Page 16

Stjørdal

PARKERING VED DYRSKUPLASSEN Riksveg

Ålesund

Røros

Seljord ligg sentralt i Sør-Noreg, midt i mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. I samband med Dyrsku’n set Telemark Bilruter opp ekstra ruter, og du kan bestille bussbilletten saman med Dyrskubilletten. Florø Vi oppmodar dykk til å ta bussen!

Lillehammer

Bergen

E6

OSLO

E134

Drammen

Haugesund

Stavanger

Notodden Kongsberg SELJORD Dyrsku’n

41

Kristiansand

E134

Det er gode parkeringsmoglegheitar i området og me skal 0 - 600 m finne plass til alle sammen. Men merk at dei næraste plassane blir tidleg fyllt opp! Me rådar alle til å fylgje skilting og råd frå 601 - 12 politi for oppdatert infomasjon.

OVERNATTING

over 120

Det er stor etterspurnad etter overnatting under Dyrsku’n. Det er fleire stader både i og rundt Seljord som kan ta imot Kartgrunnlag: besøkande. Det tek omlag 30 minuttar å køyre til stader som Bø og Rauland, og om lag ein time til Notodden. Visit Seljord vil hjelpe deg med å finne gode overnattingstilbod så nært Dyrsku’n som mogleg. Du finn meir informasjon om tilbodet deira på www.seljordportalen.no eller du kan nå dei på telefon 35 05 04 00 eller mail info@seljordportalen.no.

Porsgrunn Tønsberg

Avstander: Bergen 4t 15min Haugesund 3t 45min Kristiansand 2t 45min Lillehammer 4t 15min Oslo 2t 15min Stavanger 4t 15min

Dyrsku´n Arrangement As Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord

Foto: Arne Morten Berntzen, Torbjørn Dyrland, Øystein Køhn, Guro Mæland, Dag Jenssen, Aasmund Tynning, Anne Guri Gunnerød, Leif Jamtveit, DAAS., Gry M. Grindbakken.

VEGEN TIL DYRSKU’N

Europav

Støren

Molde

Telefon: 35 06 57 70 Faks: 35 06 57 84 E-post: post@dyrskun.no

www.facebook.com/dyrskun www.instagram.com/dyrskunseljord www.dyrskun.no

St

Design: Serit Itum www.serit.no/itum

TRONDHEIM Kristiansund

Dyrsku'n brosjyre 2015  

Norges største marknadsplass!

Dyrsku'n brosjyre 2015  

Norges største marknadsplass!

Advertisement