Page 1


Organizirajte

Svoj Život

Uz opise Mjesečevih faza, donosimo i tablicu koja ukazuje na mjesečnoj i dnevnoj osnovi, pozitivne dane za obavljanje pojedinih poduhvata. Ukazuje na dobre dane za kupnju automobila, šišanje, započinjanje poslova ili pregovora, podnošenje zahtjeva za kredit ili posudbu novca, zabavu ili relaksaciju.

Occulta | 07.


astrološki uvidi, znanja i tehnike

012. | Occulta


AstroLOGOS

v

FORENZIC N A astrologija U ovo zadnje vrijeme imamo na izbor cijeli niz serija koje se bave temaƟkom forenzike, no uviĜamo da je isto tako u posljednjih godinu dana poveđan broj ubojstava, nesređa, agresivnosƟ – situacijama u kojima forenziēno vještaēenje može imaƟ presudnu ulogu u dobivanju potpune slike o dogaĜaju. Iako ovo nije neka novost za astrologiju, novost je u tome što je pridodan naziv forenziēna – u pokušaju da se napravi disƟnkcija izmeĜu onoga što se dogodilo i onoga što je rezultat neēijeg postupka. Uglavnom se radi o podruējima ljudskog života koji je popriliēno taman – otmice, nestanci, oružane pljaēke, silovanja, ubojstva ...

016. | Occulta


AstroLOGOS Astrologija nema nikakve veze sa proricanjem ....

P

rave tajne Astrologije se nalaze u rukama Yogija i Svjetlosnih radnika Istoka i Zapada. Tajne astrologije neþe nikada biti dostupne prosjeþnom Indijskom astrologu.

Stoljeþima su Yogiji, naroĀito Bhrighu astrolozi (nasljednici Sage Bhrighua, oca i osnivaĀa Astrologije) Āuvali tajne astrologije, Āuvajuþi ih i zadržavajuþi za sebe.

Jedan prosjeĀni Indijski astrolog metropole nema moguþnosti pronaþi ove Bhrighu astrologe no neki od nas ipak imaju priliku naletjeti na Yogija. U ovom moru mnogi su šarlatani no ipak je moguþe pronaþi istinske Yogije. Rijetkost je pronaþi takvog Yogija, a Āak ako se i otvori tada sa svojim aforizmima (sutrama) nas navode na razmišljanje, godinama, jer nikada ne govore jednostavno i otvoreno, Āesto kodirajuþi svoje odgovore, stavljajuþi nas tako u poziciju da samo dešifriramo izreĀene rijeĀi koristeþi našu vlastitu inteligenciju. Na primjer, kada upitate Yogija koja je prava tajna astrologije, dobiti þete mnogobrojne odgovore. Jedan od odgovora koji smo dobili je bio:

vorom pokušao u nama potaknuti, na kakvo razmišljanje nas navodi. Da li mu je namjera bila da ova poruka krene meāu astrolozima Indije ili meāu astrolozima cijelog svijeta, koji imaju utjecaja u formiranju svjetske svijesti o astrologiji i njenoj buduþnosti? Svatko tko se bavi metaÀzikom, zna da su se energije promijenile i u svakoj sferi ljudske aktivnosti se mora razvijati nova svijest, ali je i vrijeme za astrologiju da usvojit te promjene tim prije što smo mi astrolozi skloni naše klijente pretvoriti u “Ovisnike o Horoskopima”. Horoskopsko Āitanje koje možete dobiti od raznih grana astrologije je razliĀito, od zapadne astrologije

Astrologija nema nikakve veze sa proricanjem .... Nije li ovo najĀudniji odgovor koji bi netko mogao oĀekivati, i mogli bi smo zapravo izabrati cijelu paletu pridjeva, koji bi opisali koliko je smiješan ovaj odgovor, no ipak, ukoliko promislimo o tom odgovoru, možda bi za vrijeme jednog cijelog ljudskog života uspjeli dešifrirati ovaj odgovor. Sjeþamo se jedne prilike, kada smo sreli jednog od najboljih astrologa prošlog stoljeþa, te u razgovoru s njime, pokušali saznati što je Yogi mislio danim odgovorom. Na to nam je stari iskusni astrolog odgovorio:” Yogi vam je dao glavni KljuĀ za astrologiju i ukoliko ga dešifrirate, tada þete zaista nauĀiti i shvatiti znaĀenje astrologije.” Cilj je shvatiti kontekst u kojem je Yogi dao odgovor i što je tim odgo022. | Occulta

dobivate više osobno Āitanje koje u sebi ukljuĀuje razliĀite upute kako raditi na sebi i unaprijediti razliĀita životna podruĀja. U Indijskoj astrologiji, koja je danas poznatija pod nazivom Vedska astrologija, Āitanja su više okrenuta dogaāajima, a može imati jako negativan utisak za mentalitet prosjeĀnog Europljana. No, iznad ove dvije grane astrologije nalazi se astrologija Yogija, koji tu astrologiju izbjegavaju, iako ona postaje dio njihovog života, dok je njihov cilj udaljiti se što više od nje. Ipak, dopustite nam ovdje navesti klasiĀni primjer proricanja Yogija. Zamislite kartu u kojoj je podznak Blizanac (Ascendent), Mjesec u Lavu (3 kuþa), i Sunce dispozitor uzdignuto u 11 kuþi Ovna,


AstroLOGOS

Astro Medicina

“Liječnik bez znanja astrologije ne može sebe s pravom zvati liječnik”- Hipokrit 026. | Occulta


AstroLOGOS

Astro Ĺ kola

032. | Occulta


AlterNATIVNO

Vampirizam 46. | Occulta


Occulta

Wicca

“Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein Three Grades, the Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what thou wilt shall be the whole of the Law.� (Liber Al 1:40) Occulta | 69.


SVIJET U SLIKAMA

82. | Occulta


01.12.2012.


slijedeći broj izlazi 28.12.2012.


Occulta primjerak  

E-magazin za čaroban svijet skrivenih i tajnih znanja te alternativnu kvalitetu života.

Occulta primjerak  

E-magazin za čaroban svijet skrivenih i tajnih znanja te alternativnu kvalitetu života.