Page 1

Jaargang 22, nummer 806 donderdag 18 april 2013

Fantas sche Muziekavond 2013 !

Hieperdepiep . . . Hoera !

Dankzij de prachge optredens van de kinderen en de lekkere hapjes van de ouders was de Muziekavond weer een daverendLois, 12 jaar !

succes ! Foto’s zijn op Facebook te zien.Dylana, 8 jaar !Tygo, 5 jaar !

Bedankt allemaal, en tot volgend jaar !

ProďŹ ciat !

Vragenlijst voor ouders Tot nu toe hee( ongeveer 20% van onze ouders de vragenlijst over sociale veiligheid ingevuld. Hoe groter de respons, hoe beter we de resultaten kunnen analyseren. De vragenlijst staat nog

Agenda

open tot de meivakane, 26 april. Graag uw aandacht hiervoor.

Dinsdag 23 april: (verzet !) Speelgoedmiddag groep 1/2

KoďŹƒeochtend MR

Donderdag 25 april vanaf 8.30 uur: KoďŹƒeochtend voor alle ouders, georganiseerd door de MR. Welkom !

Op donderdag 25 april organiseert de MR een koďŹƒeochtend op school. We nodigen ouders uit om mee te praten en denken over de groeiende school, passend onderwijs en de schoolorganisae voor volgend jaar. Tijdens deze ochtend zijn Laurens (voorzi3er MR) en Raymond aanwezig. De inloop is vanaf 8.30 uur, in het BSO-lokaal. We starten om 8.45 uur.

Vrijdag 26 april: Feestelijk ontbijt, Koningsspelen en -workshops, en om 11.45 uur een afsluitende Maandviering ! Alle ouders zijn hartelijk welkom om te komen bekijken wat wij deze ochtend allemaal voor leuks gedaan hebben ! Zaterdag 27 april tm. zondag 12 mei: Mei-vakane !

Poetry-fes val Asten Op woensdag 24 april gaat groep 7/8 naar het Poetryfesval in ‘In de Brouwerij’ in Asten. Dit fesval is onderdeel van het Kunstmenu dat we jaarlijks op school uitvoeren. De kinderen van onze

Na de mei-vakane: Inloop groep 1/2 op dinsdag en vrijdag ! Zondag 12 mei: Moederdag !

groep 7/8 zijn aan de slag geweest met het thema “Een jas van woorden�, waarbij ze werden uitgedaagd om met gedichten aan de slag te gaan. Tijdens het fesval nemen de kinderen deel aan workshops en mogen ze op het podium een optreden laten zien. Het fesval begint om 10.00 uur en is rond 12.30 uur afgelopen.

Woensdag 15 mei: de Schoolfotograaf ! Z.O.Z. voor het programma. Nadere informae over betalingen e.d. volgt nog. Vrijdag 17 mei: Leesbelletje voor de kinderen.

De kinderen gaan op de ďŹ ets, en ze zijn iets later op school terug. Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij.

OBS Het Toverkruid 2012-2013 Dalkruid 23  5721 RR Asten  0493-697439  toverspreuk@toverkruid.nl  www.toverkruid.nl


Vakan erooster 2013-2014

Planning Schoolfotograaf

Voor ouders die al wat langer van tevoren vakaneplannen willen

In goed overleg met de School-

maken: deze week is het vakanerooster voor onze school oďŹƒ-

fotograaf hebben we een planning

cieel vastgesteld. Er moeten nog wel enkele ‘losse’ vrije dagen

voor die dag - 15 mei - opgesteld.

worden ingepland. Alle vrije dagen komen binnenkort weer op de nieuwe schoolkalender te staan. Maar de schoolvakanes zijn in

De pasfoto’s worden per groep gemaakt:

ieder geval al als volgt:

groep 1/2 vanaf 8.45 uur,

Herfstvakane:

14 oktober 2013 tm. 18 oktober 2013

Kerstvakane:

23 december 2013 tm. 3 januari 2014

groep 5/6 vanaf 10.30 uur,

Carnavalsvakane:

3 maart 2014 tm. 7 maart 2014

groep 7/8 vanaf 11.15 uur.

Meivakane:

21 april 2014 tm. 2 mei 2014

Familiefoto’s worden gemaakt in

Hemelvaart:

29 en 30 mei 2014

Pinkstermaandag:

9 juni 2014

Zomervakane:

14 juli 2014 tm. 22 augustus 2014

groep 3/4 vanaf 9.30 uur,

aansluing op de pasfoto’s van de groep van het oudste kind: dus eerst groep 1/2, dan de broertjes en zusjes waarvan de

Ons schoolkamp is komend schooljaar van 20 tot 23 augustus:

oudste in groep 1/2 zit,

voor groep 1 tm. 4 dinsdag en woensdag, voor groep 5 tm. 8 van

dan groep 3/4, dan broertjes en

woensdag tot vrijdag.

zusjes waarvan de oudste in groep

De scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio voe-

3/4 zit, etc..

ren jaarlijks overleg over de vaststelling van de schoolvakanes.

Ouders die foto’s willen laten

Het advies van het ministerie dient daarbij slechts als voorstel.

maken van kinderen onder de 4

EĂŠn week van de meivakane van de basisscholen valt samen

jaar zijn welkom. Aan de hand van

met de meivakane van het Varendonckcollege en IVO Deurne.

deze planning kunt u inscha3en hoe laat u ongeveer met uw kind (-eren) op school moet zijn.

De Schoolfotograaf: ouderhulp gevraagd !

Voor leerkrachten en stagiaires:

Woensdag 15 mei komt de Schoolfotograaf weer op onze school. Deze

de teamfoto wordt rond 10.15 uur

komt pasfoto’s van alle kinderen maken, groepsfoto’s en daarnaast ook

gemaakt. Houd daar rekening mee.

familiefoto’s van broertjes en zusjes. Het lijkt nog ver weg, maar de meivakane zit er vlak voor, en daarom zijn we nu al met de voorberei-

Op het eind van de ochtend wordt

dingen bezig. We zoeken twee ouders die die dag willen helpen. Daarbij

ook nog een schoolverlatersfoto

moet u denken aan het bij elkaar zoeken van broertjes en zusjes, het

van groep 8 gemaakt.

waarschuwen van de klas die als volgende aan de beurt is, het noteren

Zorg dat je er eurig bij loopt, die

van afwezigen en van gemaakte familiefoto’s en de controle en eventuele correce van de kleren en het haar van de kleinere kinderen. Ouders die hierbij willen helpen kunnen zich aanmelden bij Patricia, via patricia.willems@toverkruid.nl .

dag. Een p van technische aard: draag niet teveel zwart, wit of lichtblauw. Dat kleurt niet zo mooi.

 Bladzijde 2  18 april 2013  OBS Het Toverkruid 

Toverspreuk 18 april 2013  

Toverspreuk 18 april 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you