Page 1

AGENDA: Do 10-10: Groep 1 t/m 4 vrij Vr 11-10: Groep 1 t/m 4 vrij Voorleeswedstrijd Herfstvakantie… Ma Di Wo

21-10: 22-10: 23-10:

1. KINDERBOEKENWEEK… Marlies Slegers! Woensdag 2 oktober was kinderboekenschrijfster Marlies Slegers bij groep zeven in de klas. Marlies vertelde ons over haar jeugd van vroeger. Toen vertelde ze over de boeken die ze allemaal had geschreven. Toen ze alles had verteld, gingen we een quiz doen over sport en boeken. En het groepje dat had gewonnen kreeg een boek voor de klas, met de handtekening van Marlies Slegers. Dat groepje mag het boek als eerste lezen. Tot slot kregen we een boekenlegger van hockey of van I love Liv. Groetjes Sophie en Danya uit groep 7!!!

Datum: 9 oktober 2013 Nr.: 742 Voetballer Roel op bezoek! Vrijdag 4 oktober kwam Roel, een voetballer van VV Gilze, bij de Bijen en de Lieveheersbeestjes in de klas voorlezen. We zijn in de klas volop aan het vertellen en lezen over de Kinderboekenweek en het thema is BEWEGEN. Roel kwam in zijn VV Gilze trainingspak naar school en las het boek ‘Arno en de bal’ voor. We hadden zelf nog heel veel vragen voor Roel. Wat betekent geblesseerd? Waarom vind jij voetballen zo leuk? Is 22 jouw echte team nummer? (want dat stond op zijn shirt). Loes en Yelino hadden voor Roel nog een voetballer gevouwen die ze na afloop aan Roel mochten geven. Roel, het was leuk! Dank je wel.

Dank je wel Ruben! Vrijdag 4 oktober kwam er een echte voetballer van VV Gilze bij ons op school voorlezen in de Krokodillen- en Pandaklas in het kader van de Kinderboekenweek. In het boek ”De sombrero van Diego” zoekt een voetbalteam voor de wedstrijd naar de sombrero van Diego wat de mascotte van het team is. Zonder deze mascotte kunnen ze geen kampioen worden… hoe lossen ze dit op..?? Het boek paste heel goed in het thema van de Kinderboekenweek “Klaar voor de start”. Dank je wel, Ruben Cornelissen, we hebben van het voorlezen genoten!! Namens alle kinderen en juffen van de Panda en de Krokodillenklas We willen ook Chantal Timmermans en Els Dikmans bedanken voor het voorlezen in de groepen 4 en 5. We hebben ervan genoten!


2. DE MR ZOEKT NIEUWE LEDEN… De medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe leden voor de oudergeleding. De huidige MR zet zich met veel energie en plezier in voor een goede gang van zaken op school. Wij zijn nu op zoek naar mensen die hun talenten beschikbaar willen stellen en voor versterking gaan zorgen binnen de MR. De MR komt ongeveer een keer per maand bijeen, waarbij de vergaderingen doorgaans gepland zijn op maandagavond van 20.0022.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering lees je stukken door die bij de werkgroep horen waarin je zitting neemt. Eventuele vragen daarover bespreek je onderling en/of met de directie. Als je plaats neemt in de MR dan zal je van alles leren over: vergaderen, wetgeving met betrekking tot onderwijs en begrotingen. Tevens zorg je ervoor dat de stem van de ouders of leerlingen wordt gehoord in deze school. Bij deze willen wij jou uitnodigen om kenbaar te maken of je je verkiesbaar wilt stellen voor de MR. Dit kan door een mail te sturen naar mrwildschut@obsdewildschut.nl Een van de ouders die nu in de MR zitten, zal dan contact met je opnemen. Je kunt ons uiteraard ook gewoon aanspreken op het schoolplein. Uiterlijke sluiting van de kandidaatstelling is 4 december 2013. We horen graag van je! Frits van Vugt, Marieke Bunt, Esther van de Sande en Kim de Bruijn In de vorige Wegwijzer is een foutje geslopen over de rolverdeling binnen de MR. Hieronder nog een keer de juiste: Teamgeleding:

Oudergeleding:

Marijke Barten

Frits van Vugt (voorzitter) Esther van de Sande Kim de Bruijn Marieke Bunt

Annie Akkermans Esther Beerens Angelique Frijters

3. BEDANKT MIKE… De kleuters en hun juffen bedanken Mike Oprins (papa van Chimene). Hij heeft voor ons bouwblokken geschuurd. Nu kunnen we met nog meer blokken mooie bouwwerken maken in de bouwhoek. Dank je wel, namens alle kleuters en de juffen.

4. WEER AANWEZIG OP DE WILDSCHUT… Juffrouw Carien is gestart met haar reintegratie traject als ondersteunend leerkracht. Ze zal daarbij op de ochtenden meelopen met RT leerkracht Mike of extra handen bieden in een groep. Zo krijgt ze de mogelijkheid om haar ondersteunende taak langzaam op te pakken.

Kopij voor de wegwijzer kunt u sturen voor maandag 16.30u naar wegwijzer@obsdewildschut.nl


Opvoedcursus Triple P voor ouders met kinderen tot 12 jaar in Gilze Rijen Luistert uw dochter niet? Heeft uw zoon last van driftbuien? Maakt uw kind veel ruzie? Het opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Soms is het lastig, frustrerend en kost het veel energie. Misschien vindt u het moeilijk om consequent te zijn. Of geeft opvoeden u stress. Dan is de cursus Triple P iets voor u. Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) Tilburg biedt deze cursus gratis aan voor ouders in Gilze Rijen. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een programma voor ouders met als doel de opvoeding van kinderen gemakkelijker en plezieriger te maken. De kunst is om positief op te voeden en je kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Een veilige en stimulerende leefomgeving en een consequente aanpak zijn sleutelwoorden. Maar hoe pak je dat aan? In een groepstraining van vijf bijeenkomsten, en daarnaast 3 individuele telefonische gesprekken, leer je hoe opvoeden gemakkelijker en plezieriger wordt. Je leert in de cursus hoe je een positieve en gezonde relatie met je kind(eren) krijgt en onderhoudt. Met andere ouders worden ervaringen en gedachten gedeeld en merk je dat je niet de enige bent die bezig is met opvoedvragen.

Data: maandagavonden 18 nov, 25 nov, 2 dec, 9 dec, en 13 januari. Tijd: van 19.00- 21.30 uur. Trainers: Christel van Kronenburg en Lidy Rosch van het Instituut voor Maatschappelijk Werk. Plaats: Pastoor Gillisstraat 145-a, Rijen Aanmelden: via de email: c.vankronenburg@imwtilburg.nl of l.rosch@imwtilburg.nl, of telefonisch: 0161-226652.


Beste ouder(s), verzorger(s), Al twee jaar biedt Sport'sCool een naschools sportaanbod aan voor alle basisscholen in onze gemeente. De stichting wil weten of ze dit goed doet en wat er moet veranderen om nog meer leerlingen plezier te laten beleven aan dit sportaanbod. Sport'sCool nodigt u daarom uit uw mening kenbaar te maken. Deze uitnodiging gaat naar alle ouders / leerlingen van de scholen in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. U kunt kiezen uit 3 enquêtes. Invullen duurt circa 3 minuten. U vult natuurlijk maar 1 enquête in! De link kunt u openen door CTRL + KLIK of dubbelklikken. Lukt dat niet dan graag de link kopiëren en in de Browser plaatsen.

Uw kind neemt dit jaar deel, gebruik dan deze link: https://docs.google.com/forms/d/1FXRRNCgWqyc5TSB-NJ3jdl-FogpvpxjTjo9Ul-jcDEM/viewform

Uw kind neemt nu niet deel, maar heeft vorig jaar al een keer meegedaan, dan deze link: https://docs.google.com/forms/d/1TPxTHias-5-TIvR7OziaAJlKyygHhPqUS0r9d9c701o/viewform

Uw kind heeft nog nooit meegedaan, dan is dit uw link: https://docs.google.com/forms/d/11byUtp-0RPCRooLAiIxc44wEBCpvuyFi_N_cooQaEjM/viewform

Namens de buurtsportcoaches en het bestuur van Sport’sCool bedankt voor uw medewerking.

Wegwijzer 9 oktober 2013 nr. 742  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you