Page 1

Jaargang 22, nummer 811 donderdag 6 juni 2013

De laatste schoolweek . . .

Hieperdepiep . . . Hoera !

De jd gaat snel, en zo naderen we met rasse schreden de laatste schooldag. In deze Toverspreuk even een overzichtje van de acviteiten in de laatste week voor de vakane. Dinsdag 25 juni is de Afscheidsmusical van groep 7/8. de kinderen zijn druk aan het repeteren - met hulp van enkele enthousiaste ouders, waarvoor dank. Dinsdagmiddag is er al een uitvoering voor de kinderen van groep 1 tm. 6. Dinsdagavond is de uitvoering voor ouders en andere belangstellenden. Alle ouders, maar ook opa’s en oma’s, andere familieleden en vrienden en eventueel opnieuw kinderen van groep 1 tm. 6 zijn daarbij welkom. Aansluitend is het afscheid van groep 8. Daarbij kunt u rekenen op de gebruikelijke toneelstukjes, liedjes en dergelijke, door ouders, leerkrachten en de schoolverlaters zelf. Aanvang van de musical: 19.00 uur. Woensdag 26 juni is zoals gebruikelijk onze Doorschuifdag. De kinderen gaan dan een ochtendje in hun nieuwe klas kijken en zelfs al wat werkjes doen. Interessant, want de nieuwe klassen worden dit jaar stamgroepen ! De opening en afsluing van de ochtend vindt plaats in de bestaande groepen. Groep 8 is op de Doorschuifdag vrij, en eveneens op laatste schooldag. Donderdag 27 juni is het Slo"eest. We willen met alle ouders en kinderen het schooljaar gezellig afsluiten. Vanaf 17.00 uur bent u welkom. We ontvangen iedereen in de hal en beginnen met een leuke acviteit. Rond 18.00 uur staat de frietkar op de stoep en eten we frietjes ! Na het eten gaat de bar open en kunnen we samen wat drinken. Consumpes en eetbonnen kunnen in de hal worden gekocht. We willen u vragen om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen. Hee3 u een sta-tafel die we kunnen lenen ? Graag voor donderdag in de hal van de school afleveren. Donderdag na afloop van het Slo7eest hee3 groep 8 nog een afscheidsfuif. Deze is uiteraard verboden voor ouders ! Tot slot: als uw kind in de vakane jarig is, neemt u dan bijjds contact op met de oude of nieuwe groepsleerkracht om af te spreken wanneer deze verjaardag gevierd gaat worden ! Dan kunnen we de feestjes een beetje spreiden.

Want het wordt eindelijk zomer !

Agenda Vrijdag 7 juni: Leesbelletje voor de kinderen. Maandag 10 juni: Tweede rapport ! Dinsdag 13 juni: Speelgoedmiddag groep 1/2 Vrijdag 14 juni: LET OP ! Teambuilding, alle kinderen vrij ! Zondag 16 juni: Vaderdag ! Week van 17 juni: Rapportgesprekken ! Dinsdag 18 juni: MR-vergadering. Dinsdag 18 juni, 10.00-11.00 uur: Infopunt Opvoeding GGD, op Het Toverkruid Dinsdag 18 juni: Diploma-zwemmen ! Vrijdag 21 juni: begin van de zomer ! Dinsdag 25 juni, 19.00 uur: Musical groep 7/8, gevolgd door afscheid groep 8. Woensdag 26 juni: Doorschuifochtend groep 0 tm. 7. Groep 8 vrij ! Donderdag 27 juni, 17.00 uur: Slo7eest ! Nadere informae volgt.

OBS Het Toverkruid 2012-2013 Dalkruid 23  5721 RR Asten  0493-697439  toverspreuk@toverkruid.nl  www.toverkruid.nl


Vakan1erooster 2013-2014

Betaling Schoolfoto’s

Voor ouders die al wat langer van tevoren vakaneplannen willen

U hebt inmiddels de schoolfoto’s ontvangen. Het pakket per leerling bestaat uit een grote foto, een vel met kleinere foto’s en een groepsfoto. Dit jaar bevat het als extra twee boekenleggertjes. Het kost in totaal € 11,-. De betaling geschiedt contant, waarbij u het bij de foto’s gevoegde formuliertje dient in te vullen. Allereerst zet u uiteraard de naam en groep van uw kind daarop.

maken: deze week is het vakanerooster voor onze school officieel vastgesteld. Er moeten nog wel enkele ‘losse’ vrije dagen worden ingepland. Alle vrije dagen komen binnenkort weer op de nieuwe schoolkalender te staan. Maar de schoolvakanes zijn in ieder geval al als volgt: Herfstvakane:

14 oktober 2013 tm. 18 oktober 2013

Kerstvakane:

23 december 2013 tm. 3 januari 2014

Carnavalsvakane:

3 maart 2014 tm. 7 maart 2014

Paasvakane:

21 april 2014 tm. 2 mei 2014

Hemelvaart:

29 en 30 mei 2014

Pinkstermaandag:

9 juni 2014

Zomervakane:

14 juli 2014 tm. 22 augustus 2014

Ons schoolkamp is komend schooljaar van 20 tot 23 augustus: voor Stamgroep Paars en Groen dinsdag en woensdag, voor Stamgroep Geel, Oranje en Rood van woensdag tot vrijdag. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio voeren jaarlijks overleg over de vaststelling van de schoolvakanes. Het advies van het ministerie dient daarbij slechts als voorstel. Eén week van de meivakane van de basisscholen valt samen met de meivakane van het Varendonckcollege en IVO Deurne.

U bent geheel vrij in uw keuze, en dus niet verplicht om foto’s te kopen. Gee3 u foto’s retour, doet u deze dan eenvoudig in het zakje terug. Betalingen en retouren zouden normaal in de Rode Bus mogen. Maar deze is niet berekend op de grote kartonnen fotolijsten van onze huidige fotograaf . . . Dus: als u geen foto’s in lijstjes retour gee3 mag u de zakjes in de Rode Bus doen, maar als dat niet lukt, geef ze dan maar aan Patricia. Omdat we nog maar drie weken school hebben verzoeken we u om de foto’s uiterlijk vrijdag 14 juni te betalen !

Het bovenste deel - IK KOOP - is bedoeld om de reeds geleverde foto’s te betalen. Als u niet het hele pakket koopt vult u dit per onderdeel in. Als u het gehele pakket koopt bent u echter goedkoper uit en vult u € 11,- in. Nabestellingen kunt u aangeven in het onderste deel - BIJBESTELLINGEN. Ten sloKe telt u alle bedragen op, en vult u het totaal onderaan op het formuliertje in en voegt het verschuldigde bedrag er in contant geld bij. Los van het individuele fotopakket wordt voor gezinnen met meerdere kinderen een Familiepakket aangeboden. Dit is een enkele gezinsfoto, verpakt in een kartonnen lijstje. Deze foto kost € 4,50. Bijbestellen van deze foto’s is mogelijk via het bestelstrookje. Vult u het JPG-nummer, dat op de achterkant van de foto is gedrukt, op het strookje in. Ook de bijbestellingen van Familiefoto’s kosten € 4,50. Wij willen u wel vragen om PER FOTOPAKKET te betalen, dus voor ieder kind apart èn voor de Familiefoto apart. De school is geen wisselkantoor, daarom verzoeken we u per pakket gepast te betalen.

 Bladzijde 2  6 juni 2013  OBS Het Toverkruid 

Toverspreuk 6 - 6 - 2013  
Toverspreuk 6 - 6 - 2013  
Advertisement