Page 1

КОММУНИСТ КОММУНИСТ №9 (47)

ПУТИВЛЬЩИНЫ

Ежемесячный бюллетень Путивльского райкома КПУ сентябрь 2012 года www.kpu-putivl.at.ua

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

У

країна опинилась у тяжкій соціально-економічній та гуманітарній кризі. Диктатура олігархії, беззаконня й непідсудність багатіїв, зруйноване господарство, “розтоптаний” зовнішніми кредиторами державний суверенітет, бідність та відсутність соціальних гарантій, падіння суспільної моралі – це згубна реальність, яку капіталізм приніс Україні. Відмова від соціалістичного шляху виявилася фатальною помилкою. Єдиний вихід із нинішньої ситуації – це рішучий демонтаж капіталістичних відносин та спрямування українського суспільства й держави в надійне русло соціалістичного розвитку. Ми віримо у можливість побудови вільного демократичного суспільства без експлуатації людини людиною. Ми прагнемо ліквідації диктатури капіталу й встановлення справжнього народовладдя. Ми будемо будувати нову сучасну економіку, у центрі якої – найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб людей, досягнуте не за рахунок експлуатації, а шляхом раціонального та ефективного розподілу створених суспільством матеріальних благ. Ми пропонуємо українському народу реальну альтернативу капіталістичному занепаду – соціалістичне суспільство справедливості та гуманізму. У зв’язку з цим ми забезпечимо: Перемогу над безробіттям, бідністю і відсталістю Конституційне підтвердження права народу України на володіння усіма природними ресурсами, землею, корисними копалинами, виробничими активами. Закріплення права на їхнє використання в інтересах суспільства за державою. Повернення у державну власність підприємств базових секторів економіки. Забезпечення розвитку наукомістких секторів і виробництв. Частка продукції машинобудування в структурі українського ВВП має становити не менше 30%. Частка наукомісткої продукції секторів електротехніки, приладо-, авіа-, ракето-, верстатобудування має становити не менше 15%. Заборонення купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Зміцнення позиції державних банків, які будуть кредитувати вітчизняну промисловість і сільгоспвиробника під низький процент. Реалізація державної програми імпортозаміщення та виробництва на вітчизняних заводах ліків, побутової техніки, одягу та взуття. Забезпечення сталого зростання доходів трудящих. Частка оплати праці в собівартості продукції не може бути нижчою 60%. Повернення державної монополії на виробництво та реалізацію алкогольних та тютюнових виробів. Розширення державної підтримки кооперативних господарських об’єднань громадян, насамперед – кооперативів селян. Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не менше 7% ВВП. Зниження податків для самозайнятих громадян. Внесення повного оподатковування офшорних операцій, заборони офшорним компаніям володіння акціями українських підприємств. Перехід до системи прогресивного оподатковування та введення податків на споживання предметів розкоші. Посилення державного контролю над ціноутворенням. Створення мережі державних та комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, відродження мережі державних і комунальних аптек. Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції. Встановлення розміру заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої заробітної плати в промисловості. Надання медикам, працівникам культури та освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців. Збереження та розширення системи прямих соціальних пільг, гарантування надання пільг працівникам бюджетної сфери, які перебували на державній службі не менше 30 років. Скасування підвищення пенсійного віку. Забезпечення поваги та гідного життя ветеранам. Ліквідування багатоманітності пенсійних програм шляхом переходу спочатку до 3-5, а в кінцевому варіанті до єдиного пенсійного закону. Змушення приватного капіталу виконувати соціальні зобов’язання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне страхування, дотримання екологічних стандартів). Повернення трудових заощаджень, втрачених під час «реформ». Конституційне гарантування статусу першочергового фінансування соціальних статей видатків. Перемогу над корупцією Законодавче закріплення проведення референдумів і плебісцитів у вирішенні важливих суспільних питань. Надання профспілкам права законодавчої ініціативи. Введення виборності суддів. Заборонення приватизації державних підприємств. Введення відповідальності за доведення їх до банкрутства. Ліквідація статусу недоторканості для всіх без винятку представників влади. Жорстке покарання за зловживання владою та хабарництво. Скорочення видатків на утримання керівних осіб, прив’язання їх доходів до рівня економічного розвитку країни. Прийняття Закону України “Про конфлікт інтересів”, який унеможливить сімейственість і клановість кадрів. Розширення повноважень Рахункової палати за контролем над доходами Бюджету та використанням державних коштів. Перехід до формування Державного бюджету “знизу”. Зміцнення державного суверенітету Пріоритет зовнішньої політики – вступ до Митного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійського економічного союзу. Припинення співробітництва України із МВФ. Перегляд всіх нерівноправних міжнародних договорів, у першу чергу – в рамках СОТ. Конституційне закріплення нейтрального та позаблокового статусу України.

ВЕРНЕМ СТРАНУ НАРОДУ!

Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповідати сучасним загрозам. Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними зразками техніки. Забезпечення соціального захисту військовослужбовців. Надання їм статусу державного службовця. Збереження здоров’я українського народу Надання безкоштовної медичної допомоги кожній людині. Відродження державної мережі медичних установ, насамперед – у малих містах та сільських населених пунктах. Забезпечення технічної модернізації медичних установ, передусім – пологових будинків та дитячих лікарень. Забезпечення безперебійної закупівлі та надання за державний кошт ліків, критично необхідних для збереження життя громадян України. Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя людей з обмеженими можливостями. Забезпечення контролю за якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг. Посилення відповідальності за екологічним довкіллям, за перевищення норми вмісту шкідливих речовин, відсутність очисних споруд. Доступність якісної освіти Повернення до державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Забезпечення належного фінансування державних навчальних закладів. Щорічне виділення на освіту 10% від ВВП. Проведення модернізації матеріальної бази навчальних закладів державної форми власності. Розширення державних замовлень на фахівців виробничих професій. Забезпечення гарантій першого робочого місця для молодих фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і перекваліфікації робочої сили. Впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які працюють у сільській місцевості. Вирішення житлової проблеми і подолання занепаду ЖКГ Розгортання масштабного будівництва соціального житла в країні. Надання громадянам житла на правах державної та комунальної оренди без права приватизації, щоб виключити можливість спекуляції. Встановлення орендної плати за житло на рівні не вище 10% від прожиткового мінімуму, передбачення додаткових знижок для осіб, які користуються пільгами. Зобов’язання роботодавців забезпечувати житлом своїх працівників. Повернення в державну власність об’єктів ЖКГ та підприємств, що забезпечують постачання населення водою, теплом, газом. Встановлення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки. Видатки на комунальні послуги, які мають бути включені до гарантованого державою прожиткового мінімуму, не повинні перевищувати 10% доходів сім’ї. Посилення відповідальності за афери з житлом. Моральне оздоровлення суспільства Збільшення чисельності державних культурних установ, відновлення мережі бібліотек та книжкових магазинів, передусім – у малих містах та сільській місцевості. Відродження мережі державних оздоровчих установ для дітей. Забезпечення повноцінного фінансування державних культурних установ та підвищення рівня соціальної захищеності працівників культурної сфери. Заборонення пропаганди сексуальної розбещеності, насильства, расизму, ксенофобії, етнічної переваги та національної ворожнечі. Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб, які співробітничали з нацистським режимом і сьогодні пропагують ці ідеї. Створення державних ефективних програм щодо подолання алкоголізму, наркоманії й ВІЛ/СНІДу серед молоді. Підтримка канонічної Православної церкви і віруючих інших конфесій. Надання через референдум російській мові статусу другої державної. Тільки Комуністична партія, яка ставить собі за мету ліквідацію диктатури капіталу і бореться за побудову соціалізму, може розв’язати всі питання, що стоять перед українським суспільством. Ми повернемо країну народу! Уперед, до соціалізму! Перший секретар ЦК Компартії України П.М. Симоненко

В во па ко


КОММУНИСТ Путивльщины №9 (47) сентябрь 2012 года

ПОЛУЧИВ БОЛЬШИНСТВО В РАДЕ, КОММУНИСТЫ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОТМЕНЯТ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Коммунисты и другие депутаты в Верховной Раде проголосовали за присвоение городу Путивль звания «Город партизанской славы», а Янукович – против Кандидат в народные депутаты КПУ (округ № 159) МОСКОВЧЕНКО Виктор Васильевич Член ЦК КПУ секретарь Глуховского райкома КПУ, депутат Глуховского районного совета. Уважаемые земляки! Коммунисты идут во власть не ради власти, а ради своей главной мечты – служения трудовому народу. Моя формула успеха: рано вставать, допоздна работать на благо людей. Партия у человека, как родная мать, должна быть одна. Мы должны избрать тех, кто не предал!

БИОГРАФИЯ Родился 15 июля 1948 года в с. Хвощивка Хорольского района Полтавской области. С 1966 по 1984 года проходил срочную службу, работал на разных должностях в колхозе «Заря коммунизма» Хорольского района Полтавской области, прошел трудовой путь от тракторной бригады до заместителя председателя правления колхоза, председателя профкома, председателя правления. 1988-1991 гг. – второй секретарь Глуховского горкома Компартии Украины. С 1992г. по 1992 г. – директор малого предприятия «Нива» Глуховского района. С 1992г. по 1996г. – начальник Глуховского управления сельского хозяйства. 1996г. по 2003г. – председатель правления ЗАО «Глухівське». С 2001г. по 2003г. – директор ТОВ «Мічурінське» С 2003г. по 2008г. – помощник народного депутата Украины.

Предвыборная программа кандидата в народные депутаты Украины от Коммунистической партии Украины Московченко Виктора Васильевича Суть моей предвыборной программы, которая базируется на материалах только проведенного народного референдума, состоит в том, чтобы каждый человек мог иметь работу, содержать свою семью в обеспеченном светом и теплом жилье, бесплатно и качественно лечился, учил своих детей, имел обеспеченную старость. В случае победы на выборах, я буду добиваться решения таких конкретных задач: – обеспечение всесторонней поддержки нашего отечественного производства, выпускающего необходимую для населения продукцию. – гарантирование разных правовых условий функционирования предприятий и хозяйств разных форм собственности, приобретенных законным путем. Я за поддержку частного предпринимательства. Для этого буду добиваться льготных кредитов на обновление и расширение производства всех форм собственности под государственные гарантии, предоставляя преимущества предприятиям, развивающимся на принципах государственного расчета. – особенно буду работать над остановкой развала производств в сельском хозяйстве. На опустошенные за годы «реформ» поля и фермы должна прийти современная техника, минеральные и органические удобрения, способы защиты растений, все, что необходимо сельскохозяйственному комплексу. Сельхозпредприятия в разных формах при поддержке государства должны наращивать производство сельхозпродукции, что будет главным стимулом улучшения жизни на селе, а самое главное – обеспечение рабочими местами сельского населения. – земельный кодекс необходимо пересмотреть, чтобы земля не стала объектом куплипродажи. Предназначение украинских земель – давать хорошие урожаи для всего народа, а не быть способом наживы для нечестных людей. Считаю, что только кооперация усилий сельских жителей в производстве и реализации сельхозпродукции – выход из тяжелого положения на селе. Выполнения этих и других заданий, моя активная работа в Верховной Раде и среди избирателей округа даст возможность: – возвратить людям работу, ликвидировать безработицу, получать заработную плату не ниже прожиточного минимума. – остановить пенсионный геноцид, установить размер пенсий в зависимости от объема внесенного трудового вклада и заслуг перед обществом, а не от ранга государственного служащего. Буду вести борьбу за возвращение прежнего пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). – обеспечение предоставления законных льгот ветеранам войны и труда, инвалидам, многодетным матерям, воинам-интернационалистам, военнообязанным, детям войны, школьникам и студентам, учителям, медицинским и культурообразовательным работникам, правоохранителям. – обеспечить нормальные жилищно-коммунальные и транспортные услуги, снизить цены на их предоставление. При этом сосредоточить внимание на обеспечении значительного улучшения дорог, соединяющих села и города избирательного округа. – активизировать возвращение проиндексированных трудовых сбережений советского периода. – за счет государственного и местных бюджетов возобновить жилищное строительство. – реализовать качественное медицинское обслуживание. Возобновить бесплатные медицинские услуги для всех. – заботу о молодежи сделать одним из главных приоритетов государства, остановить и искоренить такие социальные явления, как детская беспризорность, наркомания, СПИД, туберкулез. Все, что я обещаю – не пустые обещания. За годы советской власти все это было нормой жизни. Коммунисты совместно с народом победили врагов Советской власти в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, подняли из руин народное хозяйство, развивали страну. Украина была в то время в числе передовых стран мира. Глубоко убежден, что в случае победы на выборах в Верховную Раду и местное самоуправление коммунисты, взяв на себя ответственность за положение дел, и на этот раз не подведут украинский народ и выведут Украину из этой пропасти, в которую ее затащили горе-демократы, находящиеся у власти. Коммунисты идут во власть не ради власти, а ради своей главной мечты – служения трудовому народу. Вместе с народом обеспечим порядок в государстве, достаток в доме.

Ежемесячный бюллетень Путивльского РК КПУ

Редактор Николай КОВТУН За точность изложенных фактов ответственность несет автор

Президент Янукович відмовився присвоювати місту Путивль почесне звання «Місто партизанської слави»

В

приймальню народного депутата України, першого секретаря Сумського обкому КПУ Володимира Даниленка надійшла відповідь від Адміністрації Президента України на депутатський запит стосовно присвоєння місту Путивль Сумської області почесного звання «Місто партизанської слави» з нагоди відзначення 125-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака, з урахуванням його вагомого внеску у визволення України від фашистських окупантів у роки Великої Вітчизняної війни. Нагадаймо, 8 червня 2012 Верховна Рада України проголосувала про направлення депутатського запита народного депутата України Володимира Даниленка до Президента України. Володимир Даниленко був впевнений, що після обіцянок Президента відвідати колиску партизанського руху у 2011 році, він обов’язково задовольнить прохання народного депутата та мешканців міста Путивль, які своїм патріотичним духом показують усій Україні, що справжні герої – це люди, які, не жалючі своє життя, визволяли батьківщину від фашистських загарбників. На жаль, сподівання не справдились! Президент вважає, що якщо при в’їзді в Сумську область стоїть пам’ятний знак «Область партизанської слави», то це в повній мірі задовольняє пошану, необхідну для подвигу тисячі людей, які вели підпільну боротьбу разом з двічі Героєм Радянського Союзу Сидором Ковпаком. Цитата з відповіді Адміністрації Президента України: «Як свідчать історичні матеріали, під час гітлерівської окупації активний партизанський рух був не тільки у Сумській області, а й на території інших областей, зокрема Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Одеської, Рівненської, Чернігівської. З огляду на це на кордонах зазначених областей, у тому числі Сумської, були встановлені пам’ятні знаки «Область партизанської слави».  «Дана відповідь ще раз підтверджує, що партії влади ветерани та партизани необхідні тільки тоді, коли наближаються вибори, а в інші часи є справи важливіші. Наприклад,  відміна  доступних  потягів,  зменшення  соціальних  виплат,  відмова  від соціальних  зобов’язань», – зазначив Володимир Даниленко.

Президенту України ЯНУКОВИЧУ В.Ф. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ «стосовно присвоєння місту Путивль Сумської області почесного звання «Місто партизанської слави» з нагоди відзначення 125-річчя з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака, з урахуванням його вагомого внеску у визволення України від фашистських окупантів у роки Великої Вітчизняної війни» Шановний Вікторе Федоровичу! У липні 1941 року в Путивлі для боротьби в тилу ворога було сформовано партизанський загін, командиром якого Путивльський райком партії затвердив С.А. Ковпака. Матеріально-технічна база загону була закладена в Спадщанському лісі. Першими добровольцями легендарного Путивльському партизанського загону стали мешканці міста Путивль, саме поруч даного міста розпочалась діяльність партизанів і підпільників Сумської області. Партизанський загін, створений у Путивлі, зірвав не один оперативний план командування вермахту і створив сприятливі умови для подальших наступів Радянської армії. У роки Великої Вітчизняної війни на долю міста випали важкі випробування, які воно з гідністю витримало. Сьогодні Путивль перетворився у невеличке провінційне містечко з чисельністю населення близько 16 тисяч жителів та є районним центром Сумської області. Залишившись осторонь залізниці, місто не має потужної промисловості. Зазвичай, такі міста називають «малими». Але саме ці «малі міста» й зберігають для прийдешніх поколінь нашу велику історію. Путивль має неофіційний статус «Місто партизанської слави», даний статус є гордістю мешканців Путивля та є важливим прикладом для виховання майбутніх поколінь на подвигу їх співвітчизників. Мною у Верховній Раді України 11 січня 2012 року був зареєстрований проект Постанови Верховної Ради України про присвоєння місту Путивль Сумської області почесного звання «Місто партизанської слави» № 9675. Метою проекту є прийняття рішення Верховної Ради України про присвоєння місту Путивль Сумської області почесного звання «Місто партизанської слави». Основним завданням є всенародне вшанування подвигу партизанів і підпільників Сумської області у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Нажаль зазначений проект постанови не підтримав профільний комітет спираючись на невластиві функції Верховної Ради України щодо присвоєння почесних звань та відсутності відповідного Положення. При цьому звертаю увагу, що відповідно до п.25 частини першої статті 106 Конституції України Президент України нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними. Так, відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про державні нагороди» саме Президент України присвоює вищий ступінь відзнаки – звання «Герой України» та інші почесні звання. 26 травня 2012 року виповнюється 125 років з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака. З урахуванням його вагомого внеску у визволення України від фашистських окупантів у роки Великої Вітчизняної війни, відзначаючи його великий внесок у прискорення Перемоги, прошу Вас розглянути питання щодо присвоєння місту Путивль Сумської області почесного звання «Місто партизанської слави». Надаючи місту Путивль статус «Місто партизанської слави» Ви не лише дозволите від-новити історичну справедливість і по заслузі оцінити безсмертний подвиг її захисників у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, збережете його в пам’яті вдячних нащадків. З повагою Народний депутат України В.А. Даниленко

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 41500, г. Путивль, ул. Кирова, 57 тел. 5-27-88 E-mail: putkpu@ukr.net

Отпечатана в типографии ОК КПУ. Выходит 1 раз в месяц. Распространяется – бесплатно

Тираж 120 экземпляров

Коммунист Путивльщины (сентябрь 2012)  

Информационный бюллетень Путивльского райкома КПУ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you