Page 1

Bolig&Miljø

KUNNSKAP OG I­ N S P I R A S J O N F O R D E G SOM SITTER I STYRET # 4 – 2016

TEMA

Miljø

Hva gjør vi med elbilen? Side 10–17

GUIDE

M I N E R FA R I N G

L I V E T I B O R E T T S L AG E T

Velkommen til ­høstseminar

– Styremedlemmer best fra 60 til 80 år

På Kampen er dugnaden en fest

Side 44

Side 16–17

Side 32–33

Bolig & miljø 04 2016