Page 1

5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu 2011, İstanbul, Türkiye 18 - 21 Mart, 2011

5th National Speleological Symposium 2011, İstanbul, Turkey March 18 - 21, 2011

BOĞAZİÇİ ULUSLARARASI MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAĞARA ARAŞTIRMA KULÜBÜ MAĞARACILIK FEDERASYONU

BOĞAZİÇİ INTERNATIONAL SPELEOLOGY SOCIETY ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY SPELEOLOGY SOCIETY SPELEOLOGICAL FEDERATION


5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu รธVWDQEXO7ยUNL\H0DUW

5WK1DWLRQDO6SHOHRORJLFDO6\PSRVLXP รธVWDQEXO7XUNH\0DUFK

Sempozyum dรผzenleyicisi:

%RรทD]LoL8OXVODUDUDVร•0DรทDUD$UDรบWร•UPD'HUQHรทL %80$'

Sempozyum destekรงileri:

0DรทDUDFร•Oร•N)HGHUDV\RQX 0)

รธVWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHVL0DรทDUD$UDรบWร•UPD.XOยEย รธ7h0$.


TARฤฐHฤฐ YERALTI YAPILARININ ARAลžTIRILMASINDA MAฤžARACILIK TEKNฤฐKLERฤฐNฤฐN KULLANIMI (PLQH$=$. 2%58.0DรทDUD$UDรบWร•UPD*UXEX RยถPDJ

ร–ZET *HoWLรทLPL]\ร•OODUGDEDรบWD7DULKL<DUร•PDGD $\DVRI\D7RSNDSร•6DUD\ร• ROPDNย]HUHIDUNOร•FRรทUDI \DODUGD +DVDQNH\I.DUV WDULKL\DSร•ODUGD\HUDOWร•XQVXUODUร•Qร•QDUDรบWร•Uร•OPDVร•LOHLOJLOLELOLPVHOoDOร•รบPD ODUDGHVWHNYHUPHรบDQVร•QDHULรบWLN%XoDOร•รบPDODUGDNODVLNPDรทDUDFร•Oร•NWHNQLNYH\|QWHPOHULQLQDNDGH PLNDUDรบWร•UPDODUDEย\ยNNDWNร•Vร•RODELOHFHรทLQLGRรทUXGDQGHQH\LPOHPHรบDQVร•Pร•]ROGX%XVXQXPGDV|] NRQXVXoDOร•รบPDODUร•Q|UQHNOHULร•รบร•รทร•QGDVSRUWLIPDรทDUDFร•Oร•NLVHDUNHRORMLNDUDรบWร•UPDODUร•QRODVร•NHVLรบPH DODQODUร•LQFHOHQHFHNDYDQWDMYHGH]DYDQWDMODUร•LOH]RUOXNODUร•ELUDUDGDHOHDOร•QDUDNJHOHFHNWHNL EHQ]HU LรบELUOLNOHULQLQGDKDYHULPOL\ยUยWยOHELOPHVLLoLQ|QHULOHURUWD\DNRQXODFDNWร•U

46


BÄ°L DÄ°RÄ° L E R

CAVING TECHNIQUES IN EXPLORATION OF UNDERGROUND STRUCTURES OF HISTORICAL BUILDINGS (PLQH$=$. 2%58.&DYH5HVHDUFK*URXS R¶PDJ

ABSTRACT ,Q UHFHQW \HDUV ZH KDYH EHHQ IRUWXQDWH WR WDNH SDUW LQ UHVHDUFK SURMHFWV UHODWHG WR XQGHUJUR XQGVWUXFWXUHVRIKLVWRULFDOEXLOGLQJVPDLQO\ZLWKLQ+DJLD6RSKLDDQG7RSNDSL3DODFH8VHRIFODVVLF FDYLQJWHFKQLTXHVKDYHEHHQEHQH¿FLDOLQDLGLQJDUFKHRORJLFDOUHVHDUFKHUV7KLVSUHVHQWDWLRQLQYHVWLJD WHVLQWHUDFWLRQVDQGFROODERUDWLRQRSSRUWXQLWLHVEHWZHHQFDYHUVDQGDFDGHPLFDOUHVHDUFKLQVWLWXWLRQV DGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQWDJHVGLI¿FXOWLHVDQGRXWOLQHVVXJJHVWLRQVWKDWZRXOGPDNHVXFKFROODERUDWL RQVPRUHSURGXFWLYH

47


GฤฐRฤฐลž \ร•Oร•ER\XQFDรธVWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHยถVLQGHQ'UdLรทGHP$\JยQยถยQSURMH\|QHWLFLOLรทLDOWร•Q GD\ยUยWPยรบROGXรทXPX]7RSNDSร•6DUD\ร•YH$\DVRI\D0ย]HVLDOWร•QGDNLVDUQร•oNX\XYHWยQHOOHULQDUDรบWร• Uร•OPDVร•SURMHVLPDรทDUDFร•NLPGLUoDOร•รบPDDODQODUร•QHOHUGLUVRUXVXQXNHQGLPL]HELUNH]GDKDVRUPDPร•]D \RODoWร• %LU VHQH\L DรบNร•Q VยUH ER\XQFD \DSPร•รบ ROGXรทXPX] oDOร•รบPDODU Vร•UDVร•QGD LQVDQ \DSร•Pร• \HUDOWร• ERรบOXNODUร•QGD oDOร•รบPDQร•Q WHNQLN ]RUOXNODUร•Qร• WHKOLNHOHULQL YH ULVNOHULQL GRรทUXGDQ J|]OHPOHPH รบDQVร• HOGHHWWLNoDOร•รบPDWHNQLNOHULPL]LHGLQGLรทLPL]WHFUยEHOHUGRรทUXOWXVXQGDLOHUOHWWLN(Q|QHPOLVLGHGRรทDO RUWDPODUGDPDรทDUDODUGDoDOร•รบPD\DDOร•รบร•NRODQEL]PDรทDUDFร•ODUร•QWHNQLNGRQDQร•Pร•]YHWHFUยEHOHULPL] LOHDUNHRORMLNYHPLPDULDUDรบWร•UPDODUD\DSDELOHFHรทLPL]NDWNร•ODUร•Q|QHPLQLNDYUDGร•N 7DULKLYHPLPDUL|QHPLRODQLQVDQWDUDIร•QGDQLQรบDHGLOPLรบ\DGDND]ร•ODUDN\DSร•OPร•รบ\HUDOWร•VWUยN WยUOHULQLQ DUDรบWร•Uร•OPDVร• IDUNOร• GLVLSOLQOHULQ ELU DUD\D JHOPHVLQL JHUHNWLULU %X DUDรบWร•UPDODU HVQDVร•QGD VSHOHRORMLNDUDรบWร•UPDWHFUยEHVLQHWHNQLNOHULQHYHHNLSPDQODUร•QDVร•NoDLKWL\DoGX\XOXU$QFDNEXELUL NLP YH WHNQLNOHU PXWODND PLPDUOร•N รบHKLU SODQODPDFร•Oร•รทร• DUNHRORML YH |OoยP JLEL EHOLUOL SURIHV\RQHO EHFHULOHULOHGHVWHNOHQPHOLGLU

GEร‡Mฤฐลž ARAลžTIRMALAR $UDรบWร•Uร•OPD\ร•EHNOH\HQVD\ร•Vร•]LQVDQ\DSร•Pร•\HUDOWร•\DSร•ODUร•QDVDKLSRODQยONHPL]GHEXoDOร•รบPDOD UDEXJยQHNDGDU\HWHUOLLOJLQLQJ|VWHULOPHPLรบROPDVร•Qร•QoHรบLWOLQHGHQOHULYDUGร•U hONHPL]GHoDOร•รบร•OPD\ร•EHNOH\HQVD\ร•Vร•]WDULKL|QHPLRODQ\HU\ย]ย\DSร•ODUร•EXOXQPDNWDGร•UYHEX \DSร•ODUร•QDUDรบWร•Uร•OPDVร•KHU]DPDQ|QFHOLNND]DQPร•รบGDKDID]ODLOJLJ|UPยรบWยU <HUDOWร• VWUยNWยUOHULQLQ DUDรบWร•Uร•OPDVร• WHNQLN ]RUOXNODU KDWWD ULVNOHU LoHULU %X QHGHQOH |]HOOLNOL GRQDQร•PODUYHVSHOHRORMLNDNWLYLWHEHFHULVLWHFUยEHVLJHUHNWLULU .D]ร•ODUDN\DSร•OPร•รบ\HUDOWร•VWUยNWยUOHULQLQDUDรบWร•Uร•OPDVร•\HU\ย]ยDUDรบWร•UPDODUร•LOHNร•\DVODQGร•รทร•QGD GDKDSUREOHPOLGLU <HUDOWร•WDULKLYHPLPDULPLUDVร•Qร•DUDรบWร•UDELOHFHNWHNQLNYHELOLPVHOEHFHULVLRODQGLรทHUGLVLSOLQ OHULOHLรบELUOLรทL\DSDELOHFHNPDรทDUDFร•VD\ร•Vร•Qร•Q\HWHUVL]OLรทL\DGDEHFHULOHULQLVXQDELOHFHNPDรทDUDFร•ODUD HULรบLP]RUOXรทXEXNRQXGDoDOร•รบPD\DSDQDUDรบWร•UPDFร•ODUร•o|]ยPVย]YHGHVWHNVL]Eร•UDNPDNWDGร•U hONHPL]GH VSHOHRORMLN PHWRWODU NXOODQร•ODUDN \DSร•OPร•รบ RODQ DUDรบWร•UPDODU ROGXNoD D] DQFDN ELU R NDGDUGD|QHPOLGLU$รบDรทร•GDOLVWHOHQHQEXoDOร•รบPDODUร•QoRรทXQH\D]ร•NNL\DEDQFร•PDรทDUDFร•ODUร•QGHVWHรทL DOร•QDUDN\DSร•OPร•รบWร•U \ร•Oร•QGD%RรทD]LoLhQLYHUVLWHVL0DรทDUD$UDรบWร•UPD.XOยEย %h0$. $\DVRI\D0ย]HVLยถQLQR G|QHPPยGยUย$OSDUVODQ.R\XQOXยถQXQoDรทUร•Vร•ย]HULQH$\DVRI\D0ย]HVL1DUWHNVยถLQLQDOWร•QGD\HUDODQ Eย\ยNVDUQร•oYHHWUDIร•QGDNLGHKOL]OHULOH$UNHRORML0ย]HVLDOWร•QGDEXOXQDQVDUQร•Fร•Q|OoยPยQย\DSPร•รบ EXoDOร•รบPDODUPย]HPยGยUยQHWHVOLPHGLOPLรบWLU YH\ร•OODUร•QGDยต&RPPLVVLRQH1D]LRQDOH&DYLWD$UWLยฟFLDOยถH รธQVDQ<DSร•Pร•<HUDOWร•%RรบOXN ODUร•$UDรบWร•UPD.RPLV\RQX EDรทOร•&HQRYDยถOร•PDรทDUDFร•ODU.ยOWยU%DNDQOร•รทร•LOHRUWDNELUoDOร•รบPD\OD.DSD GRN\D\HUDOWร•รบHKLUOHULQGHVRQGHUHFHNDSVDPOร•DUDรบWร•UPDODU\DSPร•รบWร•U%XoDOร•รบPDODUVRQXFXQGD6LYDVD 7DWODUร•QgUHQWHSH$รทร•OOร•'HULQNX\X7LON|\=LOH'XONDGLUOLYHรธQOLPXUDWยถWDNL\HUDOWร•รบHKLUOHUL*|UHPH 'HUHVLYH.ร•Oร•oODU9DGLVLQGHNLVXGDรทร•Wร•P\DSร•ODUร•&LYHOHNยถWHNLPDรทDUDODUDUDรบWร•Uร•OPร•รบE|OJHGHNL\HUDOWร• \DSร•ODUร•LOHLOJLOLLONGLMLWDODUรบLYROXรบWXUXOPXรบWXU%XoDOร•รบPDODUร•QVRQXoODUร•5REHUWR%L[LRYH9LWWRULR &DVWHOODQLWDUDIร•QGDQELUoRNIDUNOร•PDNDOHLOHVXQXOPXรบWXUdDOร•รบPDODUHVQDVร•QGD ย‡ <HUDOWร•\DSร•ODUร•|OoยOPยรบYHKDULWDODQPร•รบ ย‡ 7RSRJUDยฟNoDOร•รบPDODULOH\HUDOWร•\DSร•ODUร•Qร•Q\HUOHULKDULWDGDLรบDUHWOHQPLรบ ย‡ &RรทUDยฟKDULWDODUร•QYH\HUDOWร•\DSร•ODUร•Qร•QNRQXPODUร•Qร•QUHNRQVWUยNVL\RQX\DSร•OPร•รบ

48


)DUNOÕ \DSÕ WHNQLNOHUL NXOODQÕP DPDoODUÕ \HUOHúLP SODQODUÕQÕ LoHUHQ WLSRORMLN NDWDORJODPD oDOÕúPDVÕ\DSÕOPÕú ‡ 7DULKLYHDUNHRORMLNDUDúWÕUPDODU\DSÕOPÕú ‡ 9LGHRYHIRWR÷UDIDUúLYLROXúWXUXOPXú ‡ -HRORMLNLQFHOHPHOHU\DSÕOPÕúWÕU \ÕOÕQGDGQ\DGDNRUXQPDVÕJHUHNHQWDULKLHVHUDUDVÕQGDEXOXQDQ$QL+DUDEHOHUL¶QGH oDOÕúPDODU\DSDQD\QÕHNLS\ÕOÕQGDQLWLEDUHQLVH'Ro'U1DNÕú.DUDPD÷DUDOÕLOHELUOLNWH%LWOLV¶WH EXOXQDQ(VNL$KODWùHKUL.D]ÕVÕNDSVDPÕQGDND\DPD÷DUD\HUOHúLPOHUL\HUDOWÕ\ROODUÕJHoLWOHULYHVX NDQDOODUÕLOHLOJLOLDUDúWÕUPDODUÕQDGHYDPHWPHNWHGLU +DOHQ VUPHNWH RODQ DUDúWÕUPDODU HVQDVÕQGD +DUDEHúHKLU 7DKWÕ 6OH\PDQ %D÷GHGLN *ÕFDW $NUHN $UNÕQOÕ dDWDOD÷]Õ .ÕUNODU 8OXGHUH YH <XYDGDPÕ PHYNLOHULQGH oRN VD\ÕGD ND\DODUD R\XOPXú PHNkQ ED÷ODQWÕ WQHOOHUL \HUDOWÕ \ROODUÕ JHoLWOHUL YH VX NDQDOODUÕQD DLW \HQL WHVSLWOHU \DSÕOPÕúWÕU .RQDNODPD YH GHSRODPD DPDFÕ\OD NXOODQÕODQ PHNkQODUÕQ GÕúÕQGD *ÕFDW %D÷GHGLN $NUHN .ÕUNODU YH <XYDGDPÕ¶QGDLEDGHWHWPHNDPDFÕ\ODNXOODQÕODQNoNúDSHOOHUEHOLUOHQPLúEXOXQWXODUÕQIRWR÷UDÀDUÕ oHNLOPLúJHUHNOLEHOJHOHPHoDOÕúPDODUÕ\DSÕOPÕúEHOLUOHQHQ\HUOHúLP\HUOHULQLQ*36NRRUGLQDWODUÕDOÕQ PÕúYHFR÷UD¿KDULWD]HULQH\HUOHúLPOHULQHEDúODQPÕúWÕU  \ÕOÕQGD %R÷D]LoL 8OXVODUDUDVÕ 0D÷DUD $UDúWÕUPD 'HUQH÷L %80$'  )DWLK %HOHGL\HVL QLQ WDOHEL ]HULQH 6XOWDQDKPHW¶WH EXOXQDQ +LSRGURP¶XQ JQH\LQGHNL VDUQÕo RODUDN NXOODQÕOPÕú 6SKHQGRQH¶XYH6SKHQGRQH¶GDQNX]H\H'LNLOLWDú¶ÕQDOWÕQDGR÷UXX]DQDQWQHOOHULDUDúWÕUPÕúWÕU+LSRG URP%L]DQV¶WDDUDED\DUÕúODUÕYHúHQOLNOHULQ5RPD¶GDJODG\DW|UVDYDúODUÕQÕQYH2VPDQOÕ¶GDLVH7UN OHULQDWDVSRUXRODUDNELOLQHQFLULWR\XQODUÕQÕQ\DSÕOGÕ÷ÕELU\DSÕ\GÕ¶WHR]DPDQNLDGÕ.RQVWDQWL QRSROLVRODQNHQWHG]HQOHQHQ+DoOÕ6HIHUOHUL¶QGH\HUOHELUHGLOPLúYHJHUL\HVDGHFHKDODD\DNWDGXUDQ YDUOÕ÷ÕQDGDLUKLoELULúDUHW\DGDOHYKDEXOXQPD\DQ6SKHQGRQH'XYDUÕLOH'LNLOLWDúgUPHOL6WXQYH <ÕODQOÕ6WXQNDOPÕúWÕU%XoDOÕúPDHVQDVÕQGD%80$'6XOWDQDKPHW¶GHNL%L]DQVG|QHPLQGHQNDODQ \DNODúÕN\ÕOOÕNJHoPLúHVDKLS6SKHQGRQHYHEXQDED÷OÕPHWUHX]XQOX÷XQGDWQHOOHUDUDúWÕU PÕúKDULWDODPÕúIRWR÷UDIoDOÕúPDODUÕ\DSPÕúYHEXWQHOOHULKDULWD]HULQHLúOHPLúWLU

TARİHİ YARIMADA ARAŞTIRMALARIMIZ %L]OHULVH\ÕOÕER\XQFD$63(*\HVLRODUDN'UdL÷GHP$\JQLOH7RSNDSÕ6DUD\ÕYH$\DVRI \D0]HVLDOWÕQGDEXOXQDQGHKOL]NX\XYHRODVÕVDUQÕoODUÕQWQHOOHULQWHVSLWHGLOPHVLLOHLOJLOLRUWDNELU oDOÕúPD\DSWÕN øVWDQEXO7DULKL<DUÕPDGDVÕQÕQE\NELUNÕVPÕQÕROXúWXUDQ$\DVRI\D0]HVL7RSNDSÕ6DUD\ÕYH $UNHRORML0]HVLVRUXPOXOXNDODQODUÕLoLQGHEXOXQDQ\HUDOWÕ\DSÕODUÕYHVXLVDOHVLVWHPOHULGDKD|QFH GH DUDúWÕUÕOPÕúWÕ $OPDQ DUNHRORJ 6FKQHLGHU $PHULND¶GDNL %L]DQV (QVWLWV DGOÕ NXUXPXQ JLULúLPL LOH$PHULNDOÕPLPDUODU9DQ1LFHYH(PHUVRQ3URI'U.D]ÕPdHoHQ3URI'U+O\D7H]FDQIDUNOÕ ]DPDQGLOLPOHULLoLQGHE|OJHGHoDOÕúPDODU\DSWÕODU$\DVRI\D0]HVL¶QLQ7RSNDSÕ6DUD\ÕYH$UNHROR ML 0]HVL¶QGHQ GDKD ID]OD YH GHWD\OÕ \DEDQFÕ DUDúWÕUPD\D NRQX ROPDVÕ DQODúÕOÕU ELU GXUXPGXU %XQD UD÷PHQKHPND\QDNoDGDEHOLUWLOHQDUDúWÕUPDODUÕQKLoELULQGHEDKVLJHoHQ\DSÕODUDUDVÕQGDNLLOLúNLOHU GHWD\OÕRODUDNLQFHOHQPHPLúKHPGHWPEXDUDúWÕUPDODUDUD÷PHQ\DSWÕ÷ÕPÕ]oDOÕúPDODUVÕUDVÕQGD\HQL \DSÕODUWHVSLWHGLOPLúWLU

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ARAŞTIRMANIN AMACI: ‡ 'DKD|QFH\DSÕODQoDOÕúPDODUVRQXFXQGD$\DVRI\D7RSNDSÕ6DUD\ÕYH$UNHRORMLP]HOHULQGH WHVSLWHGLOPLúRODQGHKOL]WQHOVDUQÕoYHNX\XODUÕQ\HQLGHQLQFHOHQHUHNJHoHQVUH]DUIÕQGDWDKULS

49

BİL DİRİ L E R

‡


RODQODUร•QWHVSLWLEXDQODPGDLQFHOHQPHPLรบRODQODUร•QEXOXQPDVร• ย‡ 7ยPEX\DSร•ODUร•QELUELUOHULLOHRODQLOLรบNLOHULQLQWHVSLWL ย‡ <DSร•Oร•รบDPDoODUร•YHWDULKOHULNRQXVXQGDD\Gร•QODWร•Fร•ELOJLOHUHXODรบร•OPDVร•Qร•VDรทODPDN ย‡ %L]DQVYH2VPDQOร•G|QHPOHULQGHLQรบDHGLOPLรบEX\DSร•ODUร•QPLPDULWHNQLNOHULDUDVร•QGDIDUNOร•Oร•N ODUร•QELOLPVHODoร•GDQLQFHOHQPHVL ย‡ %X\DSร•ODUร•QรบHKULQVXYHNDQDOL]DV\RQVLVWHPLLOHRODQEDรทODQWร•ODUร•Qร•QWHVSLWL ย‡ 6RQRODUDNX]XQ]DPDQGร•ULQFHOHQPHPLรบEX\DSร•ODUGDROXรบDELOHFHNWDKULEDWร•QEHOJHOHQPHVLLGL

ARAลžTIRMALAR SONUCUNDA: ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡ ย‡

ย‡

$\DVRI\D0ย]HVLLoQDUWH[DOWร•QGDEXOXQDQVDUQร•oYHEXVDUQร•FDEDรทODQDQWยQHOOHULQDUDรบWร•Uร•O PDVร•\DSร•OPร•รบ NLD\Qร•G|QHPGH%80$'WDUDIร•QGDQGDEHOJHVHOoHNLPoDOร•รบPDVร•\DSร•OPร•รบWร•U

<LQH$\DVRI\D0ย]HVLNX]H\EDKoHVLQGH]HPLQDOWร•QGDEXOXQDQ06\\ยถGDLQรบDHGLOGLรทLGยรบย QยOHQ\HUDOWร•PH]DURGDODUร•Qร•QDUDรบWร•Uร•OPDVร•WDPDPODQPร•รบ 7RSNDSร•6DUD\ร•ยถQGD$YOXยถGD\HUDODQYH'RODS2FDรทร•RODUDNELOLQHQEย\ยNYHNยoยNNX\XODU DUDVร•QGDNLWยQHOOHUDUDรบWร•Uร•OPร•รบ 6DUD\DYOXVXQGDNLWยPVDUQร•oODUDJLULOPLรบWHVSLWYH|OoยPoDOร•รบPDODUร•\DSร•OPร•รบ +DUHPEDKoHVLYH+DUHPELQDVร•DOWร•QGDNLWยQHOOHUDUDรบWร•Uร•OPร•รบWร•U %LU\ร•Oร•DรบDQEXoDOร•รบPDODUร•QVRQXQGD7RSNDSร•6DUD\ร•YH$\DVRI\D0ย]HVLDOWร•QGDQHUHGHLVH WRSODPร•PHWUH\LEXODQVXNDQDOODUร•YHGHKOL]OHUDUDรบWร•Uร•OPร•รบWร•U dDOร•รบPDODUHVQDVร•QGD รธQFHOHQHQWยP\DSร•ODUGDSXVXODYHNOLQRPHWUHGHVWHNOLKDVVDV|OoยPOHUDOร•QPร•รบEX|OoยPOHU \ย]H\GHQDOร•QDQUHIHUDQVQRNWDODUร•LOHNRRUGLQHHGLOPLรบWLU <LQHWยP\DSร•ODUGD\DNร•QSODQIRWRรทUDIoHNLPOHULYHGHWD\|OoยPOHULOH\DSร•ODUร•QLQรบDHGLOGLรทL PDO]HPHOHUEHOJHOHQPLรบWLU %LUELULQGHQEDรทร•PVร•]YHGHWD\Oร•RODUDN\DSร•ODQWยPU|OHYHYHoL]LPOHUEยWยQOยรทยQVDรทODQDELO PHVLLoLQD\Uร•FD|OoHNOLKDULWD\D\HUOHรบWLULOPLรบWLU 7ยPยVXLOHGROXROGXรทXLoLQJLULOHPH\HQNX\XYHVDUQร•oODUGDLVHPDรทDUDGDOJร•oODUร•WDUDIร•QGDQ GDOร•รบ\DSร•OPร•รบEXQXQPยPNยQRODPD\DFDรทร•GDUQRNWDODUGDLVH*HR5DGDUYHURERWNDPHUD NXOODQร•OPร•รบWร•U %XoDOร•รบPDODUร•QVRQXoODUร•'UdLรทGHP$\JยQWDUDIร•QGDQ\D\ร•QODQDFDNWร•U

SPELEOLOJฤฐK Yร–NTEMLER 'RรทDOPDรทDUDODULoLQJHoHUOLRODQVWDQGDUW\|QWHPOHUYHX\JXODPDODUร•QLQVDQ\DSร•Vร•\HUDOWร•ERรบOXN ODUร•V|]NRQXVXROGXรทXQGDED]ร•GH]DYDQWDMODUร•YHVร•Qร•UODPDODUร•EXOXQPDNWDGร•U%XDODQGDNLNร•Vร•WOร•oDOร•รบ PDPร•]GDHGLQGLรทLPL]WHFUยEHOHULOHoร•NDUGร•รทร•Pร•]GHUVOHULVHDQDKDWODUร•LOHDรบDรทร•GDNLJLELGLU

EฤžฤฐM ร–Lร‡รœMLERฤฐ %LUoRN\HUDOWร•\DSร•Vร•QGDHรทLPLQVร•Iร•U WDPDPHQ\DWD\ YH\DVร•Iร•UD\DNร•QROPDVร•GRรทDOGร•Ug]HOOLNOH JHQLรบX]DQร•POร•JDOHULOHUV|]NRQXVXROGXรทXQGDVร•Iร•UD\DNร•QHรทLPOHULQKDVVDVL\HWOH|OoยPยoRN|QHPOL KDOHJHOPHNWHEX|OoยPVDรทOร•NOร•DOร•QDPD]VDNHVLWoL]PHNLPNkQVร•]KDOHJHOPHNWHGLU รธGHDOL WDELL NL PDรทDUDFร•Oร•NWD NXOODQร•ODQ KDVVDV NOLQRPHWUHOHU \HULQH WHRGROLW QLYR JLEL GDKD ยVW Gย]H\|OoยPFLKD]ODUร•Qร•QNXOODQร•OPDVร•Gร•U$QFDNJHUHNEยWoHVHOQHGHQOHUOHJHUHNVHoDOร•รบร•ODQPHNkQODUร•Q ยฟ]LNL]RUOXNODUร•QHGHQL\OHEXKDVVDVFLKD]ODUร•QNXOODQร•OPDVร•SUDWLNWHKHU]DPDQPยPNยQROPD\DFDNWร•U %XNRรบXOODUGDPDรทDUD|OoยPOHULQLQVWDQGDUWHNLSPDQร•KDVVDVNOLQRPHWUHOHUEXWDU]oDOร•รบPDODULoLQGH HQL\LVHoHQHNRODUDNNDOPDNWDGร•U

50


ฤฐSTASYON SEร‡ฤฐMLERฤฐ gOoยP DOร•QDQ JDOHULOHU ER\XQFD |OoยP LVWDV\RQ QRNWDODUร• VHoLPLQGH GH LODYH ELU oRN NULWHU LรบLQ LoLQHJLUPHNWHGLU%XQODUร•QKHSVLLVWDV\RQVD\ร•Vร•Qร•GROD\ร•Vร•\ODoDOร•รบPDVยUHVLQLDUWWร•Uร•Fร•\|QGHGLU%X QHGHQOH|OoยPoDOร•รบPDVร•QDJLUHQHNLSOHUPDรทDUDFร•Oร•NWDDOร•รบร•NROGXNODUร•QGDQoRNGDKDDรทร•ULOHUOH\HQELU oDOร•รบPD\DKD]ร•UOร•NOร•ROPDOร•Gร•UODU 0DรทDUD|OoยPoDOร•รบPDVร•QGDQ|QHPOLELUIDUNOร•Oร•NJDOHUL\|QยGHรทLรบPHVHELOHWDYDQGXYDUG|รบHPH \DSร•Vร•QGDNยoยNIDUNOร•Oร•NODUร•QROXรบWXรทXQRNWDODUร•QLVWDV\RQRODUDNEHOLUOHQPHVLJHUHNVLQLPLGLU%XWXรทOD \DSร•Vร•QGD YH\D WLSLQGH ELU GHรทLรบLNOLN RODELOHFHรทL JLEL VRQUDGDQ \DSร•OPร•รบ ELU PยGDKDOHQLQ L]L JLEL ELU QHGHQOHGHRODELOLU

DEFTER TUTMA $\Qร•QHGHQOH|OoยPGHIWHULQHDOร•QDFDNQRWODUร•QPLNWDUร•YHNDSVDPร•GDoRNDUWPDNWDGHรทLรบLNOLN J|VWHUPHNWHGLU <XNDUร•GD V|] HGLOHQ EDUL] \DSร• GHรทLรบLPOHUL Gร•รบร•QGD PDรทDUD RUWDPร•QGDQ IDUNOร• RODUDN WDYDQ \ยNVHNOLNOHULQGH GH NHVLWH LรบOHQPHVL JHUHNHQ DQL GHรทLรบLPOHU ROPDNWDGร•U %X WDYDQ \ยNVHNOLN GHรทLรบLPQRNWDODUร•Qร•LVWDV\RQRODUDNEHOLUOHPHN\HWHUOLGHรทLOGLUEXWยULVWDV\RQODUGDELUGHรทLOLNLWDYDQ \ยNVHNOLรทLQRWHGLOHFHNYHLNLLVWDV\RQDUDVร•WDYDQHรทLPGHรทLรบLPLD\Uร•FDNHVLWHLรบOHQHFHNWLU

MEKร‚N ร‡ฤฐZฤฐMLERฤฐ 7ยQHONDQDOEDรทODQWร•\ROXJLEL\HUDOWร•\DSร•ODUร•Qร•Q|OoยPยEL]PDรทDUDFร•ODUร•QDOร•รบร•NROGXรทX|OoยP รบHNOLQHSHNGHX]DNGHรทLOGLU$]|QFHEHOLUWLOHQQRNWDODUD|]HQJ|VWHULOGLรทLQGHSXVXODNOLQRYHรบHULW PHWUH OD]HU PHWUH NXOODQร•Pร• LOH UDKDWOร•NOD |OoยP WDPDPODQDELOPHNWHGLU $QFDN VDUQร•o K\SRJHXP NX\X JLEL PHNkQ oL]LPOHULQGH PXWODND PLPDUL |OoยP WHNQLNOHUL U|OHYH oร•NDUPD YH oL]LP EHFHULOHUL QHVDKLSROPDNJHUHNPHNWHGLU)DUNOร•GLVLSOLQOHULOHLรบELUOLรทLEXDรบDPDGD|QHPND]DQPDNWDGร•U7DULKL PLPDUL\HUDOWร•\DSร•ODUร•QGDoDOร•รบDFDNPDรทDUDFร•ODULoLQPLPDUODUWDUDIร•QGDQYHULOHQNร•VDELUHรทLWLPID\GD Oร•RODFDNWร•U

BELGELEME ร‡ALIลžMALARI ฤฐร‡ฤฐN GEREKLฤฐ DETAYLAR <HUDOWร•\DSร•ODUร•QGDKDVVDVPLPDUL|OoยPNDGDU|QHPOLRODQIDUNOร•ELUNRQXGDEHOJHOHPHoDOร•รบPD ODUร•LoLQLVWHQHQ|รทHOHULQELUDUD\DJHWLULOPHVLGLU 0LPDUL \DSร•Qร•Q \DSร•P ]DPDQร•Qร• EHOLUOH\HELOHFHN KHU WยUOย QRNWDVDO GHWD\ DOร•QPD Oร•Gร•U <DSร•Qร•Q |UWยVย WRQR] NXEEH WDรบ OHYKD YE  ]HPLQ PDO]HPHVL YH GXYDU PDO]HPH

51

BฤฐL DฤฐRฤฐ L E R

$QFDN ELU \DQGDQ GD HN |QOHPOHU DOร•QPDGร•NoD EX WDU] PHNkQODUGD VWDQGDUW NOLQRPHWUH |OoยP \|QWHPLLOHJHUHNOLKDVVDVL\HWLQVDรทODQPDVร•PยPNยQGHรทLOGLU(QD]ร•QGDQ|OoHQNLรบLQLQJ|]VHYL\HVLLOH KHGHยฟQ\HUGHQWDPWDPร•QDD\Qร•\ยNVHNOLNWHROPDVร•LoLQ|]HOELUoDEDVDUIHGLOPHOLGLU%XQXQGDSUDWLN WHWHN\|QWHPLNDUรบร•Oร•NOร•NDOLEUHHGLOPLรบ\ยNVHNOLNoXEXNODUร•YH\DWULSRGODULOHRODELOLU7DYDQ\ยNVHN OLรทLQLQDOoDOGร•รทร•KDWWDVยUยQPHรบHNOLQHG|QยรบWยรทยSDVDMODUGDGLNNDWHDOร•QDUDNELUGHQoRNX]XQOXNWD \ยNVHNOLNoXEXรทXEXOXQGXUXOPDVร•JHUHNHFHNWLU %X\|QWHPNXOODQร•OPDGDQ\DSร•OPร•รบKHUKDQJLELU|OoยP\HWHULQFHKDVVDVNDEXOHGLOHPH] %XQDNDUรบร•Q\ยNVHNOLNoXEXรทXNXOODQร•Pร•GDKLLONEDNร•รบWDJ|UยQGยรทยNDGDUNROD\ROPDPDNWD\D GDWยPSUREOHPOHULo|]PHPHNWHGLUgUQHรทLQELUoRN\HUDOWร•JDOHULVLQGH\HUVHYL\HVLELULNPHWDรบWRSUDN \D GD GROJX\OD \ยNVHOPLรบWLU %LU LVWDV\RQGDQ |WHNLQH D\DNDOWร•QGDNL GROJX VHYL\HVL EHOLUVL] ELU รบHNLOGH GHรทLรบL\RURODELOLUรธVWDV\RQODUGD\DSร•ODQ|OoยPOHUGH\ยNVHNOLNoXEXรทXQXQGROJXPDO]HPH\HEDWPDPDVร• YH\DPDO]HPHQLQH]LOHUHNVHYL\HGHรทLรบLPLROPDPDVร•LoLQ|]HQJ|VWHULOHFHNWLU<LQHGHEXWยUGXUXPODU GD\DSร•ODFDNoL]LPOHUGHJHUoHNG|รบHPHVHYL\HVLDQFDNWDKPLQLRODUDNJ|VWHULOHELOLU


VL ND\D WXรทOD GXYDU WDรบ |UPH GXYDU YE  JHUHN \HULQGH \DSร•ODQ GHWD\ oL]LPOHU JHUHN NXOOD Qร•OPร•รบ RODQ PDO]HPHOHUGHQ QXPXQH DOร•QPDVร• JHUHNVH IRWRรทUDI oHNLPL LOH EHOJHOHQPHOLGLU 9DU LVH \DSร•P DรบDPDVร•QGD NXOODQร•ODQ GHYรบLUPH PDO]HPHOHU EHOLUWLOPHOL Wร•NDQDQ NROODUร•Q NDSDQDQ PHNkQODUร•QQHรบHNLOGHWร•NDQGร•รทร• o|NPHWDรบ\DGDWXรทODGXYDU|UยOPHVLND\DROXรบXPXQDGHQNJHOPH WRSUDNo|NPHVLYE VDSWDQPDOร•Gร•U %XoDOร•รบPD\DEDรบODPDGDQ|QFHHNLSWHEXOXQDQPLPDU\DGDDUNHRORJODUGDQNRQWUROOLVWHVLLVWHQ PHVLVDGHFHGHWD\oDOร•รบPDODUร•LoLQELUNLรบLQLQJ|UHYOHQGLULOPHVLVRQGHUHFHID\GDOร•Gร•U

TEKNฤฐK ZORLUKLAR Gaz Birikimi / EksikliฤŸi รธQVDQ\DSร•Pร•\HUDOWร•ERรบOXNODUร•QGD]HKLUOLJD]ELULNLPLULVNLGRรทDOPDรทDUDODUDJ|UHGDKDID]ODGร•U g]HOOLNOHN|UNX\XรบHNOLQGHNLERรบOXNODUGDNDUERQGLRNVLWELULNLPLFLGGLELUULVNRODUDNRUWD\Doร•NDELOLU %D]ร•GXUXPODUGD\HUDOWร•NDWPDQODUร•QGDGRรทUXGDQ\DGDGROD\Oร•RODUDNODรทร•PYHRUJDQLNPDGGHVร•]ร•QWร•OD Uร•EL\RORMLNUHDNVL\RQODULOHRUWDPGDNLNDUERQGLRNVLWPLNWDUร•Qร•QDUWPDVร•QD\RODoDELOPHNWHGLU <DSPร•รบ ROGXรทXPX] oDOร•รบPDODUGD EX WยU ELU GXUXPOD NDUรบร•ODรบร•OPDPร•รบ ROXQPDVร•QD NDUรบร•Q KHU PHNkQร•QULVNOHULNHQGLoHUoHYHVLQGHGHรทHUOHQGLULOPHOLYHJHUHNWLรทL\HUGHHPQL\HWLoLQoRNOXJD]GHWHN W|UOHUL RNVLMHQNDUERQGLRNVLWWRNVLNJD] NXOODQร•OPDOร•Gร•U Dikey iniลŸler 'RรทDOPDรทDUDODUGDQHQ|QHPOLIDUNOร•Oร•NGยEHONXOODQร•Pร•Qร•QLKWLPDOGร•รบร•ROPDVร•Gร•U1DGLUGHROVD GRรทDOEDรทODQWร•LPNkQODUร•Qร•QGDoRNVร•Qร•UOร•ROGXรทXGXUXPODUODNDUรบร•ODรบร•OPDVร•NDoร•Qร•OPD]Gร•U%XGXUXP ODUGDLSWHNQLNOHUL 657 \HULQHHVNLXVXOoHOLNWHOOLPHUGLYHQNXOODQร•Pร•WHUFLKHGLOHELOLU%XNXOODQร•PGD VยUWยQPHQRNWDODUร•Eย\ยN|OoยGH|QHPLQL\LWLUPHNWHYHoRNGDKDJHULGH\HUDODQELUEDรทODQWร•QRNWDVร•Q GDQEDรบODPDLPNkQร•RUWD\Doร•NPDNWDGร•U 0HUGLYHQNXOODQร•Pร•LSWHNQLNOHULQGHHรทLWLPVL]RODQDUNHRORMLPLPDUYEHOHPDQODUร•QGDJHUHNWLรทL ]DPDQ\HUDOWร•\DSร•ODUร•QDXODรบร•Pร•Qร•VDรทODPDNDoร•Vร•QGDQNROD\Oร•NVDรทOD\DFDNWร•U Hijyen %XNRQX|]HOOLNOHรบHKLULoLWDULKL\DSร•ODUร•QDOWNDWPDQODUร•QGDoDOร•รบร•UNHQNDUรบร•ODรบร•ODQEHNOHQPHGLN YHEHONLGHHQVHYLPVL]SUREOHPGLUdHรบLWOLER\GDIDUHYHVร•oDQODUQRUPDOGHX]DNWDGXUPDNODELUOLNWH EXQODUร•Q\DรบDGร•รทร•Qร•ELOGLรทLQL]VXODUร•QLoLQHJLUPHPHFEXUL\HWLELUVRUXQROXรบWXUPDNWDGร•U %HONLGHGDKDWDWVร•]ร•\HUDOWร•ERรบOXNODUร•QDODรทร•PVร•]PDODUร•ROGXรทXGXUXPGDDUDรบWร•UPDFร•Qร•QWDWVร•] LNLVHoLPDUDVร•QGDNDOPDVร•Gร•U<DDUDรบWร•UPDGDQYD]JHoLOLSRNร•Vร•P\DUร•PEร•UDNร•ODFDN\DGDEXNRรบXO ODUGD KHUรบH\H UDรทPHQ oDOร•รบPD VยUGยUยOHFHNWLU 7DYDQร• EDVร•N ELU JDOHULGH ย]HULQGH VยUยQGยรทยQย] ELU NDUร•รบEDOoร•NoDPXUXQQHROGXรทXQXELOHPHPHNLOHUOHGLNoHDUWDQNRNX\DNDUรบร•QoDOร•รบPD\ร•VยUGยUPH\H oDEDODPDNVHYLPVL]ELUGX\JX%L]EXQXELUGHQoRNNHUH\DรบDGร•NYHKHUVHIHULQGHGHPยPNยQRODQVRQ QRNWD\DNDGDULOHUOHPH\LVHoWLN /Dรทร•PGร•รบร•QGDGLรทHUELUHQWHUHVDQGHQH\LP\LQH7RSNDSร•6DUD\ร•ยถQGDoDOร•รบDQGLรทHUELUJUXSWDUDIร•Q GDQ\DรบDQGร•(VNLNLP\DKDQHELQDVร•Qร•QDOWร•QGDNLVDUQร•oWDNLNRUNXQoNRNXOXEDOoร•รทร•Q\ร•OODUER\XNLP\D ODERUDWXDUร•QGDQGHรบDUMHGLOPLรบNLP\DVDOODUROGXรทXDQODรบร•OGร•

52


<DSร•Pร• ย]HULQGHQ \ย]\ร•OODU JHoPLรบ YH EHONL GH \ย]\ร•OODUGร•U NLPVHQLQ JLUPHGLรทL \HUDOWร• \DSร•ODUร• Qร•QVDรทODPOร•รทร•VRUJXODQPDOร•Gร•UgUQHรทLQ$\DVRI\DDOWร•QGDGDKD|QFHNLKLoELUKDULWDGDYH\DoDOร•รบPD GDJ|UยQPH\HQYHKLSRGURPWDUDIร•QDGRรทUXLOHUOH\HQELUJDOHULX]DQWร•Vร•QDJLUGLรทLPL]GHWDYDQGDNLELU GHVWHNWDรบร•Qร•QNร•Uร•ODUDNNร•VPLELUo|NยQWย\H\RODoWร•รทร•Qร•DPDo|NยQWยQยQDOWร•QGDVยUยQHUHNJHoLOHEL OHFHNELUERรบOXNROGXรทXQXJ|UGยN%XJHoLรบLQELUWHKOLNHDU]HGLSHWPHGLรทLQLGHรทHUOHQGLUPHNoRN]RU ROGXรทXJLELHPQL\HWOLGDYUDQPDNLoLQGHYDPร•ROGXรทXJ|UยOHQYHJLGLรบDWร•GROD\ร•Vร•\ODoRN|QHPOLRODELOH FHNELUJDOHULQLQDUDรบWร•UPDVร•Qร•\DUร•PEร•UDNร•SG|QPHNGHoRN]RUELUNDUDUGร•U.DOGร•NLELUoRNGXUXPGD EX\DSร•ODUร•QDU]HWWLรทLWHKOLNHOHUJ|]OHEXNDGDUQHWJ|UยOPH\HFHNรบHNLOGHJL]OLGHRODELOLU

SONUร‡ ย‡ ย‡ ย‡

hONHPL]DUDรบWร•Uร•OPD\ร•EHNOH\HQ\HUDOWร•\DSร•ODUร•Doร•Vร•QGDQVRQGHUHFH]HQJLQGLU%X]HQJLQOLรทLQ |WHVLQGHEX\DSร•ODUVRQGHUHFH|QHPOLWDULKL|]HOOLNOHUHVDKLSWLU .RQ\D*|N\XUW'L\DUEDNร•U+DVXQL'L\DUEDNร•U+LODU(VNLรบHKLU0XVODUEXQODUร•QVDGHFHELUNDoร• Gร•U %L]PDรทDUDFร•ODUร•QEXDรบDPDGD\DSPDVร•JHUHNHQ\HUDOWร•XQVXUODUร•Qร•QDUDรบWร•Uร•OPDVร•QGDJHUHNOL RODQWHNQLNEHFHULOHULPL]LJHOLรบWLUPHN\HWHUOLELOJLYHGRQDQร•PDVDKLSROGXรทXPX]XLOJLOLNXUXP ODUPLPDUODUYHDUNHRORJODULOHSD\ODรบPDNWร•U7ยUNL\HยถGHNLHQ|QHPOLDUDรบWร•UPDODUGDQH\D]ร•NNL \DEDQFร•PDรทDUDFร•ODUร•QLP]DVร•YDUGร•U'LOHรทLPL]HQNร•VD]DPDQGDEXG|QJยQยQGHรทLรบPHVLGLU

KAYNAKร‡A 7&.ยOWยU%DNDQOร•รทร•$Qร•WODUYH0ย]HOHU*HQHO0ยGยUOยรทย;,$UDรบWร•UPD6RQXoODUร•7RSODQWร•Vร• 7&.ยOWยU%DNDQOร•รทร•$Qร•WODUYH0ย]HOHU*HQHO0ยGยUOยรทย;,,,$UDรบWร•UPD6RQXoODUร•7RSODQWร•Vร• %80$'+LSRGURP*H]L5DSRUX $UDOร•N

.ยOWยUYH7XUL]P%DNDQOร•รทร•.ยOWยU9DUOร•NODUร•YH0ย]HOHU*HQHO0ยGยUOยรทย$UDรบWร•UPD6RQXo ODUร•7RSODQWร•Vร• (VNL$KODWรนHKUL.D]ร•Vร•\ร•Oร•UDSRUX 'Ro'U1DNร•รบ.DUDPDรทDUDOร•

53

BฤฐL DฤฐRฤฐ L E R

Yapฤฑsal SaฤŸlamlฤฑk

5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu Bildirisi  
5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu Bildirisi  

5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu Emine Azak bildirisi