Nina von Rudiger

Nina von Rudiger

Sweden

Första delen av Oblivion High i svensk version. Utgiven av Kolik förlag, 2012.

oblivionhigh.wordpress.com/