Page 1

Openbare Basisschool De Kleine Beer Westerbroek 2 5258 SG Berlicum www.dekleinebeer.net

Aan

alle ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8

Berlicum, 24 november 2010  Geachte ouders/verzorgers, Vrijdag 3 december zal Sinterklaas met zijn Pieten onze school bezoeken.  Gezamenlijk zullen wij rond 08.30 uur Sinterklaas en zijn knechten kort ontvangen op het  plein. Alle groepen zijn hierbij aanwezig. Het slot van de verhaallijn zal dit keer niet buiten plaatsvinden maar binnen in de zaal en is  bestemd voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 . De ouders van deze leerlingen mogen in de  zaal de ontknoping van het verhaal meemaken als zij daarvoor tijd en belangstelling hebben.  Na de bijeenkomst in de zaal zal Sinterklaas met zijn Pieten de groepen 1 t/m 4  gaan  bezoeken en gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 aan de slag met het uitpakken van de  surprises. Gelet op de tijd die nodig is voor het uitpakken van de surprises gemaakt door de leerlingen,  hebben wij besloten, evenals voorgaande jaren, om op 3 december een continurooster te  draaien voor de groepen 5 t/m 8. De lessen eindigen voor de leerjaren 1 t/m 4 gewoon om twaalf uur en de overige groepen  gaan om 13.30 uur uit. De kinderen van de groepen 4 t/m 8  moeten voor die dag een  lunchpakket meenemen.  Mocht dit continurooster voor U onoverkomelijke bezwaren opleveren, neemt U dan even  contact op met ondergetekende. Met vriendelijke groeten Mede namens het team


Con Smith

Brief Sinterklaas 3 december  

Brief aan de ouders over het bezoek van de Sint aan OBS De Kleine Beer

Advertisement