Page 1

2

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz

0

1

3

Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Oční Klinika Horní Počernice

Obsah Úvodní slovo a historie firmy naše Pracoviště

Oční klinika Horní Počernice Oční oddělení Vysočany Oční oddělení Nymburk Oční ordinace Poděbrady Oční ordinace Lysá nad Labem Oční ordinace Semily

Oční optika

Oční optika Horní Počernice Oční optika Vysočany Oční optika Poděbrady Oční optika Lysá nad Labem Oční optika Nymburk Oční optika Semily

Speciální ambulance Dětská a strabologická ambulance Oddělení pleoptiky a ortoptiky Sítnicová ambulance Vyšetření OCT Glaukomová ambulance Vyšetření HRT Vyšetření OCT Technické vybavení Operační přístroje Visumax- Mel Intralase-Visex Constalation LensX Diagnostické vybavení OCT Stratus OCT Cirrus CRS Master Wavefront analyzér Keratometr Atlas Pentacam Wavescan AMO Endoteliální spekulární mikroskop EM-3000

2 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice

4 8

14

18

30


38

Refrakční operace

Operace pro mladší pacienty Operace krátkozrakosti (myopie) Operace dalekozrakosti (hypermetropie) Operace astigmatismu Operace pro pacienty pro 45. roce s počínající presbyopií (vetchozrakostí)

42

Laserové operace

Femtosekundový laser 3D laser PTK

46

Operace s výměnou čočky Operace katarakty Indikace k operaci katarakty Použití femtosekundového laseru při operacích šedého zákalu Nadstandartní čočky

Monofokální nitrooční čočky Multifokální nitrooční čočky Specifika operace s nadstandardnímii čočkami

Plastické oční operace Vitreoretinální operace Závěr

52 56 60 64

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 3


ĂšvodnĂ­ slovo historie firmy


úvod a historie firmy

Úvodní slovo Jsem rád, že Vám můžeme představit možnosti naší kliniky. Cílem této publikace je, aby jste v souhrnu informací získali představu o možnostech očního lékařství v současné době. Oční klinika a její jednotlivá dceřinná zařízení jsem se snažil koncipovat a vytvořit především s ohledem na nejlepší přístrojové a personální vybavení, které odpovídá absolutní světové špičce v návaznosti na co nejvhodnější využití pro co nejširší skupinu obyvatel. Výchova v rodině, výchova k povinnosti, ke studiu, k zodpovědnosti a k prospěšnosti pro společnost mě provází celým životem. Byl bych rád, kdyby jste na naší klinice, na našich ambulancích i v optikách byli spokojeni nejen s odborností, ale i lidským přístupem našich zaměstnanců.

MUDr. Richard Havránek vedoucí lékař a majitel Oční Kliniky Horní Počernice s.r.o.

6 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Historie firmy Historie naší společnosti se přímo váže k praxi MUDr. Richarda Havránka a datuje se od roku 1993, kdy začínal svou soukromou praxi v oční ordinaci se svým otcem v Praze 9 v Horních Počernicích na poliklinice ve Lhotské ul.

Leden 2011 Zakoupili jsme a dali do provozu nejmodernější femtosekundový laser Intralase iFS, kterému důvěřuje také americká armáda a NASA. S prvními výsledky operací jsme nadmíru spokojeni.

Na jaře roku 2004 byla otevřena klinika v Horních Počernicích. Provoz oční ambulance se rozšířil o nový operační sál, kde kromě operací šedého zákalu, provádíme rovněž operace zeleného zákalu, plastické operace a estetickou medicínu.

Celkem jsme odoperovali přes 2 250 pacientů na femtosekundovém laseru. Měsíčně našimi ambulancemi projde přes1 250 pacientů.

Na jaře roku 2005 jsme oční kliniku dovybavili YAG laserem a diodovým laserem k ošetření sítnicových onemocnění. Od října roku 2005 provádíme úpravy korekce očních vad pomocí excimer laseru (nejčastěji metodou LASIK).

Lékaři, kteří pracují na naší klinice jsou předními uznávanými oftalmology v ČR a jsou zváni na domácí i zahraniční kongresy, kde se dělí o bohaté zkušenosti nabyté na naší klinice!

V listopadu 2008 jsme zakoupili nejmodernější a doposud nejdražší přístroj oční kliniky, a to femtoskundový laser VisuMax v kombinaci s excimer laserem Mel 80 a přístroje nezbytné k diagnostice na laserové operace. Tento laser jsme měli jako první v Praze. Na základě velmi úspěšné mediální kampaně se nám podařilo do konce roku uskutečnit přes 150 laserových operací. V lednu 2009 pokračujeme v silné a úspěšné mediální kampani, která zajistila vytížení kapacity kliniky v komplexní zdravotnické péči do takové míry, že 1. září 2009 uvádíme do provozu jako první v ČR zcela nový přístroj firmy Alcon CONSTELLATION Vision systém, který využíváme k operacím šedého zákalu hrazeného zdravotní pojišťovnou.V prosinci 2009 jsme zaznamenali dvoutisící laserový zákrok! Na začátku roku 2010 Oční klinika Horní Počernice zakládá sesterskou společnost Refrakční klinika CZ, s.r.o., která se ujímá obchodního názvu Oční svět a přebírá veškeré placené výkony. Samotná Oční klinika Horní Počernice nadále zajišťuje služby pro pacienty, jejichž péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Srpen 2010 Budova oční kliniky dostává novou podobu. Je přistavěno další patro, schodiště a prosklený tubus před klinikou. Pro hendikepované pacienty je zde nově výtah. Prosinec 2010 Dosáhli jsme největšího počtu odlaserovaných pacientů za 1 měsíc v celé naší historii a to 157 odlaserovaných pacientů!

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 7


Naše pracovište


naše pracoviště

Naše pracovište Oční Klinika Horní Počernice Je samotnou základnou naší společnosti. V tomto komplexu se nacházejí jak všeobecné oční ambulance, tak ambulance se speciálním zaměřením, a to konkrétně ambulance sítnicová, glaukomová, dětská, strabologická, dále oddělení ortoptiky a pleoptiky. Také zde najdete nově zrekonstruovanou oční optiku. Ambulance disponují kromě standardního oftalmologického vybavení ultrazvukem scan A, B, perimetrem Humprey, kamerovým systémem k dokumentaci předního i zadního segmentu oka, optickým koherentním tomografem, NdYAG laserem a nyní nejnověji zakoupeným endoteliálním mikroskopem. Dále nám naše vybavení umožňuje provádět v pravidelných intervalech fluorescenční angiografii. Kromě ambulantní péče se věnujeme také operativě jak předního segmentu, tedy operacím katarakty, tak vitreoretinálním operacím. Provádět tyto operace na nejvyšší možné úrovni nám dovolují nejmodernější přístroje. Konkrétně jsou to přístroje Constellation a LenSx. Dále se také zaměřujeme na estetickou chirurgii zahrnující například blefaroplastiky, odstraňování kožních útvarů, degenerativních změn v oblasti oka či amblace pterygií.

americká armáda a NASA. Jako jediná klinika v České republice provádíme 3D laserovou operaci ReLex - SMILE. Samozřejmostí před každou touto operací je diagnostika pomocí přístrojů Wavefront a Pentacam. K operacím s výměnou čočky, ať již z důvodů katarakty či refrakčního, využíváme výše zmíněné přístroje Constellation a LenSx. Pacientům nabízíme širokou škálu nadstandardních čoček.

Samostatnou kapitolu jistě tvoří odvětví refrakční chirurgie. Plně se věnujeme jak laserovým operacím, tak operacím s výměnou čočky, či implantacím fakických nitroočních čoček, což nám umožňuje uspokojit klienty všech věkových kategorií. K refrakčním laserovým operacím využíváme dva špičkové přístroje. Jsou to femtosekundový laser VisuMax v kombinaci s excimerovým laserem Mel 80 a později zakoupený Intralase iFS, kterému důvěřuje také Adresa Obchodní 2, Praha 9 - Horní Počernice, 198 00 Telefon +420 281 865 664 Ordinační hodiny Pondělí 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Úterý 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Středa 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Čtvrtek 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Pátek 08.00 – 13.00

10 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Oční ambulance Vysočany

Oční ambulance Lysé nad Labem

Tato ordinace je pro naše klienty otevřena každý všední den. Mimo standardní oftalmologické vybavení je zde automatický refraktometr, bezkontaktní tonometr, pachymetr, perimetr a také vlastní OCT, které umožňuje vyšetření jak sítnice, tak zrakového nervu. Dále jsou zde prováděny drobné chirurgické výkony. Vedle ambulance se nachází také oční optika se širokým výběrem brýlové korekce.

Tuto ambulanci najdete v poliklinice ve Vichrově vile, aby měla dobrou návaznost na ordinace lékařů jiných specializací. Je každý týden otevřena v pondělí a v pátek. Je zařízena pro běžnou oftalmologickou péči včetně automatického refraktometru a bezkontaktního tonometru. Součástí je samozřejmě bohatě vybavená oční optika.

Adresa U Svobodárny 9, 190 00 Praha 9 Telefon +420 284 818 268 Ordinační hodiny Pondělí 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Úterý 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Středa 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Čtvrtek 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Pátek 08.00 – 13.30

Adresa Masarykova 214, 289 22 Lysá nad Labem Telefon +420 325 533 319 Ordinační hodiny Pondělí 09.00 – 12.30 Pátek 08.00 – 10.00

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 11


naše pracoviště

Oční ambulance Nymburk

Oční ambulance Poděbrady

Tento rok se ambulance přestěhovala do nových kompletně zrekonstruovaných prostor, zůstala však i nadále v objektu polikliniky. Tyto prostory umožňují komplexní oftalmologickou péči. Samozřejmostí je zde vybavení jako: automatický refraktometr, bezkontaktní tonometr či perimetr. Součástí ambulance je také sálek pro malé chirurgické výkony. V těchto prostorách se nachází také nově otevřená oční optika. Nyní je tato ambulance pro naše klienty otevřena každý pracovní den.

V tomto krásném lázeňském městě je naše nejmladší ambulance. Nejprve sídlila v centrálních lázních a poté se přestěhovala do Domu zdraví, kde se nachází dodnes. Disponuje vybavením pro běžnou oftalmologickou péči, jakým je automatický refraktometr, bezkontaktní tonometr a perimetr. Součástí je opět oční optika s bohatou nabídkou brýlové korekce.

Adresa Okružní 2160, Nymburk, 288 02 Telefon +420 325 531 118 Ordinační hodiny Pondělí 08.00 – 15.00 Úterý 09.00 – 12.00 Středa 09.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Čtvrtek 09.00 – 12.00 Pátek 11.00 – 13.00

Adresa Riegrovo náměstí 178/3, Poděbrady, 290 01 Telefon +420 325 532 373 Ordinační hodiny Pondělí 09.00 – 10.00 vyšetření perimetrem 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 ordinace Úterý 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Čtvrtek 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

12 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Oční ambulance Semily Tato ambulance je nejvíce vzdálená naší domovské poliklinice v Horních Počernicích. I tak zde však poskytujeme základní oftalmologickou péči s běžným standardním vybavením, včetně perimetru. Také zde vedle ordinace naleznete vybavenou oční optiku.

Takto široká síť ambulancí v návaznosti na oční kliniku v Horních Počernicích nám dovoluje všude zajistit ojedinělou komplexní preventivně-terapeutickou oftalmologickou péči.

Oční klinika Horní Počernice a všechny její další pracoviště mají podepsané smlouvy se všemi zdravotnimi pojišťovnami!

klinika splňuje přísné podmínky certifikátu ISO 9001

Adresa Špidlenova 394, Semily 513 01 Telefon +420 724 167 049 Ordinační hodiny Středa 09.00 – 15.00 Pátek 09.00 – 12.00 Poskytujeme oftalmologickou péči nejen na Semilsku, ale zároveň i pro spádové obvody Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou.

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 13


Ocní optika


oční optika

Ocní optika Oční Optika Horní Počernice Tradice našich optik se datuje k roku 1998. Od této doby se naše optiky rozrostly z jedné provozovny do šesti poboček v Praze a Středočeském kraji. A to jmenovitě v Horních Počernicích, Vysočanech, Lysé nad Labem, Poděbradech, Semilech a od listopadu také nově v Nymburce. O naše zákazníky pečuje tým kvalifikovaných očních optiků. Jelikož chceme být vždy o krok napřed, staráme se o to, aby zaměstnanci byli skvěle informováni a proškoleni v nových trendech, technologiích a možnostech, který tento obor nabízí. Každá z našich provozoven je propojena s oční ambulancí se špičkovými lékaři, ambulance patří také pod záštitu Oční kliniky Horní Počernice. Díky tomu má zákazník zaručenou veškerou kvalitní péči a důležitou prevenci podchycující případné oční choroby, jako je například glaukom či katarakta. Další výhodou je, že klient nemusí zdlouhavě cestovat mezi očním lékařem a oční optikou. V neposlední řadě je důležité zmínit, že naše optiky spolupracují s lékaři ze speciální dětské ambulance.

Dokážeme tak vyhovět i těm nejmenším klientům oční optiky a provázet je na jejich cestě za lepším viděním. Naše optiky nabízejí širokou škálu výběru jak obrub, tak brýlových a kontaktních čoček. Ze sortimentu obrub můžeme nabídnout pánské, dámské, dětské brýle a různé optické pomůcky. Samozřejmostí je různé materiálové provedení – plastové obruby, kovové, titanové, celoočnicové, vázané a vrtané. Z hlediska brýlových čoček jsme schopni nabídnout různé indexy lomu v té nejvyšší kvalitě, které se klientům v optice může dostat. Brýlové minerální čočky jsou na výběr v indexu 1,52 až 1,9. U plastových čoček je index 1,5 až 1,74. Naši klienti mohou očekávat poradenství na vysoké úrovni a týkající se i progresivních brýlových čoček. Ke klientovi vždy přistupujeme individuálně a s maximálním zohledněním jeho korekce.

Oční optika Horní Počernice

Adresa Obchodní 2, Praha 9 - Horní Počernice, 198 00 Telefon +420 281 865 664 Ordinační hodiny Pondělí 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.30 Úterý 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Středa 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Čtvrtek 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Pátek 08.00 – 13.45

Oční optika Vysočany

Adresa U Svobodárny 9, 190 00 Praha 9 Telefon +420 284 818 268 Ordinační hodiny Pondělí 08.00 – 12.30, 13.15 – 17.00 Úterý 08.00 – 12.30, 13.15 – 17.00 Středa 08.00 – 12.30, 13.15 – 17.00 Čtvrtek 08.00 – 12.30, 13.15 – 17.00 Pátek 08.00 – 12.30, 13.15 – 15.00

16 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Oční optika Lysá nad Labem

Adresa Masarykova 214, 289 22 Lysá nad Labem Telefon +420 325 533 319 Ordinační hodiny Pondělí 08.00 – 12.00 Pátek 08.00 – 10.00

Oční optika Nymburk

Adresa Okružní 2160, Nymburk, 288 02 Telefon +420 325 531 118 Ordinační hodiny Pondělí 09.00 – 15.30 Úterý 09.00 – 12.30 Středa 09.00 – 12.30, 13.00 – 16.30 Čtvrtek 09.00 – 12.30 Pátek 11.00 – 13.30

Oční optika Poděbrady

Adresa Riegrovo náměstí 178/3, Poděbrady, 290 01 Telefon +420 325 532 373 Ordinační hodiny Pondělí 09.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Čtvrtek 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Oční optika Semily

Adresa Špidlenova 394, Semily 513 01 Telefon +420 724 167 049 Ordinační hodiny Středa 09.00 - 15.00 Pátek 09.00 - 12.00

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 17


SpeciĂĄlnĂ­ ambulance


speciální ambulance

Speciální ambulance Dětská ambulance

Specializovaná dětská ambulance je součástí Oční kliniky Horní Počernice od roku 2009. Je vedena atestovanou lékařkou se strabologickou licencí a licencí školitele v oblasti binokulárních poruch. Ordinace je moderně vybavena zařízením umožňujícím oční vyšetření dětí od nejútlejšího věku. Zrak nejmenších dětí vyšetřujeme testy preferenčního vidění. U větších pracujeme s LCD optotypem s obrázkovými variantami a se světelnými testy k vyšetření binokularity. K detailnímu  vyšetření prostorového vidění u spolupracujících pacientů slouží Polatest. K vyšetření refrakčního stavu oka nám krom standardního autorefraktometru pomáhá přenosný přístroj Retinomax. Binokulární hlavový oftalmoskop umožňuje širší vyšetření očního pozadí i u nespolupracujících dětí. Vyšetřit malé dítě vyžaduje nejen příslušné vybavení ale

také pro dítě vyhovující prostředí a dostatek času. Dětská ambulance své pacienty objednává (tel 602105355). Přesto se snažíme přizpůsobit individuálním časovým nárokům, které záleží na spolupráci a věku pacienta. Jelikož kvalita vyšetření je prioritou nejen pro nás ale i pro rodiče, velmi oceňujeme jejich trpělivost a dostatečnou časovou rezervu. Přítomnost rodičů v ambulanci vítáme. Je pozitivní, že rodiče přesně vědí, co je dítě schopno vidět, jak reaguje. Považujeme za důležité rodiče zainteresovat do procesu, který v oční ordinaci zahájíme. Dítě totiž ošetřujeme ve věku, kdy se jeho zrak teprve vyvíjí. Nemůžeme si tudíž dovolit různé kompromisy, jako u dospělých, kdy jen korigujeme oční vadu. To proto, že u dítěte se podílíme na výsledném vidění. Důležitá je tedy nejen práce v ordinaci, ale i práce odvedená rodiči doma.

20 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Spektrum našich pacientů představují n Dispenzarizované děti s vícečetným postižením (nedonošenci, děti s vrozenými vývojovými vadami) n Kojenci s poruchami slzných cest n Děti s evidentní oční či periokulární patologií, patrnou rodičům i pediatrovi n Děti se šilháním (s podezřením) n Děti s poruchou vidění (zjištěnou zpravidla při pediatrických prevencích) n Děti s patologickým výsledkem skríninkových vyšetření (Plusoptix) n Děti s VÝZNAMNOU rodinnou anamnézou (vrozené vady, degenerativní choroby, vysoká dalekozrakost, šilhání) Pacienty s komplikovanějšími diagnosami indikované k péči na vyšším pracovišti odesíláme po předchozí domluvě. Pilířem našeho vyšetření je důkladná anamnéza. Proto jsou zejména u dětí důležité písemné výsledky předchozích vyšetření. Vzhledem ke kolísavým projevům zejména šilhání vítáme fotografie, kde je problém zachycen.

Jak nejčastěji vyšetření probíhá? Co sledujeme? n Zrakový kontakt, reakce na okolí, sledovací oční pohyby, reakce na světlo, nystagmus n Kompenzační postavení hlavy n Konfigurace okolí očí, palpace okolí očí, praeaurikulárních uzlin n Postavení očí světelný reflex na rohovce prosvětlovací Brueknerův test n Krycí test simultánní (forie, tropie) alternantní (maximální úchylka) n Konvergentní souhyb n Bielschowski test úklonu hlavy n Motilita n Měření refrakce n Vyšetření zrakové ostrosti n Morfologické vyšetření předního i zadního segmentu oka pomocí přístrojů n V indikovaných případech rozkapání očí k rozšíření zornic a uvolnění zaostřování Cílem vyšetření dítěte není získat veškeré možné informace najednou, ale spíše jejich spolehlivost a možnost vyšetření zopakovat s očekáváním dobré spolupráce. Pak můžeme očekávat spolupráci při neméně významné fázi a tou je adekvátní léčba. Jenom tak můžeme předejít problémům, které jsou v pozdějším věku neřešitelné, snižují kvalitu vidění a v neposlední řadě limitují možnosti operační korekce refrakčních vad v dospělosti. Možnosti, které moderní oftalmologie nabízí a bude nabízet. MUDr. Miroslava Konvičková

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 21


speciální ambulance

Ortopticko-pleoptická pracovna Kromě zevrubného vyšetření a stanovení případné brýlové korekce, je jedním ze stavebních pilířů komplexní,“dotažené“ péče o pacienta se zrakovou poruchou (zejména typu šilhání a tupozrakosti) ortopticko-pleoptická léčba. Ortoptika, z řeckého ortho a optos (to znamená rovné oči), je druh rehabilitace zabývající se poruchami zrakových funkcí spojených se změnami postavení očí, tedy šilháním. Pomáhá navodit nebo obnovit binokulární vidění, tedy spolupráci obou očí. Dosahuje toho pomocí různých přístrojů (synoptofor, stereoskop, prizmata, cheiroskop, konvergometr) i pomocí barevných filtrů. V posledních letech rozšíření věkových skupin pacientů směrem k nižšímu i vyššímu věku, jako jsou např. rehabilitace okohybných obrn po úraze či nitrolebních operacích Pleoptika Je aktivní léčení sníženého vidění oka - tupozrakosti, které doplňuje domácí režim lepení funkčně zdatnějšího oka. Trénink vidění na zrakově náročných aktivitách (obkreslování, lokalizace drobných obrázků, drobné manuální činnosti) i na přístrojích vede k postupnému zlepšování vidění. Po zaškolení mohou pacienti provádět trénink doma na osobním počítači v rámci programu domácí rehabilitace. n

n

n

Při této práci s dětmi platí podobné zákonitosti jako při vyšetření (Specifika při vyšetřování a práce s dětmi). Pleopticko-ortoptické péči tedy předchází detailní vyšetření očním lékařem. Že nemůže být takto detailní, vychází už z věkového rozpětí našich pacientů, ale ponechala jsem tuto pěknou tabulku s výčtem četných kvalitativních parametrů našeho zraku. Na začátku a na konci série cvičení provádí ortoptistka ortoptický rozbor.

n n

n n n n

n

n

n

n n n

Subjektivní metody. Tady jen pro připomenutí pár snímků zmíněných přístrojů nebo testů, většina z nich slouží nejen k vyšetření, ale i provádění ortopticko-pleoptických cvičení: Synoptofor Stereoskop Cheiroskop. Součástí aktivní pleoptiky je Campbellův stimulátor otočného šachovnicového vzoru postupně zmenšující se velikosti pod průhlednou folií, na kterou dítě maluje. Trénink na CAMu má však stejně jako jiné obdobné testy svou počítačovou podobu. Ta byla prezentována loni na symposiu dětské oftalmologie v Litomyšli. Soubor, na kterém pracuje Ing. Novák z fakulty kybernetiky ČVUT ve spolupráci s několika pracovišti, má aplikace diagnostické i terapeutické. Zde jen pár ukázek, jak takový program vypadá. Hess, pacient, pracuje ve standardní vzdálenosti od velkoplošné obrazovky, myší maluje CAM, v rámci domácího cvičení rozpoznává nahloučené znaky, trénink motility.

Většina aplikací je již dostupná na internetu. Po vyšetření, rozboru a zaškolení dostane pacient (proti podpisu) elektronický kód a může pracovat doma. Závěr… Obecně jako největší problém pleopticko-ortoptické léčby vidím: n pravidelnost cvičení, n udržet okluzi, n v neposlední řadě zájem rodičů. Tato léčba je opravdu dlouhodobá a opakující se. Přináší však své výsledky.

22 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Vyměňte dioptrické brýle za sluneční... ...v každém věku a užijte si dovolenou bez dioptrických brýlí. Na naší klinice provádíme pouze ověřené a bezpečné formy operací!

relex smile laser

ReLex Smile laser

Stereotaktické operace

operace bez narušení povrchu oka pouze na oční klinice horní počernice

Při operaci se neodkrývá celá rohovka povrch oka zůstává zcela neporušený. Pouze na Oční Klinice Horní Počernice

laserové operace do 45 let Zcela novou, špičkovou operační techniku při refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser 3D relex smile laser

klinika splňuje přísné podmínky certifikátu ISO 9001

plastické operace operace horních a dolních víček odstranění útvarů na obličeji

refrakční dny nabízíme možnost spojit konzultaci i laserovou operaci v jeden den

refrakční operace nad 50 let Zcela novou, špičkovou operační techniku nabízí femtosekundový laser LenSx®. implantace multifokálních čoček

Umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí implantace trifokálních čoček

Umožňuje vidění do dálky i do blízka, vyřeší i vzdálenost na počítači bez brýlí OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

Možnost výběru nitrooční čočky a operační techniky

kontakt Oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 www.ocniklinikahp.cz


speciální ambulance

Sítnicová ambulance

Sítnicová ambulance se specializuje na diagnostiku, léčbu a sledování pacientů s onemocněním sítnice a sklivce. Nachází se ve druhém patře Oční kliniky v Horních Počernicích a pracuje 2 dny v týdnu. Její provoz zabezpečují 2 zkušení lékaři s druhou atestací. V této ambulanci jsou vyšetřováni pacienti, u kterých bylo onemocnění sítnice nebo sklivce zachyceno náhodně v rámci základního vyšetření v některé z našich všeobecných ambulancí, pacienti dlouhodobě sledovaní v sítnicové ambulanci nebo pacienti odeslaní jiným lékařem z jiného pracoviště. Možnosti vyšetření v sítnicové ambulanci využívají i pacienti sledovaní na jiném pracovišti, kteří chtějí jen konzultovat svůj zdravotní stav. Vyšetření v sítnicové ambulanci probíhá na základě objednání, které je možné zajistit osobně nebo telefonicky. I když vyšetření probíhá často v návaznosti na proběhlé základní oční vyšetření, na jeho začátku je u pacienta vyšetřena nejlepší korigovaná zraková ostrost na dálku (eventuálně i na blízko), aby bylo možno zjistit stupeň funkčního poškození zraku a podle toho pak rozsah a závažnost případného onemocnění sítnice. Měření nitroočního tlaku je samozřejmostí. Samotné vyšetření vyžaduje arteficiální mydriázu, zpravidla dvoukombinací mydriatických kapek. Základní vyšetření předního segmentu, sklivce a sítnice probíhá na štěrbinové lampě, v případě zadního segmentu za pomoci fundoskopických čoček. Podle typu, rozsahu a aktivity onemocnění je pak u pacienta indikované podrobnější vyšetření optickou koherentní tomografií (OCT) – více o OCT v kapitole Přístrojové vybavení. OCT vyšetření pak podrobněji určí typ poškození, jeho rozsah a aktivitu a také umožní sledovat dynamiku a efekt případné léčby. V případě onemocnění

sklivce nebo podezření na odchlípení sítnice je potřebné také ultrazvukové vyšetření. U vybraných onemocnění sítnice (diabetické retinopatie, okluzí sítnicových arterií nebo vén, otoku, tumorů apod.) je někdy indikována fluorescenční angiografie (FAG). Je to vyšetření, při kterém je do kubitální žíly aplikována kontrastní látka (Fluoresceín) a sérií speciálních filtrů je digitálním fotoaparátem zaznamenáno její proudění cévním systémem sítnice a cévnatky. Umožní tak zachytit i změny, které jsou jinými metodami nevyšetřitelné. Toto vyšetření probíhá pod dohledem anesteziologa a dělá se nalačno. Na základě výše uvedených vyšetření pak následuje pohovor s pacientem (eventuálně s příbuznými) s návrhem možného řešení – konzervativního nebo chirurgického. V případě degenerativních onemocnění však často už jen s doporučením příp. kompenzační pomůcky. Podle závažnosti onemocnění a očekávaného průběhu pak pacient dostane termín kontroly nebo po domluvě termín operačního zákroku. V přímé návaznosti a v těsné spolupráci se sítnicovou ambulancí pak probíhají operace sítnice a sklivce – více v kapitole Pars plana vitrektomie. Nejčastějšími klienty v sítnicové ambulanci jsou pacienti s degenerativními onemocněními makuly, pacienti s diabetickou retinopatií a pacienti s onemocněními vitreoretinálního rozhraní. U pacientů s věkem podmíněnou degenerací makuly (VPDM neboli ARMD – Age Related Macular Degeneration) dochází k postupnému snižování centrální zrakové ostrosti, na blízko vždy výrazněji než na dálku. Je to poškození nevratné, které je způsobené postupnou degenerací a atrofií vrstvy retinálního pigmentového epitelu (RPE) a vrstvy fotoreceptorů sítnice v makule, která je nezbytná

24 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Vyšetření OCT

pro rozlišování jemných detailů. Periferní část sítnice zůstává často nepoškozena, takže i v pokročilých stádiích onemocnění je pacient schopen postarat se o sebe, orientovat se v prostoru, jen nedokáže číst nebo rozlišovat obličeje lidí. U VPDM je možné rozlišit 2 základní formy – suchou a vlhkou. Při suché formě VPDM dochází k pomalé a nevratné atrofii na úrovni obou uvedených vrstev, tato je ale většinou pomalá a postupná. V tomto případě je možná jen podpůrná léčba, která má za úkol zpomalit vývoj onemocnění. V případě vlhké formy dochází přes

defekty, vzniklé už výše uvedenou atrofií, k prorůstání nových cév z cévnatky, která je normálně od centrálněji uložené sítnice oddělena právě retinálním pigmentovým epitelem. Tyto cévy tak pod sítnicí formují tzv. choroidální neovaskulární membránu (CNV), která pak blokuje normální funkci sítnice. Navíc způsobuje její další reaktivní změny, jako prosáknutí a oddělení jednotlivých vrstev. Vzhledem ke specifickému uspořádání makuly v centru sítnice dochází k těmto změnám právě v místě, kde i malé změny způsobí těžký funkční defekt. CNV se pak dál rozrůstá a poškozuje další a další části sítnice. Vlhká forma se vyznačuje výraznou

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 25


speciální ambulance

progresí, která může být velice rychlá. U těchto pacientů je kromě snížené zrakové ostrosti charakteristická právě deformace obrazu a nakřivení linií. Proto v tomto případě je možné zastavit tuto progresi (příp. částečně i upravit vedlejší reakci samotné sítnice, která se také významně podílí na zhoršení vidění) pomocí speciální injekce do sklivce. Obsahuje antirůstový faktor – Avastin, který působí proti růstu nových cév, jež jsou, jak už bylo výše zmíněno, hlavní příčinou poškození při vlhké formě VPDM. Pro dosažení plného efektu je při tomto typu onemocnění doporučeno podání 3 injekcí s odstupem 1 měsíce. Injekce jsou do oka podávány na operačním sále v lokálním znecitlivění. Ani po této léčbě však nedojde k zlepšení vidění na původní hodnoty zrakové ostrosti, dojde jen k zastavení zhoršování, výjimečně k mírnému zlepšení v důsledku zmenšení reaktivního otoku sítnice. Proto je důležité, aby byla tato léčba podaná včas. Když je při této diagnóze léčba zahájena při poměrně dobrém vidění, je pravděpodobné, že se tento stupeň zrakové ostrosti zachová. Je-li zahájena při špatném vidění, zachová se vidění jen na této úrovni. Vývoj onemocnění a hlavně efekt léčby můžeme podrobně sledovat hlavně díky OCT diagnostice. U pacientů s cukrovkou je předepsané pravidelné vyšetřování očního pozadí. To probíhá většinou ve všeobecných ambulancích až do doby, kdy jsou na sítnici nalezeny první diabetické změny. To jsou už pacienti přesměrováni právě do sítnicové ambulance. Podle typu a rozsahu diabetických změn na sítnici pak rozlišujeme

neproliferativní a proliferativní diabetickou retinopatii (NPDR a PDR). Důležitým rozlišovacím faktorem jsou novotvořené cévy - neovaskularizace, které v pokročilých stádiích vznikají v důsledku nedostatečného prokrvení sítnice. Tyto cévy pak mohou způsobit zakrvácení do sítnice nebo sklivce, nadzvednutí nebo až roztržení sítnice, příp. výstup nitroočního tlaku z prorůstání nových cév až do předního segmentu oka. Neovaskularizace mohou zůstat dlouhou dobu klinicky němé, proto se takto pokročilý stav může projevit někdy až výše uvedenými dramatickými komplikacemi. Druhou možností je, že při progresi diabetické retinopatie dochází k prosáknutí makuly, což je velice dobře patrné na OCT vyšetření. Otok makuly se naopak projeví i při absenci dalších změn těžkým zhoršením zrakové ostrosti. Právě pro tato rizika je důležité zachytit diabetické změny na sítnici včas a včas je také začít léčit. V případě záchytu rizikových změn na sítnici u pacienta zahajujeme léčbu laserem. Laserová fotokoagulace je aplikace laseru přímo na sítnici s ušetřením makuly. Jejím cílem je vytvořit malé atrofie, které umožní přesun živin do důležitějších částí sítnice. Zabrání tak nedokrvení s možnou tvorbou neovaskularizací i prosáknutí sítnice. V pokročilejších stádiích je možná také aplikace antirůstových faktorů přímo do sklivcového prostoru, jak bylo zmíněno výše v části o léčbě VPDM. Pokročilé formy PDR nebo i NPDR s vysokým otokem makuly si někdy vyžadují i operační řešení pars plana vitrektomií, stejně jako těžké komplikace PDR, tedy zakrvácení do sklivce

26 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Vyšetření OCT

nebo nadzvednutí sítnice. Vždy je ale při nálezu diabetické retinopatie prvořadým krokem důsledná kontrola základního onemocnění, tedy cukrovky, a často i vysokého krevního tlaku. Do skupiny pacientů s onemocněním vitreoretinálního rozhraní zařazujeme pacienty s makulární dírou, epiretinální membránou a vitreomakulárním trakčním syndromem. U všech typů se onemocnění projevuje postupnou deformací obrazu a hlavní diagnostický přínos má právě OCT vyšetření. Toto onemocnění spočívá v kontrakci tenké hraniční vrstvy mezi sítnicí a sklivcem, která způsobuje deformaci povrchových vrstev sítnice, někdy až s vytržením centrální oblasti sítnice. Zase v důsledku specifické struktury je i tady predilekčně postižena makula, a proto i při minimálním rozsahu změn může být toto onemocnění spojené s těžkým poškozením centrální zrakové ostrosti. V této skupině onemocnění je jedinou možností léčby pars plana vitrektomie, při které odstraníme kontrahující se vrstvu na povrchu sítnice. Funkční výsledek pak závisí na stupni poškození před operací. Indikace operace však musí být správně načasovaná, protože operací sice dojde k zastavení progrese onemocnění, někdy však za cenu mírného zhoršení vidění. Proto u některých pacientů s nálezem výše vyjmenovaných onemocnění je vhodnější spíš vyčkávací taktika s důsledným monitorováním změn na OCT. Při stabilním nálezu je pak vhodnější operaci odložit. Osobitou skupinou jsou pak pacienti s tímto onemocněním, kteří vyžadují operaci šedého zákalu. Tato operace totiž

může způsobit progresi onemocnění vitreoretinálního rozhraní i při nekomplikovaném průběhu operace šedého zákalu. Když objevíme u pacienta šedý zákal i jedno ze zmíněných onemocnění, volíme sledování a při potřebě operačního zákroku spíš kombinaci operace šedého zákalu s implantací nitrooční čočky a pars plana vitrektomií. Cílem sítnicové ambulance je v maximální možné míře zlepšit zrakovou ostrost i u pacientů s těžkým poškozením vidění při onemocněních sítnice a sklivce, i když se jedná o finančně nejnáročnější léčbu v celém spektru oftalmologické péče – někdy i pro pacienta, vždy však pro dané pracoviště. Často je však pro pacienta hlavním přínosem důsledné vysvětlení stavu a nastínění léčebných možností, nezřídka jen s velice omezenou možností zlepšení zrakových funkcí.

Fluoresceinová angiografie – FAG

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 27


speciální ambulance

Vyšetření Oct Oct (optická koherentní tomografie), je v současnosti nenahraditelným pomocníkem při vyšetření sítnicových onemocnění. umožňuje podrobnou diagnostiku jednotlivých vrstev sítnice a narušení jejich struktury. Využívá se v diagnostice věkem podmíněné degenerace makuly, diabetické retinopatie, otoků sítnice, makulárních děr, epiretinálních membrán a dalších onemocnění. Dovoluje sledování vývoje onemocnění a porovnávání stavu sítnice před léčbou a po léčbě. je vhodné i na přesné

posouzení stavu sítnice před nitrooční operací (šedý zákal, refrakční operace). Využívá se i v diagnostice a sledování pokročilosti glaukomu a v hodnocení efektivity jeho léčby díky sledování tloušťky nervových vláken sítnice kolem vstupu zrakového nervu do oka. Vyšetření je neinvazivní, před vyšetřením může být nutné rozšíření zornice pomocí kapek. Oct vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Patologické OCT

Fyziologické OCT

glaukomová ambulance glaukomová ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou pacientů s glaukomem s otevřeným i uzavřeným úhlem, s glaukomem sekundárním, pigmentovým, capsulárním či refrakterním na konzervativní léčbu. Využívá se nejmodernější vyšetřovací technika, vyšetřuje se visus na moderních optotypech, přední segment na štěrbinové lampě, měří se nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem, provádí se gonioskopie a vyšetření fundu přímou i nepřímou oftalmoskopií.

Dále je k dispozici vyšetření zorného pole na počítačových peritestech Humphrey a využití zobrazovací diagnostické techniky na přístroji Oct iii ke stanovení vrstvy rNFL vláken na terči zrakového nervu. V indikovaných případech u glaukomu s úzkým úhlem se provádí laserová iridoplastika (Lit) diodovým laserem. u pacientů refrakterních na konzervativní terapii se na našich sálech využívá chirurgická léčba glaukomu – nejčastěji trabeculectomie. MUDr. Markéta Pixová Oční klinika Horní Počernice

Vyšetření očního pozadí

28 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Technické vybavení


technické vybavení

Technické vybavení Operační přístroje Visumax-Mel 80 Intralase-Visex Constellation Vision System LenSx

VisuMax Mel 80 Laserový systém od výrobce Carl Zeiss slouží na naší klinice od listopadu 2008 a dále upgradovaný v roce 2010 a 2012. V současné době se jedná o nejnovější a nejmodernější technologii používanou k refrakčním operacím prováděným na rohovce. Pacientovi přináší vysoký komfort, bezpečnost a excelentní preciznost. Využívá technologie dvou různých laserů. Femtosekundový laser pracuje s ultrakrátkými pulzy, jež jsou konvergovány do velmi malého prostoru, ve kterém vzniká elektronová plasma a dochází k mikroevaporaci tkáně, tedy k vytvoření malé bublinky o průměru asi 7 μm. Cílením pulzů do krátké vzdálenosti od sebe dochází k propojování bublinek a k tvorbě velmi přesného řezu uvnitř stromatu rohovky. Druhá část systému VisuMax Mel 80 využívá excimerový laser. Po odklopení lamely rohovky (flapu) excimerový laser procesem fotoablace odstraňuje podle předem stanoveného schématu na míru pacientovi dioptrie na obnaženém stromatu rohovky. VisuMax Mel 80 je používán na naší klinice k dvěma druhům refrakčních operací:

Laserová operace Femto Lasik jinde nazývána také jako Femto Lasik Premium nebo NeoLasik HD. Jedná se o laserovou operaci očí, při níž nedochází ke kontaktu ostrých nástrojů s okem. Vytvoření tenké lamely zajišťuje femtosekundový laser, po jejím odklopení excimerový laser (Mel 80) odstraní refrakční vadu a lamela se přiklopí zpět na rohovku. Laserová operace ReLEx, 3D SMILE Nejmodernější technologie refrakčních laserových operací, představuje významný krok k minimálně invazivnímu zákroku. Laserová operace je rychlejší a celý proces probíhá v jednom kroku. Použitím femtosekundového laseru je v hloubce rohovky v režimu 3D vytvořena čočka, která je pak malou incizí vytažena. Dochází tedy k minimálnímu narušení integrity povrchu rohovky a Descemetovy membrány. Odpadá také nutnost použití excimerového laseru pro odstranění dioptrií. Metoda je limitována druhem refrakční vady, nelze provést u dalekozrakosti, u velmi nízkých dioptrií nebo při příliš vysokém nebo prostém astigmatismu.

32 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Intralase-Visex Laserový systém od firmy Abbott máme na klinice od prosince roku 2010. Je to 5. generace laseru, kterému důvěřuje také US Army a NASA. Jedná se o velmi vyspělou, celosvětově rozšířenou a bezpečnou technologii. Stejně jako Visumax Mel 80 spojuje technologii femtosekundového a excimerového laseru. Na Intralase-Visex provádíme operaci Femto Lasik. Jedná se o laserovou operaci očí, při níž nedochází ke kontaktu ostrých nástrojů s okem. Vytvoření tenké povrchové lamely zvané flap zajišťuje bezbolestně femtosekundový laser. Druhý (excimer) laser poté odstraní dioptrie.

při extrakci katarakty. Ultrazvukovou energií fragmentujeme čočkové hmoty, které jsou zároveň systémem odsávány. Vše se děje prostřednictvím drobných nástrojů pronikajících do oka malými incizemi v rohovce. S moderními operačními nástroji a systémy se operace katarakty stala mnohem méně invazivní metodou, než tomu bylo v minulosti.

Constellation Vision System Oční klinika Horní Počernice zakoupila jako první v České republice nový přístroj firmy Alcon – CONSTELLATION® Vision Systém. Tento unikátní systém kombinuje špičkový fakoemulsifikační přístroj pro operace na předním segmentu (operace šedého zákalu a refrakční nitrooční operace) s nejmodernějším zařízením pro operace zadního segmentu, tj. sklivce a sítnice. Přístroj je na klinice v provozu od 1. září 2009 a je využíván kataraktovými i sítnicovými chirurgy. Fakoemulzifikace je v dnešní době metodou volby

LenSx Zcela novou, špičkovou operační techniku při operacích šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser LenSx® od firmy Alcon. Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu, jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE. Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel, veškeré řezy provádí počítačem řízený femtosekundový laserový paprsek. Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Přístroj obsahuje integrované OCT, které zobrazí přední segment, na němž se přesně naplánuje rozmístění, směr a hloubka řezů. Tím je operace přísně individualizovaná na míru každému oku. Laser umožňuje otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky, stejně tak jako provedení primárních

VisuMax Mel 80

VisuMax Mel 80

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 33


technické vybavení

i sekundárních incizí v rohovce, kterými pronikají nástroje do nitra oka a kterými je implantována nitrooční čočka. Je-li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu pomocí arkuátních incizí na rohovce. Přesným plánováním a počítačovým naváděním je dosaženo vysoké míry přesnosti a bezpečnosti. Částečnou fragmentací čočky dosáhneme významného zkrácení fakoemulzifikačního času potřebného pro odstranění čočky, čímž značně snížíme i množství škodlivé energie pronikající do očních struktur, a tak snížíme i množství komplikací s tím spojených. Špičkovou technologii ocení jak pacienti se šedým zákalem, tak i klienti, kteří podstupují refrakční výměnu čočky a implantaci prémiové čočky multifokální. Uvedeným laserovým přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, pacient si doplácí.

LenSx

Intralase-Visex

Intralase-Visex

34 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


visumax a RelEx 182x127.pdf 1 19.12.2012 11:08:46

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RELEX SMILE LASER STEREOTAKTICKÉ LASEROVÉ OPERACE BEZ NARUŠENÍ POVRCHU OKA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE NA OČNÍ KLINICE HORNÍ POČERNICE PLASTICKÉ OPERACE OPERACE HORNÍCH A DOLNÍCH VÍČEK, ODSTRANĚNÍ MALÝCH ÚTVARŮ NA OBLIČEJI REFRAKČNÍ DNY NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT KONZULTACI I LASEROVOU OPERACI V JEDEN DEN

Život bez brýlí RELEX SMILE LASER STEREOTAKTICKÉ LASEROVÉ OPERACE

Operace bez lamely. Technologie je zásadní změnou v operacích oka. Při operaci se neodkrývá celá rohovka – povrch oka zůstává zcela neporušený.

182x118.indd 1

KONTAKT OČNÍ KLINIKA HORNÍ POČERNICE tel. 281 865 664, 602 105 355 www.ocniklinikahp.cz

LASEROVÉ OPERACE DO 45 LET

REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET

Zcela novou, špičkovou operační techniku při refrakčních nitroočních operacích nabízí

Špičkovou operační techniku nabízí femtosekundový laser LenSx®.

FEMTOSEKUNDOVÝ LASER

Umožňuje vidění do dálky i do blízka

RELEX SMILE LASER

IMPLANTACE TRIFOKÁLNÍCH ČOČEK

IMPLANTACE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Umožňuje vidění do dálky i do blízka, vyřeší i vzdálenost na počítači

7.1.2013 8:29:06

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 35


technické vybavení

Diagnostické vybavení OCT Stratus OCT Cirrus CRS Master ATLAS 9000 Corneal Topography System Endotelový spekulární mikroskop EM-3000 Pentacam Wavescan-AMO

OCT Stratus Přístroj vyrobený firmou Carl-Zeiss. Optická koherenční tomografie je diagnostická metoda, která se stala nezastupitelnou v diagnostice onemocnění zadního segmentu oka. Poskytuje reálné morfologické zobrazení příčných řezů zadní části sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a subretinálních struktur, jakož i jejich kvantitativní zhodnocení. Dokáže odhalit nepatrné změny, které jsou často při pouhém klinickém vyšetření klasickou fundoskopií skryty nebo jen nezřetelně vyjádřeny. Použití je jednak diagnostické pro glaukom a širokou řadu retinálních onemocnění, jednak skríningové, které je poskytováno před některými typy nitroočních operací. OCT Cirrus Přístroj vyrobený firmou Carl-Zeiss. Moderní a nový OCT přístroj používaný ve stejných indikacích jako OCT Stratus se liší metodou získávání OCT obrazu (využívá SpectralDomain metodu), produkuje přesnější a dokonalejší obraz sítnice a přilehlých struktur, jakož i předního segmentu oka. CRS Master Přístroj vyrobený firmou Carl-Zeiss. Poskytuje nový přístup v diagnostice a léčbě refrakčních vad. Umožňuje přesné stanovení optických aberací, tedy nedokonalostí optického systému oka. Refrakční stav oka se tradičně definuje stanovením sférické a cylindrické složky refrakční vady. Takto zjištěnou vadu lze korigovat brýlemi,

CRS Master

kontaktními čočkami, klasickými laserovými operacemi, nitroočními čočkami, resp. jejich kombinací. Existují však i refrakční vady, které popisují tzv. aberace vyššího řádu. Sofistikovaná technologie měří deformace vlnoplochy (wavefront aberometrie) vznikající při optickém procesu zpracování zrakového vjemu okem. Porovnáním s obrazem wavefrontu procházejícím dokonalým okem s identickou šířkou zornice (takové oko neexistuje, jeho wavefront je plochý) stanovuje celkový aberační stav optického systému oka, podíl jednotlivých aberací a jejich dílčí příspěvky ke konečné kvalitě vizuálních funkcí. Přenos změřených hodnot aberací do terapeutického excimerového laseru (v tomto případě MEL 80) pak umožňuje přesnou aplikaci laserové energie po povrchu rohovky tak, aby negativní vlivy optických aberací byly sníženy na minimum. Mluvíme o individualizované (přizpůsobené) ablaci, která je pro každé oko unikátní. Individualizovaným topograficky řízeným laserovým refrakčním zákrokem na rohovce dosáhneme lepších zrakových kvalit. Potlačení aberací vyšších řádů znamená zlepšení zrakových funkcí hlavně v podmínkách snížené světelnosti, například při nočním řízení. ATLAS 9000 Corneal Topography System Přístroj od firmy Carl-Zeiss poskytuje zavedený a vysoce pokročilý diagnostický rohovkový systém. V kombinaci s CRS Master plánovacím systémem představuje optimální základ pro individualizovanou refrakční laserovou operaci.

Pentacam

36 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Endotelový spekulární mikroskop EM-3000 Přístroj od firmy Tomey dokáže bezkontaktně kvalitativně i kvantitativně zhodnotit zadní vrstvu rohovky, tedy endotel. Popisuje velikost endotelových buněk, jejich tvar a počet. Normální endotel je tvořen jednou vrstvou plochých uniformních hexagonálních buněk, je velmi důležitý k udržení správné hydratace a výživy rohovky, chrání její dokonalou strukturu a průhlednost. Počet a tvar endotelových buněk se s věkem mění, buňky nejsou schopny obnovy, s věkem jich tedy stále ubývá. Mikroskop je vhodný nástroj pro diagnózu endotelopatií, pro předoperační i pooperační zhodnocení rohovky i k výzkumným účelům. Přístroj také automaticky měří centrální tloušťku rohovky. Pentacam Analyzuje topografii rohovky, její přední plochy, zadní plochy, hloubku a tloušťku rohovky (pachymetrii). To vše srovnává s normou a graficky upravuje, aby vyhodnocení bylo pro lékaře co nejpřijatelnější a přehledné (vytváří mapy zakřivení a tloušťky rohovky, hloubky přední komory, hodnotí komorový úhel oka a polohu čočky). Přístroj Pentacam využívá k měření rotující Scheimpflugovu kameru. Měří v oblasti celého předního segmentu oka. Tento postup poskytuje trojrozměrný obraz. Měření probíhá ve 25 000 bodech a trvá asi 2 vteřiny. Přístroj monitoruje a snaží se korigovat vliv mimovolných očních pohybů. Při rohovkové topografii se vychází z měření skutečného poloměru křivosti přední a zadní plochy rohovky v celém průměru rohovky. Spolu s topografií lze analyzovat též rohovkoduhovkový úhel ve 3D, získat pachymetrii rohovky v celém průměru, určit celkovou lomivost rohovky po změření zadní plochy rohovky, srovnávat snímky, získat virtuální model předního segmentu, analyzovat pokročilost katarakty a určit přesněji vhodné parametry intraokulární čočky.

Wavescan- AMO Přístroj pro wavefront analýzu od firmy Abbott pracující se systémem Intralase-Visex. Stejně jako u systému CRS firmy Carl Zeiss je využíván pro aberometrii před i po refrakčních operacích, poskytuje tak vysoce individualizovanou ablaci při metodě femto LASIK a diagnostiku aberací vyšších i nižších řádů.

Endotelový spekulární mikroskop EM-3000

Wavescan AMO

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 37


RefrakcnĂ­ operace


refrakční operace

Refrakcní operace Operace krátkozrakosti (myopie) Odstranění krátkozrakosti v mladém věku je nejčastější indikací laserové operace na rohovce. Pro většinu pacientů je laserová refrakční operace nejvhodnějším řešením a umožní jim až do presbyopického věku život zcela bez brýlí.V některých případech však není laserový zákrok vhodný. Příčinou je většinou nedostatečná tloušťka rohovky, která neumožňuje odstranit danou dioptrickou vadu beze zbytku.V těchto případech volíme implantaci fakické nitrooční čočky ICL, která se vkládá za duhovku před lidskou čočku.

Operace dalekozrakosti (hypermetropie) Odstraňování tohoto typu vady je daleko méně úspěšné než u krátkozrakosti. |donedávna se tato vada chirurgicky neřešila vůbec. Dnes nové technologie umožňují operace laserem až do +6,0 D. platí však, že účinnost zákroku není trvalá a dochází k pomalému návratu hypermetropické vady. Lze využít i implantaci fakické nitrooční čočky ICL, většinou však je její použití znemožněno nedostatečnou hloubkou přední komory oka.U vyšších hypermetropií lze uvažovat o tzv. refrakční výměně lidské čočky (RLE) již ve věku těsně nad 30 let.

40 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Operace astigmatismu

Operace vetchozrakosti (presbyopie)

Řešení astigmatismu je problematické.Většinou ve spojení se sferickou vadou,ať už myopickou či hypermetropickou řešíme úpravu refrakce laserovou operací. V případě implantace fakické čočky lze volit její torickou variantu, která umožňuje řešit i astigmatismus oka. Při výměně lidské čočky u pacientů s vyšší dalekozrakostí řešíme astigmatismus pomocí implantace torické nitrooční čočky. V některých případech řešíme astigmatismus pomocí tzv. relaxačních incizí, což jsou speciální nářezy rohovky prováděné většinou femtosekundovým laserem.

Presbyopie je vada postihující lidi po 45. roce věku. Projevuje se postupným úbytkem schopnosti vidět do blízka a je způsobena ztrátou akomodace lidské čočky. Jediným řešením je extrakce lidské čočky a implantace nitrooční víceohniskové čočky, bifokální či trifokální. Implantace těchto čoček umožňuje život bez brýlí na všechny vzdálenosti.

Na naší klinice provádíme pouze ověřené a bezpečné formy laserových operací!

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 41


LaserovĂŠ operace


laserové operace

Laserové operace Laserové operace na rohovce

Historie První novodobou laserovou operací, která zaznamenala celosvětové využití, byla fotoablační refrakční keratectomie /PRK/ prováděná eximer laserem. Postupně tato operace zaznamenala modelace ve smyslu techniky LASEK, kdy epitel rohovky byl před snesením naleptán či snesen pomocí mechanického epikeratomu – metoda EpiLASIK. V současné době je nejrozšířenější technikou medota LASIK s lamelou ve stromatu pod povrchem rohovky.

Lasik metoda laserové operace pro myopii a hypermetropii, kdy je lamela vytvořena mechanicky nebo pomocí femtosekundového laseru ve stromatu pod povrchem. Poté jsou dioptrie sneseny eximer laserem. Na naší klinice provádíme vytvoření lamely pouze femtosekundovým laserem, protože lamela je přesnější, obvykle v hloubce 95 mikrometrů pod povrchem. Poté je proveden eximer laser po předchozím vyšetření aberací /tzv. wavefront analýza/.

44 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Relex smile /3D/ technologie/ Jedná se o nejnovější techniku k odstranění dioptrií, kdy při operaci je ve stromatu rohovky stereotakticky pomocí femtosekukundového laseru vytvořena pseudočočka, která je laserovým řezem o velikosti 3 mm vytažena z vnitřku rohovky. Ztenčení rohovky má za následek úpravu dioptrií bez narušení struktur povrchu oka a operace není spojena s následnou suchostí oka, která jinak hrozí. Jedná se o nejšetrnější a nejmodernější techniku bez lamely /flepu/. Operaci nelze provést u hypermetropie.

PTK Fotoablační terapeutická keratectomie. Jde o metodu PRK, kdy po snesení epitelu jsou vyrovnány defekty v Boumanově membráně, které nejčastěji vedou k recidivujícím erozím.

ReLex Smile laser

POZOR!!!

Stereotaktické laserové operace bez narušení povrchu oka pouze V České republice na Oční Klinice Horní Počernice

Ostatní metody uváděné jako 3D či XD nejsou bez lamely.

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 45


Operace s výmenou cocky


operace s výměnou čočky

Operace s výmenou cocky Operace katarakty

Operace šedého zákalu je jednou z nejčastějších nitroočních operací. Se stále se zvyšující dobou dožití dospěje postupně k této operaci většina obyvatel. Katarakta ale může pacienta provázet již od narození, kdy se jedná o tzv. kongenitální kataraktu, anebo může vzniknout i u mladších pacientů, kteří např. utrpěli úraz oka, užívají delší dobu určité léky, mají celkové onemocnění, nejčastěji cukrovku nebo opakované oční záněty. Techniky prošly operace obrovským vývojem. Od intrakapsulární a extrakapsulární extrakce nitrooční čočky až k fakoemulzifikaci ultrazvukem a k použití

Na oční klinice Horní Počernice je operace šedého zákalu standardně bez doplatků a plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami

48 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


laseru během zákroku. Před operací je nutné řádné oční vyšetření, pacientovi je vysvětlena technika, možnosti operace a pooperační průběh. Je nutné, aby si pacient obstaral základní celkové vyšetření od praktického lékaře a jako prevenci aplikoval antibiotické kapky 3dny před operací. Oko je znecitlivěno lokálně anestetickými kapkami, samotný zákrok probíhá při plném vědomí pacienta a trvá průměrně 10-20 minut. Velmi malým řezem (2,1-2,8 mm) pronikne chirurg do přední komory oka a k čočce. V předním pouzdru udělá otvor, přes který za pomoci ultrazvuku čočku jemně rozdrtí a odsaje. Do pouzdra původní čočky pak vloží čočku umělou. Operaci dokončí výplachem oka, zpravidla bez nutnosti šití. Operace v dnešní době probíhá většinou ambulantně, pacient odchází ihned po operaci domů. Oko se do druhého dne sterilně zakryje, pak pacient přichází na kontrolu. Pacient po operaci používá antibiotika a kortikosteroidy v kapkách (zpravidla v kombinovaném přípravku), pro optimální hojení dodržuje klidový režim a dochází pravidelně na kontroly. Standardem je v současnosti implantace měkké čočky. Doposud se při operaci šedého zákalu implantuje především

monofokální čočka, která umožňuje po operaci dobré vidění jen na jednu vzdálenost (do dálky nebo na blízko), druhá ze vzdáleností vyžaduje brýlovou korekci. V dnešní době je ale možno implantovat už i nadstandardní nitrooční čočky, kdy po operaci není potřeba brýlí. Indikace k operaci katarakty O indikaci k operaci katarakty nerozhoduje jen zhoršení vidění podle optotypů. Pacient a lékař se rozhodnou k výkonu podle toho, zda snížení zrakové funkce a narušení zrakového vnímání významně ovlivňuje činnosti, které pacient běžně provádí a potřebuje v pracovním i osobním životě. Indikace jsou rovněž ovlivněny socioekonomickými faktory. Ve většině případů oboustranné katarakty doporučujeme nejdříve operovat oko s pokročilejším zákalem. Před operací musejí být pacientovi vysvětlen princip operace, rizika a případný pooperační průběh. Důležité je zevrubné oční vyšetření před operací (vhodné i OCT), podrobná osobní i pracovní anamnéza (zaměstnání, hobby, očekávání…), interní předoperační vyšetření a podepsaný informovaný souhlas s výkonem (i s vybraným

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 49


operace s výměnou čočky

nadstandardem - operace laserem, nitrooční čočky se žlutým filtrem, torické, multifokální). Méně často se přistupuje k operaci šedého zákalu i při terapii jiného očního onemocnění (např. glaukomu nebo uveitidy vznikající se spojitostí s čočkou) nebo k usnadnění ošetřování jiného očního onemocnění (např. k monitorování nebo léčbě diabetické retinopatie). Důležité je také rozhodnout, čím je způsobeno zhoršení vidění u pacienta. Někdy se může zkombinovat více očních onemocnění a katarakta nemusí být hlavní příčinou. Musíme tedy pacientovi citlivě vysvětlit, že operací katarakty zlepšíme jen to, co šedý zákal způsoboval, a nebude vždy dosaženo 100% návratu funkce, protože přetrvává jiné oční onemocnění. Neméně důležitá jsou i oční onemocnění (např. vitreoretinální trakční syndrom), která se mohou i po dokonale provedené a nekomplikované operaci katarakty zhoršit. Proto v indikovaných případech operaci odkládáme, pacienta pouze sledujeme a nebo jako konečné řešení kombinujeme operaci katarakty s pars plana vitrektomií. Použití femtosekundového laseru při operacích šedého zákalu Oftalmologický obor podléhá neustálému vývoji v oblasti operačních technik, vybavení, přístrojů i nitroočních čoček. Operace katarakty také prodělává velké změny, dnes používaná technika fakoemulzifikace nitrooční čočky pomocí ultrazvuku a provedení základních milimetrových řezů pomocí speciálního nože je inovována o možnost použití femtosekundového laseru. Operace pomocí mechanických nářezů rohovky je v případě šedého zákalu plně hrazená pojišťovnou, ale od začátku roku 2012 si pacient může vybrat a připlatit si nadstandardní operaci femtosekundovým laserem. Naše klinika jako první zakoupila přístroj LenSx a provádí stále častěji tento zákrok i u refrakčních výměn nitroočních čoček. Tento femtosekundový laser (tzv. FEMTOFAKO) nahrazuje skalpel, je naváděn na základě

optické koherentní tomografie (OCT) a provede místo chirurga všechny potřebné řezy (vstupní řez, pomocné řezy, otevření pouzdra čočky a rozdělení čočky pro její šetrnější rozdrcení). Tyto laserové nářezy nahradí klasické mechanické řezy, vytvářené pomocí speciálních nožů. Navíc jejich přesná lokalizace umožňuje při operaci lépe upravit původní nepravidelnosti v zakřivení rohovky. Další zásadní výhodou tohoto způsobu operace čočky je příprava a otevření čočky pomocí femtosekundového laseru. Rovněž jako náhrada za konvenčně používané ostré nástroje femtosekundový laser přesně „předřízne“ pouzdro čočky na základě specifických požadavků operatéra. Otvor v předním pouzdru čočky, kterým probíhá samotná operace, je dokonale centrován a vytvarován. Umožní tak stejně dokonalou centraci a fixaci umělé nitrooční čočky. Zároveň femtosekundový laser rozdělí čočku na více menších kousků, čímž sníží sílu, která je na rozdělení čočky použita. Proto je výhodou obzvláště u tvrdších a pokročilejších zákalů čočky. Tyto úkony jsou plně automatizované, a jsou tak přesnější a šetrnější. Další průběh operace, t.j. samotné odsátí čočky, vyčištění pouzdra a následná implantace umělé nitrooční čočky, je pak proveden chirurgem jako při standardní operaci čočky. Výhodou FEMTOFAKA jsou precizní řezy (každému pacientovi individuálně nastavené), možnost korekce předoperačního astigmatismu, ochrana sítnice a sklivce pro omezení celkově uvolněné energie, zkrácením doby nitrooční části operace dochází k menší traumatizaci závěsného aparátu a k větší ochraně endotelu rohovky. Tato metoda je vhodná nejen při operaci katarakty, ale i při refrakčních implantacích nitroočních čoček. Použití FEMTOFKA se jako výhodnější jeví obzvláště u některých patologických stavů, jako je oslabení závěsného aparátu, poškození endotelu rohovky (Fuchsova dystrofie, cornea guttata), ale také při tvrdém jádru čočky. Laser není vhodné použít při úzké zornici, neprůhledných optických médiích, nebo pokud je pacient příliš neklidný. Operace probíhá na operačním sále, kde se na jednom lůžku pacient postupně přemístí od jednoho přístroje k druhému. Není potřeba, aby sám přecházel mezi operačními sály. Celková operace je jen minimálně delší, ale nitrooční část výrazně kratší, a proto šetrnější k oku. Po zákroku je pooperační režim stejný jako u klasické operace šedého zákalu. Pacient odchází domů se sterilně krytým operovaným okem. Oční klinika Horní Počernice se snaží svým pacientům poskytnout komplexní péči a drží krok s nejnovějšími poznatky a technikami v očním lékařství. Klinika díky své široké ambulantní péči umožňuje využití těchto technologií velkou škálou pacientů.

50 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


NA OČNÍ KLINICE HORNÍ POČERNICE JE OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU STANDARDNĚ BEZ DOPLATKŮ A PLNĚ HRAZENA VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI KONTAKT OČNÍ KLINIKA HORNÍ POČERNICE tel. 281 865 664, 602 105 355 www.ocniklinikahp.cz

Operace šedého zákalu ŠEDÝ ZÁKAL (KATARAKTA)

Katarakta, nebo-li šedý zákal, obtěžuje v komfortu vidění převážně pacienty starší 60 let. Samotný fakt operace očí, tedy zásah do zrakového systému, vyvolává v nejednom pacientovi úzkost a strach.

OPERAČNÍ TECHNIKA FAKOEMULZIFIKACE ULTRAZVUKEM FEMTOFAKEM LENSX

Technická revoluce v operacích nitrooční čočky. Laserová operace šedého zákalu k dispozici i na naší klinice.

MŮŽETE SI DOPLATIT

Asférická čočka Čočka se žlutým filtrem Asférická čočka se žlutým filtrem doplatek 4 000 Kč Torická čočka 9 000 Kč Multifokální čočka 18 000 Kč Multifokální torická čočka 22 000 kč

A5 Trifokální čočka AT LISA tri 839MP T sirka.pdf 1 19.12.2012 11:06:38

182x118.indd 2

7.1.2013 14:09:12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 51


Nadstandartní nitroocní cocky


nadstandartní čočky

Nadstandartní nitroocní cocky

monofokální nitrooční čočky monofokální asférická žlutá nitrooční čočka má ve své struktuře zakomponován vedle žlutého barviva i modrý filtr a uV filtr. ty brání průniku části modrého světla a tím snižují riziko poškození sítnice a následného zhoršení zraku. Podobá se tak nejvíce „naturální“, přirozené lidské čočce. kromě toho je však „asférická“. Díky tomu vylučuje optické aberace, které jsou obtížně postižitelné běžným čtením na čtecích tabulích, ale výrazně ovlivňují „vnímání kontrastu“, což se nejvíce projevuje za snížených světelných podmínek.

multifokální nitrooční čočky multifokální asférická bifokální nitrooční čočka asférická žlutá optika poskytuje výhody stejné jako u monofokální asférické čočky, dvouohnisková optika umožňuje vidění do dálky, blízka i na střední vzdálenost bez brýlí, addice do blízka +3,0 nebo +2,5 D.

monofokální torická nitrooční čočka dokáže odstranit i vysoké stupně astigmatismu – vady zraku způsobené nesymetrickým tvarem rohovky, která má za následek deformaci obrazu.

multifokální torická nitrooční čočka asférická víceohnisková optika umožňuje vidění do dálky, blízka i na střední vzdálenost bez brýlí, torická optika umožňuje odstranit i vyšší stupně astigmatismu, vady zraku způsobené nesymetrickým tvarem rohovky, která má za následek deformaci obrazu.

multifokální asférická trifokální nitrooční čočka má stejné vlastnosti jako čočka multifokální bifokální s lepším řešením vidění na střední vzdálenost, má třetí ohnisko s ostrým viděním na 1,5 až 2 metry.

54 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Specifika operace s nadstandardními čočkami Operace s použitím nadstandardních čoček provádíme při operacích šedého zákalu, kdy pacienti dle svého zájmu volí implantaci doplatkové čočky. tato nadstandardní čočka slouží jednak k dokonalému vidění na jednu zvolenou vzdálenost, kde tyto čočky díky asferické optice či torické variantě významně zlepšují schopnost vidění na vybranou vzdálenost ve srovnání ze standardní monofokální čočkou. Dalším důvodem implantace nadstandardních čoček při operaci šedého zákalu je potřeby pacientů fungovat po operaci zcela bez brýlí. V tomto případě volíme multifokální čočku. Při tzv. refrakčních operacích, kdy důvodem zákroku není zkalená lidská čočka, ale pacient chce odstranit svojí dioptrickou vadu , je použití nadstandardních čoček

samozřejmostí. i zde volíme dle přání pacienta, dle typu jeho dioptrické vady a dle dalších faktorů buď monofokální či multifokální čočku, dle potřeby s torickou úpravou optiky. u mladších pacientů volíme tzv. fakickou čočku, která se vkládá za duhovku, před lidskou čočku, která se v oku ponechává.

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 55


Plastické operace horních vícek


plastické operace horních víček

Plastické operace horních vícek Oči a víčka představují spolu s mimikou zásadní momenty pro nonverbální komunikaci. A bohužel právě tyto oblasti také podléhají časným a zřetelným změnám stárnutí. V oblasti víček se takové změny nejčastěji projevují tvorbou nadbytečných kožních řas, často společně s vyklenováním tukových váčků. Další změny mohou souviset s poklesem nebo ochabnutím víček v důsledku nedostatečné pevnosti jejich zvedačů či stahovačů, poklesem obočí a vráskami způsobenými mimickými návyky daného jedince. V komplexu těchto změn tak můžeme následně pozorovat unavený a smutný vzhled obličeje, případně i funkční poruchy, jako jsou omezené vidění, nadměrné slzení či rychlejší únavu při různých činnostech vyžadujících zrakovou koncentraci. Z pohledu estetické chirurgie patří řešení těchto obtíží pacienta k nejméně zatěžujícím a také finančně dostupným. K dispozici existuje velké množství okuloplastických operací, jako jsou například blefaroplastika horních a dolních víček, korekce ptozy víček, korekce ptozy obočí nebo aplikace botulotoxinu a hyaluronátu k vyhlazení vrásek okolí oka. Výše zmíněné zákroky je navíc možné provádět v různých modifikacích a kombinacích tak, aby se dosáhlo optimálního výsledku a očekávání u každého daného pacienta.

Pro ty co zvažují operaci víček, ale bojí se případných rizik, je potřeba říci, že v rukou zkušeného okuloplastického chirurga jsou tyto zákroky s minimem komplikací a až na znecitlivující injekce jsou v zásadě bezbolestné. Operace se provádějí nejčastěji u pacientů mezi 40 a 70 lety věku, u žen i u mužů, většinou v místním znecitlivěním a trvají přibližně 30 až 60 minut. Bezprostředně po zákroku pacient odchází s doporučením fyzického klidu domů a protože jsou rány kryty pouze náplastmi na víčkách, dochází jen k minimálnímu omezení v běžných činnostech. Stehy se odstraňují za jeden týden a otoky s modřinami mizí zhruba do 14 dnů od operace. Vzhledem k tomu, že rána obecně získává odolnost a pevnost původní tkáně teprve za 4 až 6 týdnů od operace, doporučujeme dbát po celou tuto dobu ve zvýšené míře na ochranu před jejím znečištěním a mechanickým poškozením. Proč podstoupit operaci víček právě na OČNÍ KLINICE? Nejčastější rizika související s operacemi víček vznikají v důsledku nerespektování anatomie a funkce komplexu očí, víček a měkkých tkání očnice. A právě toto komplexní pojetí s důrazem na fungování a součinnost celého systému zaručuje pacientovi spokojenost a snižuje případná rizika okuloplastické chirurgie na minimum.

Vzhledem k tomu, že se jedná o silně individuální postup, doporučujeme při zvažování operace objednat se nejprve na osobní konzultaci s chirurgem, kde jsou všechny možnosti důkladně probrány s důrazem na maximální spokojenost pacienta. Jelikož a právě proto, že ne všechny typy zákroků jsou vhodné pro každého, stejně tak jako ne všechna přání a očekávání pacienta jsou vždy splnitelná.

58 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice

MUDr. Pavel Kožner


Operace ectropia, entropia Provádějí se na sálku určeném pro plastické výkony. Jedná se o chirurgickou korekci vadného postavení víček – ectropia, kdy se víčko odchlipuje od oka, a entropia, kdy se víčko otáčí proti oku. Dále se provádějí chirurgické excize či kauterizace elektrokoagulací benigních i maligních útvarů na víčkách a v okolí oka či na spojivce, např. verruc, xantelasmat, cornu cutaneum, basaliomů, spinaliomů, pigmentových névů, papilomů apod. Všechny výkony se provádějí ambulantně v místním znecitlivění v aseptických podmínkách. Pacient je druhý den po výkonu kontrolován v ambulanci. Pokud je rána po excizi ošetřena suturou, přichází pacient po týdnu k extrakci stehů. Suspektní biologický materiál je odesílán k histologickému vyšetření. Plastické výkony z kosmetických důvodů jsou částečně hrazeny pacientem. MUDr. Markéta Pixová Oční klinika Horní Počernice

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 59


VitreoretinĂĄlnĂ­ operace


vitreoretinální operace

Vitreoretinální operace Pars Plana Vitrektomie Pars plana vitrektomie (PPV) je operační metoda, která se využívá při operacích sítnice a sklivce. Za svůj název vděčí části sítnice, která umožňuje bezpečně proniknout přes obaly oka bez rizika odchlípení sítnice – pars plana. Je to úzký pruh sítnice v přední části bulbu hned za ciliárním tělesem, kde sítnice těsně naléhá na cévnatku. Princip PPV je částečně podobný jako u laparoskopické operace v břišní chirurgii. Malými otvory v oblasti pars plana 4-5 mm za limbem je do sklivcového prostoru zavedena přítoková kanyla, světelný zdroj a různé nástroje, které umožňují manipulaci ve sklivcovém prostoru. Podle velikosti těchto otvorů a kalibru zaváděných nástrojů se rozlišuje 20G (gage), 23G, 25G a 27G technika. V případě 20G techniky jsou otvory nejširší, jednotlivé nástroje se zavádějí přímo přes otvor ve skléře, cévnatce a sítnici do oka. Po ukončení operace je nutná jejich sutura. V případě dalších technik jsou využívány tenké jednorázové porty, které se na začátku operace speciálním zavaděčem implantují do stěny bulbu oka a jako úzké tunely umožňují zavádět jednotlivé nástroje do oka. Rána má schodovitou strukturu, po ukončení operace jsou tyto porty odstraněné a otvor se sám bez potřeby šití uzavře. Tento způsob je pro PPV šetrnější a rychlejší, není možno jej však využívat pro všechny typy PPV. První je do oka zavedena přítoková kanyla, kterou do oka přitéká

roztok, který během celé operace udržuje stabilní objem bulbu. Jako druhý a třetí pak následuje port pro světelný zdroj a pro různé manipulační nástroje. Jejich pozici je pro lepší dosažení jednotlivých částí sklivce a sítnice možné během operace měnit. V případě PPV není nutná kamera, protože může být využita průhlednost optických medií a chirurg vidí vnitřní struktury zadního segmentu oka operačním mikroskopem díky speciálnímu optickému zařízení (BIOM) nebo pomocí různých druhů kontaktních čoček. Při PPV je vždy odstraněn celý sklivec nebo jeho většina. Někdy to pro vyřešení problému stačí, jindy pak následuje i operace samotné sítnice. Může to být odstranění jemných membrán na sítnici, přiložení a vyhlazení sítnice, laserové ošetření sítnice apod. Na závěr operace je objem oka doplněn roztokem, vzduchem, směsí vzduchu a speciálních expanzních plynů nebo v nejtěžších případech i silikonovým olejem. V případě silikonového oleje zůstává tento v oku až do jeho vypuštění při další operaci, a to v závislosti na příčině PPV. Expanzní plyny vyplňují oko delší dobu (různou podle typu plynu), pak ale dojde k jejich resorbci a nahrazení tekutinou, která je produkována ciliárním tělesem. Při výplni sklivcového prostoru roztokem nebo vzduchem dojde k této náhradě mnohem dřív, v průběhu několika dnů. V případě výplně oka směsí

62 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


vzduchu a expanzních plynů je v pooperačním období velmi důležité správné polohování. Bublina plynu i po operaci tlačí na vybrané místo sítnice, které bylo při PPV ošetřeno, ale jen za předpokladu, že pacient po operaci udržuje hlavu (a oko) ve správné poloze dle doporučení lékaře. Bublina navíc první dny po operaci znemožňuje normální vidění, proto je možné definitivní výsledek a zrakovou ostrost pacienta posoudit až s odstupem několika dnů. Nejčastějšími důvody pro PPV jsou choroby sklivce, jako zakrvácení sklivce (u diabetiků, po ucpání sítnicové žíly), zkalení sklivce (zánětlivé nebo degenerativní) a zákaly sklivce různého druhu. Z onemocnění sítnice jsou hlavní indikací k PPV odchlípení sítnice s trhlinami nebo bez, onemocnění vitreoretinálního rozhraní (více v kapitole Sítnicová ambulance) a taky vysoké otoky makuly (u diabetiků, po ucpání sítnicové žíly). PPV umožňuje také řešení některých těžkých komplikací po operaci katarakty. Na Oční klinice Horní Počernice je PPV prováděna na přístroji Constellation, který poskytuje nejširší operační možnosti. Operace PPV probíhají v úzké návaznosti na sítnicovou ambulanci, kde jsou jednotliví pacienti k PPV vyhledáváni, indikováni a také sledováni po operaci. Před operací je nutné předoperační vyšetření a příprava antibiotickými kapkami. Samotná operace pak probíhá

v lokálním znecitlivění – retrobulbární anestezii, kdy se podél oka do prostoru za okem aplikuje směs anestetika. Všechny operace PPV jsou na Oční klinice Horní Počernice prováděny formou jednodenní chirurgie jako ambulantní zákrok, pacient může po operaci odejít domů. Domácí doléčení je možné především díky šetrnému postupu výše zmíněnou 23G technikou. Druhý den po zákroku je pak pacient zkontrolován v sítnicové ambulanci, kde probíhá i jeho další sledování a konzervativní léčba. Zavedení operační techniky PPV na Oční klinice Horní Počernice výrazně rozšířilo možnosti léčby očních onemocnění na tomto pracovišti i o chirurgii zadního segmentu oka.

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 63


Zรกver


závěr

Záver Věřím, že tato publikace není poslední a v nejbližší době Vás budeme moci potěšit informacemi o dalších možnostech a rozvoji očního lékařství a optiky jak v České republice, tak i ve světě.

Rich Frames je bohatá kolekce obrub, která nabízí dámské, pánské a na trhu chybějící juniorské velikosti za zajímavé ceny.

Rich Lenses brýlové čočky inspirované astrologií… Tyto čočky jsou v základních indexech 1,56, 1,6 a 1,67.

66 Informační katalog Oční Kliniky a Oční Optiky Horní Počernice


Oční klinika Horní Počernice, s. r. o. Obchodní 2, 193 00 Praha - Horní Počernice tel.:

+420 281 865 664

+420 602 105 355

e-mail: info@ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz

www.ocniklinikahp.cz www.ocnioptikahp.cz 67


Oční klinika Horní Počernice  

Promo katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you