Page 1

1.Participan: alumnado da ESO nas actividades dos mércores pola tarde DE 3.30 a 4.30

2.Obxectivos: ☺Promocionar a lectura para desenvolver as capacidades de comprensión, asimilación e expresión. ☺Considerar o feito de ler como algo divertido e lúdico ☺Ter a biblioteca como lugar de referencia e o contacto cos libros como algo cotiá e necesario.

3.Desenvolvemento:  Proposta dun libro para ler os mércores na biblioteca  A lectura pode ser comezada pola profesora encargada do club lector ou por alumn@s, collendo un párrafo ou varios, que sexan interesantes e que desperten interés, pero logo continúan os alumn@s en alto para correxir posibles erros.  Unha vez rematada a lectura fáranse debates, actividades, visionado de películas e xogos.  Existirán libros alternativos para o alumnado que remate antes, no caso de querer ler máis libros ou actividades paralelas ao libro.


Club de lectura: o burato de Tobias

Como artista son un pouco rarillo, como persoa un pouco egocéntrico e por iso pasan moitas cousas que non deberían acontecer, facéndolle dano a xente máis cercana e traendo de cabeza a policías e aficionados como os tres estudantes………

1.Ficha do alumnado que forma parte do club 2.lectura do libro. Anotación de vocabulario 3.xogos e actividades: búsqueda de palabras, elabora unha frase cunha palabra ou fragmento lido, o xogo de detectives na biblioteca, escribe unha pequeña historia similar…. 4.debate sobre os personaxes do libro 5.visionado dunha película sobre un artista

Libro 1º trimestre  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you