Page 1

/ 05. 2015 / ÅRGANG 37 /

FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Økonomiens ABC:

Det du må vite om budsjettet Tomme rom ble leiligheter:

Penger i kassen, bedre bomiljø

:

OBOS-juristen svarer

Har vi lov å leie ut til turister?

EN

IBEL

NSB

FINA 50

200 200 50

100 0

20

Tema:

ØKONOMI

Bolig & miljø 05, 2015  

Tema: Økonomi