Page 6

MATLYST DYRSKU’N FRÅ JORD TIL BORD Interessa for mat, og ikkje minst kunnskap om matens opphav er større enn nokon gong. Med sine lange tradisjonar som handels- og marknadsplass, både når det gjeld dyr og mat, har Dyrsku’n ein unik moglegheit til å vera en formidlar av heile reisa frå jord til bord. Med Matlyst Dyrsku’nǹ inviterast du til ei oppleving utanom det vanlege.

Smakar for ein kvar gane!

6

Profile for Serit Itum

Dyrsku'n brosjyre 2015  

Norges største marknadsplass!

Dyrsku'n brosjyre 2015  

Norges største marknadsplass!

Profile for octagonas
Advertisement