Page 1

Wegwijzer informatiebrief van Datum: 11 juni 2014 Nr.: 771 www.obsdewildschut.nl Kopij voor de wegwijzer kunt u sturen voor maandag 16.30u naar wegwijzer@obsdewildschut.nl

OBS De Wildschut Raadhuisstraat 3 5126 CK Gilze 0161 - 455838

WEEKAGENDA Do 12-06: Teamvergadering Vr 13-06:

WIE ZIJN ER JARIG DEZE WEEK? 14 juni wordt Niamh Doremalen 5 jaar 14 juni wordt Eefje Koet 7 jaar

Ma Di Wo

16 juni wordt Fleur Timmermans 11 jaar 17 juni wordt Kim Gerrits 7 jaar 18 juni wordt Donna van Dal 9 jaar

16-06: 17-06: 18-06:

FORMATIE 2013-2014 DE WILDSCHUT‌ Het is ons wederom gelukt om de formatie voor het schooljaar 2014-2015 te regelen. Ieder jaar is dat weer een gepuzzel. Je houdt daarbij met veel zaken rekening. Wij gaan er daarbij vanuit dat de goede kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. Hieronder ziet u de groepsverdeling. Enkele opmerkingen bij de formatie: Wij moeten de leerlingen nog indelen in de verschillende groepen. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de formatie, dan kunt u altijd bij mij terecht. 1/2a 1/2b 3 4 4/5 5 6 7 8

Jolanda Verduin en Marijke Barten Sally Oprins en Vivian Berends Esther Beerens en Monique Meeldijk Mariette Franssen en Yvonne van Rijswijk Petra Jacobs en Marieke van der Pas Janneke Hamers Ilse Stevens Mieke Oprins en Paul Evers Kees den Hollander en Jack Rooijackers

Met vriendelijke groet, Guus Moolhuijsen Directeur OBS De Wildschut

1


RAPPORTAGE BIJ GROEP 2… In het verleden was u van ons gewend om in de onderbouwgroepen 1 en 2 alleen een gesprek te hebben over de ontwikkeling van uw kind. Met ingang van juni gaan we een pilot starten. Bij de laatste verslagbespreking zullen de ouders van de kinderen uit groep 2, naast een gesprek, ook een schriftelijk verslag ontvangen. Dit verslag is gebaseerd op de KIJK (het observatie/registratie leerlingvolgsysteem) wat we op school gebruiken in groep 1-2. Vanaf volgend schooljaar zullen de leerlingen uit groep 2 in februari/maart en in juni een schriftelijk verslag ontvangen. Voor de kinderen van groep 1 zal dit in juni aan de orde zijn. Wij zullen deze manier van informeren over de ontwikkeling van uw kind evalueren en indien nodig aanpassen. BEDANKMIDDAG VOOR ALLE (GROOT)OUDERS… Graag willen wij u als (groot)ouder bedanken voor uw inzet voor de school. Iedereen die een klein of groot steentje (rijden met de auto, begeleiden van een groepje kinderen, MR-lid, luizenouder enz.) heeft bijdrage aan de school is dus van harte welkom. Donderdag 3 juli van 14.15 uur tot 15.30 uur in de aula van de school. Er zal dan heerlijke vlaai, koffie, thee en fris voor u klaar staan. Er is geen programma, dus u kunt komen wanneer u wil. Gewoon gezellig samenzijn, maar natuurlijk wil ik u dan ook persoonlijk bedanken voor uw inzet. Graag hoop ik u te mogen ontvangen op deze middag! Met vriendelijke groet, Guus Moolhuijsen DE KINDERTEKENING… Graag breng ik u op de hoogte van de nieuwe cursus De Kindertekening. Bijgaand vindt u het programma en het inschrijfformulier. Mocht u belangstelling hebben, dan hoor ik het graag. Kijkt u ook eens op onze website naar de informatie over onze mooie opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie. A.s. zaterdag is er nog een open dag in Utrecht. U kunt zich via mij inschrijven hiervoor. Met vriendelijke groet, Secretariaat Stichting Le Bon Départ Maxime Meijer-Reukema secretariaat@lebondepart.nl 071-3411703 Cursus ‘de kindertekening’ Na deze cursus kan je nooit meer gewoon naar een tekening kijken!

2


Wat ‘zegt’ het kind in zijn of haar tekening? Kinderen tekenen van nature, ze kunnen soms een enorme productie hebben, wat zit er achter deze drive? Een kind laat zijn binnenwereld in de tekening zien. Je zal verbaasd staan over de veelheid aan informatie die een kind op deze symbolische manier laat zien. Een treffend voorbeeld was een tekening van een ‘koppoter’, het figuurtje had een grote rode kras in de hartstreek. Het kind bleek vlak na de geboorte een hartoperatie te hebben ondergaan. Dit lijkt haast niet te geloven, maar kinderen kunnen in hun tekening prijs geven wat er op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied speelt. We leren in deze cursus hier oog voor te krijgen, zodat iedere tekening die je in de toekomst ziet, je uit gaat dagen. Je wilt meer over het kind dat tekende te weten komen. Zie het als een puzzel die je op wilt gaan lossen. Je leert in deze driedaagse cursus:  Waar is het kind in zijn ontwikkeling?  Wat heeft het kind nodig voor de gewone, gezonde ontwikkeling?  Heeft het kind bijzondere behoeften?  Zijn er alarmsignalen?  Wat betekent het als een kind niet of weinig tekent, de koppeling naar ontwikkelingspsychologie. Inhoud van de cursus:  Theoretische achtergronden.  Modellen, reader en aanbevolen literatuur.  Bekijken en analyseren van (zelf meegenomen) kindertekeningen.  En zelf ook een beetje tekenen: Let op je hoeft niet goed te kunnen tekenen. De cursus is bedoeld voor een ieder die met kinderen werkt of ze opvoedt. Voor ouders, leerkrachten, begeleiders, coaches en therapeuten. De cursus wordt gegeven door Heleen Hoezen, ze heeft een praktijk voor psychomotorische en creatieve kindertherapie te Amsterdam en is vakdocent Creatieve Middelen aan de Post HBO opleiding voor psychomotorische kindertherapie. Ze geeft bijscholingen voor therapeuten bij het Bivt. Zie: www.hhtherapie.nl Data: 13 en 27 september en 25 oktober 2014 van 10 tot 16 uur. De cursus kost € 375,-. De reader wordt digitaal aangeboden. Locatie: Praktijkruimte Centrum Odebear, Vierwindenstraat201, 1013 CW Amsterdam Aanmelden voor de cursus: secretariaat@lebondepart.nl

3


PASSEND ONDERWIJS VOOR UW KIND‌ Beste ouders, Ieder kind moet alle kansen krijgen. Elke school probeert daarom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van al die verschillende kinderen. Dat gaat het beste als je samenwerkt en gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. Daarom werken de scholen samen in de gemeenten Breda, Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Zundert en in een deel van de gemeente Alphen-Chaam. Het samenwerkingsverband, de scholen, de schoolbesturen, de gemeenten en de betrokken organisaties zorgen er samen voor dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past: passend onderwijs. Natuurlijk bent u geïnteresseerd in het onderwijs van de basisschool van uw kind en ook in dat van de basisscholen in de regio. U wilt weten welke onderwijszorg geboden kan worden en wat u moet doen als het met uw kind niet zo goed gaat op school. Daarom is er nu een website over het passend onderwijs in Breda en omstreken: www.rsvbreda.nl/po. De website bevat informatie voor ouders en scholen en is voor iedereen vrij toegankelijk. We vertellen wie we zijn en wat we doen. We proberen antwoord te geven op vragen over zaken waar u als ouders mee te maken krijgt als het met uw kind minder goed gaat op school. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en leggen uit wat die gaan betekenen voor de samenwerkende scholen in de regio. Bovendien vindt u er links naar achtergrondinformatie. Bent u van mening dat op de website belangrijke informatie ontbreekt, dan horen we dat graag, zodat we onze informatie kunnen aanvullen en verbeteren. Met vriendelijke groet, De schoolleiding RSV Breda e.o. Ridderstraat 34 4902 AB Oosterhout (NB) po@rsvbreda.nl

4

Wegwijzer 11 juni 2014 nr. 771  
Wegwijzer 11 juni 2014 nr. 771  
Advertisement