului Mercy au sosit în Ciacova şi câteva familii de italieni. Între 1732 - 1741 se construieşte prima biserică catolică. Împăratul Iosif al II - lea vizitează Ciacova în anul 1770 şi petrece o noapte în garnizoana militară din zona „Târgul Mare”. Aici funcţiona şi o farmacie pentru populaţia localităţii. În 1793 s-a născut în Ciacova marele iluminist sârb, Dositei Obradovici, a cărui activitate va face obiectul unui articol la o dată ulterioară. În 1795 a fost înfiinţată prima farmacie particulară din Ciacova „La Sfânta Treime”. La 23 aprilie 1823, Regele Francisc a ridicat localitatea la rang de oraş câmpenesc, cu toate privilegiile aferente. La 20 sept. 1831, la Ciacova a fost semnată „Petiţia de la Ciacova” care cuprindea dorinţa credincioşilor ortodocşi români privind unirea bisericească a tuturor românilor din imperiul austriac, anticipând prin aceasta principiile privitoare la unitatea poporului român - cuprinse mai târziu în programul revoluţionarilor paşoptişti. Între 1779 - 1881 a fost construită noua biserică catolică. În 1881 a luat fiinţă ”Formaţiunea pompierilor voluntari”. În 1885 îşi deschide porţile prima „Şcoală de Agricultură” din zonă, devenită mai apoi „Liceu Agricol”. În 1893 a fost dată în folosinţă linia ferată Jebel - Ciacova, cu o influenţă deosebită asupra dezvoltării economice. În 1895 a fost construită „Şcoala confesională de fete” sub conducerea lui Iosef Brandeiss, care în 1922 devine „Gimnaziu”, iar din 1956 devine „Liceu teoretic”. Între 1900-1907 a fost construită Biserica ortodoxă română cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pictată în interior de renumitul Octavian Smigelschi, cel care a pictat şi catedrala din Sibiu. În 1912 s-a construit uzina electrică. La 13 august a aceluiaşi an, s-a aprins primul bec electric în Ciacova. În 1936 sub conducerea şi iniţiativa notarului dr. Alexandru (Bubi) Lighezan, s-a dat în folosinţă spitalul de adulţi. În 1937 s-a dat în folosinţă ştrandul comunal, dezvoltându-se în acelaşi timp şi reţeaua de distribuţie a apei potabile.

Prof. de istorie

Kovacs Florica

(va urma)

28 august 2006. Zi mohorâtă, cu ploaie măruntă şi intermitentă. Ruga conaţionalilor noştri sârbi, se anunţa a fi parţial compromisă. După slujba de dimineaţă, a urmat slujba de tăiere a colacului programată pentru ora 1700. La terminare, cerul s-a deschis în doar câteva minute şi a apărut soarele. În curtea bisericii s-au aşezat mesele cu de-ale gurii specifice în astfel de momente printre care: colivă, sucuri, prăjituri şi bere. Trebuie menţionat faptul că naşul rugii a fost Uniunea Sârbilor din România, al cărui preşedinte, deputatul Slavomir Gvozdenovici, împreună cu prof. Dara Giotină şi preotul Liubişa Matici, s-au ocupat de toate cele necesare bunei desfăşurări a evenimentului. Invitat pentru susţinerea programului artistic, a fost ansamblul „Mihajlo Andrejević” din satul Petrovaselo, aparţinător oraşului Recaş. Formaţia orchestrală condusă de Savin Trandafir (Bora), are 7 instumentişti iar formaţia de dansuri este compusă din 15 perechi de dansatori. Coregraful formaţiei şi în acelaşi timp solistul vocal Ilin Miodrag, spunea că la Ciacova au venit în formaţie restrânsă datorită spaţiului redus existent pe platoul din faţa bisericii. Ansamblul prin spectacolul oferit, a constituit „sarea şi piperul” petrecerii. Unii dintre cei prezenţi şi-au amintit de vremurile puţin trecute, când rugile româneşţi şi cele sârbeşti se luau la întrecere în amploare, organizare şi voie bună. Se naşte aşadar o întrebare: De ce oare nu se pot organiza şi acum astfel de manifestări, care să se ridice la nivelul celor cândva existente? Şi poate unul din răspunsuri poate fi dat de faptul că cel mai vârstnic membru al ansamblului, are doar 26 de ani. Încă din şcoală trebuie deci sădită în sufletele copiilor, dragostea şi pasiunea pentru valorile şi activităţile culturale. Încă o remarcă se impune a mai fi făcută: din cei 13 consilieri locali, patru sunt de naţionalitate sârbă. La sărbătoarea prilejuită de aniversarea hramului bisericii, nu a fost prezent niciunul ...........

Preţuri la animale şi produse agricole târgul lunar de la Ciacova - 27.08.2006

Categ. de animale / Produse agricole Purcei 6 săptămâni Purcei 8 săptămâni Porumb boabe Orz - ovăz Grâu

Preţ / valoare 140 - 150 lei/ per. (1.400.000 - 1.500.000) 230 - 250 lei/per. (2.300.000 - 2.500.000) 32 - 35 lei/100 kg. (320.000 - 350.000) 28 - 30 lei/100 kg. (280.000 - 300.000) 28 - 30 lei/100 kg. (280.000 - 300.000) ANUNŢURI

Î Vând teren 1.654 m2 - 9 €/m2 - Ciacova, str. D. Obradovici nr. 53. Informaţii: Tel. 0742 750 669 ÎVând vacă de 5 ani cu viţel de 2 luni. Petroman nr. 211 Tabacu Petru tel. 0723 229 456 ÎVând purcei de 6 săptămâni cu 150 lei/per. (1.500.000), purcei de 8 săptămâni cu 250 lei/per. (2.500.000), un armăsar de 2 ani cu 2.000 lei (20.000.000) şi un viţel de 7 luni (în greutate de cca. 250 kg.) cu 6 lei/kg. (60.000). Petroman 239 - Rusanda Petru Î Vând 10 porci de 100 kg. - 4 lei/kg. (40.000), un tăuraş de 250 kg. şi un tăuraş de 200 kg. cu 5,50 lei/kg (55.000) Vând şi un imobil în Cebza nr. 14. - Gădean Victor - tel. 417 819 Î Vând un mânz (femelă), de 1,2 ani cu 2.000 lei (20.000.000). Petroman nr. 393 (Poiană) - Buxai Vasile Î Vând purcei de 8 săptămâni la preţ negociabil. Petroman nr. 273 - Dan Ioan tel. 0721 427 691

Pentru publicarea unor anunţuri gratuite, puteţi contacta administratorii localului „SEGANDO” SRL (Gabi şi Doru Lungu), din Ciacova P-ţa Cetăţii nr. 40 (Poşta veche), unde veţi primi formularele necesare pentru completare.Tot aici, puteţi obţine exemplare gratuite ale prezentei publicaţii.

Cetatea Ciacovei nr.2  

Ziar independent al ciacovenilor de pretutindeni

Advertisement