Page 1

ȤȺɉɕɆȺȤƇɉɒɂɄȺtȢɐɆɊɋȺɆɋɕɆɈɑȧɂɃɈɆɗɅɈɌtȜɚɉȺȪɋɈɖɅȾɆɕȽɈɌ Μαρίνα Μπράιλα • Κωνσταντίνος Οικονόμου • Δώρα Στοϊμενίδου

Φύγαµε Φύγαμε για για ελληνικά! ελληνικά!

ο σ ε λ ότ ο ς ο σ ε λ ότ ο ς

ΑΜ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛ

διαβάζω ακούω καταλαβαίνω

διαβάζω ακούω καταλαβαίνω διασκεδάζω γράφω ακούω

ΝΕ ΒΑ

Ι CD


Ευχαριστίες Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη Δέσποινα Δασενάκη και την Ασπασία Γιαννέτα για την εθελοντική συμμετοχή τους στην ηχογράφηση του CD καθώς και τους Markus, Πηγή, Sheila, Amanda, Καλλιόπη, Raquel, Denis, Chantal, Αφροδίτη και όλους τους άλλους φίλους και μαθητές μας που μας ενέπνευσαν και μας στήριξαν, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα τούτο το εγχείρημα. Η συγγραφική ομάδα

Τίτλος: Φύγαμε για ελληνικά! Συντονισμός επιμέλειας: Θέμης Χατζίκος Design: Όλγα Σιμώνη Εικονογράφηση: Ασπασία Γιαννέτα Copyright© 2011 Μαρίνα Μπράιλα, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Δώρα Στοϊμενίδου Πρώτη έκδοση: Αθήνα Ιανουάριος 2013 ISBN: 978-960-564-029-3 e-mail: fygamegiaellinika@gmail.com

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική αναπαραγωγή του βιβλίου χωρίς τη γραπτή άδεια των συγγραφέων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί προϊόν πρωτότυπης πνευματικής δημιουργίας των συγγραφέων του. Διασκευασμένα από τη συγγραφική ομάδα είναι το απόσπασμα κειμένου του Παντερμαλή Δημητρίου (σελ. 66-67), από το πολυθεματικό βιβλίο του δημοτικού σχολείου για την ευέλικτη ζώνη «Βλέπω το σημερινό κόσμο», ΟΕΔΒ, το παραμύθι της ενότητας 12 (σελ. 74, άσκ. 3), από το βιβλίο του Λουκάτου Δημητρίου «Νεοελληνικά Λαογραφικά Κείμενα», Εκδόσεις Ι. Ζαχαροπούλου, 1957, καθώς και η ιστορία του καφέ (σελ. 78), από τον ιστότοπο του Νational Geographic. Για το ακουστικό μέρος της ενότητας 12, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το διαδίκτυο. Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια των δικαιούχων συγγραφέων.

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ

ο σ ε λ ότ ο ς

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. : 210 6431108 e-mail: ekdoseis.ocelotos@gmail.com www. ocelotos. gr


Το Φύγαμε για ελληνικά! απευθύνεται σε ενήλικους σπουδαστές της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας που βρίσκονται ήδη σε ένα μέσο επίπεδο εκμάθησής της (ανάλογο του επιπέδου Β1, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες). Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, πρόκειται για μία πρόσκληση σε ένα «ταξίδι» που στοχεύει στην εξάσκηση των σπουδαστών στην κατανόηση γραπτού και ακουστικού λόγου και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσα σε τάξη ως συμπληρωματικό εγχειρίδιο είτε για αυτοδιδασκαλία. Περιλαμβάνει θέματα από την καθημερινή ζωή αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Αποτελείται από 12 θεματικές ενότητες, οι οποίες δίνονται με κυμαινόμενο βαθμό δυσκολίας, και κάθε μία απ’ αυτές χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει ένα κείμενο ή διάλογο προς ανάγνωση γραμμένο σε απλή και τρέχουσα γλώσσα. Ακολουθούν δύο ασκήσεις, μία κατανόησης και μία λεξιλογική, σχετικές με το αρχικό κείμενο, καθώς και δύο επιπλέον για περαιτέρω εμβάθυνση και εμπέδωση του λεξιλογίου. Το δεύτερο μέρος κάθε ενότητας στοχεύει στην ακουστική εξάσκηση των σπουδαστών, και ως εκ τούτου περιλαμβάνει έναν ακουστικό διάλογο ή κείμενο σχετικό με το θέμα του πρώτου μέρους καθώς και τρεις ασκήσεις κατανόησης. Συμπληρωματικά, στο τέλος κάθε ενότητας δίνονται κάποιες πληροφορίες που άπτονται της σύγχρονης καθημερινότητας και του ελληνικού πολιτισμού. Επίσης, προτείνονται θέματα προς εξάσκηση των γραπτών ικανοτήτων των σπουδαστών. Εδώ να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που το βιβλίο χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ως μέθοδος αυτοδιδασκαλίας, παρέχεται η δυνατότητα για εξ αποστάσεως διόρθωση του γραπτού λόγου. Επιπλέον, δίνονται και κάποιες μουσικές προτάσεις που «αγκαλιάζουν» μελωδικά το θέμα κάθε μιας από τις ιστορίες μας. Ο στόχος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με ευχάριστο τρόπο με τη χρήση της γλώσσας μέσα από την αναζήτηση γνωστών τραγουδιών στο διαδίκτυο. Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα κείμενα των ακουστικών ασκήσεων, οι απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου και ένα επιλεγμένο λεξιλόγιο από κάθε ενότητα σε 4 γλώσσες. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD που περιλαμβάνει όλα τα κείμενα των ενοτήτων. Κλείνοντας, θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου και ιδιαίτερα τη Μάγια και τον Δημήτρη για την παραίνεση και ενθάρρυνσή τους. Η συγγραφική ομάδα


Το βιβλίο αυτό έχει βασικό του στόχο να προσφέρει στους ξένους σπουδαστές της νέας ελληνικής γλώσσας, μέσου επιπέδου, περισσότερες ευκαιρίες για εκγύμναση των δεξιοτήτων τους στην κατανόηση γραπτού και ακουστικού λόγου καθώς και για εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Επίσης, γνωρίζοντας ότι αρκετοί μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε δασκάλους ή έστω ελληνόγλωσσους που θα μπορούσαν να τους διορθώσουν το γραπτό τους λόγο, κρίναμε σωστό να τους προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης της άσκησης «Σκέφτομαι και γράφω!» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και σχόλια ή παρατηρήσεις σχετικά με το βιβλίο, γράψτε μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: fygamegiaellinika@gmail.com The main objective of this book is to offer intermediate level students of Modern Greek opportunities to practise reading and listening comprehension as well as increase their vocabulary. In addition, knowing that some students do not have access to Greek teachers or even to Greek speakers who could correct their written work, we are happy to be able to offer them that opportunity. Correction of the writing exercise in the ‘Σκέφτομαι και γράφω!’ section is possible via e-mail. To request more information as well as to send your comments about this book, please write to us at the following e-address: fygamegiaellinika@gmail.com L’idée majeure de ce livre est de permettre aux étudiants disposant d’un niveau moyen de connaissance du grec moderne d’améliorer leur compréhension de la langue, à l’écrit comme à l’oral, et d’élargir le vocabulaire dont ils disposent. Dans cet esprit, et sachant qu’un grand nombre d’étudiants ne peut avoir accès à un professeur grec ou hellénophone, nous leur offrons la possibilité de nous contacter afin d’obtenir la correction de leurs travaux écrits. Ainsi, l’exercice ‘Σκέφτομαι και γράφω!’ pourra être corrigé sur envoi d’un simple courrier électronique. Merci de nous transmettre vos questions et commentaires sur cet ouvrage à l’adresse suivante: fygamegiaellinika@gmail.com Hauptziel dieses Buches ist es, ausländischen Lernern mit fortgeschrittenen Kenntnissen der neugriechischen Sprache, die Möglichkeit zu bieten, das Lese- und Hörverstehen zu üben sowie ihren Wortschatz zu erweitern. Da außerdem viele Lerner keinen Zugang zu Lehrern oder griechischsprachigen Personen haben, die ihre Texte korrigieren könnten, möchten wir Ihnen diese Möglichkeit bieten. So können Sie uns die Aufgabe „Σκέφτομαι και γράφω!“ zur Korrektur per E-Mail zuschicken. Für weitere Informationen oder Bemerkungen zum Buch wenden Sie sich bitte per E-Mail an: fygamegiaellinika@gmail.com El objetivo principal de este libro es ofrecer a los estudiantes extranjeros de griego moderno que se encuentran en un nivel de idioma intermedio, más oportunidades para practicar su lectura y comprensión oral, así como para enriquecer su vocabulario. Además, sabiendo que algunos de los estudiantes no tienen acceso a los maestros griegos o incluso a los oradores griegos, quienes podrían corregir su trabajo escrito, estamos encantados de ser capaces de ofrecerles la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, la corrección del ejercicio de la escritura ‘Σκέφτομαι και γράφω!’ es posible a través de correo electrónico. Para solicitar más información, así como para enviar sus comentarios acerca de este libro, por favor escríbanos a la siguiente dirección electrónica: fygamegiaellinika@gmail.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Νίκος έχει γενέθλια

6

Τρεις φίλες πάνε για καφέ

12

Στην υγειά μας!

18

Ψάχνοντας για σπίτι

24

Θα ήθελα να κλείσω ένα δωμάτιο!

30

Τι νούμερο φοράτε;

36

Λατρεύω τη δουλειά μου!

42

Μια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

48

Αλκυονίδες μέρες

54

Θυμάμαι … τη θεία Λυδία!

60

Το σχολείο … στα αρχαία χρόνια

66

Δύο μύθοι του Αισώπου

72

Κείμενα ακουστικών ασκήσεων

78

Λύσεις ασκήσεων

86

Λεξιλόγιο

90


Τρεις φίλες πάνε για καφέ Η Ελένη συναντάει τη φίλη της την Κατερίνα στην είσοδο ενός μεγάλου βιβλιοπωλείου. Έχουν ραντεβού με τη Μαρία στην καφετέρια του βιβλιοπωλείου, που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του κτιρίου.

Ελένη Καλημέρα, Κατερίνα μου! Tι γίνεται; Κατερίνα Μια χαρά! Πώς πάει; Τώρα έφτασες κι εσύ; Ελένη Μόλις τώρα! Πάμε μέσα να τα πούμε. Έπιασε κρύο σήμερα, δε συμφωνείς; Κατερίνα Ναι, έχεις δίκιο. Λες να είναι ήδη η Μαρία πάνω; Ελένη Μπα, δε νομίζω! Η Μαρία πάντα αργεί μισή ωρίτσα κι εξάλλου σήμερα θα είναι δικαιολογημένη. Έχει φοβερή κίνηση! Κατερίνα Α, ναι; Εγώ, ευτυχώς, πήρα το μετρό κι έτσι γλίτωσα την ταλαιπωρία. Ελένη Εγώ, πάλι, την έπαθα! Πήρα το αυτοκίνητο σήμερα, γιατί πρέπει αργότερα να πάω στο αεροδρόμιο, για να πάρω το γιο της αδελφής μου. Έρχεται να μείνει μαζί μας καμιά βδομάδα! Κατερίνα Καλώς να τον δεχτείς! Θα πάμε κατευθείαν στην καφετέρια ή θέλεις να χαζέψουμε λίγο στο βιβλιοπωλείο; Ελένη Πάμε για καφέ πρώτα! Πρώτον, χρειάζομαι ένα καφεδάκι για να συνέλθω και δεύτερον, μπορεί να έρθει η Μαρία. Μη μας χάσει! Θα δούμε τα βιβλία μετά, αν έχουμε χρόνο. Κατερίνα Εντάξει, έλα να κάτσουμε κοντά στο παράθυρο. Πολύ μ’ αρέσει αυτή η καφετέρια! Έχει ωραία θέα, καλή μουσική, ήσυχο περιβάλλον και φτιάχνουν καταπληκτικό καφέ! Ελένη Ναι, πράγματι! Κι εμένα μ’ αρέσει. Χαλαρώνω εδώ μέσα! Τι θα πάρεις; Κατερίνα Το συνηθισμένο! Ελένη (στο σερβιτόρο) Έναν ελληνικό μέτριο και μία σοκολάτα ζεστή, παρακαλώ! Κατερίνα Πες μου, τι έγινε τελικά με τα προβλήματα στη δουλειά σου;

12  

Φύγαμε για ελληνικά!


Ελένη

Άσ’ τα! Η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη. Οι μισοί συνάδελφοι δεν έχουν πάρει ακόμη το μισθό του τελευταίου μήνα, ο διευθυντής είναι ανυπόφορος και γκρινιάρης, η δουλειά δε γίνεται σωστά, οι πελάτες έχουν παράπονα κι εγώ προσωπικά δεν αντέχω άλλο εκεί. Κατερίνα Τόσο χάλια; Ελένη Για να καταλάβεις, έκανα αίτηση για πρόσληψη στην εταιρεία του αδερφού μου. Ελπίζω να βρω εκεί δουλειά και να φύγω από την άλλη όσο πιο γρήγορα γίνεται! Κατερίνα Μακάρι! Για να ησυχάσεις! Ελένη Εσύ τι έκανες τελικά με τα παιδιά και τη γιορτή που οργανώνετε; Κατερίνα Όλα είναι έτοιμα! Ευτυχώς, βοήθησαν και οι μητέρες των άλλων παιδιών και τώρα έχουμε έτοιμα τα πάντα: την αίθουσα, τη διακόσμηση, τα φαγητά, τη μουσική, τα παιχνίδια … Μένει μόνο να μοιράσουμε τις προσκλήσεις! Μαρία Γεια σας, κορίτσια! Άργησα λίγο, ε; Συγνώμη! Ελένη και Κατερίνα Ξέρουμε, ξέρουμε! Είχε κίνηση! Μαρία Κι όμως, όχι! Δηλαδή, ναι, είχε κίνηση, αλλά δεν άργησα γι’ αυτό. Έμαθα πριν από λίγο ότι η γκαλερί όπου κάνω την έκθεση, πούλησε τρία από τα έργα μου! Για να το γιορτάσουμε, λοιπόν, κερνάω μία έξοδο. Έτσι, πριν έρθω εδώ, πέρασα από το θέατρο και αγόρασα τρία εισιτήρια για την παράσταση του Σαββάτου. Καλό; Ελένη και Κατερίνα Πολύ καλό! Συγχαρητήρια, λοιπόν! Πίνουμε στην υγειά σου και τις επιτυχίες σου! Μαρία Ευχαριστώ, κορίτσια! Να ’στε καλά! Ελένη Έλα, προλαβαίνεις να πιεις έναν καφέ! Σε μισή ώρα πρέπει να γυρίσουμε όλες στις δουλειές μας! Κατερίνα Ναι, ναι. Πες μας, όμως, λεπτομέρειες! Ποιοι αγόρασαν τα έργα σου; Ποια έργα σου πουλήθηκαν;

Ας δούμε τι καταλάβαμε! 1 Σωστό (Σ) ή λάθος (Λ); 1 Η Κατερίνα ήρθε στο βιβλιοπωλείο πολύ πριν την Ελένη. 2 Ο ανιψιός της Κατερίνας θα μείνει μαζί τους μία εβδομάδα. 3 Η Κατερίνα συνήθως πίνει σοκολάτα. 4 Η Ελένη είναι πολύ ικανοποιημένη από την κατάσταση στη δουλειά της. 5 Η Κατερίνα ασχολείται με την οργάνωση κάποιας σχολικής γιορτής. 6 Η Μαρία ήρθε στην ώρα της. 7 Η Μαρία είναι καλλιτέχνης. 8 Η Μαρία δεν έχει χρόνο για καφέ. Τρεις φίλες πάνε για καφέ  

13


Τι σημαίνει … ; 2 Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τις εξηγήσεις τους. 1 την έπαθα

α όχι

2 έχει κίνηση

β άρχισε να κάνει κρύο

3 όσο πιο γρήγορα γίνεται

γ ελπίζω να γίνει!

4 μπα!

δ οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα

5 τόσο χάλια;

ε εύχομαι να είστε καλά

6 μένει να …

στ τόσο άσχημα είναι τα πράγματα;

7 έπιασε κρύο

ζ έχουμε ακόμη να …

8 μακάρι!

η ελπίζω να φτάσει καλά, χωρίς προβλήματα

9 καλώς να τον δεχτείς!

θ έκανα λάθος και ταλαιπωρήθηκα

10 να ’στε καλά!

ι

με όσο το δυνατόν πιο μικρή καθυστέρηση

Παίζω με τις λέξεις! 3α Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. γάλα   κρύο   μέτριο   καφεδάκι   σκέτος   δυνατό 1 Θα ήθελα έναν ελληνικό

, παρακαλώ!

2 Κάθε πρωί, για να ξυπνήσω, χρειάζομαι ένα 3 Ο Σταύρος πίνει μόνο τσάι με 4 Ο καφές μού αρέσει 5 Κάνει τόση ζέστη! Θα ήθελα έναν 6 Παιδιά, τι λέτε; Πάμε για ένα

καφέ. , ποτέ δεν πίνει καφέ.

, δε θέλω ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα. φραπέ, τώρα! στην πλατεία;

β Αντιστοιχίστε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.

14  

1 «Τι νέα;»

α «Λυπάμαι, δεν μπορώ!»

2 «Πώς πάει η δουλειά;»

β «Όλα καλά!»

3 «Έχει κίνηση;»

γ «Έναν καφέ, ευχαριστώ.»

4 «Θα πάρεις κάτι;»

δ «Ναι, σε μισή ώρα.»

5 «Θα μείνεις για φαγητό;»

ε «Αρκετά καλά!»

6 «Πρέπει να φύγεις;»

στ «Ναι, γι’ αυτό άργησα!»

Φύγαμε για ελληνικά!


4 Βρείτε τη λέξη που δεν ταιριάζει. Στο καφενείο

Στο ουζερί

Στην ταβέρνα

Στο μπαρ

καφές

καραφάκι

σκέτος

ποτήρι

φλιτζάνι

μέτριος

φαγητό

παγάκι

αλάτι

μεζές

πιάτο

ποτό

γλυκός

ούζο

μερίδα

κοκτέιλ

κουταλάκι

παγάκι

επιδόρπιο

νόστιμος

Για να ακούσουμε! 5 Ακούστε προσεχτικά την ιστορία του καφέ και πώς έφτασε στην Ελλάδα.

Βρείτε τις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) προτάσεις.

1 Ο καφές μεγαλώνει πάνω σε ένα δέντρο. 2 Ο Καλντί ήταν καλόγερος στην Αιθιοπία. 3 Στην Αραβία ήπιαν πρώτη φορά τον καφέ. 4 Στην αρχή δεν ήταν εύκολο για όλους να πιουν καφέ. 5 Σήμερα μόνο οι αριστοκράτες μπορούν να πιουν καλό καφέ. 6 Ο καφές φίλτρου έχει πολλά ονόματα. 7 Στην Ελλάδα τον καφέ τον έφεραν οι Οθωμανοί. 8 Οι νέοι σήμερα πίνουν τον ελληνικό καφέ με παγάκια. 9 Ο καφές-φραπέ είναι γαλλική ιδέα.

Τρεις φίλες πάνε για καφέ  

15


6 Ακούστε πάλι το διάλογο κι επιλέξτε το σωστό. 1 Οι κατσίκες τρώγοντας τα κόκκινα φρούτα ήταν πάντα ζωντανές / ζωηρές. 2 Ο Καλντί το είπε σε έναν καλόγερο από το διπλανό / κοντινό μοναστήρι. 3 Η συνταγή του καφέ ήταν μυστική / μοναδική. 4 Μετά από πολλές περιπέτειες, ο καφές έγινε γευστικός / γνωστός. 5 Ο καφές δεν είναι πια ένα ποτό μόνο για τους αριστοκράτες αλλά ένα καθημερινό / καλοκαιρινό ποτό για όλους. 6 Στην Ελλάδα ήρθε κατά τη διάρκεια της οθωμανικής δικτατορίας / αυτοκρατορίας. 7 Ο τρόπος που φτιάχνουμε τον ελληνικό καφέ προέρχεται από τον αραβικό / ευρωπαϊκό κόσμο. 8 Σύμφωνα με την παραλαβή / παράδοση, οι πρώτοι που έφτιαξαν έτσι τον καφέ τους ήταν οι Βεδουίνοι. 9 Υπάρχει η παράδοση να ψήνουν τον καφέ πάνω σε φωτιά / άμμο, στα παλαιομοδίτικα καφενεία. 10 Οι νέοι προτιμάνε μία καθαρά ελληνική εφεύρεση / εφημερίδα.

7 Ποια είναι η πατρίδα του καφέ; Βρείτε τη, λύνοντας το σταυρόλεξο. 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Τα ζώα που έφαγαν τον καρπό είναι οι … 2 Τον βοσκό, τον λένε … 3 Ο καφές δεν είναι δέντρο, είναι ένας … 4 Πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα κι έφτασε στην … 5 Στην Ελλάδα ήρθε κατά τη διάρκεια της … αυτοκρατορίας. 6 Από τότε, ο καφές είναι ένα καθημερινό … για όλους. 7 Στα νεοελληνικά …, οι νέοι προτιμάνε το φραπέ. 8 Πίνουν το φραπέ κρύο με …

16  

Φύγαμε για ελληνικά!


Να μάθουμε κι αυτό; Φτιάχνω ελληνικό καφέ Βασικό εργαλείο για να φτιάξουμε τον ελληνικό καφέ είναι το μπρίκι, μέσα στο οποίο πρέπει να βράσει (σχεδόν) το μίγμα του νερού (75ml) με τον καφέ και τη ζάχαρη που ανακατεύουμε στην αρχή με τον αναδευτήρα ή το κουταλάκι. Χαρακτηριστικό είναι το καϊμάκι, ένας πηχτός αφρός που δημιουργείται κατά τη βράση του καφέ. Ο ελληνικός καφές είναι επιτυχημένος, όταν διατηρείται το καϊμάκι κατά το σερβίρισμά του. Σερβίρεται σε φλιτζάνι μικρό ή χοντρό (του καφέ) και μπορεί να είναι: ◆ Σκέτος (75ml νερό + 1 κουταλάκι καφέ) ◆ Μέτριος (75ml νερό + 1 κουταλάκι καφέ + 1 κουταλάκι ζάχαρη) ◆ Γλυκός (75ml νερό + 1 κουταλάκι καφέ + 2 κουταλάκια ζάχαρη)

Σκέφτομαι και γράφω! Γράψτε ένα μικρό κείμενο για ένα από τα παρακάτω θέματα (έως 350 λέξεις). α Εσείς πίνετε καφέ; Αν ναι, πώς τον προτιμάτε και πότε σας αρέσει να τον πίνετε; Αν όχι, γιατί και τι προτιμάτε αντί για καφέ; β Στην Ελλάδα, οι καφετέριες και τα καφενεία έχουν πάντα κόσμο που πίνει για πολλή ώρα τον καφέ του. Έχετε σκεφτεί γιατί; Πώς είναι τα καφέ στη χώρα σας;

«Σερφάρετε» και … τραγουδήστε «Η μπαλάντα του καφέ» Μουσική: Νένα Βενετσάνου – Στίχοι: Μπέτυ Κομνηνού «Όσο κρατάει ένας καφές» Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος – Στίχοι: Άλκης Αλκαίος «Συχνάζεις στο μικρό καφέ» Μουσική – Στίχοι: Αργύρης Μπακιρτζής (Χειμερινοί Κολυμβητές) «Ο καφές» Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ – Στίχοι: Θάνος Σοφός

Τρεις φίλες πάνε για καφέ  

17


Στην υγειά μας! ȫɈjȭɘȼȺɅȾȼɂȺȾɄɄɀɆɂɃɒxȾɕɆȺɂɓɆȺȻɂȻɄɕɈƇɈɌƇɉɈɊɍɓɉȾɂɊɋɈɌɑ ɇɓɆɈɌɑɊƇɈɌȽȺɊɋɓɑɋɀɑɆɓȺɑȾɄɄɀɆɂɃɔɑȼɄɚɊɊȺɑ ɅɓɊɈɌȾƇɂƇɓȽɈɌ Ț ȾɌɃȺɂɉɕȾɑȼɂȺȾɃȼɘɅɆȺɊɀɋɐɆȽȾɇɂɈɋɔɋɐɆɋɈɌɑɊɋɀɆɃȺɋȺɆɗɀɊɀȼɉȺƇɋɈɘɃȺɂȺɃɈɌɊɋɂɃɈɘɄɗȼɈɌɃȺɁɚɑɃȺɂȼɂȺȾɅƇɄɈɌɋɂɊɅɗɋɈɌ Ο Peter είναι Άγγλος και διδάσκει αρχαία και νέα ελληνικά σε ένα ɄȾɇɂɄɈȼɕɈɌɋɈɌɑȝɄɒɋȾ ɄɈɂƇɗɆ ɅȺȿɕɅȺɑ ȽɂȺȻɒɊɋȾ ȺɃɈɘɊɋȾ ȼɉɒɏπανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Είναι παντρεμένος με μια Ελληνίδα, την ɋȾȾɄɄɀɆɂɃɒɃȺɂoƇɒɆɐȺƇɗɄȺoȽɂȺɊɃȾȽɒɊɋȾ Κάτια. Στα μέσα του Ιούλη, οι δυο τους βρίσκονται σε μία ταβέρνα στο Σούνιο, μαζί με τη Χρύσα, μια καλή τους φίλη. Η παρέα ετοιμάζεται να jȭɘȼȺɅȾȼɂȺȾɄɄɀɆɂɃɒx 0òXFHPUPMFBSO(SFFL JTBCPPLUIBU παραγγείλει.

PòFSTGPSFJHOTUVEFOUTPG.PEFSO(SFFLXIPBSFBUBOJOUFSNFEJBUF Σερβιτόρος Είστε έτοιμοι; MBOHVBHF MFWFM #  PQQPSUVOJUJFT UP QSBDUJTF UIFJS SFBEJOH BOE Χρύσα Ναι! Από ορεκτικά θα θέλαμε ένα σαγανάκι, μία κεφτεδάκια, MJTUFOJOHDPNQSFIFOTJPOTLJMMTBTXFMMBTUPFOSJDIUIFJSWPDBCVMBSZ μία κολοκυθάκια τηγανητά, μία φάβα και μία σπανακόπιτα. 4P KPJOVTBOESFBE MJTUFOUP XSJUF(SFFLBOEoBCPWFBMMoIBWF Peter Κι ένα τζατζίκι, σας παρακαλώ! GVO Κάτια Ο Peter τρελαίνεται για το τζατζίκι! Μπορεί να φάει ένα ολόκληρο πιάτο μόνος του! Εγώ θα ήθελα και μία χόρτα -FMJWSFjȭɘȼȺɅȾȼɂȺȾɄɄɀɆɂɃɒx &OSPVUFQPVSMFHSFD PòSFBVY βραστά. Ξέρεις,VO Χρύσα μου, δεν τρώω κρέας. ΕίμαιEV HSFD ÏUVEJBOUT QPTTÏEBOU OJWFBV NPZFO EF πια DPOOBJTTBODF χορτοφάγος. NPEFSOF # MBQPTTJCJMJUÏEBNÏMJPSFSMFVSDPNQSÏIFOTJPOÏDSJUF Χρύσα Μπράβο, Κάτια! Δυστυχώς, εμένα μου αρέσει πολύ το κρέας! FUPSBMFEFMBMBOHVFFUEÏMBSHJSMFVSWPDBCVMBJSF/PVTMFTJOWJUPOT EPODËOPVTSFKPJOESFQPVSMJSF ÏDPVUFSFUÏDSJSFMFHSFDFUoQMVT Peter Μία χοιρινή μπριζόλα για μένα. Καλοψημένη, σας παρακαλώ. RVFUPVUoQPVSBQQSFOESFEBOTMBCPOOFIVNFVS Σερβιτόρος Βεβαίως, κύριε! Οι κυρίες; Κάτια Μία φασολάκια. Δεν είναι κατεψυγμένα, ε; jȭɘȼȺɅȾȼɂȺȾɄɄɀɆɂɃɒx -PTHFIUFTNJU(SJFDIJTDI JTUFJO#VDI Σερβιτόρος Φυσικά και είναι φρέσκα! GàS BVTMÊOEJTDIF -FSOFS NJU GPSUHFTDISJUUFOFO ,FOOUOJTTFO EFS Κάτια Υπέροχα! Μία φασολάκια για μένα, λοιπόν! OFVHSJFDIJTDIFO4QSBDIF # &TCJFUFUEJF.ÚHMJDILFJU EBT-FTF Χρύσα Δε μου λέτε, τα γεμιστά είναι με κιμά; VOE)ÚSWFSTUFIFO[VàCFOTPXJFEFO8PSUTDIBU[[VFSXFJUFSO&T Σερβιτόρος Μάλιστα. HFIUBMTPMPT-FTFO IÚSFO TDISFJCFO4JFVOEoWPSBMMFNoIBCFO 4JF4QB•Ωραία! Μία γεμιστά, λοιπόν, αλλά μόνο ντομάτες, αν γίνεται, Χρύσα όχι πιπεριές. Δε μου αρέσουν καθόλου οι πιπεριές! jȭɘȼȺɅȾȼɂȺȾɄɄɀɆɂɃɒx `7FOHB WBNPTBBQSFOEFSHSJFHP FTVO Σερβιτόρος Κανένα πρόβλημα! Τι θα πιείτε; MJCSPRVFPGSFDFBMPTFTUVEJBOUFTFYUSBOKFSPTEFHSJFHPNPEFSOP Χρύσα Ένα κιλό λευκό κρασάκι χύμα. Peter, ξέρω ότι προτιμάς το RVF TF FODVFOUSBO FO VO OJWFM EF JEJPNB JOUFSNFEJP #  NÈT λευκό κρασί από το κόκκινο. Σωστά; PQPSUVOJEBEFT QBSB QSBDUJDBS TV MFDUVSB Z DPNQSFOTJØO PSBM  BTÓ Peter Σωστά! DPNPQBSBFOSJRVFDFSTVWPDBCVMBSJP`7FOHB FOUPODFT WBNPTB BQSFOEFSHSJFHPMFZFOEP FTDVDIBOEP FTDSJCJFOEPZoTPCSFUPEP oEJWFSUJÏOEPOPT

ISBN: 978-960-564-029-3 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ο σ ε λ ότ ο ς

ȚȺɋɒɋȿɀ șɁɔɆȺȫȟȣ &ű."*-ekdoseis.ocelotos@gmail.com XXXPDFMPUPTHS

18  

Φύγαμε για ελληνικά!


Κάτια

Εγώ δε θα πιω κρασί. Μόλις πήρα μια ασπιρίνη. Έχω πονοκέφαλο από το πρωί. Μπορείτε να μας φέρετε κι ένα μπουκάλι νερό; Σερβιτόρος Όπως θέλετε! Σας ευχαριστώ πολύ. Χρύσα Εμείς ευχαριστούμε! Κάτια μου, είσαι καλά; Κάτια Ναι, απλά είμαι λίγο κουρασμένη! Φτάσαμε στην Ελλάδα σήμερα πολύ νωρίς το πρωί και πήγαμε αμέσως στο μουσείο της Ακρόπολης. Φανταστικό! Και μετά κάναμε μία μεγάλη βόλτα στην Πλάκα. Μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το μέρος. Με ταξιδεύει πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Χρύσα Και τι σχέδια έχετε για τις επόμενες μέρες; Κάτια Θα μείνουμε στην Αθήνα μία εβδομάδα, για να δούμε την οικογένειά μου, αλλά και μερικούς ακόμη φίλους, και μετά σκεφτόμαστε να περάσουμε λίγες μέρες στο αγαπημένο μας νησί, τη Σύρο. Peter Ναι, πρέπει να ξεκουραστούμε. Ο χειμώνας ήταν αρκετά δύσκολος. Είχα πολλή δουλειά στο πανεπιστήμιο. Χρύσα Αχ, τη λατρεύω τη Σύρο! Θαυμάσιοι άνθρωποι, υπέροχες παραλίες, τέλειο φαγητό! Κάτια Δεν το συζητώ! Να κάθεσαι δίπλα στη θάλασσα και να πίνεις το ουζάκι σου, με τυρί Σαν–Μιχάλη, αγγουράκι, ελίτσες και ζεστούς ντοματοκεφτέδες! Χρύσα Σταμάτα! Ζηλεύω! Σερβιτόρος Το κρασάκι σας και το νερό σας. Χρύσα Ευχαριστούμε! Να σου βάλω κρασί, Peter; Peter Βεβαίως! Χρύσα Ορίστε! Άντε, στην υγειά μας! Καλώς ήρθατε! Καλά να περάσετε! Κάτια Καλώς σε βρήκαμε, Χρύσα μου! Γεια μας! Peter Γεια μας!

Ας δούμε τι καταλάβαμε! 1 Απαντήστε στις ερωτήσεις. 1 Τι δουλειά κάνει ο Peter; 2 Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή; Είναι μόνος του; 3 Τι ορεκτικά και κυρίως πιάτα παραγγέλνει η παρέα; 4 Ποιος / Ποια είναι χορτοφάγος; 5 Τι θα πιουν; 6 Πώς πέρασαν το πρωινό τους ο Peter και η γυναίκα του; 7 Τι σχέδια έχουν για τις επόμενες μέρες; 8 Σύμφωνα με τη Χρύσα, τι έχει η Σύρος; Στην υγειά μας!  

19

Φύγαμε για ελληνικά  

Το «Φύγαμε για ελληνικά!» είναι ένα βιβλίο που προσφέρει στους ξένους σπουδαστές της νέας ελληνικής γλώσσας, μέσου επιπέδου (Β1), ευκαιρίες...