Page 1

/ 02. 2015 / ÅRGANG 37 /

FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Tid for oppgradering:

Sterke farger er trenden i år Vårstemning i Stavanger:

Laget felles takterrasse Tips til nye styreledere:

Et godt styre er et godt lag

Tema:

UTEROM

Bolig & miljø 02, 2015  

Tema: Uterom

Bolig & miljø 02, 2015  

Tema: Uterom