Page 1

/ 03. 2015 / ÅRGANG 37 /

FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Enklere styrehverdag:

Vedlikeholdsnøkkelen er digital Fryserom ble fellesverksted:

Sosialt og smart på Kampen Vokt deg for tyven:

– Nordmenn er altfor naive

Tema:

VEDLIKEHOLD

Bolig & miljø 03, 2015  

Tema: Vedlikehold