Page 1

Bolig&Miljø

KUNNSKAP OG I­ N S P I R A S J O N F O R D E G SOM SITTER I STYRET # 5 – 2016

TEMA

Økonomi

Slik unngår du svart arbeid. Side 8–15

AIRBNB

NY I STYRET

OBOS SIER NEI

Hva skjer når eierne ikke bor der selv?

Slik lager styret et best mulig budsjett

OBOS forbyr spekulasjon

Side 24

Side 23

Side 5

Bolig & miljø 05 2016