Page 1

Депутатська фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ про роботу депутатської фракції комуністів за період дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання (вересень 2011 р. ― січень 2012 р.)


2

Січень - 2012 З М І С Т Обстановка, в якій відбувалася робота дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання ………………………………………………………………..3 Антисоціальний характер Державного бюджету на 2012 рік..................……....8 Пріоритети запропонованої комуністами антикризової програми. Позиція фракції стосовно прийнятої Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки …….................………..…………………………………......13 Відстоювання життєвих інтересів ветеранів війни, пенсіонерів та військовослужбовців……………………………………………………..…....20 Проти грабіжницької пенсійної “реформи”……………………………………..23 Позиція фракції щодо так званих реформ у житлово-комунальній сфері........27 Проти антинародного проекту Трудового кодексу.....................…………….…30 Питання подальшого розвитку підприємництва в Україні .......................….…33 Проти тотальної приватизації.......................................................................…….36 Проблеми агропромислового комплексу .............................................................38 Про реформування державної служби..............……………………....………..42 Робота з листами та зверненнями громадян…………………….....……………44 Перелік законів та постанов з важливих соціально-економічних і політичних питань, проекти яких внесені народними депутатами-членами фракції комуністів на розгляд Верховної Ради України..........................………………46 Результати голосування депутатських фракцій з окремих важливих питань за період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання..59 Виступи від фракції на пленарних засіданнях Верховної Ради України і парламентських слуханнях................................................................................…67


3

ОБСТАНОВКА, в якій відбувалася робота дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання Ситуація, в якій проходила робота сесії, характеризувалася: очевидним відступом влади від ряду важливих положень передвиборної платформи Президента В.Януковича і Коаліційної угоди учасників парламентської більшості; розгортанням тотального наступу правлячого режиму на соціальні права трудящих, декларовані українською Конституцією; сповзанням режиму до авторитаризму; все більшим підпорядкуванням курсу внутрішньої і зовнішньої політики України диктату Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових інституцій; лавіруванням у проведенні зовнішньополітичного курсу, фактичною підміною політики позаблоковості курсом на інтеграцію в Європейський Союз, який проголошується «пріоритетним напрямом, домінантою, фундаментальною складовою української зовнішньої політики», розширенням співробітництва з НАТО. Це відбувається в умовах наростаючого впливу глобальної фінансово-економічної кризи, яка вступила в другий етап гострого протистояння в українському суспільстві, посилення в ньому соціальної напруги, стрімкою втратою партією влади - Партією регіонів підтримки. Важливо, що в цих умовах Уряду М.Азарова при підтримці і у взаємодії з депутатською більшістю у Верховній Раді України ціною великих зусиль поки що вдається забезпечувати позитивну динаміку в економіці. За попередніми даними, зростання обсягів валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2011 році склало близько 5%. У прогнозованих параметрах утримано обмінний курс національної валюти – гривні, а також рівень інфляції. Але ці досягнення тримаються на хиткому ґрунті. В оптимізації галузевої структури вітчизняної економіки, переведенні її на інноваційну основу, підвищенні конкурентноздатності помітних зрушень не відбулося. Стан в українській економіці великою мірою залежить від експортно орієнтованих галузей промисловості, головним чином металургійної, попит на продукцію якої на світовому ринку є нестійким, а з поглибленням глобальної економічної кризи падає. У зовнішній торгівлі імпорт істотно переважає експорт. Все більшої гостроти набувають труднощі із залученням фінансових ресурсів у державну скарбницю, наявністю вільних коштів у банківській сфері. Небезпечно зростає державний борг, у тому числі


4

короткотерміновий. Виникли серйозні проблеми з виплатою пенсій (у тому числі за судовими рішеннями), реалізацією встановлених чинними законами компенсацій і пільг, загальна сума яких у кілька разів перевищує розмір річного державного бюджету. Держава виявилася неспроможною виконувати свої зобов’язання перед чорнобильцями, афганцями, дітьми війни, іншими категоріями громадян. Це стало приводом для масових протестних виступів, які в ряді міст (Донецьк, Харків, Луганськ, Київ та інші) набувають гострих форм, супроводжуються вимогами відставки Уряду, сутичками із співробітниками органів правопорядку. Політичні сили, які потерпіли поразку на президентських виборах 2010 року, намагаються використати ці акції для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, взяти реванш, на місце нинішньої влади привести представників інших олігархічних кланів. Судячи з усього, відпрацьовується принципово нова тактика боротьби: протестні акції видаються за спонтанні прояви невдоволення доведених до відчаю людей, їх учасники підкреслено дистанціюються від тих чи інших політичних сил, при цьому справжні ініціатори і організатори залишаються «за кадром». Для невдоволення своїм становищем у громадян України є підстави. Життєвий рівень більшості співвітчизників знижується. Водночас доходи купки мільярдерів стрімко зростають, майнове розшарування в суспільстві поглиблюється. 9,5 мільйона людей мають душовий доход нижчий від прожиткового мінімуму. За розрахунками до Державного бюджету України на 2012 рік, бідні становитимуть у 2012 році 26,2% від усього населення (у 2010 році було 24,1%). Зростають ціни. Для більшості громадян недоступними стали ліки, медичне обслуговування. Здійснювані в цих умовах реформи (їх проголошено понад 20) ще більше погіршують становище мільйонів людей. Під тиском Міжнародного валютного фонду Уряд нав’язав Верховній Раді прийняття Закону про грабіжницьку так звану пенсійну реформу, яка зводиться в основному до підвищення – всупереч вимогам статті 22 Конституції України – пенсійного віку і трудового стажу, необхідного для призначення пенсій. Антинародний характер мають також урядові законопроекти про нові кодекси – Трудовий, Житловий, про реформу в галузі охорони здоров’я та інші. Міжнародний валютний фонд диктує, якими мають бути для населення України плата за електроенергію і побутовий газ, тарифи на житлово-комунальні та інші послуги. Уряд, як правило, слухняно бере вимоги Фонду до виконання. До того ж, започатковані “реформи” нерідко проводяться за законодавчими актами, при розробці і ухваленні яких недостатньо враховуються реалії сьогодення, сприйняття їх у суспільстві. Через низький професійний рівень ухвалені закони нерідко доводиться переглядати, вносити до них серйозні корективи (як це було, зокрема, з законами про податкову,


5

судову реформи та деякими іншими). Уряд, Президент останнім часом всіляко протискують законопроекти про тотальну приватизацію ( у тому числі підприємств електроенергетики, оборонних та інших стратегічних галузей) та про ринок землі (тобто про вільний продаж і купівлю земельних, передусім сільськогосподарських, угідь), що має на меті закріпити засади реставрованого в Україні капіталістичного ладу, задовольнити зростаючі апетити олігархів, зміцнити їх позиції у вітчизняній економіці, ще більше відкрити шлях для проникнення в українську економіку іноземного капіталу. Слід відмітити, що проведення тотальної приватизації, введення вільного продажу землі не передбачалися ні в передвиборній Програмі Президента, ні в Угоді про сформування парламентської коаліції (більшості), ні Законом «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Фракція Компартії, дотримуючись принципових домовленостей з партнерами по парламентській більшості, однозначно виступає проти прийняття законів, які мають антинародний характер. Зокрема, під час дев’ятої сесії Верховної Ради фракція не підтримала з цих причин законопроекти: про Державний бюджет на 2012 рік; про гарантії держави щодо виконання судових рішень (цим законопроектом передбачалося надати право Уряду всупереч чинному законодавству визначати розмір встановлених пільг і компенсацій в залежності від наявності коштів у Державному бюджеті України); про внесення змін до деяких законів з питань приватизації; про особливості приватизації вугледобувних підприємств; про державну службу; про ринок земель та деякі інші. Водночас фракція ініціювала або підтримала низку законопроектів, спрямованих на соціальний захист громадян, прийняття яких заблокував партнер по парламентській більшості - фракція Партії регіонів. Зокрема: проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні проекту Закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи; проекти законів про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо використання коштів від приватизації ВАТ "Укртелеком" для підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення та щодо посилення державної підтримки розвитку сільського господарства в 2011 році; проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань державних гарантій відновлення заощаджень громадян; проект Закону про мараторій на приватизацію прибуткових державних та комунальних підприємств на 2012 рік; проект Закону про внесення змін до Закону "Про соціальний захист


6

дітей війни" (щодо забезпечення соціальних гарантій); проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань стягнення пені за несвоєчасну оплату житловокомунальних послуг та діяльності виконавців/виробників таких послуг; проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб та щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Процеси, що відбуваються у нашому суспільстві, знаходять відображення у гострому протистоянні більшості і опозиції у Верховній Раді. Члени опозиційних фракцій часто вдавалися до блокування роботи парламенту, обструкції пленарних засідань, що негативно позначилося на законотворчій діяльності, авторитеті парламенту. Ситуацію в суспільстві і в парламенті загострили судові процеси проти членів попереднього Уряду, особливо проти екс-Прем’єр-міністра Ю.Тимошенко і колишнього Міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. В умовах, коли і Захід, і Росія прагнуть утримати нашу країну у сфері свого впливу, ці процеси використовуються певними силами за рубежем для тиску на українську владу, щоб закріпити Україну на прозахідних позиціях. На даний час зовнішньополітичний курс України її керівництвом визначається формулою: «Європа – наш дім, Росія – сусід», «ЄвроАзійський союз – не наша гра». Зусилля Уряду, зовнішньополітичного відомства зосереджуються на тому, щоб домогтися прийняття України в Європейський Союз (ЄС), вже в 2011 році вступити в Зону вільної торгівлі ЄС і парафувати Угоду про Асоціацію з ЄС (із зазначенням в ній перспективи повноправного членства в Європейському Союзі). Домогтися цього не вдалося. На самміті ЄС-Україна, який відбувся в Києві 19 грудня 2011 р., констатовано лише “завершення підготовки відповідних документів”, зафіксовані вимоги ЄС до України щодо політичних питань “розвиток демократії”, реформування судової системи, справи Ю.Тимошенко, Ю. Луценка та інші). Активізуються відносини з НАТО. Водночас було укладено Угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Український Уряд виступає за якнайскорішу її ратифікацію одночасно парламентами всіх країн-учасників СНД. Переговори з Росією з газових питань виявились дуже непростими, що ускладнило бюджетний процес 2012 року: до кінця 2011 року не вдалося домовитися з російською стороною про суттєве зменшення ціни на природний газ, який імпортується з Росії, у зв`язку з чим довелося прийняти Державний бюджет на 2012 рік за песимістичним варіантом. Значною мірою ситуація обумовлена негативним ставленням українського керівництва до пропозицій відносно можливості приєднання України до Митного союзу з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Казахстаном, а в перспективі – про входження до Євро-Азійського Союзу. Всіляко вихваляються «переваги інтеграції в ЄС», хоча об’єктивні аналітики,


7

авторитетні науковці переконливо доводять більшу вигідність для нашої країни інтеграції на пострадянському просторі при одночасному розвитку взаємовигідних відносин з країнами Заходу. Курс на євроінтеграцію вже призвів до скорочення частки українських підприємств на вітчизняному ринку, за даними Українського союзу промисловців і підприємців з 71% у 2004 році до 56% - у 2010. За цим стоїть втрата робочих місць, скорочення виробництв, зростання соціальної напруги. Менш ніж через рік завершуються повноваження нинішнього скликання Верховної Ради України. З прийняттям нового Закону «Про вибори народних депутатів України» (він ухвалений голосами 336 народних депутатів – як від більшості, так і багатьох депутатів з опозиційних фракцій) виборча кампанія в країні фактично розпочалася. Вибори будуть проводитися за змішаною системою (225 народних депутатів обиратимуться в одномандатних округах, 225 – за списками політичних партій). Прохідний бар’єр для проходження кандидатів від політичних партій встановлений на рівні 5%. Це досить жорсткі умови. Від організацій нашої партії вимагатимуться величезні зусилля, щоб дістати необхідну підтримку виборців і забезпечити належне представництво у парламенті, збільшити можливості захисту інтересів трудящих у законодавчому органі держави.


8

Антисоціальний характер Державного бюджету на 2012 рік Запропонований Урядом і ухвалений Верховною Радою Закон про Державний бюджет України на 2012 рік відповідає ідеології Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки, яка базується на вимогах Меморандуму з Міжнародним валютним фондом 2010 року. В умовах прогнозованої другої хвилі світової кризи, зменшення ролі держави в регулюванні економічних процесів, вільне ціноутворення, безсистемна, грабіжницька приватизація, скорочення соціальних виплат, так звана оптимізація мережі закладів системи освіти та охорони здоров’я загрожують остаточним знищенням економічного суверенітету, нищівною руйнацією соціального потенціалу країни, небезпечним ослабленням економічної безпеки. Свідченням тому є, зокрема, стійка тенденція до зростання від’ємного сальдо балансу товарів та послуг, яке становитиме у 2012 році (за розрахунками до Державного бюджету) 6,6 млрд. дол. США проти 4,9 млрд. дол. у 2011 році та 3,8 млрд. дол. – у 2010 -му. Зважаючи на критичну експортозалежність вітчизняного виробництва можна очікувати уповільнення темпів зростання економік країн – основних торговельних партнерів України. За оцінкою провідних економічних аналітиків, здійсненою у вересні 2011 року, темпи приросту ВВП країн Співдружності Незалежних Держав знизяться з 4,6 % у 2011 році до 4,4 % у 2012-му, а країн Європейського Союзу – з 1,6 до 1,1 %. Експортна складова валового внутрішнього продукту - 52,4 % у 2012 році перевищить межу порогового значення стану зовнішньоекономічної безпеки України (не більше ніж 50 %). Витрати на погашення та обслуговування державного боргу вже складають п’яту частину надходжень державного бюджету, або 5,9 % ВВП. При аналізі проекту бюджету фракція Компартії постійно привертала увагу до системного намагання Уряду зменшити державні соціальні гарантії для малозабезпечених, соціально вразливих верств населення, застерігала проти прийняття змін до чинних законів щодо надання державних соціальних гарантій цим категоріям населення. В черговий раз, всупереч вимогам Бюджетного кодексу до початку розгляду законопроекту про Державний бюджет на 2012 рік не було переглянуто порядок визначення розміру прожиткового мінімуму. Хоча відповідно до вимог частини першої статті 3 Закону України „Про прожитковий мінімум” показники прожиткового мінімуму мають переглядатися не рідше одного разу на п’ять років. Запропонований урядом рівень прожиткового мінімуму протягом нинішнього року зростатиме повільніше, ніж передбачуване зростання споживчих цін (7,7% проти 7,9%). Не забезпечується реалізація вимоги статті 46 Конституції України, згідно з якою соціальні виплати та допомоги, які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не


9

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом, а також положення Закону „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги, виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком. Значна різниця між законодавчо визначеним розміром згаданої грошової допомоги ветеранам війни та фактично отриманою сумою цієї допомоги у відповідності з розмірами, встановленими Кабінетом Міністрів, спричинила численні звернення ветеранів до судів з позовами про стягнення різниці з управлінь соціального захисту. Сума коштів, яка підлягала виплаті за рішеннями судів, становила на початок 2011 року 147,1 млн. гривень. Станом на 1 вересня 2011 р. на розгляді в судах першої інстанції перебувало ще 2,7 млн. позовів дітей війни та 333,2 тис. позовів ліквідаторів і постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС щодо пенсійного забезпечення. Враховуючи ситуацію, що склалася, фракція запропонувала законодавчо встановити розміри разової грошової допомоги, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" до Дня Перемоги: інвалідам війни I групи – 8 380 гривень; інвалідам війни II групи – 6 704 гривень; інвалідам війни III групи – 5 866 гривень; учасникам бойових дій - 4 190 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 6 704,0 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни- 4 190 гривень. Фракція також запропонувала запровадити порядок, згідно з яким виконання судових рішень на користь громадян з відшкодування окремих соціальних виплат має здійснюватись за рахунок окремої бюджетної програми «Виконання рішень судів на користь пенсіонерів» з обсягом видатків, достатнім для виконання всіх судових рішень і своєчасного проведення поточних виплат - 10 млрд. гривень. Пропозиції фракції не знайшли підтримки в парламенті. Урядом і парламентським Комітетом з питань бюджету при розробці проекту Державного бюджету України на 2012 рік ігноровані також пропозиції фракції щодо виділення 456 млн.грн. для проведення компенсаційних виплат спадкоємцям померлих вкладників в установах колишнього Ощадбанку СРСР. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", як і в попередні роки, не передбачено доручення Кабінету Міністрів України забезпечити підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до вимог чинного законодавства та виконання вимоги стосовно встановлення надбавок до пенсійних виплат дітям війни.


10

З огляду на підсумки приватизації минулих років викликає сумнів обґрунтування прогнозних обсягів надходжень до бюджету коштів від приватизації державного майна: у 2008 році - 482,3 млн. грн., або 79,4 % річного плану, у 2009 році – 807,8 млн. грн., або 10,2 % річного обсягу, у 2010 – 1 млрд. 93,4 млн. грн., або 17,2% затвердженого законом про Державний бюджет обсягу. У 2011 році план надходження коштів від приватизації вперше з 2005 року був перевищений. Це сталося внаслідок продажу акцій ВАТ „Укртелеком”. Передбачені надходження від приватизації можуть бути одержані лише в разі приватизації стратегічних підприємств і галузей вітчизняної економіки, проти чого категорично виступає наша фракція. Крім того, фракція вважає передчасним спрямування понадпланових надходжень від приватизації державного майна в сумі не менше 2 млрд. грн. до Державного фонду регіонального розвитку, оскільки статус Фонду та напрями використання коштів ще не визначені, є обгрунтовані побоювання щодо того, що ця інституція може виявитися аналогічною Стабілізаційному фонду, який був утворений попереднім Урядом з непідконтрольним парламенту фінансовим ресурсом та масштабними зловживаннями. Всупереч Конституції України, чинному законодавству в Закон про Державний бюджет на 2012 рік включене положення про надання Уряду права визначати розмір встановлених законами пільг і компенсацій залежно від наявності коштів у Державному бюджеті. Прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», всупереч численним рішенням Конституційного Суду України, закріплено положення про застосування у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Miністрів України виходячи з наявних фінансових pecypciв Державного бюджету України та неприйнятого та не оприлюдненого бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік норм та положень соціальних законів, що спрямовані на захист вразливих верств населення: 1.Норми i положения статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус i соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Довідково: ручне регулювання повного спектру пільг більше всього стосується 52 тисяч інвалідів –ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 2.Статей 5, 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни". Довідково: зазначеними статтями передбачено надання пільг по оплаті житла та комунальних послуг, щомісячну доплату до пенсії в розмірі 246 грн. (30 відсотків від прожиткового мінімуму). Бюджетом запропоновано - 57 грн. в місяць. Втрати 4,4 млн. громадян України в рік становитимуть, як мінімум, 2350 грн. кожному. 3.Статей 14, 22, 37, 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення ociб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».


11

Довідково: після широко розрекламованого підвищення посадових окладів військовослужбовцям на 55 відсотків, влада шляхом регулювання, в залежності від фінансового ресурсу, статті 43 намагається не проводити синхронний з підвищенням грошового забезпечення, перерахунок пенсії більш ніж 600 тис. чол. 4.Статей 12, 13, 14, 15, 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Довідково: вказаними статтями регулюються питання надання пільг всім без винятку 1,9 млн. ветеранам війни, серед яких 163 тис. інвалідів війни та 52 тис. вдів загиблих. На виконання «славнозвісних» укладених з пільговиками меморандумів влада пішла ще далі: якщо в законопроекті 9127 було задекларовано про скорочення виплат до 9 травня та зміни щодо забезпечення санаторно-курортного лікування, то в бюджеті 2012 регулюватися будуть всі пільги, серед яких : 1) безоплатне одержання ліків призначення за рецептами лікарів;

та

виробів

медичного

2) позачергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами; 3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторнокурортного закладу; 4)75-100 - процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата та користування комунальними послугами); 5) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту; 6) позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 7) надання інвалідам I і II груп права безоплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

5.Статті 22 Закону України "Про міліцію". Довідково: працівникам міліції та членам їх сімей на даний час


12

надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг. Урядом пропонується надавати пільгу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Однак 27 грудня 2011 року Конституційний суд України всупереч своїм раніше ухваленим рішенням визнав згадане положення Закону “Про виконання рішення суду” (відтворене у Прикінцевих положеннях Закону “Про Державний бюджет України на 2012 рік”) таким, що відповідає Конституції України. Отже, відтепер вважатимуться законними дії Кабінету Міністрів України, який визначатиме, які закони і судові рішення з питань соціального захисту громадян і в якому обсязі (розмірі) мають виконуватись. Це явно не узгоджується з Конституцією України, зокрема статтею 6, згідно з якою державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, частиною п`ятою статті 124 про те, що судове рішення є обов`язковим до виконання на всій території України, частиною третьою статті 22, згідно з якою при прийнятті нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Враховуючи антисоціальну спрямованість проекту Закону про Державний бюджет України на 2012 рік, фракція Компартії України не підтримала його прийняття.


13

Пріоритети запропонованої комуністами антикризової програми. Позиція фракції стосовно прийнятої Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки Основні напрями соціально-економічної політики держави є ключовим блоком програми будь-якої політичної сили, яка перебуває при владі чи прагне здобути владу, концентрованим вираженням її інтелектуального потенціалу, втіленням інтересів і основних цілей відповідного соціального класу. В основі напрацьованих фракцією соціально-економічних пріоритетів ретельний аналіз поточної ситуації в країні. За 20 років після проголошення незалежності України в результаті узурпації націонал-буржуазними силами влади і власності та проведення так званих ринкових реформ практично зупинився розвиток вітчизняної економіки, зруйновано систему соціального забезпечення. Спостерігається тенденція до подальшої економічної деградації, колапсу системи життєзабезпечення та різке погіршення рівня життя переважної більшості наших людей. У вітчизняній економіці посилюється домінування галузей, орієнтованих на експорт сировини та напівфабрикатів. Знижується частка промислової продукції з високою доданою вартістю. Падає інноваційна активність, фактично зупинилось освоєння нових технологічних укладів. На внутрішньому ринку володарюють великі трейдерські монополії, які отримують надприбутки за рахунок цінових змов, штучних дефіцитів та безконтрольного підвищення цін. Розвиток вітчизняного товаровиробника придушує необмежений, часто контрабандний імпорт продовольчої, промислової продукції, товарів широкого вжитку. Процвітає тіньова економіка. Крупний капітал, використовуючи офшорні схеми та фінансові махінації, ухиляється від сплати податків. Інвестиції у розвиток людського капіталу та соціальну сферу здійснюються за залишковим принципом. Влада прагне гарантувати крупному капіталу високі норми прибутку за рахунок вилучення фінансових ресурсів із сектору соціального захисту. Зростає безробіття. Підвищуються ціни на продовольчі та інші товари першої необхідності, ліки і медикаменти, тарифи на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги. Високою є смертність. Зростають злочинність, корупція. Цілеспрямовано демонтується система пенсійного забезпечення і захисту громадян, скорочуються видатки на охорону здоров’я та освіту, підтримку інших систем життєзабезпечення. Сьогодні, виконуючи директиви МВФ, Україна не може захистити вітчизняного товаровиробника, запобігти фінансовим спекуляціям на внутрішньому ринку, радикально змінити неефективну структуру економіки, гарантувати соціальні права громадян. Це перетворює нашу країну на донора кризи — запасний майданчик для спекулятивного капіталу, ринок збуту


14

неліквіду та постачальника дешевої сировини і дешевої робочої сили. Розвиток подій у світовій економіці чітко вказує на черговий виток загострення глобальної економічної кризи. За таких умов існує ризик прискорення процесів деградації вітчизняної економіки та критичного погіршення рівня життя трудящих. Це викликає необхідність чіткого визначення напрямів державної політики та запровадження механізмів запобігання кризовим явищам. Розвиток ситуації за останні роки довів нездатність приватного капіталу забезпечити зростання продуктивності праці та конкурентноздатності продукції на основі модернізації виробничих фондів та освоєння нових технологічних укладів. Головною «конкурентною перевагою» української економіки залишаються дешевизна природних ресурсів та низька оплата праці. Бідність трудових класів стала нормою. Підтвердилися попередження комуністів, що політика тотального роздержавлення та розмитої ролі держави, особливо у кризові періоди, призведе до поглиблення технологічного відставання вітчизняної промисловості, переходу виробничих активів під контроль транснаціонального капіталу та остаточної втрати Україною високотехнологічних виробництв. Капіталістична система знову і знову породжує економічні кризи, кричущу бідність, міжнаціональні і релігійні конфлікти, екологічні проблеми, примітивну масову культуру. Соціальна диференціація викликає чисельні акції протесту та інші форми класової боротьби. Виходячи з цього, фракція комуністів при розгляді проекту Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки наполягала на тому, що політика держави має бути спрямована не просто на локалізацію проявів кризи, а насамперед на докорінну зміну самої моделі розвитку держави. Компартія України запропонувала Антикризову програму, яка серед напрямів реформування економічної моделі передбачає такі заходи: посилити роль держави як власника і управлінця економічними і соціальними процесами. Прийняти внесений членами фракції проект Закону про повернення майна базових, стратегічних галузей національної економіки у власність держави (націоналізацію), який перебуває на розгляді у Верховній Раді з лютого 2011 року. Відновити державний контроль над підприємствами стратегічних галузей економіки; провести консолідацію державної власності, забезпечити створення потужних галузевих вертикально - інтегрованих компаній, розробити короткота довгострокові програми їх розвитку та технологічного переоснащення; забезпечити механізми бюджетної підтримки модернізації, технологічного оновлення та інноваційної діяльності державних підприємств за рахунок перерозподілу прибутків від ресурсної ренти, доходів державних монополій, а також залучення заощаджень громадян під тверді гарантії держави;


15

передбачити зниження податкових ставок на інноваційні виробництва, створення яких фінансується із прибутку підприємств, а також надання державної кредитної та страхової підтримки компаніям, які здійснюють експорт високотехнологічної та інноваційної продукції; запровадити програму збереження, створення і розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, передбачити можливості для взаємодії наукового, технічного та промислового потенціалу цього сектору. Передбачити стимули для розробки та безпосереднього впровадження технологій подвійного призначення, що можуть використовуватись як у оборонній, так і в цивільній промисловості; запровадити податкові та фінансові стимули для створення на базі наукових та навчальних закладів госпрозрахункових підприємств, їх кооперації із державними корпораціями та створення на цій основі технополісів і технопарків; закріпити законом показники мінімальних бюджетних витрат на наукові розробки та створення нових робочих місць у державному секторі економіки на рівні не нижче 10% ВВП; спростити процедуру державної реєстрації приватних підприємств, науково-дослідних установ, інженерних та конструкторських бюро, які випускають високотехнологічну продукцію або працюють над розробкою 5-го, 6-го технологічних укладів. Ввести для них спрощену процедуру звітності і податкові пільги строком на 10-15 років; провести аудит та упорядкування державних і галузевих цільових програм, визначити в них конкретні цілі і завдання, сформувати критерії оцінки їх ефективності на всіх етапах реалізації програм; здійснити негайний вихід України із СОТ або переглянути умови членства у цій організації; посилити заходи фітосанітарного, епідеміологічного контролю над імпортованою продукцією, контроль над стандартами якості промислових товарів, введення додаткових ліцензій і зборів на імпорт. Необхідно також створити систему пріоритетної підтримки вітчизняного товаровиробника. В умовах жорсткої конкуренції та штучних обмежень на зовнішніх ринках, з якими стикаються національні товаровиробники, доцільно переглянути державну політику підтримки економічного зростання, зокрема: удосконалити механізми державних закупівель для створення преференцій вітчизняним виробникам в отриманні державних замовлень на товари та послуги. Забезпечити щорічне прийняття програми державних закупівель на вітчизняних підприємствах; запровадити програми пільгового кредитування державними банками підприємств, орієнтованих на внутрішній ринок, в першу чергу переробних підприємств, підприємств легкої та харчової промисловості. В контексті реалізації політики розвитку внутрішнього ринку першочергового значення набуває всебічна підтримка вітчизняного


16

сільського господарства. Комуністи пропонують: підтримати відродження колективних та державних сільськогосподарських підприємств. Для цього прискорити створення державного Земельного фонду як компанії з управління державними земельними ресурсами та землею сільськогосподарського призначення, що буде викупатись у селян-пайовиків. На період створення Земельного фонду продовжити мораторій на купівлю-продаж землі; ввести особливий режим сприяння та пільгові умови для сільгосппідприємств-кооперативів. Зокрема, впровадити спрощену систему, надання їм довгострокових та технічних кредитів, формування державного замовлення на сільськогосподарську продукцію, внесення змін до системи оподаткування, державну підтримку технічного і технологічного переоснащення виробництва, розвитку інфраструктури; посилити правові гарантії земельних прав селян-власників земельних паїв, унеможливлення незаконного відчуження земельної власності (рейдерства). Удосконалити державний земельний кадастр на основі використання геопросторової інформації; запровадити механізми формування форвардних цін при державних закупівлях сільськогосподарської продукції, які враховували б інвестиційну компоненту на технологічне переоснащення сільгоспвиробників; розширити державні інвестиції в інфраструктуру села та соціальні об’єкти. Передбачити виділення щорічно від 5 до 10% ВВП на розвиток аграрного сектору і соціальної інфраструктури на селі. З метою стабілізації ситуації на внутрішньому ринку, забезпечення доступу всіх категорій населення до товарів і послуг широкого вжитку, для запобігання ціновим спекуляціям та створенню штучних дефіцитів пропонується: створити мережу державних та комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, відновити мережу державних та муніципальних аптек; забезпечити перехід до індикативного ціноутворення та встановлення граничних цін на продукти харчування, ліки першої необхідності; запровадити державну програму розвитку паливно-енергетичного комплексу на основі збереження державної власності на підприємства електрогенерації та видобутку енергоносіїв. Пріоритетами державної політики в цій сфері визначити: розвиток власного видобутку енергоресурсів, зниження технологічних втрат та підвищення ефективності роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу, розвиток енергетики на основі ядерних технологій та відновлюваних джерел енергії; добитися підписання стратегічних, вигідних для обох сторін договорів із Російською Федерацією щодо створення спільних підприємств між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпром», а також між НАК «Укрнафта» та ВАТ «Роснефть» у сфері спільного видобутку нафти та природного газу, розробки нових родовищ в Україні і Росії. У напрямі зміцнення довіри населення до національної грошової


17

одиниці пропонується: забезпечити зміну структури золотовалютних резервів НБУ- зменшення резервів у доларах та євро на користь золота та валют країн-торговельних партнерів. Це посилить довгострокову стабільність гривні та зменшить вплив спекулятивних коливань на валютних ринках на реальну купівельну спроможність національної валюти; здійснити перехід до зовнішньоторговельних розрахунків у валютах країн-партнерів; обмежити фінансові спекуляції шляхом введення податку на операції з іноземними валютами та додаткового податку на купівлю-продаж державних цінних паперів іноземними фінансовими інститутами; ввести обов’язковий продаж 75% від валютної виручки експортерів; забезпечити поступове зниження облікової ставки НБУ в діапазоні від 3 до 5%; підвищити суми гарантованого повернення вкладів населення до 250 тис. гривень; забезпечити збільшення капіталу Фонду гарантування вкладів за рахунок відрахування 3% від прибутків комерційних банків; підвищити до 25% норми резервування під іпотечні кредити та 50% - під кредити на споживання. Кризові процеси супроводжуються різким падінням доходів Державного бюджету, що ставить під загрозу виконання державою соціальних зобов’язань. Внаслідок намагань влади фінансувати дефіцит за рахунок залучення позикового капіталу відбувається стрімке нарощування державної заборгованості, що загрожує стабільності Державного бюджету у середньостроковій перспективі та призводить до вимивання ресурсів, необхідних для забезпечення подальшого розвитку. Фактично держава позбавляється ресурсу для стимулювання економічного і науковотехнологічного розвитку. З огляду на наявні ризики комуністи пропонують: прийняти закон про мораторій на приватизацію державних підприємств; законодавчо закріпити заборону на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, окрім випадків викупу державою земельних ділянок у селян-пайовиків; на рівні закону закріпити максимальний розмір державного боргу в абсолютному значенні 500 млрд. грн.; удосконалити підходи до економічного планування та прогнозування. Забезпечити перехід до трирічної системи бюджетного планування та фінансування державних програм. Внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу; ввести податок на купівлю предметів розкоші (яхт, літаків, гелікоптерів, автомобілів із обсягом двигуна більше 2 літрів). Пропонується також обкласти додатковим податком придбання дорогих годинників, ювелірних прикрас,


18

дорогоцінних металів та каміння, предметів антикваріату, творів мистецтва вартістю понад 2 500 гривень, а також ввести додатковий збір з гольф-клубів, ресторанів та нічних клубів; встановити разовий податок при придбанні цих товарів на рівні 3% від ціни придбання. При цьому платниками податку мають бути не тільки фізичні, але й юридичні особи, на яких часто оформлюється придбання предметів розкоші, що підлягають оподаткуванню; ввести податок на пасивні доходи – роялті, дивіденди, бонуси, що перевищують 100 тис. гривень на рік; перейти на прогресивну систему оподаткування, на першому етапі збільшити податок на доходи, що перевищують 100 тис. гривень на рік, з 17 до 25%; забезпечити диференціацію податку на додану вартість з тим, щоб споживчий кошик малозабезпечених верств населення містив меншу податкову складову. Зокрема, зменшити або скасувати ПДВ на більшість продуктів харчування вітчизняного виробництва та вітчизняні лікарські засоби. Водночас пропонується посилити контроль над фінансовими потоками та спробами ухиляння від податків. З цією метою: реалізувати програму «націоналізації капіталу» шляхом обмеження права на володіння акціями українських підприємств компаніями із офшорних зон у розмірі не більше 1% від статутного фонду. Українські фінансово-промислові групи, які нині юридично є здебільшого кіпрськими, британськими та іншими офшорними компаніями, дійсно стануть національними та сплачуватимуть всі податки у себе в країні; забезпечити перегляд усіх без винятку угод про запобігання подвійному оподаткуванню із країнами і територіями, що визнані податковими офшорами; щодо власників бізнесу, керівництва приватних і державних компаній, державних службовців першої та другої категорій запровадити систему збору податків, засновану на контролі за витратами та споживанням. Одним із основних факторів, які обмежують і гальмують розвиток української економіки, є зовнішньополітична орієнтація, що не відповідає національним інтересам. Продовження співпраці із МВФ, намагання за будьяку ціну прискорити створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) із ЄС – це чергове здавання внутрішнього ринку в інтересах транснаціональних корпорацій і крупних українських фінансово-промислових груп, які розраховують на «квоти» на європейському ринку і доступ до кредитних ресурсів. З урахуванням висновків із аналізу перспектив економічної інтеграції фракція пропонує: припинити співпрацю на нинішніх засадах із МВФ, який фактично диктує зовнішню і внутрішню політику України, узгодити з Фондом порядок погашення існуючої заборгованості України; вийти з переговорів про створення ЗВТ з ЄС, обмежившись підписанням


19

галузевих угод про співпрацю і доступ на ринки. Водночас забезпечити перегляд національного законодавства для спрощення доступу прямих інвестицій з країн ЄС та усунення бар’єрів для високотехнологічного імпорту, необхідного для модернізації технологічного переоснащення промисловості; невідкладно розпочати переговори про умови та порядок приєднання України до Митного союзу. Добиватися обопільного зняття додаткових тарифних і нетарифних бар’єрів доступу продукції на внутрішні ринки України та країн Митного союзу; прискорити реалізацію спільних україно-російських проектів у сфері ядерної енергетики, літакобудування, суднобудування, сфері освоєння космосу. Ініціювати спільну розробку програми співробітництва в обороннопромисловому комплексі. Однак, при розгляді 22 грудня 2011 року Верховною Радою України проекту Закону України “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки” пропозиції фракції не були враховані. Враховуючи викладене, фракція комуністів не підтримала зазначений закон при голосуванні його в цілому.


20

Відстоювання життєвих інтересів ветеранів війни, пенсіонерів та військовослужбовців В умовах гострої економічної кризи комуністи вважають ключовим завданням - не допустити погіршення рівня життя населення, захистити соціальні права громадян, забезпечити передбачені законами гарантії пільги для найбільш вразливих соціальних верств. Вихід з кризи, а також посткризова модель розвитку вітчизняної економіки значною мірою залежатимуть від соціального стану суспільства. Різке погіршення якості життя, рівня освіти, соціального забезпечення, медичного обслуговування, скорочення фінансування на освіту, науку та культуру за роки після проголошення незалежності України фактично зробили неможливим подальший розвиток на інноваційній основі, підвищення продуктивності праці, якісно нове економічне зростання. Суспільство з малоосвіченим, малокультурним, соціально незахищеним злиденним населенням приречене відтворювати сировинну економіку. Таке суспільство не має майбутнього. Соціальну політику, соціальний захист населення слід розглядати як політику інвестування в людський капітал. Економіка має служити всьому суспільству, а не бути джерелом прибутків для олігархів. У суспільстві широкий резонанс викликав урядовий законопроект про гарантії держави щодо виконання рішень суду (горезвісний законопроект №9127). Фракція Компартії визнала неможливим підтримати його. Справа в тому, що реалізація цієї законодавчої ініціативи дозволить, де-юре не знижуючи рівень пільг для соціально вразливих верств населення, де-факто вирішувати щорічно ці питання в «ручному режимі» і у такий спосіб маніпулювати рівнем надання соціальних гарантій (як це робиться з компенсацією знецінених заощаджень, встановленням гарантованого рівня прожиткового мінімуму та ін.). Запропоновані положення щодо нарахування (виплати) державних соціальних гарантій в розмірах і порядку, визначених (встановлених) Кабінетом Міністрів України у межах видатків, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, суперечать вимогам Конституції України щодо необхідності визначення законом меж повноважень, підстав та способу, у рамках яких мають діяти органи державної влади та їх посадові особи. Неприйнятною є й норма, згідно з якою у випадку, коли рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не було виконане протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду. Довідково: єдина бюджетна програма для забезпечення виконання рішень суду передбачена лише для Державної судової адміністрації за


21

бюджетною програмою "Виконання рішень судів на користь суддів" з видатками у сумі 10 млн. грн. Встановлення передбачених законопроектом строків нового пред‘явлення виконавчих документів до виконання та визнання таких документів, не поданих у зазначені строки, виконаними, може призвести до фактичного невиконання значної частини винесених судових рішень, що буде порушенням статті 124 Конституції про обов‘язковість виконання судових рішень на всій території України, а також конституційних положень щодо невідчужуваності і непорушності прав людини (стаття 21) та недопустимості звуження їх змісту і обсягу при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів (стаття 22). Члени фракції комуністів не підтримали й ще одну «соціальну» ініціативу Уряду - проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо розгляду справ з пенсійного забезпечення). Ним пропонувалося внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких значно ускладнювалося оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. Протиправною по відношенню до найбільш вразливих категорій населення є й запропонована Урядом норма, за якою значно розширюються можливості для повернення виконання постанов адміністративного суду про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів. Комуністи також ініціювали комплексний розгляд питання щодо державної політики для вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Зокрема, пропонувалося врахувати при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік обсяг коштів, необхідних для проведення компенсаційних виплат спадкоємцям померлих вкладників відповідно до Закону "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (ініціаторами законопроекту були народні депутати Симоненко П.М., Матвєєв В.Г., Гордієнко С.В.). На жаль, законопроект не був навіть включений до порядку денного сесії. Не підтримана також пропозиція фракції передбачити у Державному бюджеті на 2012 рік не менше 3 млрд.грн. для погашення зобов’язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку СРСР з подальшим збільшенням зазначеної суми у наступні роки. Фракція оперативно відреагувала на порушення законних прав військовослужбовців при прийнятті Закону “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”. Ним були внесені зміни в пункт


22

2 статті 15 Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, згідно з яким одноразова грошова допомога військовослужбовцям, які звільняються із Збройних сил (крім звільнених за станом здоров`я чи за сімейними обставинами), зменшувалася, як мінімум у 10 разів, що викликало обгрунтоване невдоволення у військовому середовищі. При остаточному розгляді і прийнятті відповідного законопроекту була врахована поправка, внесена Симоненком П.М., щодо поширення дії Закону “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” і на військовослужбовців, які звільнилися зі служби після 1 жовтня 2011 року. Тим самим було відновлено соціальну справедливість відносно військовослужбовців.


23

Проти грабіжницької пенсійної "реформи" 10 вересня 2011 року Президентом України підписаний прийнятий 8 липня Верховною Радою Закон "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи". Положення Закону, проти прийняття якого голосувала фракція, порушують Конституцію України, погіршують систему пенсійного забезпечення громадян, яка діяла до цього часу, спотворюють принципи соціальної справедливості і мають антисоціальний характер. Прийнятим під тиском МВФ законом, без врахування злиденного становища пенсіонерів, майже третина з яких відкинута за межу бідності, набагато нижчої, ніж у країнах Європи, тривалості життя чоловіків, передбачено: підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, збільшуючи його на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 жовтня 2011 року; підвищити тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 років для жінок та 25 років для чоловіків до – відповідно - 30 та 35 років для новопризначуваних пенсій; підвищити мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, з 5 до 15 років; підвищити необхідний страховий стаж для призначення пенсій особам, які стали інвалідами, до 10 (15) років залежно від групи та віку встановлення інвалідності; пенсію особам, звільненим у зв’язку зі скороченням штатів, призначати при наявності страхового стажу 30 років у жінок та 35 років - у чоловіків; збільшити максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 15 до 17 мінімальних заробітних плат (з 1 жовтня – 16 745 грн.); встановлення максимального розміру пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (з 1 жовтня 2011 року – 7840 грн.). Обмеження пенсії максимальним розміром не поширюватиметься на раніше призначені пенсії. Щодо спеціальних пенсій встановлено: підвищення пенсійного віку для чоловіків, які працюють на державній службі, – до 62 років; підвищення граничного віку перебування на державній та дипломатичній службі або на службі в органах місцевого самоврядування до 60 років для жінок і 62 років для чоловіків та ліквідація можливості продовження перебування на службі (крім чоловіків, перебування на службі яким було продовжено до набрання чинності Законом більше ніж до 62 років, надана можливість залишатися на службі до закінчення такого продовження); збільшення страхового стажу, необхідного для призначення


24

спеціальних пенсій: жінкам – з 20 до 30 років, чоловікам – з 25 до 35 років; в період роботи пенсіонерам, які отримують „спеціальні” пенсії, вони виплачуватимуться на загальних підставах. Цей порядок виплати не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до 1 жовтня 2011 року; зменшення з 90 до 80 відсотків від заробітної плати розміру пенсій, які призначаються держслужбовцям, науковцям, народним депутатам, суддям, прокурорам, журналістам, митникам, дипломатам, помічникам народних депутатів, працівникам Кабінету Міністрів, Нацбанку, органів місцевого самоврядування та судової експертизи. Зміни в порядку призначення та перерахунку пенсій: для призначення пенсії враховуватиметься середня заробітна плата по Україні не за один рік (як було до прийняття Закону), а за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а для перерахунку пенсії - середня заробітна плата, з якої призначено (перераховано) пенсію; працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму здійснюватиметься тільки після звільнення з роботи; пенсії за вислугу років будуть перераховуватись із урахуванням відпрацьованого страхового стажу після досягнення пенсійного віку; особам, які звільнені за скороченням штатів та яким призначена пенсія за віком за 1,5 року до досягнення ними пенсійного віку, виплата призначеної пенсії у разі їх працевлаштування припиняється. Щодо військових пенсій: запроваджене календарне обчислення вислуги років для визначення права на пенсію військовим. Пільгове обчислення залишається для визначення розміру пенсії; збільшення вислуги років, необхідної для призначення пенсії, з 20 до 25 років (порядок пільгового обчислення вислуги років та граничної вислуги для визначення права на пенсію в межах 20 років збережено лише для військових льотчиків та підводників); зменшення розміру пенсії з 90 до 80 відсотків від грошового забезпечення; при звільненні військовослужбовця зі служби за станом здоров’я виплату одноразової допомоги (у розмірі 50 відсотків грошового забезпечення за кожен рік служби) проводити незалежно від тривалості служби, а іншим 50 відсотків грошового забезпечення – при наявності не менше 10 років календарної вислуги. Ці положення порушують вимоги частини третьої статті 22


25

Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Реалізація Закону призведе у 2012 році до додаткових надходжень до Пенсійного фонду та економії коштів у сумі всього 1,7 млрд. гривень. Це в десять разів менше, ніж сума покриття дефіциту коштів для виплати пенсій, передбачена Державним бюджетом України на 2011 рік (17,7 млрд. грн.). Ухвалений Верховною Радою, всупереч вкрай негативному ставленню переважної більшості громадян, Закон є черговим кроком антинародної влади у тотальному наступі на життєві інтереси нашого знедоленого народу. Замість зосередження зусиль на розвитку вітчизняної економіки, впровадження справедливої системи оподаткування, за якою багаті мають сплачувати податки за більш високою шкалою, Уряд вдався до запровадження жорстких умов пенсійного забезпечення, видаючи їх як безальтернативні. Фракція, враховуючи ситуацію, що склалася з формуванням Державного бюджету, не обмежувалася критикою соціально несправедливої пенсійної реформи, вона запропонувала комплекс заходів, які мають соціально спрямований і економічно виважений характер і покликані забезпечити розширення бази пенсійних надходжень, стабільне функціонування пенсійної системи. На переконання членів фракції необхідно кардинально змінити підхід до реформування пенсійної системи. По-перше, скасувати прийнятий «реформаторський» закон. По-друге, розділити систему пенсійного забезпечення на дві частини: перша – державна. Пенсії, які виплачуються з Державного бюджету, мають отримувати держслужбовці, працівники бюджетних установ та державних підприємств. Загальний обсяг виплат, розміри пенсій та їх індексація мають затверджуватися одночасно із прийняттям Верховною Радою Державного бюджету на відповідний рік. Крім цього, означені категорії громадян матимуть змогу робити внески на свої пенсійні рахунки до спеціально створеного Державного пенсійного банку або відповідних приватних закладів; друга частина – корпоративна. Працівники корпоративного сектору економіки (підприємств з приватним та змішаним капіталом) мають користуватися послугами приватних пенсійних установ або сплачувати внески до Державного пенсійного банку. Пенсії повинні нараховуватись залежно від розміру накопиченої суми. При цьому підприємці та самозайняті мають сплачувати пенсійні внески особисто, за найманих працівників їх мусять сплачувати роботодавці.


26

Серед інших заходів, які пропонувала фракція: необхідність посилення платіжної дисципліни стосовно сплати страхових внесків до Пенсійного фонду та ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, яка зараз перевищує 1,2 млрд.грн.; розширення бази нарахування страхових внесків, у тому числі за рахунок легалізації зарплати, яка приховується в тіні (виплачується у “конвертах”), та підвищення її рівня, скорочення неповної зайнятості та безробіття; ліквідація диспропорцій у пенсійному забезпеченні, зумовленої збереженням спеціальних пенсійних програм для деяких категорій громадян, якими встановлено особливі умови пенсійного забезпечення, та поетапно здійснити перехід до єдиних правил призначення пенсій; упорядкування розмірів надбавок і підвищень до пенсій для різних категорій осіб залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з метою уникнення застосування різних підходів до визначення їх розміру; здійснення належного державного нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, особливо стосовно запровадження накопичувального рівня пенсійної системи. Фракція комуністів в повному складі голосувала проти прийняття закону. “За” проголосували: фракція Партії регіонів – 188, НУ-НС- 11, фракція Народної партії –20, група “Реформи заради майбутнього” –18, позафракційні –11.


27

Позиція фракції щодо так званих реформ у житловокомунальній сфері Після прийняття за основу проекту Житлового кодексу 7 лютого 2011 року (проти чого рішуче протестувала фракція) Кодекс був відкликаний на доопрацювання. Тільки від народних депутатів до законопроекту надійшло 549 пропозицій і зауважень. 20 громадських організацій підписали «Маніфест проти житлового рабства». За ініціативою Компартії практично у всіх малих і великих містах України відбулися мітинги протесту проти прийняття проекту Житлового кодексу. Однак попри протести громадськості та обґрунтовані висновки експертів при підготовці проекту Житлового кодексу до другого читання не були враховані принципові зауваження у тому числі ті, на яких наполягала наша фракція. Наша позиція незмінна: соціально вразливі верстви населення повинні одержати безоплатну квартиру від держави. А ті, хто працює, хто має стабільну зарплату або доход від малого бізнесу, повинні мати можливість одержати пільговий цільовий іпотечний кредит від держави. Бюджетникам держава зобов'язана надавати службове житло з правом його подальшого викупу на безвідсотковій основі за собівартістю будівництва. Найсерйозніша хиба Кодексу - з його прийняттям перед нашими людьми реально постане загроза втрати житла. До того ж, в країні діють Цивільний кодекс, закони про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), про соціальне житло, які регулюють правовідносини в житловій сфері. Їх потрібно враховувати при розробці і прийнятті Житлового кодексу. В урядовому законопроекті не просто лобіюються інтереси забудовників, комунальників, енергетиків, приватного бізнесу. При цьому ігноруються інтереси власників житла - мільйонів простих українців. Головне - під диктовку МВФ в Україні готується переділ квартирного фонду. Житловий кодекс в разі його прийняття зробить власників приватизованих квартир практично безправними, дозволить викидати людей на вулицю без надання іншого житла, забирати квартири через прострочення платежів або “у зв'язку з суспільною необхідністю”. В цьому, безумовно, зацікавлений банківський капітал, котрий уже націлився на сотні тисяч заставних та іпотечних квартир і житлових будинків. Зацікавлені в цьому й будівельні магнати, яким потрібно розчищати будмайданчики в центральних районах міст під торговорозважальні центри, зносячи комунальні житлові будинки. Позиція фракції Компартії: сумарна вартість житлово-комунальних тарифів не повинна перевищувати 10% доходів власника (користувача) житла. Влада виявляє настійне бажання перекласти тягар і проблеми зруйнованого за 20 пострадянських років житлового господарства на плечі населення, насильно примушуючи людей створювати ОСББ і брати будинки


28

на їх баланс. Після того, як була розвалена створена за радянських часів система житлово-комунального господарства, побудована на низьких і доступних тарифах на квартплату і додатковому фінансуванні з державного бюджету, у цю сферу прийшли розруха і злодійство. Створення ОСББ має бути добровільною справою. І здійснюватись за умови, що спочатку держава за рахунок бюджету має привести будинки в порядок: утеплити їх, здійснити капітальний ремонт дахів, підвалів, внутрібудинкових мереж, ліфтового господарства. Тільки після цього будуть створені умови, аби люди захотіли взяти будинок на свій баланс. Урядом доведений до обласних адміністрацій план створення ОСББ з вимогою реєструвати їх в обласних центрах по 30-50 на місяць. А грошей на капітальні ремонти в місцевих бюджетах закладено лише на 50 будинків на рік. Та й то не на комплексні ремонти, а тільки на латання дір. Це - відверта афера, ще один вияв неповаги влади до власного народу. У Житловому кодексі повинна бути чітко прописана відповідальність держави перед власниками квартир за надання обов'язкового пакета комунальних послуг, за утримання житлового фонду в належних умовах. Істинна мета законопроекту, за висновками експертів, розподілити грошові потоки галузі між кількома бізнесовими групами, які прагнуть узаконити житлове кріпацтво і поповнити кількість “швидких” мільярдерів в Україні. Фракція КПУ у Верховній Раді такий Житловий кодекс за жодних умов не підтримає. Компартія рішуче виступає за наведення порядку в житловому господарстві, реалізацію принципу справедливості. Конкретно йдеться про: контроль над механізмом формування тарифів у ЖКГ, за якістю та повнотою надання послуг, за нарахуваннями до оплати цих послуг, за витратою бюджетних коштів, які виділяються для ЖКГ; наведення порядку у взаємовідносинах споживачів та постачальників комунальних послуг, повернення до планових принципів роботи житловокомунального господарства, ефективного використання державної й комунальної власності, недопущення зловживань у цій сфері. Здійснення подвійного контролю за підприємствами ЖКГ - з боку влади і з боку громадськості (споживачів послуг); реалізацію принципу соціальної справедливості: багаті повинні платити більше, кожен, хто потребує, повинен бути забезпечений субсидією без бюрократичної тяганини. Неприпустимо стягувати пеню з трудівників, яким роботодавець не виплачує або затримує зарплату. Фракція наполягає на розробці та реалізації комплексної програми «Соціальне житло», мета якої - забезпечення малозабезпечених громадян соціальним житлом на правах довгострокової оренди. Програмою передбачається виділення на 2012 і подальші роки коштів на будівництво


29

доступного житла обсягом не менше 0,5% від ВВП, за умови сплати державою 30% вартості житла, а 70% - громадянами за пільговими кредитами строком на 20 років. З 1 січня 2009 року набрав чинності Закон «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку»,який регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян, які на законних підставах зареєстровані та фактично проживають (не менше п’яти років) у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону і які проживають у гуртожитках, що є об’єктами права державної чи комунальної власності, з 2009 року мають право на приватизацію займаного житла у вигляді окремої кімнати. На жаль, мешканці багатьох гуртожитків не могли реалізувати своє право у зв’язку з відмовою підприємств-власників передавати будівлі до комунальної власності громади без надання компенсації за ці будівлі. 8 вересня 2011 року за участю фракції комуністів було прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків)”. Проект передбачає, зокрема, продовження строку дії мораторію до 31 грудня 2014 р. на виселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону, та на відчуження (крім передачі у власність територіальних громад) гуртожитків, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності або були включені до статутних фондів організацій, створених у процесі приватизації.


30

Проти антинародного проекту Трудового кодексу Особливе занепокоєння членів фракції викликає намагання Уряду нав`язати прийняття Трудового кодексу України, який не може бути підтриманий з таких причин: проект Кодексу значно звужує права найманих працівників та безпідставно дає більші права роботодавцям, що є прямим порушенням норм статті 22 Конституції України. Проект не захищає просту людину – трудівника, позбавляє його будь-якого правового та соціального захисту; неприйнятним є положення про те, що “трудовий договір за ініціативою роботодавця може бути розірвано в разі: організації страйку, визнаного судом незаконним, а також відмови учасників страйку припинити страйк. Звільнення на цій підставі допускається протягом місяця після набрання рішення суду законної сили”; із запровадженням договірної форми регулювання трудових відносин у цій важливій соціально-економічній сфері значно зменшиться роль держави, що в сьогоднішніх умовах може призвести до укладання кабальних трудових договорів, а суди не завжди будуть відстоювати права трудящих, адже наймані працівники фактично будуть кріпаками у “нових українців”; прийняття у запропонованій редакції Трудового кодексу фактично призведе до знищення профспілок на підприємствах, оскільки вони ставляться в “рівні” умови з так званими “трудовими колективами”, де панує диктат економічно сильної сторони – роботодавця, якому надається право звільняти працівника без згоди профспілки; проект Кодексу передбачає можливість регулювання трудових відносин “нормативними актами”, які видає роботодавець. Це означає, що роботодавець створює на своєму підприємстві свої закони. А це є прямим порушенням статей 5,6 та 19 Конституції України; проект дає можливість встановлювати фактично необмежену тривалість робочого дня та робочого тижня; в проекті збережено главу - “Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи - суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця” , яка дискримінує права найманих працівників. Є норми, які дозволяють звільняти працівників за два тижні, а не за два місяці як на інших підприємствах (частина 3 статті 303), про зміну істотних умов праці трудовому колективу також оголошується лише за два тижні (а не за три місяці, як на інших підприємствах). Нарешті, звільнення “малими підприємцями” неповнолітніх може проводитись без згоди служби у справах дітей; книга 6 проекту, текст якої відтворює сумнозвісний законопроект “Про соціальний діалог в Україні”, поділяє українські профспілки на дві нерівноправні категорії: “репрезентативні” і “нерепрезентативні”. “Репрезентативними” вважатимуться лише ті, що охоплюють не менше 3 % працівників певної галузі або 2 % працівників галузі. “Нерепрезентативні”


31

профспілки не будуть допущені до участі в укладанні колективних угод, а також в управлінні соціальним страхуванням; розмір прямої дійсної матеріальної шкоди, яка завдана роботодавцю діями працівника, як і сама наявність його вини у настанні шкоди згідно з статтями 409, 410 та 416 в односторонньому порядку визначатимуться роботодавцем. При цьому положення щодо обов’язкового проведення службового розслідування з можливістю участі представника профспілки для встановлення вини працівника, погодження на робочих засіданнях сторін профспілок і роботодавців з розтиражованого тексту проекту Трудового кодексу чомусь зникли; питання відповідальності сторін трудових відносин за виконання їхніх зобов’язань розписані у Кодексі диспаритетно, з цілковитою перевагою на стороні роботодавця. Так, положення про відповідальність роботодавця (включені у Кодекс за наполяганням вільних профспілок та Міжнародної організації праці, оскільки в первинному варіанті проекту їх взагалі не було) за невиконання норм трудового права та завдання матеріальної і моральної шкоди працівникам вкладаються у п’ять маленьких розпливчастих статей (статті 420 - 424). Прикладом може бути, зокрема, стаття 423: “Роботодавець несе матеріальну відповідальність перед працівником в інших випадках, встановлених цим Кодексом, законом або трудовим договором”. Водночас дисциплінарна і матеріальна відповідальність найманих працівників розписана у 20 статтях (статті 401 - 419 та 389), в обсязі увосьмеро більшому, ніж відповідальність роботодавців; ускладнено функціонування комісій з трудових спорів - рішення вони можуть приймати лише одноголосно. Окрім того, “рішення підлягає добровільному виконанню роботодавцем у строк, визначений рішенням”. Наслідок: комісії, як і корумповані суди, будуть підконтрольні роботодавцеві; проект прямо порушує права працівників, надаючи можливість роботодавцю встановлювати розмір матеріальної шкоди. Проти цього пункту заперечувала навіть Міжнародна організація праці; роль комісій з трудових спорів як органу розв’язання суперечностей роботодавців і найманих працівників у проекті Кодексу зведено практично нанівець. Рішення Комісії мають прийматися не шляхом голосування, а виключно одностайно. Отож, будь-яке рішення, яке не влаштовує роботодавця завжди може бути ним заблоковане. Адже згідно з статтею 429 “Комісії з трудових спорів утворюються на паритетних засадах із представників від роботодавця і працівників.” Окрім того, статтею 438 встановлюється, що рішення КТС “підлягає добровільному виконанню роботодавцем у строк, визначений рішенням”. Пропозицію закріпити положення про прийняття рішення більшістю проігноровано. Захистивши свої майнові права за рахунок трудящих, власники засобів виробництва намагаються звузити права профспілок та розширити власні. Зокрема це випливає з положень окремого законопроекту “Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності”,


32

який було відхилено депутатами. Документ передбачав занадто широке коло повноважень для організацій роботодавців (вплив на розробку та внесення змін до податкового законодавства, місцевих податків та зборів, умов забезпечення, пільг, які надаються суб’єктам господарювання та громадянам, зміну діючих тарифів і цін суб’єктів природних монополій, загальнообов'язкового державного соціального страхування, недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі щодо зміни розміру єдиного соціального внеску). Поряд з цим, роботодавці домагаються визначення та делегування своїх представників до складу органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, координаційних комітетів сприяння зайнятості населення, складу галузевих та міжгалузевих рад із питань розробки стратегії професійних умінь, професійних стандартів та професійних кваліфікацій. Органи державної влади та місцевого самоврядування зможуть залучати повноважних представників спільного представницького органу сторони роботодавців, що діє на відповідному рівні, до процесу розробки та погодження проектів нормативно-правових актів, рішень в порядку, визначеному законодавством або колективними угодами. Профспілки, рівноправний учасник соціального діалогу, згідно з діючими законами таких прав не матимуть. Слід особливо відмітити, що і головну та найчисельнішу профспілку країни - Федерацію профспілок України (ФПУ), і об'єднання організацій роботодавців очолюють представники політичної сили, в лавах якої зосереджена більшість олігархів країни. Отже, відбувається очевидна узурпація соціального діалогу однією політичною силою, яка прагне повного згортання соціальних програм і позбавлення захисту соціально вразливих верств населення.


33

Питання подальшого розвитку підприємництва в Україні Фракція надає великого значення сприянню малому та середньому бізнесу. Про це свідчить підтриманий комуністами у першому читанні проект Закону про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва. Основними напрямами державної політики у цій сфері фракція вважає: запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва; забезпечення державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, які працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науковотехнічної діяльності, в тому числі залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм; забезпечення захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; забезпечення фінансово-кредитної державної підтримки; організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва; сприяння спрощенню дозвільних процедур та скороченню строку їх проведення, державного нагляду (контролю), отриманню документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва. Позитивно сприйнятий в суспільстві Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності", який був підтриманий депутатами-комуністами. Закон передбачає ведення спрощеного бухгалтерського обліку юридичними особами, які відповідають встановленим критеріям, дозволяє платникам податку на прибуток відносити до неоподатковуваних витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг у фізичних осіб підприємців, які сплачують єдиний податок. Змінився перелік платників податку, які можуть і не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування. Визначено господарську діяльність, пов’язану з наданням побутових послуг. Чітко сформульована вимога про форму розрахунків за відвантажені товари. Визначено об’єкт і базу оподаткування для платників єдиного податку.


34

Змінено ставки єдиного податку. Платників єдиного податку поділено на 4 групи, для кожної з яких встановлені обмеження та ставки податку. До 13 груп віднесені тільки фізичні особи: Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 (юр.особи)

Обсяг доходів

До 150 тис.грн.

До 1 млн. грн.

До 3 млн.грн.

До 5 млн. грн.

Види діяльності

Роздрібна торгівля товарів з торговельних місць на ринках, побутові послуги населенню

Послуги тільки Будь-які, крім населенню або заборонених для платникам спрощеної системи єдиного податку, виробництво та/або продаж товарів, ресторанне господарство (фізичні особи, що здійснюють послуги пов'язані з нерухомістю віднесені до 3 групи)

(40 позицій, п.291.6 Податкового кодексу України) Наймані працівники

ні

Ставка

1-10% від 2-20 % від мінімальної мінімальної з/п. з/п. На початок На початок року року

Податковий Календарний період рік

До 10 осіб одночасно

До 20 осіб До 50 осіб одночасно 3% від доходу для платників ПДВ або 5% від доходу для неплатників ПДВ

Календарний квартал

Свідоцтво платника єдиного податку не буде обмежуватись строком. Деталізована відповідальність платника єдиного податку. Члени фракції підтримали також Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності”, спрямований на вдосконалення процедур здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та застосування норм адміністративного права за порушення дозвільними органами вимог щодо створення та забезпечення функціонування дозвільного центру.


35

Підтримку комуністів отримав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту, який дозволить спростити реєстрацію нових підприємств, а також закони щодо спрощення процедури започаткування підприємництва та спрощення процедур припинення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Фракція вважає, що держава повинна регулювати процеси детінізації заробітної плати та нелегального ринку праці. Вирішувати цю проблему слід комплексно: повернути базові галузі у державну власність, надати малому та середньому бізнесу податкові канікули. Водночас навантаження «з повернення чистоти у суспільстві» має взяти на себе державний сектор економіки.


36

Проти тотальної приватизації Комуністи послідовно відстоюють принцип збереження у власності держави стратегічних підприємств і галузей та необхідність повернення у державну власність (націоналізації) вкрадених у народу основних засобів виробництва. Щодо приватизації окремих підприємств, які не мають стратегічного значення для держави, то вона повинна сприяти наповненню внутрішнього ринку вітчизняними товарами та надходженням у Державний бюджет. В результаті хижацької приватизації Україна фактично втратила економічний базис незалежності. Народне господарство позбулося більшої частини основних фондів, а ті, що залишились, на 70-80% зношені. Країна втратила сучасні технології, використання яких забезпечувало б конкурентноздатність підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринку. Президент В.Янукович у своїй передвиборчій програмі не заявляв про намір здійснити тотальну приватизацію державної власності. Не передбачалась вона і законом “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”. Однак останнім часом Президент висунув як першочергове завдання завершення до 2014 року суцільної приватизації і одержання 100 млрд.грн. до Державного бюджету (саме цього вимагає МВФ). Реалізації цього завдання підпорядкована нова програма приватизації, яка була внесена Урядом на розгляд Верховної Ради. Фракція комуністів не голосувала за цей законопроект, вважаючи необхідним зупинити приватизацію, переглянути основні її напрями, визначити державні інтереси. Адже в ході приватизації, під закликом створення «ефективного» приватного власника в Україні знищуються промисловий потенціал та соціальна інфраструктура, що створювалась кількома поколіннями нашого народу за роки Радянської влади. Пропозиціями Уряду щодо змін до Закону «Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» пропонувалося виключити близько 700 стратегічно важливих для держави підприємств із списку тих, які не підлягають приватизації. Значна кількість з них була реорганізована чи ліквідована, що створило умови для відчуження майна державної власності. Тобто чинне законодавство виявилося неспроможним гарантувати цілісність підприємств, в тому числі тих, які мають стратегічне значення для держави. Законопроектом пропонується, зокрема, зняти обмеження на приватизацію підприємств Національного космічного агентства України, авіаційної промисловості, у тому числі таких, як державне підприємство «Центральне конструкторське бюро «Арсенал», державне підприємство «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова». Пропонується виключити з переліку об‘єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, метрополітен. Комуністи голосували проти зазначеного законопроекту. Хоча в


37

сесійній залі він не набрав потрібної для прийняття кількості голосів, Уряд і Президент наполегливо його проштовхують. Уряд ігнорує статтю 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», якою чітко визначені умови та критерії об'єктів, що не можуть бути приватизовані. Форсується приватизація, без прийняття окремих законів, підприємств паливно-енергетичного комплексу. Серед законодавчих ініціатив, внесених фракцією комуністів, варто відмітити законопроекти про внесення змін до Закону “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (щодо ВАТ “Одеський припортовий завод” та ВАТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів"). Однак, вони не набрали необхідної кількості голосів, що відкрило шлях до приватизації цих унікальних підприємств. Фракція пропонувала також проект Закону про мораторій на приватизацію прибуткових державних та комунальних підприємств (до 2012 року), які за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік були прибутковими. В процесі обговорення законопроекту комуністи запропонували встановити такий мораторій до 2015 року. Але законопроект підтримали тільки члени нашої фракції. Програмним є законопроект фракції комуністів про повернення майна базових галузей національної економіки, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, у власність держави (націоналізацію), який з лютого 2011 року перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради. Запропонований проект Закону є рамковим і покликаний стати основою для прийняття в майбутньому законів України про націоналізацію конкретних об’єктів.


38

Проблеми агропромислового комплексу Держава свідомо відмовилася від захисту і підтримки вітчизняного агропромислового комплексу і його трудівників. Влада зруйнувала створене за радянських часів великотоварне сільськогосподарське виробництво, яке забезпечувало країні продовольчу безпеку і соціальний розвиток сільських населених пунктів, а сільським трудівникам – стабільну роботу, зарплату, весь комплекс соціальних гарантій. Аграрна політика по суті спрямована не на розвиток, а на подальше зруйнування АПК, що веде до вимирання села. Два десятиліття тому в 12421 колгоспах і радгоспах на постійній основі працювали майже п'ять мільйонів чоловік. У 1991 році сільгосппідприємства України отримали 12,2 млрд. крб. прибутку. Збиткових підприємств налічувалося всього 52. Середня основна зарплата у сільського трудівника в 1991 році склала 232 крб., а з доплатами і преміями – 361 крб., що більше, ніж у промисловості. Частка заробітної плати в собівартості сільгосппродукції складала 32%. Двадцять років тому Україна серед 46 країн Європи займала перші місця за виробництвом картоплі, цукрового буряка, соняшнику, яєць, друге - за виробництвом зерна і молока, третє – за виробництвом овочів і м'ясопродуктів. Чи міг хтось 20 років тому уявити собі, що цукор, гречку, картоплю, зерно ми змушені будемо купувати за кордоном? За 20 років поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 19,3 млн. голів – по мільйону за кожен рік «реформ». Для порівняння: після Великої Вітчизняної війни, на кінець 1945 року, в Україні залишилося 2,8 млн. голів корів. І сьогодні – така ж кількість! На початок 2011 року в селі без роботи опинилося майже 4,2 млн. чоловік. Понад 7 тисяч українських сіл (25% від їх загальної кількості!) відносяться до категорії тих, що деградують, 135 сільських районів є районами демографічної кризи, а кількість сільських жителів скоротилася на 1,75 млн. людей. Тільки 25% сільських сімей мають телефон, а 23% користуються водопроводом, газ є менш ніж у третини сіл. У селах закриваються магазини, виводяться з експлуатації об'єкти каналізації, тепло - і водопостачання. За двадцять років в селах були закриті 700 шкіл, 4381 дитячий садок, 250 лікарень і амбулаторій, 3324 клуби і будинки культури. Зарплата в сільському господарстві – найнижча серед усіх галузей економіки і не дотягує навіть до прожиткового мінімуму. Положення діючого Закону «Про пріоритетність соціального розвитку села», якими передбачається фінансування агропромислового комплексу навіть в мізерному обсязі – всього 1% від ВВП, щорічно при розгляді Державного бюджету ігноруються. Українське село доведене до тієї точки, за якою починається остаточне і безповоротне вимирання в убогості. В нинішній Україні у сільських жителів немає можливостей ні гідно заробляти, ні отримувати послуги від держави (від комунальних до культурно-соціальних). Майже в кожному другому


39

населеному пункті немає жодного підприємства, де можна було б знайти постійну роботу. Село повернулося до натурального господарства. Багато селян взагалі рідко бачать гроші. Головний доход більшості селян – мізерна плата від оренди їх земельних паїв. Та й та – не грошима, а в основному фуражним зерном. Членами фракції комуністів розроблено Програму продовольчої безпеки країни і план першочергових надзвичайних заходів, спрямованих на державну фінансову підтримку АПК і відродження українського села, забезпечення продовольчої безпеки держави. Програма відкритим листом доведена до Президента, Уряду, Ради національної безпеки і оборони України, оголошена з трибуни Верховної Ради. Декілька найважливіших її положень. Пропонується президентським указом визнати ситуацію із забезпечення населення продуктами харчування критичною і оголосити надзвичайний економічний стан в сільському господарстві строком на п'ять років, протягом яких реалізувати цільову державну програму відновлення агропромислового комплексу України, визначивши чіткі критерії зростання і персональну відповідальність за їх досягнення. Прийняти Закон про основи продовольчої безпеки країни, яким передбачити: введення тимчасової державної монополії на зовнішню торгівлю продуктами сільського господарства; укладення угоди з урядами країн СНД про колективну продовольчу безпеку і взаємодопомогу за несприятливих кліматичних і економічних умов; відродження системи обов'язкової державної закупівлі за твердими цінами продукції сільського господарства і введення мораторію на імпорт продовольства, яке в достатній кількості виробляється в Україні; ухвалення Закону про кооперативні сільськогосподарські підприємства, який би регулював не тільки їх створення і функціонування, але й на державному рівні гарантував пільгове кредитування сільськогосподарського виробництва (під 3-5% річних), пільгові умови придбання або оренди сільськогосподарської техніки. Необхідно законодавчо гарантувати: фінансування цільової державної програми відновлення агропромислового комплексу України в розмірі не менше 10% витратної частини Державного бюджету на найближчі п'ять років; введення податкових канікул для підприємств і суб'єктів економічної діяльності АПК строком на 5 років і мораторію на банкрутство сільгосппідприємств; введення державного регулювання цін для потреб сільського господарства на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин і тварин, сільгосптехніку. Комуністи наполягають на ухваленні довгострокових державних програм розвитку сільського господарства і пов'язаної з ним промисловості:


40

відновлення виробництва сільськогосподарської техніки, створення державного фінансового механізму для її придбання або лізингу на пільгових умовах; відновлення переробних підприємств, їх технічне переоснащення відповідно до світових стандартів; введення жорсткого державного контролю за цінами на добриво і паливно-мастильні матеріали для сільгоспвиробника; введення державного замовлення за фіксованими цінами на виробництво основних видів продовольства; відновлення державного замовлення на навчання фахівців сільського господарства і харчової промисловості; відновлення поливного землеробства і забезпечення питною водою сільських населених пунктів; відновлення інфраструктури сільської місцевості – доріг, будівництво житла і т.ін. По кожній такій програмі має бути передбачена чітка система першочергового фінансування і відповідальності конкретних осіб за їх бажанням. Особливого значення фракція надає питанню купівлі - продажу земель сільськогосподарського призначення. До 1 січня 2013 року та до створення необхідної законодавчої бази діяв мораторій на їх відчуження, ініціатором якого була наша фракція. На переконання фракції, земля має залишатись загальнонародною власністю, як це передбачено Конституцією України. Перетворення основного багатства українського народу – землі на предмет вільного продажу і купівлі тільки посилить негативні процеси на селі. Сьогодні більшість земельних угідь перебуває у власності селян. Багато з них за віком, станом здоров’я не можуть їх обробляти і хотіли б продати свої ділянки. Їх має викупити держава. Надалі може бути створений державний Земельний фонд з метою недопущення земельних спекуляцій і передачі приватних земельних наділів тільки в державну власність. Фракція запропонувала прискорити завершення складання Земельного кадастру, провести інвентаризацію всіх земель, обмежити максимальну площу угідь, які можуть знаходитись у приватній власності. Все, що було незаконно роздано, повернути у власність держави. Провести суцільну економічну оцінку землі, визначити її реальну ціну. Ні в якому разі не можна допустити продажу землі іноземцям та їх підставним особам. З цією метою підготовлено і зареєстровано у Верховній Раді відповідний законопроект. Але незважаючи на позицію фракції, Закон «Про Державний земельний кадастр» прийнято в цілому і підписаний Президентом, а урядовий проект Закону про ринок земель – прийнято у першому читанні. Як позитив слід відзначити, що Постановою Верховної Ради від 20


41

грудня 2011 року мораторій на купівлю-продаж земельних угідь сільськогосподарського призначення, на чому наполягала фракція комуністів, продовжено до 31 грудня 2012 року.


42

Про реформування державної служби Проект Закону про державну службу був внесений Президентом України В.Януковичем 25 березня 2011 р. в рамках проведення декларованої ним адміністративної реформи. Закон пропонувався з метою створення в країні професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби. Ним визначаються: засади державної служби, правовий статус державних службовців, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, засади соціального та правового захисту державних службовців, система дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. У законопроекті: введене поняття та визначені повноваження керівника державної служби в органі державної влади; введена системна класифікація посад державної служби в залежності від характеру та обсягу посадових обов’язків за посадою та від організаційноправового рівня відповідного органу; визначені єдині умови вступу на державну службу шляхом проведення відкритого конкурсу (крім вищих посад державної служби); перероблено заміну атестації та щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього обов’язків і завдань на оцінювання службової діяльності державного службовця, яке певним чином впливатиме на розмір призначеної державному службовцю премії; встановлюються нові підходи до оплати праці державних службовців шляхом посилення ролі посадового окладу в структурі заробітної плати та оптимізації інших її складових, а також гарантій мінімального розміру посадового окладу для посад найнижчої підгрупи на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановлення максимальних розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад, виходячи з єдиних принципів; запроваджується система дисциплінарної відповідальності державних службовців з вичерпним переліком підстав щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та порядку накладення стягнень за дисциплінарні проступки; встановлюється вичерпний перелік підстав для припинення державної служби; забороняється членство у політичних партіях для всіх категорій посад державних службовців тощо. Законопроект було прийнято Верховною Радою 7 квітня 2011 року за наслідками розгляду в першому читанні за основу з виключенням з його тексту (за категоричним наполяганням членів фракції комуністів) положень, які стосуються непоширення дії Закону на помічників-консультантів народних депутатів, неприпустимості членства державних службовців у політичних партіях, їх пенсійного віку. До розгляду законопроекту у другому читанні надійшло 855 поправок від суб’єктів права законодавчої ініціативи, з них понад 50 – від членів нашої


43

фракції. Після їх розгляду 17 листопада 2011 р. Закон було прийнято і направлено на підпис Президенту. Відповідно до Перехідних положень даний Закон повинен набрати чинності з 1 січня 2013 року. Закон значно розширює повноваження апаратів держорганів. Посади керівника апарату та його заступників прирівнюються за статусом до посади керівника цього органу та його заступника. При прийнятті на роботу в держоргани до потенційного чиновника висуваються так звані спеціальні вимоги. Які саме, закон не уточнює, вказується тільки, що перелік цих вимог затверджується керівником відповідного органу. На практиці це може призвести до ситуації, з якою знайомі учасники державних тендерів, коли додаткові умови виписуються під конкретного претендента. Експерти вважають, що нові правила формування зарплат держслужбовців суттєво збільшать витрати на державне управління. Для рядових службовців ухвалення Закону означатиме, що вони отримають досить жорстке регулювання, як у Європі. Але при цьому належна захищеність від політичних та інших суб’єктивних впливів їм не гарантується. Ініціативність, принциповість і надалі залишатимуться винятковими рисами для окремих чиновників. Заохочуються жорстка дисципліна, безумовне виконання наказів і доручень, хай навіть і сумнівних. Політичне керівництво держави зберігає абсолютний вплив на систему державної служби. Закон не виправдовує очікувань повноцінної реформи. Чимало хороших норм можуть бути знівельовані тому, що реформи обмежуються рівнем, до якого не зачіпаються інтереси вищого керівництва держави.


44

Робота з листами та зверненнями громадян За звітний період до народних депутатів - членів фракції звернулося 6325 громадян, 520 звернень були колективними. Громадяни зверталися з заявами щодо вирішення конкретних життєвих питань - 55%, скаргами - 30% , пропозиціями - 15%. Найбільше їх надійшло від жителів м. Києва, Київської, Донецької, Луганської, Харківської, Хмельницької, Запорізької областей. У порівнянні з аналогічним періодом кількість листів зросла на 5 %. Найчастіше звертаються до фракції інваліди Великої Вітчизняної війни, ветерани війни та праці, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім`ї та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Домінуючими у зверненнях є проблеми соціального захисту, а саме: отримання пільгового автотранспорту, перерахування пенсії, забезпечення соціальних виплат, забезпечення житлом. Зросла кількість звернень від громадян, які відповідно до Закону “Про соціальний захист дітей війни” мають право на належні виплати, але, отримавши судове рішення, позбавлені можливості отримати гарантовані законом підвищення та доплати до пенсії. Таких звернень майже 7 %. Дещо збільшилась кількість звернень з питань житловокомунального господарства: тарифної політики, якості комунальних послуг, ремонту та експлуатації житлового фонду. Переважна більшість таких листів надійшла з Запорізької, Хмельницької, Луганської областей. Значне місце займають питання надання медичної допомоги та забезпечення медикаментами на пільгових умовах. Чимало звернень стосується оплати дороговартісного лікування та надання матеріальної допомоги на його проведення. Так, до Симоненка П.М. звертався учасник бойових дій Манченко І.Г. з проханням сприяти в проведенні безоплатного оперативного лікування, оскільки він страждав на катаракту. Завдяки клопотанню Голови фракції, заявника було прооперовано за кошти Державного бюджету. Викликає занепокоєння, що незважаючи на існуючу Державну програму, загострюється проблема із забезпечення лікарськими препаратами громадян, які перенесли операцію з трансплантації нирок та потребують лікування гемодіалізом. З проханням про допомогу надходили звернення з Житомирської і Чернівецької областей. Спостерігається тенденція до зростання кількості скарг з Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей щодо зловживань працівниками правоохоронних органів службовим становищем, їх протиправної поведінки, корупційних та інших незаконних дій. Такі листи становлять п`яту частину усієї пошти. Зростає кількість колективних звернень. Так жителі села Заборіччя Олевського району Житомирської області звернулися до Симоненка П.М. з проханням допомогти вирішити проблему із налагодженням автобусного


45

сполучення села з районним центром. За сприяння Житомирської обласної державної адміністрації на звернення керівника фракції комуністів було змінено розклад руху автобусного маршруту “Олевськ - Жубровичі” з заїздом до с. Заборіччя. За зверненням гр. Шленської В.Ф., від імені мешканців вул. Железнодорожна в м. Амвросіївка Донецької області щодо відсутності водопостачання після направлення листа до голови Донецької обласної державної адміністрації вдалося вирішити цю проблему. Серед звернень кожне восьме стосується порушення трудового законодавства. Позитивно вирішене звернення працівників ДП “Науководослідний інститут високих напруг”, які скаржилися на безпідставну невиплату в повному обсязі заробітної плати та численні порушення трудового законодавства на підприємстві. Проведеною після втручання членів фракції та за сприяння Територіальної державної інспекції праці у Донецькій області перевіркою встановлено, що на підприємстві заробітна плата працівникам дійсно виплачувалась з порушенням строків. За результатами перевірки керівнику підприємства внесено припис про усунення виявленого порушення законодавства про працю. Матеріали перевірки відповідно до статті 95 КПК України направлені до правоохоронних органів для відповідного реагування. Не зменшується кількість скарг щодо тяганини з оформленням права власності на землю. Найчастіше зверталися з цього питання жителі Київської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та АР Крим. За зверненнями до фракції її керівництвом приймалося рішення про надання грошової допомоги громадянам Боні А.М., Наймушиній Г.М., Доброноженку М.Г., Данькову А.К. та іншим, за що вони висловлювали подяку. З метою усунення існуючих проблем на місцях депутатами-комуністами проводилися особисті зустрічі, під час яких громадяни мали змогу поспілкуватися з депутатами та викласти свої проблеми. Таких зустрічей в регіонах було проведено близько 400. Для оперативного інформування населення щодо діяльності Компартії України народними депутатами – членами фракції регулярно використовуються публікації в засобах масової інформації – газетах “Комуніст”, “Київський вісник”, “Рабочая газета”, участь у телепередачах “Парламент” на телеканалі “Рада”, радіопередача “Депутатський тиждень”, а також місцеві засоби масової інформації. У мережі Інтернет функціонує офіційний веб-сайт КПУ, де оперативно висвітлюється інформація про роботу фракції та вивчається громадська думка. Звернення громадян забезпечують постійний зв`язок між депутатською фракцією Компартії та громадянами, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблеми суспільства в цілому. Тому робота зі зверненнями буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності фракції.


46

Перелік законів та постанов з важливих соціально-економічних і політичних питань, проекти яких внесені народними депутатами-членами фракції комуністів на розгляд Верховної Ради України Номер та дата внесення (реєстрації) законопроекту 4226 18.03.2009

7077 01.09.2010

7242 12.10.2010

Назва та характеристика законопроекту

Проект Закону про мораторій на приватизацію прибуткових державних та комунальних підприємств (до 2012 року) (проект н.д. Даниленка В.А.) Проект спрямовано на недопущення приватизації прибуткових державних та комунальних підприємств в умовах фінансово-економічної кризи. Проект Закону про Організацію ветеранів України (проект н.д. Цибенка П.С.) Метою законопроекту є вдосконалення законодавства щодо діяльності ветеранських організацій, створення єдиної громадської ветеранської організації на території України, структурованої за відомчою приналежністю, соціальними категоріями (учасники бойових дій, інваліди, учасники війни, ветерани праці, діти війни, ветерани військової служби, інших силових структур, пенсіонери, громадян похилого віку, які виявили бажання бути членами Організації ветеранів України). Проект Постанови про русинів в Україні (проект н.д. Голуба О.В.)

Стан розгляду

Проект не прийнято 18.10.2011

На розгляді в профільно му комітеті з 07.09.2010

На розгляді в

Юридичне визнання національності "русини" має за мету профільному відновити історичну справедливість, сприяти реалізації комітеті з конституційних прав і свобод значної частини населення 30.11.2010 Карпатського регіону, подолати і запобігти проявам його дискримінації за етнічною ознакою, походженням та іншими обставинами.

Проектом Постанови передбачається визнати національність "русин", закріпити цей статус у матеріалах перепису населення, офіційних документах, доручити органам влади забезпечити повне задоволення громадянських прав і етнокультурних потреб цієї соціальної спільноти.


47

7301 27.10.2010

7372 17.11.2010

7392 22.11.2010

7483 17.12.2010

Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо здійснення закупівель технічних та інших засобів реабілітації) (проект н.д. Цибенка П.С.) Законопроектом передбачається внести зміни до статті 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель”, якими передбачити звільнення від конкурсного відбору суб’єктів господарювання при закупівлі протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів для пересування та допоміжних засобів для особистої рухомості, виготовлених за індивідуальним замовленням, включаючи комплектувальні вироби та матеріали до них, послуги з ремонту, протезноортопедичні послуги. Проект Закону про Концепцію державної політики запобігання шкідливому вживанню алкоголю населенням України на період 2011-2020 рр. (проект н.д. Гайдаєва Ю.О. та ін.) Метою законопроекту є адаптація вітчизняного законодавства до таких міжнародних актів, як Основи політики щодо алкоголю в Європейському регіоні ВООЗ (Резолюція EUR/RC55/RI) та Глобальної стратегії запобігання шкідливому вживанню алкоголю, затвердженої ВООЗ у 2010 році. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо робіт із стандартизації та метрології) (проект н.д. Мармазова Є.В.) Пропонується не поширювати дію Закону України «Про здійснення державних закупівель» на випадки закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт із стандартизації та метрології, метрологічного забезпечення, а також внести відповідні зміни до законів України «Про стандартизацію» та «Про метрологію та метрологічну діяльність». Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення (проект н.д. Бевза В.А.) Пропонується посилити адміністративну

На розгляді в профільному комітеті з 02.11.2010

На розгляді в профільному комітеті з 30.11.2010

На розгляді в профільному комітеті з 23.11.2010

Прийнято в першому читанні 7.10.2011


48

7485 17.12.2010

7540 10.01.2011

8017-1 03.02.2011

8048 02.02.2011

відповідальність за порушення правил та порядку поводження із спеціальними засобами активної оборони, спрямованими на ураження людини чи завдання їй больового шоку. Проект Закону про введення мораторію на примусову реалізацію житла (проект н.д. Волинця Є.В., Кравченка М.В.) З метою забезпечення конституційного права на житло та на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, з огляду на непомірні та не збалансовані з рівнем доходів основної маси населення ціни на енергоносії та тарифи на житлово-комунальні послуги, враховуючи спрощення у чинному Цивільно-процесуальному кодексі України прийняття рішень про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних та інших послуг, законопроект передбачає запровадження мораторію на примусову реалізацію житла. Проект Постанови про відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" Академії медичних наук України та 125-річчя з дня народження академіка М.Д.Стражеска (проект н.д. Мартинюка А.І., Матвєєва В.Г.) Проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про рекламу" (щодо розташування засобів зовнішньої реклами) (проект н.д. Симоненка П.М.) Проектом пропонувалося з метою забезпечення безпеки дорожнього руху заборонити розташовування засобів зовнішньої реклами над поверхнею проїжджої частини автомобільних доріг у населених пунктах на відстані менше ніж 10 метрів від краю проїжджої частини та поза населеними пунктами на відстані менше ніж 100 метрів від краю проїжджої частини. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо об'єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства) (проект н.д. Даниленка В.А.) З метою зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування пропонується доповнити перелік об‘єктів державного майна, які безоплатно передаються у комунальну власність, об‘єктами інженерної інфраструктури водопровідного каналізаційного господарства, а також

На розгляді в профільному комітеті з 20.12.2010

Постанову прийнято 11.01.2011

Проект не прийнято 01.11.2011

Прийнято в першому читанні 01.11.2011


49

об'єктами благоустрою населених пунктів.

8065 03.02.2011

8138 21.02.2011

8147 22.02.2011

8149 22.02.2011

Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про рекламу" (щодо обмеження реклами лікарських засобів) (проект н.д. Симоненка П.М.) З метою зниження безконтрольного самолікування громадян пропонувалося дозволити розміщення і розповсюдження реклами лікарських засобів тільки у відповідних спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, або шляхом розміщення внутрішньої реклами у закладах охорони здоров’я, аптечних закладах. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони знаходження особи, яка не досягла 16-річного віку, у закладі, в якому здійснюється розпивання алкогольних напоїв у нічний час) (проект н.д. Даниленка В.А.) Передбачено відновити адміністративну відповідальність посадових осіб та осіб, які відповідальні за роботу закладу, у якому здійснюється розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, за допуск до зазначеного закладу осіб, що не досягли 16-річного віку. Проект Закону про повернення майна базових галузей національної економіки, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, у власність держави (націоналізацію) (проект н.д. Симоненка П.М, Ткаченка О.М.) Проект Закону визначає основні принципи, порядок та умови націоналізації, органи, які мають здійснювати націоналізацію, передбачає заходи щодо захисту інтересів власника майна, що націоналізується, встановлює порядок вирішення спірних питань, які виникають у процесі націоналізації. Запропонований проект є рамковим і покликаний стати основою для прийняття в майбутньому законів України про націоналізацію конкретних об’єктів. Проект Закону про внесення змін до деяких кодексів України (щодо відповідальності за пропаганду нацизму і фашизму) (проект н.д. Симоненка П.М., Бевза В.А.) Проектом пропонується доповнити Кримінальний

Проект не прийнято 06.10.2011

На розгляді в профільному комітеті з 23.02.2011

На розгляді в профільному комітеті з 24.02.2011

На розгляді в профільному комітеті з 24.02.2011


50

8150 22.02.2011

8154 24.02.2011

8264 18.03.2011

кодекс України новою статтею, якою встановити кримінальну відповідальність за пропаганду нацизму і фашизму, а також за виготовлення матеріалів, спрямованих на пропаганду нацизму і фашизму, та розповсюдження таких матеріалів. Проект Закону про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за наругу над пам'яттю радянських воїнів-визволителів) (проект н.д. Симоненка П.М., Алексєєва І.В.) Проектом пропонується встановити посилену кримінальну відповідальність за наругу над пам’яттю радянських воїнів-визволителів - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації ставок рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні) (проект н.д. Гордієнка С.В.) У законопроекті пропонується збільшити ставки рентної плати на природний газ і газовий конденсат та на нафту, що видобуваються в Україні, що дозволить забезпечити збільшення грошових надходжень до доходної частини Державного бюджету України; стимулювати більш раціональне видобування та використання ресурсів вуглеводнів в Україні, усунути чисельні порушення та зловживання на вітчизняному ринку нафти і нафтопродуктів. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Сучасне становище суспільної моралі в Україні, проблеми і перспективи, та стан дотримання законодавства в цій сфері" (12 жовтня 2011 року) (проект н.д. Дем’янчук В.О., Даниленка В.А.) Парламентські слухання та прийняті за ініціативою членів фракції рекомендації спрямовані на забезпечення гідного виховання та розвитку особистості у дусі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадянський обов'язок, совість, справедливість, на захист суспільства від негативного впливу загальнодоступної теле-,радіо-, аудіо-, відео-продукції та іншої інформації, що негативно впливає на суспільну мораль.

На розгляді в профільному комітеті з 24.02.2011

На розгляді в профільному комітеті з 25.02.2011

Постанову прийнято 08.09.2011 Парламентські слухання проведені 09.11.2011


51

8292 24.03.2011

8341 05.04.2011

8560 23.05.2011

8607-1 09.06.2011

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах у День Перемоги) (проект н.д. Даниленка В.А.) Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо призначення дострокової пенсії за віком військовослужбовцям) (проект н.д. Самойлик К.С.) Пропонується надати право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які працювали у військових частинах в період ведення бойових дій та мають статус учасника бойових дій. Проект Закону про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у нічний час) (проект н.д. Даниленка В.А.) Пропонується заборонити роздрібну торгівлю пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових з 23-ї год. вечора до 6-ї год. ранку, крім продажу на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування, а також ввести відповідну адміністративну відповідальність за порушення цих правил. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань державних гарантій відновлення заощаджень громадян (проект н.д.Симоненка П.М., Матвєєва В.Г., Цибенка П.С.) Законопроектом пропонується: включити знецінені заощадження громадян до структури державного внутрішнього боргу; віднести визначені Законом України “Про

Закон прийнято 09.12.2011

Профільний комітет пропонує повернути законопроект на доопрацювання

18.10.2011

На розгляді в профільному комітеті з 25.05.2011

Проект розглянуто 07.12.2011 Повернуто на доопрацювання


52

8622 03.06.2011

державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” знецінені заощадження громадян у сумі 131,96 млрд. гривень станом на 1 жовтня 1996 року до державного внутрішнього боргу; проводити компенсацію виключно в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України (у розмірі не меншому розміру приросту внутрішнього валового продукту, отриманого за рік, що передує даному бюджетному року) за рахунок 50% коштів, отриманих від приватизації, та золотовалютних резервів Національного банку України; надати певні переваги при виплаті компенсацій інвалідам та пенсіонерам (за їх згодою компенсувати шляхом безготівкових розрахунків з проіндексованих вкладів оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії, твердого палива, газу; придбання ліків, лікування, ортопедичного та стоматологічного протезування; встановлення телефону, оплату телекомунікаційних послуг; навчання дітей та онуків у навчальних закладах; ремонт та придбання житла; придбання автомобілів). Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти) (проект н.д. Самойлик К.С.) Законопроектом передбачається: розширення повноважень спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти і науки, молоді та спорту щодо забезпечення відбору (на конкурсній основі), державного замовлення на придбання та забезпечення навчальних закладів навчальними програмами, підручниками, посібниками, методичною літературою, засобами навчання та засобами для колекційної і реабілітаційної роботи з дітьми; вдосконалення процедур створення, ліквідації та реорганізації навчальних закладів; створення належних умов для навчання дітей, які потребують соціально-педагогічної допомоги та реабілітації, законодавче закріплення логопедичної допомоги в системі освіти та її кадрове забезпечення; віднесення до учасників навчально-виховного процесу шкільних бібліотекарів, психологів, соціальних педагогів, педагогів – організаторів;

На розгляді в профільному комітеті з 06.06.2011


53

8628 03.06.2011

зменшення максимальної наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів до 25 учнів; зменшення мінімальної наповнюваності класів у сільській місцевості з 5 учнів до 3-х; запровадження поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів; законодавче закріплення визначення поняття «виховний процес» у системі загальної середньої освіти; уточнення процедури зарахування до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, законодавче закріплення відповідальності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування за охоплення навчанням дітей шкільного віку; забезпечення безоплатно гарячим харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форми власності; встановлення доплат педагогічним працівникам за завідування кабінетами інформатики та інформаційнокомунікативних технологій, спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками – 15-20 відсотків у співвідношенні до тарифної ставки; врегулювання земельних питань, зокрема законодавче закріплення права власності на земельні ділянки, на яких розташовані дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади різних типів та форм власності тощо. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо забезпечення державної підтримки оздоровлення кредитної кооперації) (проект н.д. Симоненка П.М, Александровської А.О.) Проект підготовлено з метою врегулювання проблеми із невиконанням кредитними спілками своїх зобов’язань перед вкладниками, зняття соціальної напруги в суспільстві та відновлення майнових прав потерпілих вкладників на загальну суму 1,5 млрд. грн. Пропонується виділяти з Державного бюджету кошти державному підприємству, створеному Кабінетом Міністрів України для погашення зобов'язань перед вкладниками кредитних спілок, в яких введено тимчасову адміністрацію або які вилучені з державного реєстру фінансових послуг.

На розгляді в профільному комітеті з 06.06.2011


54

8760 06.07.2011 9072 25.08.2011

9094 02.09.2011

9107 06.09.2011

Проект Постанови про проголошення Дня шахів в Україні (проект н.д. Даниленка В.А.) Проект Постанови про святкування 100-річчя з дня народження Ганькевича Анатолія Борисовича (15.01.1912 -11.09.1986 рр.), державного діяча, видатного організатора суднобудівного виробництва України (проект н.д. Матвєєва В.Й.) 15 січня 2012 року виповнюється 100 років з дня народження А.Б. Ганькевича видатного організатора суднобудування України, беззмінного директора найбільших у Європі і світі суднобудівних заводів - ім. 61 Комунара і Чорноморського суднобудівного заводу організатора створення повнопрофільного авіаносного Військово-Морського Флоту СРСР. Постанова передбачає підготовку та відзначення на державному рівні зазначеної дати. Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (щодо поширення дії Закону на шахтарів нерудних та розсипних родовищ) (проект н.д. Кравченка М.В.) Передбачається поширення дії Закону на шахтарів нерудних та розсипних родовищ, включаючи право на отримання пільгової пенсії. Проект Закону про внесення змін до статті 257 Кримінально-процесуального кодексу України щодо слухань судами кримінальних справ про злочини, вчинені у складі організованої групи або злочинної організації (проект н.д. Бевза В.А.) Законопроект спрямований на забезпечення своєчасного розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені у складі організованої групи або злочинної організації.

Постанову прийнято 1.11.2011 Постанову прийнято 1.11.2011

На розгляді в профільному комітеті з 05.09.2011

Профільний комітет пропонує відхилити законопроект 15.11.2011


55

9108 06.09.2011

9118 07.09.2011

9124 08.09.2011

Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України щодо забезпечення належного соціального захисту працівників відомчих закладів та установ (проект н.д. Бевза В.А.) Законопроектом пропонувалося здійснення заходів щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я. Проект Постанови про врахування при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік обсягу коштів, необхідних для проведення компенсаційних виплат спадкоємцям померлих вкладників відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (проект н.д. Симоненка П.М., Матвєєва В.Г., Гордієнка С.В.) Проектом пропонується доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік передбачити видатки за бюджетною програмою «Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень» в обсязі 1,0 млрд. грн., з яких 456 млн. грн. спрямувати на проведення компенсаційних виплат спадкоємцям померлих вкладників відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України". Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо збереження права власності боржника на єдине житло та земельну ділянку, на якій воно розміщене) (проект н.д. Матвєєва В.Й.) З метою захисту власників житла та їх права власності, а також попередження зростання числа осіб, що не мають житла, законопроектом пропонується заборонити примусове виселення з єдиного житла власників та їх сімей без вмотивованого рішення суду.

В порядок денний не включено 01.11.2011

В порядок денний не включено 01.11.2011

На розгляді в профільному комітеті з з 09.09.2011


56

9171 19.09.2011

9184-1 27.09.2011

Про внесення змін до деяких законів України (щодо виплати одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу) (проект н.д. Симоненка П.М.) Законопроектом пропонується передбачити військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), у разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 років і більше. Проект Закону про внесення змін до Гірничого закону України (щодо забезпечення вугіллям на побутові потреби працівників гірничих підприємств) (проект н.д. Волинця Є.В., Кравченка М.В.) Законопроектом пропонується поширити право на отримання безоплатного вугілля на побутові потреби на працівників підприємств з переробки вугілля, шахтобудівних підприємств та державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), а також на сім’ї пенсіонерів, інвалідів, померлих від загального захворювання, якщо вони користувались цим правом за життя, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника та деяких інших осіб. Пропонується також змінити умови забезпечення вугіллям працівників і пенсіонерів (їх сімей) гірничих підприємств з видобутку (переробки) вугілля, вуглевидобувних підприємств, що ліквідуються, реорганізуються або консервуються, додавши шахтобудівні підприємства (частина п’ята статті 48), і встановити, що як під час, так і після їх ліквідації, реорганізації або консервації таке забезпечення здійснюватиметься правонаступником або у разі його відсутності місцевими бюджетами шляхом субвенцій з держбюджету.

Проект не прийнято (проект прийнято у редакції н.д. Кузьмука О.І., який запозичив текст у законопроекта комуністів)

18.10.2011

На розгляді в профільному комітеті з з 4.10.2011


57

9200 22.09.2011

9207 22.09.2011

9217 26.09.2011

9417 04.11.11

Проект Постанови про відзначення 110-ї річниці з дня народження Героя Радянського Союзу Ватутіна Миколи Федоровича (проект н.д. Симоненка П.М., Цибенка П.С., Александровської А.О., Голуба О.В., Царькова Є.І.) Згідно з Постановою на державному рівні відзначено 110-у річницю з дня народження (16 грудня 2011 року) Ватутіна Миколи Федоровича - видатного полководця Великої Вітчизняної війни, генерала армії, командувача військами 1-го Українського фронту, які звільнили Київ від фашистських загарбників. Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, яка склалася довкола ЗАТ "Індар" (проект н.д. Гайдаєва Ю.В. та ін.) Згідно з Постановою створено Тимчасову слідчу комісію для здійснення професійного аналізу обставин порушення чинного законодавства при відчуженні державного пакета акцій ЗАТ «Індар», що призвели до втрати стратегічно важливого для держави підприємства, а також з‘ясування причин зволікання у вирішенні питання щодо повернення у власність держави державного пакета акцій цього підприємства. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо виплати заробітної плати робітникам держпідприємства «Топаз» м.Донецьк) (проект н.д.Кравченка М.В.) Законопроектом пропонувалося збільшити на 10 млн. грн. видатки загального фонду Державного бюджету для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам державного підприємства “Топаз” у м. Донецьку та забезпечення її повної та своєчасної виплати. Проект Постанови про направлення депутатського запиту народного депутата України Царькова Є.І. Президенту України (щодо недопущення найменування Львівського аеропорту іменем С.Бандери) (проект н.д.Царькова Є.І.)

Постанову прийнято 07.12.2011

Постанову прийнято 07.10.2011

Проект не прийнято 18.10.2011

Постанову прийнято 04.11.2011


58

9424 07.11.2011

9461 16.11.2011

Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про охорону праці" (щодо фінансування На розгляді в профільному профілактичних заходів) комітеті з (проект н.д.Кравченка М.В.) 08.11.2011 Пропонується визначити, що для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції, робіт, товарів, послуг на рік. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо плати за надання в оренду ставків, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення) (проект н.д.Даниленка В.А., Александровської А.О.) Законопроектом передбачено, зокрема: виключити зі складу доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів плату за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, та включити цю плату до складу доходів, які закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

На розгляді в профільному комітеті з 17.11.2011


Результати голосування депутатських фракцій з окремих важливих питань за період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання

Фракції

Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

7455-П1 Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому як закон проекту Закону України "Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (р. № 7455 від 31.05.2011 р.) 06.09.2011 Постанову не прийнято

8723 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 01.11.2011 За основу Проект не прийнято

9337 Проект Закону про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

9566 Проект Закону про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки операції ООН у Кот-д'Івуарі

09.12.2011 Прийнято в першому читанні

09.12.2011 Закон прийнято

8547 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо використання коштів від приватизації ВАТ "Укртелеком" для підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення) 07.09.11 За основу Проект не прийнято

25

0

0

0

25

0

182

185

183

1

4

0

0

0

28

15

2

5

5

11

0

20

20

20

0

3

0

7

16

0

5 52

8 212

12 229

12 236

2 67


60

Фракції

8264

8678

Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Сучасне становище суспільної моралі в Україні, проблеми і перспективи та стан дотримання законодавства в цій сфері"

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків) 08.09.2011 (Волинець Є.В.) Закон прийнято

08.09.2011 Постанову прийнято Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

7146 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів) 08.09.2011 Закон прийнято

8618 Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про державну політику щодо вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян"

24

25

25

176

174

176

179

21

0

16

24

0

20

16

19

4 261

7 268

10 20 20 3 257

Проект Закону про гарантії держави щодо виконання судових рішень 09.09.2011 Прийнято за основу

08.09.2011 Постанову прийнято

25

3

9127

6

11 20 20 4 265

0 189 0 11 19 17 10 246


25 8309

Фракції

Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо вдосконалення правового регулювання) (Гордієнко С.В.) 20.09.2011 Прийнято у першому читанні

25 8653 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо посилення державної підтримки розвитку сільського господарства в 2011 році) 21.09.2011 Проект не прийнято

177

6

36

57

2

20

20

22 8619 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (щодо забезпечення соціальних гарантій) 21.09.2011 Проект не прийнято

1

0 9159

0

Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

9000 Проект Закону про Державний бюджет України на 2012 рік 22.12.2011 Закон прийнято

22.12.2011 Закон прийнято

188

190

0

0

11

5

10

0

0

20

20

16

0

2

20

3 279

3 111

2 84

12 245

46

18 12 250


62

Фракції

0 8764

25 9207

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (щодо сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств)

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, яка склалася довкола ЗАТ "Індар"

22.12.2011

Передано на повторне друге читання (фракція не підтримала законопроект при розгляді у першому і другому читаннях у зв`язку з тим, що ним передбачається зменшити частку вітчизняних комплектуючих у складі виробленої сільськогосподарської техніки при наданні державної підтримки виробнику)

Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

23 (Даниленко В.А.) Проект не прийнято

25 8521 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 20.10.2011 Закон прийнято

07.10.2011 (Гайдаєв Ю.О.)

178

170

0

0

28

0

9

22

0

6

20

20

0

20

20

20

0

20

12

5 287

1 24

13 264

239

180 0


25 9202

Фракції

Проект Закону про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні 15.11.2011 Прийнято в першому читанні

Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

25

8760 Проект Постанови про проголошення Дня шахів в Україні (Даниленко В.А.) 01.11.2011 Постанову прийнято

25 9054 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань стягнення пені за несвоєчасну оплату житловокомунальних послуг та діяльності виконавців/ виробників таких послуг 02.11.2011 Проект не прийнято

7

25 8638 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо встановлення прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб) 02.11.2011 Проект не прийнято

178

169

0

27

1

8

26

23

20

20

0

0

20

18

18

0

9 253

10 277

1 140

2 96

63

1 45


64 25 2209

Фракції

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ВАТ "Одеський припортовий завод") (Мармазов Є.В.) 04.11.2011 Проект не прийнято

Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні

1 3

25 2217 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ВАТ "Науководослідний інститут електромеханічних приладів") (Мармазов Є.В.)

0

9412 Проект Закону про особливості приватизації вугледобувних підприємств 15.11.2011 Проект не прийнято (відправлено на доопрацювання)

25

9345 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників) 15.11.2011 Включено до порядку денного

04.11.2011 Проект не прийнято

22 4

188

10

5

101

1

0

0

50

0

0

20

19

20

20

0

1

1

8

20 12


25 2209

Фракції

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ВАТ "Одеський припортовий завод") (Мармазов Є.В.) 04.11.2011 Проект не прийнято

Фракція КПУ Всього

51

25 2217 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо ВАТ "Науководослідний інститут електромеханічних приладів") (Мармазов Є.В.)

0

9412 Проект Закону про особливості приватизації вугледобувних підприємств 15.11.2011 Проект не прийнято (відправлено на доопрацювання)

25

9345 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників) 15.11.2011 Включено до порядку денного

04.11.2011 Проект не прийнято

72

221

237


66 Фракції

0 8306 Проект Закону про державну службу 17.11.2011 Закон прийнято

0 7455 Проект Закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи 13.12.2010 Закон прийнято

Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

190 0

188 0

25 9102 Проект Закону про внесення змін до статті 29 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо посади інструктора з фізичної культури у сільській місцевості) 15.11.2011 Включено до порядку денного

183 98

24 9200 Проект Постанови про відзначення 110-ї річниці з дня народження Героя Радянського Союзу Ватутіна Миколи Федоровича (Симоненко П.М., Цибенко П.С., Александровська А.О., Голуб О.В., Царьков Є.І) 07.12.2011

178 3

24 8175

24 17.11.2011 Закон прийнято

Проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо забезпечення проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів та наукових досліджень) (Гайдаєв Ю.О.) 17.11.2011 Закон прийнято

189

187

1

62

2

11

36

5

12

36

20

20

20

18

20

20

20 15 247

18 11 248

16 13 391

16 11 255

20 9 275

19 18 366


9221 9001-д Фракції

Проект Закону про ринок земель 09.12.2011 Прийнято у першому читанні

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)

9435 Проект Закону про адміністративні послуги 09.12.2011 Прийнято в першому читанні

15.11.2011 Закон прийнято Фракція КПУ Фракція Партії регіонів Фракція “Блок Юлії Тимошенко "Батьківщина" Фракція Блоку «НУ-НС» Фракція Народної Партії Група «Реформи заради майбутнього» Позафракційні Всього

0

21

0

189

189

184

0

0

0

5

5

5

20

20

20

18

20

20

13 245

13 268

11 240


Виступи від фракції на пленарних засіданнях Верховної Ради України і парламентських слуханнях Виступ Голови фракції Симоненка П.М. на пленарному засіданні 6 вересня 2011 року Неупереджений аналіз світових і наших, українських, соціальноекономічних процесів та політичних трансформацій, якими характеризується останнє двадцятиріччя безроздільного панування капіталу і приниження праці, відмова держави від соціальної відповідальності перед своїми громадянами, дають нам повне право заявити, що сподівання на швидке подолання кризових явищ — це ілюзія. Саме тому, ми, комуністи, переконані, що в умовах другої хвилі кризи першочерговим завданням поточної сесії має бути докорінна зміна підходів до формування внутрішньої і зовнішньої політики, до розробки і впровадження антикризових заходів. Таких, які б дали можливість захистити людину праці від ринкової стихії, захистити вітчизняного виробника, створити необхідні умови для розвитку промисловості, сільського господарства, науки, культури. Потрібно покласти край олігархічному свавіллю, коли весь тягар кризи, спровокованої двадцятиріччям недолугих, антинародних реформ, перекладався на трудящий люд. Треба забезпечити державні гарантії щодо міцності національної валюти, цінової і тарифної політики, створення робочих місць і ліквідації безробіття, гарантії якісної та безоплатної медицини і освіти тощо. Ситуація з кожним днем погіршується. Далі зволікати не можна. Вона вимагає терміново відновити керованість вітчизняною економікою, повернути Україну українському виробнику. По-перше, треба негайно переглянути кабальні для України домовленості з СОТ. Ми були категорично проти вступу в СОТ тоді і, як показав час, мали рацію. Членство в СОТ не сприяло розширенню ринків збуту для вітчизняної промисловості, не стимулювало її розвиток, не збільшило потік інвестицій в реальний сектор. Проте внутрішній ринок України виявився окупованим імпортними товарами, ліками, продуктами харчування, які небезпечні для здоров’я і навіть для життя. По-друге, ми вважаємо за необхідне припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, який відстоює інтереси фінансових спекулянтів, вимагає ліквідувати соціальні програми, підвищити ціни і тарифи. Вимагає збільшити податковий тиск на і без того мізерні доходи трудящих. З цієї трибуни хочу ще раз нагадати: всі програми МВФ закінчувалися для країн, де вони впроваджувалися, економічним колапсом, соціальними потрясіннями і втратою економічного суверенітету. У той же час Україна, безумовно, зацікавлена у розширенні ринків збуту своєї продукції. Зацікавлена в потужних інвестиціях, в стабільних


69

поставках і «підйомних» цінах на енергоносії, щоб промисловість була конкурентоздатна, щоб за світло, газ, тепло і воду люди не віддавали останні копійки. І в цьому сенсі єдиною і ефективною альтернативою СОТ, МВФ, примарній зоні вільної торгівлі з ЄС може бути тільки Митний союз і повноцінна участь України у Єдиному економічному просторі без будь-яких формул (3 +1 і т. ін.). Це не тільки наша думка. Це підтверджено економічними розрахунками авторитетних вчених України та Росії. Для довідки: тільки чверть товарообігу між Україною і Росією припадає на газ. А 75% – це торгівля промисловими та продовольчими товарами і послугами. По-третє, замість того, щоб ходити по світу з простягнутою рукою, слід зміцнювати і розвивати власну систему державних фінансових установ. Треба забезпечити реальний сектор економіки доступними і «довгими» кредитами під мінімальні відсотки. А якщо мова йде про стратегічні підприємства і об’єкти державної власності, то, можливо, і за «нульовою» ставкою. Для малих і середніх підприємців, для селян відсоток по кредитах не повинен перевищувати 3-5%. Крім того, при визначенні курсу національної валюти треба спиратися не на долар, як зараз, а на «кошик» основних валют і товарів, що включає дорогоцінні і промислові метали, нафту, газ… Це єдиний дієвий захист від валютних потрясінь. По-четверте, необхідно забезпечити серйозну, а головне реальну, підтримку аграрного комплексу України. Створити умови для об’єднання власників паїв у великі кооперативи і стимулювати вітчизняне великотоварне сільгоспвиробництво. Комуністи виступають проти вільного ринку землі. Якщо власник паю бажає його продати, то покупцем має бути виключно держава. У нас є реальна програма розвитку села та забезпечення продовольчої безпеки України. Програма, яка отримала схвалення як фахівців, так і величезної більшості тих, хто вже взяв участь у ініційованому нами Народному референдумі. По-п’яте, необхідно повернути у державну власність стратегічні підприємства металургійної, гірничодобувної, машинобудівної промисловості. Під контроль держави повинні перейти всі родовища корисних копалин, у першу чергу нафтові і газові свердловини, шахти, відкриті кар’єри тощо. Без цього неможливо вирішити проблему цін і тарифів на ЖКГ, неможливо реалізовувати соціальні програми, в тому числі вирішити проблему наповнення Пенсійного фонду. Щоб захистити нинішніх і майбутніх пенсіонерів, необхідно відмінити грабіжницький пенсійний закон, який пролобіював ставленик МВФ і колишній «сильний українець» віце-прем’єр Тігіпко і який, на жаль, підтримали багато депутатів, присутніх у цьому залі. Ми не голосували за цей «пенсійний геноцид», ми проти збільшення пенсійного віку, ми за те, щоб пенсія прямо залежала від стажу, умов роботи, рівня заробітної плати та гарантувалася державою в повному обсязі. Солідарна система повинна бути визначальною. А хто має можливість – будь ласка, нехай довіряє приватним


фондам на свій страх і ризик. Що стосується податкової політики. Комуністи неодноразово пропонували ліквідувати корупційний податок на додану вартість. Крім того, ми наполягаємо на введенні дійсно прогресивної шкали оподаткування – надприбутки повинні обкладатися надподатками. Ми будемо пропонувати у проект бюджету на 2012 рік закласти підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Джерелами фінансування цих витрат має стати збільшення податків на доходи громадян, що складають понад 100 тисяч гривень на рік (з 17 до 25%), а також введення додаткових зборів на фінансові операції та придбання предметів розкоші. Це нормально. До речі, нещодавно найбагатші люди Франції, Німеччини, а до цього ділки з Уолл-Стріт, враховуючи проблеми з наповненням державних скарбниць і скороченням соціальних програм, звернулися до урядів своїх країн з пропозицією збільшити для них податки. Серед українських мільярдерів і мільйонерів бажаючих наслідувати приклад закордонних колег поки щось не видно. Всі ці антикризові пропозиції ми будемо відстоювати і в стінах Верховної Ради і за її межами. Вони підтримуються учасниками Народного референдуму, зрозумілі людям, економічно обгрунтовані і відповідають вимогам часу. Часу, якого вже майже не залишилося. Якщо не взятися до справи негайно, завтра може бути пізно. Виступ Голови фракції Симоненка П.М. на пленарному засіданні 20 вересня 2011 року Від імені наших виборців, від імені мільйонів пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, від імені всіх, хто потребує соціальної допомоги і посиленого піклування з боку держави, фракція комуністів вносить пропозицію негайно зняти з подальшого розгляду урядовий законопроект №9127 “Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” як такий, що суттєво звужує права людей, суперечить Конституції та законам України. Протягуючи через Верховну Раду під тиском МВФ цей підступний законопроект, олігархічні фракції та Уряд фактично розписуються у своїй неспроможності забезпечити виконання соціальних зобов’язань держави і тих обіцянок, які давалися людям перед виборами. По-перше, назва законопроекту №9127 “Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” не відповідає його змісту, оскільки в ньому йдеться не про захист людей від свавілля чиновників. У ньому закладений підступний механізм скасування законодавчо встановлених соціальних пільг. У тому числі це стосується знижок на квартплату за житло та комунальні послуги, розмірів грошової винагороди і надбавок до пенсій багатьом категоріям наших громадян: медичним працівникам та працівникам культури, гірникам, постраждалим від Чорнобильської аварії, ветеранам війни і праці, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань, рядовим


71

працівникам міліції, прокуратури, державної пожежної охорони та іншим. Замість конкретних фіксованих пільг, визначених чинними законами, Уряд намагається отримати право самостійно встановлювати їх рівень і діяти за принципом: хочу - дам, хочу - не дам. Що це означає на практиці - ні для кого не є таємницею. Це означає скасування захищених бюджетних статей, згортання практично всіх соціальних програм. Загалом близько 10 мільйонів українців, які дійсно потребують пільг, можуть їх позбутися. По-друге, завершується знищення соціальних завоювань радянської доби, яке було розпочато у 2000 році олігархічно-націоналістичним режимом на чолі з тодішнім Прем’єр-міністром Ющенком, коли через Державний бюджет припинялась дія багатьох соціальних законів. У такий спосіб за один рік ветеранів обікрали на 16 мільярдів гривень. Тоді нам вдалося відстояти права людей. Коституційний Суд виніс рішення, яким визнав, що невиконання державою своїх соціальних зобов’язань перед громадянами є неприпустимим і незаконним. По-третє, законопроект №9127 з`явився напередодні розгляду Державного бюджету на 2012 рік і одразу після прийняття на вимогу МВФ ще одного ганебного закону — пенсійного. І це невипадково. Аналогічні проекти нав’язуються Греції, яка вже опинилася на межі дефолту, а також Іспанії, Португалії. Саме скорочення соціальної підтримки незахищених верств населення та повний контроль над Державним бюджетом України з боку світових фінансових спекулянтів і транснаціональних корпорацій виставляється головною умовою надання кредиту МВФ. Кредиту, який буде перерозподілений між кількома потужними українськими фінансовопромисловими та політичними угрупованнями, а розплачуватися за це будуть прості люди. Компартія неодноразово заявляла про необхідність припинення співробітництва з МВФ. Те, що відбувається зараз з Україною, як реформи за рецептами закордонних так званих “благодійників” принижують працьовитий український народ, зайвий раз підтверджує нашу правоту. Саме тому ми закликаємо Уряд позбутися комплексу меншовартості, який нав’язується ззовні, відмовитися від законопроекту №9127 “Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” та в повному обсязі передбачити у Держбюджеті кошти на виконання законів України щодо соціальних зобов’язань держави перед своїми громадянами. Ми закликаємо всіх небайдужих не мовчати і разом з комуністами стати на захист своїх прав і свобод, на захист своїх родин. Виступ Голови фракції Симоненка П.М. на пленарному засіданні 4 жовтня 2011 року Події останнього часу та бурхлива реакція суспільства на антисоціальні закони і реформи, які протягуються віце-прем`єром Тігіпком на догоду


міжнародним фінансовим спекулянтам з МВФ та українським “грошовим мішкам”, свідчать, що наші люди нарешті потроху прокидаються від дурману казок про “капіталістичний рай” та зухвалої брехні про рівні права і можливості буржуазного ладу і буржуазної демократії. Комуністи ніколи не голосували і не проголосують за жодну антисоціальну реформу. Ми ніколи не проголосуємо за скорочення пільг і соціальної допомоги тим, хто її потребує і хто заробив це право важкою працею та самовідданим служінням своєму народу і своїй країні. Я маю на увазі і пенсійну реформу, і урядовий законопроект № 9127, який у першому читанні прийнятий голосами представників великого капіталу та лобістів МВФ. Я кажу і про реформу житлово-комунального господарства та Житловий кодекс, і про так звану “трудову реформу” та новий Трудовий кодекс, і про земельну реформу. Впроваджуючи ці реформи, держава фактично зрікається будь-якої соціальної відповідальності перед переважною більшістю своїх громадян, натомість відверто стає на захист інтересів купки олігархічних кланів. За цими реформами людину можна запросто викинути на вулицю: позбавити житла, майна, роботи, перетворити на кріпака. Наразі урядовці і МВФ пропонують нам ще одну “реформу” — реформу охорони здоров’я. В результаті запропонованої реформи будуть закриті не тільки сільські ФАПи - будуть закриті лікарні і поліклініки в багатьох населених пунктах. Будуть знищені залишки безоплатної медицини. І це при тому, що захворюваність населення неухильно зростає, а тривалість життя скорочується. Я хочу нагадати, що так звана “медична реформа” суперечить не тільки Конституції, а й тим міжнародним зобов’язанням, які підписала Україна. В тому числі це стосується і термінів надання невідкладної медичної допомоги — 20 хвилин. Сьогодні, і ми це дуже добре знаємо, навіть у великих містах “швидку” доводиться чекати іноді годину і більше. А що доведеться робити після реорганізації, а кажучи просто, – після ліквідації медичного закладу у невеликому населеному пункті, коли до найближчої лікарні 50-60 кілометрів, а дорогі розбиті? Ми за такі реформи ніколи не проголосуємо і закликаємо підтримати нас, як це вже зробили “афганці”, “чорнобильці”, ветерани війни та праці. Як це зробили десятки тисяч простих людей по всй країні, які підтримали позицію КПУ і стали на захист соціальних завоювань, що залишилися їм в спадщину ще від України Радянської, соціалістичної. Як це зробили ті, хто активно долучився до наших всеукраїнських акцій “Робота. Захист. Зарплата”, “Контроль. Порядок. Справедливість”. Тих, хто бере участь у ініційованому нами Народному референдумі і підтримує пропозиції комуністів щодо майбутнього України. Ми закликаємо не піддаватися на солодкоголосі умовляння таких горе політиканів, як віце-прем’єр Тігіпко, що запевняє нібито без кредитів МВФ


73

не обійтися, а для цього, мовляв, треба підвищувати ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги, транспорт і зв’язок, необхідно скоротити пільги і соціальну допомогу малозахищеним верствам населення. Ми закликаємо людей згуртуватися і не дати можливості владі в котрий раз ошукати народ. І якщо сьогодні “афганцям” чи “чорнобильцям” вдасться виторгувати у влади якісь поступки для себе, то нехай вони пам”ятають, що це буде за рахунок інших ветеранів, пенсіонерів, інвалідів з дитинства, багатодітних сімей, за рахунок інших категорій населення, які з різних обставин не можуть захистити себе і свої сім’ї. Шановні виборці! Шановні громадяни! За останній тиждень місцеві організації Компартії у всіх, без винятку регіонах України - від Сходу до Заходу, від Півдня до Півночі, провели сотні зустрічей з мешканцями великих міст, маленьких містечок та сіл. І всюди люди обурені тією політикою, яка сьогодні нав’язується Україні світовим капіталом. Обурені тим, що влада, за яку вони голосували і яка обіцяла їм “покращення життя”, сьогодні відмовляється від своїх обіцянок, відмовляється виконувати Конституцію, зраджує своїх виборців, зраджує народ України. Так, Україна потребує реформ. Але яких? Це - в першу чергу, націоналізація статегічних галузей промисловості, введення прогресивного оподаткування (надприбутки повинні обкладатися надподатками). Це - перегляд умов співпраці з СОТ, відмова від кредитів МВФ. Це жорсткий державний контроль над фінансово-банківською сферою, щоб забезпечити стабільність грошової одиниці, не допустити валютних спекуляцій та створення нових “фінансових пірамід”. До речі, сьогодні на Україні реанімується сумнозвісне “МММ”, куди за різними даними, вже втягнуто понад півмільйона довірливих громадян. Чому Уряд та силові структури тільки розмови ведуть, а шахраї в цей час витягують кровні копійки, обманюючи людей, пропонуючи від 20 до 60 відсотків прибутку? Жорстка кредитно-грошова політика потрібна і для того, щоб забезпечити “довгими” та дешевими (під 3-5 % ) кредитами реальний сектор економіки, сприяти розширенню виробництва, впровадженню інноваційних технологій, створенню нових робочих місць, збільшенню реальних доходів населення. Це - вирішення “газової проблеми” на користь наших громадян, а не енергобаронів і баронес. Це - збереження нашої землі, як надбання всього народу, а не купки латифундистів. Ми переконані, що єдиний шлях відродження України, як економічно розвинутої держави, держави, де людина почувається вільно і захищено, – це докорінна зміна самої ідеології реформ, зміна суспільного ладу. Виступ Голови фракції Симоненка П.М. на пленарному засіданні 1 листопада 2011 року


Для всіх є очевидним, що фінансово-економічна криза поглиблюється, а соціальна напруга в суспільстві зростає і набуває катастрофічних ознак. Ми не сповідуємо гасло: чим гірше — тим краще. Ми пропонуємо реальні кроки, які з одного боку є сприятимуть покращенню умов життя людини праці, а з іншого, – створять умови, необхідні для зміни суспільного ладу. Компартія України вкотре пропонує Кабінету Міністрів негайно розглянути і підтримати розроблену нами грунтовну програму, яка спрямована на подолання кризових явищ як в економіці, так і в соціальній сфері. Ми сподіваємося, що на засіданні Уряду відбудеться розмова про те, як змінити напрям реформ, як зробити так, щоб життя народу України поліпшувалось. Наша антикризова програма спрямована на технологічне переоснащення підприємств і підтримку вітчизняного виробника та забезпечення стабільності фінансової системи, енергетичної, продовольчої та соціальної безпеки, підвищення ефективності державного управління і перегляду пріоритетів зовнішньоекономічного співробітництва. Наріжним її каменем є розвиток реального сектору економіки. Країна, яка неспроможна забезпечити себе, приречена. В іншому разі Україна буде “законсервована” як сировинний придаток та постачальник дешевої робочої сили. Це аксіома. Політика тотального роздержавлення та приватизації наочно засвідчила свою неспроможність та беззсилля. Саме тому однією з необхідних умов ми вважаємо повернення з боку держави контролю над стратегічними галузями промисловості. Найближчим часом ми внесемо на розгляд Верховної Ради ряд антикризових законів. Ми наполягаємо на необхідності прийняття Закону України про націоналізацію і на його основі консолідувати державну власність, створити потужні державні галузеві компанії, великотоварні державні та колективні сільгосппідприємства, забезпечити їм фінансову підтримку для технологічного та інноваційного оновлення як з боку бюджетів всіх рівнів, так і за рахунок “затягування пасків” великих корпорацій і відновлення податків на надприбутки олігархів. Для цього пропонується: відсторонити бізнес від влади; передбачити жорстку відповідальність посадових осіб державних підприємств, установ і організацій за використання бюджетних коштів і виконання державних програм і замовлень. До речі, ми вважаємо недоцільною декриміналізацію статей Кримінального кодексу за тяжкі фінансові злочини; запровадити підвищений податок на непродуктивні витрати корпорацій: розкішні автопарки, літаки, вертольоти. Запровадити податок на розкіш: коштовності, дорогоцінні метали, антикваріат тощо. Це, зрозуміло,


75

не стосується звичайних прикрас і ювелірних виробів. Мова йде саме про розкіш; законом закріпити показники мінімальних бюджетних витрат на наукові розробки та створення нових робочих місць у державному секторі економіки на рівні не нижче 10% ВВП; з метою захисту вітчизняного виробника, а також повернення внутрішнього ринку України Україні — переглянути умови вступу до СОТ, повернутися обличчям до Митного союзу і ЄврАзЕС, встановити ставку кредитування для реального сектору виробництва, в тому числі сільськогосподарських підприємств, на рівні 3-5% річних, а в особливих випадках - під нульовий відсоток. Запровадити пільгові умови для підприємств і організацій, які здійснюють торгівлю товарами вітчизняного виробництва тощо. Не піднявши економіку – ми не вирішимо наболілих соціальних проблем. Але це не означає, що держава, посилаючись на кризу та фінансову скруту, має кинути напризволяще людей. Всі необхідні заходи, пов`язанні з вирішенням соціальних питань, і механізми їх реалізації знайшли відображення у запропонованій нами антикризовій програмі. Це і скасування “реформаторського” пенсійного закону та перегляд самої ідеології пенсійного законодавства. Це, з огляду на високий рівень інфляції, і впровадження поквартальної індексації прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, соцвиплат. Це і збереження діючої системи пільг, тобто безоплатності надання послуг для незахищених верств населення і таке інше. Шановні громадяни! Шановні колеги! Наближається 1 січня 2012 року, коли припиняється дія мораторію на продаж землі. Я, від імені своїх колег та товаришів по фракції і партії комуністів, звертаюся до всіх і закликаю підтримати нас, продовжити мораторій на продаж земель сільгосппризначення принаймні на рік, а за цей час завершити роботу над Земельним кадастром та створити Державний земельний фонд, який відповідатиме за цільове використання та надання землі в оренду. Земля не товар — це наше надбання. Це наш останній золотий фонд.

Виступ народного депутата України Найдьонова А.М. на парламентських слуханнях „Інститут сім`ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення” 21 вересня 2011року Сегодня на обсуждение парламентских слушаний вынесен вопрос, имеющий чрезвычайно большое значение для жизни нашего государства, его будущего. В народе говорят: крепкая семья — крепкое государство. А известный российский писатель Сергей Довлатов как-то сказал: “Семья — не ячейка государства, семья — это и есть государство”. К сожалению, сегодня, как справедливо отмечено в докладе


профильного комитета, роль семьи, этого уникального общественного института, недопустимо принижена. И обусловлено это негативными процессами, происходящими в нашей стране. Разрушена вся система общественных отношений, которая в советское время обеспечивала нашим людям полную занятость, гарантированную оплату труда, государственную заботу о материнстве и детстве, самую справедливую в мире систему социальной защиты, продуманную систему воспитания молодежи. Разве можно всерьез говорить о прочной семье, когда около 7 миллионов наших граждан вынуждены искать работу за пределами Украины, а их дети годами остаются без родительского присмотра? Какие стимулы к рождению детей могут быть в семьях, которые отброшены за черту бедности, едва сводят концы с концами? И таких в нашей стране, по официальным данным, почти треть. Массовая бедность — позор для государства и самый тяжелый удар по институту семьи. Добавим к этому необеспеченность многих молодых семей жильем, разрушенную систему общедоступного бесплатного здравоохранения, фактический переход к платному обучению не только в высших, но и в других учебных заведениях, ликвидацию значительной части детских дошкольных заведений, поборы в тех, которые еще остались, ликвидацию кухонь детского питания с натуральными продуктами, а не химически опасными искусственными заменителями, реализуемыми, к тому же, по космическим ценам, рост цен на продукты питания, предметы первой необходимости. Все это привело к тому, что семья в Украине перестала должным образом выполнять важнейшие социальные функции: демографическую, социально-культурную, воспитательную, социально-психологическую. И в этом — одна из главнейших причин уменьшения рождаемости и в целом численности населения за годы независимости более чем на 6 миллионов человек. Кто может отрицать, что это прямое следствие реставрации в нашей стране порядков дикого капитализма, перманентных структурных финансовых кризисов, циничного ограбления населения, концентрации национального богатства в руках небольшой группы олигархов? Конечно, радикально изменить ситуацию можно лишь на основе изменения социально-экономического строя, утверждения принципов социальной справедливости, присущих социализму. Но уже сегодня для восстановления роли семьи можно и нужно делать намного больше. Это хорошо, что без задержки выплачивается пособие в связи с рождением ребенка, почти 90 тысячам малообеспеченных семей оказывается адресная помощь. В последние годы усилено внимание к оздоровлению и отдыху детей в летнее время: в прошлом году оздоровлено почти 2,4 миллиона детей. Но наиболее важно — обеспечить молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь, жильем, предоставлять им первое рабочее место по окончании учебного заведения, восстановить и укрепить сеть детских дошкольных учреждений, спортивных заведений, радикально изменить положение в системе здравоохранения.


77

И еще одно. Не может не тревожить крайне негативное влияние на моральное состояние нашей молодежи средств массовой информации. Насилие, разврат, цинизм, культ обогащения, индивидуализма — к этому сводятся многие телепередачи, кинофильмы. Разве можно в таких условиях надеяться, что у молодежи будут сформированы высокие моральные качества, уважение к старшим, любовь к Родине? Хотелось бы, чтобы эти проблемы нашли отражение в рекомендациях, которые будут приняты по итогам парламентских слушаний, в законодательных и других правовых актах, в практической деятельности всех государственных органов. Фракция коммунистов в Верховной Раде инициирует принятие соответствующих законов, и мы будем этого добиваться. Виступ народного депутата України Бевза В.А. на парламентських слуханнях „Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів” 5 жовтня 2011 року Я хотів би нагадати про те, що рівно 16 років тому з цієї трибуни до народних депутатів України звернувся Леонід Данилович Кучма. Було поставлено одне запитання: яке суспільство ми будуємо? Тобто з цієї трибуни Прем`єр попросив депутатів сказати йому, що треба побудувати, а він візьметься і побудує. На жаль, не сказали. Тому побудували те, що побудували. Побудували суспільство, в якому сьогодні панують агресія, загальносуспільне хамство, зовсім інші суспільні відносини, які, за великим рахунком, серйозно впливають і на діяльність правоохоронних органів. Тому й постала низка новітніх негативних явищ, серед яких основні такі: набуття злочинністю організованого, професійного характеру, розвиток тіньової економіки, поширення правового нігілізму. Система правоохоронних органів вимушена працювати фактично в нових умовах, коли традиційні підходи до боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку втрачають свою ефективність. Необхідно зазначити, що протягом двадцяти років незалежності України не раз декларувалися намагання реформувати органи кримінальної юстиції. Було розроблено декілька концепцій реформування, які так і не були реалізовані. У цій залі сьогодні присутні міністри, заступники міністрів, начальники УМВС, які пережили не одну реформу, що, на жаль, так і не були до кінця реалізовані. Протягом багатьох років основним орієнтиром реформування правоохоронної системи держави були інтереси окремих відомств, які ініціювали розв’язання лише своїх проблем у сфері правоохоронної діяльності. На сьогодні організація та діяльність системи правоохоронних органів України засвідчують, що це структура, безумовно, громіздка. Її ланки характеризуються надмірним бюрократизмом, неузгодженістю, дублюванням. Слабкість та неефективність діяльності правоохоронних


органів пов’язані також з недостатнім фінансуванням, корумпованістю та значною заполітизованістю. Тому питання необхідності реформування системи МВС є нагальним. Але реформування треба проводити в комплексі, тут я абсолютно погоджуюся з попередніми промовцями. На нашу думку, задля ефективного реформування правоохоронної системи в цілому і, зокрема, системи МВС потрібно вирішити декілька простих і водночас складних питань. Насамперед, треба створити повноцінне правове підґрунтя, адже реформаторські дії мають спиратися на відповідні нормативно-правові акти, які визначають завдання, функції певної правоохоронної структури, її місце і роль у системі виконавчої влади, принципи діяльності тощо. Якщо говорити про стан законодавчого забезпечення на сьогодні, то найперше, що впадає в очі, — величезна кількість нормативних актів. До речі, Голова Верховної Ради України сьогодні казав про те, що парламент має серйозно займатися питаннями ефективності кожного законодавчого акта, для того, щоб він справді працював, а не лежав десь на полиці. Ідея, по суті, не нова. Ефективність кожного закону залежить від того, коли він прийнятий і наскільки відповідає вимогам сьогодення. Нині Україна, як ніколи потребує прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу. Необхідність його прийняття зумовлена економічними, соціальними і політичними змінами, адже всім відомо, що Кримінально-процесуальний кодекс — це засіб і спосіб реалізації кримінального права в державі. Зрозуміло, що Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року вже не відповідає суспільним перетворенням, які відбуваються в Україні. Водночас у процесі реформування є очевидною потреба прийняття ряду законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ, зокрема й нової редакції Закону “Про оперативно-розшукову діяльність”. До речі, маємо подякувати нашим попередникам, які 20 грудня 1990 року прийняли Закон України“Про міліцію”, який і на сьогодні є актуальним та працює. Оскільки Голова Верховної Ради надзвичайно жорстко стежить за дотриманням регламенту слухань, за браком часу про події в Одесі можу сказати так: “Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны”. Не робімо поспішних висновків. Для цього є міністр, який проведе службове розслідування і “раздаст всем сестрам по серьгам”. І ще одне. Тут згадували про дзеркало. Хай мені вибачає Леонід Данилович Кучма, я нагадаю ще одне його висловлювання. У 1998 році з цієї трибуни він сказав, що міліція є дзеркалом українського суспільства. Тому я закликаю своїх колег політиків: давайте, друзі, частіше дивитися в дзеркало. І наостанок. Я часто повторюю слова, які 1967 року сказав Міністр внутрішніх справ Союзу РСР Микола Онисимович Щолоков на Всесоюзній нараді керівних працівників МВС. Так ось, тоді він сказав сакраментальну фразу:“Голодная и нищая милиция опасна для общества”. Краще не скажеш!


79

Виступ народного депутата України Дем’янчук В.О. на парламентських слуханнях “Стан суспільної моралі в Україні” 9 листопада 2011 року Мені свій виступ хотілось би почати словами Тараса Шевченка: "Найгірша отрута нашого морального буття – безнадійність". Проблема, яку ми розглядаємо сьогодні, є для нас досить суттєвою і надзвичайно важливою, особливо на тлі тих гострих глибоких потрясінь, що відбуваються в нинішньому світі. Адже сьогоднішній стан суспільної моралі не просто непокоїть, він є кричущим. І тому так важливо визначити основні чинники цієї проблеми, виявити причини, що впливають на формування здорового морального клімату у суспільстві. Адже без здорових моральних та сприйнятих суспільством духовних цінностей не можна побудувати сильну, справді демократичну державу. Існуючі в суспільстві норми моралі, як відомо, не містять формалізованих правил і чітко визначених форм відповідальності за їх недотримання. Та здорове суспільство завжди знаходило можливості корегувати поведінку людей як за допомогою морального, громадського впливу, так і встановлюючи в необхідних винятках відповідні правові норми. Та дотримання загальноприйнятих моральних норм залежить передусім від внутрішнього переконання людини, її вихованості і зрілості. І тут першорядну роль відіграють такі індивідуалізовані моральні категорії, як совість, честь, розуміння обов’язку перед суспільством, перед колективом, перед своїми товаришами, рідними і близькими. Саме це спрямовує поведінку людини в моральне річище, формує моральну зрілість, соціальну орієнтованість особистих цінностей. Наше суспільство має багату, можна сказати, унікальну культурну і духовну спадщину. У світі добре відомі толерантність, доброта, цнотливість українського народу, нетерпимість до будь-яких проявів аморальності, нечесності і безвідповідальності. На жаль, ми спостерігаємо, як на тлі різноманітних політичних і економічних негараздів руйнуються вікові моральні та духовні засади, що підриває моральне здоров’я нації, ставить під загрозу майбутнє молодого покоління. Сьогодні доводиться з гіркотою відзначати, як погіршується виховна та просвітницька робота в школах і вузах, закриваються дитячі заклади і молодіжні клуби, гуртки, спостерігається тотальне послаблення інституту сім’ї як основи виховання, нівелюються моральні загальнолюдські цінності. А все це призводить до аморалізації українського суспільства. Деградація усіх напрямів життєдіяльності починається, на жаль, з освіти і дошкільного виховання. Це системний результат недбалого ставлення держави до своїх громадян. Депопуляція, триваюче перевищення смертності над народжуваністю, що вже призвело до зменшення більш як на шість мільйонів нашого населення, масова втеча українців за кордон як на заробітки, так і на постійне проживання – це демографічні наслідки такого ставлення. Деморалізація, популяризація так званих нетрадиційних


сексуальних орієнтацій та інших збочень, яких, будемо відвертими, раніше не знало наше суспільство, зростання насильства, жорстокості, терпимість навіть до найжахливіших злочинів, алкоголізму, наркоманії, загальна невротизація населення – це соціальні наслідки. Звичайно все це є наслідком того удару, який завдано нашому суспільству в результаті перевороту на початку 90-х років, зруйнування цінностей, на яких формувалося покоління наших людей. А що прийшло на зміну цілісній системі виховання, яка при всіх недоліках прищеплювала молодим людям чесність, повагу до своїх товаришів, прагнення чесно виконувати громадянський обов’язок? За 20 років після проголошення незалежності так і не визначено, що є пріоритетом для України, яке суспільство ми будуємо. Радянська Україна була серед найбільш читаючих країн світу, тут видавалася величезна кількість книг наукової, художньої і популярної літератури, світової класики. А сьогодні рідко яка молода людина читає щось за межами шкільної програми. Наше покоління виховувалось на прикладах самовідданої праці стахановців на благо Вітчизни, на священних образах героїв Великої Вітчизняної війни, Героїв соціалістичної праці, на досягненнях підкорювачів космосу, зрештою, на прикладі футболістів київського "Динамо", які у 1975 році вибороли супер-кубок УЄФА. Це теж історія нашої країни, історія нашого народу. А чим ми можемо похвалитися сьогодні після 20 років незалежності? Перше місце в світі за рівнем дитячого алкоголізму, перше місце серед країн Європи і Центральної Азії за розповсюдженням ВІЛ серед дорослих, п’яте місце в світі за кількістю вживаного алкоголю на душу населення. Україна є другою країною в світі після Чилі, де курять 30 відсотків юнаків і дівчат у віці 13-15 років. Україна займає одне з перших місць у Європі за кількістю самогубств. За поширенням дитячої порнографії Україна також перебуває в числі світових лідерів. На жаль, до цієї ганебної і страшної, за своїми наслідками, справи все більше долучаються наші засоби масової інформації, особливо телебачення. Все це є наслідком очевидної моральної і духовної деградації суспільства, нехтування етичними нормами, традиційними людськими цінностями, що складалися та формувалися в суспільстві протягом віків. На таку поведінку громадян безперечно впливає відсутність національної, тобто, об’єднуючої державницької ідеї. Ми розуміємо, як не просто виробити таку ідею в суспільстві, яке є роз’єднаним за багатьма позиціями, за ставленням до нашого історичного минулого, до зовнішньополітичного вибору, до так званих реформ, внаслідок яких основні багатства виявилися зосередженими в руках невеликої купки мільярдерів і мільйонерів, а мільйони людей відкинуті за межу виживання. Але стосовно таких категорій як моральна чистота, повага до людини, до її законних прав і інтересів, суспільство має бути єдиним і згуртованим. На нинішній тривожний стан суспільства впливає передусім відсутність концепції державної гуманітарної політики. А це призводить до того, що часто-густо погляд влади на суспільний розвиток нагадує військову


81

операцію - "зачистка території". Така позиція не може не викликати занепокоєння. Ми вважаємо ненормальним те, що в Уряді немає людини в ранзі віце-прем'єра, якому було б доручено координувати діяльність у гуманітарній сфері. Для формування і поширення моральних цінностей у суспільстві важливо і необхідно краще використовувати потенціал виховної роботи у навчальних закладах, соціальної та психологічної роботи з сім'ями, сучасних ресурсів засобів масової інформації, і, можливо, соціальної реклами. Сьогодні ж практично нанівець зведене патріотичне виховання молоді, формування почуття любові і поваги до Вітчизни. Та втім важко й говорити про ефективність цієї роботи в умовах, коли держава не забезпечує своїм громадянам реалізації конституційних прав і свобод. Ми вважаємо за необхідне посилити відповідальність усіх державних органів і їх керівників за дотримання і виконання вимог законодавства з питань, що стосуються морального виховання. Особливо це стосується телебачення, радіо, преси, Інтернету. Йдеться не про повернення до тотальної цензури - моральним цензором має бути совість тих, кому доручені ці потужні засоби духовного і морального впливу. На даний час в Україні прийнято достатньо нормативно-правових актів щодо захисту суспільної моралі. Однак вплив їх на утвердження здорової моральної атмосфери в суспільстві вкрай недостатній. І першопричиною цього є відсутність контролю і вимогливості, передусім з боку Уряду. Безумовно, нині перед нашою молодою державою стоять десятки гострих невідкладних проблем. Проте, визначаючи пріоритети, ми не маємо права забувати перевірену повчальним досвідом істину, що без порядку в душах людей не може бути порядку і процвітання в державі. На наш погляд, сьогодні ми повинні будь-що зосередити зусилля урядів, всіх органів державної влади, творчих спілок, громадських організацій, найактивнішої частини суспільства, насамперед, на протидії негативним тенденціям, які руйнують і знищують духовний і моральний потенціал нації. Мета нашої зустрічі - допомогти один одному та суспільству загалом зрозуміти причини такої негативної ситуації. Жити і діяти як раніше - вже неможливо. Жити і діяти як зараз - смертельно. Зрозуміємо причини, віднайдемо і рішення. Виступ народного депутата України Даниленка В.А. на парламентських слуханнях “Стан суспільної моралі в Україні” 9 листопада 2011 року Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити стан суспільної моралі в Україні. На жаль, кожен з нас розуміє, що з проведенням цих слухань наш парламент запізнився. Процеси, що відбуваються в останні два десятиліття в Україні, змінили багато чого не тільки в економіці й політиці, а й у повсякденному житті кожної людини, у відносинах між людьми, в розумінні того, що сьогодні є життєвим успіхом, які цілі перед собою ставити, якими засобами для досягнення цих цілей можна, а якими не можна користуватися.


Якщо в радянську епоху нашому суспільству, її громадянам були властиві такі цінності, як чесність, совість, відповідальність, повага до старших, турбота про ближнього і слабкого, сім’я, то після розпаду Союзу з поширенням так званої глобалізації стали просочуватися інші цінності: гроші, гедонізм, неповага до старшого, екстремальний індивідуалізм, цинізм, егоїзм, розпуста. В першу чергу, все це впливає на нашу молодь. Недарма кажуть: хочеш дізнатися про майбутнє держави, подивись на її молоде покоління. Піонерів більше немає, замість них виховується нове покоління: "Емо", "скінхеди", "готи", "неонацисти", "скаути" і тому подібне. Нашим дітям протягом усіх років так званої незалежності свідомо насаджують західні цінності, американські моральні орієнтири. Підростаюче покоління формується на антигуманних, злих та огидних фільмах. Немає жодного кінофільму без вульгарних сцен. Замість мультфільмів, які колись вчили добру та справедливості, прийшли "Сімпсони", в яких, що не слово, то нецензурщина. Зруйновано найкращі принципи виховання особистості, які формувалися протягом часу. Давайте згадаємо, що не так давно, грубе слово на вулиці сказати було соромно. При соціалізмі наші люди не знали, що таке наркоманія, проституція, нетрадиційна орієнтація. Це було десь там, але не в нас. Занепад моралі можна пояснити наявністю багатьох об’єктивних і суб’єктивних причин таких як зруйнування духовних і моральних цінностей, антинародна політика держави, соціальна і духовна криза, відсутність державних програм, комерціалізація засобів масової інформації, передусім телебачення, Інтернет. Звичайно, держава повинна розуміти, що шляхом повної заборони або введення цензури дані питання вирішені не будуть. Людину, яка 20 років живе і не знає що таке повага до старших, не можна виховати вже заново. Не можуть не викликати тривогу такі дані. В 1990-у році в Україні було 24,5 тисячі дошкільних навчальних закладів, з них залишилось трохи більше 15 тисяч, до того ж 900 із них не працюють. Відвідуваність театрів зменшилась з 17,5 мільйона до 6,5 мільйона осіб, з 25 тисяч бібліотек залишилось 19 тисяч. Держава мала- вдумайтесь у ці цифри - 27 тисяч кінотеатрів, їх сьогодні працює трошки більше 250. А хіба не є свідченням небезпечної втрати моральних цінностей частиною нашої молоді події, які мали місце у Львові 9 травня цього року? Згадайте кадри, що облетіли весь світ, де молодики з неповагою здирають бойові нагороди з ветеранів Великої Вітчизняної війни, принижуючи їх гідність. А найнебезпечнішим є те, що деякі політичні партії та їх лідери використовують цю молодь для реалізації своїх політичних амбіцій. Фракція комуністів у Верховній Раді вважає за необхідне доручити Кабінету Міністрів розробити державну програму захисту суспільної моралі в Україні. Програма повинна містити норми щодо недопущення пропаганди расової і національної ворожнечі, фашизму, неонацизму, антисемітизму та інших видів ксенофобії, нетерпимості і насильства, недопущення подальшої комерціалізації культури та експансії іноземної кінокультури на території


83

України. У програмі повинні бути визначені основні вимоги щодо захисту суспільної моралі серед дітей дошкільного віку. Ми підтримуємо необхідність розробки сучасної концепції гуманітарної політики, яка має проводитись у державі. Одним словом, до захисту суспільної моралі треба підійти рішуче та невідкладно. І починати необхідно з кожного з нас. Адже ми є прикладом для наших дітей. Виступ народного депутата України Лещенка В.О. на пленарному засіданні 17 листопада 2011 року при розгляді проектів законів про ринок землі Прийняття Закону про ринок землі – це останній крок до початку торгівлі землею. В Конституції України (стаття 13) чітко записано, що земля є об’єктом права власності українського народу. Наголошую, всього народу, а не якоїсь його частини. Але земля є ласим шматком для вітчизняного і іноземного капіталу, який їм неодмінно хочеться привласнити. Ось чому буржуазія прагне перетворити землю на предмет купівлі-продажу, а діюча влада сприяє цьому і підштовхує парламент до прийняття потрібного їй рішення всупереч здоровому глузду і волі трудового народу. Ми стоїмо перед загрозою, що наша українська земля, яку плекали і боронили всі попередні покоління, може опинитися в руках купки пройдисвітів, котрі шляхом махінацій, обману і експлуатації трудящих зосередили в своїх руках багатство і владу, а тепер прагнуть загарбати ще й землю. Є загроза й того, що значні масиви нашої землі через підставних осіб опиняться в руках іноземців. Якими будуть наслідки цієї чергової афери багатіїв? Українські селяни залишаться без землі, як трудящі в результаті приватизації були позбавлені власності на заводи і фабрики, інше загальнонародне добро. На селі ще більше зросте безробіття, доходи сільського населення суттєво знизяться, занепаде соціальна сфера, звузиться доступ селян до освіти, охорони здоров'я, культури, підвищаться темпи вимирання сільського населення та зникнення з карти України населених пунктів. Ось чому народні депутати від Компартії України неодноразово подавали на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо заборони торгівлі землею. Наша партія як партія трудового народу послідовно вела і веде боротьбу проти обману людей капіталістами, переконувала трудящих чинити опір перетворенню землі на предмет купівлі-продажу. Безпосереднє особисте спілкування з виборцями, соціологічні дослідження, попередні підсумки Народного референдуму, який з травня поточного року проводять по всій Україні комуністи, дають нам підстави заявити: український народ в переважній більшості категорично проти торгівлі землею. Пропозиція. У зв’язку з тим, що буржуазна влада на кожному кроці стверджує, що вона найдемократичніша в світі, вимагаємо провести офіційний референдум щодо торгівлі землею. І лише за його підсумками


прийняти в парламенті остаточне рішення. Впевнений, що народ України підтримає позиції комуністів і не допустить, щоб знахабнілі багатії відібрали в нього останнє – землю. Пропоную всі три проекти законів про ринок землі відхилити. Виступ народного депутата України Александровської А.О. на пленарному засіданні 22 грудня 2011 р. при розгляді проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” Можно было бы ограничиться одной единственной фразой, сказав, что фракция коммунистов не будет голосовать за предложенный проект Закона о Госбюджете на 2012 год. Но все же я объясню нашу позицию. И не вам, уважаемые коллеги, - вам она известна. Я хочу объяснить нашу позицию тем гражданам Украины, кто с тревогой или с ожиданием ждут принятия этого важнейшего Закона Украины. Первая позиция, основная и главная. В Законе о Госбюджете заложена норма, позволяющая Правительству самостоятельно определять, кому какую социальную помощь и поддержку оказывать, а может быть, и не оказывать. То есть, это та же норма пресловутого законопроекта №9127, которая возмутила практически всю Украину. Снова Правительство оставляет за собой право, исходя из имеющихся финансовых ресурсов госбюджета, определять, сколько выплачивать чернобыльцам-ликвидаторам и пострадавшим, детям войны. Им предусматривается ежемесячная выплата – 57 гривень вместо 246, как требует Закон. Это коснётся и военных пенсионеров. Это, конечно, коснётся милиционеров, которые имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. И это касается статей 12, 13, 14, 15, 16 Закона Украины о статусе ветеранов войны и гарантий их социальной защиты. Кстати, чтобы знали ветераны. В законопроекте №9127 речь шла об ограничении выплаты только к 9 мая и о санаторно-курортном лечении. А сейчас речь идёт о регулировании абсолютно всех видов льгот, положенных им по этому закону. Не нашли поддержки в бюджете и предложения фракции коммунистов о необходимости выделения в бюджете средств на исполнение судебных решений, принятых в пользу пенсионеров. Не выделено 456 миллионов гривень для проведения компенсационных выплат наследникам умерших, которые имели вклады в бывшем Сбербанке Советского Союза. Всё это свидетельствует, что продолжается политика экономии на социальных программах. Эта экономия коснётся практически всего народа Украины, а не только тех, о ком я сказала. Потому что предложенный Правительством уровень прожиточного минимума в течение года вырастет более медленными темпами, чем будут расти потребительские цены. Уровень, рост минимальной заработной платы, прожиточный минимум будет 7,7%. А потребительские цены вырастут на 7,9%. Об этом свидетельствует также и то, что при доработке проекта госбюджета, несмотря на снижение прогнозного размера валового


85

внутреннего продукта на 5 миллиардов гривень, прибыли предприятий планируется увеличить на 11 миллиардов. А вот фонд оплаты труда будет уменьшен на 16 миллиардов. Таким образом, богатые продолжают богатеть, а бедные – беднеть. Мы такую политику не поддерживаем.

Звіт про роботу депутатської фракції комуністів  

Звіт про роботу депутатської фракції комуністів за період дев’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання (вересень 2011 р. – січень...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you