Nina von Rudiger

SE

Första delen av Oblivion High i svensk version. Utgiven av Kolik förlag, 2012.

http://oblivionhigh.wordpress.com/