Page 1

TM

ᐏጇੈ̓ Contact Us ᩙ‫׬‬ᐏጇ Sales Contact

TM

˗‫ڎ‬ἷʽ๒Ἰ‫ڎ‬ᬅ๒ภ੿షˁࢺሮ᝺‫࡙ܬ‬᜿͘ 3-5 SEPT 2013, INTEX, SHANGHAI

˗‫ڎ‬ἷʽ๒Ἰ‫ڎ‬ᬅ๒ภ੿షˁࢺሮ᝺‫࡙ܬ‬᜿͘ 3-5 SEPT 2013, INTEX, SHANGHAI

˗‫ ڎ‬China Ѷࣱ Jessica Liu Tel: +86 (10)5933 9054 E-mail: jessica.liu@reedexpo.com.cn ᔮ‫ڎ‬ԣൗฯХ̵‫ڡ‬ӝUK and Europe Kirsten Conlon Tel: +44 (0) 20 8439 8870 E-mail: kirsten.conlon@reedexpo.co.uk Matthew Garland Tel: +44 (0) 20 8910 7931 E-mail: matthew.garland@reedexpo.co.uk Ꮏ‫ڎ‬ԣҫ૆ܸ USA & Canada Alex Goodman Tel: +1 203 840 5641 E-mail: agoodman@reedexpo.com ข‫ ڎ‬France Marie-Rose Michel Tel: +33 141 904 667 E-mail: mmichel@reed-export.fr ᭾‫ ڎ‬Korea Y. K. SHIN Tel: +82-2-555-7153 E-mail: ykshin@kfairs.com ˇႍХ̵ӝ۫ Rest of the World Ѷࣱ Jessica Liu Tel: +86 (10)5933 9054 E-mail: jessica.liu@reedexpo.com.cn

ࠇਗ਼఩Ҭ Customer Service

߸Έ൑Christine Song Tel: +86 (10)5933 9486 E-mail: christine.song@reedexpo.com.cn

࣊‫ڤ‬଎ࣹ Marketing & Promotions

᳧ጊ Jade Huang Tel: +86 (10)5933 9073 E-mail: jade.huang@reedexpo.com.cn

˟ҩӭͯ Organiser:

Т̆ҵ࡙Ӱ᜿ᬷ‫ڄ‬ ҵ࡙Ӱ᜿ᬷ‫ڄ‬௧ˇႍᮗЏᄊ࡙͘˟ҩவǍសᬷ‫ښڄ‬Лု᝺ద42˔̽᛫఻౞Ἳඈࣲ‫ښ‬39˔‫˟ࠒڎ‬ҩ500˔࡙ ᜿ԣ͘ᝬำүǍᑟູԣ๒ภጇѵ࡙᜿͘௧ҵ࡙௃ʾ̗ˊ࡙͘ᄊ᧘᜶ጸੇᦊѬǍᤈʷ࡙᜿͘ጇѵӊ઺̀ܳ˔ ੇҪᄊ࡙᜿֗͘ᝬἻ߲̓ᦐ‫ښ‬Պᒭᄊᮗ۫ౝࠝᄩՐ——‫ݠ‬Ὁᔮ‫ڎ‬ἷ͠சἸ‫ڎ‬ᬅ๒ภ੿షˁࢺሮ᝺‫࡙ܬ‬᜿͘nj IBP/SPEࣅ᜵‫ڎ‬ᬅ๒ภᆃ෴ԣܹཀྵඡ࡙᜿͘njࣅ᜵‫ڎ‬ᬅ๒ภᆃ෴ԣܹཀྵඡࢺˊ᝺‫߷ܬ‬Л᝷‫ڳ‬njࣅ᜵಻੬ள ᆃ෴ܹཀྵඡ࡙᜿͘njᔮ‫ڎ‬ᆃ෴ࢺˊ੿ష࡙njSPE‫ڎ‬ᬅᆃ෴ܹཀྵඡ࡙njౝ‫ڡ‬ˁౝቫဗ‫ܒ‬ᆃ෴ᠫູሙ੿͘ᝬԣ ࡙᜿njΩᎭளᆃ෴ܹ֗ཀྵඡ੿ష࡙᜿̿͘ԣௗ‫ܣ‬Р‫ڎ‬ᬅܹཀྵඡ͘ᝬԣ࡙᜿኎Ǎ

About Reed Exhibitions Reed Exhibitions is the world's largest events organiser, with 42 international offices responsible for 500 events in 39 countries each year. The Energy and Marine Group of events is part of Reed Exhibitions major B2B industry portfolio. This portfolio comprises a wide range of successful and well established exhibitions and conferences including Oceanology International, Brasil Offshore, Protection Offshore, Santos Offshore, Offshore Europe, SPE Intelligent Energy, SPE Arctic & Extreme Environments Conference & Exhibition, SPE Russian Oil & Gas Exploration and production Technical Conference & Exhibition and Queensland Gas Conference & Exhibition. ˟ҩӭͯ Organiser:

Ռͻӭͯ / Partner: ˗‫ڎ‬๒ภߦ͘๒ภ᜺฾੿షѬ͘ Ocean Observation Technology Branch of Chinese Society of Oceanography

3-5 SEPT 2013, INTEX, SHANGHAI 2013ࣲ9థ3ெ-5ெ | ʽ๒‫ڎ‬ᬅ࡙᜿˗ॷ


ŕť¸Ň§ŕ˘˝Ü¸á„Š

ᗰᓤ࣊‍ڤ‏ The Blue Market with Huge Potential

áŻŤŕĄ“Ë—â€ŤÚŽâ€ŹáźˇĘ˝ŕš’áź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜ ࠲ࣲ̆ŕ°ĽெᒰŕŻ†â€ŤÚšâ€ŹĘ˝ŕš’â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕĄ™áœżË—ŕĽˇŕŞ˘ŕ¤¨ ŕŁĄŕŁŤáźťŕŁłá’ąŇ§Ě†ŕŠ‡ËžĚŽŕ¸Żâ€ŤÚĄâ€ŹÓ?ŕ°¤ĐŚË„ËŠŕŚ­á„Šŕš’ŕ¸ áˆ™ ŕŠżŕĄ™áœżÍ˜Ç? Ń›ĎŽâ€ŤŕĄ™Ý¸Ýźâ€ŹĂžá”Žâ€ŤÚŽâ€ŹáźˇÍ ŕŽšáź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?ş â€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜Ăż͸ࣲŕą?áˆĽáŒ?ᄊ˘ŕ ?ᛥˊá?ƒá°ŽáźťË— â€ŤÚŽâ€ŹáźˇĘ˝ŕš’áź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜áŽ•á? ŕ ˛

Oceanology International China is the only forum in Asia where industry, academia and government share knowledge and connect with the marine technology and ocean science community, improving their strategies for measuring, exploiting, protecting and operating in the world’s oceans. Developed with government and industry associations, Oceanology International China will provide organisations with the opportunity to capitalise on China’s rapidly developing offshore energy & marine industries.

Վळἠŕ ’Î™ŕ¤„â€Ť×¸â€ŹÔ ŕĄ™áźťá¤°áŁżŕĄ™á‡¨â€ŤÚŽâ€ŹĐŻÜąáŽ‡ŕ šŕŠż Ë—â€ŤÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ Ě—ËŠá„Šá—śŇşÔ§ŕĄ™Ő?ŕŻ‘á¤‡ŕĽŞá„žĚ†ŕŽ‹ŕ¤Šá„ŠÜ¸Ň§ŕŽƒŕŤ‡Ç?

Ë—â€ŤÚŽâ€ŹŕŻ§ŕš’ŕ¸ á Ťŕşšŕą?˞˘ŕ ?ᄊ‍ࠒڎ‏៝ХાఌĐ?᧗ᄊܸ

ŕ°ˇÇŒáœ‰â€ŤÜŹâ€ŹáźťĚżŕŹŽŇŻË—â€ŤÚŽâ€ŹÇŒĚŽŕ¸ŻËŁá’°Đ›á€Żâ€ŤÚšâ€Źŕš’ŕ¸ á Ťŕşš

â€ŤÚŽË—Úšâ€Źŕ°¤ŕŽ´ŃŁÔźá„ŠĂžÓĄĚ„Ě‹ĂżáœťŃłË—ŕĽ‚ážźĚ€Ë—â€ŤÚŽâ€ŹŕŽ‹ŕ¤ŠĐ›á­§

áŹ†ŕš’ŕ˘€áŒłáźťáŠŽáŁ¨ŕš’ŰŤá­§áˆĽá¤ƒʺࣱவĐ?᧗Ç?Ë—â€ŤáŚŠËŒÚŽâ€Źá’­Ó’

ŕ¤¨Ô§Ńžá šÇŒŕš’ŕ¸ á ˇŕŚ—á€—â€ŤÜ’â€ŹÎ´ŕŞ?ÇŒŕš’ŕ¸ á†ƒŕˇ´Üšŕ˝ŠŕśĄÓ

ŕ¤¨Ô§ŕŠˆâ€ŤÚŽâ€ŹáŁšáŤŤŕš’ŕ¸ Ë—á„Šŕť¸â€ŤÚšâ€Źá Ťŕşšá„ŠáŚŠáŽ¸ĂşĂşá¤ˆŕŻ§Ě‹ŕŁ˛á? Ńł

á?ŤÓŻŕź“Ëšŕşœŕš’ÇŒáł§ŕš’ÇŒËŒŕš’Ö—ÓŻŕš’áźťá˜”ŐĽá…ŒË˜ŕ ?á„Šŕš’ŕ¸ á Ť

ŕŹŠÇŒŕš’ŕ¸ ŕ˘şáˆŽÔŁŕš’ŕ¸ á„Łŕ¸žáŠŽáŽ—ŰŤá„ŠßŚŕ°ˇá†‘á‰ƒÇŒÎˇŕ§Œ

Ë—áŻŤŕľ“ÓŠŐĽŕ°ŚĐ˘ŕš’ŕ¸ ŕ¤¨Ô§á„ŠË„áŤƒá‰Śá“ŹÇ?‍ࣲښ‏఼Đ?࣋

ŕşšÇ?Ě°á’°ࣲ៝˗‍ڎ‏Хá? Ô§á€˜Ě€â€ŤÜŤâ€Źŕš’Ę˝á†ƒŕˇ´á Ť

Ě”ŕ¸ˇÖ—â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŐŒÍťÇ?

á„ŠĂžÓĄĚ„Ě‹áœťŃłĂżáŽ•áŠŤË—áźťË—â€ŤÚŽâ€ŹŕŽ‹ŕ¤Šâ€ŤÜ™â€ŹŇŤĚ€á šĚ†ŕ¤¨Ô§ŕš’ŕ¸ áˆ™

ບ៝ཊá?ŤÔ Î§â€ŤÝ Úšâ€ŹŕľĽá°´á„Šŕ¤¨Ô§áŽ á€‹ĘžáźťË—â€ŤÚŽâ€Źá„Šá¤ƒŕš’á ŤŕşšĚŻ

ŕŠżáźťŕž˛ŃżŕŻ§â€ŤÚšâ€Źŕš’ŕ¸ Ó ŕŹŠÇŒá†‘á‰ƒÔŁŕş‡ŕš’ŕŠżŕ°ˇŕŽľá­§á„Šá Ťá§›ŕŞ†ĐšÇ?

â€ŤĚ†ÜŤâ€Źŕ°łßšĐ›ŕ¤¨Ô§áŤ˝ŕś€Ç?

In a move that highlights the state government's intent to thoroughly explore the country's vast marine potential, China's most recent five-year plan - the 12th Five-Year Plan - was the first ever to include a dedicated chapter on marine development. In its last five-year budget, announced in March 2011, the Chinese government boosted funding for oceanography, particularly in exploration, research and deep-sea technologies.

China is very rich in marine resources with a total coast line length of 18000 km and 3 million square kilometers of sea area with administration authority. East China is close to the Bohai Sea, the Huanghai Sea, the East China Sea and South China Sea and they all contain abundant resources. From 2005 to 2010, a total of 79 discoveries of oil resources were made. Although under such high discovery frequency, China offshore is still underexplored.

á’­ࣲњብ̿ŕą?áźťŕśˆË?ŕŁ˛ËĄŇŠĘˇŕľ“á„Šá”Žâ€ŤÚŽâ€ŹáźˇÍ ŕŽšáź¸ â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜Ń›ĎŽË€ŕŽ˛ŕŞŠŕĄ™á„ŠŕĄ™ â€Ť×¸â€Źáœ¸á„Śá­§áźťŕžŞŕžŞÓ´ŕŤśĚ€Đ›á€ŻáŠ„Ęˇŕš’ŕ¸ áˆ™ßŚŕŠżŕ°ˇŕĄ™áœż Í˜á„Šâ€ŤÍŻÚĄâ€ŹÇ? ŕŁ˛á„ŠŕĄ™Í˜Ę˝áźťŕą?á’­˔‍ڥ֗ࠒڎ‏Ó?á„Šŕ ’Ô  ख़Í?ËŠâ€ŤÍ Úšâ€ŹŕŽšÍ˜ŕĄ™Ë—ŕĽˇŕĄ™ŃŁĚ€ŕš°á„ŚÜłáŽ—ŰŤá„ŠáŽ‡ŕ šŕŠż ŕ°ˇË áœ‰â€ŤÜŹâ€ŹáźťËžŇ‚â€ŤÚ¤â€Źá„Šá¤ƒ ÍŻĐ›á€Żŕš’ŕ¸ Ě—ËŠá‚?ÇŒßŚ ŕ°ˇá‚?ÔŁá„ąĐ˘ŕŽ‹ŕ¤ŠáŚŠáŤƒŕŹ˘Î™Ě€ŕš’ŕ¸ ÍťËŠÇŒÓ ŕŹŠŕ¸žá§šÇŒ ŕ¤¨Ô§Ńžá šÔŁá ˇŕŚ—Î´ŕŞ?áŠŽŕŽľá­§á„ŠáŠ„ĘˇŕŠ¤Îˇŕ§ŒÇ? ŕ­†Ő?ŕ°°‍ڤ‏ᆑá?§Í˜Ö—Ë„áŽĽÍ˜á?ŹÔŁá“?Ԡख़ᓕᓒ៝ ŕŁ˛á”Žâ€ŤÚŽâ€ŹáźˇÍ ŕŽšáź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€Źáœż

â€ŤÚŽË—Úšâ€Źáźťŕš’ŕ¸ Ě—ËŠŕŁƒá?ƒá¤ŞŕľŚÔ§ŕĄ™ŕŠ‡Ëžâ€Ťŕ ’ڎ‏á?ƒ ŕš€á§˜ŕ˝‚Ë¨Ęˇáźťá„ŹŇ’â€Ťŕ ’ÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ á ˇĚ—ŕŚ´Ď™Ó´â€ŤÚŽâ€ŹĐŻ á ˇĚ—ŕŚ´Ď™ŕś‹á€‹Ëžáźťá?Ťá¤ˆË”ŕś‹á€‹â€Ťښ‏ ࣲ࠲ୟӤᒰÇ?Ç’Ë—â€ŤÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ á?ƒŕš€á—°á„•ËşÇ“ Ő?௑᎕พ៝ŕŁ˛ŕŠˆâ€ŤÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ Ě—ËŠŕŚ´Í´ŕ ˛Î´ ŕŤ‡ŕŤ‡á?žáˆˇŕľŚâ€ŤÜ™â€ŹáŤ‚áźťĐ›â€ŤÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ á ˇĚ—ŕŚ´Ď™ŕ ˛áŁşŇ‚ ʺ̣Ћ៝ᣗʽࣲ‍ܙ‏ፂÇ?

www.oichina.com.cn

Ocean economy has become one of the important components of the national economy of China. The current contribution rate of the marine economy (Gross Ocean Product, GOP) to the national economy (GDP) is 9.7% and this figure will rise to 20% by 2020. Moreover, according to the China Ocean Economy Blue Paper, in 2012 the national ocean industry GOP will reach RMB 5.43 trillion, an increase of 13.01% compared to the previous year.

Ë—â€ŤÚŽâ€ŹáźˇĘ˝ŕš’áź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜ 2013ࣲ9ŕ°Ľ3ெ-5ெ | Ę˝ŕš’â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕĄ™áœżË—ŕĽˇ

Í˜ĐłĘˇŕľ“á?˝ŕŻšĚ€ĐĽâ€ŤÚšâ€Źŕš’ŕ¸ áˆ™ŕŠżá‚?ŕś“ŕŻ„Ě‚á?Źá„Šŕ°żâ€ŤŕŁąŢ?‏

Oceanology International, a biennial event, is the world’s largest exhibition for marine science and science technology, with over 525 exhibitors from 30 different countries. Since Oceanology International began in 1969, it has consistently extended its reach, attracting an ever-wider range of exhibitors and firmly establishing itself as the marine science and ocean technology community's biggest event. Oceanology International is a global forum where members of industry, academia and government share knowledge and connect with the marine technology and ocean science community. By coming together for three days of non-stop productivity, they improve strategies for operating in, measuring, exploiting and protecting the world's oceans. Each year, key practitioners of marine science and engineering descend on London's ExCeL Exhibition Center to showcase a comprehensive range of state-of-the-art services and technologies.

ԟ‍ͯڥ‏Ç?

www.oichina.com.cn

Ë—â€ŤÚŽâ€ŹáźˇĘ˝ŕš’áź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜ 3-5 SEPT 2013, INTEX, SHANGHAI


ŕĄ™Í˜ŕŻ†ŕ°° 2013ࣲ9ŕ°Ľ3ெ-5ெ Show Date: 3-5 September 2013 ŕĄ™Í˜â€ŤÚĄâ€Źŕ˝‚ Ę˝ŕš’â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕĄ™áœżË—ŕĽˇ Show Venue: INTEX SHANGHAI ख़‍׸‏ŕŽ?᧚ ŕą?á’­20Ë”â€ŤáĽ ŕ ’ÚŽâ€Ź150ࠒΙऄ‍׸‏ Exhibitor No.: Over 150 suppliers from 20 countries áœşÍ•ŕŽ?᧚ ᥔ᣿3000Ő?Ë Í˜á?¨áźťáŽ•á? 85%á„ŠË Í˜á?¨ŕ ˛ Visitor No.: ŕą?ᒭ˗‍̿ڎ‏ԣ̎ܺ‍ڥ‏Ó? Over 3000 attendees and 85% of attendee base is expected to come from China and Asia Pacific

Ăž0*á”Žâ€ŤŕĄ™ÚŽâ€ŹŕŻ§á›ĄËŠĐŻŕĽ–â€ŤÖžâ€ŹŇ§ŕ°¤Ü¸á„ŠŕĄ™Í˜áźťá?ŤË…Ë&#x;ŇŠŕŽľŇľŕĄ™Ó°áœżáŹˇâ€ŤÚ„â€ŹŕŻ§Đ›á€ŻáŽ—Đ?á„ŠŕĄ™Í˜áŒ¸áŒťŕ°ťŕąžÇ? á„ŹŇ’Ë—â€ŤÚŽâ€Źá„Šŕš’ŕ¸ Ě—ËŠŕĽŞŇ‚Ě€ŕŽ‹ŕ¤Šá„ŠĐ›Ň§ŕŽƒŕŤ‡áźťŕľ¤ŕŻ§ËĄŇŠŕĄ™Í˜á„Šŕ°¤â€ŤÝžâ€ŹŕŻ‘ŕ°ťÇ?0*Ë—â€ŤÚŽËžŕ ˛Í˜ŕĄ™ÚŽâ€ŹáŹ… ŕĄ™â€Ť×¸â€ŹÔ§ŕĄ™Ë—â€ŤÚ¤ŕŁŠÚŽâ€ŹŕŹ˘Î™ĘˇË”á“˘â€ŤÝžâ€Źá„ŠŃ­Đšŕ˝‚áźťŐ?ŕŻ‘ËˇËžË—â€ŤÚŽâ€Źá„Šŕš’ŕ¸ ŕ˘şÍťá?¨ŕŹ˘Î™ĘˇË”Ě€á??‍ڎ‏ᏅĐ?ᤉ ŕš’ŕ¸ áˆ™ŕŠżáœ‰â€ŤÜŹâ€Źá„Šá‰”Ô°Ç?ŕĄ™Í˜á€˜â€ŤÚ¤â€ŹËĄŇŠá„Šá?ˇâ€ŤÚłâ€Źŕ¸łŇŻáźťŕťŚá?Żâ€ŤáŚ?ࠖي‏௧ŕą?ᒭ‍ڎ‏Яܹᄊᛥˊ᠍ງ̥‍ܣ‏៝ ŕŠˆÍƒá­¤ŕŁ˘á°´ĐŁá‘&#x;ÜľË á¤ˆĚ?˄ࠒᤉᛥ̔มࡤᤰÇ?ŕŠˆÍƒŕ ŤŕĄ™Í˜á„ŠËĄŇŠá­¤ŕŁ˘ŕ°°ŕĽ Ç?Ăż

â€Ťŕ ’ÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË—ŕĽˇ National Ocean Technology Center

The Oceanology International conference and exhibition is highly regarded in the industry and Reed Exhibitions is the world’s leading event organiser. This launch event is perfectly timed as the Chinese marine industry has received strong support from the government. OI China will offer the opportunity for overseas exhibitors to connect with the Chinese market and also provide a platform for Chinese Marine professionals to learn about the latest marine technology. The conference speakers are international industry experts from leading organisations and we are very glad to have the chance to meet them at the event. We look forward to the opening of OI China 2013!

â€Ťŕ ’ÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË—ŕĽˇ National Ocean Technology Center

ᄏҒӊ઺Teledyne, iXBlue, Seabird, Valeport LimitedáŠŽŕŻƒá“?ÖśŕžĄŕŁƒá†¸ á?ŁÔ ख़Ç?Ő?ŕŻ‘ŕĄ™áœżÍ˜á¤‡ŐŽŕ¤łŇ‚Ě€Í•Üłâ€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕĄ™â€Ť×¸â€ŹË â€ŤÚ„ŕĄ™ŕ ’ÚŽâ€Źá„ŠÔ Ë áźť ӊ઺ŕą?á’­á”Žâ€ŤÚŽâ€ŹÇŒáŽżâ€ŤÚŽâ€ŹÇŒŇŤŕŤ†Ü¸ÇŒŕźŒÜ¸ŃžĚŽÇŒĚŽŕ¸ŻĚżÔŁŕľ—á„ŞáŠŽâ€Ťŕ ’ÚŽâ€ŹË â€ŤÚĄâ€ŹÓ?áźťĚľÍƒáŚ?ŕ ˛ŕĄ™á‡¨ŕ°¤ŕŽ´á„ŠĚ—ÖśË ŕŠżŕ°ˇÇ? Leading companies including Teledyne, iXBlue, Seabird and Valeport Limited have all confirmed their participation at OI China 2013. In addition to these, companies from the UK, USA, Canada, Australia, Asian and European countries will exhibit independently or as country pavilions.

‍ץ‏Кྦྷ Tang Junwu Ҿ঴ࢺ Vice Chief Engineer

ĂžË—â€ŤÚŽâ€Źá„Šŕš’ŕ¸ Ě—ËŠá­¤ŕŁ˘ŕ°°ŕĽ ŕśˆË?ŕŁ˛â€ŤÍ Úšâ€ŹŕŽšËĄŇŠá„Šâ€ŤÚŽâ€Ź

ĂžWildlife Acousticsá­¤ŕŁ˘á§˜áœ˝ŕľĽŕľ“OIË—â€ŤÍ˜ŕĄ™ÚŽâ€ŹÇ?ћώOIá”Žâ€ŤÍ˜ŕĄ™ÚŽâ€Źá„Š

áŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜áźťâ€ŤËžÚ‚‏áž&#x;ŕĄ™áœżÍ˜ŕ ˛ŕĄ™

ŕŠ‡ŇŞá?ƒá°ŽáźťOIË—â€ŤÍƒŕŠˆËžŕŠ‡ŕ ˛Í˜ŕĄ™ÚŽâ€ŹŕŞŠŕĄ™ŕŽ´â€ŤÚĄâ€ŹÓ?ËŠŇŹá„Šŕ°¤ÎˆŕŁąÔźÇ„Ăż ŕĄ™Í˜ŕ ˛Ő?ŕ°°ËĄŇŠË„ËŠá?ˇâ€ŤÚłâ€Źŕ¸łŇŻŕŁłĐ’á  Ő”Ë Í˜á?¨ŕ¤¨ŕŽŠÇ?ŕą?ᒭ‍ڎ‏Яܹᄊ

á‡¨ŕš’ŕ¸ Ě—ËŠá„ŠŕŠžŕ°Śŕ°¤ŕŽ´Ô§ŕĄ™ŕ§ąŃ†Ç?á€˜â€ŤÚšâ€Ź0*ŕĄ™Í˜Ô ŕ ˛ â€ŤÚŽË—Úšâ€ŹËĄŇŠáźťá¤ˆáĄœĚżá?˝ŕŻšË—â€ŤÚŽâ€Źŕš’ŕ¸ Ě—ËŠá„Šŕ˘˝Ü¸ŕť¸Ň§Ç? Ő?ŕŻ‘ŕŠˆÍƒá„ąÎˇ0*Ë—â€ŤËžŕŠ‡ŕ ˛Í˜ŕĄ™ÚŽâ€ŹŕŽ&#x;Ë”ĚŽŕ¸Żŕš’ŕ¸ Ě—ËŠ á„ŠŕŽ´á?‘ŕ˝‚áźťŕŠˆÍƒŕ ŤŕľĽá?ŒĚ Ԓఎ៝ࣳá? Ńłâ€ŤŕĄ™Úšâ€ŹáœżÍ˜Ę˝ ŕŞŠŕĄ™ŕŽ´ËŠŇŹÇ?Ăż "The Chinese marine industry looks forward to Oceanology International taking place in London every two years as the event to find all the latest developments. Now that Oceanology International is launching an event in China, the potential to penetrate in this marine market is huge. We certainly have great expectations and we plan to achieve new business at this event, which is set to be the new meeting place for the whole industry in Asia."

ŕŻƒá“?ÖśŕžĄŕ ˛ŕĄ™á‡¨ĚľÍƒŕ°¤ŕŽ´á„Šáˆ™ŕŠżÇ?á›ĄËŠË„ŕ ’ŕ ˛á§Ťŕ ŤĐ›á€Żŕš’ŕ¸ á ŤŕşšĚż

“Wildlife Acoustics sprung on the chance to exhibit at OI China. Launching from the success of OI in London, OI China is the perfect place for us to expand business into a new geography.â€? Wildlife AcousticsᏡ‍ڄ‏ Wildlife Acoustics, Inc.

ԣԧख़ŕ´?Ń†áźťĚ°ŕš’ŕ¸ áˆ™ŕŠżŕĄ?á­§á¤‰á›Ąŕş‡ĐšŕŹŠá?§Ç?ŕŠˆÍƒá¤‡ŕ ˛áĽ™áž°Ň‚ŕą?á’­ ‍ڎ‏ЯᄊᄹТ˄ࠒᤉʡྌá??ŕą˘â€ŤÚŽâ€ŹĐŻŕš’ŕ¸ á„ąĐ˘ŕŽ‹áŠ–ŕ¸‚áœťÇ? The Oceanology International China 2013 Educational Programme will be a free-to-attend forum where both domestic and international organisations will showcase the latest technology solutions. Industry experts will lead discussions on the general situation of the world’s oceans resources and developments from the marine technology sector. Moreover, experts from local authorities will provide insight on relevant laws and regulations and will look at future growth plans for the Chinese offshore energy and marine industries.

Mona Doss ŕŁŠâ€ŤÚ¤â€ŹáŠ™â€Ť×Źâ€ŹŕŚ´á„Ł Director of Sales and Marketing

ĂžOIË—â€ŤÍ˜ŕĄ™ÚŽâ€ŹŕŻ§Valeport‍ڥڎ˗ښ‏Ó?ŕŠąŕĄ™ËŠŇŹá„Šŕ°¤ÎˆŕŁąÔźÇ„á¤ˆŕľ¤ ŕŻ§ŕŠˆÍƒá¤•Ń­á­Šáœśá„ŠŕĄ™áœżÍ˜Ç„Ăż "OI China is the perfect platform for Valeport’s expanding business in the region. This is a much needed event!"

ŕĄ™Í˜Ő?ŕ°°ËĄŇŠá„Šá°´á‰Ťá‡ŤĚ”ŕ¸łŇŻŕ ˛ËžË Í˜á?¨Ë ᛥˊ˄ࠒୄ़มႊᄊࡤ á¤°ŕŁąÔźáźťËžŕ§ŚŕŹ˘Î™Ë á Ťŕş‡á›ĄËŠßŚá?¨ÔŁŕ°żâ€ŤÜŁĚĄŢ?‏ᤉᛥງКࡤᤰ̔มᄊ á??Îˆá“˘ŕ°ťÇ?

iXBlue Ӓ̛ҊĐ?ŕ ‰ iXBlue Beijing Office

www.oichina.com.cn

Lucy Xi ࣊‍ڤ‏ኙ‍׏‏á?ƒá€ą Sales & Marketing Manager

Valeportŕ°ŚáŹ?Đ?Őƒ Valeport Limited

Through our well organised networking event, you will be able to meet industry professionals and government senior officials and get the opportunity to engage face to face communication with them.

Kevin Edwards ࣊‍ڤ‏ኙ‍׏‏á?ƒá€ą Sales & Marketing Manager

Ë—â€ŤÚŽâ€ŹáźˇĘ˝ŕš’áź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜ 2013ࣲ9ŕ°Ľ3ெ-5ெ | Ę˝ŕš’â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕĄ™áœżË—ŕĽˇ

www.oichina.com.cn

Ë—â€ŤÚŽâ€ŹáźˇĘ˝ŕš’áź¸â€ŤÚŽâ€ŹáŹ…ŕš’ŕ¸ ŕŠżŕ°ˇË ŕ˘şáˆŽá?şâ€ŤŕĄ™ÜŹâ€ŹáœżÍ˜ 3-5 SEPT 2013, INTEX, SHANGHAI


࡙‫׸‬Իᒭᛡᤥહ࡙ᯞЯࣃ᜻ѳ‫ݞ‬ᄱऄ᭧ሥᄊ࡙ͯἻࣳᒭᛡᬸ΀ୄथ‫׸‬ᤉᛡ࡙ͯ ୊ॖnj୊ϸ٨ె Cameras ‫ܦڀ‬ଊ฾٨ Echo Sounders ࢺˊ͜ਖ٨ Electro mechanical Sensors ᥑਖnjᥑਖ٨ె Remote Sensing ໽ͯᝠnjඵͯᝠ Tide Gauges ᭎үೝ฾ጇፒ Vibration Monitoring Systems ᤌଌ٨ Connectors АႃᏹՌ٨ Electro - Optics ໚ฉ٨ Filters ᇓভెநԣᇓҧᝠ Magnets & Magnetometers ࢺˊ໏ဗጇፒ Slip Ring Systems ᤌଌኮ Umbilicals ᫙᫃ Valves Ꭽᄨnjૉӯ᧫ Compasses ඵ஡́᛫ Hydrological Instruments ᝠ஝ԣᝠ᧚ጇፒ Meters & Metering Systems ༏А฾᧚ԣೝᰎࢺЦ Laser Measurement and Inspection Tools

๒ภྭေߦ Physical Oceanography ๒ภӑߦ Chemical Oceanography ๒ภၷྭߦ Biological Oceanography ‫ྭုڡ‬ေߦἷ๒ภ‫ڡ‬᠏ߦἸ Geophysics ງ๒ሙߦ Benthic Oceanography ๒ภ฾ፋ Hydrographic Survey ොሥߦ Sedimentology ࠮ᓈԣࠀͯ Navigation & Positioning ᤰ᝭ Communications ໸ඵ Diving

ᄊ᝺ᝠˁୄथἻੋᤥહಖю࡙ͯୄथǍ This option is indoor floor space marked out to the required dimensions only. Exhibitors are responsible for the design and build of their own stand or hiring a contractor to do so. This option is not suitable for pop up stands for which Shell Scheme must be ordered. ࡙͉ͯಫὉ̡ඟࣉ2,300 Ћ/ࣱவዛ ˀե‫ܙ‬ϙሰ

Stand Price: USD 361/sqm + VAT

‫ݠ‬౧০ᄊ࡙ͯ᭧ሥ࠵ࣱ̆வዛἻಖю࡙ͯୄथ఩ҬᭊˁА‫࡙ͯڡ‬Տ௑ᤥહǍ ఩Ҭӊ઺Ὁ If your stand is less than 24 sqm, shell scheme must be ordered in conjunction with the space. The Shell Scheme includes: ആ౜nj‫ܗ‬౜nj‫ڡ‬ඔ Walls, Carpet, Name Board

ဗ‫֧ܒ‬វ Environmental Consultancy ࠮ᓈ᝺‫ܬ‬ԣ́٨ Navigation Devices and Instrumentation ᤃ๒ͻˊ੾ӊ Offshore Contractor ᜺฾᝺‫ ܬ‬Survey Equipment ๒अࢺሮ Subsea Engineering ᤰ᝭᝺‫ ܬ‬Communication Devices ෴ၿ఩ҬНՃ Oil Field Service Companies ๒अࢺሮ᝺‫ ܬ‬Subsea Engineering Equipment ֧វᮏ᫈ Legal Consultancy ඡ៶ᄣ฾᝺‫ܬ‬ԣ́٨ Metereological Devices and Instrumentation ᧛ᚸԣδᬗ఩Ҭ Finance and Insurance ᣄ͈ጇፒ Software ᒭүӑˁఅᑟӑ୲ͻᜉᎶ Automation and Robotics ᧔ನᜉᎶ Sampling Devices ࣱԼὉᒭ˟ඵʾᣒЦnjඵʾ఻٨̡ԣ๏ಖ Platforms: AUVs, ROVs and Buoys

ི࡙ͯ௚ἷોིആ౜ࠕएἻඈ3ዛ᝺1ᄡ࠱༥Ἳඈ˔࡙ͯᒰ࠶᝺2ᄡἸ Standard Lighting (one spotlight per 3 linear metres of fascia with a minimum of two spotlights per stand) 1स᫈វԼnj2ંᄇઉ೰ἷඈ12ࣱவዛἸ One Information Counter/ Two White Folding Chairs (every 12 sqm) 1˔5A/220V ႃູ One 5A/220V Electrical Socket ࡙ͯெ࣢ຍฝ Daily Stand Cleaning ͉ಫὉ̡ඟࣉ650Ћ/ࣱவዛ ˀե‫ܙ‬ϙሰ

Price: USD 102/sqm + VAT

ฌвᠠ̿ԣ‫ښ‬ጳ଎ࣹᠠἷॹᤥᮊἸὉ̡ඟࣉ1,775Ћ/НՃ ˀե‫ܙ‬ϙሰ

Registration & E-marketing Fee (Compulsory): USD 278/Company + VAT ஋ऊᦊ᫃Ὁ‫ࠒڎ‬๒ภࡍἻ̔ᤰᦊ๒̃ࡍԣʾ࡛఻౞ Government ๒ภ෴ඡӁଊ‫׸‬ԣၷ̗‫ ׸‬Offshore Oil & Gas ๒ภԻгၷᑟູ Offshore Renewable Energy ๒अࢺሮἷͻˊ੾ӊἸ Subsea Engineering ᛡˊө͘ԣᛡˊ޵ʹ Association and Media ᓕᓒ҄ᤵԣ፥ξ Shipbuilding and Maintenance ஔᐲnj۲ᝫԣሙᆑ Education, Training and Research ມ԰ Ports & Harbours ๒ภဗ‫ ܒ‬Marine Environmental ࠮ᓈԣࠀͯ Navigation & Positioning ๒ภᤰ᝭ Telecommunications

www.oichina.com.cn

๒ภඡ៶ Oceanic Meteorology ᤊภᤂᣥ Transport and Shipping ᨛ̌ Drilling ᤃ๒ͻˊ੾ӊ Offshore Contractor ๒ภᆈ̗नԧ Marine Minerals & Mining ᧛ᚸԣδᬗ఩Ҭ Finance and Insurance ๒̗Щ൹ Fisheries & Aquaculture ሙᆑ఻౞njᆑቃਫ਼ Marine Science & Academia ๒ภߦ Oceanography ๒ʽࢺሮ Offshore Construction ᆑԧ Research & Development

˗‫ڎ‬ἷʽ๒Ἰ‫ڎ‬ᬅ๒ภ੿షˁࢺሮ᝺‫࡙ܬ‬᜿͘ 2013ࣲ9థ3ெ-5ெ | ʽ๒‫ڎ‬ᬅ࡙᜿˗ॷ

ஜឰ႑ਓ Please Note

̿ʽઑ͉‫ک‬ˀեሰǍԠ࡙‫׸‬ᭊஃ̷‫ܙ‬ϙሰἻሰဋ˞6%Ǎ The above price is VAT exclusive. Exhibitor shall pay for VAT and the VAT rate is at 6%. А‫࡙ͯڡ‬త࠵᭧ሥ˞24ࣱவዛǍѬ࡙‫׸‬త࠵ͯ᭧ሥ˞6ࣱவዛǍ The minimum space for Space Only stand is 24 sqm. The minimum space for stand sharer is 6 sqm.

www.oichina.com.cn

˗‫ڎ‬ἷʽ๒Ἰ‫ڎ‬ᬅ๒ภ੿షˁࢺሮ᝺‫࡙ܬ‬᜿͘ 3-5 SEPT 2013, INTEX, SHANGHAI

Oceanology International China Sales Brochure  
Oceanology International China Sales Brochure  

Oceanology International China will take place o 3-5 September 2013 in Shanghai. View this brochure to find out more about this new event.

Advertisement