Page 1

MOTTO: „Cine vrea să rezolve o problemă, caută soluţii, iar cine nu vrea, găseşte justificări”.

Publicaţie independentă de informare locală. Se distribuie gratuit în zilele de 15 şi 30 ale lunii. Tiraj: 700 exemplare Nr. 17 - Duminică 15.04.2007 Publicaţia apare şi pe internet la adresa: www.ianosel.com Coordonator: Mihai Aurel Ianoşel Ê Din ciclul: CINE MINTE ŞI FURĂ ! É Episodul 1: EXCROCHERIA LA EA ACASĂ

Făcând pentru moment o pauză în dezvăluirile legate de „afacerile păguboase” ale d-lui primar Viorel Ştefan, ne vom ocupa puţin şi de unele excrocherii, privind administrarea păşunilor şi terenurilor agricole aflate în proprietatea Primăriei Ciacova. Încă din primele luni ale mandatului de consilier local, am cerut să ni se prezinte o situaţie clară a acestora, ştiut fiind că terenurile închiriate sunt aducătoare importante de venituri la bugetul local. Mizam pe transparenţa de care trebuiau să dea dovadă toţi funcţionarii instituţiei cu atribuţii pe această linie, în frunte cu d-l primar Viorel Ştefan. Nici prin gând nu mi-a trecut, de ce zid puternic mă voi izbi. Nu bănuiam că aici se află una dintre „cheile” altei murdare afaceri. Cunoştinţele pe care le posedă d-l primar în acest domeniu - experienţa acumulată în timp în cele două mari unităţi agricole locale - aici şi-au găsit aplicabilitatea. Datele de care deja dispunem sunt edificatoare, dar unele aspecte fiind încă în curs de documentare, nu ne permitem să ne hazardăm în comentarii fără acoperire, urmând să scoatem „aşii din mânecă” atunci când situaţia o va impune. Ca de fiecare dată însă, haideţi să o luăm cu începutul ... . Cum orice studiu, are la bază evidenţe reale, cu privire la tema ce face obiectul analizei, am solicitat pentru început printr-o adresă înregistrată la Primăria Ciacova cu nr. 4105/24.09.2004, personal d-lui primar, o situaţie a terenurilor agricole şi păşunilor închiriate. Redau mai jos un fragment din conţinutul acesteia: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA Intrare Nr. 4 1 0 5/24.09.2004

Către,

PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA - D-lui primar Ştefan Viorel În şedinţa de consiliu local din 23.09.2004, am ridicat problema expunerii la gazeta din faţa Primăriei, a unei situaţii referitoare la suprafeţele de păşune aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Ciacova, închiriate spre exploatare în anul curent la diverse persoane din Ciacova şi satele aparţinătoare. Aceasta, în ideea transparenţei care se doreşte a fi realizată privind diferite activităţi şi măsuri luate la nivelul administraţiei publice locale. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi, având şi asigurarea d-lui viceprimar Şchiopu Roman, că în doar căteva zile situaţia va fi întocmită şi expusă conform solicitării. La şedinţa următoare de consiliu local, se vor discuta eventuale neclarităţi legate de acest aspect. În acest sens, situaţia trebuie să prezinte suprafaţa totală deţinută de Primăria Ciacova iar tabelul să cuprindă următoarele rubrici: Localitatea Nr. Numele şi Suprafaţa Nr. de Suma Nr. crt. prenumele închiriată Parcela contract încasată top

Tot cu acestă ocazie, am solicitat şi o situaţie a terenurilor arabile aflate în proprietatea Primăriei Ciacova închiriate în anul curent pentru exploatare, la diverse persoane. Şi această propunere a fost aprobată prin votul majorităţii consilierilor, urmând să fie afişată în aceleaşi condiţii. Propun ca şi în acest caz, situaţia să redea suprafaţa totală deţinută, cuprinzând următoarele rubrici: Nr. crt.

Numele şi prenumele

Suprafaţa închiriată

Nr. de contract

Suma încasată

Cu mulţumiri şi deosebit respect, Consilier local Mihai Aurel Ianoşel

Ia priviţi ce tupeu la mine şi ce nebunii îmi pot trece prin cap!!! Cei care aveţi minime cunoştinţe în domeniu, vă daţi seama că situaţia cerută în cazul în care era făcută public, era fatală luând „oxigenul” de la gura celor ce ne conduc. Aşadar ... cu mulţumiri şi deosebit respect, pe la alte curţi imperiale, nu la curtea Regelui Ştefan. Au trecut aproape trei ani de la solicitarea făcută şi ca în alte multe cazuri la care am făcut referire în numerele anterioare ale publicaţiei noastre, nu am primit niciun răspuns. Am fost trataţi ca de fiecare dată, cu sfidare şi aroganţă. D-l primar Viorel Ştefan face chiar un titlu de glorie, din aceste „calităţi” pe care le are. Este firesc deci, să ne punem întrebarea: Dacă o astfel de poziţie manifestă faţă de un consilier local (preşedinte al comisiei economico-financiare), la ce ne putem aştepta oare, în cazul solicitărilor făcute de un cetăţean oarecare? Nu odată i-a fost atrasă atenţia d-lui primar în şedinţele de Consiliu Local să respecte Legea 544/2001, a accesului liber la informaţii de interes public. Dar ce altă lege mai respectă oare d-l primar? Poate doar ... „legea junglei”. Şi vă vom demonstra aceasta, pe parcurs. Cum toate au un sfârşit şi cum răbdarea face parte din legile firii, rămânem deocamdată în aşteptare. Dar până atunci în limita spaţiului publicistic de care dispunem, nu vom înceta seria dezvăluirilor privind abuzurile şi afacerile murdare în care este implicată actuala conducere a Primăriei Ciacova. Vom prezenta dovezi despre miile de kilograme de îngrăşăminte chimice destinate fertilizării păşunilor şi care în realitate au luat alte destinaţii. Despre trucul folosit cu tractorul pe care era montată maşina de împrăştiat îngrăşăminte şi care mergea de dimineaţa până seara în gol pe păşuni, având pe fiecare aripă din spate câte doi saci cu îngrăşăminte pentru a lăsa impresia că-şi face treaba. Şi aceasta, în timp ce crescătorilor de animale li se cerea să nu scoată câteva zile animalele la păşunat, ca să nu se ... otrăvească. Vom demonstra şi alte trucuri de acest fel, care vor avea în final menirea să dea răspunsul la retorica întrebare: „De ce nimic nu merge-n Ciacova?” În numărul viitor, vom prezenta unul din jafurile comise în dauna unui cetăţean lipsit de posibilităţi de apărare. Rămâneţi aşadar în continuare cu ochii pe noi, pentru că altfel... nici nu ştiţi ce pierdeţi!

Mihai Aurel Ianoşel

MODIFICĂRI

ÎN STRUCTURA CONSILIULUI LOCAL

La ultima şedinţă de Consiliu Local, a fost validată desemnarea pentru funcţia de „consilier local“ (rămasă vacantă în urma demisiei d-lui Petrişor Dorin Treta), a d-lui Radu Gheorghe Bloţiu. Domnia sa, a fost ofiţer superior în cadrul M.Ap.N., în prezent fiind fermier în satul Petroman. Va reprezenta (timp de cca. un an rămas până la viitoarele alegeri locale), îndeosebi interesele comunităţii din acest sat. D-l Radu Gheorghe Bloţiu este un frecvent invitat al postului de televiziune TVR 2 unde prezintă problemele cu care se confruntă agricultorii din zona noastră, fiind în acelaşi timp şi unul dintre finanţatorii publicaţiei „Cetatea Ciacovei“. Va fi cel de-al doilea consilier local care-şi va respecta promisiunea făcută în campania electorală, donând întreaga sumă de bani cuvenită pentru exercitarea acestei funcţii, persoanelor nevoiaşe şi bisericii. În prima şedinţă de Consiliu Local a solicitat conducerii Primăriei Ciacova, forarea unei fântâni în curtea grădiniţei din satul Petroman, oferindu-se să doneze pentru aceasta cu titlu gratuit, un hidrofor în valoare de 600 (6.000.000) lei. ¾ Coordonatorul publicaţiei, îşi asumă personal întreaga responsabilitate pentru materialele redactate, sub rezerva prezentării unor dovezi suplimentare, scrise, audio sau foto, dacă situaţia o va impune.


Urmare din numărul trecut:

VIZITĂ SENTIMENTALĂ CU EXPERIENŢE TRISTE ( II ) M-am dus la maşină, neştiind ce să fac. Nu ştiam încotro s-o iau. Am mai „tras“ o ţigară, după care am pornit-o spre liceu. Era doar şcoala „mea“. Am parcat, am coborât şi cu inima tremurândă, m-am îndreptat spre poarta „de jos“. Era deschisă, iar o clasă avea educaţie fizică. Mi-am adus aminte de prof. Itineanţu Tiberiu, de prof. Toma Virgil (de fapt de muzică, dar preda şi sport) şi de faptul că noi făceam aceste ore pe un teren ce aparţinea şcolii, mergând peste str. Vladimirescu înspre grădina aparţinând tot şcolii, pe malul Timişului Mort. Mă opresc şi privesc copiii. Erau tot ca pe vremea mea: roşii în obraz, transpiraţi de alergătură şi nemaipomenit de frumoşi ca toţi copiii. Eu vroiam să dau de director, dar spre ghinionul meu era plecat la Timişoara. Am dat în schimb de Popa Ioan şi de Velici Ilie. Bucuria mi-a fost foarte mare, mai ales că nu i-am văzut de atâţia ani de zile. La despărţire i-am îmbrăţişat pe cei doi „prieteni vechi“ şi am pornit-o spre maşină. Toate au rămas la locul lor: internatul, sala festivă ... . La sala festivă şi la internat am lucrat şi eu. Au fost zidite sub „regimul“ prof. dir. Trifu Petcu, un director de o rară valoare şi un organizator de excepţie. În timpul d-sale liceul din Ciacova – sub numele firesc de „Liceul Teoretic Ciacova“ – a fost vestit nu numai în judeţ, dar şi peste graniţele sale. Şi de pe băncile lui au ieşit foarte mulţi oameni de o deosebită valoare. Am intrat apoi pe strada Cuza, „strada mea“. Mi-am vizitat casa părintească, casă în care actualmente locuieşte un domn Şimon. Îi sunt foarte recunoscător că necunoscându-mă, m-a poftit în curte. Şi în casă, dar am refuzat politicos. Din vechii mei „vecini“ nu am văzut pe nimeni. Ori nu erau acasă, ori nu mai trăiesc de mult. Iubesc Ciacova, iubesc fiecare piatră, fiecare creangă, fiecare fir de iarbă şi asta NU NUMAI din Ciacova, ci şi din Obad şi Petroman, localităţi pe care le cunosc foarte bine. Tata s-a născut, a copilărit şi a profesat o bună perioadă de timp, la Obad. Sora mea a fost învăţătoare la Petroman, unde a şi trăit ani mulţi. Deci cam asta a fost vizita mea din luna mai 2006. Mi-a trebuit timp, ca să trec peste şocul pe care l-am trăit. Mă reîntorc în acest an, în aceiaşi lună, la invitaţia bunului meu prieten Aurică Ianoşel, căruia i-am acceptat cu plăcere propunerea de a-i fi corespondent extern al publicaţiei în care citiţi aceste rânduri. Împreună am convenit să aduc cu mine şi 469 de volume de cărţi valoroase moştenite de la tatăl meu, pe care le voi dona „şcolii mele“. Sper să plec de data aceasta, cu imagini şi amintiri mai plăcute. Acum vor zice unii dintre d-voastră: ce dracu se bagă neamţu’ ăsta în treburile noastre? Noi trăim aici, el acolo la el. Deci fiecare cu treaba lui. Aşa-i, dar vedeţi d-voastră, doamnelor şi domnilor pe care poate v-am supărat cu rândurile mele, nu numai a locui într-un loc te face să-l iubeşti. Locul naşterii este şi rămâne al tău. Nu-l poţi schimba ca pe-o cămaşă. De aceea îmi iubesc eu locul natal. Şi îl iubesc cu mult mai mult decât unii care acum trăiesc pe aceste minunate meleaguri şi se bat cu pumnul în piept că li-e dragă Ciacova. Şi ca mine simt mulţi „nemţi“ de-aici, care nu-şi uită rădăcinile. Ar mai veni pe-acasă, dar se-ngrozesc la ce au lăsat şi la ce găsesc. Nu zic că nu le-or fi dragi şi altora aceste locuri, dar ce lasă în urma lor? Cum îşi dovedesc dragostea, că nu prea se vede? Doresc din toată puterea sufletului meu, ca Ciacova să se trezească din nou la viaţă, să se reaprindă în sufletul locuitorilor încă odată, flacăra stinsă sau abia pîlpâindă a voinţei de a realiza ceva frumos, ceva cu care să se poată mândri nu numai ei, ci şi copiii şi nepoţii lor. Pentru că dacă există voinţă, o infrastructură solidă şi o faţă luminoasă şi curată a oraşului, atunci vor veni şi banii, adică cei ce vor să investească în Ciacova. Iar de-acuma oraşul, să ajungă din nou cel puţin la nivelul la care a fost cândva, pe vremea când concura „la cuţite“ cu Deta pentru primul loc. După reforma teritorială, cînd au dispărut raioanele şi regiunile şi s-a revenit la judeţe, Ciacova a trebuit să se mulţumească cu locul doi, după Deta. Şi asta a fost pentru ciacovenii din acea vreme, ceva foarte dureros. La mulţi ani, Ciacova şi ciacoveni! Şi dumneavoastră, celor din Cebza, Macedonia, Petroman şi Obadul bunicilor şi al tatălui meu! Mai este ceva: nu sunt nici neamţ, nici român, ci corcitură cum a zis cândva părintele Crâsciu. Şi „mis fălos“ că sunt aşa!...

Alexander Ştefi Germania - martie 2007

¼ ¼ ¼ Articole din numărul viitor al publicaţiei: 1 Nu-i mai satură pământul 2 Ciacoveni cu care ne mândrim

Repetând gestul creştinesc din perioada Sărbătorilor de iarnă, de Sărbătorile Paştelui, din partea publicaţiei „Cetatea Ciacovei“ au fost oferite cadouri constând în rechizite şcolare, sucuri şi dulciuri, elevilor şcolilor din satele aparţinătoare oraşului Ciacova. Au fost deasemeni oferite pachete cu alimente de bază, mai multor familii nevoiaşe din comunitatea noastră. Un număr mare de cetăţeni din satul Macedonia ne solicită sprijin, dorind să sensibilizeze şi pe această cale conducerea Primăriei Ciacova, în rezolvarea problemei unui mijloc de transport cu care să se poată deplasa (eventual de trei ori pe săptămână), în Ciacova, de unde au legături de transport şi în alte direcţii. Solicitarea este motivată de faptul că pentru procurarea unui medicament de la farmacie, un consult medical de urgenţă, rezolvarea unei probleme la Primărie sau mai nou deplasarea la Deta pentru întocmirea dosarului de subvenţii pentru agricultură, sunt nevoiţi să facă mai multe drumuri, apelând la transportatori de ocazie care le pretind 10 (100.000) lei pentru un drum dus - întors pe traseul Macedonia - Ciacova. Deasemeni, motivat de faptul că de şapte ani d-l primar nu a organizat nicio întâlnire cu aceştia, doresc prezenţa domniei sale în mijlocul lor pentru a-i prezenta probleme de interes cetăţenesc.

p

Redacţia publicaţiei noastre vine cu o propunere adresată d-lui primar Viorel Ştefan în speranţa că va fi acceptată: Până la rezolvarea problemei transportului în comun, să renunţe de trei ori pe săptămână la folosirea autoturismului Primăriei pentru deplasări în interes personal la al doilea loc de muncă - din Timişoara - punându-l la dispoziţie pentru transportul cetăţenilor în vârstă de peste 60 de ani şi cu o pensie redusă. Oricum, cheltuielile de întreţinere şi pentru carburantul consumat, sunt achitate din banii proveniţi şi din taxele şi impozitele încasate de la aceştia.

MOTIV DE SATISFACŢIE PENTRU PETROMĂNENŢI Sensibilizat probabil de comentariul din numărul trecut al publicaţiei noastre, în care relatam despre starea jalnică a drumului de acces înspre satul Petroman, la ultima şedinţă de Consiliu Local d-l primar Viorel Ştefan a promis că în cursul anului 2007, acesta va fi amenajat cu înveliş asfaltic, iar în centrul satului va fi ridicat un monument în cinstea eroilor acestei comunităţi. Am fi lipsiţi de obiectivitate, dacă nu am saluta astfel de iniţiative.

ELEVI CARE FAC CINSTE ŞCOLII LOR La 31.03.2007 în oraşul Deta, s-a desfăşurat etapa zonală a concursului „English Made Fun“ pentru clasele a VII - a. Liceul „Al. Mocioni“ din oraşul nostru, a fost reprezentat de trei concurente pregătite de d-na prof. IUDITH PETHÖ. Toate elevele au obţinut premii, după cum urmează: ¼ Filip Anca Tabita - locul 1 - media 9,875 şi -Premiul pentru cel mai bun vorbitor de limbă engleză („Best speaker“). ¼ Spăriosu Francesca - Locul 3 - media 9,625 şi -Premiul pentru cel mai bun proiect („Best project“). ¼ Crâsta Alina Florentina - Menţiune - media 8,750 şi -Premiul pentru cel mai bun proiect („Best project“). În urma rezultatelor obţinute, s-au calificat pentru etapa judeţeană a concursului „English Made Fun“ ce se va desfăşura în munic. Timişoara la 28 aprilie 2007, elevele: - Filip Anca Tabita - Spăriosu Francesca - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La Concursul Naţional de Muzică - Faza judeţeană, desfăşurat în Timişoara la 24.03.2007, la care au participat 21 de formaţii, Grupul folcloric al Liceului „Alexandru Mocioni“ din Ciacova a obţinut Diplomă şi Premiul al II - lea. Grupul coral se compune din 20 membri (elevi), din clasele a IX - a MI; a IX -a Filologie; a XI - a MI şi a XI -a Filologie. Elevul Ionuţ Gomboşanu din clasa a XI - a MI, a obţinut Diplomă şi Premiul I la categoria „muzică religioasă“. Un merit deosebit pentru rezultatele obţinute, revine d-nei prof. ELENA TANŢA, care a pregătit elevii pentru concurs, cu multă dăruire şi profesionalism.

Cetatea Ciacovei nr.17  
Cetatea Ciacovei nr.17  

Ziar independent al ciacovenilor de pretutindeni

Advertisement