__MAIN_TEXT__

Page 1

OBROK

celostátní setkání roverů a rangers

PŘIPRAVIL: MARTIN ŠTĚRBA (AGI) FOTO: KAREL PEŠEK, TOMÁŠ TKÁČIK (ROZUM), ARCHIV

FENOMÉN


#2000

28. 4. - 1. 5. 2000 Sklené nad Oslavou | 446 účastníků PAVEL DRÁBEK (DAZUL) | šéf Obroku 2000 Absolvent a pozdější instruktor kursů FONS, aktivní v 6.OS – www.oldskauti.cz, správce skautské základny Dětské bezbariérové centrum Březiny – www.breziny.cz. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Když jsme ObRok v roce 2000 připravovali pro uvažovaných cca 500 lidí, byla to ve srovnání s dnešními ObRoky, které mají trojnásobnou účast, komorní akce. Tábořilo se na prázdné louce, takže vše se muselo postavit tradičním „táborovým“ způsobem – třeba vykopat latrínu. Využili jsme tábořiště Ligy lesní moudrosti, které plně vyhovovalo našemu záměru – maximální primitivismus a prostor pro schopnosti tehdejších RS kmenů (však bylo zapůjčeno jen za cca 13 - 14 000 Kč a to včetně rybníku a přilehlého lesa). Účastnil jsem se dvou následujících ObRoků a ty byly pořádány na tábořištích s elektřinou a pevným zabezpečením. Tedy proměna a posun od primitivismu k modernějšímu „táboření“ – což je zřejmě pro výrazně větší počet účastníků vhodnější. A je pochopitelné, že rozpočet prvního Obroku 78 480 Kč by asi dnes už nebyl příliš reálný. Co pro tebe znamenala příprava Obroku? Další zkušenost. Nášivku „ObRok 2000“ zdarma. A také hezký pocit. Třeba i z toho, že jsem se mým synům, kteří jeli na Obrok 2013 mohl pochlubit tím, že jsem stál u zrodu toho prvního ročníku. Stejně mi asi nevěřili :-) Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Předpokládám, že to je asi pořád ona radost se setkání s podobně „postiženými“ vrstevníky. Nová přátelství, potom možnost se pochlubit tím, v čem je zrovna ta naše roverská parta skvělá a taky možnost se nechat inspirovat jinými rovery. V neposlední řadě je to očekávání zážitků a jejich sdílení.

pokračování na casopisy.skaut.cz

psalo se o obroku 2000:

První Obrok, takový praobrok. Roveři zmlsaní dnešními koncerty a růžovými obludami by se ale asi divili. Obroku se zúčastnilo asi 450 R+R a na táboře nebyla ani pódia, ani aparatura. Velká hra vrcholila uprostřed rybníka, který byl, stejně jako zbytek Obroku, na tábořišti za Skleným nad Oslavou.


#2003

1. – 4. 5. 2003 Potštejn | cca 500 účastníků motto:

„Je nás hodně a jsme schopni dělat velké věci!“ Petr Švanda (Xanda) | šéf Obroku 2005 Jsem vystudovaný ekonom pracující ve stavební firmě. Původem jsem z Moravské Třebové, ale už přes 12 let žiju v Praze. Skautsky jsem šéfinstruktorem kurzu Lanáč, dříve jsem byl instruktorem či šéfinstruktorem kurzů RLK Safír, Svatoplukovy pruty a ILŠ Ejhle. Kromě toho jsem ženatý a jsem otcem tří dětí, které mi aktuálně zabírají většinu volného času. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Akce je pořád „větší“ a „VĚTŠÍ“. Cítím tam jistou megalománii. Zvětšení akce sice vychází vstříct rostoucí poptávce, ale nevypovídá nic o jejím zacílení a kvalitě. Obrok 2000 a 2003 byly připravovány rovery pro rovery. V dalších letech jsem pociťoval tendenci ho chystat poloprofíky či profíky pro rovery. Vytratil se tak jeden ze zásadních stavebních a výchovných kamenů celého setkání, tj.: • že většinu programu si připravovali a realizovali samotní účastníci pro sebe a ostatní (jako příklad - prezentace svého kmene formou vývěsky, ...) • přípravou ostatních částí byly zapojeny další celé kmeny (např. Liberečtí roveři vymysleli a uspořádali „velkou hru“, Potštejnští obstarali komunikaci s místními úřady, zorganizovali službu místu a místním komunitám, ...) • program obsahoval další zacílené a pro rovery aktuální programy (inspiromat pro budoucí povolání či životní směřování, většinou se nám podařilo oslovit skutečné osobnosti či oborové kapacity). • roveři si i místo akce chystali sami (stavěli hangáry, WC, umývárky, pódia, atp.) Chápu, že se něco změnit muselo (víc lidí vyžaduje větší zázemí a servis), ale pocitově už to není akce roverů pro rovery, ale přípravného týmu pro rovery. Je více konzumní a minimálně náročná na samotné účastníky, kteří se téměř o nic nemusí starat. Na místě si jen postaví stan a dál už jen konzumují servírovanou zábavu. Místo vaření si zajdu do krčmy. Místo kytary u ohně pařím na ska koncertě, atp. Akce se tak pomalu stala z výchovné a rozvojové jen konzumní a odreagovávací. Co pro tebe znamenala příprava Obroku? Tenkrát jsem byl mladý, naivní a plný nadšení. Obklopený dalšími, podobně postiženými, rovery a roverkami, kteří skvěle spolupracovali a společnými silami se nám podařilo akci (bohužel ne obrok ale obdvaroky) vzkřísit z popela. Byla to dosti divočina s rozpočtem něco málo přes 100 tisíc a prakticky minimální podporou ze strany ústředí či organizační jednotky. Přesto jsme to dokázali a byl to skvělý pocit a spousta cenných zkušeností. Rád na to vzpomínám a nevím, jestli bych do toho při aktuálních zkušenostech šel znovu. Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? V roce 2000 a 2003, možná i trochu v roce 2005 to byla ta skvělá kombinace výchovné akce a akce za odměnu.Spojení setkání, navazování a utvrzování kontaktů, služby hnutí (programy roverů pro rovery), služby veřejnosti (dobrovolné činnosti a práce v místě konání) a služby sobě (rozvoj jednotlivců a skupin), odreagování od celoročních povinností, odměna za práci v kmeni, v oddílech, na střediscích.

Po třech letech (přesto Obrok, nikoli Obobrok) se Obrok vrací. Akce se účastní na 500 RR. Poprvé je zařazen program SLUŽBA (během Služby věnují RR jeden půlden prospěšné pomoci okolí. A věřte - je to vidět). To vše v Orlických horách pod hradem Potštejn. Dobové zápisy praví, že se celý Obrok rozdělil na 4 barvy dle živlů. Na zahajovacím ceremoniálu několikrát selhala technika (jako snad pak každý rok), součástí Obroku už byla hospůdka, čajovna a cestovka (stan s tipy na expedice). A dva večerní ohně. Prvně se zde objevila i INSPIRA, byť se asi nejmenovala Inspira. Tak jako tak, šlo o aktivity, které se připravovaly samotné kmeny. Sobota silně prolila, ale večerní VAPRA (variabilní programy - besedy se zajímavými lidmi) byly i tak. Velká hra měla jisté díry v pravidlech a večer byl k zakončení ohňostroj.


#2005

28. 4. – 1. 5. 2005 Dobrá nad Sázavou | 850 účastníků JIŘÍ KÁČEREK (JURA) | šéf Obroku 2005 Jsem lektor a metodik, jedna žena, jedno dítě :). Dnes jsem už ve skautském důchodu, ale myšlenky mi nejsou cizí, takže do budoucna, kdo ví? Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Myslím, že dnes je Obrok chápán spíš jako takový festival. Přibylo programových bloků a účastníků. Náš Obrok se stále ještě nesl na vlně vzniku roverských kmenů a roverského programu. Společné zůstala myšlenka setkávání lidí sdílejících podobné hodnoty a to je dobře. Co pro tebe znamenala příprava Obroku? Byla to zkušenost, kterou bych zpětně hodnotil jako dobrou. V té době jsme neměli s pořádáním podobných projektů moc zkušeností a to se i tehdy projevilo na akci samotné. Tehdejší nutnost vyjít s omezenými zdroji (lidskými, materiálními i finančními) nás posunula např. k uvažování nad způsoby financování podobných projektů. Z dnešního pohledu jsem rád, že jsem u této akce byl zejména proto, že od její realizace zním spoustu schopných lidí, bez kterých by to tehdy rozhodně nedopadlo. Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Na tuto otázku nedokážu odpovědět. Myslím však, že základem je stále možnost se setkávat s myšlenkově blízkými lidmi.

psalo se o obroku 2005:

Nedaleko Dobré nad Sázavou se potřetí uskutečnil Obrok. Nejvíce se vzpomíná na SLUŽBU a VELKOU HRU. Jinak byl Obrok zahájen slavnostním zahájením při svíčkách (v cca 600 lidech). Po zahájení otevřela krčma a čajovna a do toho začalo VAPRO (které ale bylo i druhý večer). Další den nechyběla INSPIRA (orientální nástroje, mýdlové souboje, vrávory a bojování atd.) Během Obroku bylo možno zajít i na vysoká lana. Velká hra byla ve znamení doby krále Artuše a bojů o Svatý Grál. Sobota se věnovala POMOCI. Vyčistit obrubníky, natřít ploty, porazit strom. Zakončení se neslo v duchu svíček, fotek a tří hudebních skupin - Makomako, Potníci a Tubabu. Nedělní rozloučení v kruhu, rozdání nášivek a mše pro zájemce. Na Obroku se pouštěl i velký balón s nápisem OBROK, kterýžto si natočila Česká televize (aneb, už o nás vědí i média).


#2007

4. - 8. 5. 2007 Číměř, Bílá skála | 1 108 účastníků) motto:

Každý prst ruky nese poselství Eliška Kuchařová (Kimík) | šéfka Obroku 2007 V současné době jsem na mateřské s mladší dcerkou a za pár měsíců mě čeká pracovní nástup na ARO do znojemské nemocnice. Ve volných chvílích se snažím dostat do hlavy to, co mi z ní dětské říkanky vytěsnily. Snad ten návrat mezi normální dospělé lidi nebude moc krušný. Skautská činnost se poslední roky smrskla do podoby zdravotníka u bráchy v oddíle YMCA skautů. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byla jeho šéfem? Vlastně vůbec netuším. Na dalším jsem byla jen jako člen Skautského záchranného týmu a pak už vůbec. Co pro tebe znamenala příprava Obroku? Těžká otázka po tolika letech. Byla jsem strašně mladá. Tenkrát jsem s Veronikou Výprachtickou (Beru) absolvovala Roverskou lesní školu a projekt Obroku 2007 byl vlastně naším společným absolventským projektem. Beru tomu dala ducha a ideály, společně jsme našly tým a já se pod to podepsala. Z dnešního pohledu vnímám šéfování Obroku spíš jako velkou školu mezilidských vztahů než jako manažerskou zkušenost. Dodnes jsou mi mnohé rozhovory, střety a názory velkou inspirací. Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Myslím, že je to o sdílení. Být pár hodin s masou lidí, která vyrostla ze stejných kořenů jako já, je přinejmenším osvobozující. Nemluvě o tom, že od každého z těchto lidí se dá mnohému přiučit. Čeští R+R jsou osobnosti, které naše země zatraceně potřebuje.

říkalo se o obroku 2007: „Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit akce, kde je tolik mladých lidí odhodlaných posouvat svět tím správným směrem. Oceňuji, že program nenabízí jen zábavu, ale i možnost rozšířit si obzory díky nejrozmanitějším aktivitám.“ ROBERT FULGHUM

Vše při starém, jen asi lepší, větší a propracovanější. Existuje myšlenka, že ročník 07 byl ten nej. Nemůžeme potvrdit, protože asi platí, že nej Obrok je vždy ten váš první. Nicméně, pro autora článku nej jistě byl (a byl i první). Celá akce se uskutečnila na tábořišti Bílá skála u Jindřichova Hradce. Na Obrok se jelo dobytkáčem (vlak s vagony pro dobytek pro úzkokolejce). Symbolem je ruka (každý prst má vlastní barvu a něco symbolizuje). Deštivá sobota odstartovala INSPIRA (ještě že byly na místě vojenské hangáry), našlo se zde třeba 3D piškovrky, masáže, či žonglování. Odpolední velká hra byla z části na louce, z části v lese a byla to šílená honička. Večer se strhla bitka o rezervace na VAPRA (kdo si v dalších letech ztěžoval, že padal server při rezervaci, zřejmě nezažil tu melu u trojnožky za deště). Na VAPRA dorazil například americký spisovatel Robert Fulghum (i s židlí) či tehdejší ministr životního prostředí a skaut Martin Ježek Bursík. Další den nás čekaly REGIONY (programy pro podporu regionálního roveringu. Sem nelze nezmínit trapný pokus o „zatravnění“ Prahy některými jinými regiony) a POMOC. Za zmínku stojí i rozcvičky a bratr Pudil v noční košili. Závěrečný galavečer se nesl ve velkém stylu. Vzhledem k probíhajícím 100 letům skautingu ve světě se promítala velkolepá interaktivní prezentace historie skautingu. Vše zakončovala „modní přehlídka“ celého týmu a velké děkování.


#2009

29. 4. – 3. 5. 2009 Jaroměř - Josefov | 1 402 účastníků motto:

Rovering je cesta TOMÁŠ BUMAN (GUMÍDEK) | šéf Obroku 2009 Vystudoval jsem VŠE v Praze, obor Informační management. Pracuju jako konzultant v AutoContu, ve volném čase tvořím weby, grafiku, fotím a cestuju. Nejsem už aktivním členem Junáka. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Tehdy se s každým dalším a dalším ročníkem zvyšoval počet účastníků. Ročník 2009 byl trochu zlomový. Od té doby, mám pocit, že se počet účastníků ustálil pod tisícovkou. Z pohledu propagace se mi líbil ročník 2011. Na druhou stranu ročník 2013 podle mě šel úplně jinou cestou a s tou jsem se tolik neztotožnil. Úplně mi neseděl frikulín ke skautské akci. Velké zklamání jsem ale viděl u spodního prádla s podobně kontroverzními narážkami jako v případě našeho ročníku. Tehdy mi to přišlo vtipné jako tlak na roverský odbor, že „Obrok mi to nestačí“ znamená „dělejme obrok častěji než jednou za dva roky“, byť to už bylo trochu za hranou. Tento opakovaný vtip mi přišel už jako dost zbytečný. Co pro mne znamenala příprava Obroku? Rok a půl dřiny, z toho půl roku de facto práce na plný úvazek. Spousta zkušeností, zážitků. Tehdy jsem byl za tuto cenou zkušenost rád, dnes si nejsem jist, zda bych do toho šel za tehdejších podmínek znovu. Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Je to velká akce, čili potkám se spoustou lidí. Spousta akce, zábavy, zážitků...

psalo se o obroku 2009:

Obrok 09 se nesl v znamení hesla „Rovering je cesta“. Uskutečnil se v pevnosti Josefov nedaleko Jaroměře a přijelo na něj více jak 1 400 R+R od nás i ze zahraničí. Krom klasických programů bylo spousta věcí i mimo - hrála se Kefka, chodilo se do podzemí či sauny a tak podobně. Krom Krčmy CZECH LION a čajovny TUNEL se otevřela i kavárna PEKORINKO. V rámci Obroku se uskutečnil i světový rekord v tančení šíleného japonského tanečku ALGORITHM MARCH, který za to vážně stojí. Díky tomu si Obroku všimla snad i TV Nova. Za zmínku stojí i velká hra, která se odehrávala přímo ve městě Jaroměř. Za pozorovní místních (a občas i jejich zapojení) válčily čtyři barevné týmy mezi sebou - nejen ručníky, ale i velkými koulemi, které se kutálely po ulicích. To celé za běžného chodu města. Nezapomenutelné. Perličky: Obrok měl i dvě stage (jako pódia) a vyšlo mu slušně počasí. Nepršelo, takže tábořiště účastníků bylo zcela suché a samý prach. Jo a v rámci Obroku vznikla hromada skautského oblečení. Obzvláště peprvná byla dámská tanga s nápisem Obrok mi to nestačí.


#2011

4. – 8. 5. 2011 Blansko - Češkovice | 716 účastníků motto:

Rovering je slovo,… pokud o něm jenom mluvíš MIROSLAV MARTINEK (SID) | šéf Obroku 2011 Pracuju ve Škodovce, navrhuju parní turbíny. S přítelkyní stavím dům ze dřeva, slámy a hlíny. Skautsky aktivní jsem v Blansku, šéfuju tým tamní verze Bambiriády (dnes BambiFest), vedu Roverský odbor, šéfuju sbírce Společně proti leukémii a jsem zástupcem vůdce Jihočeské lesní školy. A mimo to také pořádám Škoda auto srazy, vyrábím plackovače a chci vyrábět stage. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Těžko specifikovat, jak se změnil. S každým Obrokem přichází něco nového a současně je ovlivněn vnějšími vlivy jako jsou početní stavy aktivního roverstva, strategickými cíli, trendy, možnostmi týmu a Junáka. Tedy ano - jiný je a to bude pokaždé, a to je dobře. Co pro mne znamenala příprava Obroku? Zkušenosti, půl druhého roku intenzivní činnosti, starosti o věci mimo Obrok na které nezbýval tolik čas, nové možnosti, nothing is impossible, komunikační zdokonalení, vedení týmu, práce pro radost, roveři sobě, nový lidé a nový dobří kamarádi, a mnoho dalšího. Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Někdy možná (bohužel) i jen to jméno, které si získalo značku. Rozhodně ale možnosti prožít skautskou - roverskou atmosféru společně s mnoha dalšími respektive, a hlavně prožít a cítit tu sounáležitost. Tedy mít společné zažitky, které nás spojují a být u neěčeho, co dává smysl, tváří se a snad je i tím dobrem. Myslím, že toho může dávat mnohem více, ale tohle, co jsem uvedl je dle mého stěžejním prvkem „skvělosti a zajímavosti“.

psalo se o obroku 2011:

Jedenácka se uskutečnila poblíž Blanska na Moravě a zúčastnilo se jí na 1000 skautů a skautek (700 účastníků, 120 servisáků, 150 hostů). Nechybela ani VAPRA, ani POMOC či REGIONY. VELKÁ noční HRA proběhla v Blansku. Proběhl i výlet do Moravského krasu, pila se grena v Krčmě, v tančírně se šoupala tráva, v čajovně.. co asi :). Obrok byl jasně komornější jak ročníky předchozí, přesto (či právě proto) byl velmi příjemný. Heslem bylo „Rovering je slovo... když i něm jen mluvíš!“ Při vzpomínání na Obrok 11 nelze ale opomenout i šílenou zimu, která noc co noc všechny účastníky klátila.

11


#2013

5. – 9. 6. 2013

18. – 22. 9. 2013 Vodní hrad Švihov | 975 účastníků motto:

Challenge accepted! JAN TOBEK (KULDA) | šéf Obroku 2013 V Junáku jsem od listopadu 1989. Skautsky jsem díky svému civilnímu zaměstnání bohužel neaktivní. Při stěhování továrních provozů a montáži nových opravdu nestíhání skoro nic, ani to co bych si přál. Až do roku 2013 jsem se věnoval hlavně roveringu a také vedení týmu extrémnímu závodu dvojic - Závodu Tří Vrchů. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Moc a zároveň vůbec. Stále se jedná především o setkání R+R,na kterém se společně pobavíme, něčemu pomůžeme, vyměníme si své pohledy na různá témata a také genetický materiál. Tento koncept je stále stejný, rozdíl je pouze v tom, jak je to celé zorganizováno a také o tom kolik je které části věnováno prostoru. Proměna Obroku odráží hlavně postavení R+R v Junáku. „První“ vlna R+R (myslím tím lidi, kteří po roce 89 nějakou dobu vyrůstali v Junáku) neměla tolik možností zapojit se do vedení oddílu. Proto začali vznikat R+R kmeny jako jakési nadstavby odrostlých družin. Jednalo se o pole zcela nové a vůbec neorané. V té době vznikl první Obrok jako setkání těchto „oráčů“. „Druhá“ vlna R+R byla zase v oddílech přetěžována. Nedostatek vedoucích v oddílech způsobil, že R+R si potřebovali někde odpočinout, načerpat energii a informace zcela odlišné od běžných kurzů. „Poslední“ vlna R+R má konečně právo volby. A od minulého Obroku už je pro ně konečně dostupný i roverský program. Ten ukazuje všechny možnosti českého roveringu a je založen na rozvoji osobnosti rovera. Základem je stále to, že Obrok pořádají roveři pro rovery. Jen oni sami vědí jak má jejich setkání vypadat, jak a kam se má dál rozvíjet! Každý Obrok je prostě jedinečný a přesně odráží situaci českého roveringu. Je to unikátní pohled na budoucnost Junáka. Co pro mne znamenala příprava Obroku? Spoustu šedin, nových vrásek, několik bezesných nocí, pár selhání erekce a spousty pozastavení nad myšlením některých lidí. Samozřejmě i mnoho příjemných překvapení a nové přátelé. Také to byla možnost udělat něco pro „poslední“ vlnu R+R a být u toho, když se rovering konečně dostane tam, kde jsem si ho vždy představoval. Má vlastní program, má pevnou pozici v Junáku a je jeho plnohodnotným výchovným stupněm. Hurá! Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Sami čeští roveři!!!

Heslem Obroku je „Challange eccepted!“, tedy „Výzva přijata“. A heslo zatím sedí - proč? Obrok měl být v červnovém termínu, ale - přišla velká voda, která mimo jiné zaplavila komplet tábořiště (u vodního hradu Švihov na Plzeňsku). Obrok musel být zrušen, respektive přesunut na září. Přesto Obrok v červnu proběhl - tak trochu. Snad všichni, kteří měli jet, měli najednou několik volných dní, které mohli naplno věnovat pomoci při povodních. Byla to POMOC, do jisté míry i VELKÁ HRA, program byl silně variabilní (VAPRA se rezervovala přes protál Povodňová pomoc.cz) a to, co se stalo, jak moc se skauti zapojilo, bylo vážně INSPIRAtivní. V září dorazilo do Švihova necelých třináct stovek mladých lidí. Tábořiště bylo rozděleno do čtyř menších subcampů, ve kterých skauti tábořili podle krajů, ze kterých přijeli. Během pěti dnů stihli účastníci akce pomoci v základní i mateřské škole ve Švihově i v okolí, opravit vodní hrad, ale i zahrát si velkou hru, zkusit si netradiční sporty jako Kin-ball či Tchoukball a absolvovat nespočet workshopů či přednášek. Účastníci mohli zajít také do unikátního 4D kina, které bylo jediné svého druhu v Evropě. Na Obrok 2013 přijela i řada známých osobností třeba Vladimír Franz, Karel Janeček, Meda Mládková, Jiří Pospíšil, Václav Vorlíček, Dan Přibáň a řada dalších. Účastníci tohoto ročníku ohodnotili Obrok 2013 jako nejlepší v historii.


#2015

10. – 14. 6. 2015

Liberec - Vesec | 1 450 účastníků motto:

Čekám na signál! ZBYNĚK PROKOP (SEKÁČ) | šéf Obroku 2015 Členem Junáka jsem již lehce přes 20 let a za tu dobu jsem prošel vedením oddílu skautů a projektové práci. Projektová práce a zážitkový skauting se staly poté mojí dominantou a proto jsem vedl výpravu na Eurojam v roce 2005, středočeskou výpravu na Jamboree v roce 2007 a pomáhal organizací plzeňsko-středočeské výpravy na Jamboree v roce 2011. Po letech mezinárodního skautingu jsem se dostal k roveringu, kdy jsem jako šéf financí pomohl přivést na svět oba Obroky 2013 a jako šéf Obroku 2015 jsem vedl a stále vedu tým, díky kterému jste tady. Jak se Obrok proměnil od doby, kdy jsi byl jeho šéfem? Pro mě dost těžká otázka, protože současný Obrok vznikal na základě mojí vize, kterou celý tým nadšeně rozvíjel až do rozměru, který bere dech. Co pro mne znamenala příprava Obroku? Zábavu. Jinak by to ani nikdo z nás nemohl dělat, vzhledem k tomu, že jsme všichni dobrovolníci. Příprava projektu rozměru Obroku 2015 zabralo hodně volného času, který snad nejde spočítat. Ale když jde člověk do něčeho takového srdcem, tak nějakou tu šedinu, vrásku nebo hádku rád přehlédne a pyšně sklízí plody práce celého týmu, který s nadšením překonával nároky, výzvy a problémy. Co dělá Obrok skvělým a zajímavým pro české R+R? Co Obrok, to originál. Obrok si drží již řadu let stejný koncept, ale každý byl přeci jen jiný. Mění se organizátoři, mění se účastníci, zůstávají vzpomínky, které se mnohdy dědí napříč roverskými generacemi. Dle mě je to tedy zvláštní chemie mezi vkusem organizačního týmu a nadšených účastníků.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ...

Profile for Obrok

Fenomén Obrok  

Výstava všech osmi Obroků, které proběhly do roku 2015. Obrok je celostátní setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a ranger...

Fenomén Obrok  

Výstava všech osmi Obroků, které proběhly do roku 2015. Obrok je celostátní setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a ranger...

Profile for obrok
Advertisement