Page 1

Jaargang 10 nr 2 2e kwartaal 2014

NIEUW IN HET AANBOD

COMPUTERCAFÉ VOLKSSPELNAMIDDAG

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DIENSTENCENTRUM O U D E PA S T O R I E

FAIR TRADE KOKEN ZEKER VAN MEZELF OPFRISSING WEGCODE

WORD SPECIALIST IN VALPREVENTIE

E NIEUW - COMPUTERCAF ena donderdag 3 april - De M

etsen Workshops elektrisch fi veilig op weg

ermassage Hoofd-, nek en schoud - en zelfmassage demonstraƟe drukpunt

© OCMW Rotselaar - Werchter, kerstfeest 2013 De Wal - 18.12.2013 - Jarne Dereu

INFOSESSIES OMGAAN MET ADHD

Een uitgave van

KEN JE RECHTEN ALS PATIËNT


WOR D SPE C IALIST VALPR E VE NTI E De “Week van de Valpreventie” informeert en sensibiliseerrt jaarllijks ouderren, hun fam milie e en alle gezondhe eidszorg- en welzijn nswerke ers in Vlaanderren over valpreventie. Tijdens deze week worrdt iederee en die in con ntact komt met 65-plusssers, aangesproken om m valpreventie sam men aan te pakken. Vallen voorkom je door voldoend de in bew weging te blijven. En daar helpt het Lokaal Dienstencentrum je. Drie keerr per week kan je doorheen het hele jaar meedoen aan een ge ezondheidswandeling: een begelleide wandeling g van een kwarttier om in topvorm te blijven n. Behalve acctief en fit blijven, is het belangrijk om je eigen veiligheid te e verhogen. Tijdens de wee ek van de valpreventie leer je waar je in en om je e huis je eiigen veiligheid kan verhogen, door vo oldoe ende aandacht te besteden aan een juiste inrichting van je won ning, goed scho oeisel, te stappen op je eigen tempo o. Tijdens een infosessie geeft een kine esist je handige tips over hoe je opniieuw recht komt na een valpartij. Steed ds meer senioren stappen op de elektrische e fiets. Geen n rijbewijs nodig, en toch in een miniimum aan tijd d errge enss op een leuk terrasje! Maar elek ktrisch fietsen is lang nie et zo eenvoudig als het lijjkt.. Tijdens onze workshop ‘senioren n vaard dig en veilig op de fiets’ bere eiden we je voor op deze niieuwe manier van bewegen.

Lucia Wouters, Voorz zitte er OCMW Ro otssela aar

INDONESISCH KOKEN Contrast en evenwicht zijn typerend voor de Indonesische keuken. Zoet, zuur, en zout gaan hand in hand. Tegenover hete spijzen staan vaak frisse of koele bereidingen. De deelnemers aan de workshop Indonesisch koken leerden het allemaal van Mimi: rijst en scheuten als hoofdbestanddeel van deze keuken, aangevuld met allerlei kruiden. Goed voor een overheerlijke maaltijd! Tijdens de volgende workshop koken we de wereld op ons bord dankzij de producten van Oxfam Fair Trade.


GR ATIS INFOSESSIES

V EELL

I E D EREEN

O NGELOOF EN MISVERSTANDEN

IS AF E N T O E PAT I Ë N T

S NELLL E TIPSS E N TRUCSS OVER A DH HD

K E N J E R EC H T E N A L S PAT I Ë N T

De aand doening ‘A ADHD’ lijkt met alle ongeloof en misverstanden n

Welke re echten heb b ik als pattiënt? Wie e beslist er over mijjn be-

soms op de e legende van Loch Ness. Velen hebb ben ervan gehoord,

ha andellin ng als ik k in coma a lig? Watt is een vertrouwenspersoon?

we einig gen erin geloofd. Noch htanss iss ADHD veel co omplexer dan n we

Hoe duid ik een vertegenwoordig ger aan? Mag g ik mijn n patiiën-

op basis va an de DSM-criteria zouden n vermoeden. Deze infosesssie

tendossier inkijken? Als patiënt heb je heel wat rechten die je

brengt snelle ‘tips en trucss’ en geen ‘o omgaan met’. ADHD begriij-

zou moeten kennen. Op het moment dat je e ziek wordt,, heb

pen veronderstelt grondig gheid in pla aats van simplificatie.. Het bliijft

je immers andere dingen om je hooffd. Je e bent kwetsbaar en n

dus niet bij een uiteenzettting van kenm merken, dia agnose, behande e-

emotioneel.. Daarom is het nodig dat je je op p voo orhan nd heel

ling en medicatie. De theorie wo ordt in de e praktiijk van elke dag

goed informeert. Deze inforrmatiesessie wil daa arvoor een n ste e-

gebracht, in de directe taal diie ADH HD eig gen is én volled dig afge--

vige hulp zijn. Ze bevatt tal van n praktische tips ovver de rech hten

stemd d op de dagelijkse ‘wildernis’. Inschrrijven vóór 5 mei.

die de we et voorzie et. Inschrijven vóór 9 mei.

Datum:

vrijdag 9 mei om 14 u.

Datum m:

vrijdag 16 mei om 14 u.

Deeln nameprijs:

grattis

Deelnamepriijs:

gratis

TH E O RIE

E N P R A K TIJ J K O V E R M A S S A GE E

H O O FD ͳ, N E Kͳ E N S C H O U DER R M A S S AG E Tijden ns de eze in nfosessie krijg je eerst de the eorie e over hooffd-,, nek- en schoude erk klachten. Daarrna geven we e een n demonstratie e

V ERKII E Z I N G E N 2 5

ME EI

2 0 14

van n een drukp punt- en zelfmassag ge op een sttoel, over de kledij.

GEEN VERVO O E R N A A R H E T STEM M H O K J E?? Geen vervoer naar het stemhok kje?

Aanssluitend gaan de deelnemerss ze elf aan de e slag g en passen ze de massag ge toe in groepjes van tw wee e. Het praktijjkgedeellte gebeurt zittend op een sttoel. Insch hriijven vóór 20 juni.

Bell de Minder Mob bielen Centra ale op 016 60 61 61 en n we e bekijken sam men n op welke maniier je kan gaa an sttemmen:: met de

Datum m:

vrijdag 27 juni om m 14 u

Deelnameprrijs::

gratiis

Belbuss, een chauffeur va an de MMC of de Dienst Aangepast Vervoer.

LDC Oude Pastorie trakteert op profiteroles op vrijdag 23 mei 2014. Welkom op het Werchterplein 21 tussen 14 en 16 uur.

SLUITING MET ROCK WERCHTER Tijdens de festivalperiode is LDC Oude Pastorie moeilijk bereikbaar. We zijn dan ook gesloten op donderdag 3, vrijdag 4 en maandag 7 juli 2014.

Werchter, kerstfeest - 18.12.2013

© OCMW Rotselaar - Onthaalmoment LDC, Werchter, ?? ??? 2012 - ???

© OCMW Rotselaar

DAG VAN DE BUREN


Inschrijven voor een activiteit? Bel 016 60 61 61

AC TIVITEITEN NIEUW IN HET AANBOD

Zoek je scherpste snijmesje, je leukste snijplankje, een hippe keukenschort en -handdoek, en kom op maandag 28 april naar LDC Oude Pastorie. Inschrijven vóór 21 april.

GA ‘S MET JE COMPUTER OP CAFÉ Heb je ondertussen ook een laptop, tablet of andere computer in huis? Bak je er maar weinig van en bezorgt het hebbeding je meer stress dan plezier? Krijg je één of ander programma niet onder de knie? Heb je nog geen toestel en wil je advies? Geen probleem! Op donderdag 3 april kan je met je vragen terecht in vrijetijdscentrum ‘De Mena’ tijdens het eerste computercafé. Wie mee op de digitale trein wil, kan hier terecht bij onze vrijwillige experts. Datum:

donderdag 3 april, 19 uur

Kostprijs: gratis

VOLKSSPELNAMIDDAG ΈGROOTΉOUDERS ͳ ΈKLEINΉKINDEREN Blinde merrie, eggeschieten, kegelen, knikkerhuisje, reeplopen, ringsteken, ringwerpen, sjoelbak, slagwip, steltlopen, zwierbol, bikkelen, bolvangertje, diabolo, hinkelen, jojo, kiskas, koten, molenspel, muurkaatsen, putteken balleken, pretkrijt, tollen en touwspringen. Ga met je kleinkinderen terug naar je eigen kindertijd, en leer hen hoe spelen er vroeger aan toe ging. Inschrijven vooraf gewenst. Datum:

donderdag 10 april, 14 - 16 uur

Kostprijs: € 2,50 per kind

WEER OP WEG OPFRISSING WEGCODE Hoe goed ken jij nog het verkeersreglement? Wat is ritsen of vervangend rijverbod? Mag je door een rood licht fietsen? Mag je met je oldtimer zomaar de weg op? Tijdens deze opleiding leggen we haarfijn de wijzigingen in het verkeersreglement uit zodat je veilig weer op weg kan. We bespreken ook moeilijke verkeerssituaties in je eigen regio. Inschrijven vóór 8 april. Vrijwilligers van het LDC krijgen voorrang. Datum:

maandag 14 april, 14 - 16 uur.

Kostprijs: gratis

FAIR TRADE KOKEN WORKSHOP ‘Hand in hand, Noord en Zuid’. In deze workshop combineren we streekproducten met fairtradeproducten. Wat dacht je van kokosstoofpotje met groentjes, rode linzen met rabarber, pompoentaart met ahornsiroop en pecannoten, ...?

Datum:

maandag 28 april, 19 - 22 uur

Kostprijs: € 20, ingrediënten inbegrepen

ZEKER VAN JEZELF ASSERTIEF EN FLEXIBEL GEDRAG Tijdens deze training in assertief en flexibel gedrag leer je hoe communicatiepatronen in elkaar zitten en hoe je daar respectvol en flexibel mee omgaat. Stap voor stap breid je je mogelijkheden uit, rustig en kordaat. Je oefent in het durven ‘nee’ te zeggen zonder de ander te kwetsen. Je leert initiatief nemen en kritiek geven met het doel een conflict uit te praten. Je zelfzeker voelen staat centraal in deze boeiende cursus. Inschrijven vóór 3 juni. Datum:

woensdag 11 en 25 juni, 19 - 21 uur

Kostprijs:

€ 38

GEZOCHT: ELEKTRISCHE FIETS Overweeg je de aankoop van een elektrische fiets? Heb je nog twijfels om over te stappen? Tijdens onze workshop maak je kennis met alle types elektrische fietsen, krijg je tips over het onderhoud, de soorten batterijen en de manier van fietsen. Je kan er ook het woord bij de daad voegen en een elektrische fiets kosteloos enkele dagen uitproberen! Workshop in samenwerking met Logo Oost-Brabant, Mobiel 21 en VELO. Inschrijven vóór 9 mei via info@rotselaar.be of 016 61 63 11. Datum:

vrijdag 16 mei, 10 uur, Cultuurhuis De Jack-Op

Kostprijs: gratis

SENIOREN OP DE FIETS VAARDIG EN VEILIG Fietsvaardigheid even opfrissen? Moeite met het drukke verkeer? Deze workshop helpt je weer op weg. We frissen eerst de wegcode op en leren hoe je je op een fietstocht voorbereidt. Heb je vragen bij moeilijke verkeerspunten in onze gemeente, breng dan een foto mee. Een verkeersdeskundige geeft je meer uitleg. Na de theorie trekken we er echt op uit voor een begeleide fietstocht. We stoppen regelmatig voor nuttige fietstips op het terrein. Workshop in samenwerking met Logo Oost-Brabant, Mobiel 21 en VELO. Inschrijven vóór 9 mei via info@rotselaar.be of 016 61 63 11. Maximaal 15 deelnemers! Datum:

vrijdag 16 mei, 14 uur, Cultuurhuis De Jack-Op

Kostprijs: gratis


WEZEMAAL DORP ONDER DE WIJNGAARD Wezemaal is bij velen ondertussen bekend als “wijndorp”.

BEGELEIDE WANDELING MET WIJNDEGUSTATIE

Maar Wezemaal is ook cultuurhistorisch waardevol. De gemeentelijke toeristische dienst organiseert met Wezemaalkenner Willy Bollens een korte wandeling langs enkele boeiende historische gebouwen. Je gids vertelt een beeldend verhaal: met een beetje fantasie komen ridders, edellieden en jonkvrouwen tot leven! Na de wandeling dalen we af naar een wijnkelder in het Bezoekerscentrum Hagelandse Wijn en proeven we 4 plaatselijke wijnen. Inschrijven vóór 28 mei. Datum:

donderdag 5 juni, 13.30 uur, we verzamelen aan het Bezoekerscentrum, Kerstraat 16, 3111 Wezemaal

Kostprijs: € 8, wijndegustatie inbegrepen

BRUSSEL-CENTRAAL: HET HART VAN ONS SPOORWEGNET In deze rondleiding maak je kennis met het hart van ons spoorwegnet. De gids opent voor ons alle gesloten deuren. Je neemt plaats in de koninklijke suite, je daalt af naar een gigantische ongebruikte parking en naar het ‘zevende spoor’. Je loopt doorheen de Horta-galerij en komt zo terecht in hartje Brussel. Geschiedenis en moderniteit raken elkaar in de enorme dienstgangen. Een adembenemende kijk op het beheer van één van de drukste plekken in ons land. Inschrijven vóór 1 mei.

Datum:

donderdag 8 mei, 9.30 uur, we verzamelen in de lokettenzaal van Brussel-Centraal

G ES CH IE DE NI S EN M O DE RN IT EI T

Kostprijs: € 11, zonder treinticket

Wat doe jij met je kapotte spullen? Wat doe jij met een stoel met een kapotte poot? Met een cd-speler die het niet meer doet? Met een trui waarin wat gaatjes zitten? Met een afstandsbediening die dienst weigert?

Weggooien? Mooi niet! Kom ermee naar het Repair Café. Een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) spullen (laten) repareren. DERDE UITGAVE

zaterdag 17 mei 2014, 14-17 u CULTUURHUIS ‘DE JACK-OP’


Start nu met valpreventie! Hoe vroeger, hoe lager het risico op vallen. Senioren lopen 10 keer meer risico om op spoed te belanden door een valpartij, dan door een verkeersongeval. Wie dagelijks voldoende actief blijft, verkleint de kans op vallen aanzienlijk! Tijdens de ‘Week van de Valpreventie’ zetten OCMW Rotselaar, LDC Oude Pastorie en het Wooninfopunt ‘valpreventie’ extra in de kijker. Wil ook jij weten hoe je vallen kan voorkomen? Wil jij levensbelangrijke kennis opdoen en die delen met familie, vrienden en kennissen? Of wil je over dit thema gewoon even bijpraten bij een kop koffie? Kom dan op vrijdag 25 april 2014 naar LDC Oude Pastorie. En stap buiten als een specialist in valpreventie! Het programma: • 14.00 – 14.30 uur: spel valpreventie • 14.30 – 15.00 uur: een kinesist aan het woord: hoe kom je opnieuw recht na een val? • 15.00 – 15.30 uur: koffie, babbel en diploma-uitreiking Inschrijven: vóór donderdag 18 april Kostprijs:

gratis

W EEK

VAN DE VALPREVENTIE 21-27 APRIL GEZONDHEIDSWANDELINGEN: GOED VOOR DE VORM! Gezondheidswandelingen zijn begeleide wandelingen in groep. Deelnemers stappen flink door op hun eigen © OCMW Rotselaar

tempo zonder uitgeput te geraken, het zogenaamde

gr atis INFOSESSIE VRIJDAG 25 APRIL 2014 Een kinesist aan het woord: hoe kom je opnieuw recht na een valpartij?

“brisk walking”. De gezondheidswandelaars spreken af op een vast vertrekpunt, wandelen 15 minuten en keren via dezelfde weg terug naar het beginpunt. Dat gebeurt 3 keer per week een half uur op vaste tijdstippen: • start april:

De Meander

• start mei:

OCMW Werchter

• start juni:

kerk Wezemaal

START IN STIJL!

Gezondheidswandelingen verhogen de conditie van de deelnemers omdat de intensiteit van het wandelen op een com-

LDC Oude Pastorie biedt je een glaasje cava

fortabele manier wordt opgedreven. Het is dus niet hetzelf-

aan na de wandeling van dinsdag 22 april 2014.

de als recreatieve wandelingen of fitnesswandelingen.

Afspraak om 11 uur aan De Meander.


APRJUN

KALENDER INFOMOMENTEN Snelle tips en trucs over ADHD

vrijdag 9/5

14 u

gratis

Ken je rechten als patiënt

vrijdag 16/5

14 u

gratis

Hoofd-, nek- en schoudermassage

vrijdag 27/6

14 u

gratis

VORMING & WORKSHOP (inschrijven is noodzakelijk) Ga ‘s met je computer op café

donderdag 3/4

19 u

gratis

Volksspelnamiddag (groot)ouders - (klein)kinderen

donderdag 10/4

14 - 16 u

€ 2,50 / kind

Weer op weg: opfrissing wegcode

maandag 14/4

14 - 16 u

gratis

Workshop fair trade koken

maandag 28/4

19 - 22 u

€ 20 (ingrediënten inbegrepen)

Brussel-Centraal: het hart van ons spoorwegnet

donderdag 8/5

9.30 u

€ 11, zonder treinticket

Gezocht: elektrische fiets

vrijdag 16/5

10 u

gratis

Senioren op de fiets: vaardig en veilig

vrijdag 16/5

14 u

gratis

donderdag 5/6

13.30 u

€ 8, met wijndegustatie

woensdag 11 en 25/6

19 - 21 u

€ 38

donderdag

12.15 - 13 u

€ 75 / 10-beurten, 4 mnd geldig

Breiclub

1e en 3e woensdag

vanaf 19 u

€ 2,50 / les (zonder materiaal)

Gezondheidswandeling: start april: De Meander, start mei:

dinsdag, donderdag

10.30 u

gratis

Wezemaal, dorp onder de wijngaard Zeker van jezelf: assertief en flexibel gedrag

RECREATIEVE ACTIVITEITEN Aquasenior (zwembad Ter Heide Rotselaar)

OCMW Werchter, start juni: kerk Wezemaal

zaterdag

Patchwork (VOLZET )

donderdag

19 - 22 u

€ 2,50 / les (zonder materiaal)

Teken- en aquarelcursus

dinsdag

13 - 16 u

€ 2,50 / les (zonder materiaal)

Engels - derde jaar

donderdag

9.30 - 12.30 u

€ 50 / pers. (excl. handboek)

Engels - praatklas

maandag

9.30 - 12.30 u

€ 50 / persoon

Engels - gevorderde praatklas

vrijdag

13.30 - 16.30 u

€ 50 / persoon

Frans - praatklas

dinsdag

10 - 12 u

€ 50 / persoon

woensdag

10 - 12 u

€ 50 / persoon

TAALCURSUSSEN (oktober tot en met juni)

Spaans - praatklas

Middagrestaurant: nieuwe traiteur Sinds begin maart heeft LDC Oude Pastorie een nieuwe traiteur voor het middagrestaurant: LOINSOLET. Heb je geen zin om elke dag te koken? Ben je vaak alleen om te eten? Tegen de democratische prijs van € 8 kan je elke vrijdagmiddag om 12 uur bij ons terecht voor het wekelijkse middagrestaurant: voor die prijs krijg je soep, hoofdgerecht, dessert en een drankje. Heb je géén vervoer? Bel de Minder Mobielen Centrale op 016 60 61 61 en we zorgen dat je mee kan aanschuiven. Schrijf wel vooraf in!


Inschrijven voor een activiteit? Bel 016 60 61 61

Werkten mee aan dit nummer: Ann Buedts, Cindy Van Opstal, Lucia Wouters (OCMW-voorzitter), Herman Verschuere, Joke Verryken (centrumleidster). Volg ons: facebook.com/LDCoudepastorie

CENTRUMLEIDSTER Dringende vraag? Neem contact op met onze maatschappelijk werkers Joke Verryken of Sarah Demoulin. donderdag 13.30 - 16 uur Telefoon: 016 60 61 61 E-mail: dienstencentrum@ocmwrotselaar.be

© OCMW Rotselaar

DIENSTEN CENTRUM DIENSTENCENTRUM OUDE PASTORIE

JE KAN BIJ HET DIENSTENCENTRUM TERECHT VOOR: BOEKBEDELING A AN HUIS

C ADO ‘ T P LEIN :

COLLECTIEVE DAGOPVANG

BOODSCHAPPENDIENST

ONTMOETINGSRUIMTE

GEZELSCHAPSDIENST

Kaartje leggen? Zin in een gezellige babbel? Even bijpraten? Kom

KLUSJESDIENST

langs in onze ontmoetingsruimte. elke voormiddag 9 - 12 uur

MA ALTIJDBEDELING

maandag

13.30 - 20 uur

MANTEL ZORGTOEL AGE

dinsdag en donderdag

13.30 - 16.15 uur

MIDDAGRESTAUR ANT

woensdag en vrijdag

13.30 - 16 uur

MINDER MOBIELENCENTR ALE

Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’, Werchterplein 21, Werchter NOODOPROEPSYSTEMEN

INTERNETTERMINAL Weinig computerervaring? Problemen met Word of Excel?

POETSDIENST SENIORENFL ATS

(W ERCHTER )

Geen internetverbinding? Onze vrijwilligers helpen je! maandag en donderdag 9 - 11.30 uur

SENIORENWONINGEN

maandag

STOOKOLIEPREMIES

14 - 16 uur

STRIJK ATELIER

SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis helpt u bij het vinden van de juiste dienst- en hulpverlening. maandag

18 - 20 uur

dinsdag

9 - 12 uur

stookoliepremie

woensdag 9-12 uur

Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’, Werchterplein 21, Werchter Telefoon: 016 60 61 61, E-mail: sociaalhuis@ocmwrotselaar.be

(W EZEMA AL)

(G ROENSTR A AT, R OTSEL A AR )

VOET VER ZORGING

Geen vervoer Geen probleem! Je kan ons bereiken met lijnbus 333 of met de belbus 719. Die kan je reserveren op 016 31 37 00.

om ons te bereiken?

LDC Oude Pastorie - april - juni 2014  

Word een specialist in valpreventie - Computercafé - Workshops elektrisch fietsen - Infosessie: hoofd-, nek- en schoudermassage - Infosessie...

Advertisement