Page 1

Jaargang 22, nummer 805 donderdag 11 april 2013

Onze schoolverlaters

Hieperdepiep . . . Hoera !

Het is inmiddels jd om uw kind uit te schrijven naar zijn of haar nieuwe school. Daarom hebben wij zo spoedig mogelijk de juiste gegevens over de vervolgopleiding van uw kind nodig. Wij vragen u dus om ons zo spoedig mogelijk de volgende informae naar door te mailen naar patricia.willems@toverkruid.nl :Mathies Niemarkt, 4 jaar ! Welkom op school !Jusn, 9 jaar !Tijn, 9 jaar !

Proficiat !

- De naam van de nieuwe school - De vesgingsplaats of locae

Agenda

- Het type brugklas, danwel het niveau van het voortgezet onderwijs, dus bijvoorbeeld: voor een kind met HAVO-VWO advies: brugklas HAVO of HAVO/VWO, voor een kind met VWO-advies: VWO, Gymnasium, Tweetalig Gymnasium, Technasium . . . voor een kind met VMBO-HAVO-advies: VMBO of kansklas HAVO, voor een kind met VMBO-advies: welk type VMBO. Dan kunnen wij nog vóór het begin van de eindejaarsdrukte de uitschrijvingen verwerken. Dank voor uw reace ! Patricia Willems, adm.

Inloop groep 1/2 Na de mei-vakane komt er verandering in de planning van de ‘inloop’ voor ouders in groep 1/2. Op dinsdag blij6 de inloop zoals u dat van ons gewend bent. Maar de inloop van donderdagochtend wordt verzet

Vrijdag 12 april: Leesbelletje voor de kinderen. Dinsdag 16 april, 10.00-11.00 uur: Infopunt Opvoeding GGD, op Het Toverkruid Dinsdag 23 april: (verzet !) Speelgoedmiddag groep 1/2 Vrijdag 26 april: Feestelijk ontbijt, Koningsspelen en -workshops, en om 11.45 uur een afsluitende Maandviering ! Zaterdag 27 april tm. zondag 12 mei: Mei-vakane ! Na de mei-vakane: Inloop groep 1/2 op dinsdag en vrijdag !

naar de vrijdagochtend. We willen namelijk zoveel mogelijk ouders de gelegenheid geven om op de inloop te komen. Veel ouders werken echter enkele dagen per week, en door af en toe de inloop op een andere dag te ze7en kan iedereen er een jdje aan deelnemen.

Zondag 12 mei: Moederdag ! Woensdag 15 mei: de Schoolfotograaf ! Nadere informae volgt nog. Vrijdag 17 mei: Leesbelletje voor de kinderen.

Hockeytoernooi Wegens te weinig aanmeldingen gaat het via de klassen aangekondigde school-hockeytoernooi voor Het Toverkruid niet door.

Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij. Dinsdag 21 mei: MR-vergadering.

OBS Het Toverkruid 2012-2013 Dalkruid 23  5721 RR Asten  0493-697439  toverspreuk@toverkruid.nl  www.toverkruid.nl


Beste ouders/verzorgers,

De Schooltuin: je kunt

Binnen de OR is besloten om de Ouderbijdrage en Kampbijdrage voor

je nog aanmelden !

het nieuwe schooljaar reeds dit schooljaar te innen. Dit omdat het schoolkamp tegenwoordig plaats vindt aan het begin van het schooljaar en er dus meteen grote kosten worden gemaakt om dit kamp te kunnen bekosgen. Voor het schooljaar 2013-2014 hebben we de Kampbijdrage (in overleg met de MR en de schoolleiding) vastgesteld op € 20,- per kind. Deze verhoging is nodig omdat - nu de school zo aan het groeien is - we moeten uitwijken naar een grotere en dus duurdere kamplocae. De leerlingen van de onderbouw gaan 1 nacht op kamp, voor de bovenbouw is dit 2 nachten. Ook de Ouderbijdrage gaat € 20,- per kind bedragen. Van de Ouderbijdrage worden alle leuke extra dingen (met uitzondering van het kamp) bekosgd, die de school organiseert voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan de Sinterklaas- en de Kerstviering, Carnaval en eventuele andere extraatjes tussendoor. Wij willen u vriendelijk verzoeken om bovenstaande bedragen voor het schooljaar 2013-2014 vóór 1 Juni a.s. over te maken op bankrekeningnummer 413767647 t.n.v. I. Drost, onder vermelding van de naam / namen van uw kind / kinderen, en daarbij de vermelding dat het gaat

De afgelopen jaren hebben OBS De Horizon en OBS Het Toverkruid samen een schooltuintje gehad, waarin kinderen konden leren tuinieren. Ook dit jaar is er weer zo’n Schooltuincursus. Kinderen vanaf groep 4 tm. 8 kunnen zich aanmelden voor de Basiscursus of de Vervolgcursus. Er is helaas maar voor 10 kinderen plaats, dus reageer jdig: vol is vol ! De cursussen zijn bestemd voor kinderen uit groep 4 tm. 8. Aanmelden kan deze week nog, tot 14 april, bij Mart Strijbosch: via tel. 695515 of m.strijbosch53@chello.nl . Meer informae vindt u in de folder, die ook op onze website staat, en in De Toverspreuk van vorige week.

om de bijdragen voor het schooljaar 2013-2014. Mocht u vragen of op- of aanmerkingen hebben over de Ouder- en/of Kampbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de OR (Ilja Drost, ilja@L2i.nl ) of met Raymond van We7en, directeur. Namens de OR heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!

De Schoolfotograaf Woensdag 15 mei komt de Schoolfotograaf weer op onze school. Deze komt pasfoto’s van alle kinderen maken, groepsfoto’s en daarnaast ook familiefoto’s van broertjes en zusjes. Het lijkt nog ver weg, maar de meivakane zit er vlak voor, en daarom zijn we nu al een beetje met de voorbereidingen bezig. We zoeken twee ouders die die dag willen helpen. Daarbij moet u denken aan het bij elkaar zoeken van broertjes en zusjes, het waarschuwen van de klas die als volgende aan de beurt is, het noteren van afwezigen en van gemaakte familiefoto’s en de controle en eventuele correce van de kleren en het haar van de kleinere kin-

Welkom op onze Muziekavond ! Vanavond is het dan zover: de grote Toverkruid-Muziekavond ! Alle ouders, opa’s, oma’s, oudleerlingen, buren en andere belangstellenden zijn hartelijk welkom op onze show. De opbrengst avn de op de avond verkochte hapjes is bestemd voor de OR, die er leuke, extra acviteiten mee financiert. Zaal open: vanaf 18.45 uur Aanvang: 18.45 uur Afsluing: ???

deren. Ouders die hierbij willen helpen kunnen zich aanmelden via patricia.willems@toverkruid.nl .

 Bladzijde 2  11 april 2013  OBS Het Toverkruid 

Toverspreuk 11 April 2013  

toverspreuk nieuws tover

Advertisement