Page 1

IMPORTACIONS I EXPORTACIONS

L’OBSERVATORI 2018


1

Exportacions Catalunya i Girona 2017 Indicadors i dades d’exportacions comarcals


2

ÍNDEX 01

Exportacions Catalunya i Girona 2017.

02

Exportacions:

Missatges principals

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Exportacions de Catalunya i Espanya 2016-2017 Exportacions de Girona i Catalunya 2016-2017

03

Certificats d’origen:

04

Comparatiu:

Certificats d’origen per medir l’exportació comarcal 2017 Certificats d’origen emesos per comarques al 2016-2017

Interanual certificats per comarques 2016-2017 Comarcal certificats i valor econòmic 2017 Interanual comarcal certificats 2017 Comarcal certificats per continents 2017 Certificats d’origen emesos 2016-2017


3

01

Exportacions Catalunya i Girona 2017


4

Exportacions Catalunya i Girona 2017 Missatges principals

Exportacions

Importacions

Històric

Certificats

Les exportacions gironines,

Les importacions gironines,

Les exportacions catalanes

Les Cambres de la demarcació de Girona

van ser de 5.285 milions d'euros

van ser de 2.597 milions d’euros

van arribar l'any passat a un registre històric de més de

van emetre 15.004 Certificats d'origen

7,55% 3,08% 70.048 11,34% de les exportacions catalanes

del global català

milions

increment


5

02

Exportacions


6

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Percentatge total de les exportacions de Catalunya Font Cámara de Comercio de España

100 90 80

100

88,72 78,54

80

70

70

60

60

50

50

40

10

77,14

40

Món

30 20

89,36

90

7,41

11,02 3,02

5,23

3,27 2,79

0

30 20 10

7,55

12,36 2,96

5,03

3,14 2,48

0 Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

GIRONA

BARCELONA

GIRONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

LLEIDA

TARRAGONA

2016

Valor exportacions: 64.496.707,60 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 7.799.584

Valor exportacions: 70.048.835,53 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 8.558.920

2017


7

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Percentatge total de les exportacions de Catalunya Font Cámara de Comercio de España

100 90 80

100

88,15

90

78,91

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30 10

Àfrica

13,32

20 4,06

3,83

3,71

4,87 3,15

0

87,37 77,46

30 16,65

20 10

3,26

2,63

6,01 3,89

2,74

0 Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

GIRONA

BARCELONA

GIRONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

LLEIDA

TARRAGONA

2016

Valor exportacions: 3.727.421,04 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 313.098

Valor exportacions: 4.294.421,89 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 321.226

2017


8

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Percentatge total de les exportacions de Catalunya Font Cámara de Comercio de España

100 90

100

92,11 85,1

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

Amèrica

30 20 10

91,29 81,18

40 30 20

5,03

3,4 6,47

3,56

1,52 2,81

0

10

4,81

10,96 3,05

3,87

1,64 3,19

0 Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

GIRONA

BARCELONA

GIRONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

LLEIDA

TARRAGONA

2016

Valor exportacions: 6.298.975,95 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 957.590

Valor exportacions: 7.104.072,41 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 1.041.500

2017


9

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Percentatge total de les exportacions de Catalunya Font Cámara de Comercio de España

95,29

100 90

83,15

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

Àsia

30 20 10

9,11

2,86

0,87 0,98

0

81,74

40 30 20

3,973,76

95,04

100

10

9,6

3,954,71

2,92

0,93 1,11

0 Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

GIRONA

BARCELONA

GIRONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

LLEIDA

TARRAGONA

2016

Valor exportacions: 6.539.996,16 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 1.163.812

Valor exportacions: 7.089.001,32 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 1.203.100

2017


10

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Percentatge total de les exportacions de Catalunya Font Cámara de Comercio de España

100

100 86,74

90 80

80

70

70

60

60

50

50

40

Europa

30 20 10

7,77

12,42 6,07

2,79

4,04 3,16

0

88,07

90

77,02

75,83

40 30 20 10

7,99

13,34 2,84

5,6

3,71 2,62

0 Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

GIRONA

BARCELONA

GIRONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

LLEIDA

TARRAGONA

2016

Valor exportacions: 47.518.473,78 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 5.312.377

Valor exportacions: 51.172.330,43 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 5.927.785

2017


11

Exportacions de les demarcacions catalanes 2016-2017 Percentatge total de les exportacions de Catalunya Font Cámara de Comercio de España

100

100 90 80

84,65

70

60

60

50

50

40

Oceania

30 10

13,95 5,88

80,54

80

70

20

87,5

90

77,55

30 20

11,64 1,37 2,34

2,63

40

0

10

16,36 8,3

3,420,78

2,09

1

0 Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

GIRONA

BARCELONA

GIRONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

LLEIDA

TARRAGONA

2016

Valor exportacions: 411.840,67 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 52.707

Valor exportacions: 389.009,48 € Valor (Milers d'euros) Núm operacions: 65.309

2017


12

Exportacions de Catalunya i Espanya 2016-2017 Percentatge comparatiu

25,70%

33,17%

25,99%

33,23%

2016

2016

2017

2017

Valor exportacions

Núm operacions

Valor exportacions

Núm operacions

Catalunya : 64.496.707,60 € Espanya: 250.966.589,88 €.

Catalunya : 7.799.584 Espanya : 23.510.719

Catalunya : 70.048.835,53 € Espanya : 269.574.013,62 €

Catalunya : 8.558.920 Espanya : 25.753.659


13

Exportacions de Girona i Catalunya 2016-2017 Percentatge comparatiu

2016

2016

2017

2017

7,41%

5,23%

7,55%

5,03%

Valor exportacions

Núm. operacions

Valor exportacions

Núm. operacions

Girona: 4.781.332,25 € Catalunya: 64.496.707,60 €

Girona: 407.796 Catalunya: 7.799.584

Girona: 5.285.717,31 € Catalunya: 70.048.835,53 €

Girona: 430.439 Catalunya: 8.558.920


14

Exportacions de les demarcacions catalanes

CONCEPTE Les dades d’exportació dels estudis de l’Impacte Econòmic del valor de les exportacions gironines, corresponen a les xifres en milers d’euros segons font pròpia de les Cambres de Comerç a l’Estat Espanyol.

La Cambra, per mesurar el valor de les exportacions que corresponen a les diferents comarques de Girona disposa de l’eina dels certificats d’origen per a països tercers que no tenen tractat de lliure comerç o acord preferencial amb la UE. Per calcular la part d’exportacions globals per comarca s’ha extrapolat el percentatge de documents d’exportació de la Cambra a les dades generals d’exportació. Tenim així unes dades aproximades que permeten repartir per comarques el volum de l’exportació gironina, un indicador que fins ara fa poc no s’havia utilitzat.


15

Comerç Exterior

La Garrotxa La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori representa prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de les dades de 2016 han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 milions d’€ (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.


16

03

Certificats d’origen


17

Certificats d'origen emesos per comarques 2017 Indicadors: N. operacions i percentatge Font Cambra de Comerç de Girona

ALT EMPORDÀ

SELVA

Certificats: 1.214 8,09%. 34,12

8,09

BAIX EMPORDÀ

Certificats: 5.120 34,12%.

4,69

Certificats: 704 4,69%.

14,36

.

2017

2,63 8,28

GARROTXA

Certificats: 2.154 14,36%.

RIPOLLÈS

27,83

.

GIRONÈS

Certificats: 4.175 27,83%.

Certificats: 394 2,63%. PLA DE L’ESTANY

Certificats: 1.243 8,28%.


18

Certificats d'origen emesos per comarques 2016- 2017 Indicadors: N. operacions i percentatge Font Cambra de Comerç de Girona

RIPOLLÈS 2016: 377 2017: 394 +17

14,10%

4,51% 6,00%

PLA DE L’ESTANY 2016: 1.619 2017: 1.243 -376

-23,22% GARROTXA 2016: 2.032 2017: 2.154 +122

SELVA 2016: 4.641 2017: 5.120 +479

34,07%

10,32%

ALT EMPORDÀ 2016: 1.064 2017: 1.214 +150

11,92%

BAIX EMPORDÀ 2016: 629 2017: 704 +75 GIRONÈS 2016: 3.114 2017: 4.175 +1.061


19

04

Comparatiu


20

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona

Ripollès

2,63%

Principals sectors exportadors

35%

Preparats carnis.

24%

Eines de mà ( inclòs elèctriques )

21%

Altres productes i preparats alimentaris diversos

14%

Maquinària per a impremta i arts gràfiques

138.801,16 € Total resta Girona: 5.146.916,15 €


21

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Ripollès

N.Certificats 2016

377

2,80%

2016

N.Certificats 2017

2,63%

2017

394 Diferència Certificats

17

-0,17%

Percentatge total Girona

Percentage/ total Girona

Diferència total Girona Interanual 2016-2017


22

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

41,37%

9,39%

certificats

certificats

163

37

10,41% certificats

41

30,71% certificats

8,12%

121

Ripollès

certificats

32

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


23

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona

Garrotxa

14,36%

Principals sectors exportadors

16%

Alimentació i begudes

14%

Equips

13%

Preparats carnis

758.826,65 € Total resta Girona: 4.526.890,66 €

8%

Productes químics


24

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Garrotxa

N.Certificats 2016

2.032

15,08%

2016

N.Certificats 2017

14,36%

2017

2.154 Diferència Certificats

122

-0,72%

Percentatge total Girona

Percentatge total Girona

Diferència total Girona Interanual 2016-2017


25

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

28,27%

3,39%

certificats

certificats

609

73

31,48% certificats

678

35,00% certificats

1,86%

754

Garrotxa

certificats

40

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


26

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona

Selva

34,12%

Principals sectors exportadors

47%

Carns fresques

16%

Farmaquímica

12%

Filats

1.803.710,52 € Total resta Girona: 3.482.006,79 €

4%

Productes químics


27

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Selva

N.Certificats 2016

4.641

34,44%

2016

N.Certificats 2017

34,12%

2017

5.120 Diferència Certificats

479

-0,32%

Percentatge total Girona

Percentatge total Girona

Diferència total Girona Interanual 2016-2017


28

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

70,90%

3,22%

certificats

certificats

3.630

165

11,09% certificats

568

14,65% certificats

0,14%

750

Selva

certificats

7

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


29

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona

Gironès

Principals sectors exportadors

69%

27,83%

Carns congelades

9%

Carns fresques

7%

Preparats carnis

2%

Pasta de paper i paper

1.470.799,10 € Total resta Girona: 3.814.918,21 €


30

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Gironès

N.Certificats 2016

3.114

23,11%

2016

N.Certificats 2017

27,83%

2017

4.175 Diferència Certificats

1.061

4,72%

Percentatge total Girona

Percentatge total Girona

Diferència total Girona Interanual 2016-2017


31

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

79,64%

1,20%

certificats

certificats

3.325

50

9,58% certificats

400

7,28% certificats

2,30%

304

Gironès

certificats

96

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


32

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Baix Empordà

Principals sectors exportadors

94%

4,69%

Altres productes

3%

Comerç a l'engròs de productes de manteniment de la llar

1%

Fabricació de rajoles per a paviments

1%

Màquines per a indústries alimentàries, de begudes i tabac

248.010,20 € Total resta Girona: 5.037.707,11 €


33

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Baix Empordà

N.Certificats 2016

629

4,67%

2016

N.Certificats 2017

4,69%

2017

0,02%

Diferència total Girona

704 Diferència Certificats

75

Percentatge total Girona

Percentatge total Girona

Interanual 2016-2017


34

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

41,48%

10,51%

certificats

certificats

292

74

22,59% certificats

159

24,57% certificats

0,85%

173

Baix Empordà

certificats

6

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


35

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona

Pla de l’Estany

8,28%

Principals sectors exportadors

30%

Alimentació

18%

Altres productes i preparats alimentaris

17%

Equips

437.893,00 € Total resta Girona: 4.847.824,31 €

7%

Productes de confiteria


36

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Pla de l’Estany

N.Certificats 2016

1.619

N.Certificats 2017

1.243 Diferència Certificats

-376

12,01%

2016

8,28%

2017

-3,73%

Percentatge total Girona

Percentatge total Girona

Diferència total Girona Interanual 2016-2017


37

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

32,18%

1,13%

certificats

certificats

400

14

15,04% certificats

187

51,65% certificats

0%

642

Pla de l’Estany

certificats

0

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


38

Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic 2017 Valor (Milers d'euros) - Principals sectors exportadors per n. certificats Font Cambra de Comerç de Girona

Alt Empordà

8,09%

Principals sectors exportadors

35%

Carns congelades

16%

Equips

14%

Alimentació

4%

Metal·lúrgica

427.676,67 € Total resta Girona: 4.858.040,64 €


39

Comparatiu interanual comarcal certificats 2016-2017 Valor (percentatge/total Girona) Font Cambra de Comerç de Girona

Alt Empordà

N.Certificats 2016

1.064

7,90%

2016

N.Certificats 2017

8,09%

2017

0,19%

Diferència total Girona

1.214 Diferència Certificats

150

Percentatge total Girona

Percentatge total Girona

Interanual 2016-2017


40

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 Mapa mundial infogràfic Font Cambra de Comerç de Girona

17,63%

0,41%

certificats

certificats

214

5

14,42% certificats

175

67,13% certificats

0,41%

815

Alt Empordà

certificats

5

Europa: Exclosos membres de la UEM

Amèrica

Europa

Àfrica

Àsia

Oceania


41

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 % Certificats Comarca-Continents Font Cambra de Comerç de Girona

79,64

70,9 67,13

51,65

41,48

41,37 35

32,18

31,48

30,71

28,27 22,59

24,57 17,63 15,04

14,65 10,419,39

11,09

7,28 3,39

RIPOLLÈS

11,42

10,51

9,58

8,12 1,86

GARROTXA

AMÈRICA

3,22 0,14

SELVA

EUROPA

1,2

2,3

GIRONÈS

ÀFRICA

0,85

BAIX EMPORDÀ

ÀSIA

1,13

0

PLA DE L'ESTANY

OCEANIA

0,41

0,41

ALT EMPORDÀ


42

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 % Certificats Comarca-Continents/total certificats Girona Font Cambra de Comerç de Girona

24,19 22,16

4,52

5,03 4,06

5,43

5 4,28

3,79 2,67

0,811,09 0,270,25 0,21

RIPOLLÈS

0,49

0,27

GARROTXA

AMÈRICA

0,05

SELVA

EUROPA

2,67

2,03

1,1 0,33

0,64

GIRONÈS

ÀFRICA

1,95 1,15 1,06 0,49 0,04

BAIX EMPORDÀ

ÀSIA

1,25 0,06

1,17 0

PLA DE L'ESTANY

OCEANIA

0,03

1,43 0,03

ALT EMPORDÀ


43

Comparatiu comarcal certificats per continents 2017 % Certificats Comarca-Continents/total certificats Girona per continents Font Cambra de Comerç de Girona

51,61

42,05 39,47

38,52

30,71 25,72 22,9 21,19 17,2

21,51

21,07 18,12

17,46

18,04

17,7

11,96 8,85

8,54 7,05

4,86 3,383,23

3,76

3,4 1,86

8,47

7,2

1,89

3,35

7,93 4,63 0

RIPOLLÈS

GARROTXA

AMÈRICA

SELVA

EUROPA

GIRONÈS

ÀFRICA

BAIX EMPORDÀ

ÀSIA

PLA DE L'ESTANY

OCEANIA

1,2

2,482,69

ALT EMPORDÀ


44

Comparatiu certificats sectors exportadors Girona 2017 Principals sectors exportadors/total certificats Girona Font Cambra de Comerç de Girona

Carns congelades Totals Certificats Girona: 3.419 Principal comarca exportadora: Gironès Principal continent destinació: Àsia

Carns fresques

22,79%

19,03%

Preparats carnis

Farmaquímica Totals Certificats Girona: 957 Principal comarca exportadora: Selva Principal continent destinació: Àsia

6,38%

5,70%

Totals Certificats Girona: 855 Principal comarca exportadora: Garrotxa Principal continent destinació: Amèrica

Filats

Equips Totals Certificats Girona: 778 Principal comarca exportadora: Garrotxa Principal continent destinació: Àfrica

Totals Certificats Girona: 2.856 Principal comarca exportadora: Selva Principal continent destinació: Àsia

5,18%

4,71%

Totals Certificats Girona: 707 Principal comarca exportadora: Selva Principal continent destinació: Àsia


45

Comparatiu Certificats d'origen emesos demarcació de Girona N. certificats i percentatge Font Cambra de Comerç de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Certificats d’origen Evolució comparativa interanual

0 Any anterior

2014 2015 2016 2017

-

+

Any anterior

11.655 +8,43%

+6,63%

+11,34%

12.638

+983

13.476

+838

15.004

+1.528


46

Comparatiu Certificats d'origen emesos Garrotxa N. certificats i percentatge Font Cambra de Comerç de Girona

Certificats d’origen Evolució comparativa interanual

0 Any anterior

2014 2015 2016 2017

-

+

Any anterior

2.308 -0,35%

-11,65%

+6,00%

2.300

-8

2.032

-268

2.154

+122


47

Estudi de les exportacions de les comarques gironines 2017 Olot abril 2018


CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA Estudi de les exportacions de les comarques gironines Indicadors i dades comarcals

RESUM CONCLUSIONS

Exportacions Catalunya i Girona 2017 Les exportacions gironines durant el 2017 van ser de més de 5.285 milions d'euros, contra una xifra d'importacions d’uns 2.597 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a més, signifiquen el 7,55% de les exportacions catalanes. Les importacions, per la seva banda, representen el 3,08% del global català. Aquest estudi ens mostra que les exportacions catalanes van arribar l'any passat a un registre històric de més de 70.048 milions. Els Certificats d'origen que van emetre al 2017 les Cambres de la demarcació de Girona van ser de 15.004, mentre que el 2016 es va arribar a un volum de 13.476, que suposa un increment de l’11,34%.

Certificats d’origen per medir l’exportació comarcal Les dades d’exportació dels estudis de l’Impacte Econòmic del valor de les exportacions gironines, corresponen a les xifres en milers d’euros segons “la Cámara de Comercio de España”.

La Cambra, per mesurar el valor de les exportacions que corresponen a les diferents comarques de Girona disposa de l’eina dels certificats d’origen per a països tercers que no tenen tractat de lliure comerç o acord preferencial amb la UE. Per calcular la part d’exportacions globals per

comarca

s’ha

extrapolat

el

percentatge de documents

d’exportació de la Cambra a les dades generals d’exportació. Tenim així unes dades aproximades que permeten repartir per comarques el volum de l’exportació gironina, un indicador que fins ara fa poc no s’havia utilitzat.


Comerç Exterior La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori representa prop d’un 15% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a l’Àfrica, Amèrica i Àsia), i continua essent la tercera comarca en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de les dades de 2016 han tingut un creixement del 6%. El valor estimat anual és de 758,83 milions d’€ (aquesta darrera xifra inclou també les exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en l’activitat exportadora.

2018 exportacions  
2018 exportacions  
Advertisement