Page 1

OCMW nieuwsbrief tijdschrift van OCMW De Haan september - oktober 2015

Oe ist? Wel in je vel! Groepsaankoop groene stroom School- en studietoelagen Brugfiguren Raadslid in de kijker

De Haan - Wenduine - Vosseslag Klemskerke - Vlissegem - Harendijke


DYZO,

HET ANKER VOOR DE

ZELFSTANDIGE IN MOEILIJKHEDEN Zelfstandigen die het moeilijk hebben, kunnen gratis een beroep doen op de diensten van DYZO. DYZO beschikt over heel wat ervaring en expertise, zelfs in heel complexe dossiers. Meer info vindt u op www.dyzo.be. Contact opnemen kan via OCMW De Haan of rechtstreeks op 0800-11106 (elke werkdag van 9 tot 12 u.) of via info@dyzo.be.

‘t Boetiekje

Het PamperPunt

't Boetiekje is de tweedehandswinkel van het OCMW. Mensen die het wat moeilijker hebben om nieuwe kledij, schoenen of keukenmateriaal aan te kopen kunnen er terecht via de sociale dienst van het OCMW. Ze vinden er een zeer groot aanbod van mooie en kwaliteitsvolle kledij voor alle leeftijden. Alle kledij en spullen die in 't Boetiekje te vinden zijn, werden gedoneerd door plaatselijke bewoners met een warm hart voor anderen. Bedankt daarvoor!

Via het PamperPunt van OCMW De Haan worden luieroverschotten ingezameld op verschillende locaties in de gemeente. Deze luiers worden vervolgens gesorteerd in pakketjes per leeftijd en opnieuw verdeeld onder gezinnen met een beperkt gezinsbudget.

Hebt u thuis een doos vol spullen staan die nog in goede staat zijn? Breng ze dan op woensdag naar 't Boetiekje (Raadhuisstraat 2, Wenduine).

Alle kledij en spullen zijn welkom. Momenteel zoeken we vooral kinder- en mannenschoenen, broeken voor jongens van 5 tot 12 jaar, tweepersoonshoeslakens, koffiezetapparaten, waterkokers, kookpotten en pannen.

Zijn uw eigen kinderen uit de luiers gegroeid en hebt u thuis nog overschotten, schenk ze aan het PamperPunt door ze op één van de inzamelpunten in de Pamperbox te deponeren. Wilt u ons project steunen maar hebt u zelf geen kleine kinderen meer? Koop dan een pak luiers en bezorgen ze ons via één van de inzamelpunten. Waar vindt u een pamperpunt? " OCMW-Hoofdzetel, Markt 2, De Haan (Wenduine) " Gemeentehuis De Haan, Leopoldlaan 24, De Haan " Heilig Hartschool, Kerkstraat 70, De Haan (Wenduine) " GBS 't Klavertje, Brugsesteenweg 2, De Haan (Wenduine) " Jeugddienst, Monicastraat 13, De Haan " Kinderdagverblijf de Hartendiefjes, Grotestraat 117, De Haan


Oe ist? Wel in je vel! Waar je ook mee zit, praat er over!

Oe ist? De vraag is een gewoonte… Goed! Het antwoord is dat meestal ook. Iedereen voelt zich nochtans wel eens minder goed in zijn vel, zit in een mindere periode of wordt geconfronteerd met een probleem. Bovendien gaan heel veel mensen gebukt onder druk. Druk om te slagen, druk met de gezondheid, druk om de façade hoog te houden, druk om grappig te zijn, druk om alles op orde te krijgen, druk met de kinderen, druk met elkaar… Omdat mensen niet graag op deze zaken ingaan, luidt het antwoord vaak "Goed, ça va!", terwijl dat niet zo is. Met de campagne 'Oe ist' willen OCMW De Haan en Provincie West-Vlaanderen mensen aanzetten om écht met elkaar te praten en écht naar elkaar te luisteren. Wie over zijn problemen wil praten, verdient een luisterend oor. Omdat er in onze gemeente veel ouderen wonen, richt OCMW De Haan zich in het bijzonder naar deze inwoners om de 'oe ist'vraag te stellen. Ouderen hebben levenswijsheid en ervaring. Wie vroeg nooit opa of oma om raad? Om extra ruchtbaarheid aan de campagne te geven, bezochten medewerkers en vrijwilligers van OCMW De Haan de wekelijkse markten in De Haan-Centrum en in Wenduine. Een verrijkende ervaring voor hen, maar ook voor de mensen die ze aanspraken. Wilt u ook meedoen? Op www.west-vlaanderen.be/oeist vindt u tips om gerichter te luisteren. Ook wie wil praten over ernstige zaken maar niet de woorden of de manier vindt, kan op de website terecht. Bovendien vindt u er de gegevens van diverse organisaties die hulp bieden.

EDUCATIEF PAKKET ARMOEDE OCMW De Haan en Howest Brugge slaan handen ineen! 17 oktober 2015 is de Wereldverzetdag tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. In het kader hiervan ontwikkelden OCMW De Haan samen met een projectgroep Sociaal Werk van Howest Brugge en de lokale basisscholen een educatief pakket. De bedoeling van dit pakket is om kinderen van 8 tot 12 jaar op een speelse manier kennis te laten maken met thema's zoals armoede, uitsluiting en het omgaan met een budget. In dit interactieve pakket komt het verhaal van Koning RoCCo FantastiCo centraal te staan. De leerlingen zullen tijdens een projectweek van 19 tot 23 oktober proberen deze ongevoelige koning bij te brengen dat armoede een zwaar probleem is dat dringend moet aangepakt worden! Ter afronding van deze projectweek is op 23 oktober in de bibliotheek van De Haan een slotmoment voorzien, waar uitleg

wordt gegeven over het project en waar de werkjes van de leerlingen zullen tentoongesteld worden.


Goed voor het milieu, goed voor uw portefeuille!

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN Alle inwoners van West-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak én huurders met de geschreven toestemming van de eigenaar. Ook KMO’s en VME’s kunnen inschrijven. Let wel: in de Haanse Concessie mogen zonnepanelen niet te zien zijn van op de openbare weg.

panelenleveranciers hun beste bod uitbrengen. U krijgt een persoonlijk voorstel van de winnaar. Wanneer u beslist er op in te gaan, plaatst de leverancier het zonnepanelensysteem. De nieuwe zonnepanelen wekken meteen duurzame energie op, zodat u bespaart op uw energiekosten.

Hoe werkt het?

Interesse?

Wie kan mee doen?

U schrijft zich vrijblijvend in tot 28 oktober 2015. Op 29 Meer informatie maar ook het inschrijvingsformulier oktober is er de veiling waar gekwalificeerde zonne- vindt u op www.wijkiezen.be.

Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Bespaar tot 220 euro per jaar op uw energiefactuur!

Doe de vernieuwde V-test! Energiecontracten vergelijken is nog makkelijker via de vernieuwde V-test van de VREG. De V-test is gebruiksvriendelijker en biedt betere vergelijkingsmogelijkheden dan vroeger. Vergelijken brengt geld op U kan nog altijd heel wat geld besparen. Een gezin kan gemiddeld 220 euro per jaar besparen op zijn energiefactuur. Veranderen van leverancier of contract is gratis en niet moeilijk. Wat hebt u nodig om de V-test te doen? Uw laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en aardgas. Hoe komt u te weten wat het beste energiecontract is?

" Via internet: ga naar www.vreg.be en klik op Prijzen vergelijken (V-TEST) of ga naar www.vtest.be " Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9u en 17u het gratis telefoonnummer 1700 en kies 3 Andere vragen.


Statuut zelfstandige mantelzorger De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het statuut van de zelfstandige mantelzorgers hervormen. De hervorming is gericht op zelfstandigen die bijdragen betalen in hoofdberoep. De ontwerpen voorzien dat ze gedurende maximaal 6 maanden een uitkering van 1.070,94 euro per maand en een vrijstelling van betaling van bijdragen kunnen krijgen voor het verlenen van mantelzorg. De ontwerpen zijn nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Hoe was de situatie vroeger? Als zelfstandige die aan mantelzorg doet, kreeg je: o een vrijstelling van bijdragen om te kunnen zorgen voor een zwaar ziek kind gedurende maximaal 3 maanden; o een maandelijkse uitkering van 707,28 wanneer je palliatieve zorgen verleende aan je echtgenoot of kind, gedurende maximaal 3 maanden.

Wat wordt de nieuwe regeling? o een financiĂŤle uitkering van 1 070,94 per maand, gelijk aan het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige;

OCMW De Haan en Haanse scholen werken samen

o een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen. Dit is van toepassing wanneer je zorgt voor een zwaar ziek kind, zwaar ziek bloed- of aanverwante tot de 2de graad, een palliatieve partner/kind of een kind met een beperking, jonger dan 25;

Brugfiguren

o een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de mantelzorgperiode;

Het OCMW werkt sinds 2014 samen met alle (basis)scholen in de gemeente. Vanuit deze samenwerking zijn de brugfiguren ontstaan. Dit zijn maatschappelijk werkers van de sociale dienst van OCMW De Haan die als tussenpersoon werken tussen uw gezin en de school van uw kind. Zelf bieden de scholen al heel wat ondersteuning aan via het CLB en de zorgcoĂśrdinator of zorgleerkracht.

o deze regeling is per aanvraag maximaal 6 maanden van toepassing. Het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over je hele loopbaan; o er wordt niet langer een minimumduur bepaald voor het stopzetten van je zelfstandige activiteit; o je hebt ook de mogelijkheid om je zelfstandige activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling van bijdragen).

De brugfiguren van OCMW De Haan willen uw gezin extra ondersteuning bieden wanneer het thuis wat moeilijk loopt of wanneer u bijvoorbeeld problemen ondervindt bij het betalen van de schoolfacturen of schoolmaterialen van uw kind. De brugfiguren kunnen ook gecontacteerd worden voor het invullen van een studietoelage of voor informatie en/of advies over uw rechten. De brugfiguren kunnen steeds vrijblijvend gecontacteerd worden en bieden u graag een luisterend oor. Aarzel dus niet om ons te contacteren. Hieronder vindt u een overzicht van de brugfiguren per school. Gemeentelijke Basisschool Wenduine ('t Klavertje) Nathalie Wallaert (050 43 51 39, nathalie.wallaert@ocmwdehaan.be) VBS Wenduine (Heilig Hartschool) Dorthy Kinsabil (050 43 51 48,dorthy.kinsabil@ocmwdehaan.be) VBS De Haan en Vlissegem (De Zeeboon) Katrien Raats (050 43 51 40, katrien.raats@ocmwdehaan.be) VBS Vosseslag (Heideschool) Katrien Raats (050 43 51 40, katrien.raats@ocmwdehaan.be) B.S.G.O. Einstein De Haan & Vosseslag Sarah De Roeck (050 43 51 49,sarah.deroeck@ocmwdehaan.be) Maerlant Atheneum Sarah De Roeck (050 43 51 49,sarah.deroeck@ocmwdehaan.be)


School- en studietoelagen 2015-2016 U vraagt in één keer aan voor alle kinderen van uw gezin. Wie vorig jaar recht had op de toelage en nalaat een nieuwe aanvraag in te dienen, kan van het ministerie van Onderwijs een ingevuld aanvraagformulier toegestuurd krijgen. Wie voor het eerst de aanvraag doet, kan dat snel en eenvoudig op www.studietoelagen.be. Opgelet: hou uw elektronische identiteitskaart en de pincode ervan bij de hand. Wie niet over internet beschikt, kan de aanvraag op papier doen. Dit formulier verkrijgt u via de school of door te bellen naar het nummer 1700. Nu het nieuwe schooljaar al volop aan de gang is, wordt het tijd voor de studietoelage.Dat kan van de kleuterschool tot aan de hogeschool of universiteit, maar ook voor wie deeltijds onderwijs of een syntra-opleiding volgt. De aanvraag moet ingediend zijn voor 1 juni 2016.

De aanvragen worden chronologisch behandeld. Als het dossier onvolledig is, ontvangt u een vraag voor bijkomende informatie. Is het dossier wel volledig, dan ontvangt u een beslissingsbrief. Hebt u recht op een toelage, dan staan hierin de details.

De toelage varieert van 93,21 euro in het kleuteronderwijs tot 3 966,88 euro voor een kotstudent.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Een belangrijke voorwaarde voor het bekomen van de toelage is het gezinsinkomen. Er wordt rekening gehouden met o.m. het aantal personen in het gezin, het kadastraal inkomen van onroerende eigendommen en het ontvangen van uitkeringen.

" Surf naar www.studietoelagen.be. " Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 u. tot 19 u. " Ga naar het secretariaat van de school van uw kind. " Kom naar een bezoekdag van het ministerie van Onderwijs. Data en locaties vindt u op de website. " Vraag hulp op de spreekuren van OCMW De Haan.

SPREEKUREN JUSTITIEHUIS BRUGGE Het justitiehuis is een laagdrempelige instelling om burgers te informeren, slachtoffers bij te staan en daders te begeleiden bij de strafuitvoering.

openingsuren van de dienst, maar ook de spreekuren voor het gratis, juridisch advies gewijzigd. Hieronder de nieuwe uren.

De voornaamste rol van het justitiehuis is de eerstelijnswerking. Rechtzoekenden kunnen er voor een eerste gesprek terecht bij een justitie-assistent of een advocaat. Meestal wordt met de cliënt bekeken welke gerechtelijke procedure voor hem het meest aangewezen is. Daarnaast houdt het justitiehuis zich ook bezig met bemiddeling in strafzaken en met slachtofferonthaal.

Openingsuren Elke werkdag: 9 u.-12.30 u. en 13.30 u.16.30 u. Behalve op dinsdag tot 19 u. en op vrijdag tot 16 u.

Recent werden de bereikbaarheid en de

Gratis Juridisch advies

1. Te Brugge, Justitiehuis, Predikherenrei 3 Advocaat: ma, wo, do, vri: 10 u.-11.30 u.; di: 16 u.-17.30 u.

Telefonisch advies: di 16 u.-18 u.; do 10 u.-12 u. op het telefoonnummer 050-44 24 10 Notaris: op dinsdag 1 september, 17 november en 1 december 16 u. -18 u.

2. Te Oostende, Sociaal Huis, Edith Cavellstraat 15 Advocaat ma, wo, vri: 10 u.-12 u.; di, do: 16 u.18 u. Telefonisch advies: di, do 16 u.-18 u. op het telefoonnummer 050 44 24 10 Notaris 1e en 3e donderdag van de maand 16 u.-18 u.


Eddy Ronquetti raadslid in de kijker OCMW-Raadsleden staan weinig in het voetlicht. Toch zijn het vaak zeer gedreven mensen met een doordachte visie en een oprecht engagement. In deze vaste rubriek geven we hen een podium en u de kans de mens achter het raadslid te leren kennen.

Eddy Ronquetti (°1948, Oostende) woont sinds zijn 22e op de Vosseslag. Sinds 15 jaar is hij samen met Josiane Arschoot. Aan het einde van het jaar geeft hij zijn OCMW-zetel door aan zijn opvolger. Vanwaar de keuze voor politiek? Interesse voor politiek zat al in de familie, maar niet actief. Vooral politici die opkwamen voor de kleine mens, kregen mijn vaders goedkeuring. Pas toen ik in contact kwam met Ivan Cattrysse en Charles Vanmassenhove kwam de vonk om actief mee te doen en dus 'op te komen'. Welke problematiek grijpt je het meest aan? Mijn vriendin is conciërge in Huis aan Zee, het MPI van vroeger. Zo kom ik in contact met kinderen die het niet gemakkelijk hebben. Schrijnende familiale omstandigheden, gezondheidsproblemen, leerachterstanden,… Allemaal terug te leiden naar een achtergesteld milieu. Tegelijk ook allemaal wantoestanden die recht-

gezet kunnen worden. De kinderen zijn er niet voor verantwoordelijk maar draaien er toch voor op. Zoiets raakt me diep. Welke accenten moet het OCMW leggen? Ik vind de inzet tegen kinderarmoede heel belangrijk. Ook in onze welvarende samenleving vallen heel wat kinderen uit de boot. Zelf kunnen ze er weinig aan doen. Daarom hebben wij als OCMW de plicht hen te helpen. Ik sta ronduit achter initiatieven als de Ontmoetingsruimte en de brugfiguren. En blijven investeren in onze seniorenwerking, een evidentie in onze vergrijzende gemeente.

Van voorzitter en secretaris over de raadsleden tot de medewerkers: chapeau! Meer hoeft daar niet aan toegevoegd te worden. Wat zijn je plannen na december? Ik ben bijna drie jaar

“Onze plicht kinderen te helpen die uit de boot vallen.” Vanwaar je inzet voor het OCMW? Mijn keuze voor het OCMW is deels inzet, deels nieuwsgierigheid naar wat wij als verkozenen kunnen doen. Dat is mij overigens zeer bevallen. We hebben allemaal een kleur en onze eigen ideeën, maar een keer de raad begonnen is, zetten we dat hoedje af en werken we samen voor het welzijn van de mensen. Wat vind je van de OCMW-raad? Eind dit jaar geef ik mijn OCMWzitje door, daarom hou ik het kort.

gepensioneerd, maar ik heb geen stilzittend gat. Integendeel, ik heb bijna een dagtaak aan de Eddy Ronquettivrienden. Samen met Marino, Marco, David en Bart van het bestuur hebben we een druk programma, o.m. het Avondcriterium van 't Pubje in het voorjaar. Tot slot: van waar jouw exotische naam? Mijn grootvader was Italiaans en is in de jaren twintig naar hier gekomen voor zijn gezondheid. Ik wou dat ik een lange, boeiende familiehistorie kon vertellen, maar meer is er niet aan.


Stuurgroep Ontmoetingsruimte gaat van start! Samen met partners uit het sociale veld zet OCMW De Haan zich in voor jonge gezinnen. Op de foto van links naar rechts: Kaat Decuypere (Provincie West-Vlaanderen), Dennis Bouwens (CultuurbeleidscoĂśrdinator De Haan), OCMW-voorzitster Marleen Schillewaert-Vercruyce, Annemie Verbeke (Kind & Gezin), Marjan Quintens (Gezinsbond Wenduine), Filip Van Becelaere (CAW Noord-West-Vlaanderen), Mieke Haeck (Bibliothecaris De Haan), Pascale Cockhuyt (vzw Wieder), Katrien Raats (OCMW De Haan), Kathleen Herrebout (Diensthoofd Sociale Dienst OCMW De Haan), Tinatini Ositashvili (ouder) en Bram Dewaele (Jeugddienst De Haan).

Waar vindt u OCMW De Haan? www.ocmwdehaan.be

Sociale Dienst

Wenduine OCMW Hoofdzetel Markt 2 - tel. 050-43 51 40 De Haan-Centrum Gemeentehuis Leopoldlaan 24 tel. 059-24 21 24 De Haan-Centrum OCMW-ontmoetingscentrum Kerklommer Kapellestraat 7 tel. 059-23 90 79 tel. 059-23 79 81

Wenduine Hoofdzetel dagelijks van 08.30 u. tot 12.00 u. ‘s namiddags op afspraak. De Haan-Centrum OCMW-Ontmoetingscentrum Kerklommer op maandag en vrijdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Afspraak-aan-huis Zijn deze spreekuren voor u niet haalbaar, bel dan de Sociale Dienst op 050-43 51 40 om een afspraak bij u thuis of in uw buurt te maken.

Voorzitster Marleen Schillewaert-Vercruyce tel. 0472-36 46 48 Bij afwezigheid zich wenden tot de OCMW-secretaris 050-43 51 43. Wenduine Hoofdzetel ma, do, vr 10.30-11.30 u. Gemeentehuis De Haan ma, di, do, vr 8.00- 9.00 u. OCMW-Ontmoetingscentrum Kerklommer op afspraak

ver. uitg. marleen-schillewaert-vercruyce, markt 2, de haan (wenduine) - opmaak kurt borgoo

Nieuwsbrief OCMW De Haan sep-okt 2015  
Nieuwsbrief OCMW De Haan sep-okt 2015  
Advertisement