Page 1

AGENDA: Ma 18-03: Di 19-03: Teamvergadering Wo 20-03: Do 21-03: Vr 22-03: 1. 30 JAAR WILDSCHUT… Zoals u waarschijnlijk in eerdere berichten vernomen hebt, bestaat OBS de Wildschut dit jaar 30 jaar. Dit laten wij niet zomaar aan ons voorbij gaan, dus willen wij dit vieren. Niet zo uitgebreid als ons 25 jarig jubileum, maar wel met een aantal leuke activiteiten. De feestelijke gebeurtenissen vinden plaats in de week van 22 t/m 26 april 2013. We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen. Wat wel vast ligt, is de schoolreis met de hele school op dinsdag 23 april 2013. Verdere berichtgeving volgt nog. Wij hebben er zin in! De werkgroep 2. ONDERZOEK VEILIGHEIDSBELEVING ONDER LEERLINGEN… In 2011 hebben we een enquête afgenomen over de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. Wij vinden het ook belangrijk om zicht te hebben op de veiligheidsbeleving van leerlingen. Hiervoor heeft Scholen met Succes, een onafhankelijk onderzoeksbureau, een aparte vragenlijst ontwikkeld. In de periode van 2 t/m 19 april vullen de leerlingen van de groepen 5, 6, 7, 8 op school deze vragenlijst op de computer in. De antwoorden van de afzonderlijke leerlingen blijven anoniem en zullen niet bij de leerkracht of de school bekend worden. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 willen we ook een beeld krijgen van de veiligheidsbeleving. Daarvoor willen wij t.z.t. u, als ouder/verzorger, vragen om samen met uw kind een vragenlijst in te vullen. Natuurlijk worden ook deze gegevens anoniem verwerkt (uw naam hoeft niet op het papier). Behalve de onderzoekers krijgt niemand deze lijst te zien. U ontvangt hierover nog een brief. Met vriendelijke groet, Guus Moolhuijsen, waarnemend directeur

Datum: 15 maart 2013 Nr.: 720 3. LAATSTE KIAK WOENSDAGMIDDAGINSTUIF…. Woensdagmiddag 20 maart is de laatste instuif van dit seizoen. Deze middag staat in het teken van Pasen. We gaan eierdopjes maken, paaseieren versieren en natuurlijk paaseieren zoeken. Ook kun je touwtje springen, touw trekken en hoepelen. Voor iedereen is er een lekkere paastraktatie. We wensen jullie een fijne zomer en we zien jullie graag in oktober weer terug. In het weekblad Gilze en Rijen, Bolsterbericht en de Wegwijzer komt te staan wanneer we weer van start gaan.

BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE… 4. VAKANTIEROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR… Op de achterzijde van deze Wegwijzer treft u het vakantierooster voor volgend jaar aan. Natuurlijk ontvangt u t.z.t. nog de schoolkalender met daarop de vakanties en losse vrije dagen. Met vriendelijke groet, Guus Moolhuijsen, waarnemend directeur

Kopij voor de wegwijzer kunt u sturen voor woensdag 13.00u naar wegwijzer@obsdewildschut.nl


Schooljaar 2013 - 2014 Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal onderwijs

Voortgezet Onderwijs en MBO

Eerste schooldag

maandag 12 augustus 2013

maandag 19 augustus 2013

Herfstvakantie

maandag 14 oktober t/m vrijdag maandag 14 oktober t/m 18 oktober 2013 vrijdag 18 oktober 2013

Kerstvakantie

maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014

maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014

Voorjaarsvakantie

maandag 3 maart 2014 t/m vrijdag 7 maart 2014

maandag 3 maart 2014 t/m vrijdag 7 maart 2014

Tweede Paasdag

maandag 21 april 2014

maandag 21 april 2014

Meivakantie

maandag 28 april 2014 t/m vrijdag 9 mei 2014

maandag 28 april 2014 t/m maandag 5 mei 2014

Hemelvaart

donderdag 29 mei 2014 vrijdag 30 mei 2014

donderdag 29 mei 2014 vrijdag 30 mei 2014

Tweede Pinksterdag

maandag 9 juni 2014

maandag 9 juni 2014

Zomervakantie

maandag 14 juli 2014 t/m vrijdag 22 augustus 2014

maandag 14 juli 2014 t/m vrijdag 22 augustus 2014


38e NBSB Basisscholen Jeugdschaaktoernooi

Zaterdag 23 maart 2013

Dit jaar kun je weer meedoen aan het jaarlijkse Basisscholentoernooi voor teams van vier spelers op zaterdag 23 maart 2013 in het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout. Drie of vier van de bovenste teams mogen meedoen aan de Brabantse Schoolschaak kampioen schappen, die daags erop op zondag 24 maart 2012 eveneens in het SintOelbertgymnasium worden gespeeld. De gegevens van het basisscholentoernooi van het schaakdistrict Breda: Datum: Aanwezig: Prijsuitreiking: Kosten: Plaats:

Zaterdag 23 maart 2013 9.30 uur. rond 17.00 uur. â‚Ź 17,50 per team Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout

Als je interesse hebt en je hebt een team van 4 spelers dan kun je je opgeven bij juffrouw Nicoline (Apenklas). Opgeven voor 21 maart 2013.

Wegwijzer 15 maart 2013 nr. 720  
Wegwijzer 15 maart 2013 nr. 720  

wegwijzer 15 maart 2013 nr. 720

Advertisement