Page 1

Formatieplan 2013 – 2014

Openbare basisschool Het Toverkruid


Inhoudsopgave

Administratieve gegevens 1 1.1 1.2 1.3

Meerjarenformatieberekening De uitgangspunten De berekening van de beschikbare formatie Budget leerlinggebonden financiering

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Doorlopende verplichtingen Overzicht verplichtingen Herbenoemingsverplichtingen Personeelsmutaties Tijdelijke aanpassingen personeel (ouderschapsverloven, spaarverloven etc.) Werkgelegenheidsbeleid en gevolgen

3 3.1 3.2 3.3

Leerlingontwikkeling Historische ontwikkeling van de school Verwachte groei komend schooljaar Meerjarenverwachting

4 4.1 4.2

De Formatiebesteding Groepssamenstelling en verdeling Vacatures

5

Ondertekening

Bijlage Teamsamenstelling Marktpositie

Formatieplan 2013-2014

Het Toverkruid

juni 2013


Administratieve gegevens School: Brinnummer: Directeur:

OBS Het Toverkruid 24 DV Raymond van Wetten

Schoolbestuur:

PlatOO ( bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs )

Voorzitter CvB: Adres: Postcode / plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Website: Bestuursnummer:

Mevr. A. Martens Wethouder van Nunenstraat 12a 5712 TK Helmond 0492 – 392112 info@platoo.nl www.platoo.nl 41860

Formatieplan 2013-2014

Het Toverkruid

juni 2013


1

Meerjarenformatieberekening

1.1

Uitgangspunten

Teldatum 1-10-2012

1.2

Totaal ll 97

Onderbouw 40

Bovenbouw 57

ll-gew. 0,30 4

ll-gew. 1.20 5

De berekening van de beschikbare formatie

Onderbouw Bovenbouw Onderwijsachterstanden Salaire toeslag schoolleiding Kleine scholen toeslag Corr./comp. Ggl/gpl Regulier Rugzakleerlingen WSNS Overig (Atlant) Bijdrage bestuur H v Gorp Additioneel Totaal inkomsten

2,09 2,12 0,10 0,28 0,75 0,25 5,59 0,97 0,16 0,18 0,75 2,06 7,65

1.3: Budget leerlinggebonden financiering Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Totaal inkomsten

2 leerlingen (dubbel) 3 leerlingen 3 leerlingen €70255

2

Doorlopende verplichtingen 2012-2013

2.1

Overzicht verplichtingen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Meulenhof vd -Damhuis E.A. Coolen -Dautzenberg S.J.M. Loomans -Ingen van E.T.G. Everaerts S. Lenskens A.M. Bakel van C Van Gorp H Totaal OP Wijnen J.P.M. De Zeeuw L* Totaal OOP Wetten van R.C.A.T. Totaal DIR Totaal Inkomsten Uitgaven

0,5451 1,0 0,6266 0,8433 0,7505 1,0 0,7500 5,51 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 8,01 7,65 8,01

€ 555640 € 550302

BAPO 0,2331 wordt niet vervangen, contract Lisette 1,0 in schaal 4 ipv 0,8 in schaal 7.

Formatieplan 2013-2014

Het Toverkruid

juni 2013


2.2

Herbenoemingsverplichtingen

Geen 2.3

Personeelsmutaties 2013-2014

Geen 2.4 Tijdelijke aanpassingen personeel (ouderschapsverloven, spaarverloven etc.) • BAPO verlof voor Koos Wijnen (0,0512), Annette Lenskens (0,0573), Ellen Loomans (0,0478) en Hans van Gorp (0,0768) blijft gehandhaafd. 2.5 Werkgelegenheidsbeleid en gevolgen N.v.t. voor onze school voor 2013-2014. 3

Leerlingontwikkeling

3.1

Historische ontwikkeling van de school

Teldatum 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

Schooljaar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Leerlingenaantal 67 70 67 77 91

3.2 Verwachte groei in het komend schooljaar Wij verwachten op 1 oktober 2013 106 leerlingen op school te hebben. Dit zijn 15 kinderen meer dan de vorige teldatum (1-10-2012) en 23 kinderen meer dan in de prognose van de meerjarenbegroting zijn opgenomen. 3.3

Meerjarenverwachting

Teldatum 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015

Formatieplan 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Het Toverkruid

Leerlingenaantal 83 106 105 100

juni 2013


4

De formatiebesteding

4.1

Groepssamenstelling en verdeling

Stamgroep Paars Groen Geel Oranje Rood Ondersteuning

Maandag Ellen Conny Annette Lisette Saskia Raymond Koos

Dinsdag Ellen

Woensdag Elfira

Donderdag Elfira

Vrijdag Elfira

Annette Simon

Annette Simon

Raymond Simon

Raymond Simon

Lisette Raymond Koos

Lisette Raymond Ellen Koos

Lisette Annette Koos

Koos

4.2 Vacatures We hebben geen vacatures.

5

Ondertekening

Raymond van Wetten, directeur openbare basisschool Het Toverkruid

Datum:

Plaats:

Laurens Drost, voorzitter Medezeggenschapsraad

Datum:

Plaats:

Annemie Martens, Voorzitter College van Bestuur PlatOO

Datum:

Formatieplan 2013-2014

Plaats:

Het Toverkruid

juni 2013


Bijlage Teamsamenstelling Onderwijzend personeel Naam m/v Elfira van de v Meulenhof

Lftd 44

Vt / Dt dt

Inzetbaarheid 1-8

Annette Lenskens

v

52

dt

1-6

Conny van Bakel

v

36

vt

1-8

Ellen Loomans

v

51

dt

3-8

Simon Everaerts

m

32

dt

5-8

Saskia Coolen

v

36

vt

1-8

Vt / Dt dt dt

Inzetbaarheid 1-8 Schoolbreed

Onderwijsondersteunend personeel Naam m/v Lftd Lisette de Zeeuw v 49 Koos Wijnen m 54

Kwaliteiten Ber. Aanbod kleuters / WWOS Ber. Aanbod kleuters / WWOS / RT WWOS / Taalleesverbeter WWOS / TOM WWOS / Techniek /ICT WWOS / POVO traject

Kwaliteiten SOVA ICT Soc. emot. ontw. Administratie

Marktpositie Teldatum 1-10-2008 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013

Totaal aantal leerlingen in Asten 1621 1606 1587 1571 1575 1557

Leerlingen op het Toverkruid 68 70 67 77 83 106

Marktaandeel 4,2 4,3 4,2 4,9 5,3 6,8

% % % % % %

* Teldatum 1-10-2016 totaal aantal leerlingen in Asten minder dan 1500 (1493). * Prognose totaal aantal leerlingen in Asten over 20 jaar (2031) ongeveer 1400. * Aantal zij-instromers neemt toe.

Formatieplan 2013-2014

Het Toverkruid

juni 2013

Formatieplan 2013 2014 juni 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you