Issuu on Google+

1.Participan: alumnado da ESO nas actividades dos mércores pola tarde DE 3.30 a 4.30

2.Obxectivos: ☺Promocionar a lectura para desenvolver as capacidades de comprensión, asimilación e expresión. ☺Considerar o feito de ler como algo divertido e lúdico ☺Ter a biblioteca como lugar de referencia e o contacto cos libros como algo cotiá e necesario.

3.Desenvolvemento:  Proposta dun libro para ler os mércores na biblioteca  A lectura pode ser comezada pola profesora encargada do club lector ou por alumn@s, collendo un párrafo ou varios, que sexan interesantes e que desperten interés, pero logo continúan os alumn@s en alto para correxir posibles erros.  Unha vez rematada a lectura fáranse debates, actividades, visionado de películas e xogos.  Existirán libros alternativos para o alumnado que remate antes, no caso de querer ler máis libros ou actividades paralelas ao libro.


Club de lectura: o burato de Tobias

Como artista son un pouco rarillo, como persoa un pouco egocéntrico e por iso pasan moitas cousas que non deberían acontecer, facéndolle dano a xente máis cercana e traendo de cabeza a policías e aficionados como os tres estudantes………

1.Ficha do alumnado que forma parte do club 2.lectura do libro. Anotación de vocabulario 3.xogos e actividades: búsqueda de palabras, elabora unha frase cunha palabra ou fragmento lido, o xogo de detectives na biblioteca, escribe unha pequeña historia similar…. 4.debate sobre os personaxes do libro 5.visionado dunha película sobre un artista


Libro 1º trimestre