Page 1

zEEleni FEST

Udruga Energo Panona

1


zEEleni FEST

U vrijeme ozbiljne gospodarske krize, te enormne potrebe za odgovornijim ponašanjem prema okolišu i gospodarstvu općenito, prepoznali smo potrebu za pokretanje projekta, manifestacije zEEleni FEST, na kojoj bi integrirali razne gospodarske sfere (građevina, poljoprivreda, školstvo, turizam...) u cilju poticanja gospodarskih aktivnosti, a time i promovirali turistički sadržaj i ponudu regije (Moslavina i Sisačko-moslavačka županija, ali i šire), uz naglašeno odgovorno ponašanje prema okolišu i korištenju alternativnih – obnovljivih izvora energije.

Ciljevi projekta zEEleni FEST

Cilj projekta je edukacija građana o potrebi za održivim razvojem, kao i gospodarsko povezivanje regionalnih gospodarskih subjekata i institucija.

Strateška područja zEEleni FEST-a

su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, inteligentni sustavi i procesi, informatičke tehnologije, tehnologije reciklaže i proizvodi od recikliranih materijala, ‘zelena’ gradnja, ‘zeleni’ turizam, eko inovacije, eko poljoprivreda i ‘zelene’ uslužne djelatnosti.

Fotografije: Mario Čehulić 2

Samoodrživost projekta zEEleni FEST:

Projekt ima tendenciju dugoročno održive manifestacije, sa namjerom da postane vodeći festival u regiji, koji će promovirati turističke i gospodarske vrijednosti grada Kutine i Moslavine. Festival će kroz godinu raditi sustavno na obogaćivanju programa, te integraciji različitih poslovnih subjekata, kao i zadržavati ciljani nivo komunikacije.

Evaluacija projekta zEEleni FEST:

Aktivnim postfestivalskim djelovanjima, te sustavnim komuniciranjem sa partnerima projekta, organizirat ćemo manje ciljane stručne skupove, ocijenit ćemo preko anketnih upitnika zadovoljstvo sudionika festivala, a ujedno i pratiti gospodarsku aktivnost u Gradu, Moslavini, Sisačko-moslavačkoj županiji, te o tome kontinuirano izvještavati građanstvo putem stručnih i informativnih tekstova, objavljenih na našoj web stranici i društvenim mrežama. 3


zEEleni FEST radi na promicanju održivog i energetski efikasnog razvoja, ekološke osviještenosti, kao i promicanju razvojne politike jedinica lokalne samouprave (JLS) i gospodarskog razvoja Panonske regije, a uključuje: • Predstavljanje investitora, developera, izvođača, projektanata, arhitekata, inženjera, konzultanata, agenata, odvjetnika, banaka, investicijskih fondova, osiguravajućih društava • Gospodarsko-investicijsku konferenciju o perspektivi regionalnog gospodarstva i održivog razvoja (Stručne rasprave, konferencije i ostala stručna i edukativna predavanja; Poslovne sastanke i ostale oblike susreta u svrhu uspostave poslovne suradnje) • Sajam OIE i EnU – sajam energetski učinkovite (EnU) opreme i obnovljivih izvora energije (OiE) (izlagači, demonstracije, stručne radionice, komercijalna predstavljanja...) • Sajam regionalnog OPGa i Seoskog turizma, sa naglaskom na “zeleni” ekoturizam, eko inovacije, eko poljoprivredu i “zelene” uslužne djelatnosti. Sajam će imati osobiti naglasak na specijalitete sa moslavačkih stolova i vrhunska moslavačka vina (MoslaVINA). Sajam će se održati u suradnji sa postojećom manifestacijom MoslaVINA. • Zelene radionice “Mali Energetski savjetnici” – natjecanje u osnovnim školama na području grada Kutine, na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Poticanje učenika osnovnih škola da učinkovito koriste energiju u školi i kod kuće te da svojim ponašanjem pozitivno utječu na odrasle osobe naročito na vlastite roditelje vezano uz energetski učinkovito korištenje energije. • Izložba inovacija i promotivna vožnja solarnim automobilom - projekt SOELA, koji je financirala europska unija kroz pristupni program IPA – Human resources development, a nositelj projekta je tehnička škola Sisak • Sportsko – rekreacijske aktivnosti...

1

zEEleni FEST Gospodarsko-investicijska konferencija

konferencija

zEEleni FEST

Pozivamo Vas na dvodnevnu Gospodarsko-investicijsku konferenciju, u organizaciji Udruge Energo Panona.

Gospodarsko-investicijska konferencija bavi se perspektivom regionalnog zelenoga gospodarstva i održivog razvoja, kao i predstavljanje potencijalnih strateških razvojnih projekata u regiji. Teme su od izuzetne važnosti za gospodarski rast i razvoj lokalne zajednice, kao i unapređenja konkurentnosti i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u regiji. Pored toga, konferencija upoznaje predstavnike javnog i privatnog sektora o mogućnostima organizacije i financiranja investicijskih projekata bez upotrebe proračunskih sredstava gradova i općina.

• ...

O Udruzi: Udruga ENERGO PANONA, na inicijativu grupe ljudi, koji su usko vezani uz građevinsku industriju i sektor gospodarstva, te profesionalci svako u svojoj domeni, osnovana je u lipnju 2012. g. u Kutini, u cilju promicanja razvitka i unapređenje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske efikasnosti. Udruga ima relativno kratku povijest, no u protekle dvije godine pomno razrađuje konkretan projekt u cilju buđenja i promicanja održivog gospodarstva. 4

Konferencija će se održati u terminu 30.-31. svibnja 2014. u kongresnoj dvorani Hotela Kutina, Dubrovačka 4, 44320 Kutina.

5


konferencija

Gradovi i općine u Republici Hrvatskoj nalaze se pred brojnim izazovima u pogledu zadovoljenja potreba svojih stanovnika za lokalnim javnim dobrima i uslugama. Naime, u odnosu na zemlje Europske unije, razina ponude lokalnih javnih dobara i usluga, ponajviše lokalne infrastrukture, značajno zaostaje. Brojne su potrebe za izgradnjom novih kapitalnih objekata kao i rekonstrukcijom postojeće infrastrukture. Riječ je ponajprije o ulaganjima u području energetike te energetske učinkovitosti – ulaganja u obnovljive izvore energije, sustave javne i unutarnje rasvjete, zahvate u području zgradarstva; zatim u području pasivne telekomunikacijske infrastrukture, poljoprivredne infrastrukture, ali također i u objekte koji su se i do sada financirali većinom iz sredstava lokalnih proračuna kao što su škole, bolnice, objekti lokalne samouprave, sportske dvorane i drugi potrebni objekti. U situaciji kad je R. Hrvatska napokon ravnopravna članica Europske unije, i u očekivanju novog investicijskog vala koji je definiran prethodno navedenim potrebama, lokalne jedinice imaju na raspolaganju bespovratna sredstva fondova Europske unije, ali i mogućnost korištenja privatnog kapitala putem različitih modaliteta javno-privatnog partnerstva. Dugogodišnja gospodarska kriza, koja je utjecala na smanjenje proračunskih prilika i pad proračunskih prihoda lokalnih jedinica, ozbiljno je limitirala mogućnosti zaduženja lokalnih jedinica u svrhe financiranja investicijskih projekata. Unatoč izmjenama Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12), kojima je dopušteno neograničeno zaduživanje za projekte financirane fondovima EU ili projekte unapređenja energetske učinkovitosti, realni fiskalni kapaciteti lokalnim jedinicama ne dozvoljavaju iskorištenje postojećih bespovratnih financijskih izvora, budući da nemaju prostora za potrebno sufinanciranje iz vlastitih proračunskih izvora. Stoga je, između ostalog, zadatak ove konferencije ukazati na mogućnosti prevladavanja postojećih organizacijskih i financijskih ograničenja upotrebom naprednih modela 6

Teme konferencije podijeljene su u dvije naslovne grupe: • Energetska učinkovitost (EnU) i obnovljivi izvori energije (OiE) u projektima Energetske obnove i održive “zelene” gradnje, te strategija ruralnog razvoja sa naglaskom na OiE i EnU (korištenje OiE u ruralnom razvoju, razvoj malog i srednjeg poduzetništva na projektima EnU, potencijali energetskih zadruga, integracija “zelenog” gospodarstva u turizmu i poljoprivredi...) • Organizacija i financiranje regionalnih razvojnih projekata, te projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti (zakonske odredbe, kreditiranja “zelenog” poduzetništva, ESCO financiranja...)

Kroz tematske radionice u osnovnim školama poticat ćemo svijest najmlađih o korištenju obnovljivih izvora energije i o učinkovitom korištenju energije.

organiziranja te financiranja projekata u domeni lokalnog javnog sektora. Takvim pristupom omogućuju se kapitalna ulaganja na lokalnoj razini bez korištenja vlastitih sredstava (zaduživanja). Teme skupa pokrivaju sva relevantna područja te su strukturirane na način da nositeljima odluka u lokalnom sektoru daju potpuni uvid u najvažnije probleme i modalitete njihova

rješavanja. Naravno, navedene teme od izuzetnog su značaja i za poduzeća kako iz financijskog sektora i sektora malog i srednjeg poduzetništva, tako i aktivnosti savjetovanja. Predavači konferencije su vrhunski stručnjaci u području pravnih, tehničkih, financijskoračunovodstvenih te širih ekonomskih aspekata financiranja te izgradnje kapitalnih objekata.

7


konferencija

konferencija

Kotizacije naziv aplikacija

Sudionici

Izlagači

opis

cijena (kn)

1PS

1 poslovna ulaznica, materijali, katalog, B2B prostor; 2 kave, radni ručak te degustacijski paket*

500,00

2PS

2 poslovne ulaznice, materijali, 1 katalog, B2B prostor; 2 kave,1 radni ručak i 1degustacijski* paket po osobi/ulaznici

700,00

3PS

3 poslovne ulaznice, materijali, 1 katalog, B2B prostor; 2 kave,1 radni ručak i 1 degustacijski* paket po osobi/ulaznici

1.200,00

1SA

tipski, neuređeni prostor ( 6 m2) i degustacijski* paket

3.000,00

2SA

dva tipska, neuređena prostora (2 x 6m2), dva degustacijska* paketa

5.000,00

3SA

tri tipska, neuređena prostora ( 3 x 6 m2) tri degustacijska* paketa

7.000,00

paketi

Odabirom 1SA PAKETA – besplatno dvije poslovne ulaznice Odabirom 2SA i 3 SA PAKETA – besplatno tri poslovne ulaznice

Izlagači u sklopu Sajma održivog razvoja

Oglašavanje

Komercijalna predstavljanja

SOR

tipski, neuređeni prostor/štand (6 m2) na otvorenom u sklopu održavanja Sajma održivog razvoja na novom gradskom trgu u Kutini

Službeni smještaj Hotel Kutina, Dubrovačka ulica 4, 44320-Kutina; tel.: +385 (0)44 692 400, +385 (0)44 692 401

DVORANA ZA KONFERENCIJE 150,00

Kupnjom SOR PAKETa, izlagač koristi izložbeni prostor u sklopu Sajma održivog razvoja na novog gradskom trgu u Kutini i ne ostvaruje pravo sudjelovanja na Gospodarsko-investicijskoj konferenciji. Ostale pogodnosti i sponzorski paketi rješavaju se prema cjeniku marketinških usluga i prema dogovoru.

1MA

½ A4 unutarnja stranica u katalogu; unos sažetog opisa u katalog i na portal zeeleni.com.hr

2.500,00

2MA

1/1 A4 omotna stranica u katalogu; unos punog iznosa u katalog i na portal zeeleni.com

5.000,00

3MA

2/1 A4 duplerica omotna stranica u katalogu; unos punog opisa u katalog i na portal zeeleni.com.hr

7.500,00

1KP

komercijalno predstavljanje u trajanju od 20 minuta

500,00

2KP

komercijalno predstavljanje u trajanju od 40 minuta

1.000,00

– Hotel raspolaže s više dvorana (tlocrt u prilogu) koja se mogu transformirati bilo u cjeloviti prostor bilo u više pojedinačnih dvorana, zavisno o broju sudionika i traženom postavu samih dvorana. Prostor je u cijelosti klimatiziran, tehnološki suvremeno opremljen s mogućnošću pristupa Internetu.

izložbeni prostor mogućnost korištenja “Plave dvorane” kao izložbenog prostora.

faks: +385 (0)44 692 411; e-mail: recepcija@hotel-kutina.hr, vglavica@hotel-kutina.hr, www.hotel-kutina.hr Sobe: jednokrevetna soba, 240,00 kn dvokrevetna soba, 400,00 kn Navedene cijene izražene su po sobi i danu te uključuju PDV. Navedena cijena uključuje bife doručak. Nadoplata za boravišnu pristojbu iznosi 7,00 kn po danu, po osobi.

Kreditne kartice: PLAVA DVORANA

Odabirom 1KP i 2KP PAKETA, besplatno 1 poslovna ulaznica

NAPOMENE *Degustacijski paket se služi u okviru manifestacije MoslaVINA, a sastoji se od čaše za vino, tobolca za čašu te 6 degustacijskih blokova 15% popusta za uplatu kotizacija do 14. ožujka 2014. – rane kotizacije 10% popusta za uplatu kotizacija od 15. ožujka do 04. travnja 2014. 10 % popusta na odabir više istovrsnih paketa i na iznose veće od 5.000,00 kn SVE CIJENE SADRŽE PDV

8

CRVENA DVORANA

ULAZ

GLAVNA DVORANA

POMOĆNA DVORANA

MALA DVORANA

Hotel Kutina smješten je u samom centru grada Kutine, okružen parkom i rječicom, udaljen od Zagreba 70 km, te samo 1,5 km od izlaza sa autoceste.

9


konferencija

2

zEEleni FEST Sajam Održivog razvoja

U sklopu zEEleni fest-a održavat će se i sajam održivog razvoja: • Sajam EnU opreme i OiE petak, 30. svibnja Konferencija, odnosno okrugli stolovi, B2B poslovni sastanci, odvijat će se prema programu održavanja u kongresnoj dvorani Hotela Kutina.

U vrijeme održavanja Konferencije, te cijeli vikend, bit će osiguran sajmeni prostor, na kojem će biti predstavljeni partneri i sponzori manifestacije, sa ciljem edukacije sudionika i svih građana, te predstavnici regionalnih OPG-ova, kao i Seoskog turizma.

sajam

• Sajam regionalnog OPGa i Seoskog turizma • MoslaVINA... • Izložba inovacija i promotivna vožnja solarnim automobilom projekt SOELA • Zelene radionice „Mali Energetski savjetnici“ • Sportsko – rekreacijske aktivnosti...

subota, 31. svibnja tematski izlet u organizaciji organizatora Konferencije.

10

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite ispunjavanjem on-line prijave (http://www.energo-panona.hr/zeelenifest-prijava/), ili da prijavnicu čitko popunite i pošaljete mailom ili faxom na adresu: Udruga Energo Panona, e-mail: energo.panona@gmail.com; fax: ++385 1-4832 330 Ili na: PerfectMeetings.hr, 10000 Zagreb, Croatia. tel: ++385 1 4827 280, fax: ++385 1-4832 330 e-mail: drazena.erceg@perfectmeetings.hr www.perfectmeetings.hr S poštovanjem Udruga Energo Panona Antuna Mihanovića 25, 44320 Kutina, Hrvatska

Lokacija održavanja sajma: NOVI GRADSKI TRG u Kutini

11


sajam

O sajmu: • Sajam EnU opreme i OiE (izlagači, demonstracije, stručne radionice, komercijalna predstavljanja...) • sajam regionalnog OPGa i Seoskog turizma: s naglaskom na “zeleni” Ekoturizam, eko inovacije, eko poljoprivredu i “zelene” uslužne djelatnosti. Sajam će imati osobiti naglasak na specijalitete sa moslavačkih stolova i vrhunska moslavačka vina (MoslaVINA). • MoslaVINA. • Izložba inovacija i promotivna vožnja solarnim automobilom projekt SOELA, koji je financirala Europska unija kroz pristupni program IPA – Human Resources Development, a nositelj projekta je Tehnička škola Sisak.

Neformalna stručna predavanja, demonstracija opreme, stručne radionice, kao i komercijalna predavanja (selektirana) održavat će se prema programu u petak i subotu u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Kutina. Predavanja i radionice bit će selektivno odabrana od strane stručne komisije organizatora.

Rok za prijavu predavanja i radionica je 3. svibnja 2014.

Prema potrebi, te ukoliko bude interesa, neka će se predavanja i stručne radionice održavati u dvoranama lokalnih općinskih središnjica, članova LAG Moslavina i LAG zeleni trokut, prema organizacijskom planu, koji će izraditi predstavnici središnjica. 12

• Zelene radionice „Mali Energetski savjetnici“ – natjecanje u osnovnim školama na području grada Kutine, na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Poticanje učenika osnovnih škola da učinkovito koriste energiju u školi i kod kuće te da svojim ponašanjem pozitivno utječu na odrasle osobe naročito na vlastite roditelje vezano uz energetski učinkovito korištenje energije.

• Sportsko – rekreacijske aktivnosti i razno…

subota, 31. svibnja tematski izlet u organizaciji Hotela Kutina

zEEleni izlet

Inovativna tehnološka dostignuća seoskim gospodarstvima mogu olakšati konkuriranje i nošenje s izazovima zaštite okoliša.

U sklopu manifestacije zEEleni, organiziran je jednodnevni izlet (Moslavačka vinska cesta Lonjsko polje - Čigoč Mužilovčica - KrapjeJasenovac - Kutina ). Cijena: 248,00 kn/po osobi. Rok za prijavu je 15. svibnja 2014. Informacije i prijava: tel: + 385 44 692 400; fax: + 385 44 682 729; e-mail: recepcija@hotel-kutina.hr. 13


PROGRAM PETAK, 30. svibnja 2014.

Registracija sudionika

9:00 – 10:15

Ceremonija otvaranja službenog dijela konferencije

9:00 – 9:15

Pozdravni govor i predstavljanje programa zEEleni Fest Kutina 2014 GLAVNA DVORANA

9:45 - 10:15

Uvodni govor i obraćanje generalnih pokrovitelja zEEleni Fest Kutina 2014 Uvodni govor i obraćanje uzvanika zEEleni Fest Kutina 2014

10:15 - 10:30

Energetska učinkovitost (EnU) i obnovljivi izvori energije (OiE) u projektima Energetske obnove i održive „zelene“ gradnje“

11:10 - 11:50

Strategija ruralnog razvoja sa naglaskom na OiE i EnU - korištenje OiE u ruralnom razvoju

GLAVNA DVORANA

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva na projektima EnU i OiE

12:20 - 12:40

Energetske zadruge: prednosti i potencijali

12:40 - 13:15

Gospodarsko-investicijski forum o perspektivi zelenog gospodarstva (panel rasprava)

13:15 – 14:30

Stanka za ručak

14:30 – 14:50

Energetska učinkovitost u lokalnoj samoupravi (JLS)

14:50 – 15:20

Integracija „zelenog“ gospodarstva u turizmu i poljoprivredi

15:20 – 16:00

Organizacija i financiranje regionalnih razvojnih projekata, te projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

GLAVNA DVORANA

16:00 – 16:30

ESCO modeli financiranja u funkciji ekonomske i energetske učinkovitosti institucija, privrede i jedinica lokalne samouprave

16:30 – 17:00

Kreditiranja „zelenog“ poduzetništva / kreditiranja „zelenih“ projekata

17:00 – 17:15

18:00 – 18:20

Stanka za kavu

GLAVNA DVORANA

Predstavljanje nagrađenog rada od pobjedničkog tima

8:00 – 19:00

8:00 – 19:00

CRVENA DVORANA EnU i OiE izlagači (SA..)

Organizacije i financijske institucije - oglašavanja (SA…)

SPONZORI (SA…)

POKROVITELJI (SA…)

PLAVA DVORANA B2B sastanci (B2B matchmaking). Sastanci će biti prethodno organizirani od strane organizatora. Termini će se definirati ovisno o iskazanom interesu. POMOĆNA DVORANA EnU i OiE izlagači (SA..)

Organizacije i financijske institucije - oglašavanja (SA…)

SPONZORI (SA…)

POKROVITELJI (SA…)

Završetak službenog dijela gospodarsko-investicijske konferencije zEEleni Fest Kutina 2014

IZLET

zEEleni izlet

U sklopu manifestacije zEEleni, organiziran je jednodnevni izlet (Moslavačka vinska cesta - Lonjsko polje - Čigoč - Mužilovčica - Krapje- Jasenovac - Kutina ).

subota, 31. svibnja tematski izlet u organizaciji Hotela Kutina

Cijena po osobi: 248,00 kn/po osobi. Rok za prijavu je 15. svibnja 2014. Informacije i prijava: tel: + 385 44 692 400; fax: + 385 44 682 729; e-mail: recepcija@hotel-kutina.hr. 08:30

Polazak ispred hotela Kutina

08:45 – 09:30

Vinske ceste Moslavine; Vinska kuća Kašner može se pohvaliti prvim moslavačkim pjenušcem proizvedenim tradicionalnom francuskom metodom vrenja u boci te ostalim sortnim vinima za koja su dobili mnoga odličja na svim glavnim hrvatskim izložbama vina. Domaći ambijent i ugodan, topli dekor krase prostranu kušaonicu, a vinski podrum je najlakše opisati kao vrlo impresivan.

10:00 – 10:45

Vinske ceste Moslavine; šetnja kroz vinograde do Vinarije Miklaužić, čiju ponudu čine male serije rijetke autohtone sorte škrlet te klasični francuski repertoar (chardonnay, bijeli pinot, crni pinot i muškati)

Komercijalno predstavljanje

18:20 – 18:40

Komercijalno predstavljanje

11:30 – 12:10

Čigoč - šetnja europskim selom roda

18:40 – 19:00

Rasprava, završno obraćanje organizatora i zaključivanje konferencije

12:30 – 13:10

Mužilovčica – šetnja do polja uz pratnju vodiča parka prirode Lonjsko polje

13:35 – 13:45

Panoramsko razgledavanje Krapja - uz priču o selu graditeljske baštine

Završetak službenog dijela gospodarsko-investicijske konferencije zEEleni Fest Kutina 2014. PLAVA DVORANA

-

vožnja autobusom preko Drenovog boka gdje će vodič ispričati priču o retenciji Lonjskog polja, ornitološkom rezervatu Krapje Đol i podolskom govedu

CRVENA DVORANA

-

nastavak vožnje preko Jasenovca uz priču o spomen području

-

polazak za Kutinu (autocestom)

GLAVNA DVORANA

raspored dvorana

15:00 – ULAZ

14

Sajam OiE i EnU opreme, usluga i predstavljanje organizacija i institucija

Predstavljanje projekta „Mali Energetski savjetnici“ i proglašenje pobjedničkog tima, odn. škole učesnice, te dodjela nagrada

17:15 – 17:35 17:35 – 18:00

8:00 – 19:00

Organizator zadržava pravo na promjenu programa.

Stanka za kavu

10:30 - 11:10

11:50 - 12:20

Registracija sudionika – paketi SA (IZLAGAČI)

8:00 – 19:00

8:00 – 13:00

9:20 - 9:40

8:00 – 9:00

IZLAGAČI (SA… paketi)

Program gospodarsko-investicijske konferencije zEEleni Fest Kutina 2014

zEEleni FEST

POMOĆNA DVORANA

ručak u Hotelu Kutina

MALA DVORANA

15


zEEleni FEST

Pokroviteljski i sponzorski paketi Naziv

Visina potpore

POKROVITELJ: Pogodnosti prema Odluci o kategorijama pokroviteljstva, te...

POKROVITELJSTVA Generalni pokrovitelj Pokrovitelj Sponzori

20.000,00 kn i više

Ugovor/prema dogovoru

10.000,00 – 20.000,00 kn

Ugovor/prema dogovoru

do 10.000,00 kn

Ugovor

MEDIJSKA POKROVITELJSTVA

• Logotip sa hyperlinkom na festivalskim web stranicama, • Logotip unutar rubrike „pokrovitelji“ festivalskih web stranica, • Logotip na službenim promotivnim materijalima (brošura, plakat, letak), • VIP akreditacije za službene predstavnike Pokrovitelja, za pristup VIP zonama manifestacije

Generalni medijski pokrovitelj

protuvrijednost 30.000,00 kn

Ugovor/prema dogovoru

• Logotip na službenim akreditacijama,

Medijski pokrovitelj

protuvrijednost 7.500,00 kn

Ugovor/prema dogovoru

• Logotip i mogućnost emitiranja vlastitih promidžbenih poruka na LED ekranu dim. 4x3m za vrijeme održavanja koncerta (organizator zadržava pravo promjene te mogućnosti),

OSTALI OBLICI PARTNERSTVA Suorganizacija

Ugovor/prema dogovoru

Pokroviteljstvo bez financijske vrijednosti

Ugovor/prema dogovoru

Partnerstvo bez financijske vrijednosti

Ugovor/prema dogovoru

OBJAŠNJENJA KATEGORIJA: GENERALNI POKROVITELJ: Kao Generalnom pokrovitelju organizator manifestacije će omogućiti: • Logotip sa hyperlinkom na festivalskim web stranicama, • Logotip unutar rubrike „pokrovitelji“ festivalskih web stranica, • Logotip na službenim promotivnim materijalima (brošura/2.izdanje, plakat, letak), • Logotip na službenim akreditacijama, • VIP akreditacije za službene predstavnike Generalnog pokrovitelja, za pristup VIP zonama manifestacije • Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje PAKET1_SA, PAKET2_SA ili PAKET3_SA (korištenje jednog, dva ili po želji tri tipska, neuređena prostora (6 m2) i tri degustacijska paketa u sklopu manifestacije MoslaVINA) • Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje dva PAKET_SOR (korištenje jednog ili po želji dva tipska, neuređena prostora (6 m2) na Sajmu održivog razvoja u sklopu održavanja zEEleni Fest Kutina) 16

Kao Pokrovitelju organizator manifestacije će omogućiti:

• Logotip i mogućnost emitiranja vlastitih promidžbenih poruka na LED ekranu dim. 4x3m za vrijeme održavanja koncerta (organizator zadržava pravo promjene te mogućnosti), • Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda/usluga na manifestacijama u organizaciji kluba (osim zEEleni Fest Kutina, organizator će raditi i niz drugih postfestivalskih manjih događanja, stručne skupove, prezentacije…), • Obveza kratkog prezentiranja pokrovitelja u svim medijskim istupima organizatora (TV i radijske najave, reklamni spotovi, osvrti…), u trajanju minimalno 2 minute. Kako bi osigurali maksimalno sudjelovanje kao Generalni pokrovitelja, Organizacijski odbor imati će razumijevanja i za Vaše prijedloge promocije unutar projekta. Statusom Generalnog pokrovitelja stječete pravo prvenstva na sve daljnje navedene promotivne mogućnosti kao i dodatne promotivne aktivnosti koje se ne kose s statutom Udruge Energo Panona (organizatora).

• Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje PAKET1_SA ili PAKET2_SA (korištenje jednog ili po želji dva tipska, neuređena prostora (6 m2) i dva degustacijska paketan u sklopu manifestacije MoslaVINA) • Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje PAKET_SOR (korištenje jednog tipskog, neuređenog prostora (6 m2) na Sajmu održivog razvoja u sklopu održavanja zEEleni Fest Kutina) • Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda/usluga na manifestacijama u organizaciji kluba (osim zEEleni Fest Kutina, organizator će raditi i niz drugih postfestivalskih manjih događanja, stručne skupove, prezentacije…), • Obveza spominjanja Pokrovitelja u svim medijskim istupima organizatora (TV i radijske najave, reklamni spotovi, osvrti…). Kako bi osigurali maksimalno sudjelovanje kao Zlatnog pokrovitelja, Organizacijski odbor imati će razumijevanja i za Vaše prijedloge promocije unutar projekta. SPONZORI: Kao Sponzoru organizator manifestacije će omogućiti: • Manji Logotip unutar rubrike „sponzori“ festivalskih web stranica,

• Manji Logotip na službenim promotivnim materijalima (brošura/2.izdanje, letak), • Logotip na LED ekranu dim. 4x3m za vrijeme održavanja koncerta (organizator zadržava pravo promjene te mogućnosti), • Za sponzorske iznose u protuvrijednosti većoj od HRK 7.000,00 ostvaruje se pravo na PAKET1_SA (korištenje jednog tipskog, neuređenog prostora (6 m2) i dva degustacijska paketan u sklopu manifestacije MoslaVINA) • Za sponzorske iznose u protuvrijednosti većoj od HRK 3.000,00 ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje PAKET_SOR (korištenje jednog tipskog, neuređenog prostora (6 m2) na Sajmu održivog razvoja u sklopu održavanja zEEleni Fest Kutina) • Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala u vrijeme trajanja manifestacije zEEleni Fest Kutina • Ostale pogodnosti bit će dogovarane izravno sa Organizacijskim odborom manifestacije, ovisno o visini i protuvrijednosti sponzorstva. GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ Kao Generalnom medijskom pokrovitelju organizator manifestacije će omogućiti: • Logotip sa hyperlinkom na festivalskim web stranicama, • Logotip unutar rubrike „pokrovitelji“ festivalskih web stranica, • Logotip na službenim promotivnim materijalima (brošura/2.izdanje, plakat, letak), • Logotip na službenim akreditacijama, • VIP akreditacije za službene predstavnike Generalnog pokrovitelja, za pristup VIP zonama manifestacije • Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje PAKET1_SA (korištenje jednog tipskog, neuređenog prostora (6 m2) i degustacijski paket u sklopu manifestacije MoslaVINA) • Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje dva PAKET_SOR (korištenje jednog ili po želji dva tipska, neuređena prostora (6 m2) na Sajmu održivog razvoja u sklopu održavanja zEEleni Fest Kutina) • Logotip i mogućnost emitiranja vlastitih promidžbenih poruka na LED ekranu dim. 17


4x3m za vrijeme održavanja koncerta (organizator zadržava pravo promjene te mogućnosti), • Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda/usluga na manifestacijama u organizaciji kluba (osim zEEleni Fest Kutina, organizator će raditi i niz drugih postfestivalskih manjih događanja, stručne skupove, prezentacije…), • Prava prvenstva na sva izvještavanja sa svih manifestacija zEEleni Fest Kutina 2014, kao i na ostalim događanjima koje će Organizator odrađivati u vremenu od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora o pokroviteljstvu. Organizator kod Generalnog medijskog pokrovitelja, u protuvrijednost usluge ugovorene visinom sponzorstva, minimalnog iznosa od HRK 35.000,00, ostvaruje prava na promociju manifestacije, kao i na promociju ostalih događanja u organizaciji Udruge Energo Panona. Detalji promocije manifestacije bit će definirani zasebni ugovorom između Organizatora i Generalnog medijskog pokrovitelja. Kako bi osigurali maksimalno sudjelovanje kao Generalni medijskog pokrovitelja, Organizacijski odbor imati će razumijevanja i za Vaše prijedloge promocije unutar projekta. Statusom Generalnog medijskog pokrovitelja stječete pravo prvenstva na sve daljnje navedene promotivne mogućnosti kao i dodatne promotivne aktivnosti koje se ne kose s statutom Udruge Energo Panona (organizatora). MEDIJSKI POKROVITELJ Kao Generalnom medijskom pokrovitelju organizator manifestacije će omogućiti: • Logotip unutar rubrike „pokrovitelji“ festivalskih web stranica, • Logotip na službenim promotivnim materijalima (brošura/2.izdanje, plakat, letak), • VIP akreditacije za službene predstavnike Generalnog pokrovitelja, za pristup VIP zonama manifestacije • Ostvaruje se pravo na GRATIS korištenje 1 x PAKET_SOR (korištenje jednog tipskog, neuređenog prostora (6 m2) na Sajmu održivog razvoja u sklopu održavanja zEEleni Fest Kutina) 18

• Logotip i mogućnost emitiranja vlastitih promidžbenih poruka na LED ekranu dim. 4x3m za vrijeme održavanja koncerta (organizator zadržava pravo promjene te mogućnosti), • Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda/usluga na manifestacijama u organizaciji kluba (osim zEEleni Fest Kutina, organizator će raditi i niz drugih postfestivalskih manjih događanja, stručne skupove, prezentacije…), • Prava na sva izvještavanja sa svih manifestacija zEEleni Fest Kutina 2014, kao i na ostalim događanjima koje će Organizator odrađivati u vremenu od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora o pokroviteljstvu. Organizator kod Medijskog pokrovitelja, u protuvrijednost usluge ugovorene visinom sponzorstva, minimalnog iznosa od HRK 5.000,00, ostvaruje prava na promociju manifestacije, kao i na promociju ostalih događanja u organizaciji Udruge Energo Panona. Detalji promocije manifestacije bit će definirani zasebni ugovorom između Organizatora i Medijskog pokrovitelja. Kako bi osigurali maksimalno sudjelovanje kao Medijskog pokrovitelja, Organizacijski odbor imati će razumijevanja i za Vaše prijedloge promocije unutar projekta. Statusom Medijskog pokrovitelja stječete pravo na sve daljnje navedene promotivne mogućnosti kao i dodatne promotivne aktivnosti koje se ne kose s statutom Udruge Energo Panona (organizatora). OSTALI OBLICI POKROVITELJSTVA: Kako bi osigurali maksimalno sudjelovanje pokrovitelja, Organizacijski odbor imati će razumijevanja i za Vaše prijedloge raznih oblika promocije i partnerstva unutar projekta. Svaki od prijedloga suorganizacije, pokroviteljstva bez financijske vrijednosti ili partnerstva bez financijske vrijednosti, Organizacijski odbor razmatrat će pojedinačno, te će svaki oblik pokroviteljstva ili partnerstva biti reguliran Ugovorom o pokroviteljstvu, odn. partnerstvu.

Sponzorstva i pokroviteljstva Generalni pokrovitelj Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Generalni medijski pokrovitelj Mreža TV, Trg sv. Antuna 24 , 44318 Voloder Medijski pokrovitelji web portal http://www.obnovljivi.com, web portal http://zeelena.com.hr/

Sponzori SF klima, grijanje, Antuna Mihanovića 25, 44320 Kutina Telektra d.o.o. Industrijska cesta 15, 10360 Sesvete EMGD d.o.o. Aleja Vukovar 3, 44320, Kutina

Suorganizacije Udruga Energo Panona, Antuna Mihanovića 25, 44320 Kutina Manifestacija MoslaVINA, 44320 Kutina TZ Grada Kutine, Tržna 8, 44320 Kutina

19


Udruga ENERGO PANONA Antuna Mihanovića 25, 44320 Kutina, Hrvatska Tel. +385 91 1670 081 Fax: ++385 1-4832 330 e-mail: energo.panona@gmail.com

zEEleni Fest - brošura  
zEEleni Fest - brošura  

Brošura zEElenog Festa šta će se održati u svibnju u Kutini.

Advertisement