Page 1

Wegwijzer informatiebrief van Datum: 26 februari 2014 Nr.: 759 www.obsdewildschut.nl Kopij voor de wegwijzer kunt u sturen voor maandag 16.30u naar wegwijzer@obsdewildschut.nl

OBS De Wildschut Raadhuisstraat 3 5126 CK Gilze 0161 - 455838

WEEKAGENDA

WIE ZIJN ER JARIG DEZE WEEK?

Do Vr

27-02: 28-02: Carnaval

Ma Di Wo

10-03: Uitslag cito eindtoets 11-03: 12-03:

28 februari wordt Kay Huibers 9 jaar 29 februari wordt Nayla Brouwer 10 jaar 4 maart wordt Milan Clemens 8 jaar 6 maart wordt Finn Stadhouders 5 jaar

MENEER MIKE NEEMT AFSCHEID VAN ONZE SCHOOL‌ Helaas moeten wij afscheid nemen van Meneer Mike. Meneer Mike stond vorig jaar in groep 8 en dit jaar heeft hij gewerkt in groep 6 en ondersteuning gegeven aan vele leerlingen. Daarnaast viel hij ook regelmatig in bij andere groepen. Meneer Mike, enorm bedankt voor jouw deskundige inzet voor De Wildschut. Wij vinden het erg jammer dat je de school gaat verlaten. Wij wensen je veel succes op je nieuwe school in Roosendaal. Wilt u nog persoonlijk afscheid nemen van meneer Mike, dan kan dat natuurlijk. U bent daarvoor welkom op vrijdag 28 februari vanaf 13.30 uur op De Wildschut. Meneer Mike loopt dan rond in carnaval tenue. VOOR ALLE KLEUTEROUDERS EN VERZORGERS‌ Heel terecht werden wij er door een ouder op gewezen dat het steeds drukker wordt bij het binnenkomen in de kleuterklassen. Daarom even een herhaling van onze afspraken. * Afscheid nemen van de kinderen bij de deur. * Wilt u iets belangrijks vertellen dan graag voor half negen een telefoontje naar school. * Kleine mededelingen op een briefje afgeven aan de leerkracht. * Alleen de ouders van kinderen die kijkochtenden hebben, lopen even mee naar binnen. * Bij het gaan van de tweede bel, gaat de deur dicht en gaan we beginnen. Op deze manier zal de rust snel wedergekeerd zijn en kunnen we in alle rust starten. 1


CARNAVAL… Vorige week vrijdag is bekend geworden dat Lieke Drubbel uit groep 8 Prinses Carnaval van De Wildschut is. De bekendmaking in de klassen was weer erg leuk. Prinses Carnaval is bekend gemaakt door een Olympische sporter uit ZOTSJI. Er werd veel gelachen en na het oefenen van de polonaise zijn we weer helemaal klaar voor het feest. Voordat we aan het feest beginnen, zijn er nog een paar puntjes waar we aan moeten denken: • Iedereen komt natuurlijk verkleed op school. De bovenbouw komt de hele dag verkleed. • Doe je mee met de talentenjacht, vergeet dan niet je cd mee te nemen (graag een bestandje op cd gebrand of op een USB stick, niet als MP3 bestandje) en eventuele kleding. • De ouderraad zorgt voor iets lekkers en wat te drinken. De groepen 1 t/m 4 hoeven ’s morgens geen fruit en drinken mee te nemen. De bovenbouw neemt wel fruit en drinken mee voor de ochtend! • Na ontvangst van de raad van elf om 8.45 uur op de speelplaats, kunnen de ouders afscheid nemen van hun kinderen. • Je mag serpentines meenemen. Je mag geen speelgoedpistooltjes, zwaarden, confetti, en spuitconfetti meenemen. Zo doede dè… Veul leut Alaaf! VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR OPKNAPPEN VAN BUITENKANT SCHOOLGEBOUW… Graag zouden wij het schoolgebouw aan de Raadhuisstraat kant willen “oppimpen”. Ondanks het feit dat er in de toekomst een nieuw gebouw zal worden gebouwd, is een opknapbeurt geen overdreven luxe. Er is hiervoor een redelijk eenvoudig plan opgesteld, dat door vrijwilligers kan worden uitgevoerd en o.a. daardoor niet al te hoge kosten met zich meebrengt. Ik zoek daarom vrijwilligers die samen met enkele teamleden de buitenkant van het gebouw willen aanpakken. Ik zoek hiervoor ouders die kunnen schilderen en ouders die een muurtje kunnen metselen. Natuurlijk zoek ik ook nog de materialen hiervoor tegen een redelijke goedkope prijs. Wilt u ons helpen, geeft u zich dan op bij meneer Guus. De uitvoering zal hoogst waarschijnlijk in een weekend plaatsvinden, dit zal in onderling overleg worden afgestemd. Natuurlijk kunt u het plan komen bekijken bij meneer Guus. VEILIG NAAR SCHOOL IN GILZE… De kinderen in Gilze gaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers iedere keer veilig naar school. Op verschillende gevaarlijke kruisingen worden er door de brigadiers kinderen van de basisscholen De Bolster en De Wildschut veilig overgezet. Dit wordt iedere keer weer aangestuurd door de werkgroep brigadiers en dat is een hele klus! Op maar liefst 4 plekken wordt er gesurveilleerd. Wij als directeuren van beide scholen zijn erg onder de indruk van de betrokkenheid van de Gilzenaren bij het veilig naar school gaan van onze kinderen. Wij hebben zeer veel waardering voor al deze vrijwilligers, sommige inmiddels flink op leeftijd, maar altijd staan zij klaar. Chapeau! 2


Helaas constateert de werkgroep dat het steeds moeilijker is om alle kruisingen te bemannen met brigadiers. Wij willen daarom graag samen met de werkgroep gaan proberen om nieuwe brigadiers te gaan werven. Op de scholen zal er in de week na carnaval middels nieuwsbrieven en extra lessen in de klassen aandacht worden besteed aan de brigadiers en op 12 maart zal er een “actiedag” zijn. Op 12 maart zullen dan beide directeuren gaan brigadieren, maar vooral middels het uitreiken van invulkaarten nieuwe brigadiers proberen te werven! Hopelijk lukt het ons om vele nieuwe brigadiers te werven, zodat de kinderen ook in de toekomst veilig naar school kunnen gaan! Namens de werkgroep Brigadiers, Cor Diepstraten en Guus Moolhuijsen Verder zijn wij als basisschool De Wildschut ook op zoek zijn naar een lid voor de werkgroep Brigadiers. Momenteel is er één ouder van De Wildschut vertegenwoordigd Peggie Broeders, zij zoekt versterking. Hebt u interesse, laat het dan even weten aan Peggie Broeders of Guus Moolhuijsen. KIAK WOENSDAGMIDDAG-INSTUIF “CARNAVAL”… Hoi allemaal, Volgende week is het weer zo ver, dan is het Carnaval! Wij beginnen op woensdagmiddag 26 februari. Om 13.45uur gaan de deuren van De Schakel open en om 14.00uur gaan we beginnen. We vinden het ontzettend leuk als je verkleed komt, maar trek niet je beste kleren aan. We gaan leuke dingen doen met verf “we geven er kleur aan” en daarna lekker feesten in de grote zaal. De Raad van 11 en de jeugdraad komen deze middag ook, dus het wordt een drukke en gezellige middag. De instuif is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. € 2,- voor een kaartje of een strippenkaart; 4x voor € 6,Tot woensdagmiddag 26 februari! JEUGDRAAD… Beste Wildschutters en Wildschutterinnekes, Groep 8 De Leeuwen liet zien dat het kan. Het wegzetten van een jeugdraad door een klas van de basisschool. Wil jij ook in de jeugdraad, trommel dan alle ouders bij elkaar en vraag naar onze bevindingen. Wij hadden een geweldige, leuke Carnaval vorig jaar en onze ouders ook. Tijd voor een vervolg dus. Na een geweldig leuke tijd als jeugdraad gaan wij door met: ‘CV Meej Mekaor’. Met hulp van school waar we mogen oefenen en hulp van onze ouders is het mogelijk om door te gaan waar we zijn gebleven. Als jongste carnavalsvereniging van Gilze doen we mee aan de optocht. Zorg dus dat je erbij bent. Wij zullen dansend het voortouw nemen en hopen dat alle Dringers en Dringerinnekes ons voorbeeld volgen en dat Carnaval 2014 het gezelligste Carnaval ooit mag worden. Like ons op Facebook en word vrienden met CV MeejMekaor. De leukste school van Gilze loopt vooraan in de optocht. Als vierde komen we voorbij om als eerste te eindigen. Allemaal meej mekaor: ZoDoeDeDè!

3


SOVA- EN FAALANGSTTRAINING GILZE-RIJEN I.S.M. WSNS REGIO LAND VAN NASSAU… Binnen de gemeente Gilze-Rijen worden er SOVA (sociale vaardigheid) - en Faalangsttrainingen aangeboden. De gemeente en het WSNS Regio Land van Nassau (www.regiolandvannassau.nl) subsidiëren deze trainingen. De trainingen worden in groepsverband na schooltijd gegeven door hiertoe opgeleide leerkrachten van de basisscholen. Aan deze trainingen zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De trainingen omvatten (afhankelijk van de soort training) 12 tot 15 bijeenkomsten en duren 1 tot 1½ uur per bijeenkomst. We maken onderscheid in drie trainingen: Sova-training jonge kind (groep 3 en 4), Sova-training oudere kind (groep 5 t/m 8) Faalangsttraining voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De organisatie van deze trainingen is in handen van twee SOVA-coördinatoren, Marion van Dongen en Régine Kerkhof. Een aantal leerkrachten van de basisscholen in Gilze en Rijen is als trainer opgeleid. Zij geven de trainingen in opdracht van de SOVA-coördinatoren en niet in opdracht van de school. Zij geven de trainingen dus niet in de rol van leerkracht. De intern begeleider van de basisschool meldt kinderen voor een training aan bij de SOVAcoördinatoren. Dat gebeurt uiteraard in overleg met ouders en de leerkracht(en) van het kind. Als een kind voor de training wordt geplaatst, verloopt de communicatie met ouders via de trainers. De trainers informeren ouders over hun kind. Informatie voor de school gaat altijd via - of in overleg met - de ouders. Voor welke kinderen is de SOVA-trainingen? - We willen kinderen helpen die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen, vaak alleen staan. - We willen kinderen helpen die vaak het mikpunt van plagerijen zijn; verlegen, schuwe kinderen. - Ook willen we kinderen helpen die luidruchtig zijn, die anderen hinderen en voortdurend betrokken zijn bij ruzies en vechtpartijen. Kortom: We willen proberen om kinderen die regelmatig in moeilijke situaties komen handvatten te geven om daar zelf iets aan te veranderen. We willen ze meer zelfvertrouwen geven om een goed contact te kunnen maken en te onderhouden. Voor welke kinderen is de Faalangsttraining? Faalangst is een conflict tussen voelen, denken en doen. - We willen kinderen vaardigheden aanleren om ze in sociale en/of leer situaties beter tot hun recht te laten komen. Kortom, meer succes te laten voelen. - Wie zich faalangstig voelt, raakt geblokkeerd en verliest flexibiliteit in denken en handelen. Daarom bestaat de training uit drie onderdelen: Anders voelen, Anders doen, Anders denken. JEUGDREUMA VERDIENT ONZE AANDACHT… Reuma komt voor op alle leeftijden. Bijna een op de duizend kinderen heeft jeugdreuma. Dit jaar richt het reumafonds haar aandacht op de jeugd. Bram, Elise en Marloes zijn jongeren met reuma. Zij vertellen hun verhalen in video’s op onze speciale actiesite reumafonds.nl/jeugd. Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel voor genezing van reuma. Met de opbrengst van de collecteweek kan verder onderzoek naar jeugdreuma gedaan worden. 4


Voor de komende collecteweek, van 10 maart tot en met 15 maart a.s., zoekt het Reumafonds in Gilze nog collectanten. Kent u iemand in uw omgeving die een paar uur van zijn of haar tijd wil geven voor de strijd tegen reuma of helpt ú mee? Neem dan contact op met Annet Sarton (sarton.vegt@home.nl) of Sandy Hermens (hansensandy.hermens@gmail.com). Tot slot: Wist u dat…. • U zelf blij wordt als u iets voor een ander doet? • Het een heerlijk gevoel is om een volle collectebus in te leveren? • Uw lichaam het stofje dopamine aanmaakt bij het wandelen? Dat verlicht pijn en stress. • Het een gezellige en nuttige tijdbesteding is samen met je kind(eren). KLAS VAN DE WEEK…DE BIJEN! Op sprookjesbezoek bij het bejaardentehuis Gisterochtend was het dan zover; de Lieveheersbeestjes en de Bijen mochten op bezoek komen bij het bejaardentehuis. In een mooie, lange rij liepen prinsen en prinsessen, ridders en roodkapjes en alle andere sprookjesfiguren naar het bejaardentehuis. Toen we vlakbij waren, zagen we al lachende gezichten van opaatjes en omaatjes door het raam heen kijken. Eenmaal binnen gingen de kinderen in het midden zitten. We begonnen met een liedje: "Zeg Roodkapje, waar ga je hene?" Jong en oud zongen heerlijk mee. Hierna heeft Juffrouw Jolanda het verhaal van “het lelijke jonge eendje” voorgelezen. Ook hierbij zag je de kinderen geboeid naar het verhaal luisteren. Ook zagen we de opa’s en oma’s genieten. Zij genoten natuurlijk van het verhaal, maar vooral van onze prachtige kinderen. Na nog een liedje gezongen te hebben, mochten de kinderen even rondlopen en de mensen een hand geven. Ook vertelden ze hun naam. Iedereen genoot. Toen we vertrokken hebben we dan ook afscheid genomen en beloofd dat we dit nog een keertje over gaan doen. Een mevrouw riep nog even na, dat haar dag weer goed was. O, wat was het fijn om op zoveel gezichten een brede lach te kunnen toveren!

5

Wegwijzer 26 februari 2014 nr. 759  
Wegwijzer 26 februari 2014 nr. 759  
Advertisement