Page 1

In verbinding met de samenleving Jaarlijks organiseert de NZO voor ongeveer duizend schoolklassen boerderijexcursies. Leerlingen van basisscholen kunnen dan zien waar de melk vandaan komt en hoe zuivelproducten worden gemaakt.

Internationale topkwaliteit De Nederlandse zuivelsector heeft haar leidende positie in de internationale zuivelwereld te danken aan de hoge kwaliteit en veiligheid van haar producten. Om die voorsprong te behouden streeft de NZO er voortdurend naar de kwaliteit van de Nederlandse zuivelproducten nog verder te verbeteren.

Bestuur Cees ’t Hart Jannes Oosterveld Joost van der Hoogte Thom Albers Werner Buck Eric Hulst Directie Tjeerd de Groot

Postbus 165 2700 AD Zoetermeer

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer

079 343 03 00 info@nzo.nl www.nzo.nl

Dat doet zij onder meer door te bevorderen dat wetgeving op gebied van technologie, voedselveiligheid en milieu aansluit bij het goede kwaliteitsimago van de Nederlandse zuivel. Ook stimuleert de NZO technologisch onderzoek, zodat zuivelondernemingen kunnen innoveren. Daarnaast onderhoudt de NZO een intensief monitoringsprogramma om de kwaliteit van de boerderijmelk te bewaken.

Daarnaast draagt de NZO de trots op de Nederlandse zuivel uit in binnenen buitenland, onder andere met Frau Antje in Duitsland en de campagne Gouda Holland. De ĂŠchte Nederlandse Goudse kaas heeft een beschermde status en is te herkennen aan het kwaliteitszegel.

Nederlandse zuivel organisatie


Witte motor van de economie

Nederland is zuivel De Nederlandse Zuivel Organisatie is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigt de belangen van elf zuivelondernemingen. Deze bedrijven verwerken samen 98 procent van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten: van zuiveldranken, baby& kindervoeding, kaas en desserts tot ingrediĂŤnten voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. De NZO wil de positie van haar leden versterken bij de productie en de afzet van die producten. Om dat te bereiken manifesteert de NZO zich in Den Haag en Brussel en mengt zij zich in het maatschappelijk debat.

Rijk aan voedingsstoffen Melk is een natuurproduct. Melk is natuurlijk, lekker en rijk aan waardevolle voedingsstoffen. Daarom passen melk en zuivelproducten uitstekend in een evenwichtig voedingspatroon. Voedingsautoriteiten bevelen het dagelijkse gebruik van melk en zuivelproducten dan ook aan. De activiteiten van de NZO zijn er op gericht het goede van melk te ondersteunen. Ook investeert de NZO in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Zo komt er nog meer kennis over zuivel beschikbaar.

Het zuivelcluster is de witte motor van onze economie. De zuivel is goed voor 44.000 banen en is een belangrijke bron van inkomsten voor Nederland. Negen procent van het positieve saldo van onze handelsbalans is afkomstig van de zuivelsector. Zij is dan ook sterk gericht op de export. Ongeveer tweederde van alle Nederlandse zuivel gaat de grens over. Om de internationale concurrentiepositie van haar leden te verstevigen richt de NZO zich op de ontwikkeling van het EUzuivelbeleid. Ook werkt de NZO voor de aangesloten zuivelondernemingen aan een ruimere toegang tot internationale markten.

Koploper in duurzaamheid De NZO heeft samen met de melkveehouders aan de wieg gestaan van de Duurzame Zuivelketen, een initiatief om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. Om dat te realiseren zijn er concrete doelen gesteld voor klimaat en energie, diergezondheid en dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit en milieu. Zuivelondernemingen stimuleren de duurzame groei van de melkveehouderij via hun kwaliteitsprogramma’s. De voortgang wordt jaarlijks in kaart gebracht door LEI Wageningen UR.

Nzo 1450 ontwerp flyer nzo v5 lr  
Nzo 1450 ontwerp flyer nzo v5 lr  
Advertisement